Hell’in Tanrıları Demon’lar

Referans: Sitemizde bulunan, Demon‘larla alakalı tüm kaynaklar, alakalı Joy of Satan sayfasıdır. Bu sayfanın kaynağı Joy of Satan’daki bu sayfa, ve onunla birleştirdiğimiz bu makaledir.

“Din” kılığına girmiş düşman programları tarafından çok fazla bilgi saptırıldı, yozlaştırıldı ve saptırıldı.
D(a)emon kelimesinin orijinal tanımı budur:

Daemon: Yunan mitlerinde, insanlar ve Tanrılar arasında elçilik yapan ruhlara denir. Örneğin Sokrates’e rehberlik yapmış olan Daemon gibi, Daemon’lar insanlar için koruyucu ve danışman görevi görürler.”

Encyclopædia Britannica’nın 1973 basımından başka bir tanım:
“Doğaüstü bir güç için genel bir Yunan tabiri. Hesiod’un zamanına kadar uzanan geçmişte, Altın Çağ’ın ölülerinin Daemon’lar oldukları, ve sonradan gelen felsefi spekülasyona göre bu varlıkların Tanrılardan daha düşük, ancak insanlıktan daha üstün olduğu düşünülürdü. Bundan ötürü Hristiyanlar, Pagan Tanrılarının yaptıklarını “düşmüş melek” dedikleri bu Daemon’lara atfetmişlerdir.”

Hristiyanlık gibi İbrahimi inançların gelmesiyle, Orijinal Pagan Tanrılarına canavar gibi yaftalar verilerek küfre uğratılmışlardır. Yukarıdaki, Encyclopædia Britannica’dan gelen de dahil iki alıntı, Daemon’ların Tanrılardan daha düşük varlıklar olduğunu iddia etmektedir. Bu ifade kısmen doğrudur, zira tarihte fiziksel ve ruhsal olarak ölümsüzlüğe ulaşan ve “doğaüstü güçler” denilen yeteneklere sahip olan bazı Tanrı-insan melezleri [Yarı Tanrılar] olmuştur. Ancak Goetia’nın tüm Demon’ları, Orijinal Pagan Tanrılarımızdır. Bu Yarı Tanrı örneğine Goetia’dan da örnek verecek olursak Lord Asmodeus, annesi insan ve babası Tanrı olduğu için [doğumu itibariyle] bir Yarı Tanrıdır. İkinci bir nokta olarak bu “Tanrıdan düşük, insandan yüksek” Daemon tanımı, günümüze kadar gelmiş, günümüz anlayışıyla tercüme edilmiş ve anlaşılmış, düşman kontrollü basından geçmek zorunda kalan bir tanımdır. Eski kaynakları gözden geçirenler Demon’ların direkt olarak Tanrı olduğunu fark etse de, etmese de, bunu bu şekilde insanlara sunamazlardı.

Son olarak da, “gerçekten Tanrılardan düşük ama insanlardan yüksek” “Demon“lar var. Bunlar, daha düşük Demon birlikleridir. Koruyuculuk, rehberlik, danışmanlık ve elçilik gibi görevleri olduğu, Orijinal Pagan Tanrılarımızın altında oldukları bilinen varlıklardır ve “Tanrı olmayan Demon’lar”dan bahsedilecekse bu tanıma ancak bu varlıklar uyabilir. Her halükarda Pagan Tanrılarımıza da aynı Demon lakabı kullanılmıştır. Yani hem bu “daha düşük” Demon birlikleri, hem de Tanrılarımız Demon’dır.

Her halükarda tüm İbrahimi inançların aynı olduğunu, düşmanın bile eski medeniyetlerin Tanrılarının Demonlar olduklarını bildiklerini ve orijinal Tanrılarımızı lekelemeye çalıştıklarını görmeniz için, Katolik Ansiklopedisi‘nden şu alıntı çok açıklayıcı olacaktır:
“Aynı şekilde, Yunanlar ve Romalılar da kendi Tanrılarına tapınmış, onları sevgiyle görüp iyi varlıklar olduklarına inanıyor olabilirlerdi. Ancak Hristiyanlığın kutsal yazıları Centillerin tüm Tanrılarının Demon’lar olduğunu beyan etmektedir.” (“In the same way the Greeks and Romans may have worshipped their divinities, fondly believing them to be good. But the Christian Scriptures declare that all the gods of the Gentiles are demons.”)

Demon’lar/Cinler, Centillerin Tanrılarıdır.

Ruhani açıdan bakacak olursak da, Daemon kelime itibariyle kutsiyeti, ruhani mükemmelliği ve Tanrısallığı ifade etmektedir. Dae ve Mon – eril ve dişil, gündüz ve gece, Güneş ve Ay. Magnum Opus’u tamamlamak, ruhani mükemmelliğe ulaşmak ve böylece Tanrıların safına onlardan biri olarak katılmak için ruhun eril ve dişil yönlerinin (gerek eril alt ve dişil üst çakralar olsun, gerek ida ve pingala enerji kanalları olsun, gerek de direkt ruhtaki eril ve dişil enerjiler olsun) mükemmel bir “denge”ye sahip olmak gerekliliğine, Tanrıların bunu yapmış olmasına işaret etmektedir. Kafanız karışmasın, bu kesinlikle çoğu Sağ Elci inanışta olduğu gibi Demon’ların “cinsiyetsiz” olduğu anlamına gelmemektedir. Burada anlatılan cinsel organlar veya cinsiyet değil, eril ve dişil enerjilerdir.

Basit bir örnek vermek gerekirse alt 3 çakra erildir demiştik; bu çakralarınız üst çakralarınızdan çok daha güçlü olursa ve kadınsanız erkek olmuyorsunuz, değil mi? Veya tam tersi durum da geçerli. Yani kısaca demek istediğimiz Tanrılığın cinsellik veya cinsiyetle alakası olmadığı, sadece o ya da bu cinsiyete atfedilen ruhani yapılar arasında denge olması gerektiğidir. Yine aynı örnekten devam edecek olursak çakralarınız dengesizse Tanrı olmayı bırakın, günlük hayatınızda bile sorun yaşayabilirsiniz. Konuyu dağıtmayalım; madem giriş yapıp Demon‘ların Centillerin Tanrıları olduğundan bahsettik, şimdi bakalım Demon’lar hakkında elimizde ne gibi bilgiler var.

Du’at’ın/Hell’in Tanrıları

Du’at’ın Tanrıları Hakkındaki Gerçek

Hell’in Tanrıları Demon’lar Nasıl Çağrılır

Evokasyon ve İnvokasyon Arasındaki Fark

Demon’lar ve Onları Çağırma Konusunda Sık Sorulan Sorular

Daha Düşük Demon Birlikleri

Tanrıların Birlikleri

Ouija Tahtası Kullanma

Satanizmi Başka İnançlarla Aynı Anda Yürütmeye Çalışanlar

Sarkaçlar [Pandüller]

Incubus ve Succubus’lar

Belirli Konular/Problemler Konusunda Yardım Almak İçin Tanrıların Listesi

İnsanlara Koruyuculuk/Gardiyanlık Yapan Demon’lar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir