Türkçe Rünler/Futhark


FEHU

Germenik: Fe (Fehu)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Faihu
İskandinav: Fé
Anglo-Sakson: Feo, Feoh
İzlandik: Fé   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Fe
#1. Bu rün Futhark alfabesinin başıdır ve üç ættir’in başıdır. Yük hayvanlarını karakterize eder.
Köle gibi itaatkar, aptal, yavaş, evcilleştirilmiş ve ılımlı. Bu büyü ilminde gönderme rünüdür.
Büyüme, dolanma ve yok etmeyi simgeler.

Ak büyüde kullanımları:

Zenginlik, varlık, onurlar (onurlu şekilde yükselme, tanınma, başarılı olma, vesaire), gayrımenkul,
para, genişleme. Kişinin çevresi üzerinde güç elde etme, zenginlikte artış, doğurganlık, hareketlilik.

Kara büyüde kullanımları:

Korkaklık ve ahmaklık aşılar, cesareti kırar, bir düşmanı bağlar ve bir düşmanda korku ve
bağımlılık yaratır.

Genel büyüde kullanımları: Enerjilerin transferi, enerjiyi dışarı salmak veya içe çekmek için
kullanılır. Bu rünü sürekli olarak kullanmak bireyin kaldırabildiği enerji miktarını da kademeli
olarak arttıracaktır. Kişinin öz güç rezervlerini büyütmeye yardımcı olur. Fa (1. rün) rününü başka
bir rünle birlikte kullanmak birlikte kullalınal herhangi bir rünün gücünü iyi ya da kötü olsun
arttıracaktır. Ustalar Fa’nın güçleriyle Isa’nın güçlerini (Ateş ve Buz) birleştirebilir, ama bu inisiye
olmamışlar için felaket sonuçlara sebep olabilir. Yeşil ve parıldayan altın bu rünün enerjileriyle çok
iyi çalışır


ÜRUZ, AUROCHS

Germenik: Uraz (Uruz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Urus
İskandinav: Úr
Anglo-Sakson: Ur/UR
İzlandik: Úr   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Ur

#2. Aurochs Avrupa ormanlarında yaşamış bir yaban öküzü türüdür. 1600’lü yıllara kadar nesli
avcılıktan ötürü tüketildi. Bu rün kozmik bir tohumu, başlangıçları ve kökenleri simgeler.
Doğasından ötürü maskülendir (erildir) ve güç, dayanıklılık ve atletizm verir. Bu rün cesaret ve
yürekliliğin, özgürlük ve başkaldırının rünüdür. Ur boynuzu veya erekte olmuş erkeklik organını,
dirilişi, ölümden sonra yaşamı simgeler. Geliş, oluş ve merhum olma.

Ak büyüde kullanımları: Faaliyete kışkırtır, cinsel iktidarı simgeler. Özgürlük.
Kara büyüde kullanımları: Tehdit etmede ve yok etmede kullanılır.


THURISAZ (“Thorn”/Diken)

Germenik: Thyth (Thurisaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Thauris
İskandinav: Þurs
Anglo-Sakson: Þorn
İzlandik: Þurs   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Thurs

#3. Kesmenin, keskinliğin ve acının rünü. Kaba kuvvet, kaosun ve yıkımın yok edici gücü. Aynı
zamanda ölümün ve yenilenmenin, dönüşümün ve engelleri yıkmanın da rünüdür. Bu rünün
enerjileri vahşidir ve yönlendirmek için güçlü bir zihin ve irade gerekir. Ur birlikte kullanıldığı
diğer rünlerin enerjilerini gerçeklikte meydana getirmeye yardımcı olur. Bir yıldırım gibi Thorr eski
“berserker” isimli vahşi savaşçıların enerjilerini çağırır; bunun gibi vahşi enerjiler sadece savaşta
veya saldırıda kullanılmalıdır. Yıldırımlı fırtınalar çıkartıp yönlendirebilir ve yıldırım
yönlendirebilir. Pek çok Alman peri masalında (Uyuyan Güzel gibi) bir dikenin, iğnenin veya
iğağacı dikeninin deriyi delmesi kurbanın üzerine büyü yapar. Hematit yıldırımlı fırtınalar
çıkarmada bu rünle birlikte kullanılır. Aynı zamanla bu rünle birlikte kullanılan hematit
elektromanyetik enerjilere karşı koruma işlevi de görebilir, ve bu sayede lanetleri geri sektirmeye
yarar. Bu rünü bir ucu sivri bir kristalle kullanmak enerjileri odaklar ve enerjileri dışarı salmayı
kolaylaştırır.

Kara büyüde kullanımları: Yıkım ve kafa karışıklığı yaratır. Thorr düşmanların yok edilmesi ve
lanetlerde kullanılır. Başka birini kontrol etmede veya bir bireyi savunmasız bırakmada kullanılır.

Ak büyüde kullanımları: İyileşme rünü. Bilgeliği, cesareti, fiziksel kuvveti, bağımsızlığı ve liderliği
geliştirir.


ANSUZ (Tanrı)

Germenik: Aza (Ansuz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Ansus
İskandinav: Óss, Áss
Anglo-Sakson: Aesc, (Os, Ac)
İzlandik: Óss, Áss   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: As

#4. Konuşmanın gücünün rünü, tahakküm ve tiranlığı yok eder; “Ruhani kudretin seni serbest
bırakacak.”. Düzen, kaosun karşıtı, yaratıcı ilham, büyüsel hitabet yeteneği ve başkalarını ve
dinleyicileri konuşma yoluyla ikna etme. Kendini ifade kanallarını açar ve her tür engeli aşar.
Bağlamaları yok etmek için kullanılır. Bireyin psişik ve büyüsel yeteneklerini geliştirmede yardımcı
olur. Aynı zamanda invokasyonlarda da kullanılır. Demon’larla iletişim kurmada Lapis Lazuli ile
birlikte kullanılır.


RAIDHO (“Riding”/Binicilik, Seyahat)

Germenik: Reda (Raidho)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Raida
İskandinav: Reið, Reiðr
Anglo-Sakson: Rad
İzlandik: Reið   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Reid, Reidr

#5. Seyahatin, yolculukların ve fiziksel dayanıklılığın rünü. Bu rün hep yolcular için bir tılsım
olarak kullanılmıştır; bu aynı zamanda astral seyahati de içerir ve Reidh ölülerin yeraltı dünyasına
yolculukları sırasında bir rehber görevi görür. Bu rün aynı zamanda yer değiştirmenin, mesela
taşınmanın da rünüdür. Reidh arama ve çabalama anlamına da gelir; bir macera ve bilinmeyene
doğru bir adım atma. Büyüsel olarak bu rünün enerjileri başkasına yönlendirildiğinde o kişiyi
huzursuz ve tatminsiz hissettirecektir. Bu çalışmada kullanlan diğer rünlere de bağlı olarak hayatta
iyi veya kötü yönde değişiklikler yaratacaktır. Reidh Mısırlı Güneş Tanrısı Amon Ra’nın atlı
arabasını da sembolize ettiği ve mevsim değişimi bayramlarının da sekiz katlı döngüsünü temsil
ettiği için güneşe bağlı bir ründür. Reidh aynı zamanda astral seyahatte de yardımcı olur. Ritmin ve
müziğin bir rünü olarak Reidh, kişiyi hayattaki doğal ritimlerin farkına vardırıp bireyin zamanını
daha iyi organize etmesine yardımcı eder. Bu rün adaleti temsil eder ve yasanın özüdür, Tyr de
yasanın lafzıdır. Ritüelde hareketlere – davul çalma, dans etme, el çırpma, vesaire- güç vermek için
kullanılabilir.


KENAZ (Meşale)

Germenik: Chozma (Kenaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Kaun
İskandinav: Kaun
Anglo-Sakson: Cen, Ken
İzlandik: Kaun   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Kaun

#6. Işığın rünü. Ruhun ışığı, aynı zamanda da zekanın. Yeraltı dünyasına giden yolun yolcuları yolu
aydınlatsın ve rehberlik etsin diye Kaun taşırlardı. Bu rünün şekli pürüzsüz bir uçuş ve aynı
zamanda da delicilik için bir delta şeklindedir. Büyüsel olarak bu rün zeka için kullanılabilir, enerji
taşırken bir şeyleri delip geçer. Aynı zamanda farkındalığı arttırır ve sezgi verir. Kara büyüde
aptallığa sevketmek için ve işlemin kurbanın farkına varmadan çalışmasını sağlamak için kullanılır.
Bu rün aynı zamanda yaraları, iltihaplanmaları, şişlikleri ve çıbanları da temsil eder. Cinsel
enerjilerden faydalanma ve bunları kontrol etmede ve seks büyüsünde sıklıkla diğer ateş rünleriyle
birlikte kullanılır, ruhu güçlü alemlere salıvermekte kullanılır. Bu rün başkalarının duygularını
yönlendirmek ve etkilemek için kullanılabilir. Cinsel enerjilere bağlı olan karizma bahşeder.
Kundalini’yi yükseltmek için kullanışlıdır. Ateş akik ve ateş opal taşları bu rünle birlikte
kullanılabilir, özellikle de seks büyüsü çalışmaları yapılırken.


GEBO (“Gift”/Hediye)

Germenik: Geuua (Gebo)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Giba
İskandinav: Gipt, Giöf
Anglo-Sakson: Geofu (Gyfu)
İzlandik: Gjöf   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Giof

#7. Bu rün bir şeyleri kurban veya feda etmenin ve hibenin rünüdür. Kişisel değere sahip bir şeyin
serbestçe verilmesi, örneğin rünleri bu şekilde kutsamak istediğimizde kanımız. Bilgi, güç ve
bilgelik edinmek için kişisel fedakarlıklarda bulunduğumuz inisiyasyonların rünüdür. Acı yoksa
kazanç da yok.
Büyüsel olarak Gipt armağanların getiricisidir. Gipt düğünlerle ve ittifaklarla ilişkilidir. Gipt aynı
zamanda seks büyüsünde ve bağlama büyülerinde kullanılır. Başkasını istenmeyen bir sorumluluğa
bağlamak için kullanılabilir ve aşk büyüsü yapmakta da kullanılabilir. Zümrüt ve yeşim taşları bu
rünlerle kullanılan taşlardır. Kara büyüde kullanıldığı zaman kurbana karşılığında hiç ödül
kazanmayacağı acı ve fedakarlık getirir. Isa rünüyle birlikte kullanıldığında düşmanları bağlamak
için güçlü bir kombinasyon olur.


WUNJO

Germenik: Uuinne (Wunjo)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Winja
İskandinav: Vend
Anglo-Sakson: Wynn
İzlandik: Vin   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Wynn

#8. Wunjo onurların ve ödüllerin bir rünüdür. Çabalarımız ödüllendirilir. Vend ışıkla birleşen neşe
ve saadettir. Otorite, saygınlık ve güç. Bu rün depresyondan kurtulmak için harikadır. Aile üyelerini
birleştirmek ve dostlukları onarmakta yardımcı olur. Kişinin kendisi ve başkaları arasındaki
engelleri yıkar. Kara büyü için yönlendirildiğinde bu rün aşırı güven aşılamak ve başkalarına yanlış
bir güven yaratmak ve bu sayede kişinin çöküşünü sağlama için kullanılabilir. Vend aynı zamanda
bir iyileşme rünüdür, zira zihnin iyileşmesini fiziksel benliğimizin iyileşmesiyle bağdaştırır.
Hastalıkları uzaklaştırır. Kalp Çakrasıyla çalışmak için iyidir. Pembe kuarz ve topaz bu rünü
güçlendirir. Kişisel güveni ve özsaygıyı yükseltmek için faydalıdır.


HAGL (“Hail”/Dolu)

Germenik: Haal (Hagalaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Hagl
İskandinav: Hagall
Anglo-Sakson: Hægl
İzlandik: Hagall   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Hagall, Hagl

#9. Bu rün dolu tanelerini temsil eder. İstemdışı, ödülsüz özveri ve feda verme; acının ve
adaletsizliğin rünü. Yıkımın, felaketin ve şiddetin rünü. Bu rün genel olarak onunla birlikte
kullanılan diğer hangi rünler varsa onların şeklinde yıkım göndermede ve şiddet dolu kayıp ve
acılar yaşatmada, kara büyüde kullanılır. Hagl tamamlanmaların ve 9 sayısının rünüdür. 9 Alman
güç sayıları içinde en güçlüsüdür ve aynı zamanda da Şeytan’ın sayısıdır, çünkü ana çakraların
sayısına eşittir.


NAUTHIZ (“Need”/İhtiyaç)

Germenik: Noicz (Nauthiz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Nauths
İskandinav: Nauð, Nauðr
Anglo-Sakson: Nied (Nyd)
İzlandik: Nauð   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Naudr, Naud

#10. Nauthiz dayanıklılık ve iradenin rünüdür. Dayanacak zihinsel güçtür. Ruhun karanlık gecesini
temsil eder. Hagl rününe bağlantılıdır. Beyaz büyüde kullanıldığı zaman, tüm umut kaybolmuş gibi
bile görünse karşı koyma ve devam edecek güç verir. Ölümün karşısında hayatta kalma ve
korkusuzluk rünüdür. Başkasına yönlendirildiği zaman felaketin karşısında devam edecek ve
dayanacak ruhani gücü sağlar. Kara büyüde kullanıldığı zaman acı ve zorluk getirir. Naudh
sürtünme ve direncin rünüdür. Defetmenin ve ateşle temizlenmenin rünüdür. Naudh karşı büyülerde
kullanılabilir. İradeyi ve öz yeterliliği geliştirir. Sınavların ve denemelerin rünüdür. Obsidiyen bu
rünle kullanılan taştır. Obsidiyen aynı zamanda zorluk ve dayanıklılık sağlayan Satürn gezegeninin
de taşıdır.


ISA (“Ice”/Buz)

Germenik: Icz (Isa)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Eis
İskandinav: Íss
Anglo-Sakson: Is
İzlandik: Íss   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Is

#11. Isa bağlamaların rünüdür. Görünmezliği ve gizliliği temsil eder ve bireyin farkedilmeden
ilerlemek istediği işlemlerde kullanılır; Iss görünmezlik sağlar. Doğada, buz topraklarda usulca
ilerler ve yolundaki her şeyi sessizce dondurur ve hareketsiz bırakır. Habersiz ve farkında
olmayanlar ona kurban gider. Büyüsel olarak Iss bağlama ve faaliyeti görünmez yöntemlerle
engelleme rünüdür. Bir planı durdurabilir ve bir şeyin gelişmesini engelleyebilir. Gizlemekte
kullanılır ve kurbanı yaklaşmakta olan kişisel felaketten habersiz kılarak son anda alınmaya
çalışabilecek herhangi bir önlemin de çok geç gelmesini sağlayabilir. Herhangi bir eylemi
engellemek için kullanılır ve planlanmış aktiviteleri mahvedelebilir. Isa faaliyeti dondurur ve soğuk,
çorak durgunluğun ve ölümün rünüdür. Isa, Fehu’nun tam tersidir. Fehu hareketin bir rünüdür, Isa
ise bağlamanın.

Başkasına karşı ritüelde kullanıldığında Isa çoraklık getirir, refahı engeller, depresyon yaratır ve
faaliyete karşı bir engel oluşturur. Felç edici bir korku veya takıntı yaratmakta ve hem büyümenin,
hem de parçalanmanın ilerlemesini durdurmakta ve engellemekte kullanılabilir. Daha pozitif bir
açıdansa bu rün sakinleşmede ve durgunluk yaratmada kullanıldığı için boşluk meditasyonunda
faydalıdır, bu şekilde sakinlik ve rehberlik getirir. Bu rünü kullanmada dikkatli olunması gerekir,
yoksa bu rün kullanıcıyı donuk ve/veya takıntılı yapabilir. Isa histeriyi, hiperaktiviteyi ve
huzursuzluğu sakinleştirmede işe yarar. Sıklıkla intikam büyülerinde ve savunmada kullanılır ve
işlemi yapan kişinin iradesini odaklamasına yardımcı olur. Başka rünlerle birlikte kullanıldığında
enerjileri bağlayıp korumaya ve bu şekilde enerjilerin birbirleriyle etkileşmesini önlemeye yarar.


Jera (“Year”/Yıl)

Germenik: Gaar (Jera)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Jer
İskandinav: Ár
Anglo-Sakson: Ger (Jara)
İzlandik: Ár   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Jara, Ar

#12. Jera döngülerin rünüdür ve tohum ekmenin ve tarlalarda çalışmada harcanan çabanın ödülünün
mahsullerle verildiğinin sembolüdür. Ar değişim döngülerini temsil eder. Hayat döngüleri, ay
döngüleri, mevsimlerin döngüleri ve değişimler. Ar her şeyin durduğu Iss’le tezattır. Güneş’in
dönüşünü simgeler ve faaliyet getirir. Ar dönmekte olan bir enerji girdabını; hayatın sekiz yönlü
çarkı, yenilenme anlamına gelen, Güneşin sembolü olan çemberin içindeki noktayı sembolize eder.
Büyüsel işlemlerde kullanıldığı zaman kişisel talihin tersine dönmesini sağlayabilir. Çarkıfelek
Tarot kartı gibi Ar da durumları tersine çevirip talihsizliği talih yapabilir; veya tam tersi. Sabır ve
farkındalığın, doğal döngülerle uyum içinde hareket etmenin rünü. Bu rün doğayla çalışmak için
harika bir ründür ve bereketliliğin rünüdür. Ingwaz ekilen tohum, Berkano bu tohumu alan toprak
ve Jera da büyüme ve hasattır. Uzun dönem planlama ve sebatın rünüdür, ve planların başarılı
olmasını sağlar. Bu rün aynı zamanda ritüelleri, özellikle inisiyasyon ritüellerini doğru zamanlama
için rehberlik görevi gördüğü için çok faydalıdır. Kara büyüde kullanıldığı zaman kişinin kaderinin
olabilecek en kötü taraflarını meydana getirir ve özyıkım güçlerini geliştirir. Taşı yosun kantaşıdır.


EIHWAZ

Sesi: Ë
Germenik: Ezck (Eihwaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Eiws
Anglo-Sakson: Yr (Eoh)
Norveççe: Eo

#13. Nekromanside (ölülerle iletişim kurmada) kullanılır. Ölümün ve ölüler üzerinde güç sahibi
olmanın rünüdür. Eihwaz iradeyi güçlendirir ve geçmiş hayatlardan bilgi ve bilgelik edinmek için
geçmiş hayat regresyonlarında kullanılabilir. Kundalini gücünü temsil eder. Bu rün ruhu her türlü
zorluğa karşı korur. Plüton gezegeni gibi bu rün de ölüm ve yeniden doğuş yoluyla dönüşümün
rünüdür ve tüm seviyelerde derin ve güçlü dönüşümleri yönetir. Dumanlı kuvars bu rünle birlikte
kullanılır. İkisi de Kundalini’yi aktifleştirmek ve yükseltmek için kullanılabilir.


PERTHRO

Germenik: Pertra (Perthro)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]  
Gotik: Pairthra
İskandinav: Perð
Anglo-Sakson: Peordh (Pertra)
İzlandik: Perð   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.],  (Plástur)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.] )
Norveççe: (Pertra)

#14. Perhro kehanette kullanılan bir ründür. Bu rün aracılığıyla diğer rünlerin bilgi
ve bilgeliği de edinilebilir. Bu rün belli rünlerin yıkıcı kuvvetlerine karşı koruyucu
görevi görür. Perhro aracılığıyla sezgisel olarak bütün rünlerin kayıp bilgilerini
keşfedebiliriz. Pertrho meditasyonun rünüdür. Onix bu rünle kullanılan taştır.


ALGIZ

Germenik: Algis, Algiz veya Elhaz   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Algs
Anglo-Sakson: Eolh
Norveççe: Elgr

#15. Bu rün korunma için kullanılır. Aynı zamanda kutsama ve negatif enerjilerin kovulmasında da
kullanılır. Tehlikeli ritüelleri yaparken negatif enerjilere karşı koruduğu için işlemi yapan kişinin
giymesi çok iyi olur. Siyah turmalin bu rünle birlikte kullanılan taştır.


SOWILO

Germenik: Sugil (Sowilo)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Sauil
İskandinav: Sól
Anglo-Sakson: Sigel
İzlandik: Sól   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Sol
Eski Danimarkaca: Sulu
Eski Almanca: Sil, Sigo, Sulhil

#16. Sowilo Güneş’in rünüdür ve eril büyüde kullanılabilir. Sowilo yenilmezliğin ve nihai zaferin
rünüdür. Bu rün hareket ve faaliyettir ve davranışta bulunacak iradeyi bahşeder. Çakraları ve
hayatın kıvılcımını, yıldırımı simgeler. Kundalini yıldırım gibidir ve Altıncı Çakrayla bağlantı
kurduğu zaman beyinde şimşek gibi çakar. Sowilo irade ve özgüveni güçlendirmek için kullanılır.
Hem koruyucu, hem savaşçı özellikleri vardır. Dünyadaki ve astral plandaki enerji kuvvetlerini
anlamak için kullanılır. Başka rünlerle kullanıldığında onları aktifleştirir ve güçlendirir.
Meditasyonda ve çakraları güçlendirmek için kullanılabilir. Bireyin liderlik ve başkalarına ilham
verme yeteneklerini dışarı çıkartır. Kişinin ruhunun gücünü arttırır. Taşı elmastır.


TIWAZ

Germenik: Tys (Tiwaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Teiws
İskandinav: Týr
Anglo-Sakson: Tir, Tiw
İzlandik: Týr   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Ty

#17. Cesaret ve onur aşılar. Tyr adaletin rünüdür. Denge ve kaotik enerjilerin bağlanması için
kullanılır. Adaleti temsil ettiğinden savunma ve intikam çalışmalarında etkilidir. Kantaşı ve hematit
bu rünle birlikte kullanılan taşlardır.


BJÖRK

Germenik: Bercna (Berkano)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Bairkan
İskandinav: Bjarkan
Anglo-Sakson: Beroc
İzlandik: Bjarkan   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Bjarkan

#18. Bu rün dişil doğurganlık, dişil büyü ve anaçlık, besleme büyütme için kullanılır. Gizleme ve
korumada kullanılır. Bu rün dişil enerjileri sembolize eder. Doğumda çocuğu Berkano’nun
koruyucu enerjileriyle sarmalamak eski bir Pagan geleneğidir, ki bu enerjiler çocuğun hayatı
boyunca onunla kalır.


EHWAZ

Sesi: Ë
Germenik: Eys (Ehwaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Aihwa
İskandinav: Ehol, Ior
Anglo-Sakson: Eoh
İzlandik: Eykur   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Eh, Eol

#19. Atı temsil eder. İkizlerin ikizleri olan Castor ve Pollux ile de yakından ilgilidir. Psişik iletişim
ve geleceği görmede kullanılır. 4. Çakra (Kalp Çakrası) gibi bu rün de karşıtları birleştirir. Bu rün
bağ kurar ve evlilikleri ve dostlukları mühürlemede kullanılır. Başka birinin düşünce ve
davranışlarını işlemi yapan kişinin iradesine bağlamakta kullanılabilir. Ruhani kehanette ve
Tanrıların iradesini anlamakta kullanılır. Düşünce formlarını güçlendirmek ve onları büyücünün
kontrol ve iradesine almakta kullanılır. Başka rünlerle birlikte kullanıldığında Eihwaz enerjileri
uyumlu bir şekilde birleştirir.


MANNAZ

Germenik: Manna (Mannaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Manna
İskandinav: Maðr
Anglo-Sakson: Mann
İzlandik: Maður   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Madr

#20. Mantığın ve beynin sol tarafının rünü. Zekayı geliştirmek ve hafızayı güçlendirmek için
kullanılır. Bireyin kendi özü hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olur, ki bu büyü
yapmak için olmazsa olmaz bir şeydir. Ametist bu rünle birlikte kullanılan taştır.


LÖGR

Germenik: Laaz (Laguz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Lagus
İskandinav: Lögr
Anglo-Sakson: Lagu
İzlandik: Lögur   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Laukr

#21. Gizler ve bilinmeyeni simgeler. Zehirleri ortaya çıkarır ve karşı koyar. Gizli olanı ortaya
çıkarır. Enerjilere olan farkındalığa yardımcı olur ve bireyin hassaslığını geliştirir. Sarkaçla veya
yeraltından su veya başka maddeler bulma çubuklarıyla çalışanlar için faydalıdır. Astral
çalışmalarda yardımcı olur. Fiziksel ve psişik gücü arttırmakta kullanılabilir. Dişil büyülerde ve
diğer rünlerin kuvvetlerini maskelemede kullanılır.


INGWAZ

Germenik: Enguz (Ingwaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Iggws
İskandinav: Ing, Ingvarr
Anglo-Sakson: Ing
İzlandik: Ing   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Ing

#22. Bu rünün alternatif sembolü Azazel’in sigil’ine çok benzer. Bu rün Berkano’nun eril eşidir.
Tanrı “Ing”i temsil eder. Ingwaz gücün depolandığı ründür. Aktif gücü potansiyel güce dönüştürür.
Bir erkeği erilliğinden veya erkek ya da kadın herhangi birini yaşam gücünden yoksun edebilir. Bir
kristal gibi, bu rün enerjiyi ihtiyaç duyulana kadar depolar. Büyüsel bir rezervdir. Taşı fildişidir.


DAGAZ

Germenik: Daaz (Dagaz)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Dags
İskandinav: Dagr
Anglo-Sakson: Daeg
İzlandik: Dagur   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Dagr

#23. Bir çalışmanın amacının gerçekleştirildiği, orgazmın tepesini temsil eder. Uranüs gezegeni gibi
bu rün de anlık sezgi ve bilgi parıltıları verir. Kundalini’yi yükseltmek için işlevseldir. Farkındalık
ve bilgeliği arttıran başka rünlerle birilkte kullanılırsa en iyi sonuçlar edinilir.

ÖDHAL

Germenik: Utal (Othala)   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Gotik: Othal
İskandinav: Oðal
Anglo-Sakson: Otael (Ethel)
İzlandik: Óðal   [MP3 ses dosyası için buraya tıklayın.]
Norveççe: Ödal

#24. Mülkiyet ve toprağın rünüdür. Veraset. Soy ve köklerin rünüdür. Bireyin atalarına ait bilgileri
edinmek için ırksal belleğine erişmekte kullanılır. Gayrımenkul ve varlık şeklinde zenginlik
edinmekte kullanılır. Fehu’nun aksine bu rün köklü ve taşınmaz varlıkları, kök salınmasını temsil
eder. Irkçılık ve kültürel önyargıları körüklemekte kullanılabilir. Othala daire/çemberi, sınırı temsil
eder. Taşlaşmış odun Othala’yla iyi çalışır; geçmiş hayatların ve önceki enkarnasyonların anılarını,
yeteneklerini ve bilgeliğini dışarı çıkarır.

 


 

Kaynakça:

Teutonic Magic, the Magical and Spiritual Practices of the Germanic People by Kveldulf Gundarsson ©1990

The Secret King: Karl Maria Wiligut: Himmler’s Lord of the Runes by Karl Maria Wiligut; translated edition by Stephen E Flowers; Michael Moynihan

The Secret of the Runes by Guido Von List; translated edition by Stephen E Flowers

Futhark, a Handbook of Rune Magic by Edred Thorsson ©1984