Demon’ların Hiyerarşisi ve Birlikleri

Demon’ların Hiyerarşisi ve Birlikleri

Birinci Hiyerarşi:

 • Seraphim
 • Cherubim
 • Tahtlar (“Thrones”)

İkinci Hiyerarşi:

 • Hakimiyetler (“Dominions/Dominations”)
 • Hükümdarlar (“Principalities”)
 • Üstler (“Powers”)

Üçüncü Hiyerarşi:

 • Erdemliler (“Virtues”)
 • Başmelekler
 • Melekler

Hell’deki Soyluluk Rütbeleri:

 • Prens
 • Kral
 • Marki
 • Dük
 • Kont
 • Başkan

Hell’in/Du’at’ın Veliaht Prensleri en yüksek rütbeye sahip Demon’lar, Kral’ların üzerindeler. Hell’in Ordusu’ndaki askeri ünvanlara gelince, insanların askeri rütbeleriyle ve ünvanlarıyla aynı. Tanrıların rütbeleri, ruhani güçleriyle alakalıdır. Her zaman aklınızda bulunması gereken şey, Demon’ların bize kendimize nasıl yardımcı olabileceğimizi ve ruhani olarak gelişebileceğimizi gösterdiğidir.

“Belli Birliklere ait Demon’lar, genellikle belli yetenekler ve güçlerde uzmanlaşmışlardır. Kişisel tecrübelerime göre, neredeyse bütün ihtiyaçlarımız için başvuracağımız Demon’lar Kişisel/Koruyucu (Gardiyan) Demon’ımızdır, ihtiyaçlarımız onların uzmanlık alanlarının dışında olsa bile. Bazen, Koruyucu Demon’ımız bizim için başka Demon’lardan yardım alır. Bununla birlikte, Şeytan’a adanmışsak ve Onun adına çok çalışıyorsak, Demon’lar kendi kendilerine de bize gelip sıkıntılı zamanlarda yardımlarını sunabilirler. Bu benim başıma geldi.” – Yüksek Rahibe Maxine Dietrich

Aşağıda, hiyerarşiler ve güçleri hakkında bilgileri bulabilirsiniz:

 • Aynı zamanda Seraphim’ler; Ateşli Olanlar (“Flaming Ones”) olarak da bilinen Üstler Birliği, intikam/adalet ile alakalı sorunlarla ilgilenmede ve kişinin düşmanlarını yenmede, astroloji öğretmede, şifa sanatlarında ve kehanette uzmanlaşmışlardır. Bir şeyleri korumada ve savunmada uzmanlaşmışlardır, hem burada hem de astral düzlemde. Ateş elementindenlerdir.
 • Cherubim’ler Birliği geçmişi, günümüzü ve geleceği öngörmekte uzmanlaşmışlardır. Kişiye astral projeksiyonda, geçmiş hayatları hatırlamada ve geleceği görmede yardımcı olabilirler. Sabit yıldızlar hakkında bilgi ve hakimiyete sahiplerdir.
 • Aynı zamanda “Ophanim”ler olarak da bilinen Tahtlar Birliği, gezegenlerin hakimiyetinde ve adalet ve intikam konularında uzmanlardır. Kara büyünün pratiğinde ve güçlerinde yardımcı olabilirler.
 • “Parlak Olanlar” (“The Brilliant Ones”) diye de bilinen Hakimiyetler Birliği, Şeytan’ın içimizdeki gücüne (yani Şeytan’ın insanlığa bahşettiği güce) erişmemizde yardımcı olurlar. Bizim gerçek potansiyelimizi ve yeteneklerimizi gerçekleştirmemize yardımcı olurlar, ve bizlere kendi güçlerimizi ve Şeytan’la birliğimizi gösterirler. Meditasyonda, spiritüel/psişik güçlenmede ve maddesel ile ruhaninin bütünleşmesinde yardımcı olurlar. “Yukarıda nasılsa, aşağıda da öyledir.” (“As above, so below.”) Kişi, bütün ve mutlu olabilmek için hayatın hem maddesel, hem de ruhani taraflarını dengede tutmalıdır. Düşman programlarının iddia ettiğinin aksine hayatın ve varlığın hem maddesel, hem de ruhani tarafları birbiri için olmazsa olmaz öneme sahiptir.
 • “Malachim”ler ve “Tarshishim”ler olarak da bilinen Erdemliler Birliği, korkusuzluk ve özgüven bahşeder, ve kişinin sırtı duvara dayandığında (zora düştüğünde) gerekeni yapmalarına ve işi bitirmelerine yardımcı olurlar. Büyüde yardımcı olurlar ve bizi yüreklendirirler.
 • Hükümdarlar Birliği dünyevi olayları, büyük grupları, ulusları ve dünya liderlerini etkilerler. Güç sahibi ve otorite pozisyonlarındaki insanlar, bu Demon’ların öğütlerinden faydalanabilirler.
  DEMON’LAR ANA SAYFASINA GERİ DÖN

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir