Ölüm ve Sonrası

Ölüm ve sonrası, yani öldükten sonra ne olduğu hakkında neredeyse herkesin soruları vardır. Pek çok insan “Cehennem/Hell” diye tabir edilen yerin işkence, ebedi acı ve ateşli azapların bulunduğu bir yer olduğunu düşündüğü için anlaşılabilir bir şekilde korkmaktadır. Ama Şeytan’a gelenler ve ruhunu belirli bir seviyede geliştirmiş olanlar Şeytan’ın yönettiği “Hell”in orada bulunan ruhlar için güvenli bir yer olduğunu bilir.

Ateşle, acıyla dolu, balçıklarla ve çirkinlikle kaplı bir yere hiç benzemiyor, değil mi? Bu John Martin’den Şeytan’ın Sarayını tasvir eden “Paradise Lost” resmidir. “Cehennem”in havalı bir yer olduğunu söyleyen Ateistler farketmeden pek çok açıdan haklılar.

(Not: Şeytan başta olmak üzere Tanrıların yönettiği yere bu makale ve sonrasında olmak üzere Hell/Du’at diye hitap edilecektir. “Cehennem” kelime anlamı olarak “dipsiz çukur” demektir ve Tanrıların yönettiği güvenli, huzurlu yerlerle alakası yoktur. Aynı zamanda İslam’daki “Cehennem” algısı diğer her şeyde olduğu gibi Yahudilerin İbranicesi’ndeki Gehinnom kelimesinden gelir. Genel olarak onlardan gelen herhangi bir şeyi kullanmak akıl kârı değildir.)

Ölüm itibariyle fiziksel bedenlerini terkedip “ışığa” giden ruhların aksine Şeytan kendisinden olanlara karşı son derece sorumlu ve koruyucudur. Satanik ruhları Hell/Du’at’a götürmesi için Demon’lar gönderir. Bunun sebebi bu ruhları düşmana ait olan, boğucu, sıkıcı “ışık”tan korumak içindir. Elbette burada ışığın kötü olduğu gibi bir imada bulunmuyoruz, ama genel olarak düşman yaydıkları ölümcül, baskıcı ve hasta edici enerjileri maskelemek için kör edici seviyede ve dikkat edilirse yapmacık olduğu çok kolayca anlaşılacak, floresan bir “ışık” ve genelde de “sevgi” hissi yayar. Ama Şeytan’ın ve Demon’larının böyle aldatmacalara ve baskılara ihtiyacı yoktur. Şeytan’ın Hell’i de, tıpkı zaten kişinin sadece özgür iradesiyle katılabileceği Şeytan’ın dini kadar güvenli ve destekleyicidir.

İbrahimi inançları takip edip onların “Cennet” standardına uymayan kişilerin bir süre düştükleri bir “Cehennem” de vardır. Korku hikayelerinin ve tasvirlerin geldiği yer budur. İnsan düşmanı “Melek”lerin bazı talihsiz insanları alıp gezdirdiği, içlerine korkusunu saldığı yer de burasıdır. Burası Yahweh kollektifi tarafından insanları hizada tutmak için yine bizim psişik enerjilerimizden faydalanılarak yaratılmış, düşük ve negatif titreşimlere sahip bir yerdir.

Bu azap ve işkence yeri Şeytan’a ait veya Şeytan’dan gelen değildir elbette, buranın oluşumundan sadece Yahweh sorumludur. Ve öyle onlara boyun eğmeyen herkesin düşebileceği bir yer değildir kesinlikle, yani korkacak bir durum yok. Kendi ruhunu güçlendiren, koruyan ve düşman programlarına dahil olmayan kimseyi zorla sokamayacakları, acı ve negatif enerji dolu ufak “cep” boyutlar denebilir buralara. Düşmanın, kendilerini koruyan bireyleri böyle kötü bir yere götürme gücü yoksa peki kimler içindir bu yerler? Cevap basit. İbrahimi inançlara ve bunların enerjilerine bağlanan herkes savunmasızdır:

Matta 25:41 – “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!”

Kur’an/Araf/36 – “Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”

Yani “inanmayanlar” şöyle dursun, biraz ruhani anlayış ve mantıksal düşünme ile “Cehennem”e götürülebilecek tek kişilerin İbrahimi inançları takip edenler değil, etmeyenler olduğunu anlamak son derece kolaydır. Pek çok ölümden dönme tecrübesi yaşayan ve ölümün eşiğindeki kişiler tarafından görülen “ışık” ile ilgili gerçekler son derece kolayca açıklanabilir. Luciferian Libertarian Front web sitesindeki “İsa’nın Borg’u” makalesinden alıntılanmış aşağıdaki metin pek çok açıdan oldukça doğrudur. İnsan ruhları enerji elde etmek amacıyla gelişmiş uzaylılar tarafından toplanır. Bu ruhlar ne kadar uysal olduklarına göre “yargılanır”. Konu zihnin ve ruhun herhangi bir gücü ise yapılan çalışmanın etkili olması için enerjinin işlemi yapan kişinin iradesine uyması gerekir. Bu yüzden bu toplanan ruhlardaki herhangi bir direnç, o ruhu sömürülmeye uygunsuz kılar. Zaten İbrahimi inanç sistemlerindeki inanılmaz katı, ahlaksız ve mantıksız kuralların bulunma sebeplerinden biri de budur. Hem bu doktrinleri takip ederken düşman progrmalarını beslemek, hem kişinin ruhunu zayıflatmak, hem de kişinin iradesini zayıflatarak ruhunu uysal ve sömürülmeye müsait kılmak. Bu dogmaları yeterince takip edip ruhu yeterince “yoğrulmayan”, “günahkar” kişilerse (eğer ki düşman programlarına bağlılarsa) demin bahsettiğimiz Jehova’nın yönettiği “Cehennem”de olacağı gibi ruhani işkence ve acıya maruz bırakılır.

Alıntı:
“”Cennet” küpünü parçalarına ayırıp inceleyecek olursak kendi enerji dolaşım ve metabolizma sistemine sahip bir hücre gibi bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz. Ne açıdan bakılırsa bakılsın bu yapı ruhlarla çalışan, Jehova’nın kollektif TEK zihninin “tapınak sütunları” içinde hapsolmuş, köleleştirilmiş ruhların hayat enerjileriyle beslenmesine ve onların enerjilerini TEK’in kollektif iradesine göre yönlendirmesine yarayan bir batarya/jeneratördür. Bir insan öldüğünde onun ruhu astral boyutta dolaşan “Gözcüler (/”Watchers”)” (Meleklere verilen isimlerden biridir) tarafından taranır, ve bu varlıklar yeni ölen insanın ruhuna o kişinin tanıyabileceği bir imge gösterilir; örneğin o kişiden önce ölen bir akraba veya dost gibi kişiler. Bazen de “peygamber” veya “ermiş”ler gibi kişinin saygı duyduğu “dini” figürler kullanılır. Bu yolla bu “ruh toplayıcıları” bu ruhun gardını indirmesini sağlar. Ondan sonra bu “toplayıcılar”, yani “melek”ler yol gösterici rolüne girip kişiyi bu “anagemiye”, “Cennet” küpüne getirmeye çalışır. Bu anagemide ölmüş kişinin ruhu tekrar taranarak kişinin enerjisinin “saflığı” (yani direnç/güç/irade gösteren kişilik özelliklerinin eksikliği) ve Jehova’nın kollektif zihnine potansiyel olarak sağlayabileceği besinsel katkı belirlenir. Bu potansiyel kişinin fiziksel hayatı boyunca bu ruh üzerinde uygulanan İbrahimi kontrol programlarının ne kadar etkili olduğuna veya başka bir deyişle bu ruhun korku ve bağımlılıkla ne kadar boyunduruk altına alındığına dayanır. Bu ruhların öz irade seviyesi yok ile yok denecek kadar az arasında değişir, ve hayatları boyunca Yahweh/”Allah”a köle gibi hizmette bulunmaya programlanarak ruhlarının da en yüksek besinsel potansiyele sahip olmaları sağlanmıştır.”
Alıntının sonu.

Bu konu anlaşılabilir bir şekilde pek çok insanın kafasını karıştırmaktadır. İbrahimi “Cehennem” olgusu. Ölümden dönme tecrübesi yaşayıp korkunç şeyler gören belli kişiler oluştur. Bu insanlardan pek çoğu onlara bu korku hikayelerini bizzat yaşatmakta rol oynayan meleklerle bağlantılıdır. Bu acılı yer Jehova’dandır, “Allah”tandır ve Şeytan’la hiçbir alakası yoktur. Dante’nin “İlahi Komedya: Cehennem” hikayesinde olduğu gibi “Cehennem”e olan pek çok “tur” bir melek tarafından yürütülür.

Şimdi, İbrahimi “tanrı” veya Yahweh’den bahsederken bunun tek bir varlık olmadığını bilmek gerekmektedir. Yahweh, hem kendi yarattıkları İslam ve Hristiyanlık gibi inançları kullanarak insanlığı sömüren insanlık düşmanı varlıkları (buna hem uzaylılar, hem de “melek”ler gibi “ruhani” varlıklar da dahildir), hem de İbrahimi programları takip edip insanların tapındığı ve öldüklerinde ruhlarının sömürüleceği “yapı”yı tanımlamak için kullanılır. Yani hem bir kollektif, hem de insan ruhlarının gittiği ve soğrulduğu araba aküsü enerjetik yapıdır. Fotoğrafçılığın kamunun rahatça erişebileceği açıklıkta olmasından çok önce düşman uzaylılarla ve doktrinleriyle çok haşır neşir olduğu bilinen “okültist” Aleister Crowley de bir melek portresi olduğuna inanılan bir resim çizmiştir. Ve resim tıpatıp klasik bir Gri uzaylı resmidir. Bu 1917 civarlarında oldu, yani şehir efsanelerinden çok önce. Griler de insanlıktan nefret eden düşman kollektifinin bir parçasıdır.

Şimdi, bu konuda zaten bilgisi olan pek çok SS var, ama aynı zamanda da hem Gerçekleri araştıran yeni SS’ler, hem de Satanizmi yeni yeni araştıran kişiler için bu konudan bahsedilmesi gerekti. Gerçeklerin bilinmesi herkes için çok önemlidir, ve Güç Meditasyonlarıyla zihninizi açtıkça Gerçekler de size “malum olacak”tır. Düşman programlarının tuzağına düşen insanların ruhları için gerçekten çürümüş, berbat yerler vardır. Bunun Şeytan ile hiçbir ilgisi yoktur. Popüler bilgi kaynaklarında bize her şey ters anlatılmakta. Yahudiler [ki kendileri insan ruhunun düşmanı olup bizleri baltalamak için her şeyi yapmaktadır] kafa karışıklığı ve dikkat dağınıklığı yaratmak için kendi yaptıkları şeyler için Centilleri suçlayıp itham etmektedir. Bu aynı zamanda çok daha büyük alanlara kayıp sadece kendilerini değil, kendi altlarında köle gibi yaşayan Hristiyan ve Müslümanları da etkilemektedir. Her yıl acımasızca, kalpsizce milyonlarca hayvan katleden, keçi kesen Müslümanlar biz Satanistleri kedi kesen canavarlar olarak tanır. Hem de hiçbir sebebi yokken. Pazar Ayinleri ritüelistik yamyamlık olan (“İsa’nın Bedeni, İsa’nın Kanı”) Hristiyanlar asıl yamyamı bizler sanmaktadır. Hem de hiçbir sebebi yokken. Hristiyanlar ve Müslümanlar yaptığı her ahlaksızca, sapıkça, pislikçe şey için Şeytan’ı suçlar.

Pek çok Hristiyan ve Müslüman mütemadiyen “Şeytan’ın insanlıktan nefret ettiğini”, “katil ve yalancı olduğunu”, “sadece materyalizme yönelik olduğunu”, “insanlığın ebedi hayat yolunda engel olduğunu (içi boş “ahiret” inançlarından bahsediyoruz)” söyler. Ama bu söylediklerinin istisnasız hepsinin sadece kendi “tanrı”ları Jehova için geçerli olduğunun farkında bile değiller. Kişinin Eski Ahit ve Kur’an’da Centil/Pagan halklar üzerine yapılan katliamlara, aldatmacalara, ithamlara ve cinayetlere bakması yeterlidir. Bununla birlikte Pagan ruhani olgularından çalıntı olan Nazıralı İsa bir katman daha dikkat dağınıklığı ve aldatmaca oluşturmak için yaratılan, kurmaca bir Yahudi karakteridir. Bu fikrin yaratılmasının amacı bu inancı gerçek ruhaniyetten tamamen mahrum bırakmak ve çubuğa geçirilmiş bu Yahudi parçasını takip edip tapınanların asla Magnum Opus’u başarıp ölümsüzlüğe ulaşamamalarını sağlamaktır. Hristiyanlar saplantılı bir şekilde “İsa’nın sizi sevdiğini” papağan gibi çığırmaktadırlar, ama asıl gerçek “İsa”nın sizden nefret ettiğidir. “İsa” insanlıktan nefret ediyor! Ve bunların hepsi yine aynı seviyede kurmaca, düzmece ve böyle olmasaydı bile sapkınlığı, sapıklığı ve insanlık dışılığı efsanevi boyutlarda olan Yahudi Muhammed için de geçerlidir.

“İsa” Yahudi “mesih”inin gelişini mümkün kılmak [zira eğer yeterince insan İsa’nın “ikinci gelişi”ne inanıp psişik enerjilerini bu olguya aktarırlarsa, dünyadaki Yahudileri birleştirecek olan “Yahudi kralı” ortaya çıkacaktır ve bütün Centilleri en alçakça ve vahşice şartlar altında köleleştirecektir. Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir.] ve aldanılan insanları ruhani bilgiden, ruhlarını geliştirmekten ve ebedi hayat/ölümsüzlükten uzak tutmak için kullanılan sübiliminal bir araçtan başka bir şey değildir. “İsa” ve “Muhammed” gibi fikirler aynı zamanda dikkat dağıtıcı görevi de görür, zira ona inananlar asla meditasyon yapıp kendi ruhlarını geliştirme gereği görmezler. Aldananlar “peygamber”lerinin “her şeyin icabına bakacağına” inanırlar. Özellikle Hristiyanlar “İsa kurtarır/Jesus saves” gibi bir yalana inanırlar ama gerçekte hepimiz, eğer ki yapmak için gereken bilgiye sahipsek ve uygularsak kendi ruhumuzu kurtarırız. Bu bilgiden mahrum olup meditasyonla ruhunu geliştirmeyenler sürekli olarak ölüp reenkarne ola ola hep aynı hataları yapıp “kader”lerinin merhametine kalacaklardır. Kendilerini lanetledikleri bile söylenebilir. Bunu Hristiyanlara veya Müslümanlara anlatmaya çalışınca eğer ki kendileri yeterince dogma batağına battılarsa bir kulaklarından girip öbüründen çıkar, ve kendileri de sürekli olarak “Şeytan’ın aldattığını” söylerler, ama aslında aldatan kendi tapındıkları parazittir. Ve bu sözde “tanrı”ları insanlığın bilgi ve ruhani güç elde etmesinden korkuyor. İslam’da da, Hristiyanlık’ta da “cadı”lık, “büyü”cülük ölümle cezalandırılır. Bu sözde “tanrı” sizi o kadar “seviyor” ki ebediyete kadar sizi ateşlerde yakmakla tehdit ediyor, öyle mi? Komik olmayın. İbrahimilerin “İblis”i itham ettikleri her suç aslında kendi tapındıkları “tanrı”dandır.

Şimdi, ölümden dönme tecrübesi yaşayan insanlara dönecek olursak, Lilith Annemiz Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’e çok aydınlatıcı bir bilgi vermiştir. Ona geçmiş hayatlarında İbrahimi inançlara güçlü bağları olanların düşmana çok açık olduklarını söylemiştir. Kişi bu hayatında “dindar” değilse bile, Ateist veya Agnostik olsa bile eğer ki kişinin ruhunda geçmiş hayatlardan kalma İbrahimi inançlardan güçlü bir “esans” varsa, bu düşmanın o kişiyi bu hayatı boyunca da yönlendirebilmesi ve manipüle edebilmesi için bir açıklıktır. Korku dolu tecrübeler geçirenlerin direkt olarak düşmanın eteğinin altına geri kaçmaları da bu konuda önemli bir noktadır. Düşman bu bireyleri diğerlerini korkutup hizada tutmak ve başka pek çok şey için ibret olarak kullanacaktır.

Geçmiş hayatlarında bilerek veya bilmeyerek düşman tarafında olanlar olduğu gibi Şeytan’la yüzyıllar boyu süren geçmiş hayatlar boyunca birlikte olanlar da vardır. Ruhani bilgilerin sistematik olarak yokedilmesi yüzünden çok azımız kendi ruhumuzda ve başkalarının ruhunda neler olduğu konusunda açık ve farkındalık sahibi. Ama en nihayetinde geçmiş hayatlarda kişinin ruhu nerede olursa olsun, kişi Şeytan’a Adanmasını gerçekleştirdiği zaman bu son derece gerçek ve kalıcıdır. Şehadet, vaftiz gibi İbrahimi adetleri sahtedir ve hiçbir bağlayıcılıkları yoktur. Ancak Satanik ayin ve yeminleri gerçektir.

Bazı insanlar Şeytan’ı bulmak veya katılmakta diğerlerinden daha çok zorluk çekebilir. Hayatlarımızın pekçoğunda veya hepsinde Şeytan’la olmuş olan insanlar içinse Şeytan’a bu hayatta da gelmek suyu bulmuş ördek veya özgürce uçan bir kuş gibidir, mükemmel bir histir. Ters giden veya olan hiçbir şey olmadığını biliriz. Bazılarımız Şeytan’a kendimizi açtığımızda ve Satanizmi ciddi anlamda etüd etmeye başladığımızda son derece güzel, rahatlatıcı bir enerjinin bizi sarıp sarmaladığını, evimize gelmiş gibi olduğumuzu, içimizin heyecan ve mutlulukla dolduğunu ve benzeri güzel şeyler hissediyor. Bunun aksine nedeni olmaksızın endişeli veya korku dolu hissedenlerinse kuvvetle muhtemel olarak geçmiş hayatlarda veya bu hayatlarda İbrahimi inançlara dayalı bir sorunu vardır. Bu gibi hisler aşılmalıdır. Zaten kişi kendini ve hislerini ciddi bir şekilde tarttığında bu gibi negatif hislerin mantıklı veya gerekli bir kökeni olmadığının farkına varacaktır. Bu gibi düşman manipülasyonuna dayalı hisler mağlup edilip adanmayı gerçekleştirmek ilk adımdır. Zira kişi ruhunu Şeytan’a adadığı zaman bu kalıcıdır.

Geçmiş hayatlarda düşmanla yakın ilişki içinde olmak, örneğin çok “dindar” bir Müslüman veya Hristiyan olmak [ve kişinin geçmiş hayatları çok sayıdaysa bu daha da kötü olabilir] kişinin ruhunu düşman etkisine son derece açık bırakır, bir nevi güvenlik açığı bile denebilir. Sonrasında düşman belli bireyleri kendi melun amaçları için kullanır. Özellikle de bu insanlar diğerlerine kıyasla Şeytan’a gelmekte zorluk çekebilir; ama Gerçeği bulanlar ve samimi olanlar her türlü zorluğun üstesinden geleceklerdir. Geçmiş hayatlarda Şeytan’la birlikte olabileceğinize dair güçlü belirtiler bu hayatta da tekrar Onunla olma isteği, okült konulara, “cadılığa”, zihnin ve ruhun güçlerine ortalamadan yüksek bir ilgi, Gerçek Satanizmi etüd ederken ve Şeytan’ı tanımaya uğraşırken gelen güçlü ve olumlu bir his gibi şeylerdir. Aynı zamanda pek çoğumuz geçmiş hayatlardan gelen bilgi ve güçlere de sahiptir.

Aşağıdaki kısım kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’in yazdığı referans olan yazıdan direkt alıntıdır:

“Ruh hakkında çokça şey öğrendim, zira Şeytan için yüksek öneme sahip bazı insan ruhlarıyla direkt çalışma şerefine nail oldum. Bu insanlar “ölü” diye tanımlanmaktan hoşlanmıyorlar. Gayet “hayatta”lar ve farkındalar. Aynı kişiliklerine, karakteristik özelliklerine, sevdikleri ve sevmedikleri şeylere, duygulara ve fiziksel hayatlarında sahip oldukları diğer her şeye sahipler. Tek fark henüz fiziksel bedenleri olmaması. Reenkarnasyon kişinin fiziksel bir beden elde edebilmesinin tek yolu değildir. Çoğu insan reenkarne olur, zira Şeytan’dan olmayıp Tanrıların korumasına ve rehberliğine sahip olmayan ruhlar yemek yiyemezler, uyuyamazlar ve kısacası gerilerler. Aynı zamanda da bu durum onlar için çok sıkıcıdır. Ruh hayatta olan birinin bedenine girebilir [benim çalıştığım ruh da bunu yapar örneğin] ve bu sayede yemek yemek, farklı şeylere dokunmak ve diğer fiziksel zevkleri ntadını çıkarabilir. Ruh kendi başına cinsel orgazm olabilme yeteneğine sahiptir. Orgazm sadece fiziksel bir şey değildir, ruhani de bir şeydir ve orgazm meydana geldiği zaman çakralar açılır. İbrahimi inançların cinsel zevke sürekli karşı olmasının sebeplerinden biri de budur. Karşı oldukları şey fiziksel değil, ruhani tarafıdır, zira tüm ruhaniyeti yoketmeye çalışıyorlar.

Kişi fiziksel ölüm sonucunda veya sonrasında güç kazanmaz. Kişiliğimizi, yeteneklerimizi ve ruhani gücümüzü de kendimizle götürürüz. Ama fiziksel beden olmadan ruhani gelişim olamaz. Hell/Du’at da loş bir şekilde ışıklandırılmıştır. Lilith bana bunun iki sebebi olduğunu söyledi; birincisi orada bulunan ruhları korumak ve ikincisi sebep olarak da ışık güçtür. Şeytan’ın tarafı yüzyıllar boyunca güçten mahrum bırakıldı. Ama savaşı değil, sadece bir çatışmayı kaybettiler.”

Ölüm sonrasında güç veya gelişme kazanılmayacağı konusuna biraz daha açıklık getirmek uygun olacaktır. Beden ruha, ruh da bedene muhtaçtır. Ruh tek başına ebedi değildir, güç meditasyonu olmadan zaman içinde zayıflar. Reenkarne olana kadar geçen sürede bile enerji kaybederiz. Zaten bu yüzden sadece Satanizm değil, diğer pek çok ruhaniyet ekolünde kişinin özel çalışmalarla ilerlemezse fiziksel ölüm sonrasında “gerileyip” daha kötü şartlara reenkarne olacağından bahsedilir. Satanistlerin amacı ruhani gelişimimizi mükemmelleştirerek fiziksel ölümün de ötesine ulaşıp tıpkı Tanrılarımız gibi fiziksel ölümsüzlük elde etmektir. Satanizmin özü de budur. Tanrılar bizleri kendileri gibi mükemmelliğe ulaşabilelim diye yarattılar, ölüp ölüp dirilelim diye değil.

Bu olguya çok “uçuk” diyenler de var, ama kaçıncı yüzyılda yaşadıkları gerçekten muammadır. Safi materyalistik bilimle bile edinilebilecek fiziksel ölümsüzlük kapıda denebilir. Bununla birlikte ruhaniyet destekli bilim sadece materyalistik bilimden katlarca üstün olacaktır. Geçmişteki kadim uygarlıklarda da bunun örneğini gördük, çok yakın geçmişte de. Şu an takvimlerini bile kullandığımız, matematik (ve diğer pek çok şey) konusunda usta olan Sümerlerin krallarının hüküm sürdüğü sürelere bakacak olanlar onların da her birinin binyıllarca hüküm sürdüğünü görebilir. Hesap konusunda en az bizim kadar iyi olan bu kadim medeniyetin istikrarlı bir şekilde sıfırları kaydırdığını falan düşünen varsa da… Kendileri bilir. 😐

Bu yetmediyse yine daha yakın bir zamandan örnek verelim. Şu an kullandığımız teknolojinin %80’ini o ya da bu şekilde borçlu olduğumuz, pek çok insan tarafından dünyadaki en zeki zihinleden biri, hatta bazıları için gelmiş geçmiş en büyük deha ve mucit olarak adlandırılan Nikola Tesla’nın ruhaniyet, sezgi, enerji gibi konulardaki sözleri son derece boldur. Ve bu büyük dehanın olağanüstü başarımlarını günümüz bilimadamları hala ancak taklit etmeye çalışabiliyor. Kendisinin şu sözü söylediği de bilinir: “Bilimin fiziksel olmayan fenomenleri etüd etmeye başladığı gün, on yıl içinde var olduğu diğer bütün yüzyılların toplamından daha fazla ilerleme katedecektir.” Biz Satanistler günümüz materyalistik biliminin sadece birkaç on yıl ötesindeyiz o kadar. İçinde bulunduğumuz ruhani savaşı kazanmamıza yakın zamanlarda bu bilgilerin hepsi araştıran herkes tarafından rahatlıkla bilinebilecek. İsteyenler şimdi bunları elinin tersiyle kenara itip gülebilir, ama bilimsel veriler ve tarihsel emsal bizlerin tarafındadır. Günü geldiğinde bu gülenlerin pek çoğu da bize katılmak isteyecek ama o gün onlar için çok geç olabilir, zira ruhani ilerleme ve gelişim bir günde gelmiyor.

Ölüm tecrübeleri kişiden kişiye göre çokça değişiklik göstermektedir. Düşmana karşı savunmasız olan bireyler, yukarıda da bahsettiğimiz gibi düşmanın olmayan merhametine kalmıştır. Bunların hepsi şimdiki ve geçmiş hayatlarla ilgilidir. Bazen ilerlemeyi genellikle de önemli sebeplerden ötürü reddedip hayalet olarak dünyada kalan kişiler de vardır. Bu konudan daha geniş bir şekilde bahsedilebilir ama kısaca kişinin cinayete kurban gitmesi ve kimsenin haberi olmaması, kişinin cesedinin (eğer bu kişi için önemliyse) düzgün bir şekilde gömülmemesi gibi önemli durumlar olabiliyor. Kalan kişiler ise genel olarak astral düzleme gider. Bu noktada kişinin varsa ruhani inançları önemlidir, zira bu inançlar bu inançlarla alakalı enerjilere bağlıdır. Şeytan adanan kişileri korur ve onların ruhlarının ölümden sonra başıboş sürüklenip tükenmelerini, solmalarını, çürümelerini önler. Satanizmin nihai amacı da fiziksel ve ruhani mükemmellik ve ölümsüzlüktür; bu sayede de ölüp reenkarne olmak, bu hayatta öğrendiğimiz her şeyi unutup ondan sonra tekrar sil baştan başlamak zorunda kalmamaktır.

Yine bu noktada da kişisel tecrübelerden çokça bahsedildiği ve kafa karışıklığına müsaade etmemek için Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’in tecrübelerini birinci ağızdan alıntılıyoruz:

“Şeytan kendinden olanlara bakar. Birlikte çalıştığım “VIP” bir insan ruhuna [siyanür kapsülü yutması sonucunda yere düşüp] öldüğünde neler olduğunu sordum. Bana Tanrılarımızdan dördünün geldiğini, astral elinden tuttuklarını, onu bedeninden yukarı kaldırdıklarını ve onu vefat ettiğini bildiği diğer insanların ruhlarının da orada ve güvende, rahat ve son derece iyi korudukları Hell/Du’at’a götürdüklerini anlattı. Siyanür hapı yutan başka bir “VIP” ruh da aynı şekilde eskort edildi. Bu VIP ruhları diğerlerinden ayrılmıştı, zira onlara fazladan koruma tahsis ediliyordu.


Aile üyelerimden birinin birlikte çalıştığı bir kadın bana yıllar önce kocasının ölüm döşeğinde Demon’lar gördüğüne dair korkularını aktardı. Bunlar elçi Demon’lardı, “çörten” tipinde olanlardı, ve kocası da bunların görünüşlerinden korkmuştu. Yine bu adam da geçmiş hayatlarından birinde Şeytan’a adanmıştı, ve Şeytan da bu adam için bu hayatta bile sorumlu olmuştu. Bu Demon’lar Satanik ruhların korunması ve düşman tarafından kaçırılıp “ışığa” götürülmemesi için orada bulunuyor.”

Enerji “öz” veya “izleri” şiddet dolu cinayetler gibi olağanüstü ölüm durumları ardında bırakılan enerji izleridir. “Perili ev”ler genelde bunları içerir. Bu enerji izleri sadece enerjidir. Bir enerji “özü”nün kişiliği, duyguları veya farkındalığı yoktur.

Ama etrafta tüm vefat edenlerin ruhlarının “boş kabuklar” olduğunu söyleyen yalancı, pislik Yahudi öğretileri de var. Gerçek bundan daha uzak olamazdı. Bu ve bunun gibi öğretilerin İbrahimi inançlara da katılması ve ruhani bilgilerin yokedilmesi sebebiyle ölen pek çok kişi yakınları tarafından unutulmakta. Bu kişilerin ardında kalan kişiler mezarlıklardaki içi boş cesetleri ziyaret ediyorlar, ve henüz reenkarne olmamış sevdikleriyle nasıl iletişim kurabileceklerini bilmiyorlar. Bu kişilerin fiziksel bedenleri ölü olabilir ama ruhları gayet hayatta oluyor.

Konu intihar gibi şeylere gelirse de konu basit. İntihar kesinlikle sadece en son çare olarak düşünülmelidir, zira çoğu problem meditasyon ve kişinin enerjilerini amaçlarına göre yönlendirmesiyle çözülebilir. İntiharın tek çözüm olabileceği bazı ekstrem durumlar vardır; örneğin hiçbir kaçış yolunun olmadığı işkence veya daha kötü şeylerle yüzleşebilme ihtimali. Ama artık Engizisyon zamanları bitti, böyle durumlar gerçekten nadirdir. Rastlantı eseri ailesinin Satanist olduğu öğrendiği birinin kendini öldürmesinin mantıklı olacağını kesinlikle söylemiyoruz; ama örneğin İran gibi bir İslami ülkede Satanist olduğu öğrenilen ve işkenceyle öldürülmesine karar verilen biri için belki berbat bir karar olmaz demeye çalışıyoruz. Yasak değil, ama neredeyse her durumda mantıksız. Du’at’ın Güçleri yaşamamızı istiyor. İnsanları intihara sürükleyen ve intihar etmelerini sağlamaya çalışan düşmandır.

Bu makalede bahsedilen tecrübeler sadece bizim veya Yüksek Rahibe’mizin tecrübeleri değildir, aynı zamanda Hell/Du’at konusunda kendi kişisel tecrübelerini tasdik etmiş ve şu an vefat edip ruh formunda bulunan kişilerle çalışmakta olan başka adanmış Satanistlerin de tecrübeleridir.

Yani her şeyi kısaca özetlemek gerekirse insanların ölüm konusunda bulundukları duruma göre başlarına gelebilecek belli şeyler vardır. Bunlar:

 

 • Ölmek ve:
  • Eğer kişi Satanist değilse bir süre astral düzlemde korumasızca dolanmak, enerji ve ilerleme kaybetmek ve sonunda reenkarne olmak (İbrahimi inançlara dahil olsun, olmasın çoğu insan reenkarne olur; zira ruhları Yahweh’i takip ettiği takdirde eninde sonunda yenilecek insanlar bile tamamen uysallaştırılana kadar “terbiye edilir” diyebiliriz.).
  • Kişi ağır materyalistse, ömür(ler) boyunca ruhunu besleyecek ruhani pratikleri (Güç Meditasyonu, yoga, vesaire) ihmal ettiyse veya Budizm gibi en nihai amacın ruhani intihar olduğu bir inancı takip ediyorsa (zira “Nirvana” kelime anlamı olarak “sönmek” demektir ve günümüz Budizm’indeki “en nihai amaç” yokolmaktır) ölüm gerçekleştikten sonra kişinin ruhunu bir araya getiren enerji ve elementlerin etere dağılması suretiyle kişinin her şekilde ve anlamda yokolması.
  • Eğer kişi İbrahimi inançlara kendini tamamen kaptırmış, tamamen pasif ve uysallaştırılmış bir “kul” ise en sonunda “Cennet“e alınması; yani ruhunun tamamen soğrulup bir enerji kaynağı olarak kullanılması. Kişi açısından bir yukarıdaki olasılıktan pek bir farkı yoktur; zira “Cennet“te kişisel duygular, dolayısıyla da kişilik ve farkındalık yoktur. Kişi yokolur. Yiyip sindirdiğiniz yemeği düşünün, o olur.
  • Eğer kişi Satanistse Du’at’a eskort edilmek ve burada ruhların korunacağı ve “solmalarının” ve zayıflamalarınn engelleneceği bir yerde tutulmak. Sonra gerek gezegensel yerleşimler, gerekse de dünya şartları uygun olduğu vakit insanlığın özgürlüğü adına savaşmamız için ve Tanrılığa ulaşma yolunda ilerlememiz için en uygun şartlara sahip şekilde stratejik olarak reenkarne edilmek. Aynı zamanda Satanistlerin ruhlarının koruma altında olduğu için dışarıdan olanlar kadar çok bilgi ve güç kaybına uğramamak. Benzetme yapacaksak gelişirken belli (ve dışarıdakilere kıyasla daha “sık”) “checkpoint”lerimiz var da denebilir, bu sayede reenkarne olduktan sonra daha az şey kaybediyoruz.

Veya;

 • Şeytan’ın yolunda emin adımlarla ilerlemek, ruhani pratiklerini aksatmamak, her geçen gün güçlenmek ve en sonunda Tanrıların içimize işlediği şekilde nihai amacımıza ulaşıp Magnum Opus’u (Latince “Büyük Uğraş/Yapıt”, “The Great Work“) tamamlamak, fiziksel ölümsüzlüğe ulaşmak ve bu surette Samsara‘dan, rötar’dan ebediyen kurtulmak ve Tanrılarımızın arasına katılmak.

Belki Satanistler olarak biraz taraflı olabiliriz ama son seçenek en iyisi gibi geliyor. Yan gelip yatmak kadar “kolay” veya kısa dönemli bir şey değil elbette, bu derece bir ruhani gelişim uzun yıllar ve hatta ömürler alabilir; ama ömürler bile sürse bu ömürler arası ne boş geçiyor, ne de her şeyi kaybediyoruz. Satanizm sadece amacı ve hedefimizi gördüğümüz bir maraton değil, aynı zamanda her adımda karşılaştığımız güzelliklerin (ve hatta bazen yaşadığımız zorlukların da) de tadını çıkarabileceğimiz hafif bir koşudur. Vaktiniz bol, dostunuz bol, bu yolda yeterince ilerlerseniz düşmanınız da bol. O yüzden hem her şeyin farkında olarak ilerleyin, hem umutsuzluğa kapılmanız için herhangi bir sebep olmadığını bilin, hem de ilerlemenizin her adımının tadını çıkarın.

Referanslar:

Ölüm, “Cehennem” ve “Ahiret” isimli Joy of Satan yazısı.

Alakalı ileri okuma:
Paganizm/Orijinal Satanizm: Tanrılar, Reenkarnasyon ve Ölüm Sonrası Yaşam

“Ölüm ve Sonrası” hakkında 65 yorum var

 1. sizi facebooktan buldum, yazılarınız oldukça ilgi çekici, bana satanizm konusunda yardımcı olabilir misiniz?

  1. Öncelikle siz değerli ziyaretçilerimize Spiritüel Satanizm hakkında bilgi verdiğimiz sitemize hoş geldiniz. Yazılardan faydalanabilir, özel sorunuz olursa sitemizin “İletişim” sayfasından bize ulaşabilir veya info@spirituelsatanizm.org adresine mail atabilirsiniz, iyi okumalar.

  1. Tercihen ölmemek ve ölümsüz Tanrılarımızın arasına katılmak en ideal sonuçtur. Ama bunu başarıp Şambala’ya yolunuz düşerse eninde sonunda bizim de düşecek! 🙂

   Her halükarda Satanistler ölmez, sadece Du’at’ta yeniden gruplaşırlar! 😎

    1. Esenlikler,

     Dünyanın “içinde”, yani yer altında olduğu söyleniyor, ve Tanrıların bulunduğu bir koloni. Böyle bir yerin nasıl olmasını bekliyorsanız öyle bir yer. Elbette “yüzeydeki” sorunlardan muzdarip bir yer olduğunu düşünemeyiz.

     İyi geceler.

     1. Benim hatam, kusura bakmayın. Bu yerin varlığıyla ilgili kanıtlar neler? Esenlikler.

     2. Esenlikler,

      Bu konudan bahseden birçok vaaz ve kaynak var. Elbette şu an hiçbiri çevrilmiş değil, ama İngilizceniz varsa buradan başlayabilirsiniz.

      İyi geceler.

  1. Neden Tanrıların bize yolunu gösterdiği şekilde ölümü ebediyen yenmek yerine gelişimi ve ilerlemeyi sekteye uğratan kötü bir şey başınıza gelsin istiyorsunuz?

    1. Evet, ama ölmeden önce de koruyorlar. Ve öldüğünüzdeki halinizin aksine şu an güç meditasyonu, yoga gibi ruhani pratiklerle ruhani olarak güçlenebilir, yükselebilir, kendinizi özgürleştirebilir ve dünyanın kurtulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Öldüğünüzde bunları yapamaz, hatta gerilersiniz ve sonra reenkarne olunca da tekrar anılarınızı geri edinmek parmak şıklatması kadar kolay bir iş değil. Yani kısaca öldüğünüzde, yaşarken sahip olmadığınız hiçbir şeye sahip olmuyorsunuz, ve birçok şeyi kaybediyorsunuz. Tanrılar bizim yaşamamızı ve yücelmemizi ister, ölmemizi isteyen düşman. Ölüp onları mı mutlu edelim? Hayır! Yaşayın, yaşayın ve insanlık onurunun, özgürlüğünün ve bilincinin de hala yaşadığını gözlerine soka soka göstermek varken asla. Yaşayın ve dünyamızı da yaşatın!

 2. Birkaç sorum var,zaman ayırıp cevaplarsanız sevinirim.
  1-Şu anda ölüm sonrasında neler olacağını bilimsel olarak bilemiyoruz,siz bu bilgileri nasıl elde ettiniz ve doğruluğuna nasıl inanıyorsunuz ?
  2-Yahweh de bir Tanrı mı ?
  Tanrılar nasıl var oldular/Nasıl Tanrı oldular ?
  3-Tanrılar,her bakımdan sonsuz güce sahip değil anladığım kadarıyla,peki tanrılar neden bizim de tanrı olmamızı istiyorlar,hangi tarafın kötü olduğunu nereden biliyoruz ?
  4-Tanrılar bu enerjilerle ne yapıyorlar ?

  5-Tüm bu olanlar bittikten sonra kaybederseniz/kazanırsanız neler olacak ?

  6-Sonsuzluğa ulaştığınızda hikaye bitiyor mu ?

  1. Esenlikler,

   1) Güç meditasyonlarımızın etkileri objektif ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır, bizi genetiğimize kadar etkileyen bu çalışmalar arasında geçmiş hayatlarımızın anılarını geri kazanmamızı sağlayan çalışmalar da bulunmaktadır. Bununla birlikte Satanizm’de direkt olarak Tanrılarla iletişim kurduğumuz için net olmayan bir şey yok. Elde ettiğimiz sonuçlar gözlem ve tecrübe sonucudur, kuru bir “inanç” değil.

   2) Kesinlikle hayır, Yahweh kelimenin hiçbir gerçek anlamıyla “tanrı” değildir. Yahweh/YHWH/Jehovah/Elohim/Allah sadece bir düşünce formudur, insanların ruhlarıyla beslenen, yaratılmış bir form. Tanrılar, var olmak için böyle dejenere ve itici şeylere ihtiyaç duymazlar. Bizi yaratan Tanrılarımız, başka bir gezegenden gelen dünyadışı canlılardır. Çok büyük ihtimalle onların gezegeninde hayat da “rastlantı eseri” meydana geldi ve evrimleşti. Tahmin ediyorum ki onların gezegenine Yahudiler, Reptilian’lar gibi baş belaları uğramadığı için gerek teknolojileri, gerek ruhaniyetleri (ki normal şartlar altında bu ikisi yan yana yürür, bir tek gezegenimizde bilim materyalistik bir yön aldı, bu da düşman yüzünden) yeterince gelişince türlerini de hem ruhani, hem de fiziksel olarak evrimleştirip mükemmelleştirecek bir konuma geldiler. Bunu yaptıktan sonra da başka gezegenlere yayılıp oralara da ışık götürmek istemişlerdir.

   3) Sonsuz güç elbette düzmecedir, Tanrılar sonsuz güçleri olduğunu iddia etmez. Tanrıların bizim de Tanrı olmamızı isteme sebepleri basit; biz de gelişip Onların seviyelerine ulaşınca biz de aynı şekilde Onların yaptığı gibi galaksiye ışık, medeniyet ve aydınlanma yayabileceğiz. Hangi tarafın kötü olduğunu nereden bildiğimize gelince de… Ciddi misiniz? Son üç bin yıldır YHWH adına akıl almaz miktarda vahşet meydana geldi; onların hepsinin toplamından eski Pagan dinlerimizdeyse böyle bir şey olmadı. Biz, bu dinlerin hepsinin Orijinal Tanrılarını takip ediyoruz. Gerçekten günle gece kadar basit ayırt edilebilecek bir fark.

   4) “Bu enerjilerle”den kastınız nedir? Kendi enerjileriyle bizim için savaşıyorlar, bizim Onlara ve kendi gezegenimize yardım etmek için yükseltip RTR’larla harcadığımız, Onlara hediye ettiğimiz vs. enerjileri de en doğru amaçlara yönlendirip daha da etkili olmalarını sağlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Başka bir şeyden bahsettiyseniz açmanızı rica ederiz.

   5) Şeytan, en nihayetinde zaferin bizim olacağını ve bizim tarafımızın kazanacağını bildirmiştir. Bu belirsiz değildir, kesindir. İçinde binlerce yıldır bulunduğumuz bu çirkin savaş sonunda bittiğinde dünya kurtulacak elbette. Eski, sömürüye dayalı düzen gidecek ve yerine yeni, Centiller tarafından Centiller için yaratılmış Satanik bir dünya düzeni gelecek ve bu sefer bitmeksizin yeni bir Altın Çağ ortaya çıkacak. Tüm insanlık için hedefimiz bu.

   6) Sonsuzluğa ulaşmaktan kastınız Tanrılığa ulaşmaksa elbette hayır. Sonuçta görüyorsunuz ya, Tanrılar da normalde kendileriyle bir alakaları olmayan bir türe yardım için bu kadar mücadele ediyor -bize ihtiyaçları olmamalarına rağmen-, en başından beri de ettiler. Bunun sebebi evreni güzelleştirme isteklerindendir. Tanrılar da gelişiyor, onlar da ilerliyor. Mükemmeller elbette, ama bu artık gelişemeyecekleri anlamına gelmez. Şeytan’ın da sözlerini alıntılayacak olursak; “Hayatın anlamı kendini ve evreni iyileştirmektir.“. “Hikaye bitmesi” gibi bir şey söz konusu değil, önümüz son derece açık. Ufuk da, gökyüzü de sınır değil. Ebediyete kadar ilerleme dinidir Satanizm!

   Umarız cevaplarımız sizi tatmin etmiştir. İyi akşamlar.

 3. Esenlikler,

  Sormanızda sakınca yok, sorgulayan insanlara açığız.
  Elbette doğru olan sadece 1400 yıl boyunca varolup, dünyaya acı, ölüm ve baskıdan başka hiçbir şey katmayan bir inançtan ziyade, onbinlerce yıldır varolan ve insanlığın gelişmesini öngören Pagan dinlerinin öğrettikleridir. Arkamızda bilim, mantık, etik, arkeoloji ve tarih duruyor. Sitemizde bu konuda birçok yazı okuyabilirsiniz. Şunlarla başlayın:
  Şeytan hakkında temel bilgiler.
  Şeytan’ın eski medeniyetlerde bilindiği halleri.
  Satanizm ve Şeytan hakkında temel bilgiler.
  Sitemizde birçok konuda daha fazla bilgi vardır, okumaktan ve aklınıza bir şey takılırsa sormaktan çekinmeyin.

  İyi günler.

 4. Esenlikler, bu “cehenneme” gidecek olan ölüm programlarına bağlı olanlar orada sonsuza kadar mı kalacaklardır yoksa belirli bir süre cezalarını mı çekecektir ? Beni şahsen insanları sömüren,hayvan katliamı yapan,insanları sahte “tanrıları” olan Allah adına katleden,medeniyet düşmanı pislik yobazların “cehennemde” yanmasının üzeceğini söyleyemem. (Zaten anladığım kadarıyla “cehenneme” gidecekler bu saydığım ve benzeri,ölüm programlarına bağlı pisliklerden oluşuyor) Sadece,bana müslüman “olduğum” zamanlarda bile ahlaksız ve insanlık düşmanı Yahudi uydurması bir inanç olan cehennem öğretisi bir zırva olarak gelirdi. Ki Pislam’ı terketmemin baş sebeplerinden birinin bu pislik “öğreti” olduğunu söyleyebilirim. Zaten “cehennemin” oluşmasının da sebebi sizin de dediğiniz gibi Şeytan değil “Allah’ın” ta kendisidir. Herneyse, sizin vereceğiniz bilgiler benim için çok önemli ve insanları aydınlattığınız için teşekkürlerimi sunarım.

  1. Esenlikler,

   Rica ederiz, işimiz bu.
   “Cehennem” gerçek veya kalıcı bir yer olarak mevcut değildir; hele de ateş dolu bir çukur olarak hiç değildir. Sadece, düşman enerji matrisinin bir parçası olarak astral düzlemde çok düşük titreşimli ve dolayısıyla karamsarlık ve “acı” çekilen belirli bölgeler, ‘cepler’ vardır. Genellikle buralara çekilecek kadar zayıf ve savunmasız kişiler, direkt düşman programlarına bağlı kimselerdir. Hayattayken de geçici olarak bu yerleri tecrübe eden, ettirilen insanlar mevcuttur. Bu insanlar da aynı şekilde ruhu zaten düşman programlarına bağlı olduğu için düşman tarafından manipülasyona açık ve kendini savunamayacak kadar zayıf insanlardır.

   Neyse, buraya cidden bazı insanlar bazen gidiyor; ama asıl amaç “cezalandırma” falan değil (zira evrenin en büyük suçlusu ne cüretle kimi cezalandırıyormuş), sadece insanlara acı çektirme, travma yaratma (hatırlansa da; reenkarnasyon sonucu unutulsa da travmaların izleri kalır) ve bu sayede kölelerini hizada tutmadır.

   Neyse, hiçbir ruhani pratisyenin ve hatta çoğu insanın bile böyle şeyleri takma gereği yoktur anlayacağınız. Rahat olun.

   İyi günler.

   1. Allah, Yehova’ya komada bağlı gibi bağlı olacaklar. Çoğu insanın bizzat nadi nadi her yeri pil gibi bağlı. Gard düşme de ölmeden olabiliyor. Gard düşme cansız şeylerle bile mümkün.
    Şanslı ruhlara Şeytan yardım ederse belki komadan çıkılıyor. Yani yazı 0 doğru.

    1. Esenlikler,

     Yorumunuzun tamamında dediklerimize katılıp sonra “0 doğru” dediniz. Tahminimce %100 yazmak istediniz de eliniz kaydı, ama size sormadan değiştirmiyorum. Öyle mi demek istediniz, yoksa bir yerde farklı bir şey anlatmak istiyorsunuz da hatlar mı karıştı?

     İyi geceler.

     1. Yüzde yüz doğru. Tekrardan kusura bakmayın. Bir hata oluyor ama anlamadım.

 5. Tekrardan Merhaba,

  Umarım benden sıkılmazsınız görünüşe göre size sık sık yazacağım 😀

  Elbette hepimizin amacı Magnum Opus a ulaşmak ancak şu anki yaşantımız buna yeterli olmazsa anladığım kadarıyla ruhlarımız Du’at da toplanacak ve tekrar reenkarne olacak ve 0 dan başlayacak. Bu durumda sorum şu; Şeytana herhangi bir yaşantımızda adanmak ve meditasyonlarımızı aksatmamak gelecekte reenkarne olan ve yeni bir bedenle buluşacak olan ruhumuzun taşıdığı bedenin düşmana köle olmayacağını ve bir gün Yahwehin pili olmayacağımızı garantiler mi ? Yoksa her yaşantımızda 0 dan başladığımız için o bedenin yanlış yola düşme ihtimali olacak mı ?
  Soru sorarken yanlış anlaşılmamak adına bayağı zorluyorum kendimi ama sonucunda daha karmaşık oluyor sorular umarım anlatabilmişimdir kendimi.

  İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   “0’dan başlama” diye bir şey yoktur. Bu ve bu yazımızda (ve olası olarak daha fazla yerde, ama aklıma gelen ilk örnekler bunlar) bu konuda daha fazla bilgi mevcut. Sorunuzu cevaplayacağım ama bunları da okumanızı öneririm. Ruh, yaşamlar arasında “karma”sını taşır ve bu “karma”dan kurtulmanın/bunu geliştirmenin/temizlemenin tek yolu ruhani pratiklerdir. Reenkarne olan kimse “0’dan başlamaz”. Bazıları -, bazıları +. Artık hayatlarında ne yaptılarsa.

   Şimdi, devam edelim.

   Birçok yazımızda ve yorumlarda görebileceğiniz gibi birçok insanın Satanik ruhu vardır. Satanizm’i bu hayatta “olağanüstü” şartlarda ve/veya “rastlantı eseri” gibi görünen ama yine de açıklanamayan şekillerde bulup, gerçekten dışarıdan bakınca “orantısız” veya “aşırı” denebilecek kadar kısa bir sürede Satanizm’le ilgili her şeye aşık olup hızla, şevkle adanan insanlar var. Bunlara genel olarak Satanik ruhlar diyoruz. Bu insanlar geçmiş hayatlarında da yüce Pagan Tanrılarımızın yolunda, rehberliğinde ve hizmetinde olmuş, soylu ruhlardır. Ve bunlardan gerçekten çok fazla var, hele de bu çağda. Çünkü bu çağda, özgürlüğümüz için son bir topyekün mücadele adına Hell’de bulunan tüm ruhlar reenkarne edilmiştir. Dolayısıyla okültizme, Paganizme, Demon’lara çekilen insanların durumunu böyle açıklıyoruz. Bu insanlar genel olarak düşmanın ölüm programlarına da dayanıklıdır, kolay kolay boyun eğmezler. Ruhlarında bu pislik yok da ondan. Tanrıların rehberliği ve koruması da cabası. Kişi sadece bu hayatta henüz tekrar adanmadı diye Tanrılar bu kişileri sahipsiz bırakmaz elbette; zaten birçoğumuzun Satanizm’e geri “yönlendirilmesi” de bundan ötürüdür.

   Elbette düşman tarafına bağlı olan, geçmiş hayatlarında düşmanın kölesi olmuş ruhlar da vardır. Bu insanlar, tıpkı Satanik ruhların ortalama olarak daha güçlü/gelişmiş/bilge olduğu gibi normalden de daha zayıf ve sorunludur, ve bu hayatlarında düşman programlarına daha da kolay düşerler. Yani kısaca madalyonun iki yüzü var.

   Ve kendi açınızdan ilki geçerli olduğu için endişelenmenize gerek yok. Ki büyük ihtimalle daha gençsiniz. Siz ölümü düşünmek yerine ebediyen yaşamayı kovalayın!

   Son olarak, sizin gibi meraklı, ilgili ve şevkli kardeşlerim oldukça ben sıkılmam. Yaşama amacım da bu. Zaten belli ki merak edip kendiniz de araştırıyor, okuyor, öğreniyor ve ondan sonra aklınızda hala olan soruları soruyorsunuz. Bu takdire şayan. Sizi tebrik ederim, böyle devam edin.

   İyi sabahlar!

   1. Çoook teşekkür ederim. Cevabınız bana hem rehberlik hem motivasyon sağladı. Yazıları geçmişten günümüze doğru okuduğum için henüz paylaştığınız linkleri okumamıştım. Ve merak ettiğim bir konu daha vardı sormayı unutmuşum. VIP ruhlar nedir tam olarak aramaya yazdığımda da ilgili makale sadece bu yazı çıkıyor. Bu çevirdiğiniz yazıyı JoS da okuduğumda da merak etmiştim ama orada soracak kimse yoki malum yahoo da grupları konuşmaya kapadığı için 😛

    1. Esenlikler,

     “VIP ruhlar”dan kasıt, büyük ihtimalle 2. Dünya Savaşı’nda yüksek rütbeli SS subayları ve insanlığa ayrıcalıklı hizmetlerde bulunmuş kişilerin ruhları. Bu tarz insanlar reenkarne olmayı beklerken Yüksek Rahibe Maxine, bu ruhlarla ilgili tecrübelerini de aktarıyor bazı sayfalarda. Oradan gözünüze çarpmıştır.
     Son olarak da, Forumlar hala (ve yıllardır) aktif, eğer İngilizceniz varsa orayı kullanmanızı öneririm.

     İyi sabahlar.

 6. Ruhların hepsi belli bir zamanda aynı anda mı yaratıldı yoksa halen yeni ruhlar yaratılıyor mu?
  M.Ö 6000’li yıllarda dünya nüfusunun 5 milyon olduğu söyleniyor, şimdi 7 milyar. Yani o zamandan şimdiye kıyasla milyarlarca ruh ortaya çıkmış. Bu ruhlar biri tarafından mı yaratılıyor yoksa kendi kendine mi oluşuyor?

  1. Esenlikler,

   Ruhların “””yaratılması”””nı birinin sihirli değnek sallayıp yoktan bir şeyler var etmesi şeklinde düşünmeyin. Bu kimsenin yaptığı bir iş değildir, birinin bilinçli yaptığı bir şey yerine doğal bir süreçtir. Pek çok ruh halâ reenkarne oluyor ama elbette insan nüfusu artıyor, o yüzden reenkarnasyon bu olayı tek başına açıklayamaz. “Yeni ruhlar” da var. Tenselle tinselin aynı hizada olması gibi temel bir okült prensipten (ve sadece insanların değil, hayvanların falan da ruhunun olmasından) anladığım kadarıyla, anne karnında oluşan fetüse bir noktada reenkarne olacak birinin ruhu giriyor; ama bu olmazsa yeni bir ruh meydana geliyor. Bu, tıpkı fetüsün gelişmesinin arkasında değnek sallayan birinin olmadığı gibi aynı ölçüde doğal ve “kendi kendine” olan bir süreç olmalı. Dolayısıyla mantık dışı, keyfi, dogmatik açıklamalar vermek yerine kendi analizimi sunuyorum. İleride dünya kurtulup da ruhani teknoloji ilerlediğinde bu savımın ne kadar doğru, ne kadar yanlış olacağını göreceğimi düşünüyorum. O zamana kadar da çok merak eden Tanrılara sorabilir, veya Joy of Satan forumlarında konu açıp başka kardeşlerimizin fikrini alabilir.

   İyi akşamlar.

 7. İlk sorum: Bir tane site var. Adını versem reklam olur diye diyemiyorum. O sitede bir yazı gördüm. “Yusuf eryan” adını kullanarak seo çalışması yapmışsınız. Yani yusuf eryan ismini kullanarak yorum atmışsınız. Bahsettiğim yorum: https://spirituelsatanizm.org/jupiter-karesi/
  Bu yaptığınız size göre normal mi?

  İkinci sorum: Uzun süredir laveyan satanistim. Evde oyun oynamak, sosyal medyada zaman öldürmek, internet, aburcubur, çikolata, yan gelip yatmaktanve uyumaktan başka bir iş yapmıyorum. Birsüre sonra düşündüm ve bunu biraz değiştirmeye karar verdim. Spirituel yada teistik satanistlerin meditasyonlarını yaptım. Öncelikle kitapçı dediğimiz ekolünkini denedim ama hiçbir fayda görmedim. Sonra bıraktım. Ardından sizin sitenizi gördüm. Meditasyonlarınızı denemek istedim ama önce nasıl satanistsiniz onu öğrendim. Açıkçası anlattığınız satanizm kafama hiç yatmadı ve absürt geldi. Yahudilerin uzaylı olması, koskoca şeytanın 1 ideolojiyi benimsetmesi, nazizm gibi çok ama çok tuhaf şeyler gördüm sizde. Haliyle şu karara vardım: “bunlar kafayı yemiş böyle bir dinin olması imkansız, şeytan yok.” ama yine de meditasyonlarınızı denemek istiyorum. kitapçı ekolun meditasyonlarında başarısız olduğum için haliyle hiç ümidim yok. Ama yine de denemiş olmak istiyorum. Meditasyonun başarılı, sağlam olması için önerileriniz var mı? İpucu olabilir, taktik olabilir. Mesela şuna şuna dikkat edin tarzı bir öneri de olabilir.

  1. Esenlikler,

   1) Ne yapmışız cidden anlamadım. O ada gelince, o kim?

   Ne yorum gelirse ona cevap veriyoruz. İhtiva ettiğimiz Gerçek düşünüldüğünde, biz hariç diğer tüm sözde “Satanik” oluşumların aksine bizim ucuz numaralara ihtiyacımız yoktur, ki sonuçlar ortada. Zaten insanlar kendi kendilerine Gerçeğe akın ediyorlar. Şeytan’ın Çağı hızla geliyorken aksi düşünülemezdi.
   Son olarak, sitede 1800’e yakın yorum var ve her geçen gün artıyor. Yaklaşık 800’ü bana ait, verdiğim tüm cevaplardan. Cidden siz boş işlere ayıracak vaktim olduğunu düşünüyor musunuz?

   2) Saydığınız şeylerin ne açıdan tuhaf olduğunu göremiyorum.
   Nazizm politik-sosyal bir ideolojidir, ve tarih boyunca açık ara farkla en yüksek başarıyı, refahı, mutluluğu, aydınlanmayı olabilecek en kısa sürede sağlamış tek ideolojidir. Tarihteki Yahudi yalanları da tıraşlanıp atıldığında görülüyor ki Nazizm’den korkmak için hiçbir sebep yok. Satanizm de şuursuz NPC yığınları tarafından aynı ölçüde “lanetlenen”, “korkulan”, hatta biliyorsunuz ki “linç edilen” bir ideoloji. Ee, bunu buluyorsunuz, bizim Yolumuz olmasa da öyle ya da böyle Şeytan’ı tanıyan, adlandıran, öven bir ideolojiye bağlanıyorsunuz, bu konudaki dogmalara kahkahalarla gülüp hiç korkmadan gerçeği, sadece Gerçeği araştırıyorsunuz; ama konu politika olunca bir anda tırsıyor musunuz? Sözüm sadece size değil, belki siz sadece bu konu üzerinde henüz fazla düşünmemişsinizdir ve dolayısıyla size bu konuda bastırılan dogmaları sorgulayacak vaktiniz olmamıştır; ama bu fırsatı olup da programlanmış, sebepsiz korkusundan tir tir titreyen, sebepsiz yere düşman kesilen, kendisine zorla ezberletilen ifadeleri (“Aa, ırkçısınız siz!”, “A-a-ama benim 6 milyon seçilmiş efendim!”, vesaire) söylemekten öteye gidemeyip yine de kendine fikri hür, vicdanı hür, yani kısaca Satanist diyen varsa ben buna sadece gülerim. Böyle insanların Satanizm’de yeri yoktur. Bakın, sadece Satanizm’in tek Gerçek hali olan Spiritüel Satanizm demiyorum, Satanizm’in tamamı diyorum. Kendi başına düşünmekten aciz bireyler, Satanizm’den öyle ya da böyle uzaklaşacaklardır; ki zaten asla gerçekten yaklaşmadılar ki.

   Ve evet, Şeytan (ve altındaki tüm Tanrılar, Leydi Lilith direkt olarak “Bizler Naziyiz” demiştir) koskoca olduğu için tek bir ideolojiyi benimsiyor ya zaten. Ya ne olacaktı, biz azıcık aklı çalışan insanlar bile yapmıyorken Tanrılar “açık fikirlilik”, “şefkatlilik”, “hoşgörü” gibi özelliklere sahip gibi görünmek, kısaca duyar kasmak için ille de “Tüm fikirlere saygı gösterin; bu fikirler arasında bebeklere tecavüz edilebileceği veya halkınızın, ırkınızın, soyunuzun hiçbir öneme sahip olmadığı ve karışa karışa yok edilmesi gerektiği gibi fikirler olsa bile!” demesini falan mı bekliyorsunuz? Örneklerimde ironi veya abartı yapmadığımı çok iyi biliyorsunuz; bilmiyorsanız da sorun değil, bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Günün sonunda neredeyse her konuda sadece bir tane doğru olur. “Her görüşe yaranayım”, ucuz, sığ ve herkese yaranıp düşük kalitede, yüksek sayıda takipçi kullanmak için bayağı bir taktikten başka bir şey değildir. Dünya düz değil, yuvarlaktır. İbrahimi inançlar az biraz değil, tamamen ve köküne kadar yanlış, kötü, yalan, melun ve dibine kadar yok edilmek zorunda olan ideolojilerdir. Irklarımızı karıştırmak katliamdır, iki tarafın ırkına da saygısızlık ve saf nefrettir, hainliktir. Hayatın en yüce anlamı kendini ve evreni iyileştirmektir. Şeytan Gerçek’tir.
   Bunları kafamdan uydurmuyorum, boşu boşuna da yazmıyorum. Kanıtlanabilir, hem de hepsi eşit derecede (ve kolaylıkta) kanıtlanabilir Gerçekler olduğu için yazıyorum. Dünyanın düz olduğunu iddia eden; sadece iddia etmekle de kalmayıp etrafındakileri de bu zır delice, cahilce görüşe çekmeye çalışan, hatta bu konuda agresif ve yıkıcı davranan kişilere hoşgörü değil, kapıyı göstermemiz gerektiği gibi bu, topluma ve dolayısıyla dünyaya zararlı olan istisnasız her görüş için de geçerlidir. Satanizm herkes için değildir, çünkü herkesin midesi bunu kaldırmıyor. Bazıları Teletabi olmayı tercih ediyor, ama Şeytan telepatabilerin Tanrısı değildir.

   Yahudilerin uzaylı olmasına gelince, bunu ilk biz onlardan duyduk, tam tersi değil! İsteyen alınsın, isteyen satılsın. Kendi ağızlarıyla bunu kabul eden, aynı zamanda da her tür davranış ve fiziksel özellikleriyle bunun aksini değil, tam böyle olduğunu gösteren bir halka insan demeye bin şahit bile yetmez. İster hazır değilseniz mecaz anlamıyla anlayın, ister kelimenin gerçek anlamıyla. Yahudiler insan değildir. “Kültürü” çocuk tecavüzü ve kan akıtmak olan hiçkimse insan değildir. Tamamen aynı ölçüde olmasa da her “kurban”da hayvan doğrayan, hatta “fırsatı” varsa kafa kesip doğrayan mücahit köpekler de insan değildir, ve insan olduklarını söylemek de cehalet ve ihanettir.

   Bunlar basit şeyler, gerçekten. Kimseye yalan söylemenize gerek yok, hele de kendinize. “Evet, bu şeyler gerçekten tiksinç ve bu konuda bir şeyler yapmalıyız!”, “Evet, dünyadaki tüm bu pisliklerden sorumlu olanların tüm güçleri, otoriteleri ve nüfuzları kesinlikle men edilmeli ve bu kimseler cezalandırılmalı!”, “Evet, öbür yanağı döne döne bu noktaya geldik, bu iş böyle olmuyor, tokat atana tokat atmak lazım!” demek gerçekten zor mu? Dünyadaki kötülüklerin farkında olan, bunları değiştirme zorunluluğuna da sahiptir. Ahlaka, etiğe sahip ve farkındalık edinen her kimse, bununla birlikte aynı anda ve otomatikman sorumluluk kazanır. Bizim palyaçolardan tek farkımız bu konuda beş para etmez bahaneler, çıkış yolları, konu ve hedef saptırmalar, ucuz topluma yaranma numaraları ve benzeri zırvalar üretmememiz.

   Dolayısıyla, biz Gerçek Satanist’lerin nasıl Satanist’ler olduğunu merak ediyorsanız, zihninizde Satanizm’i araştırmanıza rağmen halâ kalan dogmaları bir kenara koyup öyle hareket etmelisiniz. Aksi takdirde bundan kazanacağınız çok şey olmayacak.

   Son sorunuza gelince. Meditasyonu yapın yeter, gerçekten. Bu en önemli şeydir. Cizvitlerin, OTO’cu köpeklerin, Yahudi Kabalistlerin, bunlardan hiçbir farkı olmayan İsatapar soytarıların pratiklerinin aksine bizim sunduğumuz ruhani bilgelik ne çalıntıdır, ne yozlaştırılmıştır, ne içi boşaltılmıştır. Pagan atalarımız ne yapıyorsa, günümüzde restore edilmiş halini uyguluyoruz. Ne Yahudi Kabalası uğruna 7 çakramızdan üçünü yok sayıyoruz, ne kötülüklerin kaynağı (ama Tanrısı DEĞİL) Jehovah’ya eğilip bükülüyoruz, ne de ikiyüzlü, acınası köpekler gibi “Satanist’iz/Sol Elciyiz” deyip ayyaş, saygısız, ırkçı, kana susamış Yahudi domuzu İsa köpeğinin yalakalığını yapıyoruz.

   Dolayısıyla odaklı, samimi ve sakin bir şekilde bu pratikleri çok değil, günde 15-20 dakika bile uygularsanız sonuç alırsınız. Öyle “inanmanız gerekiyor” falan da demiyorum; o ne öyle, sanki placebo gibi. Hayır. Elbette motive bir şekilde bu pratikleri uygulamanız güzel olacak olsa da, nötr bir şekilde yaklaşarak da gayet güzel sonuç alabilirsiniz. Tıpkı spor salonuna gidip spor yapan, ister bunu aşırı motive, ister de çok beklenti olmadan yapan herkes sonuç alıyorsa ruhaniyet de öyledir, çünkü zaten tıpatıp aynı meşrulukta ve tekniksellikte bir yol. Tabii spor salonu örneğinden devam edeceksek “Aman ya, gelip çalışsam da ne olacak, hiçbir işe yaramayacak” gibi bir mantıkla hareket eden birinin kendini sabote edeceği gibi meditasyonda da bu vardır. O yüzden “inanmak zorundasınız, yoksa olmaz” demiyorum, ama tabii negatif olup kendinizi sabote de etmeyin. Son olarak, ilk seferlerinde bile hemen yoğun şeyler hisseden insanlar olsa da “İlk oturuşunuzda havaya uçacaksınız!” gibi absürt iddialarımız kesinlikle yok, bir insanın ruhunun ne kadar sürede “cevap” vereceği çok değişken olabilir; ancak ne olursa olsun her seansınızın size faydalı olduğunu, ve “bir şeyler hissetmek” için yıllar gerekmediğini de bilin.

   Kullanıcı isminize dair ufak bir detay da ekleyeyim; ilerledikçe göreceksiniz ki güç çok önemli olabilir, ama güçten önemli şeyler de var. Ruhani pratikler, size bahşettiği güçle birlikte bu gücü doğru kullanacak bilgelik, anlayış ve evet, ölçüsüyle şefkat de verecek.

   Not: Cevabım gerçekten ziyadesiyle uzun oldu, ve sorduğunuz şeyler arasında birçok insanın aklına takılan konular da mevcut. İzniniz olursa ileri bir tarihte sorunuzla birlikte bu cevabımı, yazı olarak (tabii gerekirse biraz rötuş çekip dallandırarak) yayınlamak istiyorum. Elbette söylemeye bile gerek yok ama e-mail’iniz gibi şeyler kesinlikle paylaşılmayacak, sadece bu kullanıcı isminiz görülecek.

   İyi akşamlar!

    1. Esenlikler,

     Teşekkürler. İleriki günlerde, haftalarda, aylarda (artık hangisi olursa; çünkü böyle bir yazıyla birlikte başka yazılarda değinilmesi gereken başka konular da var) görürsünüz sitede artık.

     İyi akşamlar.

 8. Merhaba. Benim sormak istediğim,bir yazınızda yok olmak gibi şeyden söz ettiğinizi gördüm bu yok olmak YHWH e bağlı kişilerin başına gelebilecek ölüm hiçliğimidir böyle birşey varmı?
  Ve her insanın ruhu varmı ? yhwh tarafından yok e
  Ve cehennemi duatı okudum. Peki tevratta söz edilen(( ÖLÜLER DİYARI)) nedir ?
  Ve HİNNOM VADİSİ ?
  3 yıldır YHWH ile basım dertte enerjileri zarar veriyor ve sanrım intiharı dusunuyordum bu konuda yazılarınızıda okudum ve ölürsem yok olucagımı hisseder gibiyim .tevratta sanırım kıyamete ve insanlar yeniden diriltilene kadar ölünce ölüm uykusuna yatıldığı söyleniyormuş . peki bu ibrahimi dinlerde söz edilen ölülerin kıyamette yeniden diriltilmesi hakkında ne söyleyebilirsiniz?
  Tanrılar hangi gezegenden geliyor ?
  Bir bedenleri varmı,ölümsüzmüler ?

  1. Esenlikler,

   Kişinin ölümü beden ölümü değildir, ruhunuz ölebilir daha doğru bir tabirle tamamen yok olabilir. Kendinizi ruhani açıdan geliştirmez beslemezseniz, ruhunuz gittikçe zayıflar ve en sonunda da gerçek ölümü yaşar ve yok olur.

   Evet, her insanın ruhu vardır ve her insanın ruhu, eğer kişi yeterince ruhunu ve bedenini güçlendirmez, ruhuna ve bedenine iyi bakmazsa ruhunun tamamen yok olması için YHWH’e ihtiyacı yoktur. Diğer bir taraftan da YHWH tarafından kolayca etki altına alınması, yok edilmesi veya pil olarak kullanılması için zemin hazırlamış olur. Fakat bu kimse için bir korku unsuru olmamalıdır. Minik bir farkındalık ve birkaç meditasyonla bile kendinizi savunacak dereceye kolayca gelebilirsiniz. Kendinize ve içinizdeki güce inanmalısınız, çünkü sizin buna inanmamanız sadece kendinize bir zarar ve gücünüzü ortaya çıkartmaya engeldir. Siz buna inansanız da inanmasanız da bu güç içinizde barınıyor. Her çeşit ibrahimi kitabı okuduğunuzda göreceğiniz şeylerden biri ise, sürekli olarak insanların “aciz” varlıklar olduğunun vurgulanmasıdır. Gerçek ise tam tersidir. İnsanlar içlerinde Tanrılarımızın genini ve ruhani güçleri barındırırlar. Biz onlardan çok daha güçlüyüz. Bu sebepten dolayı sürekli olarak insanlara “aciz” yaratıklar olduğundan, yaratıcılarının isterlerse onları tamamen evrenden silebileceğinden falan bahsedip etki etmeye çalışarak insanlığın bilinçaltında, ruhlarında ve çakralarındaki enerjinin akış yollarında kilitlenmelere sebep olup bizleri güçsüz düşürmeye çalışırlar. Üstüne bir de bilim ve ruhaniyeti ayırarak, insanları, aslında aynı kolda olması gereken bu iki terimi ayırıp ikisinden de yeterli bilgileri sunmayarak, çarpıtarak törpülemeye çalışırlar. Aklı başında her insan SS olsun veya olmasın, objektif bir bakış açısıyla ibrahimi kitapları okuduğunda bunları açıkça görecektir.

   İbrahimi zırvalarda bahsedilen kıyamet veya yeniden diriltip sorguya çekme, saçma sapan işaretlenmiş bölgeler gibi şeyler kesinlikle gerçek değildir, ibrahimi kitapların neredeyse tamamı gibi hepsi zırvalardan, çarpıtmalardan, masallardan ve yalanlardan oluşmaktadır. Beden ölümünüz gerçekleştiğinde eğer bu zırvaların içinde yaşıyorduysanız, düşman melekleri siz yeniden doğasıya kadar, daha çok bu zırvaların etkisi altında bulunmanız için sizi “cehenneme” götürebilir ya da ruhunuza işkence edip sizi daha çok kontrolleri altında tutabilirler. Böylece yeniden hayata döndüğünüzde bu saçmalıkların içinde bulunmanız ve bunlardan kurtulamamanız kolaylaştırılmış olur. Burada söylenen cehennem ise bozuk frekanslı alanlardır. Ruhunuzun ve enerjinizin frekansını bozarlar. Kısacası düşman sizi kontrolü altında tutmak ve bir çoban gibi gütmek ister. Bunun için de çevirmeyeceği numara, yapmayacağı şey ve söylemeyeceği yalan yoktur.

   Hazır değinmişken şunu da söylemek isterim; intihar gibi bir yolu asla ama asla denemeyin derim. Kendi hayatınıza kasten son vermek, ruhunuza yapacağınız en büyük kötülüklerin arasında gelir. Güçlü olmayı seçin. Dik durun.

   Tanrılarımız Du’at’tan geliyor ve evet onların da bir bedenleri var. Biz onlara yapısal olarak çok benziyoruz.

   Evet Tanrılar yüksek koruma aurası, arttırılmış şans faktörü, bilgelik vs. gibi çeşitli güçlerin doruğunda olmalarının yanı sıra, ruhlarının da evriminin en üst noktalarına ulaşmış olmasından dolayı ölümsüzdürler.

   İyi akşamlar.

   1. Ruh enerjidir nasıl yok olabilir ?
    Enerji yok olmaz diye biliyorduk.
    Peki ruhumuz yok oldu diyelim tekrar var edebilirmiyiz,yeni bir ruh yapabilirmiyiz?
    Tanrılar fiziksel olarak ölürmü peki ?

    1. Esenlikler,

     Enerji asla yok olmaz, sadece şekil değiştirir. Aslında teknik olarak hiçbir şey “yok olmaz”, sadece farklı şekillere girer.

     Ama siz bir gün ölürseniz (Şeytan korusun!), bedeniniz toprak olacak. O zaman hala “benim bedenim var” diyebilir misiniz? Evet elbette, sizi oluşturan atomlar ve moleküller sadece farklı bir şekilde var olmaya devam edecek, ama işin sizi ilgilendirdiği kısmıyla bedeniniz yok olmuş olacak.

     Ruh da aynıdır. Ruh “ölür”den kastımız, ruhu oluşturan unsurların Eter’e geri dağılması, çözünmesi gibi şeylerdir. Böyle olunca bundan geri dönüş yoktur, bu nihai ölümdür. Bu noktada evet, belki “enerjiniz” bir şekilde var olur, ama bu kesinlikle “siz” olmazsınız. Bilinç, irade veya sizden bir iz taşımaz. Ebedi bir yok oluş. Bu formda “var olduğunuzu” söylemek sadece felsefi saçmalık olacaktır. Bizim ulaşmamak için mücadele ettiğimiz kader tam tersi yönünde. Satanizm yaşamdır, ölüm değil.

     Ve hayır, Tanrılar ölümsüzdür. Sonuçta Tanrı diyoruz. Fiziksel ölümsüzlüğü de ima eden bir kelime.

     İyi günler.

     1. Tanrılardan birinden beni öldürüp geri dirilmesini (kalbimi durdurup çalistirmasini)
      Istersen yapabilirmi ?

     2. Esenlikler,

      Yapabilirler, ama çok iyi bir sebebi olmadıkça yapacaklarını hiç ama hiç sanmam. O yüzden bunu beklemek veya istemek çok iyi bir fikir olmayacaktır.

      İyi geceler.

     3. Bir Anlaşma yapsam ve karşılığında birşey sunsam ?

     4. Esenlikler,

      Böyle keyfi ve büyük ihtimalle gereği olmayan, hem de devasa bir istek konusunda ne sunabilirsiniz ki? Ve günün sonunda, dediğim gibi öyle gereği olmayan ve keyfi bir şeyse dinleyeceklerini kişisel olarak sanmıyorum. Tabii Kendileri en iyisini bilir.

      İyi akşamlar.

     5. Merhaba Antichrist (Deccal) hakkında ne düşünüyorsunuz? Christie lucifer.

      Ve ademle havva varmı?
      Yoksa neden ayetler kitabında şeytan onlar için uğraştığı söyleniyor?

      Ennelliese Michel hakkında ne düşünüyorsunuz?

     6. Esenlikler,

      “Deccal”, yani Antichrist’ın ne ya da kim olduğuna bakalım. İslam “kültüründe” “Deccal” diye geçen Anti-Christ’ı biz Hitler olarak biliriz. İsa isimli soysuz, kurmaca yahudinin Centillere dayatmaya çalıştığı “değerlere” (yahudilerin boyunduruğu altına girme, iradesizlik, sorgulamama, kölelik, “BİR”lik, vesaire) karşı Centil ideallerini savunan herkese bir Anti-Christ denebilir aslında. Bunun en büyük örneği de az önce dediğim gibi Hitler. Christos-Lucifer’ın da Anti-Christ ile ilgisi yoktur, o kurmaca İsa’ya verilen isimlerden biridir.

      Adem’le Havva, Sümerler gibi Pagan medeniyetlerin mitlerinden çalınıp yozlaştırılmıştır. Ama hayır, insanlık ensestle çoğalmadı.

      Bilmem, o kitapta neden öyle yazıyorsa yazıyor. Herhalde yazan soytarı, burnundan çektiği Yahudi tezeğine çok yüklenmiş de yazmış. Bu pislik, aşağılık, gerçek dışı, akıl dışı, insanlık dışı İbrahimi kitapların ne dediği bizi ilgilendirmez. Bu kitapların Satanizm ile en ufak bir alakası bile yoktur, bu kitaplar İbrahimi inanç kitaplarıdır. Ve sitemizi bu kadar süredir okuyan biri olarak bunu bilmeniz gerekiyor aslında.

      Zırva. Hristiyanların alın bir hikayesini, vurun ötekine. Akıl hastalığı, uydurma veya düşman saldırısı. Bizimle alakası yok, umursamamız gereken bir şey değil.

      İyi geceler.

     7. Evet,sitenizi uzun zamandır takip ediyorum.ve şeytanın kitaplarını da okudum bu konularda bilgim var ama bazen merak oluyor sizin düşüncenizi merak ettiğim için soruyorum.

     8. Esenlikler,

      Dediğim gibi, onlara Şeytan’ın kitapları denmez. Düşman kitaplarıdır, okumaya değmez ve hiçbir Satanist tamah etmemelidir. Ederse zaten Satanist olmaz. Bunlar “bizim düşüncelerimiz” değildir. Düşüncelere değil, Gerçeklere göre hareket edilir. Gerçekler de bunlardır.

      İyi geceler.

 9. Aklıma bir soru takıldı.Biz her reenkarne oluşumuzda yine aynı ırka ve millete mi mensup oluyoruz yani tekrar reenkarne olunca yine Türk mü olacağız ve ya aynı milletten olmasak bile aynı ırktan mı olucaz yani her reenkarne oluşumuzda Beyaz Irk’amı mensup olucaz.
  Ve birde tekrar reenkarne olunca fiziksel özelliklerimiz görünüşümüz aynı olucak mı ve ya farklı fiziksel özelliklere sahip olabilir miyiz mesela sarı saçlı mavi gözlü olabilirmiyiz reenkarne olunca?

  1. Esenlikler,

   Aynı milletten olmasanız bile mutlaka Beyaz ırktan reenkarne olursunuz, çok ekstrem bir durumda Tanrılardan herhangi bir etki veya ruhunuza verilmiş bir görev olmadıkça -ki yüksek ihtimalle bu durumda bile başka ırkın olduğu bir millette kendi ırkınızdan biri olarak doğarsınız.- aksi bir durum yaşanmaz.

   Evet reenkarne olduğunuzda muhtemelen şu andaki sizle benzer bir insan olmayacaksınız. Siz meditasyon yaptıkça genleriniz saflaşır, saflaştıkça da özünüze dönersiniz. İleri seviye bir teknik olan biyokinezi ile de dış görünüşünüzü değiştirmek mümkündür.

   İyi günler!

 10. Esenlikler, benim abim 9 aylıkken vefat etti doğum çizelgesini okuduğumda gayet iyi birisiymiş fakat saldırılara maruz kalabilirmiş sağlık olarak ve oldu da vefat etti
  abim reenkarne oldu ise yhwh’e yem olmadıysa abimi bulabilir miyim? Demonlar yardım ederler mi?

  1. Esenlikler,

   Öncelikle başınız sağ olsun. Mümkündür. Ama bunu yapmak için de uygun bir seviyede olmanız gerekir. Dolayısıyla elinizden geldiğince güçlenin, yükselin, bu da size motivasyon olsun.
   Ve biliyorsunuz, bir insan ölür ölmez reenkarne olmaz. Dolayısıyla vaktiniz var.

   İyi akşamlar.

 11. Esenlikler! Siyahi ınsanları satanmı yarattı. Nuhun oğlu sam den oldukları söylenir.Beyaz ırkdan olmayanlarda satanist olabiliyor mu. Teşekkür ederim

  1. Esenlikler,

   Lütfen domuz tezeğinde inci aramaya son verin. Düşmanın söylediği ne doğru da o doğru olacak? Nuh olmadı ki oğlu olsun. Ki İncil’e göre, siyahi ırk lanetli bir ırktır. Yani onu baz alacaksak ohooo…

   Bütün Centil ırkları Şeytan yaratmıştır, her birimiz Onun eseriyiz. Satanizm tüm Centiller içindir.

   İyi geceler.

 12. 1)yahova veya artık ne derseniz negatif enerjinin toplandığı şuur seviyesi çok düşük bi silahmı bana öyleymiş gibi geldi
  2)anladığım kadarıyla insan bedeninde ölümsüzlük imkansıza yakın tanrısallaşmaya ok yakınlaşmış veya tanrısallaşmış ruhlara noluyor demonlar anladığım kadarıyla çocuk sahibi olabiliyorlar yeterli seviyedeki ruhlar insan yerine demon bi bebek olarak falanmı reankarne ediliyor
  yanlış veya saçma bi soru sorduysam kusura bakmayın

  1. Esenlikler,

   1) Evet, doğru gelmiş. “Akıl” açısından oldukça düşük seviye bir parazit, daha çok kapasitör niteliğinde.

   2) İnsan bedeninde ölümsüzlük neden “””imkansıza yakın””” olsun ki? Magnum Opus’u tamamlayıp Tanrı olunca “””farklı bir bedene””” gitmiyoruz, bu bedenimiz mükemmelleşiyor. Bu mükemmelliğin bir parçası olarak fiziksel ölümsüzlük de var. Yani anlattığınız gibi çetrefilli bir reenkarnasyon planına gerek kalmıyor.

   Sorularınız pek saçma değil, rahat olun.

   İyi geceler.

 13. esenlikler
  Şimdi bir satanist öldüğünde reenkarne olucak ya peki efendinin etki alanında olduğu için diğer hayatında yahwe nin yalanlarına kanma gibi bir olasılığı varmı yada satanizme mi yönelicek.
  yani önceki hayatında ruhunu kurtarırken diğer hayatında çok dindar bir ailede gelirse şeytanı hep kötü olarak bilirse diğer hayatında yaptığı tüm şeyler boşa mı gidicek.
  (özür dilerim tam anlatamadıysam umarım anlamışsınızdır)

  1. Esenlikler,

   “Efendi” ve “etki alanı” gibi kelimeler Spiritüel Satanizm “lugatına” bağlı değiller, bunları duyduğunuz kaynağı tahmin edip bunu buraya bırakıyorum. Okumanıza gerek olduğunu düşünüyorum. Yoksa da ne olur ne olmaz diye bırakmış olayım.

   Ve aramızda “dindar” ailelere doğup da bundan ötürü hiç yılmadan Gerçeği tekrar bulan çok Satanik ruh var. Düşmanın acınası, sığ yalanlarına karşın ömürlerce süren bir adanmışlık, bağlılık ve kendi ruhumuz üzerinde çalışmaktan gelen bir bilgelik ve anlayış var. Üstüne üstlük, Tanrılar insanlara “yeni” hayatlarında da Gerçeği bulmaları için rehberlik ederler, ve bu insanların kendileri de Satanizm’e, Şeytan’a, Gerçeğe “açıklanamaz”, içgüdüsel bir çekim duyarlar. Neden bahsettiğimi bunu okuyan birçoğunuz yürekten biliyor. Dolayısıyla bu konu endişelenmeye gerek olmayan bir konu.

   İyi geceler.

 14. Esenlikler,1-Magnum opusus yani fiziksel ve ruhsal ölümsüzlük dediniz ve buna illa birkaç ömür mü sürmesi gerekiyor sadece bu hayatımızda yapabileceğimiz birşey değilmi tek seferde yapamayızmı

  2-fiziksel ölümsüzlük dediniz ve tanrılarımızın arasına katılmak dediniz ama insan fiziksel ölümsüzlüğe ulaşınca ölmez normal olarak tanrılar dünyaya gelip bedenini falan mı alırlar nasıl kendine katarlar tam anlamadım.

  Dipnot(Yazı mükemmel olmuş ellerinize sağlık tüm centillerin ulaşması dileğiyle)

  1. Esenlikler,

   1) Hayır. Öyle. Yapabilirsiniz.

   2) “Kendine katmak” kısmını anlamadım. Tanrılığa ulaşan kişi şu an dış dünyada bulunmaktan ziyade yer altındaki Tanrı kolonisi olan Şambala’ya gider. Şu anda işler böyle, ama elbette dünya değişip kurtuldukça ve kadim Gerçekler yaygınlaştıkça yeryüzünde de görebileceğiz Tanrıları.

   Sağ olun.

   İyi geceler.

 15. Du’at Gezegeni keşfedilmiş bir gezegen mi? Öyleyse Astronomi’de adı ne diye geçiyor?

  1. Esenlikler,

   Hayır, öyle değil. NASA’nın düşman organizasyonu olduğunu, Yahudilerin hemen her kurumun kontrolünde olduğunu düşünürsek, (((resmi olarak))) tanınan şeylerden bahsetmiyoruz. Zaten sitemizdeki muhtevanın çoğu “””resmen””” tanınmıyor. Henüz.

   İyi günler.

 16. esenlikler,
  1-pagan olanlar var veya wicca olanlar bunlar mitolojideki tanrı/ça lara tapıyorlar hatta bir tanıdığım mısır tamrısı annubis e tapıyor bildiğime göre şeytan baba nın yanında olan tanrılardan biride annubis peki bunların ruhlarına ne olacak
  2-bir insan magnum opus a ulaştığını nereden anlıcak(biraz garip ama merak ettim :D)
  3-bu dünyada tanrısallığa ulaşanlar nereye gidiyor yada neler yapıyor
  4-Bilinen tanrısallığa ulaşan insanlar varmı

  1. Esenlikler. İlk sorunuzla başlayalım.

   Günümüzde Paganlık birçok farklı dala ayrılmış (Neo-Paganizm isimli bir din bile çıktı) ancak özünde yine bize bağlı bir dindir. Onun yanı sıra Wiccalık neredeyse bebek sayılabilecek, 1900’lerin sonlarına doğru oluşmuş bir din. Yaptıkları çalışmalar da ne yazık ki içi boş, ruhaniyetten çok materyalizme kaymış ve bu dolayısıyla etkisiz pratikler. Ruhlarına ne olacak konusuysa kendileri ruhlarını gereken seviyeye getiremezlerse en nihayetinde ölecekler, her ne kadar ruhaniyetle iç içe olduklarını iddia etseler de gerçeği bilmedikçe reenkarnasyon döngüsüne girmeye yüz tutmuş bir grup güruh. Kendine sırf “””Pagan””” diyen tipler de ne yazık ki aynı durumdalar. Ancak gerçek Paganlar ile Tanrılarımız aynı olduğu için Tanrıların o ya da bu şekilde güçleri altında olan insanlar o ya da bu şekilde korunuyordur bana sorarsanız.

   2- Magnum Opus farkında olmadan yapabileceğiniz bir çalışma değil ve birçok evresi var, dolayısıyla tüm derin konuları geçiyorum, kişi Magnum Opus’u evrelerini sırayla gerçekleştirdiğinde farkına varır. Magnum Opus bir mertebe veya rütbe değil, bir ruhani çalışmadır.

   3-Dünya’da Tanrılığa ulaşmış insanlar Tanrıların bulunduğu yeraltı uygarlığı Şambala’ya gidiyorlar. Yaptıkları çalışmaları ise tam olarak bilmiyoruz, ancak basitçe evreni ve kendilerini geliştiriyorlar.

   4-Evet, örneğin Adolf Hitler ve Büyük İskender bu örneklerden sadece birkaçı. Bir başka örnek bundan yıllar sonra neden siz olmayasınız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir