Ölüm ve Sonrası

Ölüm ve sonrası, yani öldükten sonra ne olduğu hakkında neredeyse herkesin soruları vardır. Pek çok insan “Cehennem/Hell” diye tabir edilen yerin işkence, ebedi acı ve ateşli azapların bulunduğu bir yer olduğunu düşündüğü için anlaşılabilir bir şekilde korkmaktadır. Ama Şeytan’a gelenler ve ruhunu belirli bir seviyede geliştirmiş olanlar Şeytan’ın yönettiği “Hell”in orada bulunan ruhlar için güvenli bir yer olduğunu bilir.

Ateşle, acıyla dolu, balçıklarla ve çirkinlikle kaplı bir yere hiç benzemiyor, değil mi? Bu John Martin’den Şeytan’ın Sarayını tasvir eden “Paradise Lost” resmidir. “Cehennem”in havalı bir yer olduğunu söyleyen Ateistler farketmeden pek çok açıdan haklılar.

(Not: Şeytan başta olmak üzere Tanrıların yönettiği yere bu makale ve sonrasında olmak üzere Hell/Du’at diye hitap edilecektir. “Cehennem” kelime anlamı olarak “dipsiz çukur” demektir ve Tanrıların yönettiği güvenli, huzurlu yerlerle alakası yoktur. Aynı zamanda İslam’daki “Cehennem” algısı diğer her şeyde olduğu gibi Yahudilerin İbranicesi’ndeki Gehinnom kelimesinden gelir. Genel olarak onlardan gelen herhangi bir şeyi kullanmak akıl kârı değildir.)

Ölüm itibariyle fiziksel bedenlerini terkedip “ışığa” giden ruhların aksine Şeytan kendisinden olanlara karşı son derece sorumlu ve koruyucudur. Satanik ruhları Hell/Du’at’a götürmesi için Demon’lar gönderir. Bunun sebebi bu ruhları düşmana ait olan, boğucu, sıkıcı “ışık”tan korumak içindir. Elbette burada ışığın kötü olduğu gibi bir imada bulunmuyoruz, ama genel olarak düşman yaydıkları ölümcül, baskıcı ve hasta edici enerjileri maskelemek için kör edici seviyede ve dikkat edilirse yapmacık olduğu çok kolayca anlaşılacak, floresan bir “ışık” ve genelde de “sevgi” hissi yayar. Ama Şeytan’ın ve Demon’larının böyle aldatmacalara ve baskılara ihtiyacı yoktur. Şeytan’ın Hell’i de, tıpkı zaten kişinin sadece özgür iradesiyle katılabileceği Şeytan’ın dini kadar güvenli ve destekleyicidir.

İbrahimi inançları takip edip onların “Cennet” standardına uymayan kişilerin bir süre düştükleri bir “Cehennem” de vardır. Korku hikayelerinin ve tasvirlerin geldiği yer budur. İnsan düşmanı “Melek”lerin bazı talihsiz insanları alıp gezdirdiği, içlerine korkusunu saldığı yer de burasıdır. Burası Yahweh kollektifi tarafından insanları hizada tutmak için yine bizim psişik enerjilerimizden faydalanılarak yaratılmış, düşük ve negatif titreşimlere sahip bir yerdir.

Bu azap ve işkence yeri Şeytan’a ait veya Şeytan’dan gelen değildir elbette, buranın oluşumundan sadece Yahweh sorumludur. Ve öyle onlara boyun eğmeyen herkesin düşebileceği bir yer değildir kesinlikle, yani korkacak bir durum yok. Kendi ruhunu güçlendiren, koruyan ve düşman programlarına dahil olmayan kimseyi zorla sokamayacakları, acı ve negatif enerji dolu ufak “cep” boyutlar denebilir buralara. Düşmanın, kendilerini koruyan bireyleri böyle kötü bir yere götürme gücü yoksa peki kimler içindir bu yerler? Cevap basit. İbrahimi inançlara ve bunların enerjilerine bağlanan herkes savunmasızdır:

Matta 25:41 – “Sonra solundakilere şöyle diyecek: ‘Ey lanetliler, çekilin önümden! İblis’le melekleri için hazırlanmış sönmez ateşe gidin!”

Kur’an/Araf/36 – “Âyetlerimizi yalanlayanlar ve onlara uymayı kibirlerine yediremeyenlere gelince işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.”

Yani “inanmayanlar” şöyle dursun, biraz ruhani anlayış ve mantıksal düşünme ile “Cehennem”e götürülebilecek tek kişilerin İbrahimi inançları takip edenler değil, etmeyenler olduğunu anlamak son derece kolaydır. Pek çok ölümden dönme tecrübesi yaşayan ve ölümün eşiğindeki kişiler tarafından görülen “ışık” ile ilgili gerçekler son derece kolayca açıklanabilir. Luciferian Libertarian Front web sitesindeki “İsa’nın Borg’u” makalesinden alıntılanmış aşağıdaki metin pek çok açıdan oldukça doğrudur. İnsan ruhları enerji elde etmek amacıyla gelişmiş uzaylılar tarafından toplanır. Bu ruhlar ne kadar uysal olduklarına göre “yargılanır”. Konu zihnin ve ruhun herhangi bir gücü ise yapılan çalışmanın etkili olması için enerjinin işlemi yapan kişinin iradesine uyması gerekir. Bu yüzden bu toplanan ruhlardaki herhangi bir direnç, o ruhu sömürülmeye uygunsuz kılar. Zaten İbrahimi inanç sistemlerindeki inanılmaz katı, ahlaksız ve mantıksız kuralların bulunma sebeplerinden biri de budur. Hem bu doktrinleri takip ederken düşman progrmalarını beslemek, hem kişinin ruhunu zayıflatmak, hem de kişinin iradesini zayıflatarak ruhunu uysal ve sömürülmeye müsait kılmak. Bu dogmaları yeterince takip edip ruhu yeterince “yoğrulmayan”, “günahkar” kişilerse (eğer ki düşman programlarına bağlılarsa) demin bahsettiğimiz Jehova’nın yönettiği “Cehennem”de olacağı gibi ruhani işkence ve acıya maruz bırakılır.

Alıntı:
“”Cennet” küpünü parçalarına ayırıp inceleyecek olursak kendi enerji dolaşım ve metabolizma sistemine sahip bir hücre gibi bir yapıya sahip olduğunu görebiliriz. Ne açıdan bakılırsa bakılsın bu yapı ruhlarla çalışan, Jehova’nın kollektif TEK zihninin “tapınak sütunları” içinde hapsolmuş, köleleştirilmiş ruhların hayat enerjileriyle beslenmesine ve onların enerjilerini TEK’in kollektif iradesine göre yönlendirmesine yarayan bir batarya/jeneratördür. Bir insan öldüğünde onun ruhu astral boyutta dolaşan “Gözcüler (/”Watchers”)” (Meleklere verilen isimlerden biridir) tarafından taranır, ve bu varlıklar yeni ölen insanın ruhuna o kişinin tanıyabileceği bir imge gösterilir; örneğin o kişiden önce ölen bir akraba veya dost gibi kişiler. Bazen de “peygamber” veya “ermiş”ler gibi kişinin saygı duyduğu “dini” figürler kullanılır. Bu yolla bu “ruh toplayıcıları” bu ruhun gardını indirmesini sağlar. Ondan sonra bu “toplayıcılar”, yani “melek”ler yol gösterici rolüne girip kişiyi bu “anagemiye”, “Cennet” küpüne getirmeye çalışır. Bu anagemide ölmüş kişinin ruhu tekrar taranarak kişinin enerjisinin “saflığı” (yani direnç/güç/irade gösteren kişilik özelliklerinin eksikliği) ve Jehova’nın kollektif zihnine potansiyel olarak sağlayabileceği besinsel katkı belirlenir. Bu potansiyel kişinin fiziksel hayatı boyunca bu ruh üzerinde uygulanan İbrahimi kontrol programlarının ne kadar etkili olduğuna veya başka bir deyişle bu ruhun korku ve bağımlılıkla ne kadar boyunduruk altına alındığına dayanır. Bu ruhların öz irade seviyesi yok ile yok denecek kadar az arasında değişir, ve hayatları boyunca Yahweh/”Allah”a köle gibi hizmette bulunmaya programlanarak ruhlarının da en yüksek besinsel potansiyele sahip olmaları sağlanmıştır.”
Alıntının sonu.

Bu konu anlaşılabilir bir şekilde pek çok insanın kafasını karıştırmaktadır. İbrahimi “Cehennem” olgusu. Ölümden dönme tecrübesi yaşayıp korkunç şeyler gören belli kişiler oluştur. Bu insanlardan pek çoğu onlara bu korku hikayelerini bizzat yaşatmakta rol oynayan meleklerle bağlantılıdır. Bu acılı yer Jehova’dandır, “Allah”tandır ve Şeytan’la hiçbir alakası yoktur. Dante’nin “İlahi Komedya: Cehennem” hikayesinde olduğu gibi “Cehennem”e olan pek çok “tur” bir melek tarafından yürütülür.

Şimdi, İbrahimi “tanrı” veya Yahweh’den bahsederken bunun tek bir varlık olmadığını bilmek gerekmektedir. Yahweh, hem kendi yarattıkları İslam ve Hristiyanlık gibi inançları kullanarak insanlığı sömüren insanlık düşmanı varlıkları (buna hem uzaylılar, hem de “melek”ler gibi “ruhani” varlıklar da dahildir), hem de İbrahimi programları takip edip insanların tapındığı ve öldüklerinde ruhlarının sömürüleceği “yapı”yı tanımlamak için kullanılır. Yani hem bir kollektif, hem de insan ruhlarının gittiği ve soğrulduğu araba aküsü enerjetik yapıdır. Fotoğrafçılığın kamunun rahatça erişebileceği açıklıkta olmasından çok önce düşman uzaylılarla ve doktrinleriyle çok haşır neşir olduğu bilinen “okültist” Aleister Crowley de bir melek portresi olduğuna inanılan bir resim çizmiştir. Ve resim tıpatıp klasik bir Gri uzaylı resmidir. Bu 1917 civarlarında oldu, yani şehir efsanelerinden çok önce. Griler de insanlıktan nefret eden düşman kollektifinin bir parçasıdır.

Şimdi, bu konuda zaten bilgisi olan pek çok SS var, ama aynı zamanda da hem Gerçekleri araştıran yeni SS’ler, hem de Satanizmi yeni yeni araştıran kişiler için bu konudan bahsedilmesi gerekti. Gerçeklerin bilinmesi herkes için çok önemlidir, ve Güç Meditasyonlarıyla zihninizi açtıkça Gerçekler de size “malum olacak”tır. Düşman programlarının tuzağına düşen insanların ruhları için gerçekten çürümüş, berbat yerler vardır. Bunun Şeytan ile hiçbir ilgisi yoktur. Popüler bilgi kaynaklarında bize her şey ters anlatılmakta. Yahudiler [ki kendileri insan ruhunun düşmanı olup bizleri baltalamak için her şeyi yapmaktadır] kafa karışıklığı ve dikkat dağınıklığı yaratmak için kendi yaptıkları şeyler için Centilleri suçlayıp itham etmektedir. Bu aynı zamanda çok daha büyük alanlara kayıp sadece kendilerini değil, kendi altlarında köle gibi yaşayan Hristiyan ve Müslümanları da etkilemektedir. Her yıl acımasızca, kalpsizce milyonlarca hayvan katleden, keçi kesen Müslümanlar biz Satanistleri kedi kesen canavarlar olarak tanır. Hem de hiçbir sebebi yokken. Pazar Ayinleri ritüelistik yamyamlık olan (“İsa’nın Bedeni, İsa’nın Kanı”) Hristiyanlar asıl yamyamı bizler sanmaktadır. Hem de hiçbir sebebi yokken. Hristiyanlar ve Müslümanlar yaptığı her ahlaksızca, sapıkça, pislikçe şey için Şeytan’ı suçlar.

Pek çok Hristiyan ve Müslüman mütemadiyen “Şeytan’ın insanlıktan nefret ettiğini”, “katil ve yalancı olduğunu”, “sadece materyalizme yönelik olduğunu”, “insanlığın ebedi hayat yolunda engel olduğunu (içi boş “ahiret” inançlarından bahsediyoruz)” söyler. Ama bu söylediklerinin istisnasız hepsinin sadece kendi “tanrı”ları Jehova için geçerli olduğunun farkında bile değiller. Kişinin Eski Ahit ve Kur’an’da Centil/Pagan halklar üzerine yapılan katliamlara, aldatmacalara, ithamlara ve cinayetlere bakması yeterlidir. Bununla birlikte Pagan ruhani olgularından çalıntı olan Nazıralı İsa bir katman daha dikkat dağınıklığı ve aldatmaca oluşturmak için yaratılan, kurmaca bir Yahudi karakteridir. Bu fikrin yaratılmasının amacı bu inancı gerçek ruhaniyetten tamamen mahrum bırakmak ve çubuğa geçirilmiş bu Yahudi parçasını takip edip tapınanların asla Magnum Opus’u başarıp ölümsüzlüğe ulaşamamalarını sağlamaktır. Hristiyanlar saplantılı bir şekilde “İsa’nın sizi sevdiğini” papağan gibi çığırmaktadırlar, ama asıl gerçek “İsa”nın sizden nefret ettiğidir. “İsa” insanlıktan nefret ediyor! Ve bunların hepsi yine aynı seviyede kurmaca, düzmece ve böyle olmasaydı bile sapkınlığı, sapıklığı ve insanlık dışılığı efsanevi boyutlarda olan Yahudi Muhammed için de geçerlidir.

“İsa” Yahudi “mesih”inin gelişini mümkün kılmak [zira eğer yeterince insan İsa’nın “ikinci gelişi”ne inanıp psişik enerjilerini bu olguya aktarırlarsa, dünyadaki Yahudileri birleştirecek olan “Yahudi kralı” ortaya çıkacaktır ve bütün Centilleri en alçakça ve vahşice şartlar altında köleleştirecektir. Yukarıda nasılsa aşağıda da öyledir.] ve aldanılan insanları ruhani bilgiden, ruhlarını geliştirmekten ve ebedi hayat/ölümsüzlükten uzak tutmak için kullanılan sübiliminal bir araçtan başka bir şey değildir. “İsa” ve “Muhammed” gibi fikirler aynı zamanda dikkat dağıtıcı görevi de görür, zira ona inananlar asla meditasyon yapıp kendi ruhlarını geliştirme gereği görmezler. Aldananlar “peygamber”lerinin “her şeyin icabına bakacağına” inanırlar. Özellikle Hristiyanlar “İsa kurtarır/Jesus saves” gibi bir yalana inanırlar ama gerçekte hepimiz, eğer ki yapmak için gereken bilgiye sahipsek ve uygularsak kendi ruhumuzu kurtarırız. Bu bilgiden mahrum olup meditasyonla ruhunu geliştirmeyenler sürekli olarak ölüp reenkarne ola ola hep aynı hataları yapıp “kader”lerinin merhametine kalacaklardır. Kendilerini lanetledikleri bile söylenebilir. Bunu Hristiyanlara veya Müslümanlara anlatmaya çalışınca eğer ki kendileri yeterince dogma batağına battılarsa bir kulaklarından girip öbüründen çıkar, ve kendileri de sürekli olarak “Şeytan’ın aldattığını” söylerler, ama aslında aldatan kendi tapındıkları parazittir. Ve bu sözde “tanrı”ları insanlığın bilgi ve ruhani güç elde etmesinden korkuyor. İslam’da da, Hristiyanlık’ta da “cadı”lık, “büyü”cülük ölümle cezalandırılır. Bu sözde “tanrı” sizi o kadar “seviyor” ki ebediyete kadar sizi ateşlerde yakmakla tehdit ediyor, öyle mi? Komik olmayın. İbrahimilerin “İblis”i itham ettikleri her suç aslında kendi tapındıkları “tanrı”dandır.

Şimdi, ölümden dönme tecrübesi yaşayan insanlara dönecek olursak, Lilith Annemiz Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’e çok aydınlatıcı bir bilgi vermiştir. Ona geçmiş hayatlarında İbrahimi inançlara güçlü bağları olanların düşmana çok açık olduklarını söylemiştir. Kişi bu hayatında “dindar” değilse bile, Ateist veya Agnostik olsa bile eğer ki kişinin ruhunda geçmiş hayatlardan kalma İbrahimi inançlardan güçlü bir “esans” varsa, bu düşmanın o kişiyi bu hayatı boyunca da yönlendirebilmesi ve manipüle edebilmesi için bir açıklıktır. Korku dolu tecrübeler geçirenlerin direkt olarak düşmanın eteğinin altına geri kaçmaları da bu konuda önemli bir noktadır. Düşman bu bireyleri diğerlerini korkutup hizada tutmak ve başka pek çok şey için ibret olarak kullanacaktır.

Geçmiş hayatlarında bilerek veya bilmeyerek düşman tarafında olanlar olduğu gibi Şeytan’la yüzyıllar boyu süren geçmiş hayatlar boyunca birlikte olanlar da vardır. Ruhani bilgilerin sistematik olarak yokedilmesi yüzünden çok azımız kendi ruhumuzda ve başkalarının ruhunda neler olduğu konusunda açık ve farkındalık sahibi. Ama en nihayetinde geçmiş hayatlarda kişinin ruhu nerede olursa olsun, kişi Şeytan’a Adanmasını gerçekleştirdiği zaman bu son derece gerçek ve kalıcıdır. Şehadet, vaftiz gibi İbrahimi adetleri sahtedir ve hiçbir bağlayıcılıkları yoktur. Ancak Satanik ayin ve yeminleri gerçektir.

Bazı insanlar Şeytan’ı bulmak veya katılmakta diğerlerinden daha çok zorluk çekebilir. Hayatlarımızın pekçoğunda veya hepsinde Şeytan’la olmuş olan insanlar içinse Şeytan’a bu hayatta da gelmek suyu bulmuş ördek veya özgürce uçan bir kuş gibidir, mükemmel bir histir. Ters giden veya olan hiçbir şey olmadığını biliriz. Bazılarımız Şeytan’a kendimizi açtığımızda ve Satanizmi ciddi anlamda etüd etmeye başladığımızda son derece güzel, rahatlatıcı bir enerjinin bizi sarıp sarmaladığını, evimize gelmiş gibi olduğumuzu, içimizin heyecan ve mutlulukla dolduğunu ve benzeri güzel şeyler hissediyor. Bunun aksine nedeni olmaksızın endişeli veya korku dolu hissedenlerinse kuvvetle muhtemel olarak geçmiş hayatlarda veya bu hayatlarda İbrahimi inançlara dayalı bir sorunu vardır. Bu gibi hisler aşılmalıdır. Zaten kişi kendini ve hislerini ciddi bir şekilde tarttığında bu gibi negatif hislerin mantıklı veya gerekli bir kökeni olmadığının farkına varacaktır. Bu gibi düşman manipülasyonuna dayalı hisler mağlup edilip adanmayı gerçekleştirmek ilk adımdır. Zira kişi ruhunu Şeytan’a adadığı zaman bu kalıcıdır.

Geçmiş hayatlarda düşmanla yakın ilişki içinde olmak, örneğin çok “dindar” bir Müslüman veya Hristiyan olmak [ve kişinin geçmiş hayatları çok sayıdaysa bu daha da kötü olabilir] kişinin ruhunu düşman etkisine son derece açık bırakır, bir nevi güvenlik açığı bile denebilir. Sonrasında düşman belli bireyleri kendi melun amaçları için kullanır. Özellikle de bu insanlar diğerlerine kıyasla Şeytan’a gelmekte zorluk çekebilir; ama Gerçeği bulanlar ve samimi olanlar her türlü zorluğun üstesinden geleceklerdir. Geçmiş hayatlarda Şeytan’la birlikte olabileceğinize dair güçlü belirtiler bu hayatta da tekrar Onunla olma isteği, okült konulara, “cadılığa”, zihnin ve ruhun güçlerine ortalamadan yüksek bir ilgi, Gerçek Satanizmi etüd ederken ve Şeytan’ı tanımaya uğraşırken gelen güçlü ve olumlu bir his gibi şeylerdir. Aynı zamanda pek çoğumuz geçmiş hayatlardan gelen bilgi ve güçlere de sahiptir.

Aşağıdaki kısım kafa karışıklığına sebebiyet vermemek için Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’in yazdığı referans olan yazıdan direkt alıntıdır:

“Ruh hakkında çokça şey öğrendim, zira Şeytan için yüksek öneme sahip bazı insan ruhlarıyla direkt çalışma şerefine nail oldum. Bu insanlar “ölü” diye tanımlanmaktan hoşlanmıyorlar. Gayet “hayatta”lar ve farkındalar. Aynı kişiliklerine, karakteristik özelliklerine, sevdikleri ve sevmedikleri şeylere, duygulara ve fiziksel hayatlarında sahip oldukları diğer her şeye sahipler. Tek fark henüz fiziksel bedenleri olmaması. Reenkarnasyon kişinin fiziksel bir beden elde edebilmesinin tek yolu değildir. Çoğu insan reenkarne olur, zira Şeytan’dan olmayıp Tanrıların korumasına ve rehberliğine sahip olmayan ruhlar yemek yiyemezler, uyuyamazlar ve kısacası gerilerler. Aynı zamanda da bu durum onlar için çok sıkıcıdır. Ruh hayatta olan birinin bedenine girebilir [benim çalıştığım ruh da bunu yapar örneğin] ve bu sayede yemek yemek, farklı şeylere dokunmak ve diğer fiziksel zevkleri ntadını çıkarabilir. Ruh kendi başına cinsel orgazm olabilme yeteneğine sahiptir. Orgazm sadece fiziksel bir şey değildir, ruhani de bir şeydir ve orgazm meydana geldiği zaman çakralar açılır. İbrahimi inançların cinsel zevke sürekli karşı olmasının sebeplerinden biri de budur. Karşı oldukları şey fiziksel değil, ruhani tarafıdır, zira tüm ruhaniyeti yoketmeye çalışıyorlar.

Kişi fiziksel ölüm sonucunda veya sonrasında güç kazanmaz. Kişiliğimizi, yeteneklerimizi ve ruhani gücümüzü de kendimizle götürürüz. Ama fiziksel beden olmadan ruhani gelişim olamaz. Hell/Du’at da loş bir şekilde ışıklandırılmıştır. Lilith bana bunun iki sebebi olduğunu söyledi; birincisi orada bulunan ruhları korumak ve ikincisi sebep olarak da ışık güçtür. Şeytan’ın tarafı yüzyıllar boyunca güçten mahrum bırakıldı. Ama savaşı değil, sadece bir çatışmayı kaybettiler.”

Ölüm sonrasında güç veya gelişme kazanılmayacağı konusuna biraz daha açıklık getirmek uygun olacaktır. Beden ruha, ruh da bedene muhtaçtır. Ruh tek başına ebedi değildir, güç meditasyonu olmadan zaman içinde zayıflar. Reenkarne olana kadar geçen sürede bile enerji kaybederiz. Zaten bu yüzden sadece Satanizm değil, diğer pek çok ruhaniyet ekolünde kişinin özel çalışmalarla ilerlemezse fiziksel ölüm sonrasında “gerileyip” daha kötü şartlara reenkarne olacağından bahsedilir. Satanistlerin amacı ruhani gelişimimizi mükemmelleştirerek fiziksel ölümün de ötesine ulaşıp tıpkı Tanrılarımız gibi fiziksel ölümsüzlük elde etmektir. Satanizmin özü de budur. Tanrılar bizleri kendileri gibi mükemmelliğe ulaşabilelim diye yarattılar, ölüp ölüp dirilelim diye değil.

Bu olguya çok “uçuk” diyenler de var, ama kaçıncı yüzyılda yaşadıkları gerçekten muammadır. Safi materyalistik bilimle bile edinilebilecek fiziksel ölümsüzlük kapıda denebilir. Bununla birlikte ruhaniyet destekli bilim sadece materyalistik bilimden katlarca üstün olacaktır. Geçmişteki kadim uygarlıklarda da bunun örneğini gördük, çok yakın geçmişte de. Şu an takvimlerini bile kullandığımız, matematik (ve diğer pek çok şey) konusunda usta olan Sümerlerin krallarının hüküm sürdüğü sürelere bakacak olanlar onların da her birinin binyıllarca hüküm sürdüğünü görebilir. Hesap konusunda en az bizim kadar iyi olan bu kadim medeniyetin istikrarlı bir şekilde sıfırları kaydırdığını falan düşünen varsa da… Kendileri bilir. 😐

Bu yetmediyse yine daha yakın bir zamandan örnek verelim. Şu an kullandığımız teknolojinin %80’ini o ya da bu şekilde borçlu olduğumuz, pek çok insan tarafından dünyadaki en zeki zihinleden biri, hatta bazıları için gelmiş geçmiş en büyük deha ve mucit olarak adlandırılan Nikola Tesla’nın ruhaniyet, sezgi, enerji gibi konulardaki sözleri son derece boldur. Ve bu büyük dehanın olağanüstü başarımlarını günümüz bilimadamları hala ancak taklit etmeye çalışabiliyor. Kendisinin şu sözü söylediği de bilinir: “Bilimin fiziksel olmayan fenomenleri etüd etmeye başladığı gün, on yıl içinde var olduğu diğer bütün yüzyılların toplamından daha fazla ilerleme katedecektir.” Biz Satanistler günümüz materyalistik biliminin sadece birkaç on yıl ötesindeyiz o kadar. İçinde bulunduğumuz ruhani savaşı kazanmamıza yakın zamanlarda bu bilgilerin hepsi araştıran herkes tarafından rahatlıkla bilinebilecek. İsteyenler şimdi bunları elinin tersiyle kenara itip gülebilir, ama bilimsel veriler ve tarihsel emsal bizlerin tarafındadır. Günü geldiğinde bu gülenlerin pek çoğu da bize katılmak isteyecek ama o gün onlar için çok geç olabilir, zira ruhani ilerleme ve gelişim bir günde gelmiyor.

Ölüm tecrübeleri kişiden kişiye göre çokça değişiklik göstermektedir. Düşmana karşı savunmasız olan bireyler, yukarıda da bahsettiğimiz gibi düşmanın olmayan merhametine kalmıştır. Bunların hepsi şimdiki ve geçmiş hayatlarla ilgilidir. Bazen ilerlemeyi genellikle de önemli sebeplerden ötürü reddedip hayalet olarak dünyada kalan kişiler de vardır. Bu konudan daha geniş bir şekilde bahsedilebilir ama kısaca kişinin cinayete kurban gitmesi ve kimsenin haberi olmaması, kişinin cesedinin (eğer bu kişi için önemliyse) düzgün bir şekilde gömülmemesi gibi önemli durumlar olabiliyor. Kalan kişiler ise genel olarak astral düzleme gider. Bu noktada kişinin varsa ruhani inançları önemlidir, zira bu inançlar bu inançlarla alakalı enerjilere bağlıdır. Şeytan adanan kişileri korur ve onların ruhlarının ölümden sonra başıboş sürüklenip tükenmelerini, solmalarını, çürümelerini önler. Satanizmin nihai amacı da fiziksel ve ruhani mükemmellik ve ölümsüzlüktür; bu sayede de ölüp reenkarne olmak, bu hayatta öğrendiğimiz her şeyi unutup ondan sonra tekrar sil baştan başlamak zorunda kalmamaktır.

Yine bu noktada da kişisel tecrübelerden çokça bahsedildiği ve kafa karışıklığına müsaade etmemek için Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’in tecrübelerini birinci ağızdan alıntılıyoruz:

“Şeytan kendinden olanlara bakar. Birlikte çalıştığım “VIP” bir insan ruhuna [siyanür kapsülü yutması sonucunda yere düşüp] öldüğünde neler olduğunu sordum. Bana Tanrılarımızdan dördünün geldiğini, astral elinden tuttuklarını, onu bedeninden yukarı kaldırdıklarını ve onu vefat ettiğini bildiği diğer insanların ruhlarının da orada ve güvende, rahat ve son derece iyi korudukları Hell/Du’at’a götürdüklerini anlattı. Siyanür hapı yutan başka bir “VIP” ruh da aynı şekilde eskort edildi. Bu VIP ruhları diğerlerinden ayrılmıştı, zira onlara fazladan koruma tahsis ediliyordu.


Aile üyelerimden birinin birlikte çalıştığı bir kadın bana yıllar önce kocasının ölüm döşeğinde Demon’lar gördüğüne dair korkularını aktadrı. Bunlar elçi Demon’lardı, “çörten” tipinde olanlardı, ve kocası da bunların görünüşlerinden korkmuştu. Yine bu adam da geçmiş hayatlarından birinde Şeytan’a adanmıştı, ve Şeytan da bu adam için bu hayatta bile sorumlu olmuştu. Bu Demon’lar Satanik ruhların korunması ve düşman tarafından kaçırılıp “ışığa” götürülmemesi için orada bulunuyor.”

Enerji “öz” veya “izleri” şiddet dolu cinayetler gibi olağanüstü ölüm durumları ardında bırakılan enerji izleridir. “Perili ev”ler genelde bunları içerir. Bu enerji izleri sadece enerjidir. Bir enerji “özü”nün kişiliği, duyguları veya farkındalığı yoktur.

Ama etrafta tüm vefat edenlerin ruhlarının “boş kabuklar” olduğunu söyleyen yalancı, pislik Yahudi öğretileri de var. Gerçek bundan daha uzak olamazdı. Bu ve bunun gibi öğretilerin İbrahimi inançlara da katılması ve ruhani bilgilerin yokedilmesi sebebiyle ölen pek çok kişi yakınları tarafından unutulmakta. Bu kişilerin ardında kalan kişiler mezarlıklardaki içi boş cesetleri ziyaret ediyorlar, ve henüz reenkarne olmamış sevdikleriyle nasıl iletişim kurabileceklerini bilmiyorlar. Bu kişilerin fiziksel bedenleri ölü olabilir ama ruhları gayet hayatta oluyor.

Konu intihar gibi şeylere gelirse de konu basit. İntihar kesinlikle sadece en son çare olarak düşünülmelidir, zira çoğu problem meditasyon ve kişinin enerjilerini amaçlarına göre yönlendirmesiyle çözülebilir. İntiharın tek çözüm olabileceği bazı ekstrem durumlar vardır; örneğin hiçbir kaçış yolunun olmadığı işkence veya daha kötü şeylerle yüzleşebilme ihtimali. Ama artık Engizisyon zamanları bitti, böyle durumlar gerçekten nadirdir. Rastlantı eseri ailesinin Satanist olduğu öğrendiği birinin kendini öldürmesinin mantıklı olacağını kesinlikle söylemiyoruz; ama örneğin İran gibi bir İslami ülkede Satanist olduğu öğrenilen ve işkenceyle öldürülmesine karar verilen biri için belki berbat bir karar olmaz demeye çalışıyoruz. Yasak değil, ama neredeyse her durumda mantıksız. Du’at’ın Güçleri yaşamamızı istiyor. İnsanları intihara sürükleyen ve intihar etmelerini sağlamaya çalışan düşmandır.

Bu makalede bahsedilen tecrübeler sadece bizim veya Yüksek Rahibe’mizin tecrübeleri değildir, aynı zamanda Hell/Du’at konusunda kendi kişisel tecrübelerini tasdik etmiş ve şu an vefat edip ruh formunda bulunan kişilerle çalışmakta olan başka adanmış Satanistlerin de tecrübeleridir.

Yani her şeyi kısaca özetlemek gerekirse insanların ölüm konusunda bulundukları duruma göre başlarına gelebilecek belli şeyler vardır. Bunlar:

 

 • Ölmek ve:
  • Eğer kişi Satanist değilse bir süre astral düzlemde korumasızca dolanmak, enerji ve ilerleme kaybetmek ve sonunda reenkarne olmak (İbrahimi inançlara dahil olsun, olmasın çoğu insan reenkarne olur; zira ruhları Yahweh’i takip ettiği takdirde eninde sonunda yenilecek insanlar bile tamamen uysallaştırılana kadar “terbiye edilir” diyebiliriz.).
  • Kişi ağır materyalistse, ömür(ler) boyunca ruhunu besleyecek ruhani pratikleri (Güç Meditasyonu, yoga, vesaire) ihmal ettiyse veya Budizm gibi en nihai amacın ruhani intihar olduğu bir inancı takip ediyorsa (zira “Nirvana” kelime anlamı olarak “sönmek” demektir ve günümüz Budizm’indeki “en nihai amaç” yokolmaktır) ölüm gerçekleştikten sonra kişinin ruhunu bir araya getiren enerji ve elementlerin etere dağılması suretiyle kişinin her şekilde ve anlamda yokolması.
  • Eğer kişi İbrahimi inançlara kendini tamamen kaptırmış, tamamen pasif ve uysallaştırılmış bir “kul” ise en sonunda “Cennet“e alınması; yani ruhunun tamamen soğrulup bir enerji kaynağı olarak kullanılması. Kişi açısından bir yukarıdaki olasılıktan pek bir farkı yoktur; zira “Cennet“te kişisel duygular, dolayısıyla da kişilik ve farkındalık yoktur. Kişi yokolur. Yiyip sindirdiğiniz yemeği düşünün, o olur.
  • Eğer kişi Satanistse Du’at’a eskort edilmek ve burada ruhların korunacağı ve “solmalarının” ve zayıflamalarınn engelleneceği bir yerde tutulmak. Sonra gerek gezegensel yerleşimler, gerekse de dünya şartları uygun olduğu vakit insanlığın özgürlüğü adına savaşmamız için ve Tanrılığa ulaşma yolunda ilerlememiz için en uygun şartlara sahip şekilde stratejik olarak reenkarne edilmek. Aynı zamanda Satanistlerin ruhlarının koruma altında olduğu için dışarıdan olanlar kadar çok bilgi ve güç kaybına uğramamak. Benzetme yapacaksak gelişirken belli (ve dışarıdakilere kıyasla daha “sık”) “checkpoint”lerimiz var da denebilir, bu sayede reenkarne olduktan sonra daha az şey kaybediyoruz.

Veya;

 • Şeytan’ın yolunda emin adımlarla ilerlemek, ruhani pratiklerini aksatmamak, her geçen gün güçlenmek ve en sonunda Tanrıların içimize işlediği şekilde nihai amacımıza ulaşıp Magnum Opus’u (Latince “Büyük Uğraş/Yapıt”, “The Great Work“) tamamlamak, fiziksel ölümsüzlüğe ulaşmak ve bu surette Samsara‘dan, rötar’dan ebediyen kurtulmak ve Tanrılarımızın arasına katılmak.

Belki Satanistler olarak biraz taraflı olabiliriz ama son seçenek en iyisi gibi geliyor. Yan gelip yatmak kadar “kolay” veya kısa dönemli bir şey değil elbette, bu derece bir ruhani gelişim uzun yıllar ve hatta ömürler alabilir; ama ömürler bile sürse bu ömürler arası ne boş geçiyor, ne de her şeyi kaybediyoruz. Satanizm sadece amacı ve hedefimizi gördüğümüz bir maraton değil, aynı zamanda her adımda karşılaştığımız güzelliklerin (ve hatta bazen yaşadığımız zorlukların da) de tadını çıkarabileceğimiz hafif bir koşudur. Vaktiniz bol, dostunuz bol, bu yolda yeterince ilerlerseniz düşmanınız da bol. O yüzden hem her şeyin farkında olarak ilerleyin, hem umutsuzluğa kapılmanız için herhangi bir sebep olmadığını bilin, hem de ilerlemenizin her adımının tadını çıkarın.

Referanslar:

Ölüm, “Cehennem” ve “Ahiret” isimli Joy of Satan yazısı.

Alakalı ileri okuma:
Paganizm/Orijinal Satanizm: Tanrılar, Reenkarnasyon ve Ölüm Sonrası Yaşam

“Ölüm ve Sonrası” hakkında 11 yorum var

 1. sizi facebooktan buldum, yazılarınız oldukça ilgi çekici, bana satanizm konusunda yardımcı olabilir misiniz?

  1. Öncelikle siz değerli ziyaretçilerimize Spiritüel Satanizm hakkında bilgi verdiğimiz sitemize hoş geldiniz. Yazılardan faydalanabilir, özel sorunuz olursa sitemizin “İletişim” sayfasından bize ulaşabilir veya info@spirituelsatanizm.org adresine mail atabilirsiniz, iyi okumalar.

  1. Tercihen ölmemek ve ölümsüz Tanrılarımızın arasına katılmak en ideal sonuçtur. Ama bunu başarıp Şambala’ya yolunuz düşerse eninde sonunda bizim de düşecek! 🙂

   Her halükarda Satanistler ölmez, sadece Du’at’ta yeniden gruplaşırlar! 😎

  1. Neden Tanrıların bize yolunu gösterdiği şekilde ölümü ebediyen yenmek yerine gelişimi ve ilerlemeyi sekteye uğratan kötü bir şey başınıza gelsin istiyorsunuz?

    1. Evet, ama ölmeden önce de koruyorlar. Ve öldüğünüzdeki halinizin aksine şu an güç meditasyonu, yoga gibi ruhani pratiklerle ruhani olarak güçlenebilir, yükselebilir, kendinizi özgürleştirebilir ve dünyanın kurtulmasına katkı sağlayabilirsiniz. Öldüğünüzde bunları yapamaz, hatta gerilersiniz ve sonra reenkarne olunca da tekrar anılarınızı geri edinmek parmak şıklatması kadar kolay bir iş değil. Yani kısaca öldüğünüzde, yaşarken sahip olmadığınız hiçbir şeye sahip olmuyorsunuz, ve birçok şeyi kaybediyorsunuz. Tanrılar bizim yaşamamızı ve yücelmemizi ister, ölmemizi isteyen düşman. Ölüp onları mı mutlu edelim? Hayır! Yaşayın, yaşayın ve insanlık onurunun, özgürlüğünün ve bilincinin de hala yaşadığını gözlerine soka soka göstermek varken asla. Yaşayın ve dünyamızı da yaşatın!

 2. Birkaç sorum var,zaman ayırıp cevaplarsanız sevinirim.
  1-Şu anda ölüm sonrasında neler olacağını bilimsel olarak bilemiyoruz,siz bu bilgileri nasıl elde ettiniz ve doğruluğuna nasıl inanıyorsunuz ?
  2-Yahweh de bir Tanrı mı ?
  Tanrılar nasıl var oldular/Nasıl Tanrı oldular ?
  3-Tanrılar,her bakımdan sonsuz güce sahip değil anladığım kadarıyla,peki tanrılar neden bizim de tanrı olmamızı istiyorlar,hangi tarafın kötü olduğunu nereden biliyoruz ?
  4-Tanrılar bu enerjilerle ne yapıyorlar ?

  5-Tüm bu olanlar bittikten sonra kaybederseniz/kazanırsanız neler olacak ?

  6-Sonsuzluğa ulaştığınızda hikaye bitiyor mu ?

  1. Esenlikler,

   1) Güç meditasyonlarımızın etkileri objektif ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır, bizi genetiğimize kadar etkileyen bu çalışmalar arasında geçmiş hayatlarımızın anılarını geri kazanmamızı sağlayan çalışmalar da bulunmaktadır. Bununla birlikte Satanizm’de direkt olarak Tanrılarla iletişim kurduğumuz için net olmayan bir şey yok. Elde ettiğimiz sonuçlar gözlem ve tecrübe sonucudur, kuru bir “inanç” değil.

   2) Kesinlikle hayır, Yahweh kelimenin hiçbir gerçek anlamıyla “tanrı” değildir. Yahweh/YHWH/Jehovah/Elohim/Allah sadece bir düşünce formudur, insanların ruhlarıyla beslenen, yaratılmış bir form. Tanrılar, var olmak için böyle dejenere ve itici şeylere ihtiyaç duymazlar. Bizi yaratan Tanrılarımız, başka bir gezegenden gelen dünyadışı canlılardır. Çok büyük ihtimalle onların gezegeninde hayat da “rastlantı eseri” meydana geldi ve evrimleşti. Tahmin ediyorum ki onların gezegenine Yahudiler, Reptilian’lar gibi baş belaları uğramadığı için gerek teknolojileri, gerek ruhaniyetleri (ki normal şartlar altında bu ikisi yan yana yürür, bir tek gezegenimizde bilim materyalistik bir yön aldı, bu da düşman yüzünden) yeterince gelişince türlerini de hem ruhani, hem de fiziksel olarak evrimleştirip mükemmelleştirecek bir konuma geldiler. Bunu yaptıktan sonra da başka gezegenlere yayılıp oralara da ışık götürmek istemişlerdir.

   3) Sonsuz güç elbette düzmecedir, Tanrılar sonsuz güçleri olduğunu iddia etmez. Tanrıların bizim de Tanrı olmamızı isteme sebepleri basit; biz de gelişip Onların seviyelerine ulaşınca biz de aynı şekilde Onların yaptığı gibi galaksiye ışık, medeniyet ve aydınlanma yayabileceğiz. Hangi tarafın kötü olduğunu nereden bildiğimize gelince de… Ciddi misiniz? Son üç bin yıldır YHWH adına akıl almaz miktarda vahşet meydana geldi; onların hepsinin toplamından eski Pagan dinlerimizdeyse böyle bir şey olmadı. Biz, bu dinlerin hepsinin Orijinal Tanrılarını takip ediyoruz. Gerçekten günle gece kadar basit ayırt edilebilecek bir fark.

   4) “Bu enerjilerle”den kastınız nedir? Kendi enerjileriyle bizim için savaşıyorlar, bizim Onlara ve kendi gezegenimize yardım etmek için yükseltip RTR’larla harcadığımız, Onlara hediye ettiğimiz vs. enerjileri de en doğru amaçlara yönlendirip daha da etkili olmalarını sağlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Başka bir şeyden bahsettiyseniz açmanızı rica ederiz.

   5) Şeytan, en nihayetinde zaferin bizim olacağını ve bizim tarafımızın kazanacağını bildirmiştir. Bu belirsiz değildir, kesindir. İçinde binlerce yıldır bulunduğumuz bu çirkin savaş sonunda bittiğinde dünya kurtulacak elbette. Eski, sömürüye dayalı düzen gidecek ve yerine yeni, Centiller tarafından Centiller için yaratılmış Satanik bir dünya düzeni gelecek ve bu sefer bitmeksizin yeni bir Altın Çağ ortaya çıkacak. Tüm insanlık için hedefimiz bu.

   6) Sonsuzluğa ulaşmaktan kastınız Tanrılığa ulaşmaksa elbette hayır. Sonuçta görüyorsunuz ya, Tanrılar da normalde kendileriyle bir alakaları olmayan bir türe yardım için bu kadar mücadele ediyor -bize ihtiyaçları olmamalarına rağmen-, en başından beri de ettiler. Bunun sebebi evreni güzelleştirme isteklerindendir. Tanrılar da gelişiyor, onlar da ilerliyor. Mükemmeller elbette, ama bu artık gelişemeyecekleri anlamına gelmez. Şeytan’ın da sözlerini alıntılayacak olursak; “Hayatın anlamı kendini ve evreni iyileştirmektir.“. “Hikaye bitmesi” gibi bir şey söz konusu değil, önümüz son derece açık. Ufuk da, gökyüzü de sınır değil. Ebediyete kadar ilerleme dinidir Satanizm!

   Umarız cevaplarımız sizi tatmin etmiştir. İyi akşamlar.

 3. Esenlikler,

  Sormanızda sakınca yok, sorgulayan insanlara açığız.
  Elbette doğru olan sadece 1400 yıl boyunca varolup, dünyaya acı, ölüm ve baskıdan başka hiçbir şey katmayan bir inançtan ziyade, onbinlerce yıldır varolan ve insanlığın gelişmesini öngören Pagan dinlerinin öğrettikleridir. Arkamızda bilim, mantık, etik, arkeoloji ve tarih duruyor. Sitemizde bu konuda birçok yazı okuyabilirsiniz. Şunlarla başlayın:
  Şeytan hakkında temel bilgiler.
  Şeytan’ın eski medeniyetlerde bilindiği halleri.
  Satanizm ve Şeytan hakkında temel bilgiler.
  Sitemizde birçok konuda daha fazla bilgi vardır, okumaktan ve aklınıza bir şey takılırsa sormaktan çekinmeyin.

  İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir