Şeytan

Bilgiler için kaynak, Joy of Satan‘daki Şeytan sayfasıdır.


Çok uzun yıllar boyunca Şeytan hakkında çok fazla yalan ve yanlış bilgi yayıldı. Düşmanlarımız Şeytan‘ı boynuzlu, kuyruklu, elinde tırpan olan kötü bir canavar olarak tanımladı. Ancak birçoğumuz Onu gördü, Onunla konuştu ve hatta Onun tarafından astral olarak dokunulanlarımız var. Neredeyse hepimiz Onun görünüşü konusunda hemfikiriz, ve Şeytan öyle çirkin, korkunç bir görünüme sahip değildir. Düşmanlarımız Şeytan‘a karşı kötü bir algı oluşmasını sağlamak için bu tarz söylentiler çıkardılar. Düşmanın sözde “din”leri fazla uzun bir zamandır, Şeytan ve Demon’ların nasıl göründüğüne inandıklarına dair kitaplar yazıp insanları da kandırdılar, ancak bunlar küfür dolu yalanlardan başka hiçbir şey değildir. Kırmızı derili, “ayakları ters” bir keçi adam da değildir, Şeytan Cadılar Bayramı canavarlarına da benzemez. Ateş püskürten kırmızı gözleri veya yarasa gibi kanatları yoktur. Bu tarz benzetmelerin hepsi Onu aşağılamaya, küfür etmeye, hakaret etmeye yöneliktir. Şeytan, yaygın inanışın aksine çok güzel ve zariftir; hem içi hem de dışı. Satanizmin “karanlık” ile sürekli olarak yanlış ve anlaşılmadan ilişkilendirilmesinin tam aksine, Şeytan sıklıkla aşağıdaki resimlerlee aynı şekilde uzun, beyaz bir kaftan giymektedir. Kendisi Orion İmparatorluğunun Nordik Tanrılarının En Üst Lideridir. Birçoğumuz Onu sıklıkla görürüz, ve görenler de görmeyenler de Onunla çok yakın bir ilişki içindedir. Görünüşü aşağıdaki resimlerle neredeyse tıpatıp aynıdır, tek fark genellikle kanatlarıyla görünmemesidir.

Bu resimler Şeytan’ın görünümünden esinlenen insanlar tarafından çizilmiştir.

 

“Paradise Lost” destanından, Edward Burney tarafından çizilen bir sahne.

Şeytan Baba’nın Mühürleri. Kupanın içinde ankh olan mühür, içinde hayat iksirini barındıran Lucifer’ın Kâsesi’ni temsil eder. Ölümsüzlüğün “Kutsal Kâse”si budur. Kutsal Kâse, 666 Güneş Çakrasıdır.

 
 • Şeytan‘ın günü Pazartesidir.
 • Renkleri mavi, kırmızı ve siyahtır.
 • Sümerlerin Tanrısı EA’dır, aynı zamanda da “Dünyanın Lordu” anlamına gelen Enki olarak da bilinir. Melek Taus da günümüzde bile Şeytan‘a “tapan” Yezidi halkının Şeytan‘ı andığı isimdir, o da Şeytan‘dır. Aynı zamanda da Türk’lerin İslam’a düşmeden önceki asıl dinlerinin baştanrısı olan Tengri, ve Tengri ile çok yakından ilişkili olan Odin de Şeytan‘dır.
 • Kutsal hayvanları yılan, keçi, karga, tavuskuşu ve ejderhadır.
 • Onun sayıları 13, 666 ve 4’tür. [666 mükemmellik ve EBEDİ yaşamın sayısıdır]
 • Onun burçları [Su Taşıyıcı] Kova ve [Keçi/Keçi Balık (“Goatfish“)] Oğlak burcudur.
 • Gezegenleri Üranüs ve Venüs’tür [Sabah Yıldızı lakabı buradan gelir].
 • Onun yönleri hem Güney hem de Doğu’dur, ritüellerde Doğu kullanılır.
 • Şeytan‘ın en önemli günü, Güneş’in Oğlak burcuna 1 derece açıyla girmiş olduğu 23 Aralık’tır. Kış Gündönümünün ertesi günü Şeytan‘ın Günüdür, ve her adanmış Satanist tarafından anılması/kutlanması gerekir. [Bu Şeytan’dan direkt, kişisel olarak dikte edilmiştir.]

İnsanlığın asıl tanrısı Şeytan‘dır. Onun istediği şey insanların ruhani bir şekilde güçlenip ölümsüzlüğe ulaşmasıdır. İnsan ruhu aslında güçlüdür ama insanlar kendilerini aciz bir varlık olarak sınırlamışlardır. Aslında irade ettiğimiz her şeyi yapabiliriz, Şeytan bize bu yetiyi vermiştir.

Şimdi makul bir soru şu olacaktır, madem öyle neden Şeytan bu güne kadar hep kötü bir varlık olarak bilindi?
Sebebi basit. YHWH (başka isimlerinin yanında Jehova, Yehova, Yahweh, Elohim veya Allah adıyla da bilinir), yani Yahudilerin, tüm İbrahimi inançların “tanrısı”, Gerçeği ve doğruyu saptırarak Şeytan‘a kötü bir imaj yaratmıştır.
Yahudiler, Müslümanlık ve Hristiyanlığın çıkış noktasıdır. Yani bu iki İbrahimi “dini” de Yahudiler yaratmıştır ve kontrol etmektedir. Zaten Kuran-Tevrat-İncil birbirine çok benzer, ve amaçları aynıdır.

YHWH’in amacı dünyayı tamamen ele geçirmek ve insanlığın ruhani enerjilerini tıpkı bir ineği sağar gibi sömürmektir.
İnsanlığın asıl tanrısı Şeytan ve bizler, insanlığın aydınlanması, Gerçekleri fark etmesi ve barışı getirmek için onlar ile savaşmakla yükümlüyüz.

Yahudiler sürekli insanları birbirlerine düşman ediyorlar, savaş çıkarmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar. Günümüzdeki IŞİD bunun küçük bir örneğidir. Hatta geçtiğimiz günlerdeki 6 Nisan olayları da onlarla yakından bağlantılıdır.

Kısacası Yahudilerin anlattığı peri masallarına inanmayın, gözlerinizi açın ve daha geç değilken kendinizi kurtarın, çünkü siz otururken gelip sizin yerinize sizi kurtaracak bir figür yok. Şeytan yolu gösterir, ama yürüyüp yürümeme seçimini insana bırakır. “Herkesin kendi doğasının emirlerini takip etmesine izin veririm, ama bana karşı gelen buna feci şekilde pişman olacaktır.” (Şeytan‘ın Kara Kitabı Kitab-ı Celve’den)
Yine “Paradise Lost”tan, Şeytan’ın Sarayını betimlemiş bir John Martin tablosu:

Peki insanları kim yaratmıştır? Evet, Şeytan.

Yaratılış, DNA ve Nükleotid

“Dört maddenin, dört zamanın ve dört köşenin yaratılmasına izin verdim, çünkü bunlar varlıklar için gerekli olan şeyler.”
Şeytan

Burada elbette DNA’nın yapıtaşları olan Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin’den bahsedilen bir alegori var. Şeytan bizim evrimimizi çok gelişmiş genetik mühendisliğiyle hızlandırdı ve ilkel “maymun”lar olmaktan kurtardı; ve Tanrılarımızla birlikte antik uygarlıklardaki insanlara tarım, matematik, felsefe, fizik, etik ve ruhaniyet gibi çok önemli konuları öğretti. Şeytan bizi yarattı derken burada bahsedilen budur, gökyüzünde oturan bir babacığın ol deyip olması gibi saçma bir fikir değildir.

Şeytan Gerçek’tir yazımızdan alıntı:
Şeytan “Tanrıların sırları”nı DNA’mıza kodlamıştır ve “Yılanı Yükselt”tmenin tam ve bütün aktifleşmesi Magnum Opus’a yol açar – yani Tanrılığa Evrim. Sonsuz Hayat. Ölümsüzlük Armağanı. Bu gerçek yaratıcımızın en başından niyeti olan şeydi zaten.Başka bir yazıtta ise (Enki‘yle yakından ilişkilendirilen ve yine Onun anıldığı isimlerden biri olan) Melek Taus’un insan genomundan sorumlu olduğu belirtiliyor. DNA 4 bileşimden oluşur: Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin. Sınırsız çeşitliliğe sahip şekillerde eşleşebilip yerlerine bağlı kalırlar. Hinduizm’de Sanat (Şeytan‘ın doğudaki ismi, aynı zamanda Satan’ın bir anagramıdır), Melek Taus’la bağlantılıdır. O insanlığa “4 Kumara”yı (Sanaka, Sanatana, Sanandana ve Sanatkumara), ya da başka bir deyişle “Brahma’nın 4 Oğlu”nu vermiştir, ve bunlardan beşincisi ve diğer dördünün kaynağı olan “sonsuz” bir güç kaynağı olan “Eter” için bir isimdir. Elementler tüm varlık için vazgeçilmezdir ve ruhu oluşturur.Sadece bunlarla kalmayıp biraz coğrafya değiştirirsek Mısırlılarda da Şeytan’ın, Satan’ın kutsiyetinin bilindiğini görüyoruz:
“Ben yılları sonsuz olan yılan Sata’yım.
Yatıp ölürüm. Her gün tekrar doğarım.
Ben dünyanın en derin köşelerinde dolanan Sa-en-ta yılanıyım. [1] Yatıp ölürüm. Doğarım, yenilenirim, her gün gençliğimi yenilerim. [2]”

– M.Ö 1700+, Mısır Ölüler Kitabı.”

Bu makale en önemli Tanrımız olan Şeytan hakkında olduğu için zamanla daha fazla bilgi eklenecektir.

“Şeytan” hakkında 52 yorum var

 1. sadece şeytan demek dahi semavi olan dinlere riayet etmek anlamına gelmiyor mu? bu bana biraz ironik geldi. şu ki; çokça yahudiliğe vs karşı bir tutumunuz var ancak kadim tanrıları şeytan olarak adlandıran bu geleneğe, tekrar ediyorum sadece şeytan diyerek, riayet etmiş olunmuyor mu?

  1. Esenlikler,

   Hayır. Şeytan Yahudi uydurması bir kişi/isim/olgu değildir. Lütfen sitemizi daha derinlemesine okuyun. Şeytan’ın ismi de, kişisi de Yahudilerden kat kat eski orijinal dinlere ve kadim uygarlıklara dayanır.

   Unutmayın, Spiritüel Satanizm Hristiyanlığın, Yahudiliğin/Yahudilerin veya İslam’ın tersi değildir. Tam tersine; İslam, Hristiyanlık ve Musevilik (ve bunları yaratan Yahudiler) Satanizm’in tersidir. Onlardan önce biz vardık, sonra da biz olacağıoz.

 2. Esenlikler,

  Sonsuz yaşamın detaylı olarak anlatıldığı bir yazı var mı?

  Teşekkürler.

  1. Esenlikler,

   Şu anda yok, forumlarda bu konudan bahseden belli vaazlar var. Ama “detaylı olarak anlatılma” konusunu biraz açarsanız size daha detaylı cevap sunabilirim.

   İyi günler.

 3. Esenlikler, benim birkaç sorum daha olacak. İlk sorum Şeytan’a “tapan” Yezidiler gerçekten de Şeytan’a mı inanmaktadırlar. Yani daha doğrusu onlar da Satanist olarak değerlendirilebilirler mi ? Ve ek olarak onlar gerçek şeytana tapıyorlarsa neden inançlarında bazı yanlışlıklara şahit olmaktayız. İnternetten araştırdığım kadarı ile Yezidilik dininde farklı bir inançtan birisi ile evlenen veya dini terkeden öldürülür. Ben bunda İbrahimi dinlerdeki mantıktan pek fark göremiyorum.

  İkinci sorum ise Gnostisizm hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ? Gnostisizmin günümüzdeki İbrahimi “dinleri” ve tek tanrılı “dinleri” yarattığı söyleniyor. Bu Gnostisizm ile Yahudilerin ve uzaylıların bağları olduğu doğru olabilir mi sizce ? Bu soruyu soruyorum çünkü dünyayı nasıl bir kafa yapısının kontrol etmeye çalıştığını öğrenmek istiyorum. Ve bu kafa yapısı da büyük ihtimalle Gnostisizm ile ilişkili ve bunların ne olduğunu tam olarak aydınlığa çıkarmamızı sağlayabilir. Yanlış anlaşılmasın sizin söylediklerinize güvenim tamdır. Ancak bu Gnostisizm ile ilgili bir yazı yok sanırsam sitede. O yüzden merak ediyorum. Teşekkürler.

  1. Esenlikler,

   Yezidilerin Tanrısı Melek Taus, Şeytan’dır. Ancak bu bahsettiğiniz yanılsamalardan ötürü onlara günümüzde “Satanist” demek yanlış olacaktır. Ve yine bu yanılsamaların sebebi de tarih boyunca Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından katledilmeleri ve baskı altında yaşamalarıdır. Bunun sonucu olarak dinlerini özgürce yaşayamamışlardır, ve birçok bilgilerini kaybetmişlerdir. Günümüzde “Modern Paganizm” nasıl bozulmuşsa Yezidilerin dini de tıpkı aynı sebepten ve şekilde bozulmuştur.

   Orijinalinde Gnostisizm Satanik bir fikir/akımdır; ancak İbrahimiler ve özellikle Hristiyanlar bu akımı çalıp kendilerine mal etmiştir. Maddesel dünyayı kötü görme, “güzel olan” her şeyin maddesel dünyanın “ötesinde” bir “ruhlar dünyasında” olduğuna inanma, yani tenselliği reddetme ve “tektanrıcılık” inançlarından ötürü İbrahimi inançlarla çok benzerlik göstermekte ve şu anda da genel olarak onların tekelindedir. Dünyayı yöneten kafa yapısına gelince, o kadar derin araştırmanıza gerek yok. Bütün İbrahimi inançlar ve “tektanrıcı” anlayışlar sadece Yahudilerin başının altından çıkmıştır, bu inançlar arasındaki tüm farklar ise yüzeyseldir. Günün sonunda hepsi tıpatıp aynı amaca ve Yahudi efendilerine hizmet etmektedir. Orijinal Gnostisizm’in Satanik olduğuna dair Yüksek Rahip Mageson’dan şu vaazı öneririm. Ne yazık ki sitemizde Türkçe olarak bulunmuyor, ancak İngilizceniz varsa okuyabilirsiniz.

   İyi günler.

 4. 23 aralıkta kutsanması gerekir derken. Ne yapacağız? Birde adanma metninde zenginlik ve varlıkla dolu bir yaşam dilediğimizde gerçekleşir mi? Gercekten artık zengin olmak istiyorum. Sefil bir hayat yaşamak istemiyorum.

  1. Esenlikler,

   Kimin veya neyin “kutsanması gerekir” yazıyor? Yazıya baktım da, bulamadım. Neyse, her halükarda genelde önemli tarihlerde belirli ritüeller yaparız, eminim ki yaklaşmakta olan Yule’da da çok güzel işler yapacağız. Joy of Satan’da böyle önemli zamanlarda yapacağımız şeylerin programı 1-2 gün önceden duyuruluyor, ben de görür görmez hemen çevirip siteye koyuyorum. Bizi takip etmeniz yeterlidir, gördüğümde sevgili yurttaşlarıma elimden geldiğince hızlı bir şekilde bilgiyi aktaracağım.

   Ve hayır, adanma metninin diğer Satanik ayinlerden daha “etkili” bir yanı yoktur. Adanma metnini kendi kişisel arzularımızla sulandırmaya gerek yok. Eğer böyle bir isteğiniz varsa tabii Tanrılardan yardım da isteyebilirsiniz; ancak unutmayın ki Şeytan ve Tanrılar kendi kendine yardım edenlere en iyi şekilde yardım eder. Satanizm bireysellik, gelişim, evrim ve kendi gücümüzle Tanrılığa ulaşma dinidir; Tanrıların bize bebek bakıcısıymış gibi her şeyi biberonla sundukları bir kreş değil. Onlar bize yardım etmek için var, her işimizi bizim yerimize yapmak için değil.
   Şu kadarını söyleyebilirim ki pratik yapan, kendi ruhu ve benliği üzerinde çalışan hiçbir Satanist, uzun dönemde yoksul, zavallı, sefil, aç bir durumda kalmayacaktır. Ve Şeytan, Kendinden olanlara da yardımcı olur. Zenginlik istiyorsanız bunu kavramanız için ihtiyacınız olan şeyler bu Kutsal Yolda mevcuttur.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Evet, her Tanrının olduğu gibi Şeytan’ın da cinsiyeti vardır. Şeytan erkektir. Tasvirlerinin hepsinin erkek olması da bundan. Tanrıçalarımız da var, ki Onlar da asla erkek olarak tasvir edilmiyor mesela.

   İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Yoo. Ne alakası var canım? Şeytan insan dışı, apayrı bir varlık olsa da hem kadınlar, hem erkekler alçak mı olacaktı? Şeytan erkek olduğu için en başta değil. Sadece en başta ve erkek. Erkek veya kadın, bir cinsiyete diğerinden fazla ve orantısız bir önem affedip diğerini aşağı görmek İbrahimi ölüm programlarının işidir. Buna sadece İslam ve Hristiyanlık gibi toksik maskülinite programlarını değil, aynı zamanda yine düşman elinden çıkma Yeni Çağ gibi toksik femininite programlarını da gösterebiliriz. Satanizm hegemonya ve baskı değil, denge ve uyumdur.

   İyi günler.

   1. Peki Şeytan’ı ve Demonlar’ı kim yarattı? Şeytan kendi başına yoktan erkek olarak mı yaratıldı? İnsanın aklına böyle sorular gelebiliyor. Bizi aydınlatın lütfen.

    Şeytan’ın Günü Kutlu Olsun!

    İyi Günler.

    1. Esenlikler,

     İnsanlık nasıl “ol dedim oldu”culuk ile yaratılmadıysa ve ortada evrim söz konusuysa, Şeytan ve Şeytan’ın ırkı için de aynı şey geçerlidir. Geliştiler, evrimleştiler ve en üst bilim olan ruhani bilim aracılığıyla ölümsüz, çok güçlü ve çok bilge oldular. Bizim evrimimize müdahale etmeleri bile bilimsel bir müdahaledir. Mistik akıl jimnastiklerine gerek yoktur yani. Dolayısıyla, Monoteistleri dumur eden “all*h’ın all*h’ı” mantık yürütmesi burada pek geçerli olmuyor.

     İyi akşamlar.

     1. Ben hala anlayamadım, yani cevabınız beni tatmin etmedi. Şeytan nereden geldi? Dünya ilk nasıl oluştu? Bir evrim olması içinde başta biri ya da bir şey olmalı sonuçta değil mi? Yani evren nasıl var oldu, dünya ve şeytan ve insanlar İLK olarak nasıl oldu?

     2. Esenlikler,

      Hayır, cansız ortamda canlılığın oluşması için bilinçli bir varlığın ya da göksel bir babacığın müdahalesine lüzum yoktur. Doğal etmenlere bağlı olarak canlılık oluşabilir ve dolayısıyla oluşan canlıların evrimsel süreçleri kendi başına başlayabilir. Bunu anlamak adına abiyogenez üzerine biraz araştırma yapabilirsiniz. Şeytan başka bir gezegenden olup, yıldızlararası bir medeniyete sahip Nordik Irka mensuptur. Kendisi ve kendi ırkı doğal koşullara bağlı evrimsel bir süreç sonucu bu seviyeye gelmiştir. Şeytan kendi halkının önderi ve ruhani bilim ile ölümsüzlüğü keşfedip ilk ölümsüz olan Nordiktir. İnsanlar ise kendi doğal ortamlarında henüz primat oldukları zamanda Nordik Irk ile karşılaşmıştır. Nordik Irkta bu primatlara kendi ileri teknolojileri sayesinde gen mühendisliği yoluyla müdahale etmiş ve modern insanın oluşmasını sağlamışlardır.

      Evren ise koşer yahudi biliminde anlatılan ibrahimi masalında olduğu gibi bir başlangıcı olmayıp sonsuzdan gelip sonsuza gitmektedir. Dünyamızın oluşumu da yine doğal etmenlere bağlıdır.

      İyi geceler.

 5. Hocam, size birkaç sorum olacak,

  1) Lucifer nedir, Şeytan ve Lucifer aynı Tanrı mı yoksa değilmi?
  2) Bir sonraki hayatta farklı cinsiyet olarak reenkarne olabilirmiyiz?
  3) YHWH/Allah astral boyuttaki bir varlıksa biz onu astralde görebilirmiyiz?
  4) Cehennem/Du’at = Nibiru gezegeni mi? Öyleyse, bu zamana kadar yüzlerce bilim insanı teleskoplarla uzayı incelediler ve neden böyle bir gezegenin farkına varamadılar?

  1. Esenlikler,

   1) Lucifer unvan, Satan/Şeytan ise isimdir. Lucifer sadece Şeytan için kullanılan bir unvan olmasa da, biz kullanınca Şeytan’a ithafen kullanıyoruz. Dışarıdakiler için durum böyle olmak zorunda değildir.

   2) Neredeyse imkansız. Cinsiyet ve ırk, fiziksel olduğu kadar ruhsaldır da.

   3) Evet, ama sırf merakınızı tatmin etmek için böyle bir şeye girişecekseniz Tanrılardan yardım istemenizi öneririm.

   4) Du’at’a “Cehennem” demek yanlış, bu kelime “dipsiz çukur” demektir. Ve evet, Du’at Tanrıların gezegenidir.

   Bizden saklanan başka neler neler olduğu düşünüldüğünde, bu kadar “basit” bir şeyin de duyurulmaması ve gizli tutulması çok da tahayyül edilemez bir şey kalmıyor.

   İyi günler.

     1. Peki geldikleri güneş sistemini nasa daha önce kesfetmismidir ? Ve ayrıca bu yahudilerin marsa gitme sebebi nedir ? Ve ayrıca ben de 13 ocak doğumluyum gurur duydum resmen 😊

     2. Esenlikler,

      NASA çok fazla şeyi keşfediyor ve farkında, ama halktan çoğunu saklıyor zaten. BUnu söyleyince Düz Dünyacılar atlamasın, dünya düz değil. Ama düşman ekseninde bir kurum oldukları da doğru.

      Mars’ta da Altın Çağ zamanlarında insan kolonisi vardı, “Göklerdeki Savaş” sırasında yok edildi. Oraya gitmekte ne amaçları olduğundan emin değilim.

      İyi geceler.

 6. John Milton’ın tasvirlerine de yer verilmesi hoşuma gitti. Kayıp Cennet eserinin Şeytana bakışın dönüm noktalardan biri olarak görüyorum. 1667’de yayımlandığında John Milton’ın Şeytan tasviriyle insanlar tamamen afalladı. Şeytan, Paradise Lost’ta, Tanrının tiranlığına karşı isyan eden ve sınırsız gücü olan bir çocuk tarafından sonsuz mahkumiyet cezası alacağını bilmesine rağmen özgürlüğünü ilan eden, yüceltilmiş bir melektir. Çünkü destansı şiir böyle sevindirici bir durumla başlıyor, okuyan çoğu kişi ona anında sempati duyuyor. Milton, Şeytan’ın yanında yer aldı ve bu desteğin yanı sıra, toplumun Şeytan algısını geçmişten günümüze kadar etkileyen 10.000 satırlık bir şiir yazdı. Bu eser İngiliz edebiyatında bir başyapıt. Bende yazarlığa, edebiyata ilgi duyan biriyim. Tanrılardan bu yönde bana ilham vermelerini isteyebilir miyim? Şeytanı bir kahraman olarak gösterip ama kullandığım etkili dille insanları rahatsız etmeden roman yazabilir miyim? Böyle eserler neden hep eskilerden çıkıyor ki? Çağdaş dönemde bilinen Salman Rüşdi’nin “Seytan Ayetleri” kitabı var. Ondan da kitabın müslümanları rahatsız eden yönü direk kurandan alınmış karakterlerin ve ayetlerin çarpıtılıp yorumlanmış halleridir. Örneğin genelev fahişelerinin Muhammedin eşlerinin isimlerini aldığı bölüm, Muahmmed’in katipliğini yapan Salman’ın araya kafadan bir şeyler yazdığı ve bunun fark edilmemesi üzerine inancını kaybettiği bölüm vs. O kitapta çok başarılı oldu. Kraliyet ailesinden şövalyelik nişanı aldı adam. Yani böyle bir konuda roman yazabilir miyim? Böyle bir isteğin karşılığında Lord Phoenix ne talep edebilir? Yabancı forumlarda okuduğuma göre demonlardan istenilen şey ne kadar büyükse karşılığında ona denk bedel sunulurmuş. Yani orantılı oluyormuş. Bu konu farklı ama. Sonuçta Satanizme, Şeytan’a hizmet olarak eser yaratmak için ilham istiyorum. Zenginlik için değil. Yani iyi bir PR olur benim için de. Maddi kazanç ilk planda değil.

  Yani demek istediğim “Zaten Satanizme yarar bir eser yazmışım üstüne istekte bulunur mu” değil, RTR teklifi yazmışsınız bazı yerlerde. Sayı olarak mı Zaman olarak mı oluyor? Yani 500 Rtr mi deniliyor yoksa 5 ay/yıl Rtr yaparım mı deniliyor?

  1. Esenlikler,

   Sanat konusunda yardımcı olan Tanrılar var, mesela (sizin de dediğiniz gibi) Lord Phoenix doğrudan şiir konusunda yardım edebiliyor. Bu tarz bir isteğiniz varsa Tanrılardan yardım ve ilham isteyebilirsiniz tabii. Ama yaptığınız ilk iş kamuya Satanik bir kitap çıkarmak olmasın, çünkü cidden geri tepebilir. Böyle bir iş, son derece dikkatli ve titiz bir şekilde yapılmalıdır. Böyle bir şey yapmak isterseniz dikkatli ilerleyin, çünkü yanlış bir hareketle bu sefer amacımızın tam tersi olan kötü PR elde edebiliriz. Başarılı olunursa çok güzel hizmet, olunmazsa geri tepme ihtimali gayet mümkün olan bir olay kısaca.

   Tanrılara her zaman için gerçekten verebileceğiniz şeyler vaadedin. Tam tersi ciddiyetsizlik, hatta saygısızlık olacaktır. Onun dışında, elbette bu işin kendisi de bir hizmet niteliğinde olur ama Tanrılar bu konuda isteyen herkesi görevlendirmeyecektir, yoksa cidden kaos çıkar ve büyük bir risk olur. Dolayısıyla bu işe “değecek” ve üstesinden hakkıyla gelebilecek kişileri görevlendireceklerine eminim. Bir Satanist için bunun en önemli önceliği ruhani gelişimi ve muharebe konusunda çok ciddi, disiplinli ve nizami olmasıdır. Bu sayede hem kendi enerji düzeyini, zihin açıklığını (dolayısıyla ilhamını ve Tanrılarla arasındaki bağlantıyı) olabildiğince yüksek ve güçlü tutar, hem de düşman etkilerinden ve lanetlerinden (Tanrılar adına büyük şeyler yapanlar, aynı şekilde büyük hedefler olurlar) korunurlar. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak istiyorsanız ilk önce kendinizi kanıtlamanızı, sonra cidden Tanrıların bu konuda size yardım ettiğini görürseniz de ipleri gevşetmemenizi, aksine daha da aşkla ve şevkle Satanik sorumluluklarınıza sarılmanızı öneririm. Onun dışında, bu sanatta kendinizi geliştirmek için, kendiniz de elinizden geleni yapın.

   Kısaca Tanrılara bağlılığınızı, ciddiyetinizi, samimiyetinizi ve gelişmek, güzel şeyler yaratmak için iradenizi gösterin. Elbette bunların hepsi konusunda, Tanrılardan yardım da isteyebilirsiniz. Yani sadece böyle bir eser yaratmaya hazır olduğunuzu düşündüğünüz zaman Tanrıların size ilham vermesini istemek yerine, bu yola ilk adım attıktan sonra her adımda Tanrıların sizi yönlendirmelerini, böyle bir hizmeti gerçekleştirmeye layık bir SS ve birey olmanız için hayatınızda ve kendinizde gerekli değişimleri, gelişmeleri uygulamaya koymanız için destek isteyebilirsiniz. Yani hem kendinizi bu iş için yoğurun, hem de Tanrıların kendinizi yoğurmanız için yardımını isteyin. Sonuçta büyük eserler, büyük insanlar tarafından yazılır.

   Onun dışında, cidden o noktaya gelince bir de doğrudan ilham vermeleri karşılığında RTR gibi şeyler teklif ederseniz tabii çok güzel olur. Atıyorum yardımcı olan Tanrıların adına 500 RTR yapmayı teklif edecekseniz, bir de buna deadline koyun. Atıyorum 1 yılda veya 2 yılda bunları bitireceğinizi söyleyin. Veya ikinci dediğinizdeki gibi, kalıcı veya yarı kalıcı bir şekilde rutininize fazladan ritüel ekleme sözü de verebilirsiniz. Unutmayın ki RTR, doğrudan bizi kutsar, üzerimizdeki lanetleri ters çevirir ve astral duyularımızın üzerindeki engelleri kaldırarak Tanrılarla iletişimimizi kolaylaştırır. Yani doğrudan size faydası olan, ruhani gelişiminizi çok daha kolaylaştıran bir araç. Kısaca bir taşla üç kuş vuruyorsunuz.

   İyi akşamlar.

 7. Tanrılar adına büyük şeyler yapanlar, aynı şekilde büyük hedefler olurlar sözünüzü biraz daha detaylı açıklayabilir misiniz?
  İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Bariz değil mi? Nitelikli işler yapanlar, nitelikli hedeflerdir. Bu yoldan, ideolojiden bağımsızdır. Sonuçta herhangi bir açıdan büyük işler yapan birisini devre dışı bırakmak o kişinin tarafına büyük bir darbe olacaktır.

   İyi günler.

   1. Aslında şunu kast ettim. Tanrılar adına büyük şeyler yaptığımızda diğer işlerden farklı olarak korunmamız gerekmez mi?

    1. Esenlikler,

     Evet, ama bu pasif bir olay değil. Tanrılar adına çok çalışıyorsanız kendi adınıza da çok çalışıp kendinizi güçlü ve sağlam tutmanız gerekir. Yoksa her şeyi Tanrılardan beklemek yanlış olur. Çünkü ön planda olan kişiler cidden büyük hedef pozisyonundadır ve üzerlerine sürekli laney yağar, o yüzden kendilerini sağlama almaları da zorunludur.

     İyi günler.

 8. Merhaba din ve inanç konusunda şuan bir boşluk içindeyim.Araştırma yapmaya devam ediyorum şeytanın yaratıcı tanrı olduğuna ve dediklerinizin gerçek olduğuna dair kanıt varmı?

 9. Merhaba bende satanizimi araştıdığımda çok mantıklı geldi ve satanist olmaya karar verdim ancak :kendimi sanki kötü tanrıya daha yakın görüyorum çünkü bende tanrı olsam başkalarının tanrı olmasını istemem.Kafam çok karıştı ne yapmam lazım ?

  1. “Kötü Tanrı” diye bir şey yok. Parazitlerden ya da grilerden bahsediyorsunuz.

   “kendimi sanki kötü tanrıya daha yakın görüyorum”

   Eğer Allah veya Yehova’dan bahsediyorsanız bunların nedeni uzunca bir süre bilinçaltınıza ve/veya ruhunuza pislik enerjileri işlemiş olmasıdır. Meditasyon yaptıkça düzelecek tabii ki.

   “çünkü bende tanrı olsam başkalarının tanrı olmasını istemem.”

   Eğer yalnızca kendinizi düşünüyorsanız ve etrafınızdaki canlıların ölmesi/öldürülmesi sizin için bir problem değilse… bu bir problem olmalı. İnsanlar Tanrı olmak için varlar, yaşlanıp fonksiyon yetersizliğinden ölmek için değil.

 10. Kanatları Çok Güzel. O kanatlar taşıyabiliyormu insanı kanat elde etmek için ne yapabilirim?

 11. sonunda sonunda biliyordum İmparator Şeytanın yahudi masallarındaki gibi kötü birisi olmadığını biliyordum yada o bülent kısa sıçanının anlattığı gibi aptal bir karakter olmadığını da şuan uçsuz bucaksız bir okyanusta karayı bulmuş gibiyim 🙂 bülent kısa denen sıçanın ve onun gerizekalı taraftarlarının sıçmık kitabını okuduğum da o kadar komikti ki 😀 koskoca Şeytanın “seks yap, seks yap, grup seks yap, orgazm oldum ben şeytan” gibi bir şey dikte ettirmediği zaten çok belli böyle tanrıyı bırakın maymun bile olmaz

  1. Şeytan ve demonlarla iletişim kurmak için, neden bir şey yapmaya ihtiyaç duyuluyor ki? Herhangi bir şekilde seslenince onlar bunu duymuyor mu? Bir anahtar sözcük olsaydı, bu güzel olabilirdi. Mesela ben şu anda seslensem bana varlığını kanıtlayamaz mıydı? Ruhsal boyutta şeytan nasıl yaşıyor? Bir insan gibi mi? Nitelikleri neler? Bir tanrının her şeyi yapabilecek nitelikte bir varlık olabileceğini biliyorum, sadece siz veya diğer satanistler hiç mucizevi bir olaya maruz kaldınız mı? Yani onun varlığını hissedebilmek için, neden bu kadar efor sarf ediliyor? Neden onunla konuşmak için bu kadar şey yapmak zorunda kalınıyor? Çok güçlüyse, neden ona seslenildiğinde cevap veremedi veya hissettirmedi? Neden sadece ruhsal boyuta odaklı bir varlık olarak adlandırılmış? Yani diğer parazitlerden farklı bir tanrı ise, neden bunu ruhsal boyutun dışına çıkarak hiç kimseye ispatlayamadı? Neden sadece ruhani bir varlık olarak görünüyor?

   1. Esenlikler,

    -Uzun mesafelerde sağlıklı görüşebilmek için bir aracı kullanmak genelde en sağlıklısıdır. Bu yüzden çağırma ritüeli yapılır ,ve eğer Demon ile bağ yeterince güçlü ise bu gereksinim kalkarak sadece telepati ile konuşulabilir.

    Bunu 2 ayrı tepeden birbirine seslenen iki insan gibi düşünün. Birbirinize bağırmayı deneyebilirsiniz, ama telefon var…

    -Şeytan fiziksel bir canlıdır. Tanrıların da fiziksel vücutları vardır. Bir insan gibi onlar da yemek yer, su içer ve fiziksel ihtiyaçlarını giderirler. Ölümsüz olmakla birlikte çok yüksek miktarlarda enerji ve ruhani kabiliyet bulundururlar.

    -“Mucize” olarak ne bahsettiğinize bağlı. Birisinin normal bir insandan kat kat ve üstün kabiliyetler gösterebildiğini görmek çok nadir değildir ve biz bu sitede bu “birisi” olmanın yollarını sunuyoruz.

    -Gözleriniz çalışmazsa göremez, kulaklarınız çalışmazsa duyamaz, deriniz çalışmazsa hissedemezsiniz. Onu hissedebilmek için değil, enerji hissedebilmek için çalışmanız gerekiyor.

    -Sizi rastgele saat başı tanımadığınız 50 kişi arasa siz nasıl hareket ederdiniz? Tanrıların, ve özellile Şeytan’ın, ne kadar meşgul olduğunu tahmin etmek zor değil. Doğal şekilde her seslenene cevap vermesine gerek yok, zaten bunun için bir sorumluluğu da yok.

    -Demin belirttiğim gibi fiziksel bir canlı kendisi.

    Bunlar ve daha fazlasını ayrıntılı bir şekilde Satanizm Nedir, Şeytan Kimdir? yazımızda bulabilirsiniz.

    Sorgulamak güzeldir ama yorum yapmadan önce “Bu soru zaten cevaplanmış olabilir mi?” diye siteye bir göz atalım lütfen.

    İyi geceler.

    1. Anladım, birkaç sorum daha olacak, Kuranı ve diğer kutsal olarak anılan ama olmayan kitapları da ben bir insanın yazdığını düşünüyordum, parazitler mi yazdı? Kuranı astral boyuttaki yaşayan parazit mi yazdı, bir insan mı? Şeytan satanistlere günlük yaşamlarında müdahale ediyor mu? Ediyorsa bu nasıl oluyor? Sonuçta her zaman her koşulda, ritüel veya herhangi bir şey gerçekleştirerek şeytanın ejerjisini hissedemeyiz. Bunun dışında şeytan satanistlere ne gibi jestler de bulunuyor? Onlarla kendisi iletişim kurmaya çalışıyor mu? Tabiki de bunu astral boyutta kendisini geliştirmiş satanist kişiler için söylüyorum. Yani illa ki onun desteğini hissetmek için ritüel tarzı bir şey mi yapılmak zorunda? Bir kerteden sonra şeytanın bunları çok sık uygalayan insanlara ulaşması daha kolay oluyor mu? Çok sık ruhani boyut için çalışan insanlar bunun karşılığını alıyorlar mı? Alıyorlarsa nasıl alıyorlar?

     1. Esenlikler,

      -İbrahimi kitapların yazarları yahudilerdir.

      -“Müdahele” olarak birisinin ne yediğiniz veya kimin ile ilişkiye girdiği gibi olaylarsa genel olarak hayır. Sadece sağlıklı bir yaşam sürmeniz isteniyor.

      -Tanrıların yardımı, korunma, bilgi ve yol gösterme.

      -Önceki hayatlarından beri satanist olan insanlara tanrıların birebir iletişime geçtiği ve onların hatırlamalarına yardımcı oldukları olur.

      -Adanma ritüeli çift taraflı bir anlaşmadır. Birlik sağlamak için bulunur. Kendisinin ‘desteğini’ almak için mecburi değildir ama en sağlıklı ve satanist olmanızı sağlayan tek yöntemdir.

      -Yakın ilişkileri olan canlılar birbiri ile daha kolay iletişim kurabilir.

      -Sağlıklı ve hastalanmayan bir vücut, sıdhiler, astral duyular, bilgi, şans, istediği zenginlikleri elde etmek için kabiliyet ve daha listeyi nasıl uzatmak isterseniz. Kişisel gelişim ile birçok şey mümkün.

      Yine sorduklarınızın hepsi sitede bulunan sorular. Lütfen siteyi okuyun.

      İyi geceler.

     2. Şeytanın bize jest yapması gerekmiyor ki binyıllardır zaten bizim kurtuluşumuz için çalışıyor. Ayrıyeten onun rehberliği sayesinde tanrı oluyoruz bundan büyük armağan mı olur?

  1. Villa istemediğiniz müddetçe hayati konularda yardım isteyebileceğiniz yelpaze geniş. Ancak gerçekten hayati bir nedenden dolayı yardım istediğinize ve realist bir istek olduğuna emin olun.

  1. Kutlamanın türü tamamıyla size kalmış. İsterseniz sevdiklerinizle bir kutlama yaparsınız, isterseniz Satanik bir ortam hazırlayarak Şeytan’ın üzerine odaklanabilirsiniz. Sonuçta oldukça kutsal bir gün, tadını çıkarın. Bu özel günde ritüellerinizi layığıyla yapmak da oldukça güzel bir jesttir.

 12. Esenlikler.

  Bunu sadece küçük bir “”öneri”” olarak görün lütfen. Sitede tüm başlıklar altında yorumlar var.
  Bu yorumlar “yorum” değil de resmen “”Soru – Cevap”” kısmına dönmüş gibi. Size önerim sitede “”Soru-cevap”” kısmı açmanız. Hatta başlıkların altına (Yorumların birazcık üstüne) “Sorularınızı [Soru-Cevap (Soru-cevap yazan kısma bir link koyabilirsiniz.) ] kısmına sorunuz. Gibi bir hatırlatma konulabilir.

  Böyle bir şey önermemin sebebi ; Eminim siz de bıkmışsınızdır ki hep aynı soruları cevaplamaktan. Ve böyle bir yerin olması zaten mantıken algoritmasal olarak gayet olurunda gözüküyor. Böyle bir yerin olması benim ve diğer tüm Şeytan’da ki kardeşlerim için çok daha uygun ve faydalı olacaktır.

  İyi günler , esen kalın , ışıkla ve bilgelikle kalın :).

  1. Esenlikler,

   Bunu bir kenara yazdık, şimdilik öncelikli işlerimiz olduğu için sonradan tekrardan gözden geçireceğiz bu öneriyi.

   İyi günler.

 13. Esenlikler.

  Tanrılar ölümsüz müdür ?
  Eğer öylelerse fiziksel olarak yemek yediklerini , nefes aldıklarını söylüyorsunuz.
  Eğer nefes alıyorlarsa bu onları canlı bir organizma yapar.
  Bu da ölümsüz olmalarını imkansız kılar.

  1. Esenlikler,

   Bu sorunuz muhtemelen iki “ölümsüz” tanımı arasındaki farktan kaynaklanıyor.

   Sizin kafanızdaki ölümsüz kişinin ne olursa olsun ölmemesi. Basit bir hayal.

   Tanrılarda bulunan ve mümkün olan ölümsüzlük ise, doğal yaşam sınırının olmamasıdır. Yani temel ihtiyaçlar ve güvenlik sağlandığı sürece kişi sonsuza kadar yaşayabilir. Mesela sonsuza kadar bir Tanrıyı aç bırakırsanız, daha uzun sürede olsa bile, o da ölecektir. Bu onları “ölümlü” yapmıyor.
   Doğal şartlar altında ölümsüz olan en kompleks ve güçlü canlılar oldukları bir gerçektir.

   İyi akşamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir