Şeytan

Bilgiler için kaynak, Joy of Satan‘daki Şeytan sayfasıdır.


Çok uzun yıllar boyunca Şeytan hakkında çok fazla yalan ve yanlış bilgi yayıldı. Düşmanlarımız Şeytan‘ı boynuzlu, kuyruklu, elinde mtırpan olan kötü bir canavar olarak tanımladı. Ancak birçoğumuz Onu gördü, Onunla konuştu ve hatta Onun tarafından astral olarak dokunulanlarımız var. Neredeyse hepimiz Onun görünüşü konusunda hemfikiriz, ve Şeytan öyle çirkin, korkunç bir görünüme sahip değildir. Düşmanlarımız Şeytan‘a karşı kötü bir algı oluşmasını sağlamak için bu tarz söylentiler çıkardılar. Düşmanın sözde “din”leri fazla uzun bir zamandır, Şeytan ve Demon’ların nasıl göründüğüne inandıklarına dair kitaplar yazıp insanları da kandırdılar, ancak bunlar küfür dolu yalanlardan başka hiçbir şey değildir. Kırmızı derili, “ayakları ters” bir keçi adam da değildir, Şeytan Cadılar Bayramı canavarlarına da benzemez. Ateş püskürten kırmızı gözleri veya yarasa gibi kanatları yoktur. Bu tarz benzetmelerin hepsi Onu aşağılamaya, küfür etmeye, hakaret etmeye yöneliktir. Şeytan, yaygın inanışın aksine çok güzel ve zariftir; hem içi hem de dışı. Satanizmin “karanlık” ile sürekli olarak yanlış ve anlaşılmadan ilişkilendirilmesinin tam aksine, Şeytan sıklıkla aşağıdaki resimlerlee aynı şekilde uzun, beyaz bir kaftan giymektedir. Kendisi Orion İmparatorluğunun Nordik Tanrılarının En Üst Lideridir. Birçoğumuz Onu sıklıkla görürüz, ve görenler de görmeyenler de Onunla çok yakın bir ilişki içindedir. Görünüşü aşağıdaki resimlerle neredeyse tıpatıp aynıdır, tek fark genellikle kanatlarıyla görünmemesidir.

Bu resimler Şeytan’ın görünümünden esinlenen insanlar tarafından çizilmiştir.

 

“Paradise Lost” destanından, Edward Burney tarafından çizilen bir sahne.

Şeytan Baba’nın Mühürleri. Kupanın içinde ankh olan mühür, içinde hayat iksirini barındıran Lucifer’ın Kâsesi’ni temsil eder. Ölümsüzlüğün “Kutsal Kâse”si budur. Kutsal Kâse, 666 Güneş Çakrasıdır.

 
 • Şeytan‘ın günü Pazartesidir.
 • Renkleri mavi, kırmızı ve siyahtır.
 • Sümerlerin Tanrısı EA’dır, aynı zamanda da “Dünyanın Lordu” anlamına gelen Enki olarak da bilinir. Melek Taus da günümüzde bile Şeytan‘a “tapan” Yezidi halkının Şeytan‘ı andığı isimdir, o da Şeytan‘dır. Aynı zamanda da Türk’lerin İslam’a düşmeden önceki asıl dinlerinin baştanrısı olan Tengri, ve Tengri ile çok yakından ilişkili olan Odin de Şeytan‘dır.
 • Kutsal hayvanları yılan, keçi, karga, tavuskuşu ve ejderhadır.
 • Onun sayıları 13, 666 ve 4’tür. [666 mükemmellik ve EBEDİ yaşamın sayısıdır]
 • Onun burçları [Su Taşıyıcı] Kova ve [Keçi/Keçi Balık (“Goatfish“)] Oğlak burcudur.
 • Gezegenleri Üranüs ve Venüs’tür [Sabah Yıldızı lakabı buradan gelir].
 • Onun yönleri hem Güney hem de Doğu’dur, ritüellerde Doğu kullanılır.
 • Şeytan‘ın en önemli günü, Güneş’in Oğlak burcuna 1 derece açıyla girmiş olduğu 23 Aralık’tır. Kış Gündönümünün ertesi günü Şeytan‘ın Günüdür, ve her adanmış Satanist tarafından anılması/kutlanması gerekir. [Bu Şeytan’dan direkt, kişisel olarak dikte edilmiştir.]

İnsanlığın asıl tanrısı Şeytan‘dır. Onun istediği şey insanların ruhani bir şekilde güçlenip ölümsüzlüğe ulaşmasıdır. İnsan ruhu aslında güçlüdür ama insanlar kendilerini aciz bir varlık olarak sınırlamışlardır. Aslında irade ettiğimiz her şeyi yapabiliriz, Şeytan bize bu yetiyi vermiştir.

Şimdi makul bir soru şu olacaktır, madem öyle neden Şeytan bu güne kadar hep kötü bir varlık olarak bilindi?
Sebebi basit. YHWH (başka isimlerinin yanında Jehova, Yehova, Yahweh, Elohim veya Allah adıyla da bilinir), yani Yahudilerin, tüm İbrahimi inançların “tanrısı”, Gerçeği ve doğruyu saptırarak Şeytan‘a kötü bir imaj yaratmıştır.
Yahudiler, Müslümanlık ve Hristiyanlığın çıkış noktasıdır. Yani bu iki İbrahimi “dini” de Yahudiler yaratmıştır ve kontrol etmektedir. Zaten Kuran-Tevrat-İncil birbirine çok benzer, ve amaçları aynıdır.

YHWH’in amacı dünyayı tamamen ele geçirmek ve insanlığın ruhani enerjilerini tıpkı bir ineği sağar gibi sömürmektir.
İnsanlığın asıl tanrısı Şeytan ve bizler, insanlığın aydınlanması, Gerçekleri fark etmesi ve barışı getirmek için onlar ile savaşmakla yükümlüyüz.

Yahudiler sürekli insanları birbirlerine düşman ediyorlar, savaş çıkarmaya çalışıyorlar ve başarıyorlar. Günümüzdeki IŞİD bunun küçük bir örneğidir. Hatta geçtiğimiz günlerdeki 6 Nisan olayları da onlarla yakından bağlantılıdır.

Kısacası Yahudilerin anlattığı peri masallarına inanmayın, gözlerinizi açın ve daha geç değilken kendinizi kurtarın, çünkü siz otururken gelip sizin yerinize sizi kurtaracak bir figür yok. Şeytan yolu gösterir, ama yürüyüp yürümeme seçimini insana bırakır. “Herkesin kendi doğasının emirlerini takip etmesine izin veririm, ama bana karşı gelen buna feci şekilde pişman olacaktır.” (Şeytan‘ın Kara Kitabı Kitab-ı Celve’den)
Yine “Paradise Lost”tan, Şeytan’ın Sarayını betimlemiş bir John Martin tablosu:

Peki insanları kim yaratmıştır? Evet, Şeytan.

Yaratılış, DNA ve Nükleotid

“Dört maddenin, dört zamanın ve dört köşenin yaratılmasına izin verdim, çünkü bunlar varlıklar için gerekli olan şeyler.”
Şeytan

Burada elbette DNA’nın yapıtaşları olan Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin’den bahsedilen bir alegori var. Şeytan bizim evrimimizi çok gelişmiş genetik mühendisliğiyle hızlandırdı ve ilkel “maymun”lar olmaktan kurtardı; ve Tanrılarımızla birlikte antik uygarlıklardaki insanlara tarım, matematik, felsefe, fizik, etik ve ruhaniyet gibi çok önemli konuları öğretti. Şeytan bizi yarattı derken burada bahsedilen budur, gökyüzünde oturan bir babacığın ol deyip olması gibi saçma bir fikir değildir.

Şeytan Gerçek’tir yazımızdan alıntı:
Şeytan “Tanrıların sırları”nı DNA’mıza kodlamıştır ve “Yılanı Yükselt”tmenin tam ve bütün aktifleşmesi Magnum Opus’a yol açar – yani Tanrılığa Evrim. Sonsuz Hayat. Ölümsüzlük Armağanı. Bu gerçek yaratıcımızın en başından niyeti olan şeydi zaten.Başka bir yazıtta ise (Enki‘yle yakından ilişkilendirilen ve yine Onun anıldığı isimlerden biri olan) Melek Taus’un insan genomundan sorumlu olduğu belirtiliyor. DNA 4 bileşimden oluşur: Adenin, Timin, Guanin ve Sitozin. Sınırsız çeşitliliğe sahip şekillerde eşleşebilip yerlerine bağlı kalırlar. Hinduizm’de Sanat (Şeytan‘ın doğudaki ismi, aynı zamanda Satan’ın bir anagramıdır), Melek Taus’la bağlantılıdır. O insanlığa “4 Kumara”yı (Sanaka, Sanatana, Sanandana ve Sanatkumara), ya da başka bir deyişle “Brahma’nın 4 Oğlu”nu vermiştir, ve bunlardan beşincisi ve diğer dördünün kaynağı olan “sonsuz” bir güç kaynağı olan “Eter” için bir isimdir. Elementler tüm varlık için vazgeçilmezdir ve ruhu oluşturur.Sadece bunlarla kalmayıp biraz coğrafya değiştirirsek Mısırlılarda da Şeytan’ın, Satan’ın kutsiyetinin bilindiğini görüyoruz:
“Ben yılları sonsuz olan yılan Sata’yım.
Yatıp ölürüm. Her gün tekrar doğarım.
Ben dünyanın en derin köşelerinde dolanan Sa-en-ta yılanıyım. [1] Yatıp ölürüm. Doğarım, yenilenirim, her gün gençliğimi yenilerim. [2]”

– M.Ö 1700+, Mısır Ölüler Kitabı.”

Bu makale en önemli Tanrımız olan Şeytan hakkında olduğu için zamanla daha fazla bilgi eklenecektir.

“Şeytan” hakkında 16 yorum var

 1. sadece şeytan demek dahi semavi olan dinlere riayet etmek anlamına gelmiyor mu? bu bana biraz ironik geldi. şu ki; çokça yahudiliğe vs karşı bir tutumunuz var ancak kadim tanrıları şeytan olarak adlandıran bu geleneğe, tekrar ediyorum sadece şeytan diyerek, riayet etmiş olunmuyor mu?

  1. Esenlikler,

   Hayır. Şeytan Yahudi uydurması bir kişi/isim/olgu değildir. Lütfen sitemizi daha derinlemesine okuyun. Şeytan’ın ismi de, kişisi de Yahudilerden kat kat eski orijinal dinlere ve kadim uygarlıklara dayanır.

   Unutmayın, Spiritüel Satanizm Hristiyanlığın, Yahudiliğin/Yahudilerin veya İslam’ın tersi değildir. Tam tersine; İslam, Hristiyanlık ve Musevilik (ve bunları yaratan Yahudiler) Satanizm’in tersidir. Onlardan önce biz vardık, sonra da biz olacağıoz.

 2. Esenlikler,

  Sonsuz yaşamın detaylı olarak anlatıldığı bir yazı var mı?

  Teşekkürler.

  1. Esenlikler,

   Şu anda yok, forumlarda bu konudan bahseden belli vaazlar var. Ama “detaylı olarak anlatılma” konusunu biraz açarsanız size daha detaylı cevap sunabilirim.

   İyi günler.

 3. Esenlikler, benim birkaç sorum daha olacak. İlk sorum Şeytan’a “tapan” Yezidiler gerçekten de Şeytan’a mı inanmaktadırlar. Yani daha doğrusu onlar da Satanist olarak değerlendirilebilirler mi ? Ve ek olarak onlar gerçek şeytana tapıyorlarsa neden inançlarında bazı yanlışlıklara şahit olmaktayız. İnternetten araştırdığım kadarı ile Yezidilik dininde farklı bir inançtan birisi ile evlenen veya dini terkeden öldürülür. Ben bunda İbrahimi dinlerdeki mantıktan pek fark göremiyorum.

  İkinci sorum ise Gnostisizm hakkındaki düşünceleriniz nelerdir ? Gnostisizmin günümüzdeki İbrahimi “dinleri” ve tek tanrılı “dinleri” yarattığı söyleniyor. Bu Gnostisizm ile Yahudilerin ve uzaylıların bağları olduğu doğru olabilir mi sizce ? Bu soruyu soruyorum çünkü dünyayı nasıl bir kafa yapısının kontrol etmeye çalıştığını öğrenmek istiyorum. Ve bu kafa yapısı da büyük ihtimalle Gnostisizm ile ilişkili ve bunların ne olduğunu tam olarak aydınlığa çıkarmamızı sağlayabilir. Yanlış anlaşılmasın sizin söylediklerinize güvenim tamdır. Ancak bu Gnostisizm ile ilgili bir yazı yok sanırsam sitede. O yüzden merak ediyorum. Teşekkürler.

  1. Esenlikler,

   Yezidilerin Tanrısı Melek Taus, Şeytan’dır. Ancak bu bahsettiğiniz yanılsamalardan ötürü onlara günümüzde “Satanist” demek yanlış olacaktır. Ve yine bu yanılsamaların sebebi de tarih boyunca Hristiyanlar ve Müslümanlar tarafından katledilmeleri ve baskı altında yaşamalarıdır. Bunun sonucu olarak dinlerini özgürce yaşayamamışlardır, ve birçok bilgilerini kaybetmişlerdir. Günümüzde “Modern Paganizm” nasıl bozulmuşsa Yezidilerin dini de tıpkı aynı sebepten ve şekilde bozulmuştur.

   Orijinalinde Gnostisizm Satanik bir fikir/akımdır; ancak İbrahimiler ve özellikle Hristiyanlar bu akımı çalıp kendilerine mal etmiştir. Maddesel dünyayı kötü görme, “güzel olan” her şeyin maddesel dünyanın “ötesinde” bir “ruhlar dünyasında” olduğuna inanma, yani tenselliği reddetme ve “tektanrıcılık” inançlarından ötürü İbrahimi inançlarla çok benzerlik göstermekte ve şu anda da genel olarak onların tekelindedir. Dünyayı yöneten kafa yapısına gelince, o kadar derin araştırmanıza gerek yok. Bütün İbrahimi inançlar ve “tektanrıcı” anlayışlar sadece Yahudilerin başının altından çıkmıştır, bu inançlar arasındaki tüm farklar ise yüzeyseldir. Günün sonunda hepsi tıpatıp aynı amaca ve Yahudi efendilerine hizmet etmektedir. Orijinal Gnostisizm’in Satanik olduğuna dair Yüksek Rahip Mageson’dan şu vaazı öneririm. Ne yazık ki sitemizde Türkçe olarak bulunmuyor, ancak İngilizceniz varsa okuyabilirsiniz.

   İyi günler.

 4. 23 aralıkta kutsanması gerekir derken. Ne yapacağız? Birde adanma metninde zenginlik ve varlıkla dolu bir yaşam dilediğimizde gerçekleşir mi? Gercekten artık zengin olmak istiyorum. Sefil bir hayat yaşamak istemiyorum.

  1. Esenlikler,

   Kimin veya neyin “kutsanması gerekir” yazıyor? Yazıya baktım da, bulamadım. Neyse, her halükarda genelde önemli tarihlerde belirli ritüeller yaparız, eminim ki yaklaşmakta olan Yule’da da çok güzel işler yapacağız. Joy of Satan’da böyle önemli zamanlarda yapacağımız şeylerin programı 1-2 gün önceden duyuruluyor, ben de görür görmez hemen çevirip siteye koyuyorum. Bizi takip etmeniz yeterlidir, gördüğümde sevgili yurttaşlarıma elimden geldiğince hızlı bir şekilde bilgiyi aktaracağım.

   Ve hayır, adanma metninin diğer Satanik ayinlerden daha “etkili” bir yanı yoktur. Adanma metnini kendi kişisel arzularımızla sulandırmaya gerek yok. Eğer böyle bir isteğiniz varsa tabii Tanrılardan yardım da isteyebilirsiniz; ancak unutmayın ki Şeytan ve Tanrılar kendi kendine yardım edenlere en iyi şekilde yardım eder. Satanizm bireysellik, gelişim, evrim ve kendi gücümüzle Tanrılığa ulaşma dinidir; Tanrıların bize bebek bakıcısıymış gibi her şeyi biberonla sundukları bir kreş değil. Onlar bize yardım etmek için var, her işimizi bizim yerimize yapmak için değil.
   Şu kadarını söyleyebilirim ki pratik yapan, kendi ruhu ve benliği üzerinde çalışan hiçbir Satanist, uzun dönemde yoksul, zavallı, sefil, aç bir durumda kalmayacaktır. Ve Şeytan, Kendinden olanlara da yardımcı olur. Zenginlik istiyorsanız bunu kavramanız için ihtiyacınız olan şeyler bu Kutsal Yolda mevcuttur.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Evet, her Tanrının olduğu gibi Şeytan’ın da cinsiyeti vardır. Şeytan erkektir. Tasvirlerinin hepsinin erkek olması da bundan. Tanrıçalarımız da var, ki Onlar da asla erkek olarak tasvir edilmiyor mesela.

   İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Yoo. Ne alakası var canım? Şeytan insan dışı, apayrı bir varlık olsa da hem kadınlar, hem erkekler alçak mı olacaktı? Şeytan erkek olduğu için en başta değil. Sadece en başta ve erkek. Erkek veya kadın, bir cinsiyete diğerinden fazla ve orantısız bir önem affedip diğerini aşağı görmek İbrahimi ölüm programlarının işidir. Buna sadece İslam ve Hristiyanlık gibi toksik maskülinite programlarını değil, aynı zamanda yine düşman elinden çıkma Yeni Çağ gibi toksik femininite programlarını da gösterebiliriz. Satanizm hegemonya ve baskı değil, denge ve uyumdur.

   İyi günler.

   1. Peki Şeytan’ı ve Demonlar’ı kim yarattı? Şeytan kendi başına yoktan erkek olarak mı yaratıldı? İnsanın aklına böyle sorular gelebiliyor. Bizi aydınlatın lütfen.

    Şeytan’ın Günü Kutlu Olsun!

    İyi Günler.

    1. Esenlikler,

     İnsanlık nasıl “ol dedim oldu”culuk ile yaratılmadıysa ve ortada evrim söz konusuysa, Şeytan ve Şeytan’ın ırkı için de aynı şey geçerlidir. Geliştiler, evrimleştiler ve en üst bilim olan ruhani bilim aracılığıyla ölümsüz, çok güçlü ve çok bilge oldular. Bizim evrimimize müdahale etmeleri bile bilimsel bir müdahaledir. Mistik akıl jimnastiklerine gerek yoktur yani. Dolayısıyla, Monoteistleri dumur eden “all*h’ın all*h’ı” mantık yürütmesi burada pek geçerli olmuyor.

     İyi akşamlar.

 5. Hocam, size birkaç sorum olacak,

  1) Lucifer nedir, Şeytan ve Lucifer aynı Tanrı mı yoksa değilmi?
  2) Bir sonraki hayatta farklı cinsiyet olarak reenkarne olabilirmiyiz?
  3) YHWH/Allah astral boyuttaki bir varlıksa biz onu astralde görebilirmiyiz?
  4) Cehennem/Du’at = Nibiru gezegeni mi? Öyleyse, bu zamana kadar yüzlerce bilim insanı teleskoplarla uzayı incelediler ve neden böyle bir gezegenin farkına varamadılar?

  1. Esenlikler,

   1) Lucifer unvan, Satan/Şeytan ise isimdir. Lucifer sadece Şeytan için kullanılan bir unvan olmasa da, biz kullanınca Şeytan’a ithafen kullanıyoruz. Dışarıdakiler için durum böyle olmak zorunda değildir.

   2) Neredeyse imkansız. Cinsiyet ve ırk, fiziksel olduğu kadar ruhsaldır da.

   3) Evet, ama sırf merakınızı tatmin etmek için böyle bir şeye girişecekseniz Tanrılardan yardım istemenizi öneririm.

   4) Du’at’a “Cehennem” demek yanlış, bu kelime “dipsiz çukur” demektir. Ve evet, Du’at Tanrıların gezegenidir.

   Bizden saklanan başka neler neler olduğu düşünüldüğünde, bu kadar “basit” bir şeyin de duyurulmaması ve gizli tutulması çok da tahayyül edilemez bir şey kalmıyor.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir