Büyü Nedir, Nasıl Yapılır?

Yine merhaba sevgili okuyucularımız. Hakkında yazacak yığınla konu var ve aralarından seçmek oldukça zor, hele de bu konuların neredeyse hiçbiri üzerine işe yarar türden kaynak bulunmadığını da göze alınca. Ama bugün sizlerle büyücülüğü konuşmak istiyoruz. En nihayetinde bu sitenin amacı yanlış inanışları yıkmak ve yerine sarsılmaz, yanmaz, yapışmaz, Ebedi, Mutlak Gerçekleri geri koymak.

Öncelikle özellikle Türk halkımızda belli başlı yaygın, yanlış inanışları sıralayalım:

 • Büyücülük kargalar, kurbağalar, “ölüm” veya “karanlık”la ilgili değildir.
 • Büyü placebo değildir.
 • Büyü yapmak için büyüyü iletecek “elçi”, “araç” veya “odak” (peri, ruh, “cin“, saç, tırnak, vesaire) gerekmez, sadece bazı durumlarda başarıyı kolaylaştırabilir.
 • “Üç Kat Yasası”, “Yedi Kat Yasası”, “On Kat Yasası”, “karma” gibi şeyler tamamen ve yüzde yüz saçmalıktır (ve insanların buna dair başlarına gelebilecek her şeyi Egregore olarak yorumlayabiliriz, ki bu konu hakkında da detaylıca bilgi sunacağız. Ama şimdilik bu saçma olgulara inanmayı reddetmenin bu olgulara karşı tam bir koruma sağlayacağını söylemek yeterlidir.).
 • Büyü “zor”, “havalı”, veya “doğaüstü” değildir.
 • Büyü “gizli bir ilim” değildir ve sadece belli, “elit”, “seçilmiş” bir kesime ait değildir. Tıpkı ruhani gelişim teknikleri gibi büyüyü de herkes kullanabilir.

Bir de büyü sembolizmi hakkında birkaç ufak bilgi vermeliyiz. Bilirsiniz belki, Hollywood’dan çıkan filmler genellikle büyücüleri korkunç, koca burunlu ve burunları benli, süpürgeye binen yaşlı, çirkin ve korkunç kadınlar olarak resmeder. Tabii bu da (((kimin))) yürüttüğü belli olan Hollywood’un son derece doğal ve düzgün ve bilgili kullanıldığında tamamen güvenli bir şey olan büyüyü karalama çalışmaları. Mesela büyücülerin kedi, kurbağa falan gibi asistanları olduğu resmedilir. Bu İngilizce’ye “familiar” diye geçmiş, Türkçe tam karşılığı bulunmayan ama “büyülü hayvan” diyebileceğimiz bir olgudur. Şöyle ki içinde ruh (veya Satanistlerin durumunda Demon, yani Tanrı) bulunan ve bu hayvan aracılığıyla iletişim kuran ve büyücüye yardım ve destekte bulunan, büyücünün de aynı şekilde çok yakın ve sevgi ve saygı dolu bir ilişki içinde olduğu bir hayvandır.

Bunun dışında kazanlar, yüzükler, taşlar gibi şeyler de kullanıldığı iddia edilir. Bu ve bu gibi araçların kendi başlarına hiçbir güçleri yoktur; genel olarak amaçları büyücüyü o ruh haline sokmaktır ve bazı durumlarda sembolik olarak belli elementleri veya ruhani olguları temsil ederler. Mesela kadehte şarap su elementini temsil eder. Bu ayin araçları elbette elementlerin veya belli frekansların enerjileriyle kutsanıp şarj edilebilir ve kendi güçleri olacak bir konuma getirilebilir, ama bundan da Ayin, yani tören büyüsü üzerine yazacağımız bir yazıda detaylıca bahsetmek daha uygun olur.

Şimdi büyünün ne olmadığını gördükten sonra nedir ve nasıl yapılır ona gelelim.

Öncelikle doğanın işleyiş biçiminden bahsetmek istiyorum. Şu an bu yazıyı okuduğunuz bilgisayarı düşünün. Veya o bilgisayarın üzerinde durduğu masayı. Veyahut o masadaki diğer başka şeyleri. Şu an icad olunmuş, “yaratılmış” her şey daha önce başka birisinin fikriydi. Nitekim doğa da böyle işler. Önce tinsel düzlemlerden enerji zihinsel “evrene”, yani fikirler dünyasına akar; burada zuhur eden düşüncelerse sonrasında fiziksel plana insanların davranışları ve enerjileri yoluyla aksolur. Büyü de böyle işler. Dünya veya kişiler üzerinde yaratmak istediğiniz bir değişim olur ve bunu enerjiyi kullanarak meydana getirmeye çalışırsınız.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi büyüde “Üç Kat Yasası” diye bir şey yok. Konuyu çok saptırmayacağım ama bunun sayısız kanıtlarından sadece (ve kabul ettiğim üzere zayıf) bir tanesini ortaya koyayım: Eden bulmuyor. Bırakın üç katı, bir katı kadar bile bulmuyor. Bugün kokuşmuş politikacıların herhangi birine bakın. Hem kendi ülkemizde, hem de dünyada. İktidardan çekildikten sonra bile insanların sırtından edindikleri muazzam servetlerle birer kral gibi yaşıyorlar. Elbette öldürülenleri veya itibarları mahvolanlar oluyor ama bu kesinlikle “edenin bulması” değildir; hele de belli bir orana göre kesinlikle değildir. Öyle ki milyonları sömüren bir insan tek kişiyse onun hayatı ne kadar mahvolursa mahvolsun o kadar kişinin ahı kesinlikle çıkmış sayılamaz. En nihayetinde bırakın bir milyonu, yüz insan bile toplamda bir insanın çekebileceğinden çok daha fazla toplam acı çekme potansiyeline sahiptir. Yani nedir; evrende “mükemmel bir karmik denge” yok. Hele hele de yaptıklarınızın size üç kat iadesi kesinlikle yok, ve fiziksel olarak imkansızdır. Buna dair tek bir örnek daha verip geçiyorum.

Cengiz Han’ı bilirsiniz. Zamanında o kadar çok kadınla beraber olmuştur ki en nihayetinde günümüzde her 200 insandan birisi onun soyundan gelmedir. Ve de o zamanlar dünyadaki nüfusun %10’unu yok etmiştir. Ama adam huzur içinde yaşlandı ve öldü. Ve biz burada “Olsun, Cöhönnömdö coyır coyır yonocok” diyecek tipler değiliz, gerçekçi olalım. Evrende sadece insanların davranışlarını ödüllendiren veya cezalandıran bir astral polis yok. Bu ödül verici veya cezalandırıcı gökyüzü babacığı düşünceleri -başka yolların yanında- özellikle modern Wiccanizme çok geç girmiştir. Öyle ki ilk referansları 1970 yılında Raymond Buckland tarafından yazılan “Witchcraft Ancient and Modern” isimli kitaptan çıkmadır. Buckland da Gerald Gardner tarafından inisiye edilmiş bir adamdır. Gardner ise Gül Haçlılar Birliği’ne üyeydi. Bu ve bunun gibi Yahudi-Hristiyan Sağ El Yolu saçmalığı yollardan ödül-ceza tabanlı bozulmuş “karma” tanımını ortaya ilk Gardner attı ve çoğu Wiccan da günümüzde bu adamdan devşirme ideolojileri takip eder. Yani bırakın Wiccan’lığın antik ve kadim bir yol olmasını, bildiğiniz Yeni Çağ Akımıdır. Çok önemli başka bir nokta da, Gardner’ın boğazına kadar Yahudi öğretilerine batmış Altın Şafak Cemiyeti’nin bir üyesi olduğudur.

Her neyse. Konuyu dağıtmayalım demiştik, o yüzden hemen konuya geri dalalım. Hatta zaten o Üç Kat Yasası yalanı da konunun bir parçası çünkü Üç Kat Yasası diye bir şey yoktur ama büyü yapmanın da üç temel “adım”ı vardır. Bu adımlar böyle karmaşık veya zor değildir. Hatta oldukça basit ve doğal. Bu adımlar;

 • Enerjiyi yükseltme,
 • Enerjiyi programlama, ve son olarak da
 • Enerjiyi yönlendirmedir.

Birinci adımdan başlayalım. İlk önce çalışma yapacak bir enerjiniz olmalı. Ve bu enerji ne kadar güçlüyse o kadar iyi olur. Aynı şekilde kendi öz enerjileriniz ne kadar kuvvetliyse o kadar fazla enerjiyi doğal olarak yükseltip kontrol edebilirsiniz. Tecrübe kazandıkça bu daha kolaylaşır. Bu tıpkı bir kas gibidir, ne kadar çalıştırırsanız o kadar güçlüdür. Büyü çalışmalarında öz enerjilerinizi de kullanabilirsiniz, dışarıdaki bir kaynağın enerjilerini de (durumun gerektirdiklerine göre) invoke veya evoke ederek kullanabilirsiniz. Özellikle ak büyü çalışmalarında (ki tecrübesiz bireyler özellikle ak büyü üzerine çalışmalıdır, çünkü kara büyü daha fazla tecrübe ve yetenek gerektirir) öz enerjilerinizi kullanmak ve de çalışmanıza bağlanmak isteyebilirsiniz. Çalışmaya bağlanmaktan kasıt yani enerjilerin sizi de etkilemesine izin vermek için o kullandığınız enerjilerle bağlantı kurmaktır. Mesela birisine aşk büyüsü yapıyorsanız ve o kişiyi tek taraflı aşkla lanetlemek gibi bir niyetiniz yoksa çalışmaya bağlanarak kendiniz de bu duygu silsilesine kapılabilirsiniz.

Rünler ve titreşimleri kullanmak (bunlar üzerine gelecekte yazı yazacağız) enerji yükseltmenin en hızlı ve güçlü yollarından biridir. Başka yollar içerisinde enerjiyi direkt olarak vücuda “solumak” veya sadece imgeleme kullanmak da vardır. Enerjiyi yükseltip tüm vücudunuzda kuvvetli bir şekilde hissedene kadar devam etmelisiniz. Hatha Yoga, Tai Chi ve/veya belli nefes egzersizleri de enerji yükseltmede etkilidir.

İkinci adımsa enerjiyi programlamaktır. Programlamadan kasıt enerjiye ne yapmasını istediğinizi söylemektir, çünkü enerji kendi başına nötr ve etkisizdir. Enerjiyi programlamada “olumlama” dediğimiz şeyleri kullanırız. Olumlamalar  enerjiyi programlamak için şimdiki zaman halinde tekrar edilen kısa ve öz ifadelerdir. Şimdiki zaman kipi kullanılmalıdır çünkü enerjinin “olacak” olgusunu anlayacak aklı yoktur. Bir şeyi meydana getirmek için kafanızda imgelerken sanki o durum zaten gelmiş ve oluyor gibi düşünmelisiniz.

Örneğin “Bana ____ gelecek.” değil “Bana şimdi ____ geliyor.” demeliyiz.

Aynı zamanda enerji en az dirençli yolu takip eder ve bu yüzden de sizin istediğiniz şeyin size nasıl geldiğini siz belirtmedikçe bilmesinin bir sebebi yoktur. Yine örnek verelim, çok para istiyorsunuz. Herkes ister elbette, doğaldır. Sadece “Bana para geliyor.” diye bir olumlama kurmayın; çünkü bu normal olarak para kazandığınız yerden de gelebilir. İşiniz, öğrenci bursunuz, harçlığınız, genelde her nasılsa oradan da gelebilir. Çünkü bu en az dirençli yoldur. Bu olumlamayı geliştirmek lazım. Mesela “Büyük miktarlarda kolay ve bedava para bana geliyor ve bu para elimde tutmak veya harcamak üzere bana ait.”. Ama aynı zamanda da “pozitif ve sağlıklı bir biçimde” gibi bir şey eklemelisiniz. Çünkü belki de en kolay ama o an o kadar da pozitif olmayan bir yol çok zengin ve sevdiğiniz bir akrabanızın ölüp size miras bırakması olabilir. Böyle kazaları (ki milletin “Hebe hübe bir şey kazanmak için bir şey feda etmelisin, karmanın yolu budur!!!1111birbirbir” diye salyalar saçmasının sebeplerinden biri budur. Enerjiyi nasıl programlayacaklarını bilmediklerinden istenmedik durumlar meydana getirmeleri ve bunu dışarıdan bir kuvvetin onlardan “bedel” aldıkları şeklinde yormaları. Ama bu denklemdeki tek “bedel” büyü çalışmasına harcadığınız enerji ve zamandır.) önlemek için böyle bir olumlama ve olumlamaları tekrar ederken kafanızda kurduğunuz imgelemeyi de mutlu durumlarda düşünmeniz son derece yeterlidir. Yani en nihayetinde “Benim için pozitif ve sağlıklı bir şekilde büyük miktarlarda kolay ve bedava para bana geliyor ve bu para elimde tutmak veya harcamak üzere bana ait.” gibi bir olumlamamız oluyor. Elbette kendi olumlamalarınızı da yaratabilirsiniz, ama burada bahsettiğimiz önlem ve tavsiyeleri dinlemek sizin için çok faydalı olur.

Olumlamaları tekrar ederken ve isterseniz de tekrar ettikten sonra birkaç dakika istediğiniz durumu kafanızda imgeleyerek düşünebilirsiniz. Genel bir kural olarak olumlamaları 3 ila 10 kez arası tekrar etmek yeterlidir. Mantraların aksine olumlamaların sayısını bu kadardan çok daha fazla arttırmanın bir faydası yoktur. Olumlamalar enerji yükselten güç kelimeleri değil, onları yönlendiren, niyet bildiren talimatlardır. Kişisel olarak tamamlanmaların, mükemmelliğin ve kalıcılığın sayısı olarak 9’u öneririm. Bir mantrayı da aksi belirtilmedikçe 9 veya dokuzun katı kadar tekrar etmenin herhangi bir zararı olmaz.

Artık son olarak üçüncü adıma geldik. Burada enerjiyi yönlendiriyoruz. Bunu da imgeleme yoluyla yaparız. Ak büyüde kullanılan enerjiler Güneş gibi pırıl pırıl parıldayan beyaz-altın sarısı şeklinde hayal edilmelidir. Bu beyaz-altın sarısı enerji imgelemelerinizin niyetini aşıladığınız astral enerjidir. Bu çalışmanıza güç katar ve amacızın maddesel dünyada meydana gelmesine yardımcı olur.

Bu parlak enerjiyi imgeleme sırasında kendi etrafınızda ve/veya istediğiniz sonucun etrafında hayal etmelisiniz. Kafanızda ne meydana getirmek arzuluyorsanız onun şu anda olduğunu hayal edin ve bu parlak, beyaz-altın sarısı enerjinin her şeyi daha da parlaklaştırdığını düşünün.

Örneğin kendinize para çekecekken parayı imgeleyip hayalini kurmalısınız (mesela cüzdanınızı dolu düşünerek) ve hatta parayı hissedip kokusunu bile almak isteyebilirsiniz. İmgelemeleriniz ne kadar gerçekçi ve ne kadar duyu kullanırsanız çalışmanız o kadar etkili olur ve bu çalışmaya da olabildiğince enerji aşılamak işinize yarar.

İyileşmek için de yine aynı enerjiyi iyileştirmek istediğiniz organa yönlendirip kendinizi sağlıklı ve mutlu olarak hayal edin. Burada bu hisler önemlidir. Sanki istediğiniz sonuçlar zaten gelmişçesine mutlu hissetmek çalışmanın gücünü arttırır.

En son olarak da bu çalışmayı düşünmeyin. Unutun gitsin. Başka şeylere odaklanın. Umutsuz durumlarda bu zor olabilir ama elinizden geleni yapın. Bir büyü çalışmasının üzerine takıntı yapıp evhamlanmak bu çalışmanın sonuçlarını eksiltebilir. Sadece rahatlayın ve büyünün çalıştığını bilin. İşe yarıyor mu diye evhamlanmak yerine büyüyü yaptığınızı ve artık ne yaparsanız yapın iradenizin meydana geleceğini kabullenmek ve bilmek daha faydalı bir mantalite olur.

Son olarak da kara büyü için yaptığınız çalışmalarda yükselttiğiniz hiçbir enerjiye bağlanmamalısınız, yani temas etmemelisiniz. Zaten bunu bilmeyen büyücüler bunu sık sık yapar ve bu yüzden de çokça acı çekerler. Her şeyin cevabı bilgidir, “karma” veya “üstün akıl” diyerek geçmek değil.

Pek çok büyü kitabı kara büyü için siyah enerjiler kullanmayı tavsiye eder ve evet, siyah yıkım için etkili bir renk olsa da kullanım amaçları sadece kötücül değildir. Bir şeyleri saklamak, rahatlayıp dinlenmek ve bir şeyleri daha “emici” (duygulara, düşüncelera, enerjilere karşı) yapmaya yarayabilir. Eğer ki amacınız birisini manipüle etmekten ziyade öldürmek veya hasta etmekse griyi kullanın. Gri ölümün rengidir ve gri enerjiler hastalıklar ve envai çeşit olumsuz durum yaratır. Mesela ölüm büyülerinde de tıpkı ak büyülerde yaptığımız gibi bu gri ölüm enerjisini önce bir yerden çekiyoruz. Mesela mezarlık gibi çok ölüm olan yerlere gidip yerden çektiğinizi (ama enerjiye dokunmadan ve temas etmeden) hayal edin, sonra da ikinci adım olarak programlayın. Mesela “Gri ölüm enerjisi negatif ve acılı bir şekilde ____ kişisini yok ediyor.”. Bunu yaparken bu enerjiyi hedefinizi düşünüp o kişinin içine akıtın. Genel olarak bu düzenli olarak pek çok kez yapılmalıdır. Ve de pek çok popüler kitap kara büyü yaparken olabildiğince çok öfke, nefret gibi duygular hissetmenizi söyler. Bunda sorun yok ama gerekli de değil. Duygular güçlü bir enerji kaynağıdır ama en güçlü enerji kaynağı değildir. En güçlü enerji biyoelektriktir ve güç meditasyonlarıyla zaten kişisel enerjiniz çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Yani en nihayetinde en önemli şey kendi ruhunuzun gücüdür, iradenizin kuvvetidir ve enerji yönlendirmedeki yeteneğinizdir.

Tabii kara büyüden de bahsettik ama sokakta birisi omzunuza çarptı diye öldürmeye çalışmak saçmalık olur. Şeytan gerektiği zamanlarda adaletin sağlanması gerektiğini kabul eder ve Yahweh’in takipçilerine empoze ettiği gibi “öbür yanağı dönmek” gibi saçmalıklar yoktur; ama gereksiz yıkım ve vahşete katiyyen de karşıdır. Kara büyü çocukça arzular için değil, adaleti sağlamak içindir. Ve gerçek günah “gücünü sadece “iyilik” için kullanmama” değil, zihnimizin ve ruhumuzun doğal ve gerçek güçlerine ulaşmamak, kullanmamak ve kendimizi yüceltip muasır medeniyetler seviyesine Tanrılarımızın düzeyine çıkartmamaktır. Gerçek Satanizm bireyin zihnini, ruhunu ve kişisel güçlerini geliştirmeye çalışmasıdır ve de büyücülük denilen olgu da “majisyen”lerin anlattığı kadar zor bir şey olmaktan ziyade sadece zihnin ve ruhun bu güçlerini kullanmasıdır. Ve zaten kudretle birlikte bilgi ve vicdan, yani iyilik gelir. Ruhani açıdan evrilmiş insan iyi insandır ve gereksiz ve aptalca ego tuzaklarına düşmek veya önüne gelene saldırmak gibi düşünceler bu duruma geldiğimizde bize daha da itici gelir.

Evet sevgili okuyucular. Bir yazımızın daha sonuna geldik. Umarım bu uzun yazımızdan sıkılmamışsınızdır ama yıkılması gereken çok yanlış algı ve tabu, anlatılması gereken de çokça bilgi var. Ama en nihayetinde görüyorsunuz ki büyü aslında hiç de o kadar karmaşık bir olgu değil. İleride spesifik teknikler üzerine yazılarımız da olacak. Bir sonraki yazımıza kadar sağlıcakla kalın.

Referanslar ve özel teşekkürler:

https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/ThreeFoldLie.html
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/PowersofMind.html
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/ThreeSteps.html

“Büyü Nedir, Nasıl Yapılır?” hakkında 123 yorum var

 1. Diyelim ki bugun sabah büyü çalışmamı yaptım ve bitirdim. Ertesi günki çalışmama kadar büyü yaptığım kişiyi veya durumu düşünmem büyüye iyi yönde etki etmez mi? Düşünmeyin denmiş. Sonuçta düşünerekte astraldeki o oluşumu beslemiş olmaz mıyız?

  1. Esenlikler,

   Evet, doğru. Yazımızdaki “büyü yaptıktan sonra büyüyü düşünmeme” olayı daha çok kuruntu yapıp “Tuttu mu, tutacak mı, tutuyor mu, tutsa ya, ne zaman tutacak” mantalitesinde olan insanlara yöneliktir. Bu yüzden büyü yaptıktan sonra sonuçları fazla derin düşünmemek iyi bir fikirdir. Ama elbette iradenize hakimseniz, büyü çalışmanız aklınıza gelince daha da özgüvenle büyünüzün meydana geldiğini ve başarılı olduğunu olumlayabilir, hissedebilir, arzulayabilir ve bu şekilde dediğiniz gibi büyünüzü “besleyebilir”siniz.

   1. Aynı zamanda bazı çalışmalarda yollanan enerjinin düşünülmesi o enerjinin çalışmasını da engelliyor. Mesela Franz Bardon ateş elementali varlıkların yaratılmasında yalnızca enerjiyi programlama kısmında düşünülmesini aksi taktirde elementalin zihin küresinde olmaktan hedefe yönelemeyeceğini ve verilen görevi yapamayacağını belirtiyor.

   2. Peki rün ile yapılan büyüler gezegensel kareler kadar etkili midir? Ve rün ile yaptığımız büyülerin süresini nasıl belirleyeceğiz.

    1. Şu şundan etkilidir diye bir şey demek çok doğru olmaz, durumdan duruma değişir. Örneğin bu aralar Jüpiter en güçlü zamanlarında, bu süre içinde Jüpiter Karesi yapılırsa veya hatta “spam’lenirse” çok güzel sonuçlar alınabilir, benzer etkili rünlerden bile etkili olabilir. Ama Jüpiter ev burcundan ayrılıp sıradan bir burca girdiğinde elbette bu seviyede etkiler görmek daha zor olabilir.

     Yani kısaca gezegenlerin, kendinizin, Ay’ın, Güneş’in, durumuna bakıp her bir vakada ayrı karar vermek en iyi fikirdir.

 2. Büyü süreci hakkında fazladan bilgi arıyorum merak ettiğim bir şeyler var. Öncelikle enerjiyi yükseltmek için sitedeki meditasyonları yapmak şart mı ? Kendi ürettiğimiz meditasyonları falan yapsak enerjimizi yükseltemez miyiz ?

  Ayrıca Rünleri nasıl kullanmalıyız yani bir kağıta falan mı yazmamız lazım büyü üzerine birkaç şey daha yazar mısınız ?

  Bir diğer sorumda satanist olmadan tanrılarla iletişim kurmak mümkün mü ?

  1. Esenlikler,

   Genel olarak sadece enerji yükseltmek değil, direkt büyü yapmak için meditasyon yapmak “şart” diye düşünebilirsiniz. Teknik olarak böyle bir gereksinim yok, ama büyüde kullandığınız enerji başka şekilde nereden gelecek? Ve meditasyon ve yoga gibi pratiklerle içsel enerjinizi güçlendirmezseniz büyü çalışmalarınıza ne kadar enerji yönlendirebileceksiniz ki? Dolayısıyla işini bilen her majisyenin güç meditasyonları ve yoga yapması gereklidir. “Kendi ürettiğiniz” meditasyonlara gelince; böyle şeyler olsa bile gelişmiş ruhani simya bilgilerine ve yeteneğine sahip olmadan düşündüğünüz şeylerin ne kadar faydalı olabileceği şüphelidir. Zaten uygulayabileceğimiz düzinelerce teknik var; Joy of Satan dışında da doğru (veya doğruya yakın) bilgiler veren bazı yazarlar da var ki bunlar forumlarda da paylaşılıyor. Yani bu işe yeni başlayan birinin düşünebileceği şeyler çok büyük ihtimalle üretilmiştir. Ama gerçekten çığır açıcı bir şey bulduğunuzu düşünüyorsanız paylaşmaktan çekinmeyin, size fikirlerimizi seve seve sunarız.

   Rünler veya başka şeyler bir şeye yazılarak kullanılmaz. Bütün güç kelimelerinin olayı mantra olarak titretilmektir. Eski yazıtlarda, rünleri “kazımak” hakkında yazan şeyler genel olarak bu güç kelimelerini ruha kazımaktan bahseder, yani titreterek enerjilerini açığa çıkartmak ve ruhumuz üzerinde kullanmak. Rünler ve başka mantralar, meditasyonda da kullanılabilir. Zamanla gerek büyü, gerekse de diğer her konuda daha fazla içeriğimiz olacak elbette.

   Evet. Tanrılar son zamanlarda gerçekten çok meşgul, ve iletişim konusunda biz Satanistlere öncelik veriliyor ancak saygılı ve samimi olan birisinin istekleri sadece Satanist değil diye reddedilmeyecektir.

   İyi günler.

 3. Merhabalar büyü ile ilgili daha fazla paylaşim yaparsaniz çok sevinirim :). büyüyü yaptiktan etkisi direk başlarmi yoksa enerjinin gücüne göre zamanimi olur birde her istekle ilgili büyü yapilabilirmi

  1. Esenlikler,

   Büyünün etki etme hızı tamamen kişinin gücüne, gezegenlerin konumuna ve farklı faktörlere bağlıdır. Ancak düzenli olarak büyü yapıldığı zaman -ki zaten neredeyse hiçbir çalışma “tek atımlık” değildir, belli bir süre boyunca düzenli olarak her gün tekrarlanmalıdır- ve eğer ki doğru şartlarda başlanıp doğru şekilde devam ediliyorsa etki alınmaması pek olası değildir.

   Ve evet, hemen her konuda büyü yapılabilir. Zaman içinde büyü konusunda daha fazla paylaşımımız da olacak, diğer konular gibi.

   İyi günler.

 4. Merhaba birkaç soru sormak istiyorum
  1.Bir çok internet sitesinde büyü materyellerle yapılıdığı anlatılıyor örnke:sabun, mum,domuz bağırsağı vb
  2.Birisine kara büyü yapmak istiyorum ama negatif enerjiyi en yakın nereden alıp çekebilirim ve negatif enerjiye dokunursam ne olur
  3.Büyü çalışması gözler kapalı imajeyle mi yapılmalı yoksa herhangi bir pozisyon falan gerekiyormu öncesinde falan

  1. Esenlikler,

   1) Bunların çoğu İslami zırvadır. Büyüde elbette malzeme kullanılabilecek olsa da zorunlu değildir, ve işi bağlayan şey de malzeme değil enerjidir. Yoksa isterseniz ejderha yağından yapılma mum ve pegasus bağırsağı falan kullanın, ortada enerji yoksa hiçbir şey elde edemezsiniz. İbrahimi inançların ve özellikle ülkemizde de İslam’ın, orijinal ve otantik ruhani bilgileri yok etmesinden ötürü ortaya çıkan vakumu doldurmak için uydurulan zırvaladır. Bunlar işe yarayacak olsa bile tekrar söyleyelim ki bu tamamen pratisyenin gücüne bağlıdır, kullanılan malzeme en fazla yardımcı niteliğinde olabilir.

   2) Dokunmayın.
   Kara büyü yapmak için ille de mezarlardan veya daha önce acı ve ölüme tanık olmuş yerlerden enerji çekmeye gerek yoktur; örneğin rünler de kara büyüde kullanılabiliyor ve herhangi bir yerden enerji çekmeden de bunları kullanabilirsiniz. Titretirken enerjiyi kendi içinize değil de dışarıya, hedefinize odaklamanız yeterlidir.

   3) Hiç fark etmez, kişi nasıl rahatsa öyle yapılmalıdır. Ama tercihen büyüden önce güç meditasyonu/yoga yapın ki enerjiniz iyice yüksek olsun, ve başlamadan önce de RTR yaparmışçasına enerji yükseltmeyi unutmayın. Ve unutmayın, her negatif büyü seansından sonra ister enerjilere temas edin, ister etmeyin, okkalı bir şekilde temizlenin. Tekrar, tıpkı RTR yapmış gibi.

   İyi günler!

 5. Başka kaynaklardan büyü yaptırsak olurmu?
  Örneğin bir medyuma başarı veya zenginlik büyüsü yaptırsam problem olurmu?

  1. Esenlikler,

   “Olur mu”yu açarsanız daha iyi olur.

   “Satanizm’e göre “””(((caiz)))””” midir” anlamında “olur mu” diye sorarsanız siz kalkıp İslami/İbrahimi pisliklere bulaşmayacaksanız ne isterseniz yapın.

   “İşe yarar mı” anlamında “olur mu” diye sorduysanız değişir. Dışarıda medyum kılıklı tiplerin çok büyük bir kısmı şarlatan, dolandırıcı veya daha da kötüsü, o ya da bu seviye gerçek olanlar da genellikle ya astral parazitlerle, ya da düşman melekleriyle çalışır. Yaptıkları şeylerin kalıcı olmaması ve genelde kişiye daha çok talihsizlik getirmesi de bu yüzdendir. Zaten bu tarz varlıklarla çalışan birine sıradan bir insan yerine siz giderseniz sizin için sonuçları daha da kötü olur.

   Elbette İbrahimi programlardan kopuk ve kendi gücüyle büyü yapan otantik insanlar da var, yok diyemeyiz, ama bunları da hem bulması zor, hem de fiyatları yüksek olacaktır. Bu tarz bir insan size birkaç yüz liraya büyü yapmaz, o kadar söyleyeyim.

   Yani günün sonunda en kârlısı kendi kendinizi geliştirip sorumluluğunuzu, kaderinizi ve gücünüzü kendi ellerinize almanızdır. Zaten her ihtiyaç anında bir “medyum”a koşup para mı bayılacaksınız? Kendiniz gelişin, ne zaman, neyi ne şekilde isterseniz öyle yapın.

   İyi günler.

   1. Aslında bir kişi gerçekten büyücüyse para istemesi mantıksız olmaz mı? Çünkü zaten kendisi de istediklerinr ulaşabiliyordur.

    1. Esenlikler,

     Yok canım. Elbette paradan daha önemli şeyler var, ve bunları takip ediyoruz. Ama takdir edersiniz ki ruhlar aleminde de yaşamıyoruz; hem kişisel, hem toplumsal amaçlarımızı gerçekleştirmek için fiziksel kaynaklar da lazım. Ancak bu şekilde hem kendimize, hem de tüm gezegenimize en yüksek verimle yardımcı olabiliriz.

     İyi geceler.

     1. Benimde iletişim kurduğum anonim biri var. Kendisinin iletişimde olduğu demon var. Para karşılığında işimle alakalı hep o kişiye danıştım ve söyledikleri her şey çıktı. Yani haftada bir görüşüyordu benimle ilgili konuda demona soruyordu. Yani o kişi Satanist olduğunu hiç açmadı bende kişisel bilgilere girmedim. Bir sorun yaşamadım yani.

     2. Esenlikler,

      Satanizm arabuluculuk dini değildir. Görüştüğünüz kişinin gerçek bir yeteneği olsun veya olmasın, en iyisi sizin kendi güçlerinizi yetiştirip Tanrılarla kişisel bir ilişkiye girmenizdir.

      İyi günler.

 6. Büyü kitabı önerirmisiniz birde başka soru
  1.Telekinezide enerjiyle imaje yapıyoz cismi itmeye çalışıyoz vs ama büyü neden telekineziden daha güçlü ve etkili ikisindede imaje ediyoruz
  2.Kara büyü den ölen hiç olmuşmu birazcık mantıksız geliyo ve kara büyüde enerjiyi kişinin içine akıtın derken nasıl imaje edeyim enerjjiyi ağızından içerimi akıtayım

  1. Esenlikler,

   “Büyü kitabı” adı altındaki çoğu kitap dibine kadar düşman pisliğiyle bulanmış, dezenformasyon ve yalan dolu metinlerdir. Devam edecek olursak, büyü yapmak için kitaba veya benzeri bir şeye ihtiyacınız yok. Ruhaniyetle ilgili tüm bilgileri internette serbestçe açık ettiğimiz günümüzde, artık “çok eski büyü kitaplarının” pek bir ağırlığı kalmadı. Devam edecek olursak, bu kitaplar genellikle olsa olsa en fazla Karanlık Çağlara dayanıyor; birçoğu daha da yeni. Yani çoğunlukla düşmanın gücünün mutlak olduğu zamanlarda yazılmış kitaplar, içlerindeki bilgilerin kalitesini de düşünebilirsiniz.

   1) “Büyü telekineziden daha güçlü” diye bir şey demedik. Büyü de, telekinezi gibi siddhi‘ler de enerjinin farklı şekillerde kullanımlarıdır sadece. Telekinezi gibi yeteneklerde çok başarılı olan birisinin enerjisinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz, bu enerjisini büyüde de kullanabilir. Aynı şekilde yaptığı büyülerden ciddi verim alan, bu konuda başarılı olan birinin de telekinezi gibi pratiklerde başarılı olacağını söyleyebiliriz.
   2) Nasıl istiyorsanız öyle, imgelemede biraz yaratıcılık da önemlidir. Ve neden büyüye kendi keyfinizce sınırlar koyasınız ki? Ölmek mantıksız, ama hasta etmek mantıklı mı? Peki hasta etmenin sınırı ne? Birini verem yapabilir misiniz, yoksa sadece günde 1-2 kez hapşırmasını mı sağlayabilirsiniz? Sınır ne? Çizgi nerede çekiliyor?
   Bu konularda sınır falan yoktur. Tek “sınır”, kişinin iradesi ve gücüdür. Enerji sınır tanımaz.

   İyi günler.

 7. Merhaba
  Bizim üzerimizde büyü olup olmadığını nasıl anlarız yani başkası bize bir büyü yapmışsa bunu nasıl farkederiz öğrenmenin bir yolu varmı?

  1. Esenlikler,

   Güç meditasyonu geçmişi olan insanlar enerjiyi yönlendirmesini ve sezinlemesini/hissetmesini bilirler. Büyü dediğimiz şey programlanmış ve yönlendirilmiş enerjidir, dolayısıyla kendi üzerlerinde böyle bir şey olursa anlayabilirler. Bununla birlikte, birisine büyü yapacaksanız o kişiden daha güçlü olmalısınız. Aynı şekidle, biri de size büyü yapmak isterse, ondan daha güçlüyseniz auranızdan geçip size etki bile edemez. Elbette bu şekilde güçlenmenin de tek yolu güç meditasyonu ve yogadır. Ki ekleyeyim, zaten günlük olarak yaptığımız auramızı güçlendirme ve enerjimizi temizleme egzersizlerinden ötürü, biri bize büyü yapabilse bile kısa sürede bunu üzerimizden atarız. Dolayısıyla tek yol pratik.

   İyi günler.

 8. Merhaba sorularım vardı guzel bir yazı olmus
  Şey birine olumsuzluk şansızlik gibi seyler getirecegimizde siyah enerji kullansak ta olurmu hani illa grimi en guclu ve birine buyu yaparsak ve kendisine buyu yapildigini anlarsa buyuyu yapani bulabilirmi ögrenebilirmi?

  1. Esenlikler,

   Gri daha çok öldürmek, yok etmek içindir. Talihsizlik gibi şeyler için evet, siyah daha uygundur.
   Ve hedefiniz de ruhaniyetten anlayan biriyse, büyücüyse elbette anlayabilir. Kimi hedeflediğinize dikkat edin.

   İyi geceler.

 9. Esenlikler,

  Diyelim ki bir insana büyü yaptın ve yaptığınla da başarıya ulaştın. İster ak büyü ister kara büyü fark etmez. Benim merak ettiğim husus yapmakla alakalı değil. Şeytan, yaratıcı sıfatında yer alıyor. Yaratıcı olmak aynı zaman kollayan korucuyu anlamanına da gelmiyor mu? Yani Şeytan o halde bir insanın bir insana zarar vermesine neden izin veriyor? Kara büyüde öldürmekle alakalı olarak “adalet” sağlanacaksa demişsiniz. Tamam adaleti sağlamak çok güzel bir şey ancak ben adaleti sağlamak için birinin ölümüne önce neden olup sonra korkunç şekilde pişman olabilirim. Bu durumun verdiği psikozları kolay kolay kimse atlatamaz bence… Daha pembe bir çerçeveden bakacak olursak, hoşlandığımız bir kızın bizden hoşlanması için büyü yapıyoruz, büyü de tutuyor ve kız bize karşılık vermeye başlıyor. Bu durum bir başkasının özgürlüğünü elinden almak olmuyor mu? Satanizmle alakalı araştırmaya yeni başladım. Sayfanızı biraz karışık ve düzensiz okuduğum için bilgiler biraz çorba oldu sormak istedim. 🙂 Yani hem bir yaratıcı var özgür olmamızı aynı zamanda ona yakın olmamızı istiyor, hem büyü yapmamıza izin veriyor, (ki verdiği izinle ben çok iyi bir büyücü isem öldürmeye kadar gidebiliyorum) hem de yarattıklarını koruma altına alıyor. Sanırım devreler biraz yandı 🙂

  1. Esenlikler,

   Zaten ölüm büyüsü gibi aşırı şeyleri yaparken kişinin kendinden, haklılığından, bu işi yapmak istediğinden son derece emin olması ve asla şaşmaması gerekiyor; yoksa kontrolün kaybedilip bu yapılanların kişinin kendisine sapabileceği konusunda uyarılıyor.
   Kara büyü sizin de dediğiniz gibi adalettir. Elbette adalet bazen keskin olabiliyor ve olmak zorunda. Geri dönüşü olmayan şeyler yapacaksanız kendinizden tamamen emin olarak yapmanız gerekiyor. Takdir edersiniz ki dünya çiçekler ve böceklerden ibaret değil. Bazı kimseler gerçek anlamda acı şekilde cezalandırılmayı hak ediyor.

   Onun dışında, aşk büyüsü demişsiniz. Hayır, neden bu başkasının özgürlüğünü elinden almak olsun? Kimsenin beynini yıkamıyorsunuz, kimseyi zorlamıyorsunuz. Sadece enerjiyle etki yaratmış oluyorsunuz. Ona bakarsanız bir şeyi çok istemek de büyü, bunu da belirtiyoruz. O zaman insanların “özgür iradesine etki etmemek” adına, hiçbir şey istemeyin de? Eh, hazır başlamışken devam edelim. Ruhaniyet ile fiziksel gerçeklik birbirinden ayrı şeyler değil, o yüzden fiziksel olarak yapabileceğimiz şeylere geçelim.
   Bazılarının ağzı iyi laf yapar; bu doğuştan veya sonradan öğrenilmiş bir yetenek olabilir. Gümüş dilli insanlar var, bir sohbette karşısındaki insanı etkileyip kendine “düşürebilecek” kişiler. Bu da yetenek, ve doğuştan bile olsa pratikle kullanılan ve geliştirilen bir yetenek. Ee, bu kimseler ne yapsın, insanların “özgürlüğünü elinden almamak” için ağızlarını mı açmasınlar?
   Bazı insanlar diğerlerinden daha karizmatik, daha konuşkan, daha çekici, daha güzel, daha yakışıklı, daha alımlı ve benzeri şekilde çekim gücüne sahiptir. Ee, insanları “etkilememek” adına fazladan en ufak bir yeteneği veya doğuştan özelliği olanlar dışarı bile çıkmasın?

   Çizgi nerede çekiliyor? Veya şöyle sorayım, çizgi var mı ki? Keyfi olarak belirlediğimiz standartlar dışında bunun objektif bir kanunu var mı? Büyü yapmak da çok karizmatik veya yakışıklı olmak, konuşma yeteneğine sahip olmak gibi şeylerden farklı değil. Tıpkı çok yakışıklı veya güzel birisi nasıl çoğu kimseyi ortalamadan çok daha kolay bir şekilde elde edebilirse, karşı (veya aynı) cinsi anlayan kişiler tam karşısındakinin zihnine ve duygularına hitap edip bir sohbette “işi bitirebilir”se, büyü de aynı şekilde. Ve bunların hepsi istismar edilebilir, sadece büyü değil. Birisi yakışıklı diye ağına düşürdüğü kişileri istismar etmeyecek diye bir şey yok. Birisi çok zeki, karizmatik veya iyi konuşuyor diye karşısındakini kullanıp atmayı düşünmüyor diye bir şey de yok. Büyüde de aynı şey geçerli.

   Hatta devam edeyim, kolayca istediğini alacak şekilde büyü yapacak gücü olan insanlar genellikle bu noktaya çalışarak gelmiş insanlar oluyor. Çalışmaktan kastımız da yoga ve meditasyon. Bu pratikler insana sadece daha fazla güç katmakla kalmıyor; kişinin bilgeliğini, anlayışını, şefkatini, düşünceliliğini de arttırıyor. O yüzden bana sorarsanız büyü yapmak, potansiyel olarak karşı cinsi etkileme yollarının en etiği bile olabilir!

   Onun dışında, Şeytan insanlığı yaratmış olabilir ama düşmanın istilasından sonra insanlık çok düştü ve dejenerasyona uğradı. Artık toplumumuz, Altın Çağ’daki gibi Tanrıların seviyesine çok yakın değil. Gerek ruhani, gerekse de bilinçsel olarak çok düşürüldük. Bunun sonucu olarak da savaşlar, kargaşalar, anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bunlar Şeytan’ın eseri değildir, ve Şeytan bunların olmasını elbette istemiyor. Biz de bunların olmayacağı bir dünya meydana getirmek için mücadele ediyoruz ya zaten. Ama o zaman gelene kadar biz de dünya nasıl çalışıyorsa öyle çalışmak zorundayız. Ki günün sonunda Satanizm öbür yanağı dönme dini değildir, “uslu çocukluk” değildir, Teletabicilik hiç değildir. Dolayısıyla gerçekler ortadayken bu gerçeklere uygun hareket etmemiz gerekiyor.

   İyi akşamlar.

   1. Bahsettiğiniz gibi gümüş dilli olmak istiyorum. İlk sohbette karsımdaki insani etkileyebilmek ve sempatik olmak istiyorum. Ne yapabilirim??

    1. Esenlikler,

     Fiziksel çözümlerden bahsetmeyeceğim, zaten bu konuda internette burası dışında birçok yerde araştırma yapabilirsiniz. Ruhani çözümler isterseniz de Merkür gezegeni iletişimi, zekayı (kıvrak zeka da dahil) yönetir; Güneş karizmayı, özgüveni ve liderliği yönetir; Venüs de alımı ve cazibeyi yönetir.
     İstediğiniz sonuçlara yönelik olarak bu gezegenlere dair büyüler yapabilirsiniz. Büyünün de yardımıyla bu yöndeki bütün emeklerinizden bol bol verim alıp istediğiniz duruma ulaşabilirsiniz.

     İyi akşamlar.

     1. Sadece mastürbasyonda sıkıntı yok değil mi?

     2. Esenlikler,

      Tabii ki hayır, hatta tam aksine sağlıklı şekilde yapılan mastürbasyon iyidir. Cinsel salınım bir organizmanın akıl, ruh ve beden sağlığı için elzemdir. Mastürbasyonda pornoyla kolaya kaçmak yerine imgeleme yaparak hem imgeleme yeteneğinizi geliştirebilir, hem de uzun vadede çok daha fazla zevk alabilirsiniz. Aynı zamanda gerçek bir partneriniz olduğunda pornonun sizi hissizleştirmeyeceği için partnerinizi de çok daha iyi memnun edebilirsiniz. İlk başta pornoyu bırakıp imgelemeye geçmek zor olabilir ama pes etmeyin, beyin kimyanız kısa sürede normale dönecektir.

      İyi günler.

 10. Aşk büyüleri nasıl yapabilirim tam olarak bilgim yok
  bir demonu satan dan daha çok sevmek yanlışmı

  1. Esenlikler,

   Şeytan “kıskanç bir Tanrı” değildir. Oldu olacak Şeytan’ı çocuğumuzdan da çok sevelim, hatta sevmezsek Şeytan bizi “cezalandırsın”… Oldu mu? Olmadı. Bunlar insani duygulardır, kimse herhangi bir şeyi sevmeye zorlanamaz. Elbette biz Şeytan’ı sevdiğimiz için Ona adandık, ama başka bir Tanrı ile ilişkimiz daha yakınsa Ona karşı duygularımız daha güçlü olabilir tabii. Günün sonunda en önemli Tanrımızın Şeytan olduğunu bildiğimiz sürece sorun yok, değil mi? Böyle şeyler düşünmeyin.

   Aşk büyüsüne gelince; genel olarak sitemizde büyü yapmak için mevcut olan birçok teknik vardır. Şu anda çevirdiğim, direkt aşk büyüsü niteliğinde bir içerik yok, ama buna ihtiyaç da yok. Yazılarımızı okuyup anlayan, ne yapması gerektiğini bilenler bu konuda kendi büyülerini çıkarabilir.

   İyi günler.

 11. Kara büyü yapmak için kullandığımız rünleri güçlendirmek için kendi kanımızı sürmemizi önerir misiniz?

  1. Esenlikler,

   Kesinlikle hayır. Bir şeyde kanınızı kullanmak o şeye (ve bu şeye yönlendirilmiş enerjilere) sizi bağlar. Bu ak büyüde sıkıntı olmayacaktır (şifa çalışması hariç, onda da bağlanılmaz), ama kara büyüde yükselttiğiniz lanetli, negatif enerjilere bağlanmanın kötü bir fikir olduğunu söylemeye gerek yok, değil mi?

   İyi günler.

 12. Kara büyülerde rünlerin tekrar sayılarının kaçın katları olmalarını önerirsiniz?

  1. Esenlikler,

   Bağlama gibi konularda 6 ve 66 Satürn sayıları olarak uygundur. Yıkımla alakalı büyülerde de yıkımı temsil eden 11 iyidir. Tabii bu sayıların katları veya bu sayılara toplanan sayılar (örneğin 42, 4 + 2) da iş görecektir. Her gün kesintisiz bir şekilde kaldırabileceğiniz bir tekrar sayısı seçin. Ardından temizlenmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

   İyi günler.

   1. Ben 4 tane rün kullanıyorum 1 i bağlama 3 ü yıkım için. 4ünü de 27 şer tekrar yapmış bulundum. Bundan sonra böyle devam mı edeyim sizin dediğiniz tarza mı geçeyim.

    1. Esenlikler,

     27 de, 9’a tamamlanan bir sayı olduğu için kullanılabilir. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Ve dediğim gibi, her gün 108 tekrar rün titretebileceğinize emin olun. Dikkatli olun, başarılar.

     İyi günler.

 13. Merhaba kardeşim nasilsin. Sana bir soru sorucam bilgili kişisin bu işlerde bence. Şoyle bir sorum var insanlar Kara büyüyle kendilerini bir insandan üstün varlıqa çevire bilermi? Kadim zamanlarda bir Yahweh büyücüsü onlara itaet etmiyenleri cezalandırmak için bir büyü yaparlar ve kendilerini bir kurta çeviriler ve bu tür insanlar yalniz insan eti yerler yani karşi tarafi itaet etirmek için bu işi görürler. Bu zamanlarda ölümlerin ardi arasi kesilmez güclü bir centil (kendisi hanim) ailesini kormak için Kara büyü yapar bu büyü onlari insandan Kat be Kat daha güclü ve hızlı yapar duyulari görme işitme tat bilme ve. Güçlenir ve ödedikleri bedel insan kani içmek oluyofu ve bu varliklar ölümsüz oluyo yani hiç bir şekilde öldürmek olamaz bunlari ve yaşlanmiyolar ve kedilerine verilen isim orginal oluyu. Soru şu böyle büyüler yapmak mümkünmü? Kara büyüde olsa. . Bir olay var dedem anlatirdi 2 dünya savaşı sırasında bzim şehre bir aile yerleşmiş kendileri ingilis kökenli olduklari söylemişler ilk başlarda her şey yolunda olsada bir süre sonra insanlar kayb olmaya başlamişlar her kes bu aileyi suçlamaya başlamiş onlari öldürmek için gitiklerinde aile evinde diyilmiş ve bir daha evlerine geri gelmemişler amma ölümler durmamiş insanlar kayb oluyo ve boazi parçalanmış bir şekilde ormanda bulunurlar bunun üzerine sovyet asker leri gelir ve şehirdende bir qurup admla ormanda onları aramak için gitmişler amma hiç bir şey yokmuş ve onlarin arasindan insanlar bir bir yoka çikmaya başlamiş ve tam tamina 27 asker ölmüş ve 12 şehrili askerlerden kurtulan birinin söylediyine göre o varlıka ne kadar ateş etsede onu öldürememiş bir sure sonra ölümler durmuş tabi ki 2 dünya savaşında bu olay duyulmamiş. Bunu bana dedem anlatiyodu. Birde lord Paemon insani yenilmez yapiyo yazilmiş bu fzikilsel olark yenilmezmi yoksa ruhsal. Sizi sıkdımsa üzgünüm Kusra bakmayin iyi günler

  1. Esenlikler,

   Şehir efsanesi gibi geliyor. O vampir hikayeleri falan daha çok alegoridir, bana sorarsanız da Yahudileri temsil eder. Kana susamış, aç, grotesk derecede çirkin, yamyam, insanlık dışı ve Güneş’in şanı altında eriyip gidiyor… Yahudilere çok uyuyor. Fiziksel açıdan vampirler olması hem çok saçma, hem de anlamsızca olacaktır. Psişik vampirizm var ama konu bu da değil.

   Böyle bir şey olsaydı bile başkalarını sömürerek ilerlemek, Satanizm’in yolu değildir. Dolayısıyla bunlara çok kafa yormak yerine güç meditasyonu ve yoga ile kendi kendinizi Tanrılaştırabilir, bu saydığınız şeylerden çok daha üstün yeteneklere sahip bir varlık olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Düşman işidir ve bu konuda forumlarda oldukça yazı vardır. Vaktim olmadığından burada yayınlamadım, ama İngilizcesi olanlar oradan bakabilir. Onun dışında ekleyebileceğim pek bir şey yok. Kendinizi koruyun, panik yapmayın, ruhani açıdan kendinizi güçlü tutun ve akıllı olduğunuz sürece güvende olduğunuzu bilin.

   İyi geceler.

 14. Mesela ben kıvırcık saçlarımı düzleştirmek için büyü yapmak istiyorum. Enerjimi yükselttim programladım yönlendirdim ve büyü işe yaramış gibi mutlu hissettim ve sonra çalışmayı düşünmedim unuttum ama aynada ister istemez saçlarımı gördüm etkisi bozulur mu?
  Bunun gibi bedenimizde değişiklik yaparken kullanabileceğimiz rün var mı?

  1. Esenlikler,

   Aynada saçınızı görünce moraliniz bozulup yaptıklarınızın işe yaramadığını düşünür, şevkiniz kırılırsa tabii, yaptıklarınızı sabote edersiniz. Ama büyüyü yaparken, olumlamalarla enerjiyi programlarken istediğiniz sonucu düşünüp o haldeki mutluluğunuzu, pozitifliğinizi iyice içinize sindirip, günlük hayatınızda henüz sonuç almamış olmanın (sonuçta bir günde olacak bir iş değil bu) size etki etmemesini sağlayabiliyorsanız bir şey olmaz. Tabii sağlayamıyorsanız zaten büyü yapmaya başlamadan önce zihninizi kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım.

   Değişikliğe göre değişir. Örneğin fiziksel güç ve dirilik için Uruz kullanılabilir. Saç konusunda ne desem bilemedim açıkçası. Önerisi olan varsa buyursun, siz de düşünedurun o sırada.

   İyi günler.

   1. Bence yapması gereken duş alırken suyu programlamak olmalı suyu iyi imgelerse büyü daha fazla etkili olabilir ,rün olarakda thurısaz rününü kullanabilir sonuçta genetik birşey değiştirmesi lazım ründe dönüşümü barındırıyor.Saçlarınızada aynaya bakarken son bakışınızmış(biraz şizofreni olun yani 😁) gibi bakabilirsiniz dahada aklıma birşey gelmedi.

    1. Esenlikler,

     Duşta su sürekli akıyor, duş suyunu büyülemek ne kadar gerçekçi emin değilim. Ama enerji yükseltip imgeleme ve olumlama yoluyla büyü yapmak da mümkün. Yani sadece 666 Enerji Yükseltme + SATANAS mantrasıyla yoğun bir şekilde enerji yükseltip, olumlama ve imgeleme ile programlama da yapılabilir.

     Thurisaz’a gelince. Olmayacak şey değil aslında. Onun dışında verdiğiniz tavsiyeler iyi. Cidden aynaya bakarken artık saçlarınızın bu haline son bakışınızmışcasına bakmak iyi bir fikir. Hani yaptığınız büyünün etki göstermesi “kaçınılmaz”mışcasına. Bir büyücünün duyması gereken özgüven seviyesi (en azından yaptığı majikal operasyonlar konu olduğunda) de zaten budur. Başarılı mantalite.

     İyi geceler.

 15. Rtr leri bir demon adına nasıl yapılıyor? Paimon için onun adına Rtr yapabilirsiniz demişsiniz. Yani bir demon adına yapılan RtT muharebe için o demona enerji gönderiyor mu? Yani demonun adıyla başlamanın ne katkısı/artısı var demon için? Demona enerji göndermek yerine onun adına RTR önermişsiniz ya ondan soruyorum. Haftada 3 gün o demon adına RTR yaparsam beni duyar mı? Yani normal rtryle demon adına yapılanda ne fark var? Birde RTr her gün yapıldığı takdirde enerjise düşüklük, yorgunluk olmaz mı? Haftada 3 gün RTR yapsam sorun olur mu? Yani böyle zaman zaman yapmam meditasyonlardaki gibi biyoelektiğimde dalgalanma yaratır mı? Yaratmaz heralde çünkü o meditasyonlar içe yönelik. RTR aksine enerji verme, dışa gönderim. Gene emin olmak istedim. Her gün yapmak zorunlu mu diye.

  1. Esenlikler,

   Direkt o Tanrıya faydası olmak zorunda değil; siz de, o Tanrı da, Onun şerefine fazladan ruhani muharebede bulunup tüm dünyadaki Centillerin ve bizimle birlikte çalışan Tanrıların işini kolaylaştırdığınızı biliyor olacak. İşin aslı ve anlamı bu aslında. Tanrılar sizi her şekilde duyar, ama elbette güzel bir jest olarak bu dediğinizi yapabilirsiniz. Ama Tanrıların “adına”, daha doğrusu onuruna RTR yapmak “fazladan” bir hizmettir. Yani zaten günlük olarak yapmanız gereken şeyleri yapıp, üstüne bunları yapıyorsunuz. Mantık bu. Ve hayır, neden RTR yapmak enerjinizi düşürsün ki? Aksine, üzerinizden lanetler kalktığı için uzun vadede daha çok güçleneceksiniz. Ki her tür majikal operasyondan önce (RTR’lar da dahil) enerji yükseltme yapıldığı için yorulma gibi bir şey olmaz, enerji yükseltmeden önceki halinize geri dönersiniz. RTR’lar “zaman zaman” yapılacak bir şey değildir. Mücahitler kapınızı baltayla kırıp sevdiklerinizi doğrayacağı zaman da “Ama bir saniye, lütfen RTR yapmadığım bir gün gelin!” mi diyeceksiniz? Sorumluluklarımızdan kaçarak çağırdığımız gelecek aynen bu çünkü. Absürt mü geliyor? Tarihe bakın. RTR’ları düzensiz yapmak biyoelektriğinizde dalgalanma yaratmaz, ama dünyanın düzenine kattığınız faydada dalgalanma yaratır. Ki bu da, verdiğim örnekten de anlayabileceğiniz gibi göze alabileceğimiz bir şey değil.

   Her gün yapmak “””zorunlu””” değil; yani yapmazsanız Tanrılar kafanıza yıldırım düşürmeyecek. Ama bir yandan da evet, “zorunlu”, çünkü düzenli yapmazsak düşmanın hepimizin kapısına bir Daeş’li gönderdiği gelecek yaklaşır. O yüzden bu işe daha vizyonlu bakın.

   İyi günler.

 16. Merhaba.
  Ben panseksüel bir erkeğim ve fiziksel görünüşümden yana herhangi bir şikayetim olmamasına rağmen daha feminen gözükmeyi istemekteyim. Vücudumu istediğim yönde şekillendirmek üzere fiziksel uğraş ve egzersizlerin yanı sıra, bunu büyü ile desteklemeyi düşünüyorum. Temel mantığı anlamış biri olarak nasıl büyü yapabileceğimi genel hatlarıyla forumlardan gördüğüm örnekler ile biliyorum. Ancak tam olarak hangi rünleri, nasıl bir afirme ile kaç tekrar kullanmam gerektiği konusunda şaşırıyorum. Aynı zamanda ne kadar doğru emin olmaksızın, ek olarak uygun zamanda yine aynı amaca yönelik ay karesi yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Sizce bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim?

  İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Öncelikle belirtmem lazım ki “Panseksüel”lik diye bir şey yoktur. Ortada sadece iki cinsiyet varken “pan” gibi bir ibareye gerek kalmıyor. Eminim ki hayvanlardan, dağlardan, taşlardan hoşlandığınızı da kast etmediniz, o yüzden… Biseksüelsiniz. “Üçüncü Cinsiyet”ten kastımız daha mecazidir yoksa. Elbette “feminen erkeklerden” veya “maskülen kadınlardan” da hoşlanıyor olabilirsiniz, ama bu da kimseyi “””Pan””” yapmaz. Bu insanlar da erkek ya da kadın. Herkes öyle. Transseksüel bireyler de var, ve bu doğada da görülüyor. Çok nadir olarak iki cinsel organa sahip bireyler de doğuyor. Yine de bu, günümüzdeki (((LGBT))) organizasyonunun uydurduğu sayısız saçma cinsel eğilimi geçerli kılmıyor. Neyse, semantikleri geçip sorunuza gelelim.

   Aradığınız şey dediğiniz gibi Ay, ve de Venüs. Özellikle de Venüs. Bu gezegenlerin etkisini içeren mantralar (rünler, burç mantraları ve daha fazlası), majikal kareler ve benzeri şeyler, işinize yarayacaktır. Mantra tekrar sayınızı, istisnasız her gün altından kalkabileceğiniz ve amacınıza uygun bir sayı seçin. 9 ve katları genel amaçlar için uygundur, 10 (ve katları) ise fizikselliğin, değişimleri maddesel dünyada meydana getirmenin sayısıdır. Dolayısıyla her ne mantra seçerseniz 40, 80 veya 90 tekrar yapabilirsiniz, hangisinin altından kalkabilecekseniz. Olumlamayı da 10 kez söylemeniz yeterlidir, dediğim gibi 10 fizikselliğin sayısı.

   Olumlamanızı da aşağı yukarı şöyle bir şey yapabilirsiniz:
   “Benim için sağlıklı ve pozitif bir şekilde, bedenim kalıcı olarak daha feminen [,narin/ince/latif/artık ne sıfat istiyorsanız; çok uzatmanıza gerek yok] bir hal alıyor.”

   Elbette bu sadece bir taslak, ama gözetmeniz gereken şeyler değişimlerin sizin için sağlıklı, pozitif ve kalıcı olması. Olumlamayı çok uzatmayın, şimdiki zaman kipinde cümleler kurun.

   Daha fazla sorunuz olursa yazabilirsiniz.

   İyi geceler.

   1. Kendini ”ibne” olarak tanımlayan ve lanse eden LGBT ucubelerinden biri değilim. Ama yinede onların dezenformasyonlarının tam olarak farkında değilmişim sanırım. Düzeltme için teşekkürler.

    O halde hem olumlama hem rün sayısını 10 ve katları kadar yapacağım. Rünleri minimum 10 kez titretip zaman buldukça bu sayıyı onun katları kadar arttırmak daha iyi olur gibi düşünüyorum. Böylelikle çalışmayı bölmek ve aksatmaya gerek olmaksızın o an için yapabileceğim ölçüde yaparım. Tabi şayet böyle yapmaktan yana bir sıkıntı olmazsa.

    Venüs gezegeninin etkisini içeren rün sanırım Kenaz öyle değil mi? Ancak Venüs’ün etkileri için boğaz çakrasında yaptığımız şekliyle Kaun versiyonunu kullanmak zorunda mıyım? Ayrıca başka hangi rünü kullanmam gerektiğini bilemedim.

    İlgi, alakanız için çok teşekkürler ve iyi geceler dilerim.

    1. Esenlikler,

     10 tekrar biraz az ya. 2 rün bile kullansanız 3-4 dakika eder. Tavsiyem 20, 30, kendine güveniyorsanız da tekrarla başlayın (her bir titreşim için), sonra zamanla arzu ederseniz arttırırsınız.

     Kenaz Venüs rünü değildir, ateşli bir ründür. Daha çok Mars enerjileri taşıyor. Venüs’ün elementi topraktır.

     Björk dişil bir ründür, zaten açıklamasında da belirtiliyor. Lögr de aynı şekilde.

     İstediğiniz versiyonu kullanın, ama genel olarak büyü çalışmalarında kullandığınız her iki (veya daha fazla) ründe de aynı “versiyonu” kullandığınıza emin olun.

     Bir de, rünlerin sayılarını (örneğin Lögr, 21. ründür) veya bunların katlarını tekrar sayısı olarak kullanabilirsiniz; birden çok rün konu olduğunda hepsinin ortak katı gibi şeyler de mümkün. Tabii bazen bu çok absürt sayılara çıkabilir. Her halükarda bu bahsettiklerim zorunlu değildir. Elimizden geldiğince gözettiğimiz şeyler sadece.

     İyi akşamlar.

     1. Şaşkınlıktan ötürü karıştırıyorum arada rünleri kusuruma bakmayın lütfen.

      İki rün kullanmayı düşünüyorum o halde yani Björk ve Lögr’ü. Ayrıca rünlerin açıklamalarında Lögr hakkında ”maskelemek” terimi kullanılmış ve bundan kastın ne olduğunu pek anlayamadım doğrusu.

      Evet versiyonların aynı olması gerektiğini biliyorum en azından.

     2. Esenlikler,

      Anladığım kadarıyla diğer rünlerin kuvvetlerini daha “görünmez” yapmaya da yarayabiliyormuş. Ama bu özelliğini kullanmayacaksınız zaten. Lögr, özellikle Ay’dan özellikler taşıyor. Kısaca onu da kullanabilirsiniz.

      İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Gerçek anlamda aynı anda değil, ama her gün birden fazla büyü yapılabilir. Arada en az 15-20 dakika vakit olursa iyi olur ki enerjiler karışmasın. Ve günde 10 tane büyü çalışması da yapmaya çalışmayın; herkesin bir sınırı var. Kaldırabileceğinizden çok yapıp odağınızı dağıtmayın, enerjinizi sulandırmayın, yoksa daha az etki alırsınız.

   İyi akşamlar.

 17. Son zamanlarda aşırı mastürbasyon yapmaya basladım. Aslında tek mesele o değil. Ben bir kaç ay öncesine kadar çalışıyordum ve yksye hazırlanmak icin gecen ay işten ayrıldım. Geçen sene istediğim puanı da alamadım zaten. Hermeyse bir aydır evdeyim ve hiç ders çalışmadım. İlk gün hevesle Türkçe de 5 sayfa not çıkardım ama sonraki günlerde sıkıldım ve lost izlemeye basladım. Her gün 7-8 saat bilgisayarın basındayım ve bu boktan bişey olmaya başladı. Dahası sabaha kadar uyuyamıyorum. Her gün 5-6 arası uyuyabiliyorum. İşe giderken çok güzeldi. Sabah 8de kalkar, kahvaltı yapar 9da iş başı yapardım akşam 6a kadar. Aslında yorucu bi işimde yoktu birkaç saat ayakta birkaç saat masabasında oturuyordum. Zaten dükkana günde 1-2 müsteri gelirdi ama gene de az çok yorulduğum, erken kalktığım için akşam maksimum 12 de uyuyordum. Sanırım gün boyu evde hareketsiz olduğum için geceleri uyuyamıyorum.

  Sınava 3 ay kaldı ve ben resmen yeni başlıyorum çalışmaya. Zaten Matematik çözmücem. Sözel bölümünden giricem. Yani türkçe edebiyat tarih felsefe cografya calısıcam onlarda bana göre fenden daha kolay. Nasıl düzenli çalışabilirim. İşe giderken nefsimi kontrol altına almıştım. 3 hafta hiç mastürbasyon yapmadım. Ve resmen kendimi dinç, sağlıklı hissettim. Elbette nofab yapmak çok sağlıklı değildir zaten hedefim hiç mastürbasyon yapmamak değil, kendimi kontrol edebilmek. Kişi önce kendini kontrol edebilip sonra enerjilere hükmedebilmeli. Yani kendini bile kontrol edemeyen bir insan evrenin enerjilerini nasıl kontrol etsin? Ruhaniyette kendimi geliştirmeyi hedeflediğim için önce içindeki doyumsuz gücü eğitmeye calıstım ve işe giderken iyi gidiyordu. Ama evde kalınca tembelliğimden enerji bulup bana kafa kaldırıyor. Belki inanmazsın ama mastürbasyon yapıyorum ya boşaldıktan sonra göbeğimin üstünden ses geliyor. Bu her defasında oluyor. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama bu ses doygunluğun sesi. Yani çok acıkırsın ve yemek yersin ve doyduğunu “hissedersin” ya. İçimdeki de öyle işte. Ona istediğini verdikten, doyduktan sonra geğiririyor. Ya birde her boşalmada proteini dışarı atıyorum. Zaten yaşıma oranla küçük gösteriyorum sürekli boşalarak kendimi daha fazla tüketiyorum. Sınavdan sonra zaten işe gireceğim böylelikle mecburen sabah kalktığım için sabah meditasyonlarını da yapmış olurum. Evde kaldığım sürece mecbur olmadığım için öğlene kadar uyuyorum. Disiplinimi kaybettim. Siz ne önerirsiniz?

  1. Esenlikler,

   Pornoyu bırakın, zaten “aşırı” mastürbasyon yapmanız mümkün olmayacaktır. Cinsel enerjiniz düzene oturunca diğer konularda kendinizi disipline etmeniz de daha kolaylaşacaktır. Bu konuda özellikle daha fazla Boşluk Meditasyonu da öneriyorum, iradenizi kontrol etmenize yardımcı olur. Tabii güç meditasyonlarına da devam edin. İşe de girebilirsiniz, ama o vakte kadar işe yarar bir uğraş edinerek sınav bitene kadar da vaktinizi boş değerlendirmemiş olursunuz. Kısaca bir yerden başlayın ve birkaç adım atın; çürümek de, yükselip parlamak da sizin elinizde.

   İyi günler.

 18. Esenlikler. Eşcinsel bir erkeğim. Heteroseksüel bir erkeğe aşk büyüsü yapabilir miyim? Yoksa sadece eşcinsel erkeklere mi aşk büyüsü yapabilirim? Birde aşık olduğum ya da arkadaşım olduğum insanın yahudi olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Soyadı kohen olmayan, Türkçe ad soyad kullanan pek çok yahudi var sonuçta. İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Cinsel yönelim ruha dayalı bir şeydir. Değiştirmek mümkün değildir, en azından çok üst seviyede ruhani simya bilgisi ve gücü olan biri söz konusu değilse. Dolayısıyla hetero bir erkeğe ilgi duymuş bulunduysanız size tavsiyem, unutun gitsin. Lezbiyen kadınlara ilgi duyan erkekler de var, ama yapacak bir şey yok. Hadi bir şekilde büyü yapıp da ilgisini geçici ve sürdürülemez bir şekilde kazandınız diyelim, yine sürdürülebilir bir ilişki olmayacaktır ve çokça acı ve hüzünü de beraberinde getirecektir.

   Ve cidden Yahudiler kendini belli ediyor. Gerek tiplerinden, gerek konuşma tarzlarından, gerek karakter(sizlik)lerinden, gerekse de ruhani olarak ilerledikçe ruhlarının ne kadar pislik dolu olduğundan. Ama bunları henüz anlayacak derecede güçlü bir Yahudi radarınız yoksa, laf arasında sormayı deneyin!

   İyi günler.

 19. Esenlikler tekrardan tecrübemi sunmak anlatmak istiyorum bunun içinde özürdilerim büyük bir ihtimal şuan size anlattıklarımız komik basit şeyler gibi geliyordur ama bizlerinde bu tecrübeliri edindikce doğruyu yanlışı ayırt edebilmek için danışma gereği duyuyoruz bu konu da destek alıcak tek yol sizlersiz 2 gündür bir isteğimde enerji yükseltip imgeliyerek büyü denemesi yapıyorum enerji yükseltip imgeleme sırasında sağ kolumun dirseğinde karıncalanma ve yüksek ağırlıkta enerji yüklemesi dolduğunu hissediyorum bu enerjiyi de kolumda imgelediğim noktaya gönderme geriği duyuyorun yanlış olan nir şey mi var

  1. Esenlikler,

   Şimdilik büyük bir sorun olacağını sanmıyorum ama dikkatinizi dağıtıyorsa bu bir sorun olabilir.

   Belki el çakralarınızı açarsanız enerji orada toplanmaz ve daha rahat akmaya devam eder. Yogayı da ihmal etmemenizi öneririm. Enerjinin vücudumuzda dolaşmasında önemli bir rol oynuyor bildiğiniz gibi. Bunlar zamanla ve doğru çalışma ile çözülecek sorunlar. Kararlılığınızı kaybetmeyin ve elinizden gelen ile bu yolda devam edin.

   İyi günler.

 20. merak ettiğim sorular var
  1.büyü de malzemeler önemli rol oynarmı hiç bir malzeme olmadan aşk büyüsü yapılabilirmi
  2.lusid rüyanın sizce zaraları varmıdır
  3.çalışan her şeyi alır sözü sizce ne kadar doğru
  4.bir insan sadece bir çakra için meditasyon yapsa zararı ne olur
  5.yorumlar siliniyomu yoksa hatamı oluyo uzun cevaplarsanız sevinirim

  1. Esenlikler,

   1) Malzemeler duzgün kullanıldığında büyük bir yardımı dokunsa bile enerji ve doğru hazırlık olmadan çok işe yaramıyorlar. Yani malzeme olmadan aşk büyüsü dahil olmak üzere nerdeyse her büyüyü yapabilirsiniz.

   2) Genel olarak zararı yok ama eğer zevkli diye bunu bir tür bağımlılığa çevirirseniz büyük sorunlar yaratabilir.

   3) Yani çalışmadan bir şey olmuyor ama söylediğinizin tamamen doğru olduğunu söyleyemem. Bazen tek başına sadece çalışmanın yetersiz kaldığı konular var. Bunların en büyük örneği spordur. Çok çalışma, yeteneği yense bile hem çok çalışma hem yeteneği yenemez. Hayat bazen minik adeletsizlikler içeriyor ama böyle şeyler pek umrunuzda olmasın. Elinizden geleni yapmak her zaman en iyisidir.

   4) Çakralar arası denge bozulur. Hem zaten toplasanız en fazla 20-30 dakika süre alıyor TÇM. O kadar sürmesi için çok yavaş fazla yapmanız gerekir hatta. O yüzden hepsine meditasyon yapmanız hem daha sağlıklı hem daha mantıklı.

   5) Sorunuzu tam olarak anlamadım ama yorumlara en kısa sürede hepsine dönmeye çalışıyoruz.

   İyi akşamlar.

 21. 1- Büyünün gücünün bi sınırı var mı? Mesela büyüyü yapan tanrı olsa bile, bir büyünün bunu yapması imkansız tarzı durumlar?

  2- Hangi rengin ne yaptığının bir listesi var mı?

  3- Güç antrenmanı sırasında enerji temizleme yaparken, 6. çakraya geldiğimde dişlerimde zonklama ve başımda agrı oluyor ve imgelemeyle vucudumun her yerine sıcaklık hissedebilirken, çakralarda dahil( terliyorum hatta) 3. çakramda bir hissiyat oluşmuyor. Bunların sebepleri ne olabilir?

  1. Esenlikler,

   1) Tanrı da olsa Güneş’i küçültüp cebine koyamaz.

   Fizik kuralları (ki bunlar tam olarak şu an anladığımız şekilde/sınırlarda değiller) ve güç dahilinde her şey yapılabilir ama.

   2) Var.

   3) “Güç antrenmanı”ndan kastınız güç meditasyonları herhalde, öyle varsayarak cevap veriyorum. Belki o noktada bir tıkanıklığınız vardır. Temizlenme bu tıkanıklıkları da açar zamanla. Ve her çakranız açık olarak başlayacaksınız diye bir kural yok; daha zayıf/kapalı çakraların henüz hissedemeyebilirsiniz. Pratikle bunların hepsi düzelecek.

   İyi günler.

   1. Andım su şu güneşi bir gün küçültücem. Gerekirse ölümüne kadar bekler tekrar şişmeden önceki en yoğun anında cebime koyarım. Taktım bunu kafaya o gün sende izliyeceksin 😄

     1. İkarus gönlünce uçup ölmeseydi indiğinde sürdürdüğü yaşamı ona ne ifade edecekti. Bende baş koydum bu yola. Cebimdeki güneş beni sıcaklığıyla beni yok ederken yüzümde bir gülümseme olucak.

     2. Esenlikler,

      Uçma kabiliyeti ile özgürlüğünü ifade edecekti? Yani Güneş’i cebinize alabileceğinizi düşünüyorsanız sizi pek tutmuyoruz ama hatırlatmak isterim bir karınca bir volkanı ne kadar barındırabilir?

      Hadi alabildiğinizi varsayalım, sıcaklık sizi kül eder. Hadi onu da kül etmeyeceğini varsayalım. Güneş’in yokluluğu ile ekosistem yerle bir olacak, sadece siz 2 saniyeliğine gülün diye.

      Bir şeyleri yapmak istemek güzel bir şeydir ama mantık ve sağduyu da önemli bir şeydir.

      İyi geceler.

     3. O yüzden yoğunlaşmasını bekliyorum demiştim. Güneş en yogun haline ulaşıcak ölürken ve sonrasında genişleyip dünyayı yutucak. Yani benden gelen bir kotuluk yok. Gülümsemem 1 saniyeden uzun surmeyecektir. Kul degil fuzyon tepkimesi olarak devam edebilirim hayatima ancak 😂 Hersey calculated diyorum size nicin beni anlamiyorsunuz😕 Ve gercekten tum site el ele verceksiniz herhalde 1 genconun hayalini yikmak icin xd

     4. Esenlikler,

      Tamam, bir “hayalin” var ama bunu gerçeğe dönüştürebileceğine dair hiçbir dayanak yok. Tam aksine bunu yapamayacağını gösteren çok fazla konu var.

      Ben hayalleri yıkmayı sevmem çünkü benim de kendi hayallerim var. Lakin şunu unutmamak gerekiyorki mantık ile destekleyemezken bir hayali gerçekleştirmeniz imkansız desek yeridir. Çok fazla element invokasyonu ve üzerine tanrı teklonojisine sahip olsanız bile yine çok anlamsız olur. O sıcakta hareket etmeniz kolay olmayacaktır ve o bir “anlık” yoğunlaşma sırasında Güneş’i ne tutmanız ne de cebinize atmanız mümkün. Ruhani gelişim çok fazla özellik ve kabiliyeti beraberinde getirir ama fizik kurallarını ihlal edemez. Levitasyon yaparken yer çekimi ihlal edilmez, tersi yöne eşit bir kuvvet uygulanır. Bunun gibi birçok örnek var. Mantık her zaman hayatınızda önemli bir yer edinsin.

      İyi günler.

     5. Denemeyi bilene imkansız yoktur.

      Doğru bir yaklaşımla, kendi kendinize koyduğunuz sınırlar ortadan kalkacaktır.

      Hiç gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşündüğün bir hayalin olmamışsa, henüz gerçek bir hayal düşleyebilmiş değilsin demektir.

      Bunların hepsi Büyük İskender sözleri. Bilmem anlatabildim mi? Plan, hedef, ve hayal çok farklı şeylerdir. Bence önce bir hayale mi sahipsiniz, yoksa bir hedefe mi bunu idrak edin? Neden Büyük İskender’in ağzıyla cevap verdiğimi anlamışsınızdır zaten ama bilmeyenler için belirteyim, sizin de Büyük İskender’in tanrılığa ulaştığına kanaat getirmenizden dolayı. Ve en başından beri Güneş olayı bir şakaydı ama sizin tutumunuza karşı bu sözleri kullanmak istedim. Ve son bir sözlede yorumumu bitiriyorum.

      Why so serious? – Joker

     6. Esenlikler,

      Evet ama İskender fizik yasalarına göre imkansızlıktan bahsetmiyordu. Konuyu çok dağıtıyorsunuz, alakası olmayan şeyler bunlar. Bazı şeyler cidden imkansızdır, aksini önermek sadece hüsnükuruntudur. Kimse insanların all*hın sahip olduğunu düşündüğü güce sahip olmayacak mesela. Bu ne hedef, ne hayal olabilir. Sadece içi boş çizgi roman kafası. Çizgi roman karakterlerinin birçoğunun Yahudilerden çıkma, çizgi roman mantalitesinin/fantezilerinin/ahlakının/düşünce tarzlarının da Yahudilerin Centillere empoze etmeye çalıştığı çocuksu siyah-beyaz ahlaki anlayışı ve akla hayale sığmaz, gerçekdışı fanteziler ve fikirler olmasına şaşmamak gerek.

      Yoksa Joker de kostümlü bir ucube, (şehir olmayan) Batman de, Süpermen de. Ve üzgünüm ama asla Süpermen olmayacaksınız. Evren öyle çalışmıyor. Übermensch olmaya bakın.

      İyi akşamlar.

     7. İmkansız imkansızdır. Büyük İskender bunu kastetmedi demek çok cüretkar, yanındamıydınız yoksa? Ama gerçekten sadece bir tür imkansız vardır. Bir şey bir şeyden daha imkansız diyemeyiz, imkansızlık bir ölçü birimi değil? Bir şey ya imkansızdır ya da değildir. Ve Büyük İskender imkansızlıklardan bahsetmiş. Anlaşılmayacak bir durum yok. Konu hayallerden devam etmişti bende direkt olarak bir tanrının sözlerini örnek gösterdim. İlk defa imkansızlık ayrımın~ sizden duydum burada. Bir durumun olması ya mümkündür ya da değildir. Bunun fiziği, edebiyatı, kimyası, biyolojisi olmaz. Ve bu sözlerde açık bir şekilde imkansızlıklara karşı bir tanrının tutumunu görebiliyoruz. Bunlar benim sözlerim değil. Bir itirazınız varsa bunu Büyük İskenderle tartışın.

      Esenlikler.

     8. Esenlikler,

      “Büyük İskender bunu kastetmedi demek çok cüretkar, yanındamıydınız yoksa?”
      Sadece sofizm.

      “Bir şey bir şeyden daha imkansız diyemeyiz, imkansızlık bir ölçü birimi değil?”
      Daha çok sofizm.

      “Bir durumun olması ya mümkündür ya da değildir.”
      Evet. Düşündüğünüz şeylerin birçoğu mümkün değil, bazıları mümkün. Sıradan insanların imkansız sandığı birçok şey mümkün, ama bazı şeyler halâ imkansız. Çok basit bir olgu, anlamakta bu kadar sorun yaşamanızı anlayamıyorum.

      “Ve bu sözlerde açık bir şekilde imkansızlıklara karşı bir tanrının tutumunu görebiliyoruz. Bunlar benim sözlerim değil. Bir itirazınız varsa bunu Büyük İskenderle tartışın.”
      Otoriteye yanlış şekilde başvurma mantık hatası. Şeytan’a sorsanız o da Güneş’i cebine koyamayacağını söyler, merak etmeyin. Aksini iddia etmek küfür değildir, bunların yapılabileceğini iddia etmek küfür ve mantıksız olandır. “””Her şey””” mümkün olsaydı zamanda geriye gidip Stalin’i öldürürdük, savaşı kazanırdık. Bunu “ileride de” yapabilirdik, “mümkün olması” yeterliydi ve o zaman “şimdi bile” bunun etkisini görürdük. Eh, halâ şu anki dünyada yaşadığımıza göre mümkün değilmiş. Düz mantık. Bunlar kendimizi sınırlamak değil, sadece azıcık eleştirel düşünmedir. Sofizmin neden işe yaramayan bir düşünce akımı olduğuna dair canlı gösteri yapıyorsanız çok başarılı ama.

      İyi geceler.

     9. Zaman yolculuğuyla o ilgili paradoxu bir tek senin düşündüğünü sanmıyorsundur umarım 😉 İsmi sofizimse sofizm olsun, ismini koyan dusunsun ben koymadım. Yaptığım yorumların tanımını yapmak yerine cevabını verseydiniz yorumlar bölümü bir işe yarardı. Ben bunların tanımını mı sordum acaba? Sıradan insanların imkansız olduğunu düşündüğü şeylerin çoğu imkansız değil ama imkansızlarda var. Yazar bu sözde sıradan değilim demek istemiş galiba 😅 şeytana sorsak şunu bunu derdi diyorsun ve kendini buna şartlıyorsun, bende önce bir sorsaydın canım kardeşim diyorum sofizm yapmış oluyorum 😂Tüm tartışmalarımız tam olarak bundan ibaret ve ben gösteri diye huna derim. Komedi gösterisi. Yorumunuzun sonlara doğru iğneleyici olma çabasına girmesi durumumuz hakkında ne söylüyor dersiniz? Yine yargınızı doğruluğundan emin sekilde belirtin, cunku ben buna tartismada olanlar olarak bizim karar vermemiz yanlis olur derim ve sofizm yapiyor diye etiketlenirim. Fikirlere etiket takmak yerine karşı fikir beyan edin. Sizin sıradan insanlarla kıyaslanamaz engin tecrübe ve gerçekler üzerinde hakimiyetinizden yararlanalım. İmkansız imkansızdır demek sofizmmis😂 Kelime anlamı bu yahu, yalan soylemiyorum okurken sirittim su yazinizi. Gösteri yaptığımı düşünüp bir skeç yazdıydanız belirtin bende katılayım.

      Esenlikler.

     10. Esenlikler,

      Geçen yorumlarımızda fazla nazik olduğumuz için anlamamışsınız belli ki, bir de üstüne cidden ipe sapa gelmez fikirlerinizi düşüncelilik ve açıklık uğruna ipe sapa aldığımız için üste çıkmaya çalışmışsınız. Hemen bu hatamın sonuçlarını düzelteyim.

      Sizin bu “””kıvrak zeka ürünü””” olarak düşündüğünüz tüm uçuk fikirler sadece budur, uçuk birer fikir. Bunlara uzun uzun vakit harcayacak kadar boşsanız sizi bilemem, ama bizim işimiz var. Bu işin en önemli kısmı da dünyayı kurtarmak. Cidden Şeytan’ın veya Büyük İskender’in ismini ödünç alıp, sadece boş iş niteliğinde olan teorilere destek verebileceğinizi düşünüyorsanız o işler öyle çalışmıyor. Cidden Şeytan’ın o kadar işi içinde bariz şeyleri sorsam herhalde bulutsuz havada sırf başımın üstüne yağmur yağdırır. Siz de isterseniz sorun da, görünen köy kılavuz istemez. Başlamışken Şeytan’a dünyanın yuvarlak olmadığını sorup iyice vakit harcamak da isteyebilirsiniz.

      Anlamadığınız şey çok basit, sizinle asla tartışmaya çalışmıyorduk. Üzerinde vakit harcamaya bile değmeyecek fikirler beyan ediyordunuz, biz de uygun dille size bir şey anlatmaya çalışıyorduk. Bu iki yönlü ve paralel bir iletişim değildi kısaca, siz çok yanlış gelmişsiniz. Belki sizin havadar yerleşimleriniz aşırı olabilir ve bu yüzden üretkenlikten bin uzak düşüncelere vakit harcamayı seviyor olabilirsiniz, ama bizim böyle bir vaktimiz yok. Satanizm de, mantık da pratiklik işidir, kanıtlanamazlık bir şeyin gerek bilimsel, gerek fikirsel olarak değersizliğini simgeler. Şu ana kadar dediğiniz, iddia ettiğiniz ve önerdiğiniz her şey neydi peki? Kanıtlanamaz.

      En başından beri size nezaketle yanlışlanabilirliğin elzem olduğunu, resmen “dünya düzdür” benzeri asla kanıtlanamaz, ama bu çağda hala kakafoni yapan fikirlerin peşini bırakıp ruhani gelişiminize odaklanırsanız zaten ortalama zekadaki her insanın bile kolaylıkla anlayabileceği gerçekleri bir gün sizin de anlayabileceğinizi söylemiştim. O vakte kadar da söylediklerinizi ciddiye almamam benim değil, sizin hatanız. Sonuçta size en ilk yorumlarımda, sofizmin tamamen boş bir iş olduğunu ve takipçilerinin de boş düşünceleri “felsefe” diye paketleyip pazarladıklarını belirtmiştim. Öyle düşünmüyor olabilirsiniz, ama pratikte -ya da siz modern “””felsefe”””yi seversiniz, pragmatik felsefeyle diyelim- öyle. O yüzden “””karşı fikir beyan etmemize””” gerek yok. Size kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama görünen köy kılavuz istemez. Bir Komünistin zırvalarını nasıl teker teker çözümlemeyeceksem, sofistik zırvalar da aynı çöp tenekesine aittir. Komünistik fikirler zırvalayanlara nasıl “Bu Komünistçe” deyip geçmek ziyadesiyle yeterliyse, aynı şey sizin sunduğunuz fikirler -ve görüyorum ki kişiliğiniz- için de geçerli.

      Tabii buna rağmen sizin için abartısız binlerce kelime sarf etmiş olmam, tamamen savunduğum(uz) ideallerden ötürü. Mükemmel bir dünyada buna bile gerek olmayacak, çünkü herkes Gerçeği bilecek. O dünya için çalışıyorken ne yazık ki açıklanmak zorunda kalması bile bizim için hakaret niteliğinde olan aptalca fikirleri çürütmek durumunda kalıyoruz, ama yapacak bir şey yok. Sevgi fedakarlık ister. Mesela bu da, size cevap vermekte kullandığım yazıda da bahsettiğim gibi Neptünyen bir özellik. İdealizm güzel bir şey ama sanrılar değil, değil mi? İnceden söyleyince anlamıyorsunuz diye kalın söyleyeyim: Belli ki Neptün ve Uranüs’ün etkisi üzerinizde çok büyük. Bu çok güzel ama, nasıl diyorsunuz, “””boş yapmak””” yerine bu etkileri süblimleştirip sofizmden daha yararlı -izm’lere kullanırsanız sizin için çok daha üretken, bizim için çok daha az baş ağrıtıcı olur.

      Dediğiniz çürütmeyi sırf benim düşünüp düşünmemiş olmam önemli değil, önemli olan bunun düz mantıkla son derece yeterli ve belirleyici olmasıdır. Günümüzde “bilim adamı” denmek için birçok elle tutulmaz fikri de ele almak yetebiliyor, ama bunları tanımak vakit kaybı cidden. Biz ruhaniyetin, yani varlık biliminin en derin noktasının içinde olduğumuz için bunu görebiliyoruz, ama bu konuda ömür boyu eğitim (endoktrinasyon) almış materyalist insanlar göremeyebilir. Yapacak bir şey yok. Satanizm’e gelip aynı tarz fikirlerin flamasını etrafta sallamaksa, en nazik tabiriyle yanılgıdır.

      Bu tavrınıza rağmen yine ve halâ sizin sorularınıza vakit ayırıp uzun zamandır en uzun yazımı yayınlamam, sanırım sizin tavrınıza ve şimdi söylediğim, alınacağınız sözlere rağmen niyetimi açıkça ortaya koyuyordur herhalde.

      Skeci zaten siz yazdınız, ben de artık izninizle -veya izniniz olmasa da- bitiriyorum. Zihinsel enerjilerinizi daha işe yarar, dolu işlere akıtmanız dileğiyle,

      İyi geceler.

 22. Biz ruhaniyetin, yani varlık biliminin en derin noktasının içinde olduğumuz için bunu görebiliyoruz, ama bu konuda ömür boyu eğitim (endoktrinasyon) almış materyalist insanlar göremeyebilir.

  Çok derinlerdeyken kafayı kaldırıp bakınmak iyidir. Hem başka derinlikleride görmek için, hemde nefes almak için.

  Değerli kelimelerinizi değersiz fikirlere harcadığınız için, alttan alışınız için, ve yaptıklarınızın sonuçlarına dönüp bakacak kadar güvenilir bir insan olduğunuz için teşekkürler. Bununla şu ana kadar ki bütün tartışmalarımız tamamlandı. Daha fazla söze gerek yok, bırakalımda neyin ne olduğunu zaman göstersin, tanrılar görümleri okumayı öğretsin.

  İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Fark etmenizi umduğum bir şeyi fark ettiğiniz için siz de sağ olun. Diyorum ya, görünen köy kılavuz istemez. Bu da görünen bir evdi, fark etme inceliğini göstermişsiniz güzelce.

   Ve evet. Dediklerimiz mutlak değildir, insanız sonuçta. İçinize sinmeyen kısımları bizden iyi bilen Tanrılara sorun lütfen. Artık sorabileceğiniz bir dindesiniz, bu imtiyazı kullanacağınızı da biliyorum.

   İyi geceler!

 23. hataydaydı galiba yılancı hacı dedikleri biri var ne yapıyo tam olarak bilmesemde tuzu balı falan pislama göre okuyomuş bu tuzu falan yemenin yılan akrep arı gibi zehirli zehirsiz hayvanların sokmasını engellediğini idda ediyo işin tuhaf tarafı gerçekten işe yaraması(eskiden bende kullanmıştım gerçekten işe yarıyodu belkide sadece tesadüftür emin değilim ama bi çok kişi işe yaradığını söylüyor) böyle bişi gerçekten mümkünmü bunun gibi şeyleri satanik bi biçimde yapabilirmiyiz yada zehirli hayvanlardan korunma bahşeden veya hayvanlarla dostluk bahşeden tanrılar varmı

  1. Esenlikler,

   İsl*mi büyü dedikleri şey cidden birinin gerçek Mona Lisa’yı çalıp, ona bakarak tezekle kopyasını çizip, aslı oymuş gibi dayatmaktan farksız. “İşe yaradığı” zaman bile yüce Pagan ruhaniyetinin gölgesi bile olamaz.

   Genel olarak ruhani açıdan ilerleyen kişilerin ruhu, aurası daha parlak ve güçlü olur, hayvanların kendilerini daha çok sevdiğini fark edebilirler. Bu yönde doğrudan büyü de yapılabilir ve hayvanlar konusunda yardım eden Tanrılar da var.

   Kısaca o pisliğe tapan putperestlere özenecek herhangi bir şey yok. Onlarda ne varsa bizde bin kat üstünü var demek abartı değil, az söylemek olur.

   İyi günler.

 24. Örnek vermek gerekirse bir siyasetçi düşünün. O kişi hangi partiden olursa olsun normal olarak onu sevmeyenler de olacaktır. Örneğin sevmeyen kişiler kara büyü yaparlarsa ne olur?
  İyi akşamlar.

  1. Esenlikler,

   Hedefe kötü şeyler olabilir. Ama şu anda çoğu siyasetçi bırakın büyü yapmayı, kendi adını yazmaktan aciz. O yüzden bu bugünün problemi değildir.

   İyi günler.

 25. Esenlikler,
  Enerjinin işleyişi hakkında kafamı sürekli kurcalayan bir sorun var. Örneğin enerjiyi programlarken kullandığımız olumlamalarda her zaman “Sağlıklı ve pozitif bir şekilde” diye olumluyoruz peki bu bilinçsiz enerji bizim için sağlıklı ve pozitif yolları nasıl biliyor da takip ediyor. Programladığımız enerjinin varolan herşeyle bir bağı olup da herşeyin bilgisine sahip olarak bunu başardığını düşünsem yanılmış mı olurum? Ya da zaten bilinçli olan bir şeyle (bizimle) olan bağ sayesinde enerji sağlıklı yolları ‘bilinçli’ bir şekilde seçebiliyor mu? Aynı şekilde enerjiyi programlarken kullandığımız alfabeler ve kelimelerin manaları, enerjinin bunları anlaması ve akması için bir bilince sahip olması gerekmiyor mu?

  1. Esenlikler,

   Enerji her zaman “en kolay ve en hızlı” yolu seçer. Bunun yüzünden her istediğimiz ayrıntıyı belirtmemiz gerekiyor. Enerji düşünmez veya bir karar vermez. Bilinç programlanmazsa bilinçsizdir.

   Nasıl Python ve C# gibi programlama dilleri yazılanı “1010101110” şeklindeki ikili sisteme geçiriyorsa bizim sözlerimiz de ayni etkiyi yaratıyor. Hangi dilde olursa olsun enerji söyleneni anlıyor. Otomatik işleyen bilinç sahibi olmayan bir yapıdır enerji. Ne denirse onu yapar.

   İyi akşamlar.

 26. Büyünün sınırı var mı ?
  Bir insan okuma hızını artıra bilirmi yada uykusunu azalta bilirmi her şey konusunda büyü yapılabilrmi herhangi bir sınırı varmı ?

  1. Esenlikler,

   Yani sürekli bu örneği veriyorum ama cidden durumu özetliyor. Güneş’i küçültüp cebimize koymanın mümkün olduğunu hiç sanmam.
   Ama saydığınız şeyler çok daha “sıradan” ve mümkün şeyler. Zaten güç meditasyonu ve yogada ilerledikçe ruh, zihin ve beden çok daha optimize bir hale gelir ve insan her şeyin üstüne bir de daha “dayanıklı” bir canlı olur. Kendinizi ASLA daha az uyumaya zorlamayın ama gelecekte güç ve açıklık seviyeniz arttıkça kendi kendinize daha az uykuyla da rahatça yaşayabildiğinizi fark ederseniz şaşmayın. Ama bu konuda büyü de yapmayın, yemek ihtiyacınız üstüne büyü yapmak gibi olur. İlk dediğiniz şey de zeka, beynin işleme hızı, algılar gibi şeylerle alakalı, bu konuda da gayet tabii büyü yapılabilir.

   İyi sabahlar.

 27. Birisini kendime çekmek istiyorum ama istediğim yada arzuladığım birisi yok fakat Kendime uyumlu birisini çekmek istiyorum Büyüyle Yapılıyormu Yapılıyorsa Hangi Büyü Ve Nasıl yapacagız

  1. Esenlikler,

   Evet, “aşk büyüsü” kategorisinde yapılabilecek en sağlıklı şeylerden biri de bu zaten. Bu konuda birden çok şekilde büyü yapabilirsiniz. Konuyla alakalı rünleri (Gebo, Kenaz, vesaire) kullanarak çalışma yapabilirsiniz, gezegenlerin enerilerini (Kabalistik Kareler, sadece titreşimleri, vesaire) kullanarak büyü yapabilirsiniz, başka yolları da var. Ama gerek sitemizdeki şeyleri, gerek de belgelerimizi okuyarak bu konuda ne yapacağınızı anlayabilirsiniz.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Birinin “gözlerine indirilmiş perde” büyüyle yırtılabilir, meditasyonda kendimiz için yaptığımız şey bu zaten. Büyüyle bu başkalarına da yönlendirilebilir, biri İbrahimi inançların pisliğini daha kolay görebilir ve Pagan kökenlerini daha kolay keşfedebilir. Zaten düşman bunun tam tersini yaparak herkesin beynini yıkayıp ağına düşürdü ya. Biz de bunu iyi amaçlarla kullanabiliriz, hatta Irksal Uyanış Ritüellerinde bir açıdan yaptığımız şey de bu.

   Tabii bunu “kolay yol” olarak görmeyin; başarı tamamen kişinin gücüne, hedefin gücüne ve düşman programlarına bağlılık seviyesine ve başka şeylere göre değişir. Ama ortada fiziksel bir emek de varsa bu emeklere de fazladan güç katar büyü.

   İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Tabii, büyünün dini yoktur. Ama büyüde başarıyı belirleyen şey kişinin ruhunun gücü ve odağıdır, başka şeylerin de yanında. Yani sıfır meditasyon geçmişiniz varsa önce ruhunuzu eğitip ondan sonra büyüyle şansınızı denerseniz çok daha iyi olur.

   İyi günler.

 28. Esenlikler , hazırladığım bir büyü çalışmasında Tanrılardan yardım alabilir miyim? Dua ekleyip eklediğim dualara ilgili bir Demon yada direkt Şeytanı dahil edersem beni duyarlar mı? Bunun haricinde çalışmalarımda yardım almam için bildiğiniz bir yöntem varsa lütfen bir şekilde paylaşın.

  1. Esenlikler,

   Doğrudan Tanrılara/Şeytan’a ritüel yapılıp çalışmanızda yardım da rica edebilirsiniz, çalışmalardan önce/sonra Tanrılara dua edip yine yardımlarını o şekilde de rica edebilirsiniz. Hangisini isterseniz. Tabii sizi duyarlar, nasıl uygun görürlerse de öyle yaparlar. Önemli bir konuysa resmi bir ayin yapmak isteyebilirsiniz.

   İyi geceler.

 29. Bunun cevabını alttaki yorumda verir misiniz özel bir konuyu tüm sayfayla paylaşmak istemiyorum

  1. Esenlikler,

   Ağlamanın ruhaniyete olumsuz bir etkisi yoktur, tam tersine duygularınızı bastırmanın etkisi kötü olur. Erkekler ağlamaz diye bir şey de yok, o kadar acınası bir ifadeyi burada göremezsiniz. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin.

   Onun dışında yaptıklarınız gayet yeterli, sadece olumlamadan önce bir-iki de rün kullanın. Aşk konuları için Gebo ve belki Kenaz kullanabilirsiniz. Bunları da uygun sayıda ekleyip sonra olumlamayı söylerseniz daha da sağlam bir büyü çalışması olur.

   Başarılar ve iyi günler.

   1. Teşekkür ederim tavsiyeleriniz için wunjoda gayet güzel bir alternatif söylediğiniz rünlere iyi akşamlar dilerim

 30. Biriyle Barışmak için yapılan büyü çalışmalarının verimliliğimi arttırmak için neler yapılabilir
  Ağlamanın ruhaniyete etkileri nelerdir

  1. Ayrıca barışmayı Zihnimde nasıl hayal edeceğimi bilemiyorum hedef kişiyi olabildiğince iyi bir şekilde hayal edip sarıldığımı falan hayal ediyorum ya da barıştıktan sonra olabilecekleri mesela yürüyüş yapma vb gibi ama barışma anını nasıl hayal edeceğimi bilmiyorum

   1. Bakın, biliyormuşsunuz. Bu bahsettiğiniz imajinasyon yöntemleri de oldukça etkilidir, hangisinde en rahat hissediyorsanız onu kullanın.

  2. Ağlamanın ruhaniyete bir etkisi yoktur. Ancak dayatılanın aksine kötü bir şey değil tabii ki.

   Bahsettiğiniz büyünün veya herhangi bir büyünün etkisini arttırmak için fiziksel bağlamda da harekete geçmek sizin çalışmalarınızın etkisini arttıracaktır. Ancak bunu yaparken acele etmek zorunda değilsiniz, etkisi artar.

   1. Fiziksel bağlamda harekete geçmekten kast ettiğiniz sınavda yüksek not almak için büyü yapan birinin ders çalışarak desteklemesi gibi mi
    Yoksa böyle fiziksel olarak kendisinin temas ettiği vb nesneleri kullanmak mı

    Yani çok mühim sorular değiller zaten o uzunca yazdığım yazı da asıl amacım biraz içimi dökmekti lakin tavsiyeler tabiki işime yarar

    1. “Fiziksel bağlamda harekete geçmekten kast ettiğiniz sınavda yüksek not almak için büyü yapan birinin ders çalışarak desteklemesi gibi mi”
     Evet.

     “Yoksa böyle fiziksel olarak kendisinin temas ettiği vb nesneleri kullanmak mı”
     Hayır.

 31. Merhabalar ayın 6sı ay küçülmekte olduğu için kara büyülerde hem de burcundan dolayı kopma koparma büyülerine başlamak için güzel bir tarih ben bir kara büyü çalışmasına başlamayı düşünüyorum bir dostumun sevdiği bir arkadaşı var ama ben dostumdan uzak durmasını düşünüyorum kendisinin bu yüzdem arada bir tiksinti yaratmak istiyorum daha iyi anlatmak için dostumu soyga koparılması gereken kişiye hermit diyeceğim
  1)Enerjiyi nasıl yönlendirmeliyim herhalde kara büyü olduğu için sağlıklı ve pozitif diyemem benim aklımda şöyle bir önerme var”bana ve soygaya zarar vermeyen kalıcı bir şekilde ,soyga hermitten muazzam(büyük)miktarlarda tiksiniyor,soğuyor ve nefret ediyor(duyuyor)
  2)Kara büyüde enerjiye temas etmemek önemli çünkü enerji bize de zarar verebilir diye (kara büyü için yaptığınız çalışmalarda yükselttiğiniz hiçbir enerjiye bağlanmamalısınız, yani temas etmemelisiniz.)ama bu durumda benim temas etmem sorun olmaz değil mi çünkü enerjiye temas etsem ben de hermitten soğur ve nefret ederim en fazla benim için bir zararı olmaz
  3)bu yapacağım çalışmanın sonuçlarının iyi mi
  Kötü mü olacağını bilemiyorum sadece gün geçtikçe hermit ve soyga arasındaki bağ kuvvetlenecek bu bağlar daha da kuvvetlenmeden yıkmak istiyorum ama çalışmanın beni ve Soygayı nasıl etkileyeceğini bilemiyorum kestiremiyorum

  Bu yüzden çalışmaya başlamaya sıcak bakmıyorum biraz daha sabırlı davranmam gerektiğini düşünüyorum zaten ruhani olarak bende her geçen gün gelişiyorum oyuzden aradaki bağın kuvvetlenmesini şimdilik göz ardı edebilirim em azından sonucunda yaşanacak şeyleri daha iyi tahmin edebilene kadar
  Asıl soru 2. Benim için şuan

  1. 1) Pozitifliği belirtecek bir tabir kullanmak durumunda değilsiniz. Yani “ona ve bana zarar vermeden” demeseniz de olur aslında. “(Korumak istediğiniz dostunuzun adı) (diğer kişinin adı)’ndan kalıcı olarak ve tamamen tüm bağlantılarını koparıyor ve (diğer kişinin adı)’yla asla iletişim kurmak istemiyor.” Tarzına bir afirmasyon öneririm.

   2) Enerjiye “temas” etmek istemezseniz etmezsiniz. Bu, bu kadar detayına takılacağınız bir konu değil.

   3) Yaptığınız çalışma sırasında yalnızca arkadaşınız diğer kişiden soğuyacak, bunun sonuçlarının kestirilmesi zor ve kaosa çekecek olasılıklar yaratacağını hiç sanmıyorum. Ancak eğer bu ihtimali bile göze almak istemiyorsanız olumlamanıza “güvenli bir şekilde” vesaire ekleyebilirsiniz.

   Çalışmaya ne zaman başlamayı isteyip istemediğinizi bilmiyorum, ancak başlamamanızın nedeni kendinizin de negatif enerjiden etkileneceğini düşünmeniz olmasın. Kara büyülerden sonra zaten 111 Surya ile temizlenme yapıyoruz.

   1. Bilemiyorum açıksanı büyü işi biraz da hislerle alakalı ve sonucunda iyi olucağını düşünsemde hislerim bu konuda net değil ruhani olarak daha fazla gelişmeye bakıcam zaten çokta acil bir konu değildi zaman uygun diye yapmak istemiştim cevaplarınız için teşekkür ederim

    Bu rünleri titrettiğimiz zaman elimizde bulunmaları gerek değil mi ırksal uyanışta rünleri kağıda/tahtaya çizip yapıyoruz normalde mesela wunjo da bir yere çizmek gerekir değil mi rünü direk mantra titretir gibi hiçbirşey olmadan titretmek yerine

    Şeyi sormak istiyorum meraktan bir soru çok mühim değil bu gezegen karelerinin bir sıralaması varya Satürn ruhsal karesi mesela o sıralamanın tam tersini yaparsak etkileri tersine çevirmiş olue muyuz Yani Satürn’ü güçlendirmek yerine zayıflatmak vb gibi rtr da tersten okuyoruz ve bu düşmana zarar veriyor ya bu şekilde olabileceğini düşündüm

    İyi günler zaman ayırdığınız için teşekkür ederim

    1. “büyü işi biraz da hislerle alakalı ve sonucunda iyi olucağını düşünsemde hislerim bu konuda net değil”

     Eğer yapmanız gereken çalışma bir zorunluluksa veya sizin için gereksinimi çok fazlaysa bu çalışmayı başaramayacağınız hakkındaki hislerinizi manipüle edebilirsiniz, sonuçta sizin de dediğiniz gibi yapacağınızı bilmek/hissetmek çalışmanın etkisini arttırıyor. Ama hayır, ben bu çalışmayı yapmak istiyorum da hislerim tersini söylüyor diyorsanız bu çalışmaya gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına dair iyice oturup düşünebilirsiniz.

     “Bu rünleri titrettiğimiz zaman elimizde bulunmaları gerek değil mi ırksal uyanışta rünleri kağıda/tahtaya çizip yapıyoruz normalde mesela wunjo da bir yere çizmek gerekir değil mi rünü direk mantra titretir gibi hiçbirşey olmadan titretmek yerine”

     Yazmadan da olur, ancak Irksal Uyanış Ritüellerinde rünleri yazarak üzerlerine odaklanıp titretmenizi (çalışmanın da etkisini arttıracağı için) tavsiye ediyoruz.

     “Satürn ruhsal karesi mesela o sıralamanın tam tersini yaparsak etkileri tersine çevirmiş olue muyuz”

     Hayır. Her enerjetik sistem Ters Tevrat Ayinlerindeki gibi çalışmıyor.

     Rica ederiz.

   2. Bilmiyorum sevmediğim kişiye karşı çok derinden güçlü bir öfke duyuyorum gerek intikam gerek başka şeyler ayın 8 inde büyü çalışmasına başlayacağım başlamadan Tanrı’larla danışacağım sizce nasıl bir Kara büyü çalışması izlemeliyim negatif enerjiye bağlanmaktan korkmuyorum çünkü temizleyeceğim zaten kendimi ve ALGIZ rünüylede koruma sağlarım kendime bu öfkeyi verimli bir şekilde kullanmak istiyorum ama kara büyü konusunda bir bilgim yok sadece nasıl yönlendirmem gerektiğini bilemiyorum enerjiyi ISA rününü kullanabilirim ama nasıl yönlendireceğim bilmiyorum ki neye bağlayabilirim nasıl bağlarım ya da nasıl mahrum bırakırım bazı eylemelerden hiç emin değil bolca üzüntü depresyon duymasını sağlayabilecek yönlendirmeler kurabiliyorum Zihni’mde bu da idare eder ama hareketlerini bağlamak vb ya da bence yalnız bırakmak kendisini bu daha iyi bir seçenek varken bunu yapmak tatmin edici olmaz

    1. Negatif enerjiye “””bağlanmaktan””” korkmanıza gerek yok, çünkü zaten sonrasında temizlenme yapıyorsunuz. Evet.

     “nasıl yönlendirmem gerektiğini bilemiyorum enerjiyi”

     Rün titretip olumlayarak.

     Kendisine ne yapmak istediğinizi bilmiyorum ve bu konuda size “şunu yapmayın” diyemem, fakat tekrar tekrar “enerjiyi nasıl yönlendireceğim” diye sormuşsunuz. Yalnızca genel büyü şemasını lanetleme çalışmasına uyarlayarak yönlendireceksiniz, bu kadar basit. Lanetleme çalışmalarında diğer rünik çalışmalardan farklı yaptığınız bir şey yok, aynı şema.

   3. Bu arada öfkede bir enerji kaynağı herhalde bedenimden kırmızı renkte bir enerji topladım auramın dışında toplarken rahatladım sonra bu enerjiyi hedefin güneş çakrasında patlattım hani ne sinir kaldı ne stres bu öfkenin enerjisini üzerimden alınca bir rahatlama geldi Yani ferahladım

    1. Evet, öfke ve nefret de enerjidir. En basit örneğiyle nasıl aşk büyüsü yaparken kişiye duyduğunuz arzunun seviyesine göre çalışmanızın etkisi artıyorsa kara büyü çalışmalarında da kişiye duyduğunuz nefretin seviyesine göre çalışmanın etkisi artıyor. Ayrıca kendinizi sakinleştirmek ve anlık sinirinizden kurtulmak için bu enerjiyi taç çakranızdan da salabilirsiniz, ancak sizin yaptığınız da pek anlamsız gözükmüyor. O yüzden nasıl rahatsanız o şekilde yapmanızı öneriyorum, bu sizin söylediğiniz gibi enerjiyi biriktirip bir düşmanın üzerinde “patlatmak” da olabilir tabii ki. Fakat bunu yapmayı tercih ederseniz ne olur ne olmaz sonrasında temizlenmeyi de unutmayın.

 32. Benim hafıza da biraz sıkıntı var, okuduğum bir şeyi 5 dk içinde unutuyorum, vitamin değerlerimde sıkıntı yok, hafıza güçlendirici büyü ve ya başka bir şey var mı, bu sene bir sürü ders var bir de kafama girmiyor 🙁

  1. Esenlikler,

   Epifiz bezi meditasyonu, kundalini yoga ve hatha yogayı yapmayı unutmamanızı öneririm. Hepsinin hafızaya pozitif etkisi bulunmaktadır.

   Eğer şansınız varsa metabolizmanızı yüksek tutmak için biraz spor yapmanızı öneririm. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur bildiğiniz gibi.

   Hafızayı güçlendirmek için çeşitli minik egzersizler bulunmaktadır. Araştırmanızı öneririm.

   Onun dışında gezegensel karelerle veya büyü yardımıyla uzun soluklu olarak hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

   İyi günler.

 33. Verdiğiniz bu çalışmayla alakalı yardımınız lazım neden yardımcı olmuyorsunuz?
  meditasyon programını ve güç meditasyonlarını çok iyi şekilde uyguluyorum bir büyü neden tutmaz?
  Niye hedef kişi bana adım atmıyor? Aşk büyüsünü den bahsediyorum.
  7 günlük mum büyüsü vs var yoksa onları mı denemem lazım?
  Rica ediyorum yardım edin

  1. Yardımcı oluyoruz.

   Büyülerde en önemli etkenlerden birisi zihindir. Eğer durmadan “overthinking”e düşüyorsanız, yani büyü üzerine çok fazla düşünüyorsanız bu elbette büyünün etkisini azaltır. Benim tavsiyem; büyüyü yapın ve unutun. Etki göstermesini beklemeyin, fakat büyünün işleyişinden şüpheniz de olmasın. Burada “büyüyü sorgulamayın” demiyorum, bu yaptığınız hataları görmenizi sağlar. Ancak durmadan bunun üzerine düşünüyorsanız veya kuruntu yapıyorsanız bu büyünüzün yıkımına(tabii ki mecaz anlamda) sebebiyet verir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir