Büyü Nedir, Nasıl Yapılır?

Yine merhaba sevgili okuyucularımız. Hakkında yazacak yığınla konu var ve aralarından seçmek oldukça zor, hele de bu konuların neredeyse hiçbiri üzerine işe yarar türden kaynak bulunmadığını da göze alınca. Ama bugün sizlerle büyücülüğü konuşmak istiyoruz. En nihayetinde bu sitenin amacı yanlış inanışları yıkmak ve yerine sarsılmaz, yanmaz, yapışmaz, Ebedi, Mutlak Gerçekleri geri koymak.

Öncelikle özellikle Türk halkımızda belli başlı yaygın, yanlış inanışları sıralayalım:

 • Büyücülük kargalar, kurbağalar, “ölüm” veya “karanlık”la ilgili değildir.
 • Büyü placebo değildir.
 • Büyü yapmak için büyüyü iletecek “elçi”, “araç” veya “odak” (peri, ruh, “cin“, saç, tırnak, vesaire) gerekmez, sadece bazı durumlarda başarıyı kolaylaştırabilir.
 • “Üç Kat Yasası”, “Yedi Kat Yasası”, “On Kat Yasası”, “karma” gibi şeyler tamamen ve yüzde yüz saçmalıktır (ve insanların buna dair başlarına gelebilecek her şeyi Egregore olarak yorumlayabiliriz, ki bu konu hakkında da detaylıca bilgi sunacağız. Ama şimdilik bu saçma olgulara inanmayı reddetmenin bu olgulara karşı tam bir koruma sağlayacağını söylemek yeterlidir.).
 • Büyü “zor”, “havalı”, veya “doğaüstü” değildir.
 • Büyü “gizli bir ilim” değildir ve sadece belli, “elit”, “seçilmiş” bir kesime ait değildir. Tıpkı ruhani gelişim teknikleri gibi büyüyü de herkes kullanabilir.

Bir de büyü sembolizmi hakkında birkaç ufak bilgi vermeliyiz. Bilirsiniz belki, Hollywood’dan çıkan filmler genellikle büyücüleri korkunç, koca burunlu ve burunları benli, süpürgeye binen yaşlı, çirkin ve korkunç kadınlar olarak resmeder. Tabii bu da (((kimin))) yürüttüğü belli olan Hollywood’un son derece doğal ve düzgün ve bilgili kullanıldığında tamamen güvenli bir şey olan büyüyü karalama çalışmaları. Mesela büyücülerin kedi, kurbağa falan gibi asistanları olduğu resmedilir. Bu İngilizce’ye “familiar” diye geçmiş, Türkçe tam karşılığı bulunmayan ama “büyülü hayvan” diyebileceğimiz bir olgudur. Şöyle ki içinde ruh (veya Satanistlerin durumunda Demon, yani Tanrı) bulunan ve bu hayvan aracılığıyla iletişim kuran ve büyücüye yardım ve destekte bulunan, büyücünün de aynı şekilde çok yakın ve sevgi ve saygı dolu bir ilişki içinde olduğu bir hayvandır.

Bunun dışında kazanlar, yüzükler, taşlar gibi şeyler de kullanıldığı iddia edilir. Bu ve bu gibi araçların kendi başlarına hiçbir güçleri yoktur; genel olarak amaçları büyücüyü o ruh haline sokmaktır ve bazı durumlarda sembolik olarak belli elementleri veya ruhani olguları temsil ederler. Mesela kadehte şarap su elementini temsil eder. Bu ayin araçları elbette elementlerin veya belli frekansların enerjileriyle kutsanıp şarj edilebilir ve kendi güçleri olacak bir konuma getirilebilir, ama bundan da Ayin, yani tören büyüsü üzerine yazacağımız bir yazıda detaylıca bahsetmek daha uygun olur.

Şimdi büyünün ne olmadığını gördükten sonra nedir ve nasıl yapılır ona gelelim.

Öncelikle doğanın işleyiş biçiminden bahsetmek istiyorum. Şu an bu yazıyı okuduğunuz bilgisayarı düşünün. Veya o bilgisayarın üzerinde durduğu masayı. Veyahut o masadaki diğer başka şeyleri. Şu an icad olunmuş, “yaratılmış” her şey daha önce başka birisinin fikriydi. Nitekim doğa da böyle işler. Önce tinsel düzlemlerden enerji zihinsel “evrene”, yani fikirler dünyasına akar; burada zuhur eden düşüncelerse sonrasında fiziksel plana insanların davranışları ve enerjileri yoluyla aksolur. Büyü de böyle işler. Dünya veya kişiler üzerinde yaratmak istediğiniz bir değişim olur ve bunu enerjiyi kullanarak meydana getirmeye çalışırsınız.

Daha önce de bahsettiğimiz gibi büyüde “Üç Kat Yasası” diye bir şey yok. Konuyu çok saptırmayacağım ama bunun sayısız kanıtlarından sadece (ve kabul ettiğim üzere zayıf) bir tanesini ortaya koyayım: Eden bulmuyor. Bırakın üç katı, bir katı kadar bile bulmuyor. Bugün kokuşmuş politikacıların herhangi birine bakın. Hem kendi ülkemizde, hem de dünyada. İktidardan çekildikten sonra bile insanların sırtından edindikleri muazzam servetlerle birer kral gibi yaşıyorlar. Elbette öldürülenleri veya itibarları mahvolanlar oluyor ama bu kesinlikle “edenin bulması” değildir; hele de belli bir orana göre kesinlikle değildir. Öyle ki milyonları sömüren bir insan tek kişiyse onun hayatı ne kadar mahvolursa mahvolsun o kadar kişinin ahı kesinlikle çıkmış sayılamaz. En nihayetinde bırakın bir milyonu, yüz insan bile toplamda bir insanın çekebileceğinden çok daha fazla toplam acı çekme potansiyeline sahiptir. Yani nedir; evrende “mükemmel bir karmik denge” yok. Hele hele de yaptıklarınızın size üç kat iadesi kesinlikle yok, ve fiziksel olarak imkansızdır. Buna dair tek bir örnek daha verip geçiyorum.

Cengiz Han’ı bilirsiniz. Zamanında o kadar çok kadınla beraber olmuştur ki en nihayetinde günümüzde her 200 insandan birisi onun soyundan gelmedir. Ve de o zamanlar dünyadaki nüfusun %10’unu yok etmiştir. Ama adam huzur içinde yaşlandı ve öldü. Ve biz burada “Olsun, Cöhönnömdö coyır coyır yonocok” diyecek tipler değiliz, gerçekçi olalım. Evrende sadece insanların davranışlarını ödüllendiren veya cezalandıran bir astral polis yok. Bu ödül verici veya cezalandırıcı gökyüzü babacığı düşünceleri -başka yolların yanında- özellikle modern Wiccanizme çok geç girmiştir. Öyle ki ilk referansları 1970 yılında Raymond Buckland tarafından yazılan “Witchcraft Ancient and Modern” isimli kitaptan çıkmadır. Buckland da Gerald Gardner tarafından inisiye edilmiş bir adamdır. Gardner ise Gül Haçlılar Birliği’ne üyeydi. Bu ve bunun gibi Yahudi-Hristiyan Sağ El Yolu saçmalığı yollardan ödül-ceza tabanlı bozulmuş “karma” tanımını ortaya ilk Gardner attı ve çoğu Wiccan da günümüzde bu adamdan devşirme ideolojileri takip eder. Yani bırakın Wiccan’lığın antik ve kadim bir yol olmasını, bildiğiniz Yeni Çağ Akımıdır. Çok önemli başka bir nokta da, Gardner’ın boğazına kadar Yahudi öğretilerine batmış Altın Şafak Cemiyeti’nin bir üyesi olduğudur.

Her neyse. Konuyu dağıtmayalım demiştik, o yüzden hemen konuya geri dalalım. Hatta zaten o Üç Kat Yasası yalanı da konunun bir parçası çünkü Üç Kat Yasası diye bir şey yoktur ama büyü yapmanın da üç temel “adım”ı vardır. Bu adımlar böyle karmaşık veya zor değildir. Hatta oldukça basit ve doğal. Bu adımlar;

 • Enerjiyi yükseltme,
 • Enerjiyi programlama, ve son olarak da
 • Enerjiyi yönlendirmedir.

Birinci adımdan başlayalım. İlk önce çalışma yapacak bir enerjiniz olmalı. Ve bu enerji ne kadar güçlüyse o kadar iyi olur. Aynı şekilde kendi öz enerjileriniz ne kadar kuvvetliyse o kadar fazla enerjiyi doğal olarak yükseltip kontrol edebilirsiniz. Tecrübe kazandıkça bu daha kolaylaşır. Bu tıpkı bir kas gibidir, ne kadar çalıştırırsanız o kadar güçlüdür. Büyü çalışmalarında öz enerjilerinizi de kullanabilirsiniz, dışarıdaki bir kaynağın enerjilerini de (durumun gerektirdiklerine göre) invoke veya evoke ederek kullanabilirsiniz. Özellikle ak büyü çalışmalarında (ki tecrübesiz bireyler özellikle ak büyü üzerine çalışmalıdır, çünkü kara büyü daha fazla tecrübe ve yetenek gerektirir) öz enerjilerinizi kullanmak ve de çalışmanıza bağlanmak isteyebilirsiniz. Çalışmaya bağlanmaktan kasıt yani enerjilerin sizi de etkilemesine izin vermek için o kullandığınız enerjilerle bağlantı kurmaktır. Mesela birisine aşk büyüsü yapıyorsanız ve o kişiyi tek taraflı aşkla lanetlemek gibi bir niyetiniz yoksa çalışmaya bağlanarak kendiniz de bu duygu silsilesine kapılabilirsiniz.

Rünler ve titreşimleri kullanmak (bunlar üzerine gelecekte yazı yazacağız) enerji yükseltmenin en hızlı ve güçlü yollarından biridir. Başka yollar içerisinde enerjiyi direkt olarak vücuda “solumak” veya sadece imgeleme kullanmak da vardır. Enerjiyi yükseltip tüm vücudunuzda kuvvetli bir şekilde hissedene kadar devam etmelisiniz. Hatha Yoga, Tai Chi ve/veya belli nefes egzersizleri de enerji yükseltmede etkilidir.

İkinci adımsa enerjiyi programlamaktır. Programlamadan kasıt enerjiye ne yapmasını istediğinizi söylemektir, çünkü enerji kendi başına nötr ve etkisizdir. Enerjiyi programlamada “olumlama” dediğimiz şeyleri kullanırız. Olumlamalar  enerjiyi programlamak için şimdiki zaman halinde tekrar edilen kısa ve öz ifadelerdir. Şimdiki zaman kipi kullanılmalıdır çünkü enerjinin “olacak” olgusunu anlayacak aklı yoktur. Bir şeyi meydana getirmek için kafanızda imgelerken sanki o durum zaten gelmiş ve oluyor gibi düşünmelisiniz.

Örneğin “Bana ____ gelecek.” değil “Bana şimdi ____ geliyor.” demeliyiz.

Aynı zamanda enerji en az dirençli yolu takip eder ve bu yüzden de sizin istediğiniz şeyin size nasıl geldiğini siz belirtmedikçe bilmesinin bir sebebi yoktur. Yine örnek verelim, çok para istiyorsunuz. Herkes ister elbette, doğaldır. Sadece “Bana para geliyor.” diye bir olumlama kurmayın; çünkü bu normal olarak para kazandığınız yerden de gelebilir. İşiniz, öğrenci bursunuz, harçlığınız, genelde her nasılsa oradan da gelebilir. Çünkü bu en az dirençli yoldur. Bu olumlamayı geliştirmek lazım. Mesela “Büyük miktarlarda kolay ve bedava para bana geliyor ve bu para elimde tutmak veya harcamak üzere bana ait.”. Ama aynı zamanda da “pozitif ve sağlıklı bir biçimde” gibi bir şey eklemelisiniz. Çünkü belki de en kolay ama o an o kadar da pozitif olmayan bir yol çok zengin ve sevdiğiniz bir akrabanızın ölüp size miras bırakması olabilir. Böyle kazaları (ki milletin “Hebe hübe bir şey kazanmak için bir şey feda etmelisin, karmanın yolu budur!!!1111birbirbir” diye salyalar saçmasının sebeplerinden biri budur. Enerjiyi nasıl programlayacaklarını bilmediklerinden istenmedik durumlar meydana getirmeleri ve bunu dışarıdan bir kuvvetin onlardan “bedel” aldıkları şeklinde yormaları. Ama bu denklemdeki tek “bedel” büyü çalışmasına harcadığınız enerji ve zamandır.) önlemek için böyle bir olumlama ve olumlamaları tekrar ederken kafanızda kurduğunuz imgelemeyi de mutlu durumlarda düşünmeniz son derece yeterlidir. Yani en nihayetinde “Benim için pozitif ve sağlıklı bir şekilde büyük miktarlarda kolay ve bedava para bana geliyor ve bu para elimde tutmak veya harcamak üzere bana ait.” gibi bir olumlamamız oluyor. Elbette kendi olumlamalarınızı da yaratabilirsiniz, ama burada bahsettiğimiz önlem ve tavsiyeleri dinlemek sizin için çok faydalı olur.

Olumlamaları tekrar ederken ve isterseniz de tekrar ettikten sonra birkaç dakika istediğiniz durumu kafanızda imgeleyerek düşünebilirsiniz. Genel bir kural olarak olumlamaları 3 ila 10 kez arası tekrar etmek yeterlidir. Mantraların aksine olumlamaların sayısını bu kadardan çok daha fazla arttırmanın bir faydası yoktur. Olumlamalar enerji yükselten güç kelimeleri değil, onları yönlendiren, niyet bildiren talimatlardır. Kişisel olarak tamamlanmaların, mükemmelliğin ve kalıcılığın sayısı olarak 9’u öneririm. Bir mantrayı da aksi belirtilmedikçe 9 veya dokuzun katı kadar tekrar etmenin herhangi bir zararı olmaz.

Artık son olarak üçüncü adıma geldik. Burada enerjiyi yönlendiriyoruz. Bunu da imgeleme yoluyla yaparız. Ak büyüde kullanılan enerjiler Güneş gibi pırıl pırıl parıldayan beyaz-altın sarısı şeklinde hayal edilmelidir. Bu beyaz-altın sarısı enerji imgelemelerinizin niyetini aşıladığınız astral enerjidir. Bu çalışmanıza güç katar ve amacızın maddesel dünyada meydana gelmesine yardımcı olur.

Bu parlak enerjiyi imgeleme sırasında kendi etrafınızda ve/veya istediğiniz sonucun etrafında hayal etmelisiniz. Kafanızda ne meydana getirmek arzuluyorsanız onun şu anda olduğunu hayal edin ve bu parlak, beyaz-altın sarısı enerjinin her şeyi daha da parlaklaştırdığını düşünün.

Örneğin kendinize para çekecekken parayı imgeleyip hayalini kurmalısınız (mesela cüzdanınızı dolu düşünerek) ve hatta parayı hissedip kokusunu bile almak isteyebilirsiniz. İmgelemeleriniz ne kadar gerçekçi ve ne kadar duyu kullanırsanız çalışmanız o kadar etkili olur ve bu çalışmaya da olabildiğince enerji aşılamak işinize yarar.

İyileşmek için de yine aynı enerjiyi iyileştirmek istediğiniz organa yönlendirip kendinizi sağlıklı ve mutlu olarak hayal edin. Burada bu hisler önemlidir. Sanki istediğiniz sonuçlar zaten gelmişçesine mutlu hissetmek çalışmanın gücünü arttırır.

En son olarak da bu çalışmayı düşünmeyin. Unutun gitsin. Başka şeylere odaklanın. Umutsuz durumlarda bu zor olabilir ama elinizden geleni yapın. Bir büyü çalışmasının üzerine takıntı yapıp evhamlanmak bu çalışmanın sonuçlarını eksiltebilir. Sadece rahatlayın ve büyünün çalıştığını bilin. İşe yarıyor mu diye evhamlanmak yerine büyüyü yaptığınızı ve artık ne yaparsanız yapın iradenizin meydana geleceğini kabullenmek ve bilmek daha faydalı bir mantalite olur.

Son olarak da kara büyü için yaptığınız çalışmalarda yükselttiğiniz hiçbir enerjiye bağlanmamalısınız, yani temas etmemelisiniz. Zaten bunu bilmeyen büyücüler bunu sık sık yapar ve bu yüzden de çokça acı çekerler. Her şeyin cevabı bilgidir, “karma” veya “üstün akıl” diyerek geçmek değil.

Pek çok büyü kitabı kara büyü için siyah enerjiler kullanmayı tavsiye eder ve evet, siyah yıkım için etkili bir renk olsa da kullanım amaçları sadece kötücül değildir. Bir şeyleri saklamak, rahatlayıp dinlenmek ve bir şeyleri daha “emici” (duygulara, düşüncelera, enerjilere karşı) yapmaya yarayabilir. Eğer ki amacınız birisini manipüle etmekten ziyade öldürmek veya hasta etmekse griyi kullanın. Gri ölümün rengidir ve gri enerjiler hastalıklar ve envai çeşit olumsuz durum yaratır. Mesela ölüm büyülerinde de tıpkı ak büyülerde yaptığımız gibi bu gri ölüm enerjisini önce bir yerden çekiyoruz. Mesela mezarlık gibi çok ölüm olan yerlere gidip yerden çektiğinizi (ama enerjiye dokunmadan ve temas etmeden) hayal edin, sonra da ikinci adım olarak programlayın. Mesela “Gri ölüm enerjisi negatif ve acılı bir şekilde ____ kişisini yok ediyor.”. Bunu yaparken bu enerjiyi hedefinizi düşünüp o kişinin içine akıtın. Genel olarak bu düzenli olarak pek çok kez yapılmalıdır. Ve de pek çok popüler kitap kara büyü yaparken olabildiğince çok öfke, nefret gibi duygular hissetmenizi söyler. Bunda sorun yok ama gerekli de değil. Duygular güçlü bir enerji kaynağıdır ama en güçlü enerji kaynağı değildir. En güçlü enerji biyoelektriktir ve güç meditasyonlarıyla zaten kişisel enerjiniz çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Yani en nihayetinde en önemli şey kendi ruhunuzun gücüdür, iradenizin kuvvetidir ve enerji yönlendirmedeki yeteneğinizdir.

Tabii kara büyüden de bahsettik ama sokakta birisi omzunuza çarptı diye öldürmeye çalışmak saçmalık olur. Şeytan gerektiği zamanlarda adaletin sağlanması gerektiğini kabul eder ve Yahweh’in takipçilerine empoze ettiği gibi “öbür yanağı dönmek” gibi saçmalıklar yoktur; ama gereksiz yıkım ve vahşete katiyyen de karşıdır. Kara büyü çocukça arzular için değil, adaleti sağlamak içindir. Ve gerçek günah “gücünü sadece “iyilik” için kullanmama” değil, zihnimizin ve ruhumuzun doğal ve gerçek güçlerine ulaşmamak, kullanmamak ve kendimizi yüceltip muasır medeniyetler seviyesine Tanrılarımızın düzeyine çıkartmamaktır. Gerçek Satanizm bireyin zihnini, ruhunu ve kişisel güçlerini geliştirmeye çalışmasıdır ve de büyücülük denilen olgu da “majisyen”lerin anlattığı kadar zor bir şey olmaktan ziyade sadece zihnin ve ruhun bu güçlerini kullanmasıdır. Ve zaten kudretle birlikte bilgi ve vicdan, yani iyilik gelir. Ruhani açıdan evrilmiş insan iyi insandır ve gereksiz ve aptalca ego tuzaklarına düşmek veya önüne gelene saldırmak gibi düşünceler bu duruma geldiğimizde bize daha da itici gelir.

Evet sevgili okuyucular. Bir yazımızın daha sonuna geldik. Umarım bu uzun yazımızdan sıkılmamışsınızdır ama yıkılması gereken çok yanlış algı ve tabu, anlatılması gereken de çokça bilgi var. Ama en nihayetinde görüyorsunuz ki büyü aslında hiç de o kadar karmaşık bir olgu değil. İleride spesifik teknikler üzerine yazılarımız da olacak. Bir sonraki yazımıza kadar sağlıcakla kalın.

Referanslar ve özel teşekkürler:

https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/ThreeFoldLie.html
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/PowersofMind.html
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/ThreeSteps.html

“Büyü Nedir, Nasıl Yapılır?” hakkında 266 yorum var

 1. Diyelim ki bugun sabah büyü çalışmamı yaptım ve bitirdim. Ertesi günki çalışmama kadar büyü yaptığım kişiyi veya durumu düşünmem büyüye iyi yönde etki etmez mi? Düşünmeyin denmiş. Sonuçta düşünerekte astraldeki o oluşumu beslemiş olmaz mıyız?

  1. Esenlikler,

   Evet, doğru. Yazımızdaki “büyü yaptıktan sonra büyüyü düşünmeme” olayı daha çok kuruntu yapıp “Tuttu mu, tutacak mı, tutuyor mu, tutsa ya, ne zaman tutacak” mantalitesinde olan insanlara yöneliktir. Bu yüzden büyü yaptıktan sonra sonuçları fazla derin düşünmemek iyi bir fikirdir. Ama elbette iradenize hakimseniz, büyü çalışmanız aklınıza gelince daha da özgüvenle büyünüzün meydana geldiğini ve başarılı olduğunu olumlayabilir, hissedebilir, arzulayabilir ve bu şekilde dediğiniz gibi büyünüzü “besleyebilir”siniz.

   1. Aynı zamanda bazı çalışmalarda yollanan enerjinin düşünülmesi o enerjinin çalışmasını da engelliyor. Mesela Franz Bardon ateş elementali varlıkların yaratılmasında yalnızca enerjiyi programlama kısmında düşünülmesini aksi taktirde elementalin zihin küresinde olmaktan hedefe yönelemeyeceğini ve verilen görevi yapamayacağını belirtiyor.

   2. Peki rün ile yapılan büyüler gezegensel kareler kadar etkili midir? Ve rün ile yaptığımız büyülerin süresini nasıl belirleyeceğiz.

    1. Şu şundan etkilidir diye bir şey demek çok doğru olmaz, durumdan duruma değişir. Örneğin bu aralar Jüpiter en güçlü zamanlarında, bu süre içinde Jüpiter Karesi yapılırsa veya hatta “spam’lenirse” çok güzel sonuçlar alınabilir, benzer etkili rünlerden bile etkili olabilir. Ama Jüpiter ev burcundan ayrılıp sıradan bir burca girdiğinde elbette bu seviyede etkiler görmek daha zor olabilir.

     Yani kısaca gezegenlerin, kendinizin, Ay’ın, Güneş’in, durumuna bakıp her bir vakada ayrı karar vermek en iyi fikirdir.

 2. Büyü süreci hakkında fazladan bilgi arıyorum merak ettiğim bir şeyler var. Öncelikle enerjiyi yükseltmek için sitedeki meditasyonları yapmak şart mı ? Kendi ürettiğimiz meditasyonları falan yapsak enerjimizi yükseltemez miyiz ?

  Ayrıca Rünleri nasıl kullanmalıyız yani bir kağıta falan mı yazmamız lazım büyü üzerine birkaç şey daha yazar mısınız ?

  Bir diğer sorumda satanist olmadan tanrılarla iletişim kurmak mümkün mü ?

  1. Esenlikler,

   Genel olarak sadece enerji yükseltmek değil, direkt büyü yapmak için meditasyon yapmak “şart” diye düşünebilirsiniz. Teknik olarak böyle bir gereksinim yok, ama büyüde kullandığınız enerji başka şekilde nereden gelecek? Ve meditasyon ve yoga gibi pratiklerle içsel enerjinizi güçlendirmezseniz büyü çalışmalarınıza ne kadar enerji yönlendirebileceksiniz ki? Dolayısıyla işini bilen her majisyenin güç meditasyonları ve yoga yapması gereklidir. “Kendi ürettiğiniz” meditasyonlara gelince; böyle şeyler olsa bile gelişmiş ruhani simya bilgilerine ve yeteneğine sahip olmadan düşündüğünüz şeylerin ne kadar faydalı olabileceği şüphelidir. Zaten uygulayabileceğimiz düzinelerce teknik var; Joy of Satan dışında da doğru (veya doğruya yakın) bilgiler veren bazı yazarlar da var ki bunlar forumlarda da paylaşılıyor. Yani bu işe yeni başlayan birinin düşünebileceği şeyler çok büyük ihtimalle üretilmiştir. Ama gerçekten çığır açıcı bir şey bulduğunuzu düşünüyorsanız paylaşmaktan çekinmeyin, size fikirlerimizi seve seve sunarız.

   Rünler veya başka şeyler bir şeye yazılarak kullanılmaz. Bütün güç kelimelerinin olayı mantra olarak titretilmektir. Eski yazıtlarda, rünleri “kazımak” hakkında yazan şeyler genel olarak bu güç kelimelerini ruha kazımaktan bahseder, yani titreterek enerjilerini açığa çıkartmak ve ruhumuz üzerinde kullanmak. Rünler ve başka mantralar, meditasyonda da kullanılabilir. Zamanla gerek büyü, gerekse de diğer her konuda daha fazla içeriğimiz olacak elbette.

   Evet. Tanrılar son zamanlarda gerçekten çok meşgul, ve iletişim konusunda biz Satanistlere öncelik veriliyor ancak saygılı ve samimi olan birisinin istekleri sadece Satanist değil diye reddedilmeyecektir.

   İyi günler.

 3. Merhabalar büyü ile ilgili daha fazla paylaşim yaparsaniz çok sevinirim :). büyüyü yaptiktan etkisi direk başlarmi yoksa enerjinin gücüne göre zamanimi olur birde her istekle ilgili büyü yapilabilirmi

  1. Esenlikler,

   Büyünün etki etme hızı tamamen kişinin gücüne, gezegenlerin konumuna ve farklı faktörlere bağlıdır. Ancak düzenli olarak büyü yapıldığı zaman -ki zaten neredeyse hiçbir çalışma “tek atımlık” değildir, belli bir süre boyunca düzenli olarak her gün tekrarlanmalıdır- ve eğer ki doğru şartlarda başlanıp doğru şekilde devam ediliyorsa etki alınmaması pek olası değildir.

   Ve evet, hemen her konuda büyü yapılabilir. Zaman içinde büyü konusunda daha fazla paylaşımımız da olacak, diğer konular gibi.

   İyi günler.

 4. Merhaba birkaç soru sormak istiyorum
  1.Bir çok internet sitesinde büyü materyellerle yapılıdığı anlatılıyor örnke:sabun, mum,domuz bağırsağı vb
  2.Birisine kara büyü yapmak istiyorum ama negatif enerjiyi en yakın nereden alıp çekebilirim ve negatif enerjiye dokunursam ne olur
  3.Büyü çalışması gözler kapalı imajeyle mi yapılmalı yoksa herhangi bir pozisyon falan gerekiyormu öncesinde falan

  1. Esenlikler,

   1) Bunların çoğu İslami zırvadır. Büyüde elbette malzeme kullanılabilecek olsa da zorunlu değildir, ve işi bağlayan şey de malzeme değil enerjidir. Yoksa isterseniz ejderha yağından yapılma mum ve pegasus bağırsağı falan kullanın, ortada enerji yoksa hiçbir şey elde edemezsiniz. İbrahimi inançların ve özellikle ülkemizde de İslam’ın, orijinal ve otantik ruhani bilgileri yok etmesinden ötürü ortaya çıkan vakumu doldurmak için uydurulan zırvaladır. Bunlar işe yarayacak olsa bile tekrar söyleyelim ki bu tamamen pratisyenin gücüne bağlıdır, kullanılan malzeme en fazla yardımcı niteliğinde olabilir.

   2) Dokunmayın.
   Kara büyü yapmak için ille de mezarlardan veya daha önce acı ve ölüme tanık olmuş yerlerden enerji çekmeye gerek yoktur; örneğin rünler de kara büyüde kullanılabiliyor ve herhangi bir yerden enerji çekmeden de bunları kullanabilirsiniz. Titretirken enerjiyi kendi içinize değil de dışarıya, hedefinize odaklamanız yeterlidir.

   3) Hiç fark etmez, kişi nasıl rahatsa öyle yapılmalıdır. Ama tercihen büyüden önce güç meditasyonu/yoga yapın ki enerjiniz iyice yüksek olsun, ve başlamadan önce de RTR yaparmışçasına enerji yükseltmeyi unutmayın. Ve unutmayın, her negatif büyü seansından sonra ister enerjilere temas edin, ister etmeyin, okkalı bir şekilde temizlenin. Tekrar, tıpkı RTR yapmış gibi.

   İyi günler!

 5. Başka kaynaklardan büyü yaptırsak olurmu?
  Örneğin bir medyuma başarı veya zenginlik büyüsü yaptırsam problem olurmu?

  1. Esenlikler,

   “Olur mu”yu açarsanız daha iyi olur.

   “Satanizm’e göre “””(((caiz)))””” midir” anlamında “olur mu” diye sorarsanız siz kalkıp İslami/İbrahimi pisliklere bulaşmayacaksanız ne isterseniz yapın.

   “İşe yarar mı” anlamında “olur mu” diye sorduysanız değişir. Dışarıda medyum kılıklı tiplerin çok büyük bir kısmı şarlatan, dolandırıcı veya daha da kötüsü, o ya da bu seviye gerçek olanlar da genellikle ya astral parazitlerle, ya da düşman melekleriyle çalışır. Yaptıkları şeylerin kalıcı olmaması ve genelde kişiye daha çok talihsizlik getirmesi de bu yüzdendir. Zaten bu tarz varlıklarla çalışan birine sıradan bir insan yerine siz giderseniz sizin için sonuçları daha da kötü olur.

   Elbette İbrahimi programlardan kopuk ve kendi gücüyle büyü yapan otantik insanlar da var, yok diyemeyiz, ama bunları da hem bulması zor, hem de fiyatları yüksek olacaktır. Bu tarz bir insan size birkaç yüz liraya büyü yapmaz, o kadar söyleyeyim.

   Yani günün sonunda en kârlısı kendi kendinizi geliştirip sorumluluğunuzu, kaderinizi ve gücünüzü kendi ellerinize almanızdır. Zaten her ihtiyaç anında bir “medyum”a koşup para mı bayılacaksınız? Kendiniz gelişin, ne zaman, neyi ne şekilde isterseniz öyle yapın.

   İyi günler.

   1. Aslında bir kişi gerçekten büyücüyse para istemesi mantıksız olmaz mı? Çünkü zaten kendisi de istediklerinr ulaşabiliyordur.

    1. Esenlikler,

     Yok canım. Elbette paradan daha önemli şeyler var, ve bunları takip ediyoruz. Ama takdir edersiniz ki ruhlar aleminde de yaşamıyoruz; hem kişisel, hem toplumsal amaçlarımızı gerçekleştirmek için fiziksel kaynaklar da lazım. Ancak bu şekilde hem kendimize, hem de tüm gezegenimize en yüksek verimle yardımcı olabiliriz.

     İyi geceler.

     1. Benimde iletişim kurduğum anonim biri var. Kendisinin iletişimde olduğu demon var. Para karşılığında işimle alakalı hep o kişiye danıştım ve söyledikleri her şey çıktı. Yani haftada bir görüşüyordu benimle ilgili konuda demona soruyordu. Yani o kişi Satanist olduğunu hiç açmadı bende kişisel bilgilere girmedim. Bir sorun yaşamadım yani.

     2. Esenlikler,

      Satanizm arabuluculuk dini değildir. Görüştüğünüz kişinin gerçek bir yeteneği olsun veya olmasın, en iyisi sizin kendi güçlerinizi yetiştirip Tanrılarla kişisel bir ilişkiye girmenizdir.

      İyi günler.

 6. Büyü kitabı önerirmisiniz birde başka soru
  1.Telekinezide enerjiyle imaje yapıyoz cismi itmeye çalışıyoz vs ama büyü neden telekineziden daha güçlü ve etkili ikisindede imaje ediyoruz
  2.Kara büyü den ölen hiç olmuşmu birazcık mantıksız geliyo ve kara büyüde enerjiyi kişinin içine akıtın derken nasıl imaje edeyim enerjjiyi ağızından içerimi akıtayım

  1. Esenlikler,

   “Büyü kitabı” adı altındaki çoğu kitap dibine kadar düşman pisliğiyle bulanmış, dezenformasyon ve yalan dolu metinlerdir. Devam edecek olursak, büyü yapmak için kitaba veya benzeri bir şeye ihtiyacınız yok. Ruhaniyetle ilgili tüm bilgileri internette serbestçe açık ettiğimiz günümüzde, artık “çok eski büyü kitaplarının” pek bir ağırlığı kalmadı. Devam edecek olursak, bu kitaplar genellikle olsa olsa en fazla Karanlık Çağlara dayanıyor; birçoğu daha da yeni. Yani çoğunlukla düşmanın gücünün mutlak olduğu zamanlarda yazılmış kitaplar, içlerindeki bilgilerin kalitesini de düşünebilirsiniz.

   1) “Büyü telekineziden daha güçlü” diye bir şey demedik. Büyü de, telekinezi gibi siddhi‘ler de enerjinin farklı şekillerde kullanımlarıdır sadece. Telekinezi gibi yeteneklerde çok başarılı olan birisinin enerjisinin güçlü olduğunu söyleyebiliriz, bu enerjisini büyüde de kullanabilir. Aynı şekilde yaptığı büyülerden ciddi verim alan, bu konuda başarılı olan birinin de telekinezi gibi pratiklerde başarılı olacağını söyleyebiliriz.
   2) Nasıl istiyorsanız öyle, imgelemede biraz yaratıcılık da önemlidir. Ve neden büyüye kendi keyfinizce sınırlar koyasınız ki? Ölmek mantıksız, ama hasta etmek mantıklı mı? Peki hasta etmenin sınırı ne? Birini verem yapabilir misiniz, yoksa sadece günde 1-2 kez hapşırmasını mı sağlayabilirsiniz? Sınır ne? Çizgi nerede çekiliyor?
   Bu konularda sınır falan yoktur. Tek “sınır”, kişinin iradesi ve gücüdür. Enerji sınır tanımaz.

   İyi günler.

 7. Merhaba
  Bizim üzerimizde büyü olup olmadığını nasıl anlarız yani başkası bize bir büyü yapmışsa bunu nasıl farkederiz öğrenmenin bir yolu varmı?

  1. Esenlikler,

   Güç meditasyonu geçmişi olan insanlar enerjiyi yönlendirmesini ve sezinlemesini/hissetmesini bilirler. Büyü dediğimiz şey programlanmış ve yönlendirilmiş enerjidir, dolayısıyla kendi üzerlerinde böyle bir şey olursa anlayabilirler. Bununla birlikte, birisine büyü yapacaksanız o kişiden daha güçlü olmalısınız. Aynı şekidle, biri de size büyü yapmak isterse, ondan daha güçlüyseniz auranızdan geçip size etki bile edemez. Elbette bu şekilde güçlenmenin de tek yolu güç meditasyonu ve yogadır. Ki ekleyeyim, zaten günlük olarak yaptığımız auramızı güçlendirme ve enerjimizi temizleme egzersizlerinden ötürü, biri bize büyü yapabilse bile kısa sürede bunu üzerimizden atarız. Dolayısıyla tek yol pratik.

   İyi günler.

 8. Merhaba sorularım vardı guzel bir yazı olmus
  Şey birine olumsuzluk şansızlik gibi seyler getirecegimizde siyah enerji kullansak ta olurmu hani illa grimi en guclu ve birine buyu yaparsak ve kendisine buyu yapildigini anlarsa buyuyu yapani bulabilirmi ögrenebilirmi?

  1. Esenlikler,

   Gri daha çok öldürmek, yok etmek içindir. Talihsizlik gibi şeyler için evet, siyah daha uygundur.
   Ve hedefiniz de ruhaniyetten anlayan biriyse, büyücüyse elbette anlayabilir. Kimi hedeflediğinize dikkat edin.

   İyi geceler.

 9. Esenlikler,

  Diyelim ki bir insana büyü yaptın ve yaptığınla da başarıya ulaştın. İster ak büyü ister kara büyü fark etmez. Benim merak ettiğim husus yapmakla alakalı değil. Şeytan, yaratıcı sıfatında yer alıyor. Yaratıcı olmak aynı zaman kollayan korucuyu anlamanına da gelmiyor mu? Yani Şeytan o halde bir insanın bir insana zarar vermesine neden izin veriyor? Kara büyüde öldürmekle alakalı olarak “adalet” sağlanacaksa demişsiniz. Tamam adaleti sağlamak çok güzel bir şey ancak ben adaleti sağlamak için birinin ölümüne önce neden olup sonra korkunç şekilde pişman olabilirim. Bu durumun verdiği psikozları kolay kolay kimse atlatamaz bence… Daha pembe bir çerçeveden bakacak olursak, hoşlandığımız bir kızın bizden hoşlanması için büyü yapıyoruz, büyü de tutuyor ve kız bize karşılık vermeye başlıyor. Bu durum bir başkasının özgürlüğünü elinden almak olmuyor mu? Satanizmle alakalı araştırmaya yeni başladım. Sayfanızı biraz karışık ve düzensiz okuduğum için bilgiler biraz çorba oldu sormak istedim. 🙂 Yani hem bir yaratıcı var özgür olmamızı aynı zamanda ona yakın olmamızı istiyor, hem büyü yapmamıza izin veriyor, (ki verdiği izinle ben çok iyi bir büyücü isem öldürmeye kadar gidebiliyorum) hem de yarattıklarını koruma altına alıyor. Sanırım devreler biraz yandı 🙂

  1. Esenlikler,

   Zaten ölüm büyüsü gibi aşırı şeyleri yaparken kişinin kendinden, haklılığından, bu işi yapmak istediğinden son derece emin olması ve asla şaşmaması gerekiyor; yoksa kontrolün kaybedilip bu yapılanların kişinin kendisine sapabileceği konusunda uyarılıyor.
   Kara büyü sizin de dediğiniz gibi adalettir. Elbette adalet bazen keskin olabiliyor ve olmak zorunda. Geri dönüşü olmayan şeyler yapacaksanız kendinizden tamamen emin olarak yapmanız gerekiyor. Takdir edersiniz ki dünya çiçekler ve böceklerden ibaret değil. Bazı kimseler gerçek anlamda acı şekilde cezalandırılmayı hak ediyor.

   Onun dışında, aşk büyüsü demişsiniz. Hayır, neden bu başkasının özgürlüğünü elinden almak olsun? Kimsenin beynini yıkamıyorsunuz, kimseyi zorlamıyorsunuz. Sadece enerjiyle etki yaratmış oluyorsunuz. Ona bakarsanız bir şeyi çok istemek de büyü, bunu da belirtiyoruz. O zaman insanların “özgür iradesine etki etmemek” adına, hiçbir şey istemeyin de? Eh, hazır başlamışken devam edelim. Ruhaniyet ile fiziksel gerçeklik birbirinden ayrı şeyler değil, o yüzden fiziksel olarak yapabileceğimiz şeylere geçelim.
   Bazılarının ağzı iyi laf yapar; bu doğuştan veya sonradan öğrenilmiş bir yetenek olabilir. Gümüş dilli insanlar var, bir sohbette karşısındaki insanı etkileyip kendine “düşürebilecek” kişiler. Bu da yetenek, ve doğuştan bile olsa pratikle kullanılan ve geliştirilen bir yetenek. Ee, bu kimseler ne yapsın, insanların “özgürlüğünü elinden almamak” için ağızlarını mı açmasınlar?
   Bazı insanlar diğerlerinden daha karizmatik, daha konuşkan, daha çekici, daha güzel, daha yakışıklı, daha alımlı ve benzeri şekilde çekim gücüne sahiptir. Ee, insanları “etkilememek” adına fazladan en ufak bir yeteneği veya doğuştan özelliği olanlar dışarı bile çıkmasın?

   Çizgi nerede çekiliyor? Veya şöyle sorayım, çizgi var mı ki? Keyfi olarak belirlediğimiz standartlar dışında bunun objektif bir kanunu var mı? Büyü yapmak da çok karizmatik veya yakışıklı olmak, konuşma yeteneğine sahip olmak gibi şeylerden farklı değil. Tıpkı çok yakışıklı veya güzel birisi nasıl çoğu kimseyi ortalamadan çok daha kolay bir şekilde elde edebilirse, karşı (veya aynı) cinsi anlayan kişiler tam karşısındakinin zihnine ve duygularına hitap edip bir sohbette “işi bitirebilir”se, büyü de aynı şekilde. Ve bunların hepsi istismar edilebilir, sadece büyü değil. Birisi yakışıklı diye ağına düşürdüğü kişileri istismar etmeyecek diye bir şey yok. Birisi çok zeki, karizmatik veya iyi konuşuyor diye karşısındakini kullanıp atmayı düşünmüyor diye bir şey de yok. Büyüde de aynı şey geçerli.

   Hatta devam edeyim, kolayca istediğini alacak şekilde büyü yapacak gücü olan insanlar genellikle bu noktaya çalışarak gelmiş insanlar oluyor. Çalışmaktan kastımız da yoga ve meditasyon. Bu pratikler insana sadece daha fazla güç katmakla kalmıyor; kişinin bilgeliğini, anlayışını, şefkatini, düşünceliliğini de arttırıyor. O yüzden bana sorarsanız büyü yapmak, potansiyel olarak karşı cinsi etkileme yollarının en etiği bile olabilir!

   Onun dışında, Şeytan insanlığı yaratmış olabilir ama düşmanın istilasından sonra insanlık çok düştü ve dejenerasyona uğradı. Artık toplumumuz, Altın Çağ’daki gibi Tanrıların seviyesine çok yakın değil. Gerek ruhani, gerekse de bilinçsel olarak çok düşürüldük. Bunun sonucu olarak da savaşlar, kargaşalar, anlaşmazlıklar ortaya çıktı. Bunlar Şeytan’ın eseri değildir, ve Şeytan bunların olmasını elbette istemiyor. Biz de bunların olmayacağı bir dünya meydana getirmek için mücadele ediyoruz ya zaten. Ama o zaman gelene kadar biz de dünya nasıl çalışıyorsa öyle çalışmak zorundayız. Ki günün sonunda Satanizm öbür yanağı dönme dini değildir, “uslu çocukluk” değildir, Teletabicilik hiç değildir. Dolayısıyla gerçekler ortadayken bu gerçeklere uygun hareket etmemiz gerekiyor.

   İyi akşamlar.

   1. Bahsettiğiniz gibi gümüş dilli olmak istiyorum. İlk sohbette karsımdaki insani etkileyebilmek ve sempatik olmak istiyorum. Ne yapabilirim??

    1. Esenlikler,

     Fiziksel çözümlerden bahsetmeyeceğim, zaten bu konuda internette burası dışında birçok yerde araştırma yapabilirsiniz. Ruhani çözümler isterseniz de Merkür gezegeni iletişimi, zekayı (kıvrak zeka da dahil) yönetir; Güneş karizmayı, özgüveni ve liderliği yönetir; Venüs de alımı ve cazibeyi yönetir.
     İstediğiniz sonuçlara yönelik olarak bu gezegenlere dair büyüler yapabilirsiniz. Büyünün de yardımıyla bu yöndeki bütün emeklerinizden bol bol verim alıp istediğiniz duruma ulaşabilirsiniz.

     İyi akşamlar.

     1. Sadece mastürbasyonda sıkıntı yok değil mi?

     2. Esenlikler,

      Tabii ki hayır, hatta tam aksine sağlıklı şekilde yapılan mastürbasyon iyidir. Cinsel salınım bir organizmanın akıl, ruh ve beden sağlığı için elzemdir. Mastürbasyonda pornoyla kolaya kaçmak yerine imgeleme yaparak hem imgeleme yeteneğinizi geliştirebilir, hem de uzun vadede çok daha fazla zevk alabilirsiniz. Aynı zamanda gerçek bir partneriniz olduğunda pornonun sizi hissizleştirmeyeceği için partnerinizi de çok daha iyi memnun edebilirsiniz. İlk başta pornoyu bırakıp imgelemeye geçmek zor olabilir ama pes etmeyin, beyin kimyanız kısa sürede normale dönecektir.

      İyi günler.

 10. Aşk büyüleri nasıl yapabilirim tam olarak bilgim yok
  bir demonu satan dan daha çok sevmek yanlışmı

  1. Esenlikler,

   Şeytan “kıskanç bir Tanrı” değildir. Oldu olacak Şeytan’ı çocuğumuzdan da çok sevelim, hatta sevmezsek Şeytan bizi “cezalandırsın”… Oldu mu? Olmadı. Bunlar insani duygulardır, kimse herhangi bir şeyi sevmeye zorlanamaz. Elbette biz Şeytan’ı sevdiğimiz için Ona adandık, ama başka bir Tanrı ile ilişkimiz daha yakınsa Ona karşı duygularımız daha güçlü olabilir tabii. Günün sonunda en önemli Tanrımızın Şeytan olduğunu bildiğimiz sürece sorun yok, değil mi? Böyle şeyler düşünmeyin.

   Aşk büyüsüne gelince; genel olarak sitemizde büyü yapmak için mevcut olan birçok teknik vardır. Şu anda çevirdiğim, direkt aşk büyüsü niteliğinde bir içerik yok, ama buna ihtiyaç da yok. Yazılarımızı okuyup anlayan, ne yapması gerektiğini bilenler bu konuda kendi büyülerini çıkarabilir.

   İyi günler.

 11. Kara büyü yapmak için kullandığımız rünleri güçlendirmek için kendi kanımızı sürmemizi önerir misiniz?

  1. Esenlikler,

   Kesinlikle hayır. Bir şeyde kanınızı kullanmak o şeye (ve bu şeye yönlendirilmiş enerjilere) sizi bağlar. Bu ak büyüde sıkıntı olmayacaktır (şifa çalışması hariç, onda da bağlanılmaz), ama kara büyüde yükselttiğiniz lanetli, negatif enerjilere bağlanmanın kötü bir fikir olduğunu söylemeye gerek yok, değil mi?

   İyi günler.

 12. Kara büyülerde rünlerin tekrar sayılarının kaçın katları olmalarını önerirsiniz?

  1. Esenlikler,

   Bağlama gibi konularda 6 ve 66 Satürn sayıları olarak uygundur. Yıkımla alakalı büyülerde de yıkımı temsil eden 11 iyidir. Tabii bu sayıların katları veya bu sayılara toplanan sayılar (örneğin 42, 4 + 2) da iş görecektir. Her gün kesintisiz bir şekilde kaldırabileceğiniz bir tekrar sayısı seçin. Ardından temizlenmeyi kesinlikle ihmal etmeyin.

   İyi günler.

   1. Ben 4 tane rün kullanıyorum 1 i bağlama 3 ü yıkım için. 4ünü de 27 şer tekrar yapmış bulundum. Bundan sonra böyle devam mı edeyim sizin dediğiniz tarza mı geçeyim.

    1. Esenlikler,

     27 de, 9’a tamamlanan bir sayı olduğu için kullanılabilir. Bu şekilde devam edebilirsiniz. Ve dediğim gibi, her gün 108 tekrar rün titretebileceğinize emin olun. Dikkatli olun, başarılar.

     İyi günler.

 13. Merhaba kardeşim nasilsin. Sana bir soru sorucam bilgili kişisin bu işlerde bence. Şoyle bir sorum var insanlar Kara büyüyle kendilerini bir insandan üstün varlıqa çevire bilermi? Kadim zamanlarda bir Yahweh büyücüsü onlara itaet etmiyenleri cezalandırmak için bir büyü yaparlar ve kendilerini bir kurta çeviriler ve bu tür insanlar yalniz insan eti yerler yani karşi tarafi itaet etirmek için bu işi görürler. Bu zamanlarda ölümlerin ardi arasi kesilmez güclü bir centil (kendisi hanim) ailesini kormak için Kara büyü yapar bu büyü onlari insandan Kat be Kat daha güclü ve hızlı yapar duyulari görme işitme tat bilme ve. Güçlenir ve ödedikleri bedel insan kani içmek oluyofu ve bu varliklar ölümsüz oluyo yani hiç bir şekilde öldürmek olamaz bunlari ve yaşlanmiyolar ve kedilerine verilen isim orginal oluyu. Soru şu böyle büyüler yapmak mümkünmü? Kara büyüde olsa. . Bir olay var dedem anlatirdi 2 dünya savaşı sırasında bzim şehre bir aile yerleşmiş kendileri ingilis kökenli olduklari söylemişler ilk başlarda her şey yolunda olsada bir süre sonra insanlar kayb olmaya başlamişlar her kes bu aileyi suçlamaya başlamiş onlari öldürmek için gitiklerinde aile evinde diyilmiş ve bir daha evlerine geri gelmemişler amma ölümler durmamiş insanlar kayb oluyo ve boazi parçalanmış bir şekilde ormanda bulunurlar bunun üzerine sovyet asker leri gelir ve şehirdende bir qurup admla ormanda onları aramak için gitmişler amma hiç bir şey yokmuş ve onlarin arasindan insanlar bir bir yoka çikmaya başlamiş ve tam tamina 27 asker ölmüş ve 12 şehrili askerlerden kurtulan birinin söylediyine göre o varlıka ne kadar ateş etsede onu öldürememiş bir sure sonra ölümler durmuş tabi ki 2 dünya savaşında bu olay duyulmamiş. Bunu bana dedem anlatiyodu. Birde lord Paemon insani yenilmez yapiyo yazilmiş bu fzikilsel olark yenilmezmi yoksa ruhsal. Sizi sıkdımsa üzgünüm Kusra bakmayin iyi günler

  1. Esenlikler,

   Şehir efsanesi gibi geliyor. O vampir hikayeleri falan daha çok alegoridir, bana sorarsanız da Yahudileri temsil eder. Kana susamış, aç, grotesk derecede çirkin, yamyam, insanlık dışı ve Güneş’in şanı altında eriyip gidiyor… Yahudilere çok uyuyor. Fiziksel açıdan vampirler olması hem çok saçma, hem de anlamsızca olacaktır. Psişik vampirizm var ama konu bu da değil.

   Böyle bir şey olsaydı bile başkalarını sömürerek ilerlemek, Satanizm’in yolu değildir. Dolayısıyla bunlara çok kafa yormak yerine güç meditasyonu ve yoga ile kendi kendinizi Tanrılaştırabilir, bu saydığınız şeylerden çok daha üstün yeteneklere sahip bir varlık olma yolunda ilerleyebilirsiniz.

   İyi geceler.

   1. Bana the originals dizisini izleyip buraya yorum yapmış gibi geldi olayın hepsini buraya aktarmış

  1. Esenlikler,

   Düşman işidir ve bu konuda forumlarda oldukça yazı vardır. Vaktim olmadığından burada yayınlamadım, ama İngilizcesi olanlar oradan bakabilir. Onun dışında ekleyebileceğim pek bir şey yok. Kendinizi koruyun, panik yapmayın, ruhani açıdan kendinizi güçlü tutun ve akıllı olduğunuz sürece güvende olduğunuzu bilin.

   İyi geceler.

 14. Mesela ben kıvırcık saçlarımı düzleştirmek için büyü yapmak istiyorum. Enerjimi yükselttim programladım yönlendirdim ve büyü işe yaramış gibi mutlu hissettim ve sonra çalışmayı düşünmedim unuttum ama aynada ister istemez saçlarımı gördüm etkisi bozulur mu?
  Bunun gibi bedenimizde değişiklik yaparken kullanabileceğimiz rün var mı?

  1. Esenlikler,

   Aynada saçınızı görünce moraliniz bozulup yaptıklarınızın işe yaramadığını düşünür, şevkiniz kırılırsa tabii, yaptıklarınızı sabote edersiniz. Ama büyüyü yaparken, olumlamalarla enerjiyi programlarken istediğiniz sonucu düşünüp o haldeki mutluluğunuzu, pozitifliğinizi iyice içinize sindirip, günlük hayatınızda henüz sonuç almamış olmanın (sonuçta bir günde olacak bir iş değil bu) size etki etmemesini sağlayabiliyorsanız bir şey olmaz. Tabii sağlayamıyorsanız zaten büyü yapmaya başlamadan önce zihninizi kontrol etmeyi öğrenmeniz lazım.

   Değişikliğe göre değişir. Örneğin fiziksel güç ve dirilik için Uruz kullanılabilir. Saç konusunda ne desem bilemedim açıkçası. Önerisi olan varsa buyursun, siz de düşünedurun o sırada.

   İyi günler.

   1. Bence yapması gereken duş alırken suyu programlamak olmalı suyu iyi imgelerse büyü daha fazla etkili olabilir ,rün olarakda thurısaz rününü kullanabilir sonuçta genetik birşey değiştirmesi lazım ründe dönüşümü barındırıyor.Saçlarınızada aynaya bakarken son bakışınızmış(biraz şizofreni olun yani 😁) gibi bakabilirsiniz dahada aklıma birşey gelmedi.

    1. Esenlikler,

     Duşta su sürekli akıyor, duş suyunu büyülemek ne kadar gerçekçi emin değilim. Ama enerji yükseltip imgeleme ve olumlama yoluyla büyü yapmak da mümkün. Yani sadece 666 Enerji Yükseltme + SATANAS mantrasıyla yoğun bir şekilde enerji yükseltip, olumlama ve imgeleme ile programlama da yapılabilir.

     Thurisaz’a gelince. Olmayacak şey değil aslında. Onun dışında verdiğiniz tavsiyeler iyi. Cidden aynaya bakarken artık saçlarınızın bu haline son bakışınızmışcasına bakmak iyi bir fikir. Hani yaptığınız büyünün etki göstermesi “kaçınılmaz”mışcasına. Bir büyücünün duyması gereken özgüven seviyesi (en azından yaptığı majikal operasyonlar konu olduğunda) de zaten budur. Başarılı mantalite.

     İyi geceler.

 15. Rtr leri bir demon adına nasıl yapılıyor? Paimon için onun adına Rtr yapabilirsiniz demişsiniz. Yani bir demon adına yapılan RtT muharebe için o demona enerji gönderiyor mu? Yani demonun adıyla başlamanın ne katkısı/artısı var demon için? Demona enerji göndermek yerine onun adına RTR önermişsiniz ya ondan soruyorum. Haftada 3 gün o demon adına RTR yaparsam beni duyar mı? Yani normal rtryle demon adına yapılanda ne fark var? Birde RTr her gün yapıldığı takdirde enerjise düşüklük, yorgunluk olmaz mı? Haftada 3 gün RTR yapsam sorun olur mu? Yani böyle zaman zaman yapmam meditasyonlardaki gibi biyoelektiğimde dalgalanma yaratır mı? Yaratmaz heralde çünkü o meditasyonlar içe yönelik. RTR aksine enerji verme, dışa gönderim. Gene emin olmak istedim. Her gün yapmak zorunlu mu diye.

  1. Esenlikler,

   Direkt o Tanrıya faydası olmak zorunda değil; siz de, o Tanrı da, Onun şerefine fazladan ruhani muharebede bulunup tüm dünyadaki Centillerin ve bizimle birlikte çalışan Tanrıların işini kolaylaştırdığınızı biliyor olacak. İşin aslı ve anlamı bu aslında. Tanrılar sizi her şekilde duyar, ama elbette güzel bir jest olarak bu dediğinizi yapabilirsiniz. Ama Tanrıların “adına”, daha doğrusu onuruna RTR yapmak “fazladan” bir hizmettir. Yani zaten günlük olarak yapmanız gereken şeyleri yapıp, üstüne bunları yapıyorsunuz. Mantık bu. Ve hayır, neden RTR yapmak enerjinizi düşürsün ki? Aksine, üzerinizden lanetler kalktığı için uzun vadede daha çok güçleneceksiniz. Ki her tür majikal operasyondan önce (RTR’lar da dahil) enerji yükseltme yapıldığı için yorulma gibi bir şey olmaz, enerji yükseltmeden önceki halinize geri dönersiniz. RTR’lar “zaman zaman” yapılacak bir şey değildir. Mücahitler kapınızı baltayla kırıp sevdiklerinizi doğrayacağı zaman da “Ama bir saniye, lütfen RTR yapmadığım bir gün gelin!” mi diyeceksiniz? Sorumluluklarımızdan kaçarak çağırdığımız gelecek aynen bu çünkü. Absürt mü geliyor? Tarihe bakın. RTR’ları düzensiz yapmak biyoelektriğinizde dalgalanma yaratmaz, ama dünyanın düzenine kattığınız faydada dalgalanma yaratır. Ki bu da, verdiğim örnekten de anlayabileceğiniz gibi göze alabileceğimiz bir şey değil.

   Her gün yapmak “””zorunlu””” değil; yani yapmazsanız Tanrılar kafanıza yıldırım düşürmeyecek. Ama bir yandan da evet, “zorunlu”, çünkü düzenli yapmazsak düşmanın hepimizin kapısına bir Daeş’li gönderdiği gelecek yaklaşır. O yüzden bu işe daha vizyonlu bakın.

   İyi günler.

 16. Merhaba.
  Ben panseksüel bir erkeğim ve fiziksel görünüşümden yana herhangi bir şikayetim olmamasına rağmen daha feminen gözükmeyi istemekteyim. Vücudumu istediğim yönde şekillendirmek üzere fiziksel uğraş ve egzersizlerin yanı sıra, bunu büyü ile desteklemeyi düşünüyorum. Temel mantığı anlamış biri olarak nasıl büyü yapabileceğimi genel hatlarıyla forumlardan gördüğüm örnekler ile biliyorum. Ancak tam olarak hangi rünleri, nasıl bir afirme ile kaç tekrar kullanmam gerektiği konusunda şaşırıyorum. Aynı zamanda ne kadar doğru emin olmaksızın, ek olarak uygun zamanda yine aynı amaca yönelik ay karesi yapmanın faydalı olacağını düşündüm. Sizce bu konuda nasıl bir yol izlemeliyim?

  İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Öncelikle belirtmem lazım ki “Panseksüel”lik diye bir şey yoktur. Ortada sadece iki cinsiyet varken “pan” gibi bir ibareye gerek kalmıyor. Eminim ki hayvanlardan, dağlardan, taşlardan hoşlandığınızı da kast etmediniz, o yüzden… Biseksüelsiniz. “Üçüncü Cinsiyet”ten kastımız daha mecazidir yoksa. Elbette “feminen erkeklerden” veya “maskülen kadınlardan” da hoşlanıyor olabilirsiniz, ama bu da kimseyi “””Pan””” yapmaz. Bu insanlar da erkek ya da kadın. Herkes öyle. Transseksüel bireyler de var, ve bu doğada da görülüyor. Çok nadir olarak iki cinsel organa sahip bireyler de doğuyor. Yine de bu, günümüzdeki (((LGBT))) organizasyonunun uydurduğu sayısız saçma cinsel eğilimi geçerli kılmıyor. Neyse, semantikleri geçip sorunuza gelelim.

   Aradığınız şey dediğiniz gibi Ay, ve de Venüs. Özellikle de Venüs. Bu gezegenlerin etkisini içeren mantralar (rünler, burç mantraları ve daha fazlası), majikal kareler ve benzeri şeyler, işinize yarayacaktır. Mantra tekrar sayınızı, istisnasız her gün altından kalkabileceğiniz ve amacınıza uygun bir sayı seçin. 9 ve katları genel amaçlar için uygundur, 10 (ve katları) ise fizikselliğin, değişimleri maddesel dünyada meydana getirmenin sayısıdır. Dolayısıyla her ne mantra seçerseniz 40, 80 veya 90 tekrar yapabilirsiniz, hangisinin altından kalkabilecekseniz. Olumlamayı da 10 kez söylemeniz yeterlidir, dediğim gibi 10 fizikselliğin sayısı.

   Olumlamanızı da aşağı yukarı şöyle bir şey yapabilirsiniz:
   “Benim için sağlıklı ve pozitif bir şekilde, bedenim kalıcı olarak daha feminen [,narin/ince/latif/artık ne sıfat istiyorsanız; çok uzatmanıza gerek yok] bir hal alıyor.”

   Elbette bu sadece bir taslak, ama gözetmeniz gereken şeyler değişimlerin sizin için sağlıklı, pozitif ve kalıcı olması. Olumlamayı çok uzatmayın, şimdiki zaman kipinde cümleler kurun.

   Daha fazla sorunuz olursa yazabilirsiniz.

   İyi geceler.

   1. Kendini ”ibne” olarak tanımlayan ve lanse eden LGBT ucubelerinden biri değilim. Ama yinede onların dezenformasyonlarının tam olarak farkında değilmişim sanırım. Düzeltme için teşekkürler.

    O halde hem olumlama hem rün sayısını 10 ve katları kadar yapacağım. Rünleri minimum 10 kez titretip zaman buldukça bu sayıyı onun katları kadar arttırmak daha iyi olur gibi düşünüyorum. Böylelikle çalışmayı bölmek ve aksatmaya gerek olmaksızın o an için yapabileceğim ölçüde yaparım. Tabi şayet böyle yapmaktan yana bir sıkıntı olmazsa.

    Venüs gezegeninin etkisini içeren rün sanırım Kenaz öyle değil mi? Ancak Venüs’ün etkileri için boğaz çakrasında yaptığımız şekliyle Kaun versiyonunu kullanmak zorunda mıyım? Ayrıca başka hangi rünü kullanmam gerektiğini bilemedim.

    İlgi, alakanız için çok teşekkürler ve iyi geceler dilerim.

    1. Esenlikler,

     10 tekrar biraz az ya. 2 rün bile kullansanız 3-4 dakika eder. Tavsiyem 20, 30, kendine güveniyorsanız da tekrarla başlayın (her bir titreşim için), sonra zamanla arzu ederseniz arttırırsınız.

     Kenaz Venüs rünü değildir, ateşli bir ründür. Daha çok Mars enerjileri taşıyor. Venüs’ün elementi topraktır.

     Björk dişil bir ründür, zaten açıklamasında da belirtiliyor. Lögr de aynı şekilde.

     İstediğiniz versiyonu kullanın, ama genel olarak büyü çalışmalarında kullandığınız her iki (veya daha fazla) ründe de aynı “versiyonu” kullandığınıza emin olun.

     Bir de, rünlerin sayılarını (örneğin Lögr, 21. ründür) veya bunların katlarını tekrar sayısı olarak kullanabilirsiniz; birden çok rün konu olduğunda hepsinin ortak katı gibi şeyler de mümkün. Tabii bazen bu çok absürt sayılara çıkabilir. Her halükarda bu bahsettiklerim zorunlu değildir. Elimizden geldiğince gözettiğimiz şeyler sadece.

     İyi akşamlar.

     1. Şaşkınlıktan ötürü karıştırıyorum arada rünleri kusuruma bakmayın lütfen.

      İki rün kullanmayı düşünüyorum o halde yani Björk ve Lögr’ü. Ayrıca rünlerin açıklamalarında Lögr hakkında ”maskelemek” terimi kullanılmış ve bundan kastın ne olduğunu pek anlayamadım doğrusu.

      Evet versiyonların aynı olması gerektiğini biliyorum en azından.

     2. Esenlikler,

      Anladığım kadarıyla diğer rünlerin kuvvetlerini daha “görünmez” yapmaya da yarayabiliyormuş. Ama bu özelliğini kullanmayacaksınız zaten. Lögr, özellikle Ay’dan özellikler taşıyor. Kısaca onu da kullanabilirsiniz.

      İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Gerçek anlamda aynı anda değil, ama her gün birden fazla büyü yapılabilir. Arada en az 15-20 dakika vakit olursa iyi olur ki enerjiler karışmasın. Ve günde 10 tane büyü çalışması da yapmaya çalışmayın; herkesin bir sınırı var. Kaldırabileceğinizden çok yapıp odağınızı dağıtmayın, enerjinizi sulandırmayın, yoksa daha az etki alırsınız.

   İyi akşamlar.

 17. Son zamanlarda aşırı mastürbasyon yapmaya basladım. Aslında tek mesele o değil. Ben bir kaç ay öncesine kadar çalışıyordum ve yksye hazırlanmak icin gecen ay işten ayrıldım. Geçen sene istediğim puanı da alamadım zaten. Hermeyse bir aydır evdeyim ve hiç ders çalışmadım. İlk gün hevesle Türkçe de 5 sayfa not çıkardım ama sonraki günlerde sıkıldım ve lost izlemeye basladım. Her gün 7-8 saat bilgisayarın basındayım ve bu boktan bişey olmaya başladı. Dahası sabaha kadar uyuyamıyorum. Her gün 5-6 arası uyuyabiliyorum. İşe giderken çok güzeldi. Sabah 8de kalkar, kahvaltı yapar 9da iş başı yapardım akşam 6a kadar. Aslında yorucu bi işimde yoktu birkaç saat ayakta birkaç saat masabasında oturuyordum. Zaten dükkana günde 1-2 müsteri gelirdi ama gene de az çok yorulduğum, erken kalktığım için akşam maksimum 12 de uyuyordum. Sanırım gün boyu evde hareketsiz olduğum için geceleri uyuyamıyorum.

  Sınava 3 ay kaldı ve ben resmen yeni başlıyorum çalışmaya. Zaten Matematik çözmücem. Sözel bölümünden giricem. Yani türkçe edebiyat tarih felsefe cografya calısıcam onlarda bana göre fenden daha kolay. Nasıl düzenli çalışabilirim. İşe giderken nefsimi kontrol altına almıştım. 3 hafta hiç mastürbasyon yapmadım. Ve resmen kendimi dinç, sağlıklı hissettim. Elbette nofab yapmak çok sağlıklı değildir zaten hedefim hiç mastürbasyon yapmamak değil, kendimi kontrol edebilmek. Kişi önce kendini kontrol edebilip sonra enerjilere hükmedebilmeli. Yani kendini bile kontrol edemeyen bir insan evrenin enerjilerini nasıl kontrol etsin? Ruhaniyette kendimi geliştirmeyi hedeflediğim için önce içindeki doyumsuz gücü eğitmeye calıstım ve işe giderken iyi gidiyordu. Ama evde kalınca tembelliğimden enerji bulup bana kafa kaldırıyor. Belki inanmazsın ama mastürbasyon yapıyorum ya boşaldıktan sonra göbeğimin üstünden ses geliyor. Bu her defasında oluyor. Nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum ama bu ses doygunluğun sesi. Yani çok acıkırsın ve yemek yersin ve doyduğunu “hissedersin” ya. İçimdeki de öyle işte. Ona istediğini verdikten, doyduktan sonra geğiririyor. Ya birde her boşalmada proteini dışarı atıyorum. Zaten yaşıma oranla küçük gösteriyorum sürekli boşalarak kendimi daha fazla tüketiyorum. Sınavdan sonra zaten işe gireceğim böylelikle mecburen sabah kalktığım için sabah meditasyonlarını da yapmış olurum. Evde kaldığım sürece mecbur olmadığım için öğlene kadar uyuyorum. Disiplinimi kaybettim. Siz ne önerirsiniz?

  1. Esenlikler,

   Pornoyu bırakın, zaten “aşırı” mastürbasyon yapmanız mümkün olmayacaktır. Cinsel enerjiniz düzene oturunca diğer konularda kendinizi disipline etmeniz de daha kolaylaşacaktır. Bu konuda özellikle daha fazla Boşluk Meditasyonu da öneriyorum, iradenizi kontrol etmenize yardımcı olur. Tabii güç meditasyonlarına da devam edin. İşe de girebilirsiniz, ama o vakte kadar işe yarar bir uğraş edinerek sınav bitene kadar da vaktinizi boş değerlendirmemiş olursunuz. Kısaca bir yerden başlayın ve birkaç adım atın; çürümek de, yükselip parlamak da sizin elinizde.

   İyi günler.

 18. Esenlikler. Eşcinsel bir erkeğim. Heteroseksüel bir erkeğe aşk büyüsü yapabilir miyim? Yoksa sadece eşcinsel erkeklere mi aşk büyüsü yapabilirim? Birde aşık olduğum ya da arkadaşım olduğum insanın yahudi olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Soyadı kohen olmayan, Türkçe ad soyad kullanan pek çok yahudi var sonuçta. İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Cinsel yönelim ruha dayalı bir şeydir. Değiştirmek mümkün değildir, en azından çok üst seviyede ruhani simya bilgisi ve gücü olan biri söz konusu değilse. Dolayısıyla hetero bir erkeğe ilgi duymuş bulunduysanız size tavsiyem, unutun gitsin. Lezbiyen kadınlara ilgi duyan erkekler de var, ama yapacak bir şey yok. Hadi bir şekilde büyü yapıp da ilgisini geçici ve sürdürülemez bir şekilde kazandınız diyelim, yine sürdürülebilir bir ilişki olmayacaktır ve çokça acı ve hüzünü de beraberinde getirecektir.

   Ve cidden Yahudiler kendini belli ediyor. Gerek tiplerinden, gerek konuşma tarzlarından, gerek karakter(sizlik)lerinden, gerekse de ruhani olarak ilerledikçe ruhlarının ne kadar pislik dolu olduğundan. Ama bunları henüz anlayacak derecede güçlü bir Yahudi radarınız yoksa, laf arasında sormayı deneyin!

   İyi günler.

 19. Esenlikler tekrardan tecrübemi sunmak anlatmak istiyorum bunun içinde özürdilerim büyük bir ihtimal şuan size anlattıklarımız komik basit şeyler gibi geliyordur ama bizlerinde bu tecrübeliri edindikce doğruyu yanlışı ayırt edebilmek için danışma gereği duyuyoruz bu konu da destek alıcak tek yol sizlersiz 2 gündür bir isteğimde enerji yükseltip imgeliyerek büyü denemesi yapıyorum enerji yükseltip imgeleme sırasında sağ kolumun dirseğinde karıncalanma ve yüksek ağırlıkta enerji yüklemesi dolduğunu hissediyorum bu enerjiyi de kolumda imgelediğim noktaya gönderme geriği duyuyorun yanlış olan nir şey mi var

  1. Esenlikler,

   Şimdilik büyük bir sorun olacağını sanmıyorum ama dikkatinizi dağıtıyorsa bu bir sorun olabilir.

   Belki el çakralarınızı açarsanız enerji orada toplanmaz ve daha rahat akmaya devam eder. Yogayı da ihmal etmemenizi öneririm. Enerjinin vücudumuzda dolaşmasında önemli bir rol oynuyor bildiğiniz gibi. Bunlar zamanla ve doğru çalışma ile çözülecek sorunlar. Kararlılığınızı kaybetmeyin ve elinizden gelen ile bu yolda devam edin.

   İyi günler.

 20. merak ettiğim sorular var
  1.büyü de malzemeler önemli rol oynarmı hiç bir malzeme olmadan aşk büyüsü yapılabilirmi
  2.lusid rüyanın sizce zaraları varmıdır
  3.çalışan her şeyi alır sözü sizce ne kadar doğru
  4.bir insan sadece bir çakra için meditasyon yapsa zararı ne olur
  5.yorumlar siliniyomu yoksa hatamı oluyo uzun cevaplarsanız sevinirim

  1. Esenlikler,

   1) Malzemeler duzgün kullanıldığında büyük bir yardımı dokunsa bile enerji ve doğru hazırlık olmadan çok işe yaramıyorlar. Yani malzeme olmadan aşk büyüsü dahil olmak üzere nerdeyse her büyüyü yapabilirsiniz.

   2) Genel olarak zararı yok ama eğer zevkli diye bunu bir tür bağımlılığa çevirirseniz büyük sorunlar yaratabilir.

   3) Yani çalışmadan bir şey olmuyor ama söylediğinizin tamamen doğru olduğunu söyleyemem. Bazen tek başına sadece çalışmanın yetersiz kaldığı konular var. Bunların en büyük örneği spordur. Çok çalışma, yeteneği yense bile hem çok çalışma hem yeteneği yenemez. Hayat bazen minik adeletsizlikler içeriyor ama böyle şeyler pek umrunuzda olmasın. Elinizden geleni yapmak her zaman en iyisidir.

   4) Çakralar arası denge bozulur. Hem zaten toplasanız en fazla 20-30 dakika süre alıyor TÇM. O kadar sürmesi için çok yavaş fazla yapmanız gerekir hatta. O yüzden hepsine meditasyon yapmanız hem daha sağlıklı hem daha mantıklı.

   5) Sorunuzu tam olarak anlamadım ama yorumlara en kısa sürede hepsine dönmeye çalışıyoruz.

   İyi akşamlar.

 21. 1- Büyünün gücünün bi sınırı var mı? Mesela büyüyü yapan tanrı olsa bile, bir büyünün bunu yapması imkansız tarzı durumlar?

  2- Hangi rengin ne yaptığının bir listesi var mı?

  3- Güç antrenmanı sırasında enerji temizleme yaparken, 6. çakraya geldiğimde dişlerimde zonklama ve başımda agrı oluyor ve imgelemeyle vucudumun her yerine sıcaklık hissedebilirken, çakralarda dahil( terliyorum hatta) 3. çakramda bir hissiyat oluşmuyor. Bunların sebepleri ne olabilir?

  1. Esenlikler,

   1) Tanrı da olsa Güneş’i küçültüp cebine koyamaz.

   Fizik kuralları (ki bunlar tam olarak şu an anladığımız şekilde/sınırlarda değiller) ve güç dahilinde her şey yapılabilir ama.

   2) Var.

   3) “Güç antrenmanı”ndan kastınız güç meditasyonları herhalde, öyle varsayarak cevap veriyorum. Belki o noktada bir tıkanıklığınız vardır. Temizlenme bu tıkanıklıkları da açar zamanla. Ve her çakranız açık olarak başlayacaksınız diye bir kural yok; daha zayıf/kapalı çakraların henüz hissedemeyebilirsiniz. Pratikle bunların hepsi düzelecek.

   İyi günler.

   1. Andım su şu güneşi bir gün küçültücem. Gerekirse ölümüne kadar bekler tekrar şişmeden önceki en yoğun anında cebime koyarım. Taktım bunu kafaya o gün sende izliyeceksin 😄

     1. İkarus gönlünce uçup ölmeseydi indiğinde sürdürdüğü yaşamı ona ne ifade edecekti. Bende baş koydum bu yola. Cebimdeki güneş beni sıcaklığıyla beni yok ederken yüzümde bir gülümseme olucak.

     2. Esenlikler,

      Uçma kabiliyeti ile özgürlüğünü ifade edecekti? Yani Güneş’i cebinize alabileceğinizi düşünüyorsanız sizi pek tutmuyoruz ama hatırlatmak isterim bir karınca bir volkanı ne kadar barındırabilir?

      Hadi alabildiğinizi varsayalım, sıcaklık sizi kül eder. Hadi onu da kül etmeyeceğini varsayalım. Güneş’in yokluluğu ile ekosistem yerle bir olacak, sadece siz 2 saniyeliğine gülün diye.

      Bir şeyleri yapmak istemek güzel bir şeydir ama mantık ve sağduyu da önemli bir şeydir.

      İyi geceler.

     3. O yüzden yoğunlaşmasını bekliyorum demiştim. Güneş en yogun haline ulaşıcak ölürken ve sonrasında genişleyip dünyayı yutucak. Yani benden gelen bir kotuluk yok. Gülümsemem 1 saniyeden uzun surmeyecektir. Kul degil fuzyon tepkimesi olarak devam edebilirim hayatima ancak 😂 Hersey calculated diyorum size nicin beni anlamiyorsunuz😕 Ve gercekten tum site el ele verceksiniz herhalde 1 genconun hayalini yikmak icin xd

     4. Esenlikler,

      Tamam, bir “hayalin” var ama bunu gerçeğe dönüştürebileceğine dair hiçbir dayanak yok. Tam aksine bunu yapamayacağını gösteren çok fazla konu var.

      Ben hayalleri yıkmayı sevmem çünkü benim de kendi hayallerim var. Lakin şunu unutmamak gerekiyorki mantık ile destekleyemezken bir hayali gerçekleştirmeniz imkansız desek yeridir. Çok fazla element invokasyonu ve üzerine tanrı teklonojisine sahip olsanız bile yine çok anlamsız olur. O sıcakta hareket etmeniz kolay olmayacaktır ve o bir “anlık” yoğunlaşma sırasında Güneş’i ne tutmanız ne de cebinize atmanız mümkün. Ruhani gelişim çok fazla özellik ve kabiliyeti beraberinde getirir ama fizik kurallarını ihlal edemez. Levitasyon yaparken yer çekimi ihlal edilmez, tersi yöne eşit bir kuvvet uygulanır. Bunun gibi birçok örnek var. Mantık her zaman hayatınızda önemli bir yer edinsin.

      İyi günler.

     5. Denemeyi bilene imkansız yoktur.

      Doğru bir yaklaşımla, kendi kendinize koyduğunuz sınırlar ortadan kalkacaktır.

      Hiç gerçekleşmesinin imkansız olduğunu düşündüğün bir hayalin olmamışsa, henüz gerçek bir hayal düşleyebilmiş değilsin demektir.

      Bunların hepsi Büyük İskender sözleri. Bilmem anlatabildim mi? Plan, hedef, ve hayal çok farklı şeylerdir. Bence önce bir hayale mi sahipsiniz, yoksa bir hedefe mi bunu idrak edin? Neden Büyük İskender’in ağzıyla cevap verdiğimi anlamışsınızdır zaten ama bilmeyenler için belirteyim, sizin de Büyük İskender’in tanrılığa ulaştığına kanaat getirmenizden dolayı. Ve en başından beri Güneş olayı bir şakaydı ama sizin tutumunuza karşı bu sözleri kullanmak istedim. Ve son bir sözlede yorumumu bitiriyorum.

      Why so serious? – Joker

     6. Esenlikler,

      Evet ama İskender fizik yasalarına göre imkansızlıktan bahsetmiyordu. Konuyu çok dağıtıyorsunuz, alakası olmayan şeyler bunlar. Bazı şeyler cidden imkansızdır, aksini önermek sadece hüsnükuruntudur. Kimse insanların all*hın sahip olduğunu düşündüğü güce sahip olmayacak mesela. Bu ne hedef, ne hayal olabilir. Sadece içi boş çizgi roman kafası. Çizgi roman karakterlerinin birçoğunun Yahudilerden çıkma, çizgi roman mantalitesinin/fantezilerinin/ahlakının/düşünce tarzlarının da Yahudilerin Centillere empoze etmeye çalıştığı çocuksu siyah-beyaz ahlaki anlayışı ve akla hayale sığmaz, gerçekdışı fanteziler ve fikirler olmasına şaşmamak gerek.

      Yoksa Joker de kostümlü bir ucube, (şehir olmayan) Batman de, Süpermen de. Ve üzgünüm ama asla Süpermen olmayacaksınız. Evren öyle çalışmıyor. Übermensch olmaya bakın.

      İyi akşamlar.

     7. İmkansız imkansızdır. Büyük İskender bunu kastetmedi demek çok cüretkar, yanındamıydınız yoksa? Ama gerçekten sadece bir tür imkansız vardır. Bir şey bir şeyden daha imkansız diyemeyiz, imkansızlık bir ölçü birimi değil? Bir şey ya imkansızdır ya da değildir. Ve Büyük İskender imkansızlıklardan bahsetmiş. Anlaşılmayacak bir durum yok. Konu hayallerden devam etmişti bende direkt olarak bir tanrının sözlerini örnek gösterdim. İlk defa imkansızlık ayrımın~ sizden duydum burada. Bir durumun olması ya mümkündür ya da değildir. Bunun fiziği, edebiyatı, kimyası, biyolojisi olmaz. Ve bu sözlerde açık bir şekilde imkansızlıklara karşı bir tanrının tutumunu görebiliyoruz. Bunlar benim sözlerim değil. Bir itirazınız varsa bunu Büyük İskenderle tartışın.

      Esenlikler.

     8. Esenlikler,

      “Büyük İskender bunu kastetmedi demek çok cüretkar, yanındamıydınız yoksa?”
      Sadece sofizm.

      “Bir şey bir şeyden daha imkansız diyemeyiz, imkansızlık bir ölçü birimi değil?”
      Daha çok sofizm.

      “Bir durumun olması ya mümkündür ya da değildir.”
      Evet. Düşündüğünüz şeylerin birçoğu mümkün değil, bazıları mümkün. Sıradan insanların imkansız sandığı birçok şey mümkün, ama bazı şeyler halâ imkansız. Çok basit bir olgu, anlamakta bu kadar sorun yaşamanızı anlayamıyorum.

      “Ve bu sözlerde açık bir şekilde imkansızlıklara karşı bir tanrının tutumunu görebiliyoruz. Bunlar benim sözlerim değil. Bir itirazınız varsa bunu Büyük İskenderle tartışın.”
      Otoriteye yanlış şekilde başvurma mantık hatası. Şeytan’a sorsanız o da Güneş’i cebine koyamayacağını söyler, merak etmeyin. Aksini iddia etmek küfür değildir, bunların yapılabileceğini iddia etmek küfür ve mantıksız olandır. “””Her şey””” mümkün olsaydı zamanda geriye gidip Stalin’i öldürürdük, savaşı kazanırdık. Bunu “ileride de” yapabilirdik, “mümkün olması” yeterliydi ve o zaman “şimdi bile” bunun etkisini görürdük. Eh, halâ şu anki dünyada yaşadığımıza göre mümkün değilmiş. Düz mantık. Bunlar kendimizi sınırlamak değil, sadece azıcık eleştirel düşünmedir. Sofizmin neden işe yaramayan bir düşünce akımı olduğuna dair canlı gösteri yapıyorsanız çok başarılı ama.

      İyi geceler.

     9. Zaman yolculuğuyla o ilgili paradoxu bir tek senin düşündüğünü sanmıyorsundur umarım 😉 İsmi sofizimse sofizm olsun, ismini koyan dusunsun ben koymadım. Yaptığım yorumların tanımını yapmak yerine cevabını verseydiniz yorumlar bölümü bir işe yarardı. Ben bunların tanımını mı sordum acaba? Sıradan insanların imkansız olduğunu düşündüğü şeylerin çoğu imkansız değil ama imkansızlarda var. Yazar bu sözde sıradan değilim demek istemiş galiba 😅 şeytana sorsak şunu bunu derdi diyorsun ve kendini buna şartlıyorsun, bende önce bir sorsaydın canım kardeşim diyorum sofizm yapmış oluyorum 😂Tüm tartışmalarımız tam olarak bundan ibaret ve ben gösteri diye huna derim. Komedi gösterisi. Yorumunuzun sonlara doğru iğneleyici olma çabasına girmesi durumumuz hakkında ne söylüyor dersiniz? Yine yargınızı doğruluğundan emin sekilde belirtin, cunku ben buna tartismada olanlar olarak bizim karar vermemiz yanlis olur derim ve sofizm yapiyor diye etiketlenirim. Fikirlere etiket takmak yerine karşı fikir beyan edin. Sizin sıradan insanlarla kıyaslanamaz engin tecrübe ve gerçekler üzerinde hakimiyetinizden yararlanalım. İmkansız imkansızdır demek sofizmmis😂 Kelime anlamı bu yahu, yalan soylemiyorum okurken sirittim su yazinizi. Gösteri yaptığımı düşünüp bir skeç yazdıydanız belirtin bende katılayım.

      Esenlikler.

     10. Esenlikler,

      Geçen yorumlarımızda fazla nazik olduğumuz için anlamamışsınız belli ki, bir de üstüne cidden ipe sapa gelmez fikirlerinizi düşüncelilik ve açıklık uğruna ipe sapa aldığımız için üste çıkmaya çalışmışsınız. Hemen bu hatamın sonuçlarını düzelteyim.

      Sizin bu “””kıvrak zeka ürünü””” olarak düşündüğünüz tüm uçuk fikirler sadece budur, uçuk birer fikir. Bunlara uzun uzun vakit harcayacak kadar boşsanız sizi bilemem, ama bizim işimiz var. Bu işin en önemli kısmı da dünyayı kurtarmak. Cidden Şeytan’ın veya Büyük İskender’in ismini ödünç alıp, sadece boş iş niteliğinde olan teorilere destek verebileceğinizi düşünüyorsanız o işler öyle çalışmıyor. Cidden Şeytan’ın o kadar işi içinde bariz şeyleri sorsam herhalde bulutsuz havada sırf başımın üstüne yağmur yağdırır. Siz de isterseniz sorun da, görünen köy kılavuz istemez. Başlamışken Şeytan’a dünyanın yuvarlak olmadığını sorup iyice vakit harcamak da isteyebilirsiniz.

      Anlamadığınız şey çok basit, sizinle asla tartışmaya çalışmıyorduk. Üzerinde vakit harcamaya bile değmeyecek fikirler beyan ediyordunuz, biz de uygun dille size bir şey anlatmaya çalışıyorduk. Bu iki yönlü ve paralel bir iletişim değildi kısaca, siz çok yanlış gelmişsiniz. Belki sizin havadar yerleşimleriniz aşırı olabilir ve bu yüzden üretkenlikten bin uzak düşüncelere vakit harcamayı seviyor olabilirsiniz, ama bizim böyle bir vaktimiz yok. Satanizm de, mantık da pratiklik işidir, kanıtlanamazlık bir şeyin gerek bilimsel, gerek fikirsel olarak değersizliğini simgeler. Şu ana kadar dediğiniz, iddia ettiğiniz ve önerdiğiniz her şey neydi peki? Kanıtlanamaz.

      En başından beri size nezaketle yanlışlanabilirliğin elzem olduğunu, resmen “dünya düzdür” benzeri asla kanıtlanamaz, ama bu çağda hala kakafoni yapan fikirlerin peşini bırakıp ruhani gelişiminize odaklanırsanız zaten ortalama zekadaki her insanın bile kolaylıkla anlayabileceği gerçekleri bir gün sizin de anlayabileceğinizi söylemiştim. O vakte kadar da söylediklerinizi ciddiye almamam benim değil, sizin hatanız. Sonuçta size en ilk yorumlarımda, sofizmin tamamen boş bir iş olduğunu ve takipçilerinin de boş düşünceleri “felsefe” diye paketleyip pazarladıklarını belirtmiştim. Öyle düşünmüyor olabilirsiniz, ama pratikte -ya da siz modern “””felsefe”””yi seversiniz, pragmatik felsefeyle diyelim- öyle. O yüzden “””karşı fikir beyan etmemize””” gerek yok. Size kaçıncı kez söylüyorum bilmiyorum ama görünen köy kılavuz istemez. Bir Komünistin zırvalarını nasıl teker teker çözümlemeyeceksem, sofistik zırvalar da aynı çöp tenekesine aittir. Komünistik fikirler zırvalayanlara nasıl “Bu Komünistçe” deyip geçmek ziyadesiyle yeterliyse, aynı şey sizin sunduğunuz fikirler -ve görüyorum ki kişiliğiniz- için de geçerli.

      Tabii buna rağmen sizin için abartısız binlerce kelime sarf etmiş olmam, tamamen savunduğum(uz) ideallerden ötürü. Mükemmel bir dünyada buna bile gerek olmayacak, çünkü herkes Gerçeği bilecek. O dünya için çalışıyorken ne yazık ki açıklanmak zorunda kalması bile bizim için hakaret niteliğinde olan aptalca fikirleri çürütmek durumunda kalıyoruz, ama yapacak bir şey yok. Sevgi fedakarlık ister. Mesela bu da, size cevap vermekte kullandığım yazıda da bahsettiğim gibi Neptünyen bir özellik. İdealizm güzel bir şey ama sanrılar değil, değil mi? İnceden söyleyince anlamıyorsunuz diye kalın söyleyeyim: Belli ki Neptün ve Uranüs’ün etkisi üzerinizde çok büyük. Bu çok güzel ama, nasıl diyorsunuz, “””boş yapmak””” yerine bu etkileri süblimleştirip sofizmden daha yararlı -izm’lere kullanırsanız sizin için çok daha üretken, bizim için çok daha az baş ağrıtıcı olur.

      Dediğiniz çürütmeyi sırf benim düşünüp düşünmemiş olmam önemli değil, önemli olan bunun düz mantıkla son derece yeterli ve belirleyici olmasıdır. Günümüzde “bilim adamı” denmek için birçok elle tutulmaz fikri de ele almak yetebiliyor, ama bunları tanımak vakit kaybı cidden. Biz ruhaniyetin, yani varlık biliminin en derin noktasının içinde olduğumuz için bunu görebiliyoruz, ama bu konuda ömür boyu eğitim (endoktrinasyon) almış materyalist insanlar göremeyebilir. Yapacak bir şey yok. Satanizm’e gelip aynı tarz fikirlerin flamasını etrafta sallamaksa, en nazik tabiriyle yanılgıdır.

      Bu tavrınıza rağmen yine ve halâ sizin sorularınıza vakit ayırıp uzun zamandır en uzun yazımı yayınlamam, sanırım sizin tavrınıza ve şimdi söylediğim, alınacağınız sözlere rağmen niyetimi açıkça ortaya koyuyordur herhalde.

      Skeci zaten siz yazdınız, ben de artık izninizle -veya izniniz olmasa da- bitiriyorum. Zihinsel enerjilerinizi daha işe yarar, dolu işlere akıtmanız dileğiyle,

      İyi geceler.

 22. Biz ruhaniyetin, yani varlık biliminin en derin noktasının içinde olduğumuz için bunu görebiliyoruz, ama bu konuda ömür boyu eğitim (endoktrinasyon) almış materyalist insanlar göremeyebilir.

  Çok derinlerdeyken kafayı kaldırıp bakınmak iyidir. Hem başka derinlikleride görmek için, hemde nefes almak için.

  Değerli kelimelerinizi değersiz fikirlere harcadığınız için, alttan alışınız için, ve yaptıklarınızın sonuçlarına dönüp bakacak kadar güvenilir bir insan olduğunuz için teşekkürler. Bununla şu ana kadar ki bütün tartışmalarımız tamamlandı. Daha fazla söze gerek yok, bırakalımda neyin ne olduğunu zaman göstersin, tanrılar görümleri okumayı öğretsin.

  İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Fark etmenizi umduğum bir şeyi fark ettiğiniz için siz de sağ olun. Diyorum ya, görünen köy kılavuz istemez. Bu da görünen bir evdi, fark etme inceliğini göstermişsiniz güzelce.

   Ve evet. Dediklerimiz mutlak değildir, insanız sonuçta. İçinize sinmeyen kısımları bizden iyi bilen Tanrılara sorun lütfen. Artık sorabileceğiniz bir dindesiniz, bu imtiyazı kullanacağınızı da biliyorum.

   İyi geceler!

 23. hataydaydı galiba yılancı hacı dedikleri biri var ne yapıyo tam olarak bilmesemde tuzu balı falan pislama göre okuyomuş bu tuzu falan yemenin yılan akrep arı gibi zehirli zehirsiz hayvanların sokmasını engellediğini idda ediyo işin tuhaf tarafı gerçekten işe yaraması(eskiden bende kullanmıştım gerçekten işe yarıyodu belkide sadece tesadüftür emin değilim ama bi çok kişi işe yaradığını söylüyor) böyle bişi gerçekten mümkünmü bunun gibi şeyleri satanik bi biçimde yapabilirmiyiz yada zehirli hayvanlardan korunma bahşeden veya hayvanlarla dostluk bahşeden tanrılar varmı

  1. Esenlikler,

   İsl*mi büyü dedikleri şey cidden birinin gerçek Mona Lisa’yı çalıp, ona bakarak tezekle kopyasını çizip, aslı oymuş gibi dayatmaktan farksız. “İşe yaradığı” zaman bile yüce Pagan ruhaniyetinin gölgesi bile olamaz.

   Genel olarak ruhani açıdan ilerleyen kişilerin ruhu, aurası daha parlak ve güçlü olur, hayvanların kendilerini daha çok sevdiğini fark edebilirler. Bu yönde doğrudan büyü de yapılabilir ve hayvanlar konusunda yardım eden Tanrılar da var.

   Kısaca o pisliğe tapan putperestlere özenecek herhangi bir şey yok. Onlarda ne varsa bizde bin kat üstünü var demek abartı değil, az söylemek olur.

   İyi günler.

 24. Örnek vermek gerekirse bir siyasetçi düşünün. O kişi hangi partiden olursa olsun normal olarak onu sevmeyenler de olacaktır. Örneğin sevmeyen kişiler kara büyü yaparlarsa ne olur?
  İyi akşamlar.

  1. Esenlikler,

   Hedefe kötü şeyler olabilir. Ama şu anda çoğu siyasetçi bırakın büyü yapmayı, kendi adını yazmaktan aciz. O yüzden bu bugünün problemi değildir.

   İyi günler.

 25. Esenlikler,
  Enerjinin işleyişi hakkında kafamı sürekli kurcalayan bir sorun var. Örneğin enerjiyi programlarken kullandığımız olumlamalarda her zaman “Sağlıklı ve pozitif bir şekilde” diye olumluyoruz peki bu bilinçsiz enerji bizim için sağlıklı ve pozitif yolları nasıl biliyor da takip ediyor. Programladığımız enerjinin varolan herşeyle bir bağı olup da herşeyin bilgisine sahip olarak bunu başardığını düşünsem yanılmış mı olurum? Ya da zaten bilinçli olan bir şeyle (bizimle) olan bağ sayesinde enerji sağlıklı yolları ‘bilinçli’ bir şekilde seçebiliyor mu? Aynı şekilde enerjiyi programlarken kullandığımız alfabeler ve kelimelerin manaları, enerjinin bunları anlaması ve akması için bir bilince sahip olması gerekmiyor mu?

  1. Esenlikler,

   Enerji her zaman “en kolay ve en hızlı” yolu seçer. Bunun yüzünden her istediğimiz ayrıntıyı belirtmemiz gerekiyor. Enerji düşünmez veya bir karar vermez. Bilinç programlanmazsa bilinçsizdir.

   Nasıl Python ve C# gibi programlama dilleri yazılanı “1010101110” şeklindeki ikili sisteme geçiriyorsa bizim sözlerimiz de ayni etkiyi yaratıyor. Hangi dilde olursa olsun enerji söyleneni anlıyor. Otomatik işleyen bilinç sahibi olmayan bir yapıdır enerji. Ne denirse onu yapar.

   İyi akşamlar.

 26. Büyünün sınırı var mı ?
  Bir insan okuma hızını artıra bilirmi yada uykusunu azalta bilirmi her şey konusunda büyü yapılabilrmi herhangi bir sınırı varmı ?

  1. Esenlikler,

   Yani sürekli bu örneği veriyorum ama cidden durumu özetliyor. Güneş’i küçültüp cebimize koymanın mümkün olduğunu hiç sanmam.
   Ama saydığınız şeyler çok daha “sıradan” ve mümkün şeyler. Zaten güç meditasyonu ve yogada ilerledikçe ruh, zihin ve beden çok daha optimize bir hale gelir ve insan her şeyin üstüne bir de daha “dayanıklı” bir canlı olur. Kendinizi ASLA daha az uyumaya zorlamayın ama gelecekte güç ve açıklık seviyeniz arttıkça kendi kendinize daha az uykuyla da rahatça yaşayabildiğinizi fark ederseniz şaşmayın. Ama bu konuda büyü de yapmayın, yemek ihtiyacınız üstüne büyü yapmak gibi olur. İlk dediğiniz şey de zeka, beynin işleme hızı, algılar gibi şeylerle alakalı, bu konuda da gayet tabii büyü yapılabilir.

   İyi sabahlar.

 27. Birisini kendime çekmek istiyorum ama istediğim yada arzuladığım birisi yok fakat Kendime uyumlu birisini çekmek istiyorum Büyüyle Yapılıyormu Yapılıyorsa Hangi Büyü Ve Nasıl yapacagız

  1. Esenlikler,

   Evet, “aşk büyüsü” kategorisinde yapılabilecek en sağlıklı şeylerden biri de bu zaten. Bu konuda birden çok şekilde büyü yapabilirsiniz. Konuyla alakalı rünleri (Gebo, Kenaz, vesaire) kullanarak çalışma yapabilirsiniz, gezegenlerin enerilerini (Kabalistik Kareler, sadece titreşimleri, vesaire) kullanarak büyü yapabilirsiniz, başka yolları da var. Ama gerek sitemizdeki şeyleri, gerek de belgelerimizi okuyarak bu konuda ne yapacağınızı anlayabilirsiniz.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Birinin “gözlerine indirilmiş perde” büyüyle yırtılabilir, meditasyonda kendimiz için yaptığımız şey bu zaten. Büyüyle bu başkalarına da yönlendirilebilir, biri İbrahimi inançların pisliğini daha kolay görebilir ve Pagan kökenlerini daha kolay keşfedebilir. Zaten düşman bunun tam tersini yaparak herkesin beynini yıkayıp ağına düşürdü ya. Biz de bunu iyi amaçlarla kullanabiliriz, hatta Irksal Uyanış Ritüellerinde bir açıdan yaptığımız şey de bu.

   Tabii bunu “kolay yol” olarak görmeyin; başarı tamamen kişinin gücüne, hedefin gücüne ve düşman programlarına bağlılık seviyesine ve başka şeylere göre değişir. Ama ortada fiziksel bir emek de varsa bu emeklere de fazladan güç katar büyü.

   İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Tabii, büyünün dini yoktur. Ama büyüde başarıyı belirleyen şey kişinin ruhunun gücü ve odağıdır, başka şeylerin de yanında. Yani sıfır meditasyon geçmişiniz varsa önce ruhunuzu eğitip ondan sonra büyüyle şansınızı denerseniz çok daha iyi olur.

   İyi günler.

 28. Esenlikler , hazırladığım bir büyü çalışmasında Tanrılardan yardım alabilir miyim? Dua ekleyip eklediğim dualara ilgili bir Demon yada direkt Şeytanı dahil edersem beni duyarlar mı? Bunun haricinde çalışmalarımda yardım almam için bildiğiniz bir yöntem varsa lütfen bir şekilde paylaşın.

  1. Esenlikler,

   Doğrudan Tanrılara/Şeytan’a ritüel yapılıp çalışmanızda yardım da rica edebilirsiniz, çalışmalardan önce/sonra Tanrılara dua edip yine yardımlarını o şekilde de rica edebilirsiniz. Hangisini isterseniz. Tabii sizi duyarlar, nasıl uygun görürlerse de öyle yaparlar. Önemli bir konuysa resmi bir ayin yapmak isteyebilirsiniz.

   İyi geceler.

 29. Bunun cevabını alttaki yorumda verir misiniz özel bir konuyu tüm sayfayla paylaşmak istemiyorum

  1. Esenlikler,

   Ağlamanın ruhaniyete olumsuz bir etkisi yoktur, tam tersine duygularınızı bastırmanın etkisi kötü olur. Erkekler ağlamaz diye bir şey de yok, o kadar acınası bir ifadeyi burada göremezsiniz. Duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin.

   Onun dışında yaptıklarınız gayet yeterli, sadece olumlamadan önce bir-iki de rün kullanın. Aşk konuları için Gebo ve belki Kenaz kullanabilirsiniz. Bunları da uygun sayıda ekleyip sonra olumlamayı söylerseniz daha da sağlam bir büyü çalışması olur.

   Başarılar ve iyi günler.

   1. Teşekkür ederim tavsiyeleriniz için wunjoda gayet güzel bir alternatif söylediğiniz rünlere iyi akşamlar dilerim

 30. Biriyle Barışmak için yapılan büyü çalışmalarının verimliliğimi arttırmak için neler yapılabilir
  Ağlamanın ruhaniyete etkileri nelerdir

  1. Ayrıca barışmayı Zihnimde nasıl hayal edeceğimi bilemiyorum hedef kişiyi olabildiğince iyi bir şekilde hayal edip sarıldığımı falan hayal ediyorum ya da barıştıktan sonra olabilecekleri mesela yürüyüş yapma vb gibi ama barışma anını nasıl hayal edeceğimi bilmiyorum

   1. Bakın, biliyormuşsunuz. Bu bahsettiğiniz imajinasyon yöntemleri de oldukça etkilidir, hangisinde en rahat hissediyorsanız onu kullanın.

  2. Ağlamanın ruhaniyete bir etkisi yoktur. Ancak dayatılanın aksine kötü bir şey değil tabii ki.

   Bahsettiğiniz büyünün veya herhangi bir büyünün etkisini arttırmak için fiziksel bağlamda da harekete geçmek sizin çalışmalarınızın etkisini arttıracaktır. Ancak bunu yaparken acele etmek zorunda değilsiniz, etkisi artar.

   1. Fiziksel bağlamda harekete geçmekten kast ettiğiniz sınavda yüksek not almak için büyü yapan birinin ders çalışarak desteklemesi gibi mi
    Yoksa böyle fiziksel olarak kendisinin temas ettiği vb nesneleri kullanmak mı

    Yani çok mühim sorular değiller zaten o uzunca yazdığım yazı da asıl amacım biraz içimi dökmekti lakin tavsiyeler tabiki işime yarar

    1. “Fiziksel bağlamda harekete geçmekten kast ettiğiniz sınavda yüksek not almak için büyü yapan birinin ders çalışarak desteklemesi gibi mi”
     Evet.

     “Yoksa böyle fiziksel olarak kendisinin temas ettiği vb nesneleri kullanmak mı”
     Hayır.

 31. Merhabalar ayın 6sı ay küçülmekte olduğu için kara büyülerde hem de burcundan dolayı kopma koparma büyülerine başlamak için güzel bir tarih ben bir kara büyü çalışmasına başlamayı düşünüyorum bir dostumun sevdiği bir arkadaşı var ama ben dostumdan uzak durmasını düşünüyorum kendisinin bu yüzdem arada bir tiksinti yaratmak istiyorum daha iyi anlatmak için dostumu soyga koparılması gereken kişiye hermit diyeceğim
  1)Enerjiyi nasıl yönlendirmeliyim herhalde kara büyü olduğu için sağlıklı ve pozitif diyemem benim aklımda şöyle bir önerme var”bana ve soygaya zarar vermeyen kalıcı bir şekilde ,soyga hermitten muazzam(büyük)miktarlarda tiksiniyor,soğuyor ve nefret ediyor(duyuyor)
  2)Kara büyüde enerjiye temas etmemek önemli çünkü enerji bize de zarar verebilir diye (kara büyü için yaptığınız çalışmalarda yükselttiğiniz hiçbir enerjiye bağlanmamalısınız, yani temas etmemelisiniz.)ama bu durumda benim temas etmem sorun olmaz değil mi çünkü enerjiye temas etsem ben de hermitten soğur ve nefret ederim en fazla benim için bir zararı olmaz
  3)bu yapacağım çalışmanın sonuçlarının iyi mi
  Kötü mü olacağını bilemiyorum sadece gün geçtikçe hermit ve soyga arasındaki bağ kuvvetlenecek bu bağlar daha da kuvvetlenmeden yıkmak istiyorum ama çalışmanın beni ve Soygayı nasıl etkileyeceğini bilemiyorum kestiremiyorum

  Bu yüzden çalışmaya başlamaya sıcak bakmıyorum biraz daha sabırlı davranmam gerektiğini düşünüyorum zaten ruhani olarak bende her geçen gün gelişiyorum oyuzden aradaki bağın kuvvetlenmesini şimdilik göz ardı edebilirim em azından sonucunda yaşanacak şeyleri daha iyi tahmin edebilene kadar
  Asıl soru 2. Benim için şuan

  1. 1) Pozitifliği belirtecek bir tabir kullanmak durumunda değilsiniz. Yani “ona ve bana zarar vermeden” demeseniz de olur aslında. “(Korumak istediğiniz dostunuzun adı) (diğer kişinin adı)’ndan kalıcı olarak ve tamamen tüm bağlantılarını koparıyor ve (diğer kişinin adı)’yla asla iletişim kurmak istemiyor.” Tarzına bir afirmasyon öneririm.

   2) Enerjiye “temas” etmek istemezseniz etmezsiniz. Bu, bu kadar detayına takılacağınız bir konu değil.

   3) Yaptığınız çalışma sırasında yalnızca arkadaşınız diğer kişiden soğuyacak, bunun sonuçlarının kestirilmesi zor ve kaosa çekecek olasılıklar yaratacağını hiç sanmıyorum. Ancak eğer bu ihtimali bile göze almak istemiyorsanız olumlamanıza “güvenli bir şekilde” vesaire ekleyebilirsiniz.

   Çalışmaya ne zaman başlamayı isteyip istemediğinizi bilmiyorum, ancak başlamamanızın nedeni kendinizin de negatif enerjiden etkileneceğini düşünmeniz olmasın. Kara büyülerden sonra zaten 111 Surya ile temizlenme yapıyoruz.

   1. Bilemiyorum açıksanı büyü işi biraz da hislerle alakalı ve sonucunda iyi olucağını düşünsemde hislerim bu konuda net değil ruhani olarak daha fazla gelişmeye bakıcam zaten çokta acil bir konu değildi zaman uygun diye yapmak istemiştim cevaplarınız için teşekkür ederim

    Bu rünleri titrettiğimiz zaman elimizde bulunmaları gerek değil mi ırksal uyanışta rünleri kağıda/tahtaya çizip yapıyoruz normalde mesela wunjo da bir yere çizmek gerekir değil mi rünü direk mantra titretir gibi hiçbirşey olmadan titretmek yerine

    Şeyi sormak istiyorum meraktan bir soru çok mühim değil bu gezegen karelerinin bir sıralaması varya Satürn ruhsal karesi mesela o sıralamanın tam tersini yaparsak etkileri tersine çevirmiş olue muyuz Yani Satürn’ü güçlendirmek yerine zayıflatmak vb gibi rtr da tersten okuyoruz ve bu düşmana zarar veriyor ya bu şekilde olabileceğini düşündüm

    İyi günler zaman ayırdığınız için teşekkür ederim

    1. “büyü işi biraz da hislerle alakalı ve sonucunda iyi olucağını düşünsemde hislerim bu konuda net değil”

     Eğer yapmanız gereken çalışma bir zorunluluksa veya sizin için gereksinimi çok fazlaysa bu çalışmayı başaramayacağınız hakkındaki hislerinizi manipüle edebilirsiniz, sonuçta sizin de dediğiniz gibi yapacağınızı bilmek/hissetmek çalışmanın etkisini arttırıyor. Ama hayır, ben bu çalışmayı yapmak istiyorum da hislerim tersini söylüyor diyorsanız bu çalışmaya gerçekten ihtiyacınız olup olmadığına dair iyice oturup düşünebilirsiniz.

     “Bu rünleri titrettiğimiz zaman elimizde bulunmaları gerek değil mi ırksal uyanışta rünleri kağıda/tahtaya çizip yapıyoruz normalde mesela wunjo da bir yere çizmek gerekir değil mi rünü direk mantra titretir gibi hiçbirşey olmadan titretmek yerine”

     Yazmadan da olur, ancak Irksal Uyanış Ritüellerinde rünleri yazarak üzerlerine odaklanıp titretmenizi (çalışmanın da etkisini arttıracağı için) tavsiye ediyoruz.

     “Satürn ruhsal karesi mesela o sıralamanın tam tersini yaparsak etkileri tersine çevirmiş olue muyuz”

     Hayır. Her enerjetik sistem Ters Tevrat Ayinlerindeki gibi çalışmıyor.

     Rica ederiz.

   2. Bilmiyorum sevmediğim kişiye karşı çok derinden güçlü bir öfke duyuyorum gerek intikam gerek başka şeyler ayın 8 inde büyü çalışmasına başlayacağım başlamadan Tanrı’larla danışacağım sizce nasıl bir Kara büyü çalışması izlemeliyim negatif enerjiye bağlanmaktan korkmuyorum çünkü temizleyeceğim zaten kendimi ve ALGIZ rünüylede koruma sağlarım kendime bu öfkeyi verimli bir şekilde kullanmak istiyorum ama kara büyü konusunda bir bilgim yok sadece nasıl yönlendirmem gerektiğini bilemiyorum enerjiyi ISA rününü kullanabilirim ama nasıl yönlendireceğim bilmiyorum ki neye bağlayabilirim nasıl bağlarım ya da nasıl mahrum bırakırım bazı eylemelerden hiç emin değil bolca üzüntü depresyon duymasını sağlayabilecek yönlendirmeler kurabiliyorum Zihni’mde bu da idare eder ama hareketlerini bağlamak vb ya da bence yalnız bırakmak kendisini bu daha iyi bir seçenek varken bunu yapmak tatmin edici olmaz

    1. Negatif enerjiye “””bağlanmaktan””” korkmanıza gerek yok, çünkü zaten sonrasında temizlenme yapıyorsunuz. Evet.

     “nasıl yönlendirmem gerektiğini bilemiyorum enerjiyi”

     Rün titretip olumlayarak.

     Kendisine ne yapmak istediğinizi bilmiyorum ve bu konuda size “şunu yapmayın” diyemem, fakat tekrar tekrar “enerjiyi nasıl yönlendireceğim” diye sormuşsunuz. Yalnızca genel büyü şemasını lanetleme çalışmasına uyarlayarak yönlendireceksiniz, bu kadar basit. Lanetleme çalışmalarında diğer rünik çalışmalardan farklı yaptığınız bir şey yok, aynı şema.

   3. Bu arada öfkede bir enerji kaynağı herhalde bedenimden kırmızı renkte bir enerji topladım auramın dışında toplarken rahatladım sonra bu enerjiyi hedefin güneş çakrasında patlattım hani ne sinir kaldı ne stres bu öfkenin enerjisini üzerimden alınca bir rahatlama geldi Yani ferahladım

    1. Evet, öfke ve nefret de enerjidir. En basit örneğiyle nasıl aşk büyüsü yaparken kişiye duyduğunuz arzunun seviyesine göre çalışmanızın etkisi artıyorsa kara büyü çalışmalarında da kişiye duyduğunuz nefretin seviyesine göre çalışmanın etkisi artıyor. Ayrıca kendinizi sakinleştirmek ve anlık sinirinizden kurtulmak için bu enerjiyi taç çakranızdan da salabilirsiniz, ancak sizin yaptığınız da pek anlamsız gözükmüyor. O yüzden nasıl rahatsanız o şekilde yapmanızı öneriyorum, bu sizin söylediğiniz gibi enerjiyi biriktirip bir düşmanın üzerinde “patlatmak” da olabilir tabii ki. Fakat bunu yapmayı tercih ederseniz ne olur ne olmaz sonrasında temizlenmeyi de unutmayın.

 32. Yakışıklı, karizmatik ve etkileyici biri olmak için büyüde hangi rünleri kullanmalıyız.
  Bir de sizce nasıl bir olumlama kullanmalıyım ? Olumlamayı kafamda tam kuramadım, bunun için bir olumlama yazabilir misiniz?
  Ve bu büyüye kaç gün devam etmeliyim ?

  1. Sowilo rününü kullanabilirsiniz mesela. Tabii ne konuda etkileyici olmak istediğinize de bağlı.

   Olumlamalarınızı kendiniz oluşturursanız hem sizin için iyi bir pratik olur, hem de tam olarak kendi isteğinize uyan bir olumlama yaratmış olursunuz. Bir başkası sizin ne istediğinizi sizden daha iyi bilemez sonuçta. Yalnızca olumlamanızda “pozitif ve sağlıklı bir şekilde ve kalıcı olarak” tabirlerini kullanmayı unutmayın.

   40 Gün devam edebilirsiniz. Kalıcılık için 40 gün aksatmadan devam etmek önemlidir, ayrıca numerolojik olarak da oldukça kutsal bir sayı. Eğer sizi kesmezse 80 veya 90 gün de yapabilirsiniz.

 33. Selamlar mesela bir aşk büyüsü yaptık ne kadar süre yapılmalı ve tam olarak ne zaman etki edebilir. Değişken olabilir fakat ortalama var mıdır?

  Bana aşık bir şekilde gelmesini ve benimle iletişim kurmasını istiyorum. Etki görmek istiyorum artık ne yapmalıyım daha devam mı etmeliyim??

  Bir büyü çalışmasının olumlu olduğunu nasıl anlarız mesela?

  Ve malzeme olmadan varlıklar olmadan işi çok zorlaştırmaz mı? Çalışmaları çok güçsüz hale getirmez mi?

  Bu bahsettiğiniz şekilde çok basit duruyor.

  Mesela tamam kabala çalıntı diyorsunuz ama havass orada da işlem öncesi oruç namaz zikirler ve varlıklar kullanıyorlar doğru yapıınca etki çok sürmeden oluyor.

  Merak ettiğim için soruyorum lütfen bu soru işaretlerini giderin kafamdan.

  1. Esenlikler. Büyülerin etki edeceği ortalama bir zaman yoktur ve bu tümüyle kişiden kişiye göre değişir. Tabii 40 Günlük Meditasyon Programı’nı yaptıktan sonra yine ruhani pratiklere devam ettiğiniz müddetçe 40 günlük bir büyü en azından Aşk Büyüsü yapıyorsanız etkisini gösterecektir mesela, tabii daha kısa da sürebilir. Dediğim gibi, bu tamamen ruhunuzun ve biyoelektriğinizin ne kadar güçlü olduğuna bağlı.

   “Bana aşık bir şekilde gelmesini ve benimle iletişim kurmasını istiyorum. Etki görmek istiyorum artık ne yapmalıyım daha devam mı etmeliyim??”

   Güçlenmelisiniz ve devam etmelisiniz. Biyoelektriğiniz yeterince güçlü olmadığı müddetçe istediğiniz kadar büyü yapın, önemli olan yaptığınız majikal çalışmanın etki göstermesi için ruhunuzda o gücü bulması.

   “Bir büyü çalışmasının olumlu olduğunu nasıl anlarız mesela?”

   Zaten şemasını kendiniz hazırlıyorsunuz, pozitif amaçlar için bir büyü yaptığınızı anlamanın yolu pozitif bir çalışma yapmaktır.

   “Ve malzeme olmadan varlıklar olmadan işi çok zorlaştırmaz mı? Çalışmaları çok güçsüz hale getirmez mi?”

   Elbette hayır. Büyüde önemli olan dış etmenler veya malzemeler, varlıklar değil; direkt kendi ruhunuz ve gücünüz. Ruhaniyetin direkt özü ruhunuz zaten, Yeni Çağcı ruhaniyet cahili hippiler bunun pek farkında olmasa da.

   “Bu bahsettiğiniz şekilde çok basit duruyor.”

   Komplike olmak zorunda olmadığı için. Ruhaniyet çok karışık veya her zihnin anlayamayacağı bir şey olsaydı başından beri “insanlığın dini” demezdik, değil mi?

   “Mesela tamam kabala çalıntı diyorsunuz ama havass orada da işlem öncesi oruç namaz zikirler ve varlıklar kullanıyorlar doğru yapıınca etki çok sürmeden oluyo”

   “Havas” dediğiniz olayda ruhunuzu Yahudi “””Tanrı”””sına lıkır lıkır içirdiğiniz için sizin ruhunuzu free real estate‘e çevirme amaçlı başlarda parazitler yardımcı oluyor, bu dediğiniz yanlış değil zaten. Fakat bunun faydası çok ufak konularda oluyor ve siz “aaa, oluyor cidden!” diyerek tekrar deneye deneye tongaya çoktan düşmüş oluyorsunuz. Bir Yahudi inancı Centile fayda getirmez, hele hele Yahudi kabalası ve havas hiç getirmez. Neden biliyor musunuz? Çünkü Yahudi inançlarının her biri sizin yalnızca ölmenizi istiyor ve buna İslam da elbette dahil.

 34. Benim hafıza da biraz sıkıntı var, okuduğum bir şeyi 5 dk içinde unutuyorum, vitamin değerlerimde sıkıntı yok, hafıza güçlendirici büyü ve ya başka bir şey var mı, bu sene bir sürü ders var bir de kafama girmiyor 🙁

  1. Esenlikler,

   Epifiz bezi meditasyonu, kundalini yoga ve hatha yogayı yapmayı unutmamanızı öneririm. Hepsinin hafızaya pozitif etkisi bulunmaktadır.

   Eğer şansınız varsa metabolizmanızı yüksek tutmak için biraz spor yapmanızı öneririm. Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur bildiğiniz gibi.

   Hafızayı güçlendirmek için çeşitli minik egzersizler bulunmaktadır. Araştırmanızı öneririm.

   Onun dışında gezegensel karelerle veya büyü yardımıyla uzun soluklu olarak hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

   İyi günler.

 35. Verdiğiniz bu çalışmayla alakalı yardımınız lazım neden yardımcı olmuyorsunuz?
  meditasyon programını ve güç meditasyonlarını çok iyi şekilde uyguluyorum bir büyü neden tutmaz?
  Niye hedef kişi bana adım atmıyor? Aşk büyüsünü den bahsediyorum.
  7 günlük mum büyüsü vs var yoksa onları mı denemem lazım?
  Rica ediyorum yardım edin

  1. Yardımcı oluyoruz.

   Büyülerde en önemli etkenlerden birisi zihindir. Eğer durmadan “overthinking”e düşüyorsanız, yani büyü üzerine çok fazla düşünüyorsanız bu elbette büyünün etkisini azaltır. Benim tavsiyem; büyüyü yapın ve unutun. Etki göstermesini beklemeyin, fakat büyünün işleyişinden şüpheniz de olmasın. Burada “büyüyü sorgulamayın” demiyorum, bu yaptığınız hataları görmenizi sağlar. Ancak durmadan bunun üzerine düşünüyorsanız veya kuruntu yapıyorsanız bu büyünüzün yıkımına(tabii ki mecaz anlamda) sebebiyet verir.

 36. Temas etmek dediğiniz içinize almak falanmı (Kara Büyü) öyleyse ben yaptım ve.. son 1 aydır başıma gelmeyen kalmadı 🙁 nasıl düzeltebilirim?

  1. Genel olarak yaptığınız kara büyüyle aranızda herhangi bir enerjetik yol/bağ/temas olmamalı, buna enerjiyi içinize çekmek de kesinlikle dahil.

   Aura Temizleme yaparak ve koruma auranızı güçlendirerek üstünüzdeki negatif enerjiden kurtulabilirsiniz, eğer daha güçlü bir çalışmaya ihtiyacınız olduğunu düşünürseniz Lanetleri Geri Çevirme yapabilirsiniz.

 37. Merhaba yaklaşık 1 ay önce yanlışlıkla kendime kara maji uyguladım kara Majinin hem psikolojik hem ruhsal hemde maddesel gücünü yasadim bu gecicimi? gucumumu kaybettim? Kaybettiysem nasıl telafi edebilirim ve geliştirebilirim? Ruhsalliga doğru düzgün odaklanamiyorum sebebi ne olabilir sizce?

  1. Esenlikler. Kendinize neden kara büyü yaptınız bilmiyorum, ancak size mantıklı ve rasyonel bir tavsiye vermem gerekirse böyle bir şey yapmamanızı önerebilirim sanırım.

   Büyüyü ne amaçla yaptığınıza bağlı, ben de yaptığınız kara büyünün ne konuda olduğunu bilmiyorum. Ancak bundan kurtulmak için Ay’ın küçülmede olduğu bir dönemde bu kara büyünün etkilerinden kurtulmak için yeni bir büyüye başlayabilirsiniz ve sizin için oldukça faydalı olur. Yani evet, kara büyüyü kaldırmak için başka bir kara büyü yapıyorsunuz.

   Ayrıca ruhaniyete doğru düzgün odaklanamıyorsanız odaklanmanızı öneririm. Nedeni parazit saldırısı vesaire olabilir, meditasyon yaptıkça geçecektir.

 38. Selam ben bazı majisyenlerle konuştum bu verdiğinz rünler mantralar pek etkilerinin olmadığını söylediler
  Majisyenin enerjilerden destek alması gerekiyor sonuçta bu yardımcı kaynaklarda ne kadar güçlü olursa o kadar iyi sanki rünleri titreştirmek pek verimli gelmiyor bana

  1. Esenlikler,

   Konuştuğunuz insanların kim olduğunu bilmiyorum ama konu hakkında basit bir açıklama yapmak zor değil.

   -Öncelikle,evet, güçlü bir kaynak gerekli. Bunun için zaten biz meditasyonlarla ruhu güçlendirmeyi öğretiyoruz. Güçsüz bir ruh dışa bağımlıdır ve istese bile büyük miktarda enerjiyi kontrol edemez.

   -Mantralar ve rünler tam olarak güç sağlamaz, şekillendirir. Enerji yükseltmenin amacı zaten büyüye güç sağlamaktır. Mantraların amacı ise bu enerjiye yön ve özellik kazandırmaktır.

   -Eğer siz güçsüzseniz ve kötü bir teknik kullanıyorsanız etkisi de iyi olmayacaktır. Zamanla daha çok güç ve bilgelik elde ettikçe size şuan ‘verimsiz’ gelen tekniklerin asıl değerini anlayacaksınız.

   İyi akşamlar.

   1. Özellikle forumlar da vs Joy uygulamalarının kopyalama ve pek etkili olmadığını söyleyenler çok yanlış anlamayın kötü niyetle demiyorum ben genel maji açısından dedim. Sadece fikrinizi almak istedim
    Mesela Türk okült sitelerinde çok yorum var bu uygulama le hakkında

    İyi akşamlar

    Mesela rünleri titreştirmek yerine çizip elementlerle buluşturmak gerekir vs diyenler var.

    Pek titreşim olarak kullanan görmedim de

    Şuna dikkat ettim bir de rünlerle kaç gün çalışacağız bu hiç yazılmamış sanıyorum. Yani belirli bir süre yapıp bırakıp sonra tekrar mı başlamak gerekir?

    Forumlara bakıyorum da pek deneyim göremedim bu konuyla alakalı jos forumları vs

    Mesela bazı

    1. Esenlikler,

     Kötü niyetli olmadığınıza eminim lakin bu bahsettiğiniz türk ve bazı çeşitli yabancı forumları genellikle bir bilgi kirliliği içerisindedir. Büyülü eşya yapımını bir çubuğa kristal yapıştırmak sanan veya enerji yüklemek için bir taşın etrafında 30 dakika dans eden kişiler bulunmakta. Eğer okuduğunuzu inceleyip filtrelemezseniz o bilgi kirliliğinin içinde kaybolmanız çok kolay.

     Mantralar ve titreşimler daha çok doğu büyücülüğünde kullanılır. O yüzden neo-batı ‘büyücü’lüğünü takip eden insanların onları kullanmasını beklemek tuhaf olurdu. Bizim verdiğimiz teknikler hem doğu hem batı büyücülüğünün özelliklerini barındırmaktadır.

     Aynı zamanda rünleri kullanmak bir kenara çizmek kadar kolay olsa derste canı sıkıldığı için defterini karalayan tüm öğrenciler şu an uçuyor olurdu.

     Rünlerin normal büyü çalışmalarından büyük bir farkı yoktur. Mesela pozitif çalışmalarda 90 gün önerilir.

     Forumları gezmek ilk başlarda biraz tuhaf gelse de zamanla aradığınızı kolayca bulabilir hale geleceksiniz. Eğer arasanız o ‘deneyim’leri bulabilirsiniz.

     İyi günler.

     1. 90 gün mü 90 gün hiç bir şey yapmayıp sadece para geliyor geliyor diye denesek olur zaten.
      (Denenmiştir)

      Kişisel değişim evet zaman alır ama yani birine kara büyü yapacaksınız insan en fazla 1 ay bile zor dayanır

      Ben genel majikal çalışmalar için bahsediyorum yami araya bir inanış din vs katmadan

      Yani bu işin daha kolay alternatifleri mevcut o zaman mesela İslami havas bile daha hızlı sonuç verecektir.

      Tüm her şeye saygılıyım ve sizin De fikrinizi alıyorum

      İyi günler dilerim.

     2. Esenlikler,

      Kendinize bir ‘büyücü’ demenize rağmen büyü yapmak ile düz cümle söylemek arasındaki farkı anlamamanız gerçekten ilginç doğrusu.

      Öncelikle büyü yaparken sağlanan enerji miktarı ve teknik, gücünü belirler çoktan demiştik. Eğer kendi büyülü ve büyüsüz denemelerinizin sonuçları aynı ise önce bir kendinize bakmanızı öneririm. Sonuçta eline hiç gerçekten bıçak almamış birinin, bıçağın kabiliyetleri hakkında atıp tutması kolaydır.

      ‘Havas’ denilen pisliği daha iyi bir alternatif olarak görmeniz ise başka bir hata doğrusu. Başkasının enerjisine bağlı olarak büyü yapmak bir acizliktir. Kişisel gücü hiçe sayıp kendini birinin merhametine bırakmaktır ve bunun üzerine bu ‘birisi’ *llah denen kokuşmuş enerji küpü ise zaten olacaklar başından belli.

      Daha hızlı sonuç için kendini meditasyon vb. yollarla geliştirmek yerine böyle yollara sığınan insanların büyü yapmanın işe yararlığı hakkında yorum yapması ‘ironi’ kelimesinin çok ötesine geçmekte.

      Kendi kendinize verdiğiniz sıfata layık olup sonra böyle iddialarda bulunmanızı öneririm.

      İyi günler.

 39. Firekanslarla titreşim titteştirme nasıl yapılır bir harfi a harfinin titreşim söylemi nasıldır fehu, tivaz bunlarin soylemleri nasıldır bununla ilgli bir video yada mp3 dosyasi varmi

  1. Rünlerin ve mantraların titreşimlerini anlamanız için genellikle belirtildikleri çalışmaların linkinde ya .mp3 belgesi olarak paylaşıyoruz, ya da altında hecelere bölerek yazıyoruz. Heceleme de de örneğin İnnana yazıp altına “İİİİİ-NNN-AAA-NNNNNN-AAA” şeklinde nasıl titreteceğinizi de belirtiyoruz. Fehu rünü de “FFF-EEE-HHH-UUUU” şeklinde oluyor, Tivaz rünü de “TTZZZ-İİİ-VVV-AAA-TSSS”. Bazı rünlerin yazılışlarından pek bir farkı yok yani. Özellikle Türkçemiz gibi zengin bri dilde titreşimleri nasıl yapacağımızı anlamamız daha kolaylaşıyor, sonuçta dilimiz çok zengin. Rünlerin nasıl titretildiğine buradan ulaşabilirsiniz.

 40. gözlüklerden kurtulmak için nasıl bi olumlama yapmalıyım? örneğin ”tüm göz bozukluklarım tamamen ve kalıcı bir şekilde yok oluyor, hızla iyileşiyorum” doğru bir olumlama mı?

  1. Kullanılabilir, ancak Ay’ın hangi evresinde başladığınıza göre de afirmasyonunuzda belli bölümleri değiştirmeniz gerekebilir. Örneğin eğer bu çalışmaya Ay küçülmekteyken ve bir şeylerden kurtulmak için (sizin durumunuzda bu göz bozukluklarından veya spesifik olarak neyden şikayetçiysreniz) yaptığınız çalışmalarda “göz bozukluklarım tamamen yok oluyor” kullanılabilir, ancak eğer Ay büyümekteyken bu çalışmaya başlıyorsanız bu dönemde bir şeylerden kurtulmak için değil de bir şeyleri geliştirmek için çalışma yapacağınızdan dolayı kullanacağınız afirmasyon “göz sağlığım iyileşiyor” tarzında bir olumlama olacaktır, ki bu da direkt olarak sizin amacınıza yönelik mi olur bilemeyeceğim.

   Ayrıyeten önemli bir bilgi, bu tür biyokinezi çalışmaları genellikle çok kolay görülür ve Spiritüel Satanizm’e yeni giren acemiler tarafından en başta denenir, ancak biyokinezi büyü türleri arasında en gelişmiş olanlardandır ve hem ustalaşmak, hem de bundan verim almak ciddi anlamda gelişmiş ve uzun süredir üzerine çalışılan bir ruhani güç gerektirir. Dolayısıyla size direkt tavsiyeyi vermek yerine bunu da göz önünde bulundurarak çalışmaya başlamanızı tavsiye ediyorum, başladığınızda gelişim görebilirsiniz, ancak süreç içerisinde veriminiz düşerse bu sizin hevesinizi kırar ve sonraki majikal çalışmalarınız için kendinize olan güveniniz sarsılabilir. İsterseniz bu tür ciddi çalışmalar öncesinde ciddi derecede ruhani güce geldiğinizden emin olun ve sonrasında kompleks ve zor çalışmalara yönelin.

 41. Merhaba verdiğiniz örneklerle büyü çalışması yapmaya çalıştım ancak işe yaramadı üstelik bayadır meditasyon yapıyorum… Neden böyle oldu bilmiyorum yeterli odak olmasına rağmen enerjimin de yettiğini düşünmesine rağmen aşk büyüsü neden olmadı ? Ben çalışma sonrası enerjimin gitiğini hissetmiştim oysa….
  ilk etapta 33 gün sornadan 7 gün yaptım.

  Bu teknik bana göre mi değil yoksa teknik mi güçsüz anlamadım. Galiba altar kurup malzemeleri kutsayıp malzemelrden destek almam gerekiyor.
  Ne önerirsiniz? Şimdi diyeceksiniz ruhun güçlenmeli evet ona katılıyorum ama malzmeler bir odak noktası oluşturuyor onlarında enerjileri var mesela mıumun ateşi nin enerjinin yayılması sembolizması giib ya da athame nin enerjiyi daha güçlü yönlemdirmesi vs tabi ki kişiye bağlı teknikler vs ama bazıları daha uygun ve kullanışlı oluyor galiba.

  İkinicisi cadılıkta çember açma konusunda biz öyle şeyler yapmıyoruz ggibi bir yorum gördüm ama yüksek ritüelelr esnasında bu bir tehlike arz etmez mi sonuçta parazit bile olsa… Şeytanın koruması vs bahsetmiyorum yani sonuçta teknik olarak

  Bir de şu konuda bir açıklama getirir misiniz ; bazı çalışmalar sanıyorum ki karşındaki kişiye ya da ne bileyim hayat durumuna da bağlı herhalde ama ne biliyim 30 gün çalışıp etki almayınca da insan yapamıyor yani bıkıyorum o zaman moralim bozuluyor ve işe yaramıyor diyorum ister istemaz başka büyü formülleri bakıyorum. Öyle olunca ne yapmalıyım?
  Gerçekten yardımınıza ihtiyacım var.

  Hepinize iyi akşamlar. Fikirlerinizi bekliyorum. Sizin de dediğinz gibi
  Esenlikler.

  1. Esenlikler,

   Büyüye ne zamanda başladığınız, hangi gezegensel saatlerde yaptığınız, büyüyü yarıda bırakıp sonra geri dönmek gibi olaylara dikkat etmenizi öneririm. Bunlar da büyüyü gerçekten etkileyen durumlardır. Altar mecburi değildir. Eğer normalde düzgün yapmazsanız, zaten altar varken de çok etki alamazsınız.

   ‘Çember açmak’ ve benzeri teknikleri kişisel olarak çok gerekli görmüyorum. Özellikle kullandığımız ritüeller sırasında. Enerjiyi bir noktaya hapsetmek sadece alacağımız verimi azaltacaktır. Aynı zamanda ritüellerin kendileri parazitlerin araya girebilecegi türden değiller. Ne bir kim olduğu bilinmez ruh, ne de rastgele bir elemental çağırmaya çalışıyoruz. O yüzden parazitler için gereğinden fazla hazırlık yapmaya gerek yoktur.

   30 gün gibi bir sürenin çok kısa olduğunu söyleyebilirim. Ben genellikle bir büyü yaparken pozitif bir büyü yaparken 90 gün yapıyorum. Yıllar boyu devam eden bir yolculukta 1 ay gibi bir sürede pes etmeniz çok üzücü olur. Büyülerden istediğiniz etkiyi ,şimdilik, alamasanız bile meditasyonların etkisini çoktan almışsınızdır. Kendinize biraz daha güvenin ve zaman tanıyın.

   İyi günler.

  1. İkisi arasında devasa bir fark yok, yalnızca iki farklı alfabe ve Antik iki medeniyetteki bir rünün iki farklı kullanılış şekli basitçe. Yani “Fehu” rününün Germanik titretilişi zenginliği, İskandinav kökeninde titretilişi belayı çeker gibi bir şey yok örneğin. Kişinin ruhu hangisini kullanmakta daha rahatsa onu kullanarak ilerlemesi önerilir, Örneğin İskandinav kökeni olan birisi bir rünün Germanik halini değil de kendi özü olan İskandinav halini titretirse herhalde daha rahat olacaktır.

 42. İnternet bu konuda tam bir çöplük! Zaten çoğu medyum olduğunu iddia eden Arap köpekleri, “Hoca” zırvalığı adı altında insanları sömüren müslüman şarlatanlar. Hadi bu kalitesizleri anlarım, zaten düzgün bir şey yapmalarını beklemiyoruz ama Satanist olduğunu “iddia” edenler bile saçmalıklardan öteye geçemiyor. Az önce bir siteye denk geldim. “Demonlarımızın yardımıyla yapıyorum, benim cinle muskayla işim olmaz” yazmış. “Cin” dediğimiz Demon değil midir zaten? Ben mi yanlış biliyorum? Bu siteden başka hiçbir yerden bu konular hakkında okumamaya karar verdim.

 43. Merhaba ”ama enerjiye dokunmadan ve temas etmeden” kısmını anlayamadım, yazınızda veya çevirinizde birden fazla defa bu cümleyle karşılaştım. Enerjiyle temas diye bir şey mi var? Ne bileyim büyü yaparken buğulu dumanımsı bir şey önümüze geliyor da ona dokunmamamız gerektiğini mi söylüyorsunuz..

  1. Esenlikler,

   Negatif büyülerde ve özellikle ölüm büyülerinde, gerçekten inanılmaz bir enerji yönetim kabiliyetiniz yoksa enerji dokunduğu her şeye negatif etki yaratabilmektedir. Bu yüzden auranıza temas etmemesi önemlidir.

   Şimdi enerjinin işleyişini anlamadığınız için bu basit bir benzetme ile anlatayım.

   Elimizdeki negatif büyü yapılmakta kullanılan eneejiyi korozif/aşındırıcı bir gaz olarak düşünelim ve bu gazı zihnimizle hareket ettirdiğimizi. Gazı kontrol edebilsek bile eğer kendisi derimize değerse doğasından dolayı bize zarar verecektir. O yüzden kendisini kullanırken derimize dokunmadığından emin olmalıyız.

   Kısaca durum kimya laboratuarlarında asitlere elinizi sokmama sebebiniz ile aynı sebepten.

   İyi akşamlar.

 44. İyi Günler

  Aslında bu soruyu daha önce de sormuştum ve tekrardan aynı yorumu atmak istemiyordum ama üzerinden bir aya yakın zaman geçtiği için gözünüzden kaçmış olabileceğini düşündüm o yüzden daha alakalı bir başlık olan bu başlığa soruyorum:
  Afirmasyonlarımızı kısaltıp mantra haline getirerek kullanmanın negatif bir etkisi var mı onu sormuştum. Örneğin tıpkı basit sigiller üretirken kullandığımız kısaltma teknikleri gibi, afirmasyon cümlesinin belirli seslerini çıkartıp tek bir kelime haline getirdiğimizde bunun çalışmamızı negatif olarak etkilememesi gerekir diye düşünüyorum ancak emin olamadığım için size danışmak istedim.
  Mental olarak düşündümüzde, mantra haline getirdiğimiz afirmasyonun bilinçaltımızda etkisi aynı olacaktır o konuda sıkıntı yok, ancak titreştirdiğimiz sesler farklı olacağı için belki bir problem yaratabilir. Bu konuda görüşlerinizi duymayı iple çekiyorum.
  Güç ve Şeref Ebediyen Satan’a Atfolsun

  1. Esenlikler,

   Afirmasyonları kısaltıp mantra haline getirmek mümkün değildir. Mantraların “yaratılması” işlemi ne yazık ki o kadar kolay değildir. Mantraların bir anlamı ve enerjisel bir ‘kökü’ olmalıdır. Her kelime mantra olamaz.

   Ayrı olarak afirmasyonu bir kelimeye indirgemek sağlıksız bir seçim olacaktır. Afirmasyonun ana amacı enerjiye kesin bir yol belirlemektir. Enerji zihninizi okuyamaz. Onun süre(dakika vb.) kavramı yoktur. Bizim gibi mantık ile ilerlemez. Sadece en kolay olanı yapar. Bu yüzden yarım yamalak bir afirmasyon genelde büyük sorunlar yaratabilir.

   Kendi iyiliğiniz için bunu denemeyin.

   İyi akşamlar.

 45. Ben görselleştirme yani olayın şuan da olması kısmını tam anlayamadım olayın şuanda olmasını hayalini enerjiyi yönlendirmeden önce o görseli enerjiye aşılayıp ondan sonra mı hedefe yönlendirmeliyiz yoksa programladıktan ve enerjiyi yönlendirdikten sonra mı istediğimiz olayın görselleştirmesini yapmalıyız

  1. Esenlikler,

   Olayın “olduğunu” imgelemeniz lazım. Mesela eğer büyü bir yarışmayı kazanmak içinse kendinizi ‘kazanırken’ imgelemelisiniz.

   Yönlendirme ve programlamayı aynı anda yapmayı öneririm. Programlama sonrasında ise bir süre daha imgelemeyi devam ettirmeyi.

   İyi akşamlar.

 46. Bana büyü konusunda yardımcı olabilecek birisini arıyorum lütfen yardım edermisiniz

  1. Majikal çalışmalarda gelişmek için tek ihtiyacınız olan şey kendi ruhunuz. Buraya yazdığınızda size kimin hangi amaçla cevap vereceğini tahmin edemezsiniz, çünkü herkese açık bir site. Herhangi birisine ihtiyaç duymadan bireysel çalışmalarınızla büyüde gelişebilirsiniz.

   1. Maalesef kendim yapamıyorum olmuyor ama benim için yapacak birisi olursa ona gerçekten yüklü bir miktar ödeme yaparım

    1. “Kendim yapamıyorum” diye bir şey yok, ruhaniyette sizi sizden başka kimse ileri taşıyamaz. Hayatta da olduğu gibi. Biyoelektriğiniz henüz yeterince güçlenmemiştir, büyüde gelişmemişsinizdir, vesaire. Çalıştıkça olacak şeyler.

     Eğer dolandırılmak istiyorsanız buyurun, zaten yeterince “ben birinin bana eski aşkımı getirmesini istiyorum yüklü para vereceğim” diyerek dolandırılan insan yokmuş gibi onların arasına katılırsınız. Sitemize bile birçok kişi “Şöyle birisinden benim hakkımda büyü yapmasını isteyip karşılığında ödeme yaptım, yıllardır kendisinden haber alamıyorum” şeklinde yorum atıyor. Eğer onların arasına katılmak istiyorsanız size daha iyi bir tavsiye vereyim, bu “dolandırılmak istiyorum” ilanlarınızı Hr*stiyanlık pisliğine batırılmış Yeni Çağcı “””ökült””” güruhların sitelerinde paylaşın. En kolay yoldan öyle dolandırılırsınız. Garantisini veriyorum.

 47. İmgeleme sade ve öz mü olmalı yoksa biraz karışık yapabilir miyiz? Örneğin para imgelemesinde yalnızca para dolu bir cüzdan imgelemekle, paraya sahip olunca yaşayacağımız hayatı imgelemek arasında fark olur mu?

  1. Esenlikler,

   Ne kadar yoğun ve hissedilebilir bir imge olursa o kadar iyi. Mesela eğer kağıt para imgeliyorsanız onun kokusu ve hissiyatı gibi özelliklerini de hissetmeye çalışın.

   İyi geceler.

 48. Esenlikler,

  Bu çekim yasası değil mi? Büyü dediğiniz gün, satanizmden umudumu kestim. Sonra tekrar “Ya satanizm varsa? Diye tekrar geri döndüm. Müslümanlık hakkındada düşünmüştüm, olabilir mi ya diye. Ama sebeplerim yeteri kadar vardı, kendime hep şunu derdim, “Çekim yasası var, madem Allah merhametli, neden kurban bayramı vardır?” diyerek hep vazgeçerim bu pislikten. Ama satanizmden vazgeçemedim ve geri döndüm. Bu yazı zaten çekim yasası, sadece büyü demişsiniz. Ama yine de sorayım dedim, çekim yasası mı bu? Çekim yasası hakkında bilgim var, The Secret adlı filmi izlemiştim çekim yasasını anlatıyor.

  1. Esenlikler,

   Arasındaki farkı size şu şekilde anlatalım. Popüler olarak çekim yasası denilen olay psikoloji ile ilgilidir. Pozitif düşünme kişiye daha aktif hareket etmesi ve daha çok kendine kendine güvenmesini sağlar. Bu yüzden genelde pozitif bir düşünce yapısı mutlu bir yaşam için çok önemlidir. Lakin bu büyü değil, psikolojik bir hiledir.

   Büyü ise enerji ile işler. Eğer “çekim yasası” bir taşı kaldırabileceğinize inanmaksa, büyü taşı kaldırmak için aşağıdan güç uygulamaktır. Termodinamiğin yasalarını hatırlarsanız birinci yasa “Enerji, yoktan var edilemez; var olan enerji de yok edilemez; sadece bir şekilden diğerine dönüşür.” diye açıklanır. Bu büyüde de geçerlidir. Sadece iyi umutlarla dolaşmak kendi başına çok iş yapmayacaktır. Lakin doğru tekniklerle ürettiğimiz enerjiyi yine doğru bir şekilde amacımız için yönlendirirsek amacımıza doğru “iş” yapabiliriz.

   Gökten para yağacağını ummanız para getirmez. Lakin paranın size gelmesini sağlamak için olan bir büyü para kazanmanızı kolaylaştırmak ve size iş imkanları sunmak gibi etkilere sahip olacaktır. Tabi bu imkanlara göre hareket etmek size kalmış. Büyü yapmak ne hoşlandığınız kızın size koşmasını ve gereksiz yere aşık olmasını sağlıyor ne de havadan para üretiyor. Fizik yasalarından kimse kaçamıyor yani. Burada da durum aynı.

   İyi akşamlar.

   1. Aslında pek alakası yok dediklerinizin, çekim yasasında, yani izlediğim filmde, adam kaza geçirdiğini söylüyor ve sadece göz kırpabiliyor tamamen felç. Sadece yatıp hayal ediyor ve nefes alabilmeye başlıyor. Zenginlik istiyorsak kendimizi sürekli bolluk içinde hayal edin der, büyü tek sefer mi yapılır? Yani büyü dediğiniz şey çekim yasasıyla çok benzer.

    1. Esenlikler,

     Bahsettiğiniz filmi izlemedim. Ben genel olarak bilinen çekim yasasından bahsediyorum. Muhtemelen filmde bilerek abartma vardır. Filmleri ilginç yapmak için zaten çokça yapılır genelde.

     Büyü çoğu zaman tek sefer yapılmaz. Günlerce ve aylarca -hergün- tekrarlanır genelde. Bu büyüde biriken enerjiyi arttırmak ve onu “güçlendirmek” için yapılır. Genelde 40 ve 90 gün boyunca yapmayı öneriyoruz. Sebebini soruyorsanız nümerolojiye bakmanız lazım. Kısaca büyüyü daha stabil ve kalıcı hale getiriyor.

     (Anlık olarak yapılan kineziler ve benzeri ruhani kabiliyetlerle karıştırmayınız.)

     İyi akşamlar.

     1. Ama bu öyle bir film değil, yani öyle bir film ki bitmesini isteyeceksiniz, sadece bilgi almalık bir film. Filmin içerisinde bu filmi izliyorsunuz falan diyor, yani filmdeyim ben, ve sizle konuşuyorum havası veriyor. Bir hikayesi yok ve hiçbir ilgi çekiciliği yok, tüm insanlar sıkılıcaktır, tamamen bilgilenmek amaçlı bir film. Çekim yasasını öğrenmek amaçlı yani. Zevk alınmalık bir film değil bu yüzden bence abartı değildir. İsterseniz bakın buradan, https://www.youtube.com/watch?v=epYoDBHkTn8&t=555s

     2. Esenlikler,

      30 dakikasını izledim. Abartı değil bence demişsiniz. Adam fil fotoğrafına baktı diye fil ortaya çıkıyor veya adam sadece etrafındaki sorunları görmezden geldiği için bir anda hayatı düzeliyor.

      Filmin hepsini izlemedim çünkü vaktim yoktu ama hayat bu şekilde işlemiyor. Birisi negatif yönleri umursamayarak sorunlarını çözemez. O sorunları çözmek için adım atıp aynı anda sorunu gereğinden fazla kafasını takmayarak çözer.

      Gerçek bir durumda zorbalığa uğrayan birisi zorbalığı görmezden geldi diye zorbalık bitmez. Zorbalığa karşı durmak ve kişinin sizinle uğraşamayacağını anlamasını sağlamak lazım. Yoksa “Hadi sadece iyiye odaklanalım. Zaten hayatımda negatif bir olay olursa ve görmezden gelirsem kesinlikle yok olacak. Ne böbrek kanserimi oldum? Boşver ya. Bak boşverince yok oldu.” tarzı bir hayat geçirmek imkansız. Sorunlar hayatımızda hep vardır. Görmezden gelmek hep işe yaramaz. Çoğu zaman bunun için birer eylem yapmak lazım.

      Filmde söylenenler bir yere kadar doğru olsa bile, konuşmacılar çok “Bize inanın!” tarzı bir konuşma tarzına sahipti ve pasif bir yaşam şeklini örnek gösteriyorlardı. “Fakirliği boşver. Para kendisinden gelir.” yaklaşımı sadece kişiyi yok eder.

      İyi geceler.

     3. Esenlikler,

      :DDD O kadar ciddiye almayın fil gibi şeyleri, onlar bir örnek veriyor. İyi günler.

     4. Esenlikler,

      Olayı açıklamak için yazdığım yaklaşık 20 cümlelik yorum içerisinden sadece o fil kısmına dikkat ettiğiniz için teşekkür ederiz. İronik bir şekilde belirttiğimiz fil, yazının kalanında bulunan tüm yorum ve bilgiyi yok ediyor anlaşılan.

      İyi günler.

 49. Abi diyelim ki yeterli miktarda güçlüyüz,para büyüsü yaptığımızda gökten para yağmasını sağlayamaz mıyız?Lord Enlil gökten yağmur yağdırabiliyor,biz de o kadar güçlü olsak havadan para yağdıramaz mıyız?Yada altın?

  1. Esenlikler,

   Havadan yağmur yağdırmak göreceli olarak kolay diyebiliriz. Yapmanız gereken sıcaklık ile oynamak, nem miktarını arttırmak ve rüzgarlarla basınç alanı oluşturmak. Doğada zaten bulunan olaylar zaten bunlar. Tek yapmanız gereken manipüle etmek.

   Altın yağdırmak için ise havada sıvılaşmış altına ihtiyacımız var. Sıcaklığı o kadar yükseğe çıkarmayı bir kenara bırakırsak, o kadar yüksekte doğal altın bulunmayacaktır. O yüzden tek yol nükleer tepkimelerle zorla altın yaratmak. Bunu yapmanın mümkün olduğndan emin değilim ama bunu yapmak bile inanılmaz bir miktarda enerji isteyecektir. Üzerine ihtiyaç duyulan kontrol ve zihin gücü ise zorluğu daha da arttırıyor. Yani inanılmaz miktarda enerji varsa teorik olarak mümkün. Pratikte ise pek sanmıyorum.

   İyi günler.

 50. Merhaba
  Ben telefon almak için büyü yapmak istiyorum ancak nasıl bir afirimasyon oluşturacağımı bilemiyorum

  Bana yardımcı olur musunuz?

  İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Öncelikle düz telefon alma büyüsü çok yararlı olmayacaktır. Onun yerine para büyüsü öneririm.

   Eğer o kadar çok yapmak istiyorsanız, “Pozitif ve sağlıklı bir şekilde, [gezegen/rün]’ün enerjileri telefon almamı sağlıyor.” gibi bir afirmasyon olabilir. İsteklerinize göre üstünde ayarlama yapabilirsiniz.

   İyi akşamlar.

 51. Merhabalar. İrademle ilgili sorunlar mevcut. Zamanla daha güçleniyorum ama hâlâ zayıf bir iradem var. Bunun üzerine bir çalışma yapmayı planlıyorum. Ayın 20’sinde Dönüşüm gününde.

  Nauthiz Rünü bunun için uygun (Nauthiz’i 45 defa titreteceğim). Afirmasyon olarak 9 kez “Nauthiz Rününün enerjileri benim her şekilde ve her yönden irademi sağlamlaştırıyor. İradem tamamen ve sonsuza kadar dayanıklı, yıkılmaz ve güçlü” ve her nefesle Satanik Mavi Enerjiler soluyarak, kendimi Satanik Mavi Alevler içinde yanıyor gibi imgeleyerek bir çalışma yapabilir miyim?

  Bir de Yüksek Rahip HoodedCobra’nın (((ibrahimi))) etkilerden temizlenme üzerine bir çalışması var. ANSUZ veya UR ile yapılan. Buna da ayın 27’sinde Ruhu Özgürleştirme gününde başlayacağım.

  17’sinde ise bir şifa çalışmasına başlayacağım.
  Bu 3 çalışmayıda 40 veya 90 günlük devam ettireceğim. Daha önce hiç uzun süreli bir çalışma yapmadım. Genelde olması için az enerji isteyen bir kaç seferlik basit çalışmalar yaptım. Aynı anda 3 çalışmayı sürdürmek bir sorun olur mu? Yani düzenli yapabilecek isem 3’ü enerjisel olarak bana fazla gelir mi?

  Şimdiden cevaplarınız için teşekkür ederim.
  İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Çalışma için belki şu şekilde bir afirmasyon daha iyi olabilir: “Pozitif ve sağlıklı bir şekilde, tamamen ve kalıcı olarak Nauthiz rünü irademi her şekil ve yönden dayanıklı, yıkılmaz ve güçlü kılıyor.” Veya son “dayanaklı, yıkılmaz ve güçlü kılıyor.” yerine sadece “güçlendiriyor.” da işe yarayabilir. Bunun üzerine biraz düşünün. Afirmasyon kısa, kesin ve anlaşılır olmalıdır.

   3 çalışmayı birden yapmak biraz zorlayabilir hiç yapmadıysanız. Ben kişisel olarak çok önemli bir olay yoksa aynı anda 1-2 çalışmada kalmaya çalışıyorum. Enerjinin fazla bölünmesini engelliyor. Eğer kendinize güveniyorsanız üçünü burden yapın. Lakin elinizde sayıcı gibi bazı uygulamalar bulunsun. Hangi günlerde olduğunuzu unutmayın.

   Enerji yükseltmeyi ihmal etmemeniz gerektiğini zaten biliyorsunuz.

   İyi günler.

 52. Bu yazınızı okuyunca büyü yapmak için materyallere gerek olmadığını sanıyordum ama paylaştığınız bir bağlama büyüsünde kukla yapıp ağaca asma işlemi vardı. Materyal kullanmanın büyüye etkisi ne kadar? Ben büyüdeki başarı enerji gücümüzle alakalı sanıyordum geri kalanı da doğru zamanda başlama enerji yükseltme+mantra+afirmasyon+imgeleme sanmıştım ancak materyaller kafamı karıştırdı

  1. Esenlikler,

   Büyü en temeline inerseniz enerji yükseltme, programlama ve yönlendirmedir. Ciddi konuşmak gerekirse afirmasyon ve rünler kullanmadan da büyü yapmak mümkündür. Bazı kişiler erken yaştan sadece zihinleri ile bile güçlü etkiler yaratabilirler. Bizim kullandığımız afirmasyon, rün ve materyal gibi ara parçalar kontrolü ve doğru kullanıldığında etkiyi arttırıyor sadece.

   Yani aslında büyünün belli kısımlarında gücünü arttırabilen ekstralardır materyaller. Doğru kullanıldığında etkileri başka bir seviye taşır bile denenebilir. Lakin fazla kullanılması kişinin kendi enerjisi ile büyü yapmayı ihmal etmesine sebep olabileceğinden dolayı, planlı ve düzgün kullanılmalıdırlar.

   Kafanızı karıştıran kısımları detaylandırırsanız, daha iyi yardım edebiliriz.

   İyi günler.

   1. Zihin gücümüzle büyü yapmak için mantığını kavramak yetiyor ancak materyallerle yaparken bilen birilerinden öğrenmek gerekiyor. Materyalle yapılan büyüleri nereden öğrenebiliriz? Materyallerin de genel bir mantığı var mı kendi tariflerimizi oluşturabilir miyiz? İnternetteki sabun büyüsü, yumurta büyüsü vb. tarifler kullanışlı mı?

    1. Esenlikler,

     İkisinde de mantığını kavramanız gerekmektedir. En iyi Tanrılardan öğrenmektir ancak bir ön bilgi şeklinde nasıl olduğuna bakmak isterseniz, Bitkilerin Majikal Kullanımı yazımıza bakmanızı öneririm. Size nasıl işlediklerine dair temel bir fikir verecektir.

     İnternette bulunan çoğu büyü, büyünün temellerini unutmuş kişiler tarafından yapılmakta. O yüzden iki afirme yapıp iki küvet bombası attıktan sonra dans ederek büyü yapmış olunmuyor. Eğer mantıklı bir tame bulabilirseniz, üzerinden bir daha geçip iyileştirerek, kullanmanızda pek sakınca yoktur. Lakin temel materyalsiz büyü yapmayı derince kavramadan buna geçmemenizi öneririm. Temelleri kaçırırsanız geri öğrenmeniz uzun zaman alabilir.

     İyi akşamlar.

 53. Herhangi bir büyü yapmadan önce iyi düşün dostlarım çünkü yaptığınız büyü ne kadar büyük çaplıysa size o kadar kötü şekilde geri dönebilir.

  1. Esenlikler,

   Yazıyı iyi okumadınız sanırım. Bu “büyünün geri dönmesi” saçmalıklarının nereden geldiği ve yanlış olduğunu anlatmıştık aslında. Ben en iyisi o kısmı buraya atayım. Belki o zaman görürsünüz.

   Daha önce de bahsettiğimiz gibi büyüde “Üç Kat Yasası” diye bir şey yok. Konuyu çok saptırmayacağım ama bunun sayısız kanıtlarından sadece (ve kabul ettiğim üzere zayıf) bir tanesini ortaya koyayım: Eden bulmuyor. Bırakın üç katı, bir katı kadar bile bulmuyor. Bugün kokuşmuş politikacıların herhangi birine bakın. Hem kendi ülkemizde, hem de dünyada. İktidardan çekildikten sonra bile insanların sırtından edindikleri muazzam servetlerle birer kral gibi yaşıyorlar. Elbette öldürülenleri veya itibarları mahvolanlar oluyor ama bu kesinlikle “edenin bulması” değildir; hele de belli bir orana göre kesinlikle değildir. Öyle ki milyonları sömüren bir insan tek kişiyse onun hayatı ne kadar mahvolursa mahvolsun o kadar kişinin ahı kesinlikle çıkmış sayılamaz. En nihayetinde bırakın bir milyonu, yüz insan bile toplamda bir insanın çekebileceğinden çok daha fazla toplam acı çekme potansiyeline sahiptir. Yani nedir; evrende “mükemmel bir karmik denge” yok. Hele hele de yaptıklarınızın size üç kat iadesi kesinlikle yok, ve fiziksel olarak imkansızdır. Buna dair tek bir örnek daha verip geçiyorum.

   Cengiz Han’ı bilirsiniz. Zamanında o kadar çok kadınla beraber olmuştur ki en nihayetinde günümüzde her 200 insandan birisi onun soyundan gelmedir. Ve de o zamanlar dünyadaki nüfusun %10’unu yok etmiştir. Ama adam huzur içinde yaşlandı ve öldü. Ve biz burada “Olsun, Cöhönnömdö coyır coyır yonocok” diyecek tipler değiliz, gerçekçi olalım. Evrende sadece insanların davranışlarını ödüllendiren veya cezalandıran bir astral polis yok. Bu ödül verici veya cezalandırıcı gökyüzü babacığı düşünceleri -başka yolların yanında- özellikle modern Wiccanizme çok geç girmiştir. Öyle ki ilk referansları 1970 yılında Raymond Buckland tarafından yazılan “Witchcraft Ancient and Modern” isimli kitaptan çıkmadır. Buckland da Gerald Gardner tarafından inisiye edilmiş bir adamdır. Gardner ise Gül Haçlılar Birliği’ne üyeydi. Bu ve bunun gibi Yahudi-Hristiyan Sağ El Yolu saçmalığı yollardan ödül-ceza tabanlı bozulmuş “karma” tanımını ortaya ilk Gardner attı ve çoğu Wiccan da günümüzde bu adamdan devşirme ideolojileri takip eder. Yani bırakın Wiccan’lığın antik ve kadim bir yol olmasını, bildiğiniz Yeni Çağ Akımıdır. Çok önemli başka bir nokta da, Gardner’ın boğazına kadar Yahudi öğretilerine batmış Altın Şafak Cemiyeti’nin bir üyesi olduğudur.

   İyi geceler.

  1. Büyü sınır tanımaz, yeterince güçlendikten sonra isterseniz miyopiyi iyileştirirsiniz, isterseniz göz renginizi değiştirirsiniz. Ancak unutmayın, yeterince güçlendikten sonra. Biyokinezi bir şaka değil ve büyü türleri arasında en gelişmişi, dolayısıyla bunun mümkün olduğu bilgisini bilin ancak yeterince gelişmeden biyokinezi denemeyin.

 54. Merhaba birkaç sorum var
  1)Biz niye bir büyü için oturup 30-90 gün çalışma yapıyoruz yani yahudiler maji sistemleri ile eminimki tek rituelde büyük değişiklikler yapıyorlardır yani bu adil değil mi

  2)Mesela witchcraftla ilgilenen birisi tarif hazırladı ve o tarifle büyü çalışmasını yaptı o harcadığı malzemelerle yaptığı büyü tutmadı malzemeler boşa gitmez mi

  3)Bir çalışmada elementleri kullanacağımız zaman invoke-evoke ettiğimiz enerjiyi mesela aşk büyüsü yaptık diyelim ve suyu invoke edip aşık olduğumuz kişiye mi yönlendireceğiz

  1. Esenlikler,

   1) Onlar büyük bir enerji kaynağından aldıkları enerjiyi bir amaca yönlendiriyor. Siz kendiniz ürettiğiniz ve üst üste koyduğunuz bir miktar enerjiyi birleştirerek bir amaca yöneltiyorsunuz. Yapısal olarak farklı çalışmalar. ‘Adil’ mi bilmem, ama bizim yaptığımız daha iyi. Kısa zamanlı avantajlı gözükmese bile uzun zamanda etkilerin üst üste birikmesi ve artması ile sizin sahip olacağınız etki daha kalıcı ve güçlü olacak.

   2) Malzemelerin tek başına bir gücü yoktur ve her çalışma sürekli malzeme tüketmez. Tabi internetin her köşesinde bulabildiğiniz tariflerden bahsediyorsunuz, onların çoğu malzemeyi boşa harcıyor.

   3) Bir elementi invoke edin, enerjiyi programlayın ve hedefe yöneltin. Sonrasında tersi elementle veya Akaşa ile dengelenmeyi unutmayın.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Rünlerden bahsedilen Futhark’tır. Ancak Futhark, alfabe olmakla kalmayıp, aynı zamanda büyülü sözcüklerdir. Bu güç sözcükleri, Şeytan tarafından Beyaz halklara bir armağandır.

   İyi günler.

 55. 1-Ruenleri titretmeden once enerji yükselmeli miyiz ?
  2- nasil yukseltilir
  3-mantralari titretirken ne imgelemeliyiz ?

    1. Esenlikler,

     Örneğin yeşil rengi sevgiyi yönettiği için, aşk büyülerinde kullanılması iyi olur. Bu amaçla kullanılacaksa, büyüyü yaptığın kişinin aurasını yeşil imgeleyeceksin. Tabii kendi üzerinde gerçekleştirdiğin bir büyüyse bunu kendi auranı imgeleyerek yapmalısın. Bu yazı faydalı olacaktır.

     İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Belirli bir süresi yok. Ne kadar süre odaklanmanız gerektiğini zamanla anlayacaksınız. Şimdilik sadece elimizden geldiğince odaklanmaya bakın.

   İyi günler.

 56. Esenliklerle
  1.freelancer çalışan bir insan siparişlerin artması için nasıl bir büyü yapabilir ?
  2.para büyüsü nasıl işler?
  3.herhangi bir ülkede yada toplulukta çok fazla para büyüsü yapılırsa o ülkenin ekonomisini nasıl etkiler ?

  1. Esenlikler,

   1- Rünleri veya gezegensel kareleri kullanmanız önerimdir. Hangisi daha uygun hissediyorsanız, onu yapabilirsiniz. Geçenlerde para büyüsü için harika bir gün vardı. Kaçırdınız ama iyi bir gün yine bulabilirsiniz.

   2- Genellikle para kazanma imkanlarını arttırır veya güçlendirir. Mesela işsiz birine iş buldurabilir veya şirketi olan birinin satış miktarlarını arttırabilir.

   3- Yüksek ihtimal hızlı bir artış görülür. Korunma, Zenginlik ve Bolluk Ritüeli gibi ritüelleri yapmamızın bir sebebi de bu.

   İyi akşamlar.

     1. Çekicilik için yapacağım ama 40 günlük meditasyonu yapmadım gene de etkisini görür müyüm? Gene her gün yoga meditasyon yaparım kare süresince ve sonrasında?

 57. Esenlikler,

  32 kez Sowilo titreteceğim ve 9 kez
  “Sowilo’nun enerjileri, beni tüm lanetlerden, negatif gezegen geçişlerinden ve negatif enerjilerden pozitif bir şekilde kalıcı olarak koruyor.” Bu afirmasyonu kullanacağım. RTR öncesinde yapacağım. Günlük koruma için Algiz kullanıyorum zaten. Sayılar ve afirmasyon uygun mudur? Tam olarak emin olamadım.

  1. Esenlikler,

   32 yerine 36 veya 111 gibi sayıları öneririm. Onun dışında afirmasyona “sağlıklı” ve “tamamen” kısımlarını da eklemeyi unutmayın.

   Güzel bir çalışma olmuş ama daha iyi yapabilirsiniz. Aynı zamanda yapmıyorsanız, veya hiç görmediyseniz, Lanetleri Geri Çevirmeye de bakın. Sizin istediğiniz etkileri genel olarak veriyor ikinci kısmı.

   İyi akşamlar.

 58. Merhabalar büyü ile insanların iradesini ve zihninin kontrol edilebileceğini duydum böyle bir şey mümkünse neden devlet yöneticileri veya yüksek mevkide ki insanlara uygulanmıyor Aşk büyüsü yapıla biliyorsa bizi hiç tanımayan yabancı bir ünlüye de yapılabilir mi?
  Eğer böyle Bir güç varsa neden bu zamana kadar uygulanmadı uygulansa bizim için büyük bir avantaj olmazmıydı bir de son olarak demonlar ile ilgili yazınızda demonların gelecekten haber verebildiği yazıyor du bir tanrının geleceği bilmesi beni çelişkide bıraktı.

  1. Esenlikler,

   1-Uygulanmadığını kim size söyledi? Uygulayanlar var ama onlar bizim kuklamız değil. (((Başkalarının))) kuklaları.

   2- Yapılabilir ama etkisi o kadar olmaz muhtemelen. O kişiler genelde ruhani olarak bir seviye güçleri olduğu için veya bir arkası olduğu için o kadar ünlü oluyor. Yani etkisini azaltacak çok fazla ayrıntı var. Üzerine aşk büyüsünü yanlış anlamışsınız. Eğer bir Tanrı insana yapmıyorsa muhtemelen öyle şıp sevdi bir aşk rastgele oluşmayacaktır. Aşk büyüsü genelde bir etki arttırıcı oparak bulunuyor. Tanımadığınız birinde maksimum bir çarpıntı veya tuhaf bir his yaratabilirsiniz muhtemelen.

   3- Uygulayanlar var. Avantaj olduğu için diğerlerine göstermiyorlar genelde.

   4- Zaman ve geleceğin işleme mekanizmasını anlamanız lazım. Zaman asla taşa kazılı değildir. Son saliseye kadar değişebilir. Lakin bu muhtemel gelecekten belli görüler alınabileceği gerçeğini değiştirmiyor. Mesela bazı bilgiler kesine yakındır.

   İyi geceler.

   1. aşk büyüsünü yanlış anlamışsınız. Eğer bir Tanrı insana yapmıyorsa muhtemelen öyle şıp sevdi bir aşk rastgele oluşmayacaktır. Aşk büyüsü genelde bir etki arttırıcı oparak bulunuyor. Tanımadığınız birinde maksimum bir çarpıntı veya tuhaf bir his yaratabilirsiniz muhtemelen.
    demişsiniz

    o zaman neden aşk büyüsü yapalım? yaptığımız kişi bizi bir anda sevmeyecekse sonuçta aşk büyüsü genelikle bunun için yapılır. benim sevdiğim insan asla beni sevmez kendisini tanırım.benim büyü çalışması yapmam neye yararki onun beni çok sevmesini sağlamıyacaksa?
    benim bildiğim aşk büyüsü insanı size bağlar. sizi aldatmaz hale getirir buna yaramayacaksa neden yapalım?

    1. Esenlikler,

     Eğer zaten sonuçlar için kendi elinizle çalışacak birisi değilseniz, kaç tane büyü yaptığınız fark etmezsizin istediğiniz gerçekleşmeyecektir. Sizin “bildiğiniz” büyüler Hollywood filmlerinde görebileceğiniz tiplerden. Bir insanı sadece basit bir büyü ile kör kütük aşık edebileceğinizi mi zannediyorsunuz? O kadar basit bir konu olsaydı zaten aşk büyüsü için buraya gelen tiplerin yarısı harem kurardı.

     Aşk büyüsü şansınızı ve yaptıklarınızın etkisini arttırır. Bu kadar basit ve zaten ana işi sizin yapmanız gerekiyor. Şu hayatta kimse “Ah Mehmet diye birine aşık oldum bir anda.” diye bir olaya kapılamaz. Kişi ne Mehmeti tanıyor ne de ona aşık olmak için duygulara sahip. Saf davranmayın. Gerçekçi bir bakış açısı yardımcı olacaktır. Başka istekleriniz varsa gerçekleştirmek için gereken tüm bilgiler bu sitede bulunacaktır. Yoksa yakınmaya devam edebilirsiniz.

     İyi geceler.

     1. her kafadan farklı bir ses çıkıyor en iyisi deney ve gözlem yapmak.

     2. 1.Ben uzun süredir büyü işleriyle uğraşıyorum. dediğinizle şeyi ilk defa öğrendim bana kaynak atarmısınız?
      2. olarak ben hem sağ hem de sol el insanlarla konuşmuş birisiyim sizin dediğinizi ilk defa duyuyorum. o yüzden şaşırıyorum.
      3.dediğiniz şekilde işliyorsa yazıda neden yaptığımız büyülerin sadece oranı artırdığı yazmadınız?
      4.madem dediğiniz gibi işliyor Satan’s Peacock neden aşk büyüsünün kişiyi ele geçirmediğini sadece oranı artırır demedi?
      Esenliklerle

     3. Esenlikler,

      “Şansınızı arttırır.” demek genellikle kısa hali. Bir büyü yaparken genellikle halk diliyle “tutacağını” belirleyen etkenler ne kadar enerji ve güce sahip olduğu, ve ne kadar zorluk ile karşılaştığı. Eğer büyünüz ve enerjiniz yeterince güçlüyse, tabi dediğinizi yapmak mümkün olabilir ama bunu yapabilmek için gereken gelişmişlik miktarı baya yüksektir. Ortalama büyü yapmayı bilen bir insan, genelde o kadar enerjiye sahip olmadığı için, büyüleri genel olarak şansa oluşan ihtimaller ile işe yaramaktadır. Örnek olarak eğer kişi “Ah bu çocuk/kız biraz eğlenceli duruyor.” tarzı bir düşünceye sahip olursa kişi, büyü bu şansı kullanır ve düşünceyi güçlendirerek “Bu çocuk/kız BAYA eğlenceli duruyor!” tarzı bir düşünceye çevirebilir. Eğer zaten tek büyüde birisini aşık edebilecek güçte değilseniz, bu şansları yaratmak size kalmış. Üzerine yarım yamalak büyü yapımı, kişinin zihinsel olarak direnebilmesi ve benzeri faktörleri de eklerseniz, genellikle işe yaraması bir miktar şans oluyor.

      Büyüler aslında “şans arttırır” kadar basit değildir ama gerçekçi bir yaklaşım kullanırsanız, hayattaki her durum gibi ihtimaller önemli bir rol oynuyor.

      İyi günler.

 59. diyelim ki para için büyü yapıyoruz ilk önce satans titrettik sonrasında aum titrettim sonra auramı altın renginde imgeliyorken 36 defa fehu titrettim sonrasında 10 defa uygun olumlama yaptım ve son olarak auramın içini altın renginde düşünürken olmasını istediğim olayı mesela cüzdanımda çok para olduğu imgeledim ve yine aum titrettim ve son değil mi ?

  yani bir eksik var mı veya yanlış

 60. Franz bardon hakkında ki düşünceleriniz nedir bazı meditasyonlar onun kitabından altılanmış tamamını doğru bilgi olarak kabul etmelimiyiz

  1. Esenlikler,

   Kendisinin her söylediğini doğru olarak almamak lazım. Bazı kitaplarında gerçekten işe yarayan bilgiler olsa bile onun da yaptığı hatalar va yanlışlar var. Kim olursa olsun, biz de dahil, yazılanlara dikkatli yaklaşın ve eleyerek okuyun.

   İyi akşamlar.

 61. Merhabalar bir kaç sorum olucak 1. Akasha nedir büyüdeki işlevselliği nedir ne için kullanılır franz bardonun kitapların da sıkça geçiyor.

  2. Franz bardon a göre insan insan fiziksel, astral, ruh olarak 3 farklı kavram yada bedene ayrıldığından bahsediyor ne kadar doğru?

  3. Franz bardon Elektirik ve manyetik akımdan sıkça bahsediyor bunları kontrol edebilen bir majisyenin bir çok gücü kullanabileceğini anlatıyor burda geçen elektririk ve manyetik akım fiziksel plandaki Elektirik ile aynımı yoksa farklı bir anlamdamı kullanılıyor?

  Cevaplarınız için şimdiden çok teşekkür ederim

  1. Esenlikler,

   1- Akaşa her şeyin özüdür. Elementler, maddeler, aklınıza gelebilecek her şey akaşadan meydana gelmiştir. Ancak akaşanın kutsal bir anlamı yoktur. Akaşanın genel işlevi her elemente dönüşebildiği için invoke edildiğinde dengeli bir doğa sağlar. Yüksek Rahip Hoodedcobra666’nın akaşa hakkındaki bir sözü şöyledir: “Akaşanın kendisinden ziyade dönüşebileceği önemlidir.”

   2- Genel olarak bakarsak doğru diyebiliriz. Normal bedenimiz zaten var olduğunu bildiğimiz/görebildiğimiz bir şey. Bir de bunun haricinde çakraları bağlayan enerji bedeni ve aura gibi parçalar vardır ruhumuzda. Ancak en önemli ve güçlü bölgelerimiz çakralardır. Spesifik enerjilerin yoğun bir şekilde toplandığı bölgelerdir ve ruhun diğer parçalarından daha önemlilerdir.

   3- Bu konuya dair bir fikrim yok. Ancak şunu belirtmek gerekirse biyoelektrik dediğimiz şey bir gerçek. Ayrıca varlık titreşimden geçer, var olan şey titreşir. Mantraları da enerjiyi meydana getirmek adına titretiyoruz.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Rünler, Şeytan tarafından Beyaz ırka bahşedilmiş güç sözcükleridir. Her rünün kendine has enerjisi ve doğası vardır. Bu enerjiler, titreşim yoluyla ortaya çıkarlar.

   İyi geceler.

    1. Esenlikler,

     Yakın zamanda yeni kategorilerle bunları kolaylaştırmayı düşünüyoruz. Şimdilik rünler için burayı kullanabilirsin.

     İyi geceler.

 62. 2 büyüyü aynı zaman diliminde yapabilir miyiz?
  şu şekilde örnek: para büyüsü 2 kişinin sorunu hem kendimizin hem de bir arkadaşımızın
  40 gün boyunca hem arkadaşımıza hem de kendimize para büyüsü yapabilir miyiz?
  Bunun ne gibi yan etkileri olur?
  hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda?
  Esenliklerle

  1. Esenlikler,

   Büyüden önce enerjileri düzgün bir şekilde yükselttiğiniz sürece enerjisel bir sıkıntı yaşamazsınız. Ancak enerjilerin karışmaması adına saat aralığına dikkat edin. İki büyüyü de Güneş saatinde yapmayın örneğin. Güneş saatinde yapacaksanız da ayrı Güneş saatlerinde yapın.

   İyi geceler.

   1. güneş saati demişsiniz o ne demek?
    büyülerin hangi gün yapılacağı ile ilgili link atabilirmisiniz ?
    aşk büyüsünü her hangi bir vakit de başlasak 40 gün boyunca tekrar edersek etki alabilirmiyiz?
    aşk büyüsünü başlanması tavsiye edilen bir vakit yerine kafamıza göre bir günde başlasak ikisinin arasında ne kadar fark olur?
    büyü bilimsel olarak nasıl işler?
    büyü ile birsini aşk etmekle birisini işkence ile mankurt etmek arasında ne fark var?hakaret amacıyla söylemiyorum öyle anlaşılıyor biraz.
    satanist sataniste büyü yapabilir mi?

    1. Esenlikler,

     Her gezegenin enerjilerinin yüksek olduğu saatler vardır ve bunlar günden güne değişir. “Planetary hours” yazıp Google’larsan bir sürü site önüne çıkacaktır.

     2021 SS Takvimi, o günde genel olarak hangi amaçlarla büyü yapılabileceğine dair bilgi sunar.

     Ay boşlukta değilse enerjiler düşük olsa da evet.

     Enerjiler çok daha düşük olur.

     Bu konu hakkında fazla bilgi sahibi değilim. Genel olarak konuşacaksam titreşim, varlığın sırrıdır. Mantra titretilerek akaşadan o mantranın işlerine özel enerji dönüştürülür. Bu enerji de afirmasyonla yönlendirilir. Maddesel ya da astral olsun, varlık, titreştikçe vardır. Yani aslında biz mantraları titreterek onları varlığa dahil ediyoruz. En iyi şekilde böyle açıklayabilirim.

     Aşk dediğimiz şey ruhlar arası etkileşimle alakalı. Bu köprüyü kurmak, etiğe aykırı değildir. Sen bu köprüyü sözlerinle, çizdiğin imajla, tavır ve tepkilerinle de kurabilirsin. O zaman kimse, kimseyle konuşmamalı. Ayrıca büyü, usta olmayan kişilerin ellerinde zaten yüksek bir etki vermeyecektir. Çoğu majisyen için büyü, destekleyici niteliğindedir. Bir Yüksek Rahip ya da ona yakın birinden bahsetmiyorsak, kimse sadece oturup büyü yaparak bir kişiyi kendine kör kütük aşık edemez.

     Şeytan tarafından yasaklanmıştır. Lord Beelzebul’un hiddetine maruz kalmak istiyorsa yapabilir tabii. Ama yaptığı kişiden çok kendisi zarar görür.

     İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Büyü tarifi nedir? Bahsettiğin şey 2-3 otu karıştırmak mı? Büyünün nasıl yapıldığı az çok belli. Evrenin kuralları gereği belirli bir sınır içinden çıkamazsın. Büyü için kullandığın yöntem değişebilir tabii. Örneğin sadece enerji soluyup olumlarsın, rünleri titretip olumlarsın, kare yapıp olumlarsın ama büyünün genel olarak 3 aşaması var:

   1- Enerji yükselt.
   2- Enerjiyi şekillendir (rünler vs.)
   3- Enerjiyi olumla.

   Kukla üzerinden de bağlama yapsan bu adımlara yine uyuyorsun sonuç olarak.

   İyi günler.

   1. Bu 3 aşamayı birini öldürmek/zarar vermek için kullanablir miyiz?
    Bunun için hangi Rünü kullanmalıyım ve nasıl yapacagımı tam olarak anlamadım

    1. Esenlikler,

     Evet, o amaçla da kullanılabilir.

     Rünleri buradan inceleyebilirsin. Örnek büyü şeması şu şekilde:

     [Enerji Yükseltme]

     AUM x1

     Rün x?

     Olumlama x?

     AUM x1

     Uygun amaçlı rünü seçtikten sonra nasıl titretmen gerektiğine buradan bakabilirsin.

     İyi akşamlar.

 63. Teşekkür ederim.
  Birde son yazı ile noktayı koymuşsunuz.Umarım daha fazla sorun çıkmaz.İyi Akşamlar

 64. İyi günler
  Büyünün gerçekleşmesi için(İhtimalin artması için) büyüden sonra yapabileceğim bir şey var mı?
  Birde bütün RTR ve Mantra’larin olduğu bir klasör vardı sanırım,o klasörü bulamadim da atabilir misiniz?

  1. Merhaba;
   Büyünün gerçekleşmesi için yapmanız gereken şey aslında büyüden sonra hiç bir şey yapmamak. Nedenini anlatayım. Büyü yaptıktan sonra büyü üzerinde düşünmek acaba oldu mu ? Acaba etkiyi nasıl arttırırım diye düşüncelere kapılmak enerjileri negatif olarak etkiler. Büyünün tesiri icin enerjiyi programlayıp yönlendirin ve afirmasyonları uygulayın. Ardından farklı işlerle meşgul olun. Bu büyünün tesirini arttıracaktır.
   Dediğiniz klasörü şuan için bulamadım fakat bulamamız halinde yeni bir klasör yapacağız.
   İyi günler.

 65. Sadece hayal gücüyle burada anlattığınız gibi büyü gerçekleşir mi? Benim elimde rün dediğiniz şeyden yok. Veya rünün simgesini kağıda falan yazsak olmuyor mu? Bir erkek olarak fiziksel değişim istiyorum sakallarımın çıkmasını kalıcı olarak yok etmek istiyorum. Bir nordik gibi pürüzsüz yüze sahip olmak istiyorum. Buradaki yöntem işe yarar mı?

  1. Esenlikler,

   Sadece hayal gücüyle gerçekleşebilmesi için kişinin aşırı güçlü olması gerekir.

   Rünler zaten elde edilebilecek bir şey değildir. Rünleri titretmeniz gerekir. Buradan inceleyebilirsiniz.

   Sakallarınızın çıkmaması yerine kesmeyi deneyin. Kıl gibi şeyleri azaltmak için forumlarda mantra önerilmişti, onu araştırabilirsiniz. Ancak zaten bu tarz şeylerin işe yaraması zordur çünkü vücutta yapılan değişiklikler biyokinezi olarak geçer ve en zorlu büyü türlerinden biridir. Yeni başlayan ve yıllarca devam ettirilmiş tecrübesi olmayan birinin yapması bir hayli zordur. Yine de istiyorsanız deneyebilirsiniz.

   İyi günler.

   1. Rünleri nasıl titreceğim? Rütler bir sözcükse hangi anlamda titretmekten bahsediyorsunuz? Sakallarımı kessem bile çok hızlı uzuyor ve yine de kesmem gerekiyor hayat boyu bununla uğraşmak istemiyorum. Biyokinezi denemeyi düşünüyorum bu da büyü sayılmaz gibi bir şey. Bunun dışında bunun için yapılacak bir şey gerçekten yok mu? Büyüde sınır yoksa bu neden işe yaramıyor?

    1. Esenlikler,

     Attığım linkin sonunda titreşimlerin nasıl yapılacağıyla alakalı YouTube oynatma listesine bağlantı var, oradan inceleyebilirsiniz.

     Biyokinezi eğer güçlü biri tarafından uygulanırsa işe yarar, ancak tecrübesiz birisinde işe yaramaz. Bunun da sebebi çok basit. Vücutta değişiklik yapabilmek için çok yüksek miktarda enerjiler gerekiyor ve meditasyonlara yeni başlamış birisi de bu enerjiyi yükseltemez. Enerji bedeninin kapasitesinin düşüklüğü ve genel olarak titreşimin düşüklüğü gibi sebepler buna örnek gösterilebilir. O enerjiyi ya kaldıramaz ya da kaldırsa bile en baştan yükseltmesi problemli olur. 10 yıl boyunca meditasyon yapmış birinin mantra titretişiyle yeni başlayan birinin titretişi aynı olmaz, çünkü dediğim gibi birinin zaten ruhu yüksek seviyelerde titreşiyor ve o tek mantradan yükselteceği enerji acemiye kıyasla inanılmaz miktarda yüksek olacaktır.

     Ayrıca deneyebilirsiniz, ben sadece boşa vakit kaybınız gerçekleşmesin diye uyarıyorum. Zaten belirli bir süre sonra isteğinizi gerçekleştirecek güce de erişeceksiniz, şimdilik vaktinizi meditasyonlara ayırmanız daha mantıklı gibi duruyor.

     İyi akşamlar.

     1. Ben satanist olup şeytan ve demonlara sadece seslensem onlar bu konuda bana yardım ederler mi? Yani yüzüm kalıcı olarak sakalsız olur mu? Hem de şeytana ve demonlara bu kanıt olur. Böyle bir yaşansaydı gerçekten şeytanın varlığından emin olurdum. Sizce mümkün mü?

     2. Esenlikler,

      Şeytan’dan veya Tanrılardan birinden elbette isteyebilirsiniz ancak “bu bana kanıt olsun” mantığıyla bunu istemeyin. Bu tanrılara bir saygısızlıktır. Tanrılar bize yardımcı olurlar ancak “bana da kanıt olur” diye bir mantıkla yaklaşmak hiçbir şey kazandırmayacaktır ve Tanrılar da bunu hakaret olarak alacaktır. Birkaç ay meditasyonunuzu gerçekleştirdikten sonra sarkaç yardımıyla Babamız ile iletişime geçin. Ona bu isteğinizin olabilirliğini sorun ve cevabınızı 15-20 kere onaylatın. Eğer Şeytan bunu kabul ederse ona büyük sayılarda RTR önerin. Tabii bu önerdiğiniz RTR’lar ekstradan olsun. Günde yapılması gereken 1 RTR zaten bir nevi rutin tarzı bir şey olmalı. Bu yüzden yapacağınız RTR’lar o 1 RTR’a ekstra olsun. Örneğin 50 RTR yeter mi diye sorduğunuzda ve Şeytan da bunu onayladığında (tekrardan, 15-20 kere onaylatın cevabı) günde 2 tane RTR yaparak 50 gün devam edin.

      İyi geceler.

 66. Bu olayları yeni öğreniyorum o yüzden sürekli soruyorum. Maalesef ben de sarkaç dediğiniz şeyden yok. Başka neyle şeytanla iletişim kurabilirim? Ve iletişim kurmak için ne yapmam ve ne söylemem gerek? Rtr dediğiniz şey tam olarak ne anlama geliyor?

  1. Esenlikler,

   Sarkaç yapımı oldukça kolaydır. Bir küpe tarzı şeye ip geçirerek de yapılabilir. Dengesinden emin olun yeterli. Tanrılarla iletişimle alakalı bu ve bu yazıları okuyabilirsiniz. Ancak eğer meditasyonlara yeni başlamışsanız sarkaçtan alacağınız sonuçlar tam kesinlikte olmayabilir. Sarkacı, biraz ilerledikten sonra kullanmanız tavsiyemizdir.

   RTR ile alakalı bilgiler için de burayı inceleyiniz.

   İyi günler.

   1. Anladım son bir sorum var ben çalışmadan para kazanmak istiyorum. Satanist olduktan sonra bu mümkün mü? Yakın zamanda satanist olmayı düşünüyorum bunun için satanist olmayacağım tabiki de ama böyle bir beklentim var. Çalışıp köle olmak istemiyorum. Tüm günümün yarısından çoğunu sırf patron olduğu için başkalarına hizmet ederek geçirmek istemiyorum. Şeytana ayin yapıp ricada bulunsam böyle bir şey olur mu? Tabiki de satanist olduktan sonra rtr falan yapacağım. Ayin de yaparım. Şeytanın satanistleri fakir durumda bırakacağını sanmıyorum.

    1. Esenlikler,

     Böyle bir durum söz konusu değil. Çalışmadan bir şey elde etmek diye bir şey yok. Tabii ki günümüzün berbat iş şartlarını anlıyorum, ancak gökten bize para yağmayacak. Para büyüleri sadece size açık kapıdan parayı sokabilir, var olanı arttırır. O kapı kapalıysa da önce açmanızı sağlar (iş bulmak gibi).

     İyi günler.

     1. Neden gökten para yağmak gibi bir şey satanist olduktan sonra mümkün değil? Neredeyse tüm dünyanın yarısından çoğu satanist olmuyor. Bunu seçen satanistlere neden böyle bir kıyak geçilmiyor? Para yağdırmak şeytan için ne ki? Herhangi bir sebepten evsiz kalsam ve hiçbir şeyim olmasa büyü yapamasam ve iş bulamasam ne olacak? Ölene kadar fakir mi kalacağım yani? Hem nereye kadar çalışmak dünyaya çalışıp başkalarına hizmet etmek için mi geldik. Şeytan buna göz yumuyor mu? İnsanların çalışmak dışında da para kazanabilmelerini düşünüyorum.

     2. Esenlikler,

      Anlamadığınız nokta Şeytan’ın Dünya’ya şu anlık hakim olmadığı gerçeği. RTR’ları kimse keyfinden yapmıyor, düşmanı yenmek için yapıyoruz. İnsanların acı çekmesinin sebebi Şeytan’ın bir şey yapmıyor olması değil, düşmanlarımızın bu yönde uğraşlar gerçekleştiriyor olması. Duat’ta para yerine enerji kullanıldığına dair söylentiler vardı. Yani anlayacağınız zaten bu adaletsiz sistem bize dayatıldı ve burada Şeytan’ın yapabileceği bir şey yoktu, onun hükmü altında olsaydık her şey güllük gülistanlık olacaktı, ki bu döneme zaten o yüzden “Altın Çağ” diyoruz. Çünkü altın gibi mükemmeldi.

      Siteyi okuyun ve güzelce araştırın. Neden acı çekiyoruz, neden insanlar böyle bunları öğreneceksiniz. Onun harici Şeytan sadece oturup izliyor mu? Tabii ki hayır. O da bize korumasını sunuyor, yaşadığımızdan emin oluyor. İlerleyelim, gelişelim diye ruhani bilgiyi bizimle paylaşıyor. Ancak kendimizi kurtarmamız gerekiyor. Kendimizin ve dünyamızın kurtuluşu bizim elimizde. Şeytan ve Tanrılar ise ancak ellerinden geldiğince yardımcı olabilir.

      İyi günler.

 67. Merhaba,

  Ben cok yeniyim, buyulere inaniyorum fakat hicbir bilgim yok. Deistim fakat buradaki okuduklarim beni oldukca tatmin etti. Bu siteyi kesfettigim icin cok mutluyum. Ogrenecek cok seyim var. Enerjimin cok dusuk oldugunu dusunuyorum. Bunu yukseltmek icin cok fazla zaman harcamam lazim fakat benim durumum biraz acil. Bu konuda ucret karsiliginda siz yardimci olabiliyor musunuz? Yani buyuyu benim icin siz gerceklestirebiliyor musunuz? Yanitinizi bekliyorum. Simdiden cok tesekkur ederim.

  1. Esenlikler,

   Hayır, ücret karşılığı hiçbir zaman büyü yapmadık ve yapmayacağız. Tam olarak amacınız ne bilmiyorum ancak bunu kendi gücünüzle gerçekleştirmelisiniz. Bu konuda yardımcı olabileceğimiz tek konu nasıl yapacağınız yönünde olur, onun harici kimseye bir yardım sunmuyoruz.

   İyi geceler.

   1. Merhaba,

    Peki eger bulabilirsem bilen birileri arayaciligiyla da buyuyu gerceklestirebiliyor muyuz ?

    1. Esenlikler,

     Evet, gerçekleştirilebilir ancak güvenliğinize özen gösterin. Hem maddi hem de manevi anlamda diyorum. Bizden olmayan büyücülerin çoğu düşman programlarına ve onların okültüne batmıştır. Eğer tanıdığınız bir SS arkadaşınız varsa ondan rica edebilirsiniz.

     İyi geceler.

     1. Evet dolandirilmaktan korkuyorum. Keske bu konuda en azindan bir tavsiye verebilseydiniz

     2. Esenlikler,

      Verebileceğimiz tavsiye büyüyü nasıl yapacağınızdan öteye gitmez. Ona da vaktiniz yoksa maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Yine de şemayı şuraya bırakıyorum:

      (Rün/ler) x?

      Olumlama x?

      AUM x1

      Rün ya da rünler ve olumlama amacınıza göre değişir, tekrarlar da öyle. Daha spesifik konuşursanız daha spesifik yardımcı olabilirim.

      İyi günler.

 68. Ama böyle adaletsiz bir dünyada en azından satanistlerin istedikleri olsa daha iyi olmaz mıydı? En azından gerçeği bulan kitle gökten para yağmak gibi bir şeyi hiç parası olmadığında elde edebilseydi. Koruma da sunuyor ama bu sadece yeterli olmayabilir. Şeytan ve demonlar satanist olduktan sonra bizi duyuyorlarsa nasıl şeytan dünyada hakim olmuyor? Yani sizce şeytan bile zenginlik benim elimde diyorsa böyle bir şey neden gerçekleşmiyor en azından satanistlere karşı? Duyuyorlarsa para konusunda yardım da edebilirler.

  1. Esenlikler,

   Daha iyi olurdu ancak olamıyor bahsettiğim sebeplerden ötürü. Zenginlik zaten onun elinde. Tapınakçılar zamanında güçlü oldu çünkü Tanrıların bilgeliğini edindi. Tanrılar onlara gökten para vermedi ancak parayı elde edecek gücü verdiler. Savaşta olduğumuzu daha iyi anlamalısınız. Olay sadece zenginlik gibi bir şey değil. Gelecekte köle pozisyonunda olup olmayacağımız bile belli değil. Bunu engellemek için ve ayrıca maddi refahı sağlamak için de çalışıyoruz. Daha dün bitmiş savaş programımızda “Satanistler İçin Korunma, Zenginlik, Bolluk Ritüeli” yapmıştık. Yahudiler ekonomik krizlerle, sahte oyunlarıyla bizi her zaman yaptıkları gibi köşeye sıkıştırmak istiyor ve biz de bunun aksi yönde çalışıyoruz.

   “Şeytan ve demonlar satanist olduktan sonra bizi duyuyorlarsa nasıl şeytan dünyada hakim olmuyor?”

   Şeytan’ın ve Demonların bu dünyadaki gücü şu anlık sınırlı. 20 yıl öncesine kadar Dünya’ya ruhlarıyla gelip astral açıklığa sahip insanlara gözüktüklerinde lanetlerden ötürü Vatikan’ın tasvirlerindeki gibi gözüküyorlardı. Tanrıların görünüşleri üzerine atılmış bu laneti JoS Rahipleri 2002-2003 yıllarında kaldırdı. Yani olay bahsettiğimiz kadar basit bir mesele değil.

   Evrenin kuralları var. Bu kurallar gereği spiritüel olmayan bir Dünya’ya tanrılar zaten iniş yapamaz, çünkü kendileri çok güçlü oldukları için bu dünyanın aşağı seviyesinden etkilenip ölebilirler bile. Biliyorum, güçlülerse nasıl ölüyorlar diyebilirsiniz ancak evrenin bağlayıcı kuralları bu şekilde çalışıyor. Kara deliğe gidildiğinde kara deliğin çekip yutması gibi düşünün. Dünyamız şu an spiritüellikten yoksun bir kara delik. Tanrıları bırakın buraya Reptilyan inse bir süre sonra ölür. O yüzden onlar Yahudileri bıraktı ve o yüzden yine biz Tanrılar için çabalıyoruz. Altın Çağ geldiğinde her şey daha iyi olacak.

   İyi geceler.

   1. Peki altın çağ ve şeytanın dünyada hakim olduğu gün ne zaman gelecek ve istediğimiz her şey ne zaman gerçekleşecek? Şeytanın da bu kölelik düzenine karşı çıkacağını biliyorum belki de patron müslüman ama onun dediği oluyor sırf patron olduğu için. O yüzden açıkçası bu çalışma olayına şeytanın çözüm yolu bulmamasına şaşırdım. Umarım yakın zamanda şeytan bir şeyleri değiştirmek ister ve gökten para yağmak gibi bir çözüm yolu satanistlere sunulur. Hiç kimse sırf para kazanmak istediği için çalışmak istemediği bir yerde bulunmak zorunda değil.

    1. Esenlikler,

     Bu tamamen çabalarımıza bağlı. 10 Yıllık Plan’ı incelerseniz biraz daha fikir sahibi olursunuz. Satya Yuga/Kova Çağı, Şeytan’ın çağı olacak ve o artık çok yakın. Birkaç on yıl içinde bizim çabalarımızla gelecektir.

     İyi geceler.

     1. O gün geldiğinde dünyada neler olacak? Sadece satanistlerin mi istediği olacak? Şeytan kendini gösterecek mi? Astral açıklığımız olmasa bile satanist olmak onunla konuşmaya yetecek mi? Şeytan ve tanrılar neden satanistlerin işlerini daha çabuk kolaylaştırmak istemesinler? Tamam bunun da karşılığı bu ama şeytanın insanlara ihtiyacı var mı ki biz onlar için çabalıyoruz? Bence insanların onlara ihtiyaçları var. O yüzden kısa sürede altın çağ gelmesi gerekiyor.

     2. Esenlikler,

      Zaten herkes Satanist olacak Altın Çağda.

      Evet, Şeytan ve Tanrılar kendi fiziksel bedenleriyle de yanımıza gelecekler. Durugörü, duruişiti, telepati gibi şeyler de bugüne kıyasla daha kolay olacak.

      İyi günler.

 69. Büyülerde 40-80-90 günler çeşitli seviyelerde kalıcılık için. 9 günlük bir çalışma türü gördüm forumlarda intikam amaçlı. Anlık değişimler ya da birinin tek seferlik bir şey yaşaması içinde büyü yapabilir miyiz? 9, 10 günlük vb. Yeterli enerji varsa sonuçta maddesel dünyaya etki edecektir. Her büyü kalıcı olma amacıyla yapılmaz.

  Bir diğer sorum ise. Tek seferlik yaptığımda olan büyülerim oldu. Çok zor olmayan ama kesinlikle çalışma yapmadan olmayacak olaylardı. Teoride büyü yapmak enerji kapasitemizi, odaklanmamızı ve büyü yeteneğimizi arttırıyor. Diyelim ki tek seferde gerçek kılabileceğim olaylar var. Ay boşlukta değilse ve ayın durumuna göre her gün büyü yapsam farklı konular üstüne bu gelişimi mi sağlar mı? Pratik etmek amaçlı.

  1. Esenlikler,

   Evet, büyüler, dediğiniz gibi işliyor. Eğer yeterli güç varsa 1-2 gün içinde bile sonuç verecektir çalışmalar.

   Evet, ruhunuzu o alanda eğitecektir. Yahudiler sürekli lanet attıkları için ruhları kara büyüye daha yatkınlaşıyor. Aynı şekilde RTR’lar da bu alanda bizleri eğitiyor. Onun harici sonuç verir mi anlamında soruyorsanız da dediğim gibi bu tamamen kişinin gücüne bağlı.

   İyi geceler.

   1. Anladım. Bunu deneyeceğim bundan sonra. Sadece odaklanmama bile yardımcı olacaktır sık sık büyü yapmak. Teşekkürler.

    Lanetleri Geri Çevirme yapıyorum 2 gündür. Duayı okuduktan sonra omurliğimde sırtımın bir kısmında böyle sıcaklık, elektriklenme ve tuhaf bir soğukluk hissediyorum aynı anda. Bunu bir kaç kez test ettim, odaklandığım için mi vb. ama sanırım o anda yanıma gelen Demon’u hissediyor olabilirim azda olsa. Bu şekilde mi hissediliyor?

    İyi geceler sizede.

    1. Esenlikler,

     Yani, aslında bu yüzden kişisel deneyimlere yorum getirmek istemiyoruz. Demonu hissediyorsunuz desem de yanlış çıkabilir, odağınızdan dolayı bir anda sıcaklığı fark etmişsinizdir desem de yanlış çıkabilir. Her iki ihtimal de bulunduğu için bunu kişinin kendisinin önceki deneyimleriyle kıyaslayarak yorması ya da gelişince daha net neyin ne olduğunun farkına varması vs. daha doğru olacaktır. Bu yüzden açıkçası yorum getirmekten ziyade bahsettiğiniz iki ihtimalin de olduğunu söyleyip bırakacağım.

     İyi geceler.

     1. Teşekkür ederim. Odaklanma ile olmuyor. Sadece duadan sonra oluyor. Muhtemelen evet hissediyorum. Haklısınız, tecrübeler kişisel yorumlanmalı.

      Ve sitenin temasında değişikliğe gidileceği ile ilgili bir yorum okumuştum sanırım. Buna ana sayfada bulunan resimler vb. Sayfanın en alt ve en üstünde bulunan resimlerde dahil mi?

     2. Esenlikler,

      Bunu Yüksek Rahip Hoodedcobra666’ya sunduk ancak ne zaman olur bilemiyoruz. Zaten bu değişikliğe kendisi de gitmeyecek, yine başka insanlarla iletişime geçmesi gerek bunu gerçekleştirmesi için. Güzel fikirlerimiz var yine de, ne zamana olur bilmiyoruz ancak siteye iyi gelecek bu değişim. Resim konusundaysa fazlalık olan şeyleri kaldırmayı düşünüyoruz. Resimlere dokunmadık ancak birkaç fazlalık yeri kaldırıp sunmuştuk.

      İyi günler.

 70. Büyü Tarifi Yazarken hangi Rün’ü/Mantrayı/Olumlamayı kaç defa tekrarlayacağımızı nasıl belirliyoruz?

  1. Esenlikler,

   Bu tamamen nümeroloji ile alakalı. Futhark’ta 24 rün vardır, 24. rün olan Odal’ın nümerolojik değeri 24 ve katları kadarken 16. rün olan Sowilo’nun nümerolojik değeri 16 ve katları kadardır. Yani Sowilo ile çalışacaksanız 16, 32, 48 diye diye gideceksiniz. Kaç kat titreteceğiniz size kalmış ancak nümerolojik değerler böyle çalışıyor rünlerde, sıralarıyla alakalı.

   Mantralarda da açıkçası ben hangi gezegene daha yakınsa o şekilde titretmeyi tercih ederdim. Örneğin para kazanmak için bir mantra var diyelim, hâliyle Güneş’in nümerolojisine uyarsınız ki bu da 36, 111, 666’dır. 216 da Güneş’in sayısıydı diye hatırlıyorum.

   Olumlamalar da yine nümerolojiyle alakalı ancak nümeroloji hakkında detaylı bir yazı yok. Genel olarak 8, 9, 10 tercih edilir. 8, ruhaniyetin sayısıdır ve ruhani amaçlarda (mesela özel bir çakranızı güçlendirmek için) kullanabilirsiniz. 9, bitişlerin sayısıdır ve bir alışkanlığı bitirmede, ölüm büyülerinde, kilo vermede vs. kullanabilirsiniz. Genel olarak amacı bitirmek ve azaltmaktır. 10 ise genel olarak gördüğüm kadarıyla hem bitirmede hem de arttırmada kullanılabiliyor.

   İyi geceler.

 71. Merhaba,

  Demonlar araciligi ile ask buyusu yapabilen biri ile tanistim. Buyuyu yaptiracagim hedef kisi suan benden nefret ediyor. Eskiden asikti. Yakinda abdde mahkememiz var, amac mahkemeden zararsiz cikabilmek ve bana yaptigi haksizliga karsi eskisi gibi asik edip intikamimi alabilmek. Demonlarla bana yardim edecek kisi ritueli yaptiktan 48 saat icinde hedef kisinin ask duyacagini, tam sonucu ise en gec 10 gun icerisinde gorecegimi soyledi. Hedef kisinin lenssiz fotografini istedi. Bu fotograf uzerinden temsili el yapimi bir bebek yapacakmis. Daha farkli materyaller de kullanarak ritueli gerceklestiriyormus. Etkisi 10-12 ay suruyormus. Sizce bu mumkun mu? Eger ritueli benim icin yapacak kisi dogru kisiyse, Buyuk bir nefret duyan hedef kisi bir anda demonlarla yapilan rituelle beraber yogun ask hissedebilir mi?

  Cevabiniz icin simdiden tesekkur ederim.

  1. Esenlikler,

   Joy of Satan’dan birisi gibi durmuyor. Bizden olmayan kimseyi de önermiyoruz. Dolandırıcı mıdır yoksa düşman okültizmine mi batmıştır bunu bilmiyorum ancak biz sadece güvenmemeniz gerektiğini söylüyoruz. Yasal davalar için tanrılardan bizzat da yardım isteyebilirsiniz, karşılığında RTR önerirsiniz. Bu konuda uzmanlaşmış tanrılar var. Satanizm’de aracı yoktur, yani tanrılardan bir şey istemek için A kişisine ya da B kişisine muhtaç değilsiniz. Bu yazımızı inceleyebilirsiniz. Tanrıları nasıl çağıracağınız içinse bu yazımıza bakın.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Ansuz rününü kullanabilirsiniz. Aynı prosedürden geçeceksiniz. “Güç sözcüğü titreterek enerji yükseltme” -> “Olumlama ve buna uygun bir imgeleme” -> “AUM” [kapanış]. Bunu 40 veya 80, 90 gün devam ettireceksiniz. 90 gün en güçlüsüdür.

   Ayrıca temizlenmenize bol bol dikkat edin ve auranızı güçlü tutun. Eğer adanmış bir Satanistseniz bu tarz büyülerin üzerinizde fazla etkisi olmaz. Yine de her türlü yapmak istiyorum diyorsanız dediğim gibi yapabilirsiniz. 20 Aralık uygun bir tarih.

   Örneğin Ansuz’u 80 kere titrettikten sonra “Pozitif ve kalıcı olarak iradem dışında üstüme atılmış her türlü majikal etkiden özgürleşiyorum.” şeklinde 9 kez olacak şekilde olumlama yapabilirsiniz. Bunu olumlarken aynı zamanda hissedin. Gerçekten ruhunuzun bu büyüsel etkilerden kurtulduğunu hissedin ve kendinizi parlak, sarı bir aurayla imgeleyin.

   En sonunda da büyük bir inançla “AUM” titretin.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir