Yahudiler, “Anti-Semitizm” ve Joy of Satan organizasyonu hakkındaki duruşumuz

İnternette Satanizm’in pek çok çeşidi hakkında pek çok yazı var.
Ve bu yazıların (özellikle Türkçe olanları, ama İngilizce olanları da bu duruma istisna değil) genellikle iki konuda hemfikirdir: “LaVey’ci Satanizm çöptür” ve “Joy of Satan organizasyonu bir avuç çılgın, manyak “neo-nazi” ve Satanizm’in yüz karaları”.

Bugün bu iki konuyu (Yahudileri de sayarsak üç) ele alacağız ve de büyük ihtimalle bize nefret çekecek ilk yazımızı da yazmış olacağız. Ama gerçeklerin bilinmesi gerekiyor. Öncelikle LaVey’i ve LaVey’ciliği ele alalım.

LaVey ve LaVeyci Satanizm özellikle günümüzde bayağı bozulmuştur, doğru. Öyle ki süslü bir Ateizm haline gelmiştir. Ama ve lakin LaVey’in Satanizme büyük hizmetleri bulundu. Onun sayesinde Şeytan’ın ismi uzun zaman sonra tekrar duyulmaya başlandı. Ve de Satanic Bible’da LaVey ayinler sırasında Demonların varlığını hissettiğini yazmıştır. Ama ne yazık ki çoğu Hristiyan gibi çoğu LaVey’ci de kendi İncillerini okumaz, ve bu yüzden bunu bilmezler.

Aynı zamanda bilinmesi gereken bir şey de var; Anton LaVey bir Yahudiydi, öyle ki asıl soyadı Levi’ydi ve Levi çok popüler bir Yahudi soyismidir. Bunu ona pislik atmak için söylemiyorum, devamını okuyun.

LaVey’in zamanlarında Satanizm (yani en azından bu bağlamda Orijinal Paganizm) iyiyi bırakın nötr bir ışık altında bile bilinmiyordu, bilinecek olsaydı da herhalde “ben buna inanıyorum” diyenleri Karanlık Çağlardaki gibi yakarlardı. 20. yüzyılda Hristiyan kilisesi günümüze kıyasla gerçekten çok büyük bir güce sahipti ve de bu yüzden Şeytan’ın “kötülüğün efendisi olduğu” düşünülürdü ve kimse ötesini, berisini, gerisini, başka şeklini düşünmeye cüret bile edemezdi. Ama sonra LaVey geldi, durumu değiştirdi. Şöyle ki Yahudilerin günümüzde nüfuz ve zenginliğin çoğuna sahip oldukları su götürmez bir gerçek. Bir Centil Şeytan hakkında pozitif bir şey söyleyemezdi, yoksa kilise ve toplumun ağır baskısına maruz kalırdı. Ama (((Tanrı’nın seçilmiş kişileri))) istediklerini yapabilirdi. Kilise kalkıp (((İsa peygamber))) ile aynı ırktan olan birisine el mi kaldıracak? Tövbe, haşa!

Ama LaVey aslında ruhen bir Centildir. Ruhen derken, her ruhun da tıpkı her bedenin olduğu gibi bir cinsiyeti ve ırkı vardır; bu konudan da ölüm sonrasını konu alacak olan yazımızda detaylıca bahsedeceğiz. Her neyse, LaVey bir Centildi ve Şeytan o zamanlar kendisinin ve gerçek Tanrıların ismini sadece Yahudi bir aileye doğmuş birisinin duyurabileceğini biliyordu. Bu yüzden LaVey’i Yahudi bir aileye reenkarne etti. LaVey de işini pek çok hatayla da olsa tamamladı. Ve bu hatalar da genel olarak LaVey’in Centil ruhunun Yahudi bedeniyle etkileşmesinden ve muhakemesini kötü etkilemesinden kaynaklandı. Ama yine de LaVey’in bize ve Tanrılarımıza hizmeti hatrı sayılabilecek miktardadır. O olmasaydı günümüzde Satanizmin bu kadar bile bilinmesi imkansızdı.

İkinci konumuz Yahudiler. Hadi başlayalım.

Dünyayı kasıp kavuran, ideolojik, ruhani ve teknolojik ilerlememizi bin yıl aksatan Hristiyanlığın Yahudi eseri, sahte ve gerçekte olmamış İsa figürünün bile insanların tapınacağı Yahudi bir idol olarak yaratılmış olduğunu biliyor muydunuz?

(http://see_the_truth.webs.com//Jesus_Christ.htm)

Elbette ki bu İbrahimi inançlar saçmalık, bu sözde “peygamber”ler de asla olmadı ama bu bile bunlara inanan insanlara güçlü bir sübliminal mesaj. “Yahudiler efendileriniz, Yahudiler (((Tanrı)))nın seçilmiş kişileri, Yahudilere tapın.” Şeytan’daki kardeşlerim de, genel olarak Centil kardeşlerim de bu yalanlara bazen böyle düşüyor diye üzülüyorum ve bu yüzden de gerçek dünyadan örneklerle devam ediyorum.

Adı tüm uygar insanlarca terörizmle, çocuk tecavüzüyle, barbarlıkla, vahşilikle, mağara adamlığıyla eş anlamlı olan Pislamın Yahudi eseri, onun da sahte ve çocuk tecavüzcü Muho’sunun Yahudi olduğunu biliyor muydunuz?

(https://spirituelsatanizm.org/yahudi-peygamber-muhammed/)

Yahudilerin “kutsal kitapları” ve Yahudilerin ana “dini yasa” kitabı olan Talmud’un sadece Centil ırklara sayıp sövme, baskılama, kontrol etme, kendilerine karşı çıkanları lanetleme, katletme ve kurban etme ve oldukça hatrı sayılır kısımlarıyla da çocuk tecavüzü nasıl ve ne kadar “yapılabilir” gibi çok önemli ve ulvi (!!!) detayları açıklayan rehber bir kitap olduğunu biliyor muydunuz?

Yüz milyondan fazla insanın katline sebep olan Komünizm gibi vahşi ve geriletici bir ideolojinın başını çeken Karl Marx, Trotsky, Lenin gibi isimlerin de birer Yahudi olduklarını biliyor muydunuz?
(https://www.deathofcommunism.com/stalin-the-jew/)
(https://www.deathofcommunism.com/lenin-the-jew/)
(Bunlar yetmediyse veya “kötü kalpli Nazi kaynakları”ysalar Wikipedia’dan bile araştırıp bunların Yahudi olduklarını görebilirsiniz.)

Yahudilerin tarih boyunca bulundukları TÜM ülkelerden hepsinin tefecilik, toplumun ahlaki ve kültürel yapısını bozma, çalıp çırpma, dolandırma gibi suçlardan ötürü kovulduklarını biliyor muydunuz? Biliyorduysanız da sizce bu Yahudiler hariç diğer tüm ülkelerin suçu mu? [Görsele tıklayarak tam boyutta açabilirsiniz]

 

Aynı zamanda beyaz ırkı her zaman için öcü gibi gösterip insanları, insanlığı bu ezeli düşmanlarına karşı kışkırtmak da cabası. Zaten bu yüzdendir ki Avrupa’ya (ve ülkemize) olan tüm göçlerin arkasında bu pislikler var. Amaçları ırklarımızın saflığını yokedip ortaya tek, değişmeyen, kimliksiz, aynı, aptal ve zayıf ve bu sayede kontrol edilmesi kolay tek bir ırk yaratıp başa geçmek.

Bu iddiamıza ziyadesiyle kanıt (Yahudilerin kendi ağzından gelen ifadeler de dahil bir şekilde) burada bulunabilir:

e

Peki ya günümüzde insanların beynini yıkamaktan başka işlevi olmayan medyanın arkasında kimler var?

 

Alttaki yazının tercümesi: 
“Yahudiler ABD nüfusunun sadece %2’sini temsil ediyorsa (ana firmasının da Yahudi bir genel müdürü ve Yahudi çoğunluklu “C-Level” yöneticileri (CEO, CFO, CTO gibi seviyeler) olan bir firma olan) bir medya organizasyonunun Yahudi bir Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, Yahudi çoğunluklu İcra Kurulu Başkan Yardımcıları, Baş Politik Haber Sunucusu, Baş Politik Muhabir, Baş Politik Analist, Baş Politik Direktör, Baş Ulusal Muhabir ve Baş Washington Muhabiri -6 “baş” muhabir pozisyonunun 6’sı da- olması ve kanalın şu an yayında olan programlarının çoğunluğunun -en az 13’ünün- sunucularının da Yahudi olması tuhaf olmaz mı? Neredeyse (hepimizi hedef alan bir komplo var gibi)…”

İnsanlara doğadışı ve zararlı fetişler veren (ırk karıştırma, dışkı ve idrar takıntısı, pedofili, vesaire) porno endüstrisinin arkasında kimler var? Evet, doğru bildiniz!

Bu tarihi ve güncel anekdotlar yeterli gelmediyse (ki gelmeli) hadi işleri biraz çirkinleştirelim. Bakın bakalım tüm Yahudilerin “kutsal” kitaplarında nasıl insanlık dışı ayetler var. Kaynaklardan biri İslami bir site olabilir ama bu bu konudaki içeriğin doğruluğunu değiştirmez, isteyen Yahudi kitaplarındaki bu ibareleri kendileri arayıp rahatlıkla bulabilir:

https://www.mumsema.org/dinler-tarihi/83239-igrenc-bir-yasa-talmud.html
https://groups.google.com/forum/#!topic/dindersi/qJ6dfH95Rz4
Centillere her türlü baskı öngörülüyor, hatta 3 yaşındaki kız çocuklarımız bile onlar için seks objesi haline getiriliyor; ama biz onlara karşı hiçbir duruşta bulunmayacağız, öyle mi?

Bu noktada “Ama bütün Yahudiler Musevi değil ki!” diye savunma yapılabilir, ama ve lakin tüm ırksal Yahudi bebekleri Tevrat okunarak yetiştirilir. Onların “üstün”, bizimse “sığır” olduğumuz “gerçeği” ufak yaştan beyinlerine programlanır. Zaten insanlığa katıksız zarar sağlamış bir ırk oldukları düşünülürse yapılabilecek bu savunma da yersiz olacaktır.

Peki ya bir insanlık dramı olan atom bombasının arkasında kimler var? Hadi hadi, çekinmeyin. Artık bu cevaba alışmışsınızdır!

Gerçek şu ki “Anti-Semitizm” ise sadece Yahudi ırkını oluşturan gen gruplarına karşı haklı bir şekilde yapılan herhangi bir eleştiriyi büyülü bir şekilde hükümsüz bıraktığı sanılan, dillere pelesenk olmuş, ve hatta yine bir Yahudi Bolşevik tarafından yaratılmış bir kelime o kadar. Bu kelime herhangi birinin meşru ve haklı endişelerini sektirmek ve herkesin içinde Yahudiler için sahte ve indoktrine edilmiş bir koruma güdüsü yaratmak için yaratılmış bir kelime. Ama gerçek şu ki Yahudiler tarafından yaratılmış “din”lerin anti-Centilliklerini ve de az önce de gösterdiğim üzere Yahudilerin nasıl her zaman İbrahimi inançların en tepesinde olduklarını reddedemezsiniz. Ve yine gösterdiğim üzere Yahudilerin çağlar boyunca kendi suçları üzerine yüzlerce ülkeden kovulduklarını da reddedemezsiniz – başka hiçbir insan grubu bu kadar şüpheli aktivitenin kaynağı olmamıştır. Buna objektif olarak bakmalısınız. Bir insan vücuduna parazit girerse vücut ne yapar? Kendisini parazitik yaşam formuna karşı  savunmayı “ayrımcılık olur” diye red mi eder? Hayır. Vücut parazitten kurtulur. Bu atalarımızın binlerce yıl boyunca yaptığıyla tıpa tıp aynı. Bunun günümüzde neredeyse imkansız olmasının tek sebebi de yine bu “Anti-Semitizm” ve “Irkçılık” gibi tepki çekme amacıyla yaratılmış, içi boş kelimeler. Hayat türümüzün devamlılığını korumak ve evrilmekle ilgilidir. Eğer türümüzün varlığına kadar her şeyi tehdit altındaysa buna karşı çıkmalıyız. Çünkü çıkmazsak en nihayetinde zaman içinde yokedileceğiz. Doğanın yolu budur, ve Satanizm de doğanın ebedi yasalarıyla uyum içinde yaşamaktır. Gerçekliğin, doğanın ta kendisinin kurallarına karşı çıkmak doğanın öcünü şüphesiz üzerimize çekecektir.

Ve şimdi de son nokta olan Joy of Satan‘a gelelim. Joy of Satan‘a çamur atmaya çalışan çoğu organizasyon ve kişi (onlardansanız sizi en azından şimdilik tenzih ediyorum, çünkü neredeyse her sözde “Satanist” çevresinde JoS’dan nefret edilir ve akranlarınızın böyle düşünmesinden ötürü araştırma yapma gereği duymamış olabilirsiniz) bunu sadece ve sadece Nazi oldukları noktasında nyapabiliyor. Ama bu çamuru atmaya çalışan organizasyonlar bile Joy of Satan‘daki Demon mühür ve açıklamalarının, güç meditasyonlarının ve özellikle de Satanik Enochian Anahtarlarının internette buldukları en otantik ve işe yarar ruhani bilgiler olduklarına kalıplarını basıyor ve bunları kullanmayı devam ediyor. Hatta genelde JoS’e çamur atmaya çalışan siteleri incelerseniz başka makalelerinde de Joy of Satan‘ın teknik ve bilgilerini ya kullanırlar, ya okuyucuya kullanmalarını tavsiye ederler ya da direkt olarak alıntılarlar. Ya da son bir ihtimal olarak bu öğretilere “Jehova’nın ve İsa’nın adına karşı koyarlar”. Evet, biliyorum. Komik. Bu bir ikiyüzlülüktür elbette ve onlar kendilerini biliyor, ve artık siz de geliyorsunuz. O yüzden de ortada bir tek (((Anti-semitizm))) kalıyor.

Bu sebeplerden ötürü Joy of Satan organizasyonunun, onu ve ona bağlı yayın kanallarını yöneten Yüksek Rahip ve Rahibelerimizin sonuna kadar arkasındayız ve bilgilerini kullanıp bir yandan da isimlerini lekeleyenlerin de sonuna kadar karşısındayız. Son olarak da Üçüncü Gözü ve/veya diğer astral duyuları yeterince açık bireylere yönelik konuşuyoruz. İsterseniz Şeytan’ın kendisini veya O o an meşgulse başka bir Demon’u çağırıp Şeytan’ın Joy of Satan organizasyonu hakkındaki fikrini sorabilirsiniz. Size garanti veriyoruz ki Şeytan elbette ki Kendi seçtikleri Yüksek Rahip ve Rahibelerinin yanında olacaktır. Ve onların sözüne karşı gelmek bir nevi Şeytan’a ihanet etmektir. Elbette ki Satanizmde arabuluculuk yoktur ama eğer ki kendimize en yüce örnek ve lider olarak Şeytan’ı görüyorsak Onun kişisel olarak atadığı, dünyada önemli işlerini görüp bize yol gösterici Yüksek Rahip/Rahibelerine güvenmeyip bir de aktif olarak onlara pislik atmak Satanizmi sekteye uğratmaya çalışmaktır ve Şeytan Satanistlerin ayrı düşmesini kesinlikle istemez. Aramıza böyle nifak sokulması da sık sık Yahudilerin eseridir. Onların klasik bir taktiği, böl ve yönet. Bunlara gelmemeli ve birbirlerine “kardeşim” diyip ilk fırsatta bir paket sigara için bile birbirlerini sırtından bıçaklayan Müslüman sırtlan sürüsü gibi olmamalıyız. Biz Satanistler gerçek bir aileyiz ve sımsıkı birlikte durmalıyız ki ele geçirilmeyelim.

Sizi de gerçekleri objektif bir şekilde değerlendirmeye davet ediyorum. Tıpkı Şeytan’ın isim anlamı olduğu gibi Ebedi ve Mutlak Gerçeği görüp ona uygun yaşamaya.

O zamana kadar da Şeytan’ın ışığı üzerinize olsun.

 

“Yahudiler, “Anti-Semitizm” ve Joy of Satan organizasyonu hakkındaki duruşumuz” hakkında 4 yorum var

 1. 1)’Bu iddiamıza ziyadesiyle kanıt (Yahudilerin kendi ağzından gelen ifadeler de dahil bir şekilde) burada bulunabilir’ dediğiniz yerdeki youtube linki açılmıyor eğer varsa o videonun linkini veya videoyu atabilir misiniz?

  2) youtube daki beginnermeditations kanali kapandigi icin tam cakra meditasyonlarinin pdfsinin linkinden eristigimiz gezegensel mantralarin titrestirimlerine erisemiyoruz. Gezegensel mantralarin nasil titrestirildigine dair ses dosyalarini veya o dosyalarin bulundugu bi linki atabilir misiniz

  3) nihai rtr yaparken 9 kere sirayla ters harfleri ceviriyoruz. ( 9 x vut, 9 x fut….) Sonra obur harfleri ayni sekilde sirayla ters ceviriyoruz sonra afirmasyonlari okuyup bitiriyoruz. Eger 18,27 tekrar filan yapicaksak, bir defa 9 tekrarlik bitirip afirmasyonlari okuyup mu 2. 9 tekrara gecmeliyiz, yoksa her harfi direk 27 defa ters cevirsekte (27 x vut, 27 x fut…..) en sonda afirmasyonlari okusak olur mu?

  4) bi de mesela ilk harf grubunu baya bi ters cevirdik sonra yorulduk, ayinin herhangi bi kisminda enerjimizi yukseltebilir miyiz, yoksa en son harf satirini ters cevirdikten sonra mi enerjimizi yukseltebiliriz sadece?(ayin bozulmasin diye)

  1. Esenlikler,

   1) Dikkatimizi çektiğiniz için sağ olun. Kertenkelelerin klasik sansür taktikleri işte, bilirsiniz. Video linki yenilenmiştir.

   2) Bu sorunun farkındayız, en yakın zamanda bu konuda ziyaretçilerimiz için bir çözüm sunacağız. İlginiz için sağ olun.

   3) İkinci dediğiniz gibi yapın. Eğer tekrar sayısını katlamak istiyorsanız direkt en başta 9 değil örneğin 18, 27 veya 36 kez titretmeleri yapıp sondaki olumlama tekrarlarını değiştirmeden yine 3 kez söyleyin. Sürekli başa sarmaya gerek yok, bu şekilde yapmak daha kolayınıza gidecektir.

   4) Eğer gerçekten yoruluyorsanız başlamadan önceki enerji yükseltme çalışmalarınızı daha güçlü bir şekilde yapın. Eğer bu da yetmiyorsa evet, ritüel sırasında kısa bir mola verip birkaç dakika enerji yükseltmek (odağınızı da dağıtmadığınız sürece) sorun yaratmayacaktır. Bu savaş kendimizi yükseltmemiz ve güçlenmemiz gereken bir savaş, kendimizi tüketmemiz ve “kurban etmemiz” gereken bir savaş değil. RTR’lara olan şevkiniz için sizi takdir ve tebrik ediyorum, esenlikle kalın.

   İyi günler.

 2. Ben Satanizm’i araştıran birisiyim ve doğru bulduğum kısımları yok da değil. Özellikle İbrahimi Dinler gibi insanların üzerinde baskı kuran ve zulüm düzenini oluşturan sisteme karşı olmanıza bayılıyorum. Ancak benim karşı olduğum kısım İbrahimi İnançlardır,inananları değil. İnananlarından her ne kadar hazzetmesem de sizin sanki Yahudiler’in yokedilmesi gerekiyormuş gibi bir düşünceniz var. Şimdi ben Satanist olduktan sonra ilk bulduğum Yahudiyi öldürmeli miyim ? Yahudi bir arkadaşım olamaz mı Yahudileri sevemez miyim ? Onlar da sonuçta insan değil mi ? Hem Yahudilik dinine inanmayan birsürü Yahudi var onlar ile ilişkilerimiz nasıl olacak ?

  1. Esenlikler,

   Öncelikle Yahudilik “din” değil, ırktır. Evet, Musevilik diye lanetli ve iğrenç, çocuk tecavüzü ve kan kurbanlarına dayalı bir inançları da var ancak biz ne zaman Yahudi desek, sadece ırktan bahsediyoruz.

   Sorunuza gelelim. Yahudileri neden sevesiniz? Sevmek için en ufak bir sebebiniz var mı? Peki ya herhangi bir Centilin? Bu soruya evet diye cevap verecekseniz uyarmak isterim ki bu cevabı atom bombası vahşetinden ötürü hayatını kaybeden veya hayatı işkence haline gelen onmilyonlarca, Komünizmmden ötürü ölmüş yüz milyon, Hristiyanlığın ve İslam’ın baskısı altında işkence gören, cahil bırakılan, katledilen, (genelde çocuk yaşta) tecavüz edilen, kahredilen yüzmilyonlar değil, milyarlarca Centilin cesedi üzerinde veriyorsunuz.
   Böyle lanetli bir ırka dair herhangi iyi bir düşünceye sahip olmak cehalet, şuursuzluk ve iki yüzlülüktür. Yahudiler düşmanlarını, yani biz Centilleri tanıyor ve bu konuda hiçbir şüpheye sahip değiller. Şüphede olan tek taraf bizim tarafımız, bu şüpheyi bize veren de onlar. Böyle bir ırktan kişilerle “arkadaş” olmak da felakete yol açacaktır, ve sizi arkadaş olarak görmediklerini temin ederim.

   Devam edecek olursak, “onlar da insan” falan değil, kelimenin hem mecaz, hem gerçek anlamıyla. Bunu kendileri de kabul ediyor. Kulağa “””çılgınca””” gelse de Yahudiler, dünyayı istila etmek için uzaydan gelmiş istilacı bir tür sadece. Zaten mecaz anlamıyla bile bakarsanız yaşayış tarzları, dünya bakışları, “kültür” bile denemeyecek iğrenç gelenekleri onları insanlıktan tamamen farklı, uzak, uzaylı ve öteki kılıyor. Bunun kendileri de farkındalar, kendilerini bizim türümüzden kesinlikle görmüyorlar. Daha fazla bilgi için bu videoya bakabilirsiniz.

   Son olarak da eklemek isterim ki İbrahimi inançların tamamını yaratan da Yahudilerdir. Elbette Müslümanlar ve Hristiyanlar arasından da Gerçeği gösterebileceğimiz çok sayıda kişi var ve zaten bizim görevimiz de Gerçeği arayan her insana yardım ve rehberlik elini uzatmaktır. Sounçta bir zamanlar biz de Gerçeğin farkında değildik. Ancak elbette ruh seviyesine kadar düşmana köleliğe gömülmüş, kurtarılması için “artık çok geç” kişiler de var, bunlar için hiçbir şey yapamayız. Kendi seçimleri, her koyun kendi bacağından asılır. Bizim yolumuzda duracak güçleri olmayacağı kesin. Her halükarda bunların tasmalarının ucu da Yahudilerin elinde.

   Dünyanın kurtulması için bu illet ırkın çala çırpa edindikleri bütün otorite, güç, malvarlığı ve tahakkümün yok edilmesi gerekiyor. Bu şaşmaz bir gerçektir. Ancak elbette, eklemek isterim ki biz Satanistler yasalara uyan vatandaşlarız ve elbette ki beyinsizce katliamları, cinayetleri, amaçsızca kan dökmeyi kesinlikle onaylamıyoruz. Elbette ki Satanist olursanız gördüğünüz Yahudileri öldürmelisiniz diye bir şey yok, hatta tam aksine öyle saçma ve aptalca bir şeyi kesinlikle yapmamalısınız. Bu hiçbir sorunu çözmemekle birlikte hem odağımızı şaşırtır, hem de Yahudilere aslında hak etmedikleri şekilde sempati kazandırır. Dünya kurtulduğunda kolektif olarak Yahudi ırkı konusunda ne yapacağımıza Tanrılar karar verir, ancak o vakte kadar da biz teker teker o ya da bu Yahudiyle uğraşmaya kalkarsak hem o kadar işin altından kalkamayız, hem düşmanlarımıza koz veririz, hem de bir avuç sokak serserisine dönüşürüz. Böyle davranışları kesinlikle onaylamıyoruz.

   Umarım sizi tatmin edici bir cevap olmuştur.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir