Yahudiler, “Anti-Semitizm” ve Joy of Satan organizasyonu hakkındaki duruşumuz

İnternette Satanizm’in pek çok çeşidi hakkında pek çok yazı var.
Ve bu yazıların (özellikle Türkçe olanları, ama İngilizce olanları da bu duruma istisna değil) genellikle iki konuda hemfikirdir: “LaVey’ci Satanizm çöptür” ve “Joy of Satan organizasyonu bir avuç çılgın, manyak “neo-nazi” ve Satanizm’in yüz karaları”.

Bugün bu iki konuyu (Yahudileri de sayarsak üç) ele alacağız ve de büyük ihtimalle bize nefret çekecek ilk yazımızı da yazmış olacağız. Ama gerçeklerin bilinmesi gerekiyor. Öncelikle LaVey’i ve LaVey’ciliği ele alalım.

LaVey ve LaVeyci Satanizm özellikle günümüzde bayağı bozulmuştur, doğru. Öyle ki süslü bir Ateizm haline gelmiştir. Ama ve lakin LaVey’in Satanizme büyük hizmetleri bulundu. Onun sayesinde Şeytan’ın ismi uzun zaman sonra tekrar duyulmaya başlandı. Ve de Satanic Bible’da LaVey ayinler sırasında Demonların varlığını hissettiğini yazmıştır. Ama ne yazık ki çoğu Hristiyan gibi çoğu LaVey’ci de kendi İncillerini okumaz, ve bu yüzden bunu bilmezler.

Aynı zamanda bilinmesi gereken bir şey de var; Anton LaVey bir Yahudiydi, öyle ki asıl soyadı Levi’ydi ve Levi çok popüler bir Yahudi soyismidir. Bunu ona pislik atmak için söylemiyorum, devamını okuyun.

LaVey’in zamanlarında Satanizm (yani en azından bu bağlamda Orijinal Paganizm) iyiyi bırakın nötr bir ışık altında bile bilinmiyordu, bilinecek olsaydı da herhalde “ben buna inanıyorum” diyenleri Karanlık Çağlardaki gibi yakarlardı. 20. yüzyılda Hristiyan kilisesi günümüze kıyasla gerçekten çok büyük bir güce sahipti ve de bu yüzden Şeytan’ın “kötülüğün efendisi olduğu” düşünülürdü ve kimse ötesini, berisini, gerisini, başka şeklini düşünmeye cüret bile edemezdi. Ama sonra LaVey geldi, durumu değiştirdi. Şöyle ki Yahudilerin günümüzde nüfuz ve zenginliğin çoğuna sahip oldukları su götürmez bir gerçek. Bir Centil Şeytan hakkında pozitif bir şey söyleyemezdi, yoksa kilise ve toplumun ağır baskısına maruz kalırdı. Ama (((Tanrı’nın seçilmiş kişileri))) istediklerini yapabilirdi. Kilise kalkıp (((İsa peygamber))) ile aynı ırktan olan birisine el mi kaldıracak? Tövbe, haşa!

Ama LaVey aslında ruhen bir Centildir. Ruhen derken, her ruhun da tıpkı her bedenin olduğu gibi bir cinsiyeti ve ırkı vardır; bu konudan da ölüm sonrasını konu alacak olan yazımızda detaylıca bahsedeceğiz. Her neyse, LaVey bir Centildi ve Şeytan o zamanlar kendisinin ve gerçek Tanrıların ismini sadece Yahudi bir aileye doğmuş birisinin duyurabileceğini biliyordu. Bu yüzden LaVey’i Yahudi bir aileye reenkarne etti. LaVey de işini pek çok hatayla da olsa tamamladı. Ve bu hatalar da genel olarak LaVey’in Centil ruhunun Yahudi bedeniyle etkileşmesinden ve muhakemesini kötü etkilemesinden kaynaklandı. Ama yine de LaVey’in bize ve Tanrılarımıza hizmeti hatrı sayılabilecek miktardadır. O olmasaydı günümüzde Satanizm’in bu kadar bile bilinmesi imkansızdı.

İkinci konumuz Yahudiler. Hadi başlayalım.

Dünyayı kasıp kavuran, ideolojik, ruhani ve teknolojik ilerlememizi bin yıl aksatan Hristiyanlığın Yahudi eseri, sahte ve gerçekte olmamış İsa figürünün bile insanların tapınacağı Yahudi bir idol olarak yaratılmış olduğunu biliyor muydunuz?

(http://see_the_truth.webs.com//Jesus_Christ.htm)

Elbette ki bu İbrahimi inançlar saçmalık, bu sözde “peygamber”ler de asla olmadı ama bu bile bunlara inanan insanlara güçlü bir sübliminal mesaj. “Yahudiler efendileriniz, Yahudiler (((Tanrı)))nın seçilmiş kişileri, Yahudilere tapın.” Şeytan’daki kardeşlerim de, genel olarak Centil kardeşlerim de bu yalanlara bazen böyle düşüyor diye üzülüyorum ve bu yüzden de gerçek dünyadan örneklerle devam ediyorum.

Adı tüm uygar insanlarca terörizmle, çocuk tecavüzüyle, barbarlıkla, vahşilikle, mağara adamlığıyla eş anlamlı olan Pislamın Yahudi eseri, onun da sahte ve çocuk tecavüzcü Muho’sunun Yahudi olduğunu biliyor muydunuz?

(https://spirituelsatanizm.org/yahudi-peygamber-muhammed/)

Yahudilerin “kutsal kitapları” ve Yahudilerin ana “dini yasa” kitabı olan Talmud’un sadece Centil ırklara sayıp sövme, baskılama, kontrol etme, kendilerine karşı çıkanları lanetleme, katletme ve kurban etme ve oldukça hatrı sayılır kısımlarıyla da çocuk tecavüzü nasıl ve ne kadar “yapılabilir” gibi çok önemli ve ulvi (!!!) detayları açıklayan rehber bir kitap olduğunu biliyor muydunuz?

Yüz milyondan fazla insanın katline sebep olan Komünizm gibi vahşi ve geriletici bir ideolojinın başını çeken Karl Marx, Trotsky, Lenin gibi isimlerin de birer Yahudi olduklarını biliyor muydunuz?
(https://www.deathofcommunism.com/stalin-the-jew/)
(https://www.deathofcommunism.com/lenin-the-jew/)
(Bunlar yetmediyse veya “kötü kalpli Nazi kaynakları”ysalar Wikipedia’dan bile araştırıp bunların Yahudi olduklarını görebilirsiniz.)

Yahudilerin tarih boyunca bulundukları TÜM ülkelerden hepsinin tefecilik, toplumun ahlaki ve kültürel yapısını bozma, çalıp çırpma, dolandırma gibi suçlardan ötürü kovulduklarını biliyor muydunuz? Biliyorduysanız da sizce bu Yahudiler hariç diğer tüm ülkelerin suçu mu? [Görsele tıklayarak tam boyutta açabilirsiniz]

 

Aynı zamanda beyaz ırkı her zaman için öcü gibi gösterip insanları, insanlığı bu ezeli düşmanlarına karşı kışkırtmak da cabası. Zaten bu yüzdendir ki Avrupa’ya (ve ülkemize) olan tüm göçlerin arkasında bu pislikler var. Amaçları ırklarımızın saflığını yokedip ortaya tek, değişmeyen, kimliksiz, aynı, aptal ve zayıf ve bu sayede kontrol edilmesi kolay tek bir ırk yaratıp başa geçmek.

Bu iddiamıza ziyadesiyle kanıt (Yahudilerin kendi ağzından gelen ifadeler de dahil bir şekilde) burada bulunabilir:

e

Peki ya günümüzde insanların beynini yıkamaktan başka işlevi olmayan medyanın arkasında kimler var?

 

Alttaki yazının tercümesi: 
“Yahudiler ABD nüfusunun sadece %2’sini temsil ediyorsa (ana firmasının da Yahudi bir genel müdürü ve Yahudi çoğunluklu “C-Level” yöneticileri (CEO, CFO, CTO gibi seviyeler) olan bir firma olan) bir medya organizasyonunun Yahudi bir Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı, Yahudi çoğunluklu İcra Kurulu Başkan Yardımcıları, Baş Politik Haber Sunucusu, Baş Politik Muhabir, Baş Politik Analist, Baş Politik Direktör, Baş Ulusal Muhabir ve Baş Washington Muhabiri -6 “baş” muhabir pozisyonunun 6’sı da- olması ve kanalın şu an yayında olan programlarının çoğunluğunun -en az 13’ünün- sunucularının da Yahudi olması tuhaf olmaz mı? Neredeyse (hepimizi hedef alan bir komplo var gibi)…”

İnsanlara doğadışı ve zararlı fetişler veren (ırk karıştırma, dışkı ve idrar takıntısı, pedofili, vesaire) porno endüstrisinin arkasında kimler var? Evet, doğru bildiniz!

Bu tarihi ve güncel anekdotlar yeterli gelmediyse (ki gelmeli) hadi işleri biraz çirkinleştirelim. Bakın bakalım tüm Yahudilerin “kutsal” kitaplarında nasıl insanlık dışı ayetler var. Kaynaklardan biri İslami bir site olabilir ama bu bu konudaki içeriğin doğruluğunu değiştirmez, isteyen Yahudi kitaplarındaki bu ibareleri kendileri arayıp rahatlıkla bulabilir:

https://www.mumsema.org/dinler-tarihi/83239-igrenc-bir-yasa-talmud.html
https://groups.google.com/forum/#!topic/dindersi/qJ6dfH95Rz4
Centillere her türlü baskı öngörülüyor, hatta 3 yaşındaki kız çocuklarımız bile onlar için seks objesi haline getiriliyor; ama biz onlara karşı hiçbir duruşta bulunmayacağız, öyle mi?

Bu noktada “Ama bütün Yahudiler Musevi değil ki!” diye savunma yapılabilir, ama ve lakin tüm ırksal Yahudi bebekleri Tevrat okunarak yetiştirilir. Onların “üstün”, bizimse “sığır” olduğumuz “gerçeği” ufak yaştan beyinlerine programlanır. Zaten insanlığa katıksız zarar sağlamış bir ırk oldukları düşünülürse yapılabilecek bu savunma da yersiz olacaktır.

Peki ya bir insanlık dramı olan atom bombasının arkasında kimler var? Hadi hadi, çekinmeyin. Artık bu cevaba alışmışsınızdır!

Gerçek şu ki “Anti-Semitizm” ise sadece Yahudi ırkını oluşturan gen gruplarına karşı haklı bir şekilde yapılan herhangi bir eleştiriyi büyülü bir şekilde hükümsüz bıraktığı sanılan, dillere pelesenk olmuş, ve hatta yine bir Yahudi Bolşevik tarafından yaratılmış bir kelime o kadar. Bu kelime herhangi birinin meşru ve haklı endişelerini sektirmek ve herkesin içinde Yahudiler için sahte ve indoktrine edilmiş bir koruma güdüsü yaratmak için yaratılmış bir kelime. Ama gerçek şu ki Yahudiler tarafından yaratılmış “din”lerin anti-Centilliklerini ve de az önce de gösterdiğim üzere Yahudilerin nasıl her zaman İbrahimi inançların en tepesinde olduklarını reddedemezsiniz. Ve yine gösterdiğim üzere Yahudilerin çağlar boyunca kendi suçları üzerine yüzlerce ülkeden kovulduklarını da reddedemezsiniz – başka hiçbir insan grubu bu kadar şüpheli aktivitenin kaynağı olmamıştır. Buna objektif olarak bakmalısınız. Bir insan vücuduna parazit girerse vücut ne yapar? Kendisini parazitik yaşam formuna karşı  savunmayı “ayrımcılık olur” diye red mi eder? Hayır. Vücut parazitten kurtulur. Bu atalarımızın binlerce yıl boyunca yaptığıyla tıpa tıp aynı. Bunun günümüzde neredeyse imkansız olmasının tek sebebi de yine bu “Anti-Semitizm” ve “Irkçılık” gibi tepki çekme amacıyla yaratılmış, içi boş kelimeler. Hayat türümüzün devamlılığını korumak ve evrilmekle ilgilidir. Eğer türümüzün varlığına kadar her şeyi tehdit altındaysa buna karşı çıkmalıyız. Çünkü çıkmazsak en nihayetinde zaman içinde yokedileceğiz. Doğanın yolu budur, ve Satanizm de doğanın ebedi yasalarıyla uyum içinde yaşamaktır. Gerçekliğin, doğanın ta kendisinin kurallarına karşı çıkmak doğanın öcünü şüphesiz üzerimize çekecektir.

Ve şimdi de son nokta olan Joy of Satan‘a gelelim. Joy of Satan‘a çamur atmaya çalışan çoğu organizasyon ve kişi (onlardansanız sizi en azından şimdilik tenzih ediyorum, çünkü neredeyse her sözde “Satanist” çevresinde JoS’dan nefret edilir ve akranlarınızın böyle düşünmesinden ötürü araştırma yapma gereği duymamış olabilirsiniz) bunu sadece ve sadece Nazi oldukları noktasından yapabiliyor. Ama bu çamuru atmaya çalışan organizasyonlar bile Joy of Satan‘daki Demon mühür ve açıklamalarının, güç meditasyonlarının ve özellikle de Satanik Enochian Anahtarlarının internette buldukları en otantik ve işe yarar ruhani bilgiler olduklarına kalıplarını basıyor ve bunları kullanmayı devam ediyor. Hatta genelde JoS’e çamur atmaya çalışan siteleri incelerseniz başka makalelerinde de Joy of Satan‘ın teknik ve bilgilerini ya kullanırlar, ya okuyucuya kullanmalarını tavsiye ederler ya da direkt olarak alıntılarlar. Ya da son bir ihtimal olarak bu öğretilere “Jehova’nın ve İsa’nın adına karşı koyarlar”. Evet, biliyorum. Komik. Bu bir ikiyüzlülüktür elbette ve onlar kendilerini biliyor, ve artık siz de geliyorsunuz. O yüzden de ortada bir tek (((Anti-semitizm))) kalıyor.

Bu sebeplerden ötürü Joy of Satan organizasyonunun, onu ve ona bağlı yayın kanallarını yöneten Yüksek Rahip ve Rahibelerimizin sonuna kadar arkasındayız ve bilgilerini kullanıp bir yandan da isimlerini lekeleyenlerin de sonuna kadar karşısındayız. Son olarak da Üçüncü Gözü ve/veya diğer astral duyuları yeterince açık bireylere yönelik konuşuyoruz. İsterseniz Şeytan’ın kendisini veya O o an meşgulse başka bir Demon’u çağırıp Şeytan’ın Joy of Satan organizasyonu hakkındaki fikrini sorabilirsiniz. Size garanti veriyoruz ki Şeytan elbette ki Kendi seçtikleri Yüksek Rahip ve Rahibelerinin yanında olacaktır. Ve onların sözüne karşı gelmek bir nevi Şeytan’a ihanet etmektir. Elbette ki Satanizmde arabuluculuk yoktur ama eğer ki kendimize en yüce örnek ve lider olarak Şeytan’ı görüyorsak Onun kişisel olarak atadığı, dünyada önemli işlerini görüp bize yol gösterici Yüksek Rahip/Rahibelerine güvenmeyip bir de aktif olarak onlara pislik atmak Satanizmi sekteye uğratmaya çalışmaktır ve Şeytan Satanistlerin ayrı düşmesini kesinlikle istemez. Aramıza böyle nifak sokulması da sık sık Yahudilerin eseridir. Onların klasik bir taktiği, böl ve yönet. Bunlara gelmemeli ve birbirlerine “kardeşim” diyip ilk fırsatta bir paket sigara için bile birbirlerini sırtından bıçaklayan Müslüman sırtlan sürüsü gibi olmamalıyız. Biz Satanistler gerçek bir aileyiz ve sımsıkı birlikte durmalıyız ki ele geçirilmeyelim.

Sizi de gerçekleri objektif bir şekilde değerlendirmeye davet ediyorum. Tıpkı Şeytan’ın isim anlamı olduğu gibi Ebedi ve Mutlak Gerçeği görüp ona uygun yaşamaya.

O zamana kadar da Şeytan’ın ışığı üzerinize olsun.

 

“Yahudiler, “Anti-Semitizm” ve Joy of Satan organizasyonu hakkındaki duruşumuz” hakkında 43 yorum var

 1. 1)’Bu iddiamıza ziyadesiyle kanıt (Yahudilerin kendi ağzından gelen ifadeler de dahil bir şekilde) burada bulunabilir’ dediğiniz yerdeki youtube linki açılmıyor eğer varsa o videonun linkini veya videoyu atabilir misiniz?

  2) youtube daki beginnermeditations kanali kapandigi icin tam cakra meditasyonlarinin pdfsinin linkinden eristigimiz gezegensel mantralarin titrestirimlerine erisemiyoruz. Gezegensel mantralarin nasil titrestirildigine dair ses dosyalarini veya o dosyalarin bulundugu bi linki atabilir misiniz

  3) nihai rtr yaparken 9 kere sirayla ters harfleri ceviriyoruz. ( 9 x vut, 9 x fut….) Sonra obur harfleri ayni sekilde sirayla ters ceviriyoruz sonra afirmasyonlari okuyup bitiriyoruz. Eger 18,27 tekrar filan yapicaksak, bir defa 9 tekrarlik bitirip afirmasyonlari okuyup mu 2. 9 tekrara gecmeliyiz, yoksa her harfi direk 27 defa ters cevirsekte (27 x vut, 27 x fut…..) en sonda afirmasyonlari okusak olur mu?

  4) bi de mesela ilk harf grubunu baya bi ters cevirdik sonra yorulduk, ayinin herhangi bi kisminda enerjimizi yukseltebilir miyiz, yoksa en son harf satirini ters cevirdikten sonra mi enerjimizi yukseltebiliriz sadece?(ayin bozulmasin diye)

  1. Esenlikler,

   1) Dikkatimizi çektiğiniz için sağ olun. Kertenkelelerin klasik sansür taktikleri işte, bilirsiniz. Video linki yenilenmiştir.

   2) Bu sorunun farkındayız, en yakın zamanda bu konuda ziyaretçilerimiz için bir çözüm sunacağız. İlginiz için sağ olun.

   3) İkinci dediğiniz gibi yapın. Eğer tekrar sayısını katlamak istiyorsanız direkt en başta 9 değil örneğin 18, 27 veya 36 kez titretmeleri yapıp sondaki olumlama tekrarlarını değiştirmeden yine 3 kez söyleyin. Sürekli başa sarmaya gerek yok, bu şekilde yapmak daha kolayınıza gidecektir.

   4) Eğer gerçekten yoruluyorsanız başlamadan önceki enerji yükseltme çalışmalarınızı daha güçlü bir şekilde yapın. Eğer bu da yetmiyorsa evet, ritüel sırasında kısa bir mola verip birkaç dakika enerji yükseltmek (odağınızı da dağıtmadığınız sürece) sorun yaratmayacaktır. Bu savaş kendimizi yükseltmemiz ve güçlenmemiz gereken bir savaş, kendimizi tüketmemiz ve “kurban etmemiz” gereken bir savaş değil. RTR’lara olan şevkiniz için sizi takdir ve tebrik ediyorum, esenlikle kalın.

   İyi günler.

 2. Ben Satanizm’i araştıran birisiyim ve doğru bulduğum kısımları yok da değil. Özellikle İbrahimi Dinler gibi insanların üzerinde baskı kuran ve zulüm düzenini oluşturan sisteme karşı olmanıza bayılıyorum. Ancak benim karşı olduğum kısım İbrahimi İnançlardır,inananları değil. İnananlarından her ne kadar hazzetmesem de sizin sanki Yahudiler’in yokedilmesi gerekiyormuş gibi bir düşünceniz var. Şimdi ben Satanist olduktan sonra ilk bulduğum Yahudiyi öldürmeli miyim ? Yahudi bir arkadaşım olamaz mı Yahudileri sevemez miyim ? Onlar da sonuçta insan değil mi ? Hem Yahudilik dinine inanmayan birsürü Yahudi var onlar ile ilişkilerimiz nasıl olacak ?

  1. Esenlikler,

   Öncelikle Yahudilik “din” değil, ırktır. Evet, Musevilik diye lanetli ve iğrenç, çocuk tecavüzü ve kan kurbanlarına dayalı bir inançları da var ancak biz ne zaman Yahudi desek, sadece ırktan bahsediyoruz.

   Sorunuza gelelim. Yahudileri neden sevesiniz? Sevmek için en ufak bir sebebiniz var mı? Peki ya herhangi bir Centilin? Bu soruya evet diye cevap verecekseniz uyarmak isterim ki bu cevabı atom bombası vahşetinden ötürü hayatını kaybeden veya hayatı işkence haline gelen onmilyonlarca, Komünizmmden ötürü ölmüş yüz milyon, Hristiyanlığın ve İslam’ın baskısı altında işkence gören, cahil bırakılan, katledilen, (genelde çocuk yaşta) tecavüz edilen, kahredilen yüzmilyonlar değil, milyarlarca Centilin cesedi üzerinde veriyorsunuz.
   Böyle lanetli bir ırka dair herhangi iyi bir düşünceye sahip olmak cehalet, şuursuzluk ve iki yüzlülüktür. Yahudiler düşmanlarını, yani biz Centilleri tanıyor ve bu konuda hiçbir şüpheye sahip değiller. Şüphede olan tek taraf bizim tarafımız, bu şüpheyi bize veren de onlar. Böyle bir ırktan kişilerle “arkadaş” olmak da felakete yol açacaktır, ve sizi arkadaş olarak görmediklerini temin ederim.

   Devam edecek olursak, “onlar da insan” falan değil, kelimenin hem mecaz, hem gerçek anlamıyla. Bunu kendileri de kabul ediyor. Kulağa “””çılgınca””” gelse de Yahudiler, dünyayı istila etmek için uzaydan gelmiş istilacı bir tür sadece. Zaten mecaz anlamıyla bile bakarsanız yaşayış tarzları, dünya bakışları, “kültür” bile denemeyecek iğrenç gelenekleri onları insanlıktan tamamen farklı, uzak, uzaylı ve öteki kılıyor. Bunun kendileri de farkındalar, kendilerini bizim türümüzden kesinlikle görmüyorlar. Daha fazla bilgi için bu videoya bakabilirsiniz.

   Son olarak da eklemek isterim ki İbrahimi inançların tamamını yaratan da Yahudilerdir. Elbette Müslümanlar ve Hristiyanlar arasından da Gerçeği gösterebileceğimiz çok sayıda kişi var ve zaten bizim görevimiz de Gerçeği arayan her insana yardım ve rehberlik elini uzatmaktır. Sounçta bir zamanlar biz de Gerçeğin farkında değildik. Ancak elbette ruh seviyesine kadar düşmana köleliğe gömülmüş, kurtarılması için “artık çok geç” kişiler de var, bunlar için hiçbir şey yapamayız. Kendi seçimleri, her koyun kendi bacağından asılır. Bizim yolumuzda duracak güçleri olmayacağı kesin. Her halükarda bunların tasmalarının ucu da Yahudilerin elinde.

   Dünyanın kurtulması için bu illet ırkın çala çırpa edindikleri bütün otorite, güç, malvarlığı ve tahakkümün yok edilmesi gerekiyor. Bu şaşmaz bir gerçektir. Ancak elbette, eklemek isterim ki biz Satanistler yasalara uyan vatandaşlarız ve elbette ki beyinsizce katliamları, cinayetleri, amaçsızca kan dökmeyi kesinlikle onaylamıyoruz. Elbette ki Satanist olursanız gördüğünüz Yahudileri öldürmelisiniz diye bir şey yok, hatta tam aksine öyle saçma ve aptalca bir şeyi kesinlikle yapmamalısınız. Bu hiçbir sorunu çözmemekle birlikte hem odağımızı şaşırtır, hem de Yahudilere aslında hak etmedikleri şekilde sempati kazandırır. Dünya kurtulduğunda kolektif olarak Yahudi ırkı konusunda ne yapacağımıza Tanrılar karar verir, ancak o vakte kadar da biz teker teker o ya da bu Yahudiyle uğraşmaya kalkarsak hem o kadar işin altından kalkamayız, hem düşmanlarımıza koz veririz, hem de bir avuç sokak serserisine dönüşürüz. Böyle davranışları kesinlikle onaylamıyoruz.

   Umarım sizi tatmin edici bir cevap olmuştur.

   İyi günler.

   1. Tekrar esenlikler,

    Cevabınızdan ilk başlarda tereddüt etsem de uzun bir süre bu konuyu düşünüp,araştırınca söylediklerinizin doğru olduğu kanısına vardım. Hatta eksik bile söylemişsiniz ki bunların dünyaya verdiği zararları saymaya kalksak sonunu getiremeyiz.

    Öncelikle ben aslında tereddüt etmiştim çünkü İslamistler,Yahudileri göstermelik olarak kötüler ve lanet eder. Ama aynı zamanda da Yahudilerin haksız yere bir zamanlar diğer ırklardan yani centil olan insanlardan üstün tutulup bizlere yaptıkları katliamı meşru görmek zorundadırlar. Çünkü inandıkları iğrenç ötesi kitapları bunu söylemektedir. Kendi öz kızıyla yatan,masum insanları öldüren sapkın Yahudi peygamberlerini de yüceltmeye çalışmaları da inançlarında vardır. İslam biz Türklere zorla iğrenç Yahudi Şeriatını dayatmıştır. Bu pislik şeriatte eşcinseller,bilim insanları,kadınlar ve daha birçok insanımız “kafir,rezil,pislik” diyerek yakılmaktan tutun da diri diri gömülüp,taşlanmaya kadar varmıştır. Tevrattaki ve Kurandaki iğrenç ötesi şeriat kuralları da neredeyse birbirinin aynısıdır.

    Ve ek olarak şunu da öğrendim ki İsrail,özünde bir pagan tapınağı olan ama günümüzde müslümanlar tarafından işgal altında olan Kabe’yi kendi özel uçaklarıyla korumaktadır.

    Yani gerçeği o ki Yahudiler kendi yarattıkları inançlar olan Hristiyanlık ve İslam ile işbirliği içerisindir. Ve ben size benim gözlerimi açıp büyük bir tehlikeden kurtardığınız için teşekkür ederim.

    Bu arada hazır yazmışken size bir sorum olacaktı doğru mudur yanlış mıdır bilmem ama merak ediyorum. Dünyadaki Şeytan ve Tanrıların M.Ö 8.800 yılında uzaydan gelen varlıklar tarafından işgal edildiği ve bu işgal sonucunda da insanlığı köleleştirmeye başladıklarını duydum. Dünyanın uzaylılar ve Yahudiler tarafından istilaya uğradığını biliyorum ama bu tarihte mi olmuştur merak etmekteyim. Çünkü bu tarihi araştırdığımda karşıma Göbeklitepe çıktı. Tarihin bilinen en eski tapınağı. Acaba bir Satanist tapınağı mıydı ?

    1. Esenlikler,

     Her bir tapınağı teker teker analiz etmemize gerek yok; bütün Pagan tapınakları Pagan Tanrılarına, yani Demon’lara atfedilmiştir ve içlerinde uygulanan pratikler de Pagan, yani Satanik pratiklerdi. Dolayısıyla tüm Pagan tapınakları Satanik tapınaklar demek doğrudur. Zaten bilinen en eski tapınakta bile çakraları, enerji bedenini, Ida ve Pingala’yı ve yılan sembolizminin kutsiyetini gösteren heykeller bulunması, kelimeleri kifayetsiz bırakmaya yetiyor.

     Düşmanın istilasının tarihine gelince, yaklaşık 10 bin yıl önce olduğu söyleniyor, evet. Ama tam kesin tarihten emin değilim. Aşağı yukarı o zamanlarda olduğunu biliyoruz ama.

     Ve ilk paragraflarınızda bahsettiğiniz konularda doğru sonuçlara ulaştığınızı görmek mutluluk verici. Gerçek sorgulanmaktan korkmaz, ve yeterince samimi ve ciddi bir şekilde araştıran ve düşünen herkes aynı sonuçlara ulaşır. Dünyadaki bütün kötülüklerden düşman sorumludur desek bile azdır, siz bile az söylediniz diyebiliriz. Bunların farkına varmanıza sevindim.

     İyi akşamlar!

 3. Evanjelistler hakkındaki düşüncelerin ne Pikak?İncili ve tevratı ayırmayıp tek bir kitap olarak görüyorlar yani Tevrat’ı eski ahit olarak görüyorlar.Bir nevi incil,tevrat’ın devamı niteliğinde. (S.Satanizm,ek olarak pİslam’ın kitabını da onlarla aynı görüyor)ABD deki yapılanmaları aynı bizim malum paralel dikdörtgen yamuklarıyla aynı…
  Y*hudilerin siyon hayallerine destek veriyorlar ve büyük ihtimalle ABD’yi de yönetiyorlar.Evanjelist olup,sonradan bu iğrençlikten kurtulanların röportajlarıyla belgesel yapılmış.Silah zoruyla tutulduklarını,bebeklerinin bile pis;sinekli,böcekli şartlarda zorla tutulduğunu,doktora gösterilmediğinden dolayı ağır hastalıklara yakalanmalarından,”din vecibesi” adı altında bilfiil envai çeşit işkenceye maruz kalmalarından tutup dünyanın düz olmasına inanmalarına kadar;hatta dünyanın oluşumuyla ilgili de atmasyon,fiziğe ve bütün evren yasalarına uyumsuz hikayelerin anlatıldığı iğrenç bir oluşum.

  1. Esenlikler,

   Zaten İncil gerçekten de Eski Ahit ve Yeni Ahit’ten oluşur. Eski Ahit’i reddetmeye çalışan tatlı su Hristiyanları, “hadisleri” reddeden tatlı su Müslümanlarıyla birebir aynıdır. Ancak bu onları kurtarmaya yetmeyecektir; çünkü Yeni Ahit’te de vahşet ve pislikten geçilmiyor, hadisleri bırakıp sadece Kur’an’a odaklanırsak orada da aynı şekilde dejenere ve aşağılık içerikler bol bol ve boy boy. Doğal olarak Evanjelistler de düşmanın köpeklerinden başka bir şey değil, ve zaten misyonerlerin birçoğu bunlardan çıkıyor. Köpeğin de köpeği yani.

   Aslında anlattığınız olaylar çok nadir şeyler değil. Hristiyanlığın veya İslam’ın tamamen ve bütünüyle yaşandığı her coğrafyada olan ve olağan şeylerdir. Yani sanmayın ki sadece kapalı ve sınırlı komünler, tarikatlar içinde bu olaylar oluyor. Zaten bu tarikatların ana noktası Yahudilerin yarattığı İslam ve Hristiyanlık tarikatıdır. İslam’ın da tamamen yaşandığı bir yerde kadınlar ve çocuklar pislik muamelesi görür, “sahipleri” istediği zaman tecavüze uğrarlar, kimse istediğini yiyip içemez, istediği gibi düşünüp konuşamaz. Normal şeyler. Sonuçta bu ölüm tarikatlarının insan düşmanı olduğunu boşuna söylemiyoruz. Bilime, mantığa ve Evrensel Yasalara aykırı şeylere inanılması da zaten genel olarak İbrahimi inançların tamamında olan bir olgu. İstisnasız tüm Düz Dünyacıların İbrahimi olması rastlantı değil.
   Dediğiniz vahşi ve iğrenç insanlık suçları gerçekten iğrenç, ama zaten tüm ülkemizde (aslında Amerika’da da, özellikle de İncil Kuşağında) görünürde daha hafif bir şekilde yaşanan şeyler. Düşman uzaylıların dayattığı bu iğrenç inançları ve düşmanın kendisini de dünyanın yüzeyinden silip atmadıkça bunlar mantar gibi çoğalmaya devam edecek. Bu gidişe dur demek için burada bulunuyoruz.

   İyi günler.

 4. Araplar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Anti-semitiksiniz, Araplar da semitik ırktan. O yüzden merak ettim.

  1. Esenlikler,

   Teknik olarak bize “anti-semitik” dedikleri doğru; ama Araplar da insandır, Centil bir halktır. Bizim tek düşmanlığımız insanlığa dahil olmayan, düşman Yahudi ırkınadır. “Anti-Yahudi” daha uygun bir tabir.

   Şu anda Arapların veya aklınıza gelebilecek başka herhangi bir ırkın “rezil hali”nin de istisnasız ve yegane suçlusu Yahudilerdir. Tüm dünyanın ortak ve nihai düşmanları dururken dikkatimizi dağıtmaya gerek yok.

   İyi günler.

 5. LaVeY neden o zaman pentagramı çift çembere alıp, etrafına ibranice harfler koydu madem Centil?

  1. Esenlikler,

   LaVey Centil değildi ki. Yahudi bir aileye reenkarne edilen Centil bir ruhtu. Yani özü Centil olabilir ama bedeni ve yetiştirilme tarzı, görevini yerine getirirken araya girmiş. Yine de yanlışlarını düzeltmek çok zor değil, Satanizm için net pozitif bir adam olmuştur.

   İyi akşamlar.

   1. Anton LaVey nasıl oluyor da Centil ruhlu Yahudi oluyor? Bunun mantıklı açıklaması var mı? Şeytan böyle bir şey yaptıysa bütün Yahudilere aynısını yapsın biz de rahat edelim.

    1. Elbette mantıklı bir açıklaması var. Ruhani açıdan ekstra enerji yüklenmiş ve belli ruhani kabiliyetlere edinmiş bir Yahudi ara formu gibi düşünebilirsiniz bunu, bu açıdan bakarsanız bedensel olarak Yahudi fizyolojisine ve karakteristiğine sahip ancak ruhani açıdan Centilleştirilmiş biri basitçe.

     Diğer sorunuzun kökeni sanki biraz İbrahimi inançlardan etkilenmiş her şeyi bilen, yapan, eden yaratıcı figürü kokuyor ama. Tanrılar çok güçlü ve bireysel olarak evrendeki en güçlü yaşam formu, evet. Ancak sonsuz güce sahip değiller ve evrendeki hiçbir canlı da buna sahip değil, dolayısıyla bu tür istisnaların çok küçük şanslarda gerçekleşebileceğini ve Tanrıların gerçekten emek sarf ederek üstün ruhani simyayla bunu başarabileceğini bilmenizi isterim. Anton LaVey çok ciddi bir istisna ve Reptilianlar tarafından fark edilmeden dünyada bulunması ve Tanrıların bunun gizliliğini sağlamaları ellerini kollarını sallaya sallaya yapacakları bir şey değil, çünkü tekrar söylüyorum, evrende hiçbir canlı türü sonsuz güce sahip değil ve her bir seçimin belli getirdikleri ve gereksinimleri oluyor. Özellikle bu konuda tabii ki, hele ki dünyamız bir dış uzaylı türünün kontrolü altındayken. Bunu bırakın her bir Yahudiye uygulamayı, çeyreğine bile uygulamak ÇOK emek ister ve Tanrıların kesinlikle daha önemli işleri var, ki başarılı olma ihtimali 100% olan bir operasyon da olmaz. Tanrılar aptal değil. Sonuçta Anton LaVey’in ruhu Centil olsa bile Yahudi karakteristiklerinden ötürü dünyaya belli saçmalıkları da aşıladı, ancak yapması gerekeni yaptı tabii.

 6. Bir keresinde Yahudileri Ayırt Etme Kılavuzu gibi birşey paylaşmıştınız elinizde hala varsa rica edersem bir kez daha paylaşabilirmisiniz?

 7. Tesniye 2-31 :Yhwh bana, İşte sihon’u ve ülkesini senin eline teslim etmeye başladım.Haydi,ülkeyi ele geçir ve mülk edinmeye başla dedi
  Tesniye 2-32 :Sihon bizimle savaşmak için
  Yahesa’da bütün halkıyla karşımıza çıktı
  Tesniye 2-33 :Yhwh onu elimize teslim etti.Onu,oğullarını ve bütün halkını yok ettik.
  Tesniye 2-34 :Bütün kentlerini ele geçirdik,hepsini yok ettik.Kadın, erkek,çocuk kimseyi sağ bırakmadık.

  “Ele geçen her adamın gövdesi delik deşik edilecek ve tutulan her adam kılıçla düşecek.Yavruları da gözleri önünde yere çalınacak,evleri çapul edilecek ve karıları kirletilecek.”(Tevrat/İşaya)

  “Sana kulluk etmeyen hakim ve ülke yok olacak ve o milletler tamamen harap olacak”(Tevrat/İşaya)

  Talmud: “Yalnız Yahudiler insandır. Goyim (gayri yahudiler, diğer milletler) hayvandır.” Baba Batra 114b, Jebamot 61a, Keribot 6b ve 7a.
  Talmud: “Goyimin en iyisi bile öldürülmelidir.” Avodak Zara 26b, Tosefoth.
  Talmud: “Yehova (Allah), bir gayri yahudiye malını iade edeni kesinlikle affetmez” Sanhedrin 76 b-76a.
  Talmud: “Bir kuti (gayri yahudi) bir yahudiyi öldürürse cezaya çarptırılır. Fakat bir Yahudi bir kutiyi öldürürse cezaya çaptırılmaz.” Sanhedrin 57a

  Talmud: “Bir yetişkin, küçük bir kız ile cinsi temas yaparsa bu göze girmiş bir parmak gibi kabul edilmeli. Keza bir çocuk yetişkin bir kadınla temas ederse bu da kadının cinsi uzvuna bir çubuk girmiş olarak kabul edilmeli. Bir çocuk, bir yetişkin tarafından baştan çıkartılıp ırzına geçilirse bu ırza girme hadisesi olarak kabul edilmemeli.” Kethuboth 11b

  Bunlar yahudilerin ne olduğunu belirten kitaplarından birkaç pislikleri.

  1. Esenlikler,

   Daha bunlar ne ki. Buzdağının görünen yüzünde bulunan ufacık bir kar birikintisi. Ama yine de her detay önemlidir. Elinizde sağlık.

   İyi geceler.

   1. İyi günler

    Sizin iki tık altınızda buluna isatapar sitede joy of satanla ilgili bir paylaşım gördüm Atatürk’le alakalı ,bazı yorumlarda da denk geliyordum bu konu hakkında sorularım var

    Yüksek rahip/rahipeler şeytan tarafından seçilmiş kişiler(bildiğim kadarıyla,zaten seçilmemişte olsalar bize öncülük eden kişiler okuduğumuz bilgilerin çoğu onların elinin altından çıkıyor önemli şahsiyetler)
    Atatürk’e yapılan yahudi iddası zaten çoğu kişi tarafından yapılıyor(gerek yandaş kesimden gerek imamlardan)

    yüksek rahibe maxinenin bu olayı destekleyecek kanıtları var mı

    Eğer varsa
    Atatürk’ün ırkımız için yaptığı kötü bir şey bilmiyorum Türk ırkını daha iyi yerlere gelmesi için çalışt ,Mu kıtasını araştırdı sizin de dediğiniz gibi ömrü daha uzun olsaydı ruhaniyetle ilgili bazı bilgileri de gün yüzüne çıkarabilirdi

    Ki bu durumda insanın içine iyi yahudilerin de olabileceği
    tüm yahudilerin maksadı kötülük ,insanların yarasından ,acısından her zaafından vampir gibi faydalanmadığı kanısını Ortaya çıkıyor

    Öbür taraftan kanıt yoksa
    Yüksek rahip/rahibelerin Kafalarına göre iftira mı atıyorlar
    hani böyle hafif birşeyde değil “yahudi” demek birine. (Atalarımız katleden dünyanın pis bir durumda bulunmasına yol açmış kişilerle aynı soydan geldiğini söylemek ) yüksek rahip ve rahibelerin güvenilirliğini düşündürüyor insana

    Zaten meditasyonlar belli yapmamız gereken şey ortada yüksek rahibelere sadece bazı konularda bizi uyarmak ve rtr yönlendirmesi yapmaktan başka pek bir görev düşmüyor
    Sahış tarikatı değil satanizm zaten.İslam’daki peygamber gibi de değiller söyledikleri ve yaptıkları her şey Kutsal değil
    Hata yapması normal bir insan olarak ama hatalarında bedeli oluyor ve kişi ne kadar yüksekte olursa hatanın bedeli okadar artıyor
    Hiçbirşey olmasa bile karşıt görüşlere argüman vermiş olunuyor
    bu yazıyı sorumsuzca buluyorum

    1. Esenlikler,

     Pireyi deve yapmanın anlamı yok. Dediğiniz gibi, bu insanlar “””peygamber””” değiller. İnsanlar ve hata yapabiliyorlar. Bunlar bin yıl önceki hikayeler. Azıcık abartıyorum ama cidden üzerinden seneler geçmiş bir-iki tane söylem. Ki onun üzerinden çok sular aktı, Yüksek Rahip’lerle bu konu çoktan konuşuldu ve anlaşıldı. Şu an Cobra’ya falan Atatürk hakkındaki fikrini sorun isterseniz. Kısaca bu tarz şeylerin bir önemi ve bağlayıcılığı yok. Bugün hala daha bu tarz fikirlere inanan insanlar yok. Dolayısıyla cidden diş kovuğunu doldurmayacak şeyler.

     Gördüğünüz gibi bizde gizli saklı, veya cevaplanamayacak şeyler yok. Varın bir de tek olayı bize sadece ad hominem veya karakter suikasti seviyesinde çöp atmaya çalışıp, soylu ideolojimizin en ufak bir kısmına bile cevap veremeyen kimselerin halini düşünün.

     “Karşı tarafa argüman verme”ye gelince, kesinlikle katılmıyorum. Biz bir şey ‘vermesek’ bile (ki vermiyoruz da) kendi kafalarından element uyduracak (ve uydurmuş) andavallardan bahsediyoruz. Veya ideolojimizi çok yanlış şekilde lanse edip bize karşı antipati toplamaya çalışan.

     Taktiklerini bilmiyormuşsunuz gibi konuşmayın, bu ilk yorumunuz değil, belli şeyleri artık anlıyorsunuz. Pisliklerini ilk elden görmek isterseniz de aralarına sokulup yeni biriymiş gibi “JoS nedir yua?” diye sorun. NPC’lerinden biri, sürekli aynı robotik cevaplarından birini size kapi-peyst’leyecektir. Her halükarda bu taktikler sadece 70 IQ altı şempanzeler üstünde işe yarar, bir tek onlar sorgusuz sualsiz inanır. Zaten onların da Satanizm’de işi yok; camiye veya İsataparların ergen yaşta çocukları istismar ettikleri tiksinç partilerine gitsinler. Aynı şey. Camide de yapılan, orada da yapılan şey belli sonuçta.

     İyi günler.

     1. Bu insanları biliyorum satanizmi sulandırıp saçma bir hale sokuyorlar kız arkadaşım telefonumu açarken şans eseri sizin sayfanız açık kalmış sayfayı görmüştü .Satanizm konusu hakkında biraz konuştuk kendisini yanlış yönlendirmek istemediğim için internetten bakmasını önermiştim(tek site sizinki sanıyordum o zamanlar yaklaşık 1 ya da 1.5 ay önce ) o isatapar siteden okumuş kutsal kitaplara bakmış zaten kutsal kitaplara baktığı için doğal olarak saçma uydurma diye düşünmüş

      Kısacası bu kuruluşlar resman gerçeğe zarar vermek için kurulmuş insanların gözündeki ön yargıları arttırmaktan başka bir işe yaramıyor arayışta olan bir insan o siteden satanizm hakkında bilgi alırsa İbrahim’i inaçlar gibi zırvadan başka birşey olarak nitelendirmez

     2. Esenlikler,

      Dalgasına bile olsa “kutsal kitap” demeyin Şeytan aşkına, neresi kutsal bunların? Ve evet, cidden dışarıdan bakanlar için kötü reklam. Ama olayı bu sanıp azıcık bile araştırmaktan korkarak kaçanlara zaten çok ihtiyacımız yok. Biz zaten bu tarikatların inançlarını ifşa ederek üzerimize düşeni yapıyoruz, ama araştıran insanların her birinin üzerine düşen görev de azıcık inisiyatif ve kritik düşünme kabiliyeti göstermek.

      İyi akşamlar.

     3. Piyasada Atatürk hakkında onlarca belkide 100 lerce bir takım şeref yoksunlarının kitap yazdığını görebilirsiniz.Hatta dur memleketimde bile “Haha Atatürk yahudiymiş çok belliydi dinin anasını sikti”diyen yobaz pisliklere sıklıkla rastgelebilirsiniz.Hatta bi ara arkadaşlarımızla oturduğumuzda 70-80 yaşında bi adamın “Atatürk’ü neden seviyorsunuz?”dediğine şahit olduğumu,”Keşke yunan galip gelseydi”diyen benimle yaşıt insanla karşılaştığımı bilirim.Bu kitapların bir kısım kitapları bizim elimizden yurt dışına çıkıyor komedi değil mi ?Atatürk’ü ne güzel lanse ediyoruz.Kendi milletimize Atatürk’ü anlatmamışken,devletimizin baş kurucusuna küfür edenleri değil bakanlara küfür edenleri içeri atıyorlarken tek dertleri ‘yüksek rahibe Maxine’ye laf atmak’kusura bakmayın tanrılar bize şah damarımızdan daha yakın değiller eğer öyle din arıyorlarsa islama yönelebilirsiniz sonuçta kanınıza ve ruhunuz! kadar emiyorlar bundan daha iyi vahşi yakınlık var mı?Dolayısıyla sadece tek yazısını inceleyerek şahıslar hakkında kanaat’e varamazsınız arkasındaki sebeplerede bakmalısınız,ki maxinenin kusurlu yazısını değil hepsini okusunlar, hepte doğrular öne çıkmazken yanlışlar ön plana çıkıyor tuhaf dünya değil mi?Peacock’un dediği gibi peygamberlerin(yedi düvel insan katletmemişler,70 tane karıları olmamış,tefecilik yapmamış,çocuklara tecavüz etmemiş,karısını satmamış,çöle bırakmamış peygamberlerden bahsediyoruz(!) ) ismet sıfatına sahip değiller malesef ama arz edilirse dinimize yamayabiliriz.Rahibelerin omuzunda sürekli yaptıklarını yazan Kiramen Katibin demonları olmadığı için böyle bir hata yapmış.Yoksa ATATÜRK’ün milliyetçi ve laikliği benimsediğini bilen bir kişi böyle şeyler yazmaz emin ol yoksa bi anda demonlar “yahudi ATATÜRK ,de az prim kas halkımızdan” demiyor.Zaten Peacock bunu anlatmış,uydurmaca olan isa’ya inanan insanlar sizi ne kadar gerçeğe götürebilir?

      En tuhafı da şudur ki hayatı boyunca ATATÜRK hakkında belkide orta okul bilgileri(keşke o kadar da olsa) kadar bilgi sahibi olan insanların ATATÜRK’ü savunması komedi.ATATÜRK’ü sevmek sadece adını anmak değil onu anlamakdır.Bu anlayışdan yoksun oldukları gibi milliyetçilik diyince o ırkçılık değil mi demeleri,amerikan bayraklı üstünde ne yazdığını bilmediği tişörtler giymeleri.Bifiil ATATÜRK’ün bize bıraktığı 6 temelden çoğuna sahip çıkamadıkları gibi ATATÜRK’e sahip çıkmaya çalışıyorlar önce Türklüklerini,atalarını,insanlarını benimsesinler sonra ATATÜRK’ü benimserler haysiyetsizler.2 kıta İstiklal Marşı oku desen ilk kıtasında geveleyecekler,tabi doğru ya bunlar akılları ile değil sikiyle düşünen insanlar bunların milli duygularından ne beklersin.

      “Türkiyenin gerçek sahibi ve efendisi, gerçek üretici olan köylüdür.”- GAZİ MAREŞAL MUSTAFA KEMAL ATATÜRK- onun sözlerine sahip çıkan gerçek spiritual satanist galiba bu
      https://youtu.be/urHZlpGHQEc

      Esen Kalın Kurtlar.

     4. Esenlikler,

      Şiir gibi. Gerçekten elinize sağlık.

      Çok doğru söylüyorsunuz. Yüksek Rahip’lerin forumlarda binlerce post’u var, neredeyse her birinin. Cidden her post’larını yazdıktan sonra “Gönder”e basmadan önce Tanrıların kapısını tıklayıp “Lord’um/Leydim, naçizane bir şey yazdım da, düzeltme okuması yapabilir misiniz acaba?” demelerini beklemek imkansız olurdu. Ben Yüksek Rahip falan değilim, ama benim de yazdığım abartısız binlerce cevap var ve ben de Satanizm’e dün girmedim. Sizce ben bunu yapıyor muyumdur peki? Yoo. Şu ana kadar tek bir cevap için bile Şeytan’ın kapısını çalmadım. Elbette Yüksek Rahip’ler bazen, doğrudan Tanrılardan gelen brifingleri ve mesajları, Tanrılardan geldiğini belirterek yayınlıyorlar ama bu onların post’larının bile belki yüzde birini oluşturuyorken… Yani ne diyeyim.

      Ve son yazdıklarınız da gerçekten çok doğru. Bu aciz mahlukların derdi Führer’imizi savunmak değil, Führer’imizi kendi pislik dolu karalama propagandalarına alet etmek. Yaptıkları şey saygıdan değil, böyle tarihsel ve kutsal öneme sahip kişileri bile kendi nefret makinelerine dişli olarak görecek alçakça bir yerden geliyor. Fazla söze gerek yok.

      Video konusunda da hiç söze gerek yok. Normalde böyle tezek kafalıların reklamını bile yapmam, ama bu seferlik bir istisna yapacağım. Bu duyduğumuz haklı tiksinmenin sebebini herkes daha da takdir edebilsin diye.

      Tekrar ellerinize sağlık.

      İyi akşamlar.

     5. Maxine kötü biri gibi bir şey söylemedim lütfen bir konu hakkında fikrinizi belirteceksiniz karşı tarafı daha iyi anlamaya çalışın bilgi sahibi olup suçlamalarınızı ona göre yapın

      “sadece tek yazısını inceleyerek şahıslar hakkında kanaat’e varamazsınız ”
      Dediğim gibi Maxine kötü biri gibi herhangi bir ifade kullanmadım -ayrıca sitedeki çoğu yazı maxinenin elinden çıkma dolayısıyla tek yazısını okuma durumu söz konusu değil- eleştirilerim yazılan yazıya yönelikti

      “‘yüksek rahibe Maxine’ye laf atmak’kusura bakmayın tanrılar bize şah damarımızdan daha yakın değiller eğer öyle din arıyorlarsa islama yönelebilirsiniz sonuçta kanınıza ve ruhunuz! kadar emiyorlar bundan daha iyi vahşi yakınlık var mı?”
      Tanrı’lar yazıyı niye editlememiş gibi bir ifade de kullanmadım-insanlar hata yapar ve eleştirilebilirler -o yazıdan sonra maxine yazılarına daha da dikkat etmiştir büyük ihtimalle-
      Güzelim gerçeği bırakıp o zırva batağına maxine sırf yanlış bir yazı yazdı diye mi gideceğim.Üzgünüm
      Gerçekten vazgeçmeyi düşünmüyorum

      Son 2 paragrafınıza katılıyorum etrafta Atatürkçü diye gezen çok insan var ama hepsi de Atatürkçülükten çok uzak Atatürkçülüğü atesit olmak islama küfürler etmek komunist olmak sanan çok insanımız var

      Yazılarınızda bana yönelik bir şey kastetmemişseniz özür dilerim maalesef yanlış anlamışım

     6. Esenlikler,

      Son satırınızı okuyana kadar, zaten orada yazdığınızı size söyleyecektim. Ama zaten fark etmişsiniz, sorun yok. Evet, kardeşimiz daha çok genel bir durumu eleştiriyor. Size yönelik söylediği laflarda suçlama olmadığı da belli, zaten siz de gördünüz. Her halükarda şüphelerinizi içinizde tutmayıp sunduğunuz için tebrik ederim, genelde insanlara kafayı yedirten de bir şeyleri içlerinde tutmak oluyor. Transparan bir din olmamızı bu yüzden de seviyorum.

      İyi akşamlar.

     7. Yanlış anlışılmaya sebep olduğum için ben sizden özür diliyorum,sadece anlık sinirle yazılan birşey o an size yanıt vermiş gibi oldum.Ben olsam bende öyle anlardım.

     8. Kastetmemişseniz diyecektim orada bazı kısımları kendime yönelik söyleniyor gibi düşündüm
      Editlemeimkanımız olsa düzeltirdim çünkü öbür türlü son paragrafla ilk paragraf çelişkili ciddi şekilde olmuş oluyor

     9. Estağfurşeytan önemli değil çok doğru şeylerden bahsetmişsiniz sinirinizi de anlayabilirim bu yazı eski bir yazı kim bilir bu konu hakkında yazılan kaç yorum görüp sakinliğinizi korudunuz Anlayışınız için teşekkür ederim
      İyi günler

 8. araplar konusunda bişi sormak istiyorum arapların kültür iğrençliği bakımından ve burun bakımından yahudilerden aşağı kalır yanı yok araplar centil bi ırkmı yoksa yahudi ırkının dal ailesi gibi bişeymi bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum esenlikler

  1. Esenlikler,

   Antik dönemdeki Araplar şu anki Araplara kıyasla çok daha düzgün Centillerdi. Şu dönemdeki Araplar, Yahudiler tarafından neredeyse en çok kirletilmişlerdendir desek yeridir.

   İyi geceler.

 9. Bu yazıyı size teşekkür için yazıyorum cidden size o kadar minnettarım ki anlatamam gerçekleri bulmadan önce amaçsız mutsuz çok boş bir insandım ama şeytan baba ve gerçekleri sizin sayenizde öğrendiğim şu son 1.5 sene hayatımın en güzel zamanları meditasyon yapmak demonlar ile konuşmak astral seyahat sizin sitenizdeki ve joy of satandaki yazıları okumak o kadar zevkli ki anlatamam siz bana en az bir demon kadar yardımcı oldunuz umarım şambala da sizinle görüşürüz tekrar tekrar çok sağ olun kardeşlerim

 10. Merhaba, joy of satan sitesine VPN ile bir iki kez giriş yapmıştım önceden. Ama şimdi siteyi arama motorunda bulamiyorum. yardımcı olur musunuz

  1. Esenlikler,

   joyofsatan.org bağlantısını boş bir sekmeye yazarsanız, aramaya gerek kalmadan, girebilirsiniz. Akılda tutmasının zor olacağını sanmıyorum.

   İyi geceler.

  1. Yahudiler Reptilian ırkının bir ürünüdür. Yani başka bir gezegenden inenler onlar değil ancak onların “ataları” olan Reptilianlar. Geldikleri takımyıldızı hakkında da birkaç farklı iddia var, genellikle Joy of Satan forumlarında Draco takımyıldızı olduğu söyleniyor.

    1. Pek mütehassıs birinden gelmeyen bir saçmalıklar bölümüne koyun.

     David Icke kontrollü karşıtlıktan bir şey değildir, yani Yeni Çağ komplo teoricisi NPC’si anlayacağınız. Hazar Türklerinin Musevi inançlarıyla kirletildiğini bilmeyen yoktur, ancak Yahudilerin büyük bir kısmının Hazar halkından olduğunu varsaymak aptallık ve gerçekten hiç tarih okumamış olmaktan ibaret. Yahudilik virüsü Hazarlardan çok daha önce de vardı ve Hazarlardan sonraki toplumlar bunu reddettikten sonra da varolmaya devam etti, tabii insanlık bu konuda aydınlandıktan sonra çok da uzun sürmeyecek.

     Basitçe bunu pek de mantıklı olmayan uydurmalar köşesine koyabilirsiniz.

 11. yazı yazılalı bayağı olmuş ama cevaplarsaniz sevinirim.

  Hitler hakkında ne düşünüyorsunuz? ve satanizm’in bir yönetim şekli var mı?(şeriat gibi)

  1. Sanırım bir kör bile sitemizi yalnızca koklayarak Hitler hakkında ne düşündüğümüzü anlayabilir, ancak yine de buyurun. Buradan okuyabilirisiniz.

   Satanizm’in gelir geçer bir yönetim şekli yok, ancak doğanın yolu olduğu için Nasyonal Sosyalizm diyebiliriz. Spiritüel Satanizm ilkeleriyle el ele ve dolayısıyla insan ırkına en faydalı yol olduğu için sitemizin birçok yerinde de Nasyonal Sosyalizm’den bahsediyoruz zaten.

   “şeriat gibi”

   🤢

 12. yarı yahudi olanlar satanist olabiliyor mu?

  Ve RTR’ler yarı yahudi olanlara zarar verir mi?

  (aynı mesajı yanlış yere gönderdiğim için buraya da yazayım dedim)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir