Yönler, Elementler ve Büyüde Kullanımları

Kaynak: Joy of Satan, Elementler ve Büyü ve 4 Ana Yön. Yönler ve elementler hakkındaki bilgiler bu sayfalardan alınıp birleştirilmiştir.

Her bir ana yön sadece belli bir Demon/ess ile değil, aynı zamanda bir element, ritüel aleti, renk ve özellikle de ilişkilidir. Dünyanın dört yönü sadece ruhani değil, aynı zamanda da dünyanın enerjilerini manyetizma ve yerçekimsel kuvvet ile hizaladıkları açısından bilimseldir de. Belli bir yöne bakıp enerjilere bağlanarak, kişi çalışmalarındaki gücü arttırabilir. Yönler ve elementler birbiriyle ilişkilidir.

GÜNEY

Güneş enerjisi, Güneş, kırmızı rengi, büyü asası ve ateş elementi güney yönüyle ilişkilidir. Bu ana yön iradenin yönüdür, psişik enerjiyi ve doğanın kuvvetlerini yönlendirme ve kanalize etmenin. Güneye akan suların uzun zamandır majikal özellikleri olduğu bilinirdi ve Orta Çağlardaki cadıların büyülerinde kullandıkları popüler bir malzemeydi. Güney zekayı, bilgiyi ve Güneş [en azından kuzeyliler için] güney gökyüzünde tepe noktasına ulaştıkça marifet/başarı/edinimi temsil eder. Bu yön Lord Azazel’ındır.

Ateş Büyüsü

Ateş elementini invoke ederek ve yönlendirerek güçlenir. Ateş büyüsü şunlar için yapılır:
Özgüven, ün, kumarda başarı, zevk, popülerlik/karizma elde etmek, sağlık ve diriliği arttırmak, iyileşme, korunma, başarı, majikal güç, yaratıcılık, heyecan, enerji, kuvvet, büyük değişiklikler, uyum sağlayabilme yeteneği, çekim, ani değişiklikler, uyarım, heves, kontrol kazanma,talih değiştirme ve adaleti sağlama. İntikam, öfke, safi cinsel şehvet ve fiziksel tatmin, cesaret, kararlılık, düşmanların icabına bakma. Kazalara sebep olma, yangınlar, yaralanmalar. Özgüven, atletizm, güç, kara büyü için majikal enerji, yoğunluk (örneğin duygu yoğunluğu anlamında, “koyuluk”). Şehvet, enerji, güç, cinsel enerji, dinamizm, tutkulu aşk, fiziksel arzu, cesaret, irade gücü ve (özellikle rekabete dayalı) atletik başarı. Kara büyü çalışmalarından önce güçlenmek için iyidir. Kara büyüde kullanıldığı zaman, toprağın aksine ateş ani saldırılar, kazalar, kan dökülmesi, şiddet ve nefrete sebep olmak için kullanılır. Ateş aynı zamanda savaşa, anarşiye ve acımasızlığa teşvik etmek için kullanılabilir. Ateş elementini doğru şekilde evoke edip yönlendirmek, yönlendirildiği şeyin ısısını yükseltecektir.

 

BATI

Su elementini, bilinçaltını, duyguları, kadehi, mavi rengini ve zihni/ruhu temsil eder. Medyumluğu, ruhlarla iletişimi ve telepatik iletişimi yönetir. Batı, kendinizi bir şeylerden kurtarmak ve bir şeyleri eksiltmek istediğiniz zaman dönülmesi iyi olan bir yöndür, zira Güneşbatıdan batar ve bu da dünya üzerinde yerçekimsel bir kuvvet yaratır, tıpkı Ay’ın evrelerinde küçülmekte olan Ay’ın yarattığı gibi. Bu yön Leydi Astaroth’undur.

Su Büyüsü

Vücut sıvılarının kullanıldığı herhangi bir büyü ve seks büyüsüdür. Seks büyüsü başka elementlerle de kullanılabilir, ancak su elementi tarafından yönetilir. Su büyüsü su elementini invoke ederek güçlenir ve şunları içerir:
İyileşme, aşk, (sevgiyle) sevişme (, daha ağırlıklı cinsellik/şehvet için ateş kullanılır), sadakat, uzlaşma, güzellik, gençlik, arkadaşlıklar ve dostluklar, çekim, uyum, sosyal olaylar, zevk-ü sefa, zevk. Meditasyon, psişik yetenek, telepati, zihin okuma, ruhlarla iletişim, bilgiyi telepatik olarak soğurma. Başlangıçlar ve büyüme için iyidir. Ev ve evin yakın çevresi, hayalgücü, hafıza, psişik farkındalık/rüyalar, ruhaniyet, meditasyon. Psişik şeylerle ilişkili şeyler, meditatif/hipnotik, doğurganlık, evlilik ve denge. Kıskançlık, açgözlülük, şüphecilik, dargınlık, hastalık, rahatsızlık ve uyumsuzluk yaratma. Başkasına yönlendirildiği zaman su hedefi fazla duygusal yapabilir, şiddetli tepkiler vermesini ve ani tepkiler göstermesini sağlayabilir ve objektif olmada çok sorun yaşamasını sağlayabilir.

 

KUZEY

Kuzey her zaman büyük bir güç kaynağı olmuştur. “Semalar” Kutup Yıldızının etrafında döner. Kadim halklar tapınaklarını bu yıldıza göre hizaladılar. Güneş asla kuzeydeki ana noktayla temas etmemiştir. Kuzey her zaman için “karanlık”, gizem ve bilinmezlikle ilişkilendirilmiştir. Paganların Kuzeye duydukları hürmet nedeniyle, Hristiyan Kilisesi bu yönü Şeytan’la ilişkilendirmiştir. Mezarlıkları bir kilisenin kuzey tarafına yerleştirmekten olabildiğince çekinilmiştir. Kuzey tarafı vaftiz edilmemiş çocuklar, suçlular, “namussuz” kişiler ve intihardan ölenler için mezar olarak kullanılmıştır. Avrupa’da birçok kilisede “Şeytan’ın kapısı” diye adlandırılan bir kuzey kapısı bulunmaktadır, geleneksel olarak bu kapı vaftizlerden sonra açılıp “çıkarılan Cinin/Demon’ın buradan kaçtığına” inanılırdı. Bu kapıların çoğu o zamanlardan sonra artık tuğlayla kapatıldı. Kuzey yönü Toprak elementiyle, Yeni Ay evresiyle, Pentagram ile, karanlıkla, gizlilikle ve siyah renkle ilişkilidir. Bazı insanlar sunaklarını kuzey yönüne hizalarlar. Bu yön Lord Beelzebub’ındır.

Toprak Büyüsü

Toprak elementini invoke ederek ve yönlendirerek güçlenir ve şunları içerir:
Para, doğurganlık, bolluk, maddesel kazanç, zenginlik, iyileşme, doğa ruhlarıyla iletişim, finansal kazanç, kazanç artışı, mal mülk, zenginlik, zevk-ü sefa, zevk. Toprak elementi ölüm ritüellerinde kullanılır ve ölüm enerjisiyle birlikte kullanılabilir, bağlama ritüellerinde kullanılır ve soğurma, saklama, öz kontrol, dayanıklılık ve sabır için de kullanılır.

 

DOĞU

Doğu aydınlanmanın, ilmin, mistik ve ebedi olanın tarafıdır. Hava elementindendir; Athame, gümüş rengi, Lucifer’ın yıldızı olan sabah yıldızıyla ilişkilidir. Çoğu gelenekte, sunak doğu yönüne hizalıdır. Bir coven (“cadı meclisi”) için “çember açıldığı” zaman, coven’ın Yüksek Rahip/esi genelde herkesin gireceği kapıyı kuzeydoğu yönünde konumlandırır. Güneş doğudan yükseldiği ve Güneş’in ruhun elzem öneme sahip [666] Güneş Çakrasını temsil ettiğinden ötürü Satanizm’de çok yüksek bir öneme sahip olduğu için, birçok ritüelde doğu yönüne bakmak önemlidir. Doğu en güçlü yöndür, özellikle de tam Güneş doğmadan önceki sabahın erken saatlerinde. Bu yön Şeytan’ındır.

Hava Büyüsü

Hava elementini invoke ederek güçlenir ve şunları içerir:
Zeka, bilgisayarlar, iletişim, ses ve görüntü (“audio” ve “video” anlamında), TV, elektronik araçlar, kitaplar, edebiyat. İrade. Sınavları geçmek, zihni geliştirmek, konsantrasyon, zihinsel güç, öğrenme yeteneği, konuşma, yazma, yayıncılık, medya meseleleri, dedikodu, iftira, röportajlar, erkek ve kız kardeşler, komşular, söylentiler, hırsızlık, etüt etme (ders çalışma da dahil) ve iletişimin bütün alanları, astral projeksiyon, bağımlılıkları yenme ve alışkanlıkları değiştirme. Arkadaşlık, hayal gücü, yaratıcı ilham ve karizma için iyidir. Hava aynı zamanda kafa karışıklığı, kaos, asabilik, gerginlik, sinir yorgunluğu, tartışmalar ve nifak yaratabilir.

 

Akaşa/Özün Özü/Eter

Eter, bir nevi (çalışmanın temelini oluşturmak için, vesaire) ilk “astar” işlevi görür ve Yüksek Rahibe Maxine’in aktardığına göre çalışmaların gücünü arttırır, ve bağlantı kurmak için kullanılabilir.

Yönler ve elementler, özellikle ritüel çalışmalarında gözetilmek istenebilir. Ritüellerde başka malzeme/sembolik şeyler de kullanılabilir. Ritüellerde tütsü kullanımı hakkında bilgi almak için bu sayfaya gidedebilirsiniz.

“Yönler, Elementler ve Büyüde Kullanımları” hakkında 68 yorum var

 1. Odamda Kuran ve İncil bulunuyor meditasyon, inisiyasyon gibi işlemlerde bir sıkıntı çıkmaz demi sanırım? Büyü yaparken böyle bir ortamda bulunmak sıkıntı olur mu? Son olarak mesela odada uyuyorken bile bu kutsal denilen kitapların bizim odamızda bulunması bize zarar verir mi?

  1. Esenlikler,

   Teknik olarak bu kitaplar düşmanın enerjisi için bir odak veya “kapı” görevi görüyor demek yanlış olmaz. Ancak sık olarak okunmadığı sürece bu göz önüne alınması gerekecek kadar büyük bir şey değildir. Ruhani gücünüz üzerine çalıştığınız için bu lanetli kitapları odaklı bir şekilde okumak sizi kirletecektir, ama onun dışında endişelenmenize gerek yok. Eğer bu kitaplar arasında gerçekten düzenli olarak derinlemesine okunulan bir tanesi varsa onu başka bir yere almanız fena olmayabilir, ama bu bile sorun yaratmayacaktır. Böyle küçük şeyleri çok düşünmeyin. Özellikle de RTR’larını düzenli yapan biri için bu hiçbir şeydir.

   İyi sabahlar.

 2. Şuan ilahiyat okuyorum fakat mecburen okuyorum yukarıdaki yoruma hitaben yazıyorum.Peki bu enerjiyi ne şekilde etkiler korunmanın yolu yokmu

  1. Esenlikler,

   Sizin mailde de sorduğunuz bu sorunuzun cevabını, size gönderdiğim mail’den alıntılıyorum:

   Yani zorunda olmadığınız sürece namaza gitmenizi önermem, genel olarak ruhani açıdan da kötü ve zararlı bir eylem zaten. Onun dışında, gerçekten yapmadığınız zaman sizin için sonuçları olacak zamanlar varsa, bu zamanlarda gidip hareketlerini yapmanızda bir sakınca yok. Bunları yaparken de içinizden İslam’a ve Yahudilerin başka ölüm programlarına, ya da direkt Yahudilere veya Jehova’ya lanet edebilirsiniz, veya sessiz yapılan herhangi bir meditasyonu yapabilirsiniz. Bu tarz zorunlu eylemlere katılmadan önce Koruma Auranızı güçlü yapmış olursanız, bittikten sonra da derinlemesine bir Aura Temizliği yaparsanız sorun olmaz. “Şeytan’ı rahatsız etmesi” konusuna gelince; Şeytan ve Tanrılar Jehovah/Allah gibi kaprisli, egoist, benmerkezci ve yarım akıllı değildir, bizi ve şartlarımızı anlar. Niyetiniz temiz olduğu sürece bulunduğunuz şartların Onu rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak siz de nasıl oldu da öyle bir bölüm okudunuz; hadi onu geçtim öyle bir bölüm okurken Satanizm’e ilgi duydunuz? 😄

   Tütsü internette, birçok aktarda ve mağazalarda bulunabilir. Ayinlerde kullanmadan önce bir tanesini yakıp kokusuna bakın ki düşük kaliteli veya kötü kokulu bir şey çıkmasın. Öyle olursa hem ayininizde odağınız kaçar, hem de Tanrılara ayin yapıyorsanız Onlara istemeden saygısızlık etmiş olursunuz.

   Meditasyon yapmayı bırakmayın, ruhunuzu ve enerjilerinizi hissedeceksiniz ve zamanla zihninizin ve ruhunuzun açıldığını fark edeceksiniz. Günün sonunda Satanizm sadece bir inanç değil, Gerçek’tir. Sadece inanmayacaksınız, direkt bileceksiniz. Gerçeğin Yolu böyledir.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   “Joscu”dan kastınızı anlamadım, bizler Spiritüel Satanist’iz. YouTube’da paylaşılan “Satanizm” türleri, genellikle biz hariç hepsidir. Yani az veya çok yanlış olan hepsi. Ama bir-iki yerde bizim öğretilerimizi de çarpık şekilde sunan ve silinmeyen kanallar mevcut. Sanırım yüzünü, ismini, her şeyini alenen belli edip üstüne bir de geniş geniş Satanizm’den bahseden elemanı soruyorsunuz. Birincisi her şeyi acınası ve gülünç derecede yanlış anlatarak Satanizm’in adını lekelemiştir, ikincisi de kendi hayatını kaydırmıştır. Söyleyecek fazla bir şey yok. Eğer aynı kişiden bahsediyorsak en azından kötü niyetle yapmadığını belirtmeliyim, belli ki kalben bizimle. Sadece… Düzgün okumamış. Ve kendini azıcık olsun gizli tutacak akla sahip değilmiş. Geçmiş olsun. Ders çıkarın.

   İyi günler.

    1. Esenlikler,

     Ha o. Müslüman bir domuzla ne akla hizmet konuştu bilinmez. Şuursuzluk. Bu tarz İslamcı Youtuber pisliklerinin rant yapmasına yaramış sadece, bildiğiniz köpeğin eline alet olmuş. Ki yanlış hatırlamıyorsam bunun ilk versiyonunda bu salağın yüzü de vardı. Devam edecek olursam, gerçekten vasıfsız ve iki kelimeye bir araya getiremeyen birisi. Üstüne üstlük İsatapar aptalların reklamını yapıp insan gibi Spiritüel Satanizm’i bile anlatamamış, anlattıklarında da yanlış da var, doğru da var. Ama yanlış kısımları daha kritik. Gerçekten şuursuz. Neyse, en azından meditasyonlardan falan bahsedebilmiş.

     Ben sitemde böyle mi yazdım ya? Gerçekten bir insanın bu kadar acınası bir şekilde yanlış anlamasına sebep olacak kadar karmaşık, anlaşılmaz veya çelişkili mi yazıyorum? İnanılmaz. Linkin yayınlanmasına bilerek izin veriyorum ki insanlar izleyip görsün, nasıl Satanist OLUNMAZ.

     İyi günler.

     1. Esenlikler,

      Lütfen her bir şahıs hakkında fikrimizi teker teker sormayın. Zaten bu kişilerin %99’unun Spiritüel Satanizm, yani Gerçek Satanizm ile ilgisi yoktur. Kendileri çalıp kendileri oynarlar. Bir kısmı belirli tarikat kitaplarına biat eder, bazıları kendi kafasından inanç uydurur, bazıları bunların bir karmasını yaşar. Bunlar bizi bağlamıyor. Satanizm’i soytarılık, karanlık, korkunçluk, kasıntı gizemlilik gibi göstermeye çalışanlar, Satanizm’i ferdiyetçilik oyunu zannedenler her zaman için kendi pisliklerinde boğulmaya mahkumdur. Her bir soytarı hakkında fikrimizi soracaksanız İslami tarikatların liderleriyle ilgili ne düşündüğümüzü de sorun, hemen hemen aynı kapıya çıkıyor. Sonuçta “güvenli” “Satanizm”, Kosher “Satanizm”, palyaço “Satanizm”i, İbrahimi inançlardan farksızdır. Bu ve bunun gibi herhangi bir videoyu izlemeyi tamamen ve bütünüyle reddettiğimi belirtmeliyim, ama izleyen SS kardeşlerimden duyduğum kadarıyla bu arkadaş da bu saydığım “Satanizm” çeşitlerinin bir harmanını yaşıyor, İbrahimi odaklı İstaparlığı övmekle birlikte.

      Tabii seride de akıl yok. Bir tercüman olarak “You can’t ask” diye bir şey görünce kurdeşen döküyorum, kolumda kabarcıklar falan çıkıyor. Bir dili konuşamıyorsanız kasmayın, ne bu özentilik? Sözüm gündelik halkıma değil, onlar tam aksine konuşamasa bile inadına konuşmaya çalışıp bu yolda gelişmelidir. Ama neredeyse bir milyon takipçisi olan bir kanal bunu yapınca gerçekten acınası ve zavallıca görünüyor. Büyük ihtimalle konseptleri de You Can’t Ask That programından çalıntıdır, sonuçta olay tamamen aynı.
      Ne diyeyim, herkes geçim derdinde. Ama bunu yaparken iş toplumun beynini kirletmeye ve dezenformasyon yaymaya geliyorsa bunun adı hainliktir. Vatan hainliği olan hani.

      İyi akşamlar.

 3. Peki bahsi geçen büyüler tam olarak nasıl yapılacak ? Ona dair bir bilgilendirme var mı ?

  1. Esenlikler,

   Sitemizde bazı büyü çalışmaları paylaşılmıştır; örneğin Kabalistik Kareler, Satanik Şifa ve benzeri şeyler. Sitemizde henüz hazır ve mevcut olmayan şeyler için Joy of Satan’daki büyü kısmına bakabilirsiniz, biz de zamanla sitemizde Türkçe sunduğumuz repertuvarı genişletmek için çalışıyoruz.

   İyi geceler.

     1. Büyü tarifinde poppitin icerisine konacak sevdigin kisiye ait kisisel bir esya yaziyor ancak kisisel bir esyasi yok bu durumda ne yapmali?

     2. Esenlikler,

      Bağlama büyüsünden bahsediyorsunuz sanırım. Kukla bir alternatiftir. Bağlama büyüsü rünlerle de gerçekleştirilebilir.

      İyi geceler.

 4. Merhaba Saygılarımı sunarak başlamak istiyorum. Okulda günlük hayatta şans veya başarı getirmek için herhangi bir mühür yada sigil varmıdır yada herhangi kullanıcağım başkabirşey ?

  1. Esenlikler,

   Güneş başarı ve şansı, Jüpiter de yine talihi (ve akademiyi) yönetir. Merkür zekayı yönetiyor. Bu gezegenlerle alakalı büyüler işinizi görür. Örneğin bunlarla alakalı rünler, Kabalistik Kareler, vesaire. İkinci dediğim sitemizde halihazırda mevcuttur.

   İyi geceler.

    1. Esenlikler,

     Mantra olarak. Mesela çakra meditasyonlarında Sanskritçe, Gezegensel ve başka mantraların yanında Rünik titreşimler var.

     İyi akşamlar.

 5. ben büyü hakkında sürekli araştırma yapıyorum size bazı sorularım var
  büyüde tütsü kullanmasak olurmu ?
  büyüde bitkileri nasıl kullanıcaz ?
  büyü nasıl işler youtube da saçma sapan sevdin kız sana mesaj at gibi vidolar var onun gibi mi
  astroloji fal ve burçlara inanmıyorum çünkü inanaları türkiyede tokatlıyolar ?
  kendi büyümüzü nasıl yazarız biraz örnekle açıklarmsınız ? a
  sitenize baktım ama kafamda oturmualar bunlar
  ESENLİKLERLE

  1. Esenlikler,

   Olur.
   Önce enerjiyle yükleyerek. Kullanmak zorunlu değildir.
   Hayır. Öyle değil, böyle.
   Eğer inanç sisteminizi toplumunuzda bu inanca nasıl bakıldığına göre şekillendiriyorsanız sizi en yakın camiye beklerler.
   Sitemizde bulunan büyü ile alakalı bilgileri yeterince okuyup anlarsanız bu konudaki boşluğunuzu hızlıca doldurabilirsiniz.

   İyi geceler.

 6. Esenlikler. Ak büyüde 2 Rün arası Enerji yükseltiyorum bu büyünün etkisini azaltırmı ve ya erneji karışa bilirimi? Öyleyse çözüm yolu önerirmisiniz hem ak büyüyü zayıflatmasın hem ernejiyi daha çok elede edeyim.

  1. Esenlikler,

   Hayır, aşırı uzun vakit almadığınız sürece bir şey olmaz. Ama en baştan tüm çalışma boyunca yetecek kadar enerji yükseltmek daha verimli olacaktır.

   İyi günler.

 7. Esenlikler. Onu nasıl yapıcam 3 kere ard ardamı Enerji yükselticem? Vu va voğ olanı hani.

 8. Ama en baştan tüm çalışma boyunca yetecek kadar enerji yükseltmek daha veripmili olacakdı. Bunu önerdiniz, tam olarak nasıl yapıcam 3 kere ard arda 6 vu 6 va 6 voğ mu yapıcam o nasıl olucak soru bu.

 9. ben de ilahiyatçıyım bir arkadaşa yazmışsınız namaz kılmak negatif enerji mi tamamen ben şeytanı araştırıyorum tezim gereği kadim inanışları da araştırıyorum gerçek din islam değil galiba şu ana çok boşluktayım meditasyon yapıyorum arada ve gerçeği öğrenmeye bulmaya çalışıyorum kafam çok karışık ilahiyatçıların hepsi köşeli düşünmüyor gerçeği arayanlar çok 70 mildin var belki ya da inanç hangisi doğrı nasıl emin olucaz

  1. Esenlikler,

   Bir şeyi meyvelerinden bilin. İslam’ın dünyaya meyveleri sadece zehirli, lanetli ve negatif olmuştur; bizim ve bizim öğretilerimizinse pozitif. Doğruyu, yanlışı arıyorsanız bir yolun sunduğu fikirlerin, ideolojinin ve pratiklerin kişiye, topluma, dünyaya yararını, zararını ölçüp tartın. Bu zaten size doğru cevabı verir.

   İyi geceler.

    1. Esenlikler,

     Özel bir sebebi yok, zamanında her şeyi derleyip oraya atmıştık. Yoksa bu sitede bütün dosyalar teker teker yok, ama orada bunların hepsini koymamız için ayrı yer var.

     İyi geceler.

     1. Bende tam olarak toprak eksikliği var. Hani bütün tanım beni anlatıyordu bildiğiniz. Çok uzun zamandır bunun yüzünden sürekli disiplinsiz kalıyormuşum da yeni fark ettim. O kadar kötü ki sanki ilahi bir güç özellikle ben kurduğum planları uygulayamayım diyr uğraşıyor gibiydi. Diğer etkileride sıkıntı ama bana en çok sorun çıkartanı bir türlü disiplini sağlayamıyor oluşum.
      şimdi nasıl kullanmam gerek bu toprak invoke etme işini? Dümdüz invoke mi etmem lazım yoksa belli bir hedefe mi yönlendirmeliyim?
      ne zaman yaptığım önemli mi ?
      Ruhani olarak ne seviyede olduğum önemli mi?

     2. Esenlikler,

      Evet, elementlerle çalışmadan önce hatrı sayılır bir tecrübe ve elementlerin gücünü kaldırabilecek bir güç seviyesi gereklidir. Öyle çok ahım şahım olmasına gerek yok ama yani ilk ayından atlayan birisi yanabilir diyeyim.

      Bunu yaparken dümdüz de invoke edebilirsiniz, ettikten sonra olumlamalarla belli amaçlara da yönlendirebilirsiniz. Dümdüz invoke etseniz bile niyetiniz bu saydığınız sorunları çözmek olduğundan kötü bir etki yaşamazsınız herhalde, ama yine de olumlama kullanmak isteyebilirsiniz.

      Zamanı çok önemli değil ama düzenli olarak yapacağınızı düşünürsek amaçlarınıza uygun bir zamanda başlayın.

      İyi geceler.

   1. Kaldıramayınca nasıl etkileri oluyor?
    Yeni başlamış biri için çok küçük nefeslerle denmesi çok sıkıntı olur mu?
    bir hafta meditasyon yapmış biri gibi örneğin

    1. Esenlikler,

     Neden zorlayasınız? Daha en temelleri bile oturtmamışken bundan fayda sağlayamazsınız. Her şey adım adım. Şu an size en fayda sağlayacak şey, tuğla tuğla ruhunuzun tapınağını inşa etmek. Elementler daha sonra.

     İyi günler.

     1. Kendim için söylemiyorum aslında ben bayadır meditasyonlara devam ediyorum. Meditasyonları anlatattığım kişilere ne zaman yapmasını tavsiye edeceğini tam kestiremiyorum. Tam olarak bir elementi kaldıramama durumu neden kaynaklanır? Ben 8 ay önce meditasyonlara başladım fakat programa çok bağlı kaldığımı söyleyemem. Uzun süre çakra meditasyonları ve yoga dışında kalan şeyleri uyguladım daha bu yaz temmuz ayında imkan bulabilip onlara başladım. Yani ilk toprak invoke edişimde meditasyon programını bitirmemiştim ama bir süredir meditasyonlara devam ediyordum. Benim durum karışık olunca arkadaşlarada ne söylemem gerektiğinden emin olamıyorum

     2. Esenlikler,

      Bir haftalık veya bir aylık bir iş değil elementler. Ama siz uzun aylardır düzenli şekilde yapıyorsanız elementlerle ilk denemeleri yapmamanız için bir sebep yok. İlk başta düşük bir nefes sayısıyla başlayın ki bünyeniz nasıl tepki veriyor bakın. Sonra yavaş yavaş arttırırsınız.

      İyi günler.

 10. İliskiler ile ilgili büyülerde Doğu yönü daha etkili hava yı kullanmak benim için daha iyi olacaktır renklerden baktığım kadarıyla da yeşil renk

  Havayı nasıl kullanabileceğimden emin değiim ama su ateş toprak gibi yanımda bulundurmak için hazılrlık yapmama gerek yok ama nasıl kullanabilirim bilmiyorum
  Ve bu konuda lordların/leydilerin yardımını isteme girişiminde de bulundum teşekkür ederim yardımcı oluyorlar ama benim fiziksel olarak desteleme imkanım yok maalesef bu çalışmayı bu yüzden geçen sordum da pek sağolun ama pek tatmin edici bir cevap alamadım biraz daha işime yarar tavsiye verme imkanınız var mı yani kusura bakmayın ama benim içim önemli bir konu olmasa zaten bu kadar üstüne düşmezdim
  666 enerji yükseltmeden daha etkili bir enerji yükseltmesi önerebilirsiniz mesela
  Sizi bu konuda sıkmamı mazur görün lütfen

  1. İlişkilerle alakalı çalışmalarda hava değil, su elementini kullanın. Bunu da kişiye su elementini evoke ederek size bağlandığını (veya afirmasyonunuz her neyse onu) olumlayarak yapabilirsiniz.

   666 Enerji Yükseltme yerine MerKaBa meditasyonunu da yapabilirsiniz, ancak yeterince gelişmiş bir seviyede olduğunuzdan emin olun.

   1. Eve su daha uygunmuş nasıl gözüm kaçırmışım temel meditasyon gibi değil mi su elementini kullanmak sadece güneş yerine su kaynağını Zihni’mizde canlandırarak suya temas etmek yeterli mi yoksa ona göre duştayken yapılabilir verimliğini ortamdaki Sudan alıyorsa
    Rünlerin vücutta bir yerde bulunmasının etkileri neler olabilir mesela göğüsüme bir rün çizsem ya da koruyucu demonumun sembolünü dövme yapılabiliyor tabiki ama bunun olumlu etkisi konusunda bir fikrim yok

    1. “Rünlerin vücutta bir yerde bulunmasının etkileri neler olabilir mesela göğüsüme bir rün çizsem ya da koruyucu demonumun sembolünü dövme yapılabiliyor tabiki ama bunun olumlu etkisi konusunda bir fikrim yok”

     Hiçbir etkisi yok. Rünler veya taşlar enerji yüklenmedikçe kendi başlarına güç barındırmaz.

     “Eve su daha uygunmuş nasıl gözüm kaçırmışım temel meditasyon gibi değil mi su elementini kullanmak sadece güneş yerine su kaynağını Zihni’mizde canlandırarak suya temas etmek yeterli mi yoksa ona göre duştayken yapılabilir verimliğini ortamdaki Sudan alıyorsa”

     Hayır, duşa girmenize vesaire gerek yok. Normal şekilde bildiğiniz su invoke/evoke edeceksiniz.

 11. Ayrıca bu büyü için enerjiyi nerelerden bulabilirim Yani sürekli kendi enerjimi kullanıp verimliliğini düşürmek istemiyorum neler olabilir kendi kanım olur mu mesela tahminimce kan da fazla enerji bulunuyordur da bu enerji ak mı kara mı emin değilim çünkü ölüm enerjisi kara enerji veriyor bildiğim kadarıyla kanda da aynı durum söz konusu olanilir diye düşündüm

  1. Du’at’ın ücra sokaklarında enerji avcılığına çıkabilirsiniz.

   Bu sorunun herhangi bir mantığı yok, kişi ruhaniyette yalnızca kendine bağlıdır ve bireysellikten uzaklaşıp farklı kaynaklar ararsanız hastalıklı bir mentaliteye sahip olmuş olursunuz. Ulusal ritüeller dışında büyülerde ekstra enerji için kan akıtmayın, bu sağlıksızdır ve önermiyoruz. Ayrıca hayır, büyüde kendi enerjinizi kullanarak verimliliğinizi düşürmez, tam aksine arttırırsınız.

   Kendinizi sınırlandırmayın, ruhaniyette geliştikçe enerji seviyeniz, auranız ve gücünüz çok daha ciddi seviyelere çıkacak.

   1. Yorumlarınız için öncelikle teşekkür ederim 😊
    Yalnız benim kendi enerjimden kastım bu rtr da kendi enerjimi kullanıyorum büyü de kendi enerjim ve yarın erkenden bir çalışmaya başlayacağım yine kendi enerjim olacak bu sebeple sordum mesela ben büyü çalışmaları arasına minimum 2 saat falan bırakıyorum verimliliği azalabilir diye düşündüğüm için aynı şekilde rtr da Uyurken alarm kurup rtr yapıp yeniden yatıyorum böylece 2 saatlik enerji molası kısmını bekleyerek geçirmemiş oluyorum daha iyi sadece Yani 2 saat bekleyişi azalatmak için dedim bu bekleyiş gerekli mi sizce?
    Ayrıca mars saati rtr için çok uygun değil mi bu gezegen saatlerini yeni yeni keşfediyorum da büyüyle pek işim olmuyordu diye

    1. İki saatlik enerji molası derken? Böyle bir şeye ihtiyacınız yok, enerjinizi güçlendirmek istiyorsanız enerji yükseltme yapın. Ayrıyeten kendi enerji kaynağından başka çare arayan insan soluğu hayvan katlederek enerjisini emmekte bulur, sizce bu günümüzde kimin işi? Kendi ruhunuzdan başka enerji kaynağına ihtiyacınız yok.

     “mesela ben büyü çalışmaları arasına minimum 2 saat falan bırakıyorum verimliliği azalabilir diye düşündüğüm için”

     Bu çok uzun bir süre, farklı büyü çalışmaları yapacakken arada 10-15 dakika beklemeniz yeterli olur. Aynı şekilde bir büyüyü bitirip RTR yapmaya geçecekken de arada yalnızca 10-15 dakika bekleyerek enerjilerin karışmasını önleyebilirsiniz.

     “Ayrıca mars saati rtr için çok uygun değil mi bu gezegen saatlerini yeni yeni keşfediyorum da büyüyle pek işim olmuyordu diye”

     Evet, hükümranlıklarından ve enerjilerinden ötürü aynı Satürn saati gibi Mars saati de RTR yapmak için oldukça uyumlu.

 12. Ayrıca ayrıca ben olumlamamı “x sağlıklı ve pozitif bir şekilde Benimle barışıyor” şeklinde yapıyorum bu olumlamadan daha etkili nasıl bir olumlama olur ve müslümanların zikiri vb gibi gün içinde bolca olumlamayı tekrar etsem daha iyi olur değil mi
  Mesela bugün saat 3.27 de ay boşluğa girecek ve büyü çalışmaları boşluktan çıkana kadar etkisiz kalacak bu 2020 ss takvimindeki saatler tr ye özel değil mi

  1. “Ayrıca ayrıca ben olumlamamı “x sağlıklı ve pozitif bir şekilde Benimle barışıyor” şeklinde yapıyorum bu olumlamadan daha etkili nasıl bir olumlama olur”

   Bir de “kalıcı olarak” eklerseniz çok iyi olur. Çeşitlendirip çeşitlendirmemek size kalmış.

   “müslümanların zikiri vb gibi gün içinde bolca olumlamayı tekrar etsem daha iyi olur değil mi”

   Müslümanların zikri derken? Çekim yasasını ve enerji yönlendirmeyi Müslümanlar bulmadı, bunu zaten bilen Paganlardan çaldılar. Ayrıyeten evet, bir şeyi ne kadar çok tekrarlarsanız gerçekleşme ihtimaline o kadar çok enerji yönlendirirsiniz.

   “Mesela bugün saat 3.27 de ay boşluğa girecek ve büyü çalışmaları boşluktan çıkana kadar etkisiz kalacak bu 2020 ss takvimindeki saatler tr ye özel değil mi”

   Ay boşluğa girdiğince çalışma yapmakta bir problem yok, başlamakta sıkıntı var. Ay boşluktayken başlanan majikal çalışmalar etkisiz olur ancak zaten başladığınız bir çalışmayı o saatte tekrar ediyorsanız bir problem yok.

   “2020 ss takvimindeki saatler tr ye özel değil mi”

   Her ülkenin saat dilimine göre değişiyor. Ancak bizim yayımladığımız Türkçe versiyonu Türkiyeye göre, evet.

 13. Karşı tarafın bana duyduğu sevgiyi kısaca aşk durumunu arttırmak için nasıl bir olumlamayı tekrarlamalıyım

  1. “Pozitif, sağlıklı bir şekilde ve kalıcı olarak (kişinin ismi) bana muazzam miktarlarda aşk ve tutku duyuyor” tarzı bir afirmasyon olabilir. Kendinize göre de şekillendirebilirsiniz.

   1. Sağolun böyle rahatsızlık veriyorum size lakin sizce nasıl bir imgeleme yapılabilir bu durumda hani çünkü aşk biraz farklı bir duygu ve başkasının size aşk duyduğunu hayal etmek nasıl olur açıkcası bilemiyorum şahsen aklımda aşk durumu oluştuktan sonra olabilecek olayları hayal etmek var

    1. Evet, zaten majikal çalışmaları yaparken bunun kesinlikle işe yaradığını ve siz bunu yaparken gerçekleştiğini bilerek imajinasyon kullanın ve buna inanın. O çalışmaya başladıysanız istediğiniz şey kesinlikle gerçekleşiyor (yani inancınız bu yönde olsun). Aşk oldukça bireysel ve yoğun bir şey olduğu için burada size “şunu imaje edin” diyemem, ancak ikiniz arasında yoğun duygu içeren herhangi bir şey olabilir. Buna elbette cinsellik de dahil.

 14. 1-Bedenimize herhangi bir elementi invoke ettikten sonra hemen ardından başka bir element invoke edebilir miyiz?
  2-Element invoke etmek güç meditasyonları gibi her gün yapılması gereken bir şey mi? Bazı elementler fazla olunca negatif yönleri ortaya çıkıyor bunlardan nasıl korunacağız?

  1. Esenlikler,

   1-Eğer ateş fazla geldi ise hızlı dengelemek için su invoke edebilirsiniz. Aynısı su-ateş, toprak-hava ve hava-toprak için de geçerli. Onun dışında rastgele çok sık invokasyon yapmak dengede büyük sorunlar oluşturabilir.

   2-Hergün yapmaya gerek yok. Element dengenize göre karar vermeniz ve ona göre kararında yapmanız gerekiyor. Eğer hergün yapmak isterseniz Eter invoke etmeniz çok sorun yaratmayacaktır. Onda ‘fazla’ invoke etmeniz çok mümkün değil.

   İyi akşamlar.

   1. Elementler üzerinde gelişmek istiyorum ama güvenli bir şekilde nasıl yapacağımı bilmiyorum. Mesela ateş elementinde kendimizi ateş küresinin içinde hayal etsek ve içimize solumasak sadece elementi hissetmeye çalışsak ve bunu düzenli olarak yapsak sorun olur mu? Elementleri invoke etmek için hazırlık meditasyonları pdfnizdeki hazırlık meditasyonlarını istediğimiz kadar yapabilir miyiz?

    1. Esenlikler,

     Elementler kişinin acele bir şekilde el atmaması gereken bir konudur. Eğer ruha fazla gelirse kişinin farketmeyeceği sorunlar ortaya çıkabilir ve düzetmesi çok zaman alabilir.

     Öncelikle eğer tçm, MerKaBa ve Raum meditasyonlarını düzenli bir şekilde yapmadı iseniz yapmanızı öneririm. Ruhani gelişimde daha gelişmiş konular için iyi bir temel ve denge kuruyorlar. Bunu çözdükten sonra hazırlık meditasyonlarına başlayın. Onda kendinizi hazır hissetmenin ardından invokasyona geçin.

     Uzun bir yol gibi gelebilir ama gerçekten en verimli ve güvenli yol bu. Buraya geldikten sonra elementlerle uğraşmanız daha kolay olacaktır. Aklınızda soru varsa sormayı unutmayın.

     İyi geceler.

 15. Esenlikler,
  Ders için büyü yapıyorum, satürn saatlerinde yapıyorum daha ilişkili diye ama bir yer de satürn zararlı bir gezegen diye okudum ,sizce hangi gezegen saatinde yapmalıyım?
  Şimdiden teşekkürler

  1. Esenlikler,

   Satürn saatinde başladı iseniz büyüyü bırakmanızı öneririm. Merkür(eğitim) veya Jüpiter(yüksek ögrenim) daha iyi olacaktır.

   Ve evet, zararlı bir gezegen. Eğer Satürn ile yaparsanız, büyü işe yarasa bile, size büyük bedeller ödetebilir.

   İyi geceler.

 16. mesela para için güneş karesi yapıyoruz diyelim kuzeye dönüp yapmamız etkilerini artırı mı ?

  1. Esenlikler,

   Daha önce test etmedim ve kişisel olarak çok etkili görmüyorum. Denerseniz sonrasında nasıl bir etki aldığınızı bize anlatırsınız.

   İyi günler.

 17. büyü çeşitleri bana çok a geldi yani bir elin parmaklarını geçmez eğer sizin bildiğiniz fazla büyüler varsa söyler misiniz lütfen ?

  1. Esenlikler,

   Büyü türünün sayısından çok önemli olan kalitesidir. Var olan her şey en ufak zerresine kadar titreştiği için, enerji de bir titreşimin sonucudur. Burada denilebilir ki mühürler, witchcraft “karışımları” da sonuç olarak vardırlar ve titreşirler, bu noktada enerjiyi de ortaya çıkaracaklardır. Evet, enerjiyi ortaya çıkaracaklardır ancak Lord Thoth, bize şunu demiştir: “Yaşam, nefestedir.”

   “Yaşam” sözcüğünü illa ki olduğu anlamda almanıza gerek yok, tanrılar alegorik konuşur. “Yaşam” denildiğinde “var olma” durumunu da anlayabilirsiniz. Bu yüzden bu söz sadece asıl anlamında yaşayan hayvan, insan ve benzeri türler harici var olan her şeye de uyarlanabilir. Ruh, tin, spirit gibi sözcükler hep nefesle alakalıdır. Anlayacağınız binbir tane büyü çeşidi olsa bile sadece bir tanesi en verimli olacaktır. Size de en verimlilerini aramanızı öneririm ve biz de zaten bunları sunmak için uğraşıyoruz.

   Ayrıca soruları artık buradan değil, forumlardan cevaplıyoruz. VPN ya da daha gelişmiş güvenlik önlemleriyle birlikte siteye girebilir ve kayıt olabilirsiniz.

   İyi geceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir