Yönler, Elementler ve Büyüde Kullanımları

Kaynak: Joy of Satan, Elementler ve Büyü ve 4 Ana Yön. Yönler ve elementler hakkındaki bilgiler bu sayfalardan alınıp birleştirilmiştir.

Her bir ana yön sadece belli bir Demon/ess ile değil, aynı zamanda bir element, ritüel aleti, renk ve özellikle de ilişkilidir. Dünyanın dört yönü sadece ruhani değil, aynı zamanda da dünyanın enerjilerini manyetizma ve yerçekimsel kuvvet ile hizaladıkları açısından bilimseldir de. Belli bir yöne bakıp enerjilere bağlanarak, kişi çalışmalarındaki gücü arttırabilir. Yönler ve elementler birbiriyle ilişkilidir.

GÜNEY

Güneş enerjisi, Güneş, kırmızı rengi, büyü asası ve ateş elementi güney yönüyle ilişkilidir. Bu ana yön iradenin yönüdür, psişik enerjiyi ve doğanın kuvvetlerini yönlendirme ve kanalize etmenin. Güneye akan suların uzun zamandır majikal özellikleri olduğu bilinirdi ve Orta Çağlardaki cadıların büyülerinde kullandıkları popüler bir malzemeydi. Güney zekayı, bilgiyi ve Güneş [en azından kuzeyliler için] güney gökyüzünde tepe noktasına ulaştıkça marifet/başarı/edinimi temsil eder. Bu yön Lord Azazel’ındır.

Ateş Büyüsü

Ateş elementini invoke ederek ve yönlendirerek güçlenir. Ateş büyüsü şunlar için yapılır:
Özgüven, ün, kumarda başarı, zevk, popülerlik/karizma elde etmek, sağlık ve diriliği arttırmak, iyileşme, korunma, başarı, majikal güç, yaratıcılık, heyecan, enerji, kuvvet, büyük değişiklikler, uyum sağlayabilme yeteneği, çekim, ani değişiklikler, uyarım, heves, kontrol kazanma,talih değiştirme ve adaleti sağlama. İntikam, öfke, safi cinsel şehvet ve fiziksel tatmin, cesaret, kararlılık, düşmanların icabına bakma. Kazalara sebep olma, yangınlar, yaralanmalar. Özgüven, atletizm, güç, kara büyü için majikal enerji, yoğunluk (örneğin duygu yoğunluğu anlamında, “koyuluk”). Şehvet, enerji, güç, cinsel enerji, dinamizm, tutkulu aşk, fiziksel arzu, cesaret, irade gücü ve (özellikle rekabete dayalı) atletik başarı. Kara büyü çalışmalarından önce güçlenmek için iyidir. Kara büyüde kullanıldığı zaman, toprağın aksine ateş ani saldırılar, kazalar, kan dökülmesi, şiddet ve nefrete sebep olmak için kullanılır. Ateş aynı zamanda savaşa, anarşiye ve acımasızlığa teşvik etmek için kullanılabilir. Ateş elementini doğru şekilde evoke edip yönlendirmek, yönlendirildiği şeyin ısısını yükseltecektir.

 

BATI

Su elementini, bilinçaltını, duyguları, kadehi, mavi rengini ve zihni/ruhu temsil eder. Medyumluğu, ruhlarla iletişimi ve telepatik iletişimi yönetir. Batı, kendinizi bir şeylerden kurtarmak ve bir şeyleri eksiltmek istediğiniz zaman dönülmesi iyi olan bir yöndür, zira Güneşbatıdan batar ve bu da dünya üzerinde yerçekimsel bir kuvvet yaratır, tıpkı Ay’ın evrelerinde küçülmekte olan Ay’ın yarattığı gibi. Bu yön Leydi Astaroth’undur.

Su Büyüsü

Vücut sıvılarının kullanıldığı herhangi bir büyü ve seks büyüsüdür. Seks büyüsü başka elementlerle de kullanılabilir, ancak su elementi tarafından yönetilir. Su büyüsü su elementini invoke ederek güçlenir ve şunları içerir:
İyileşme, aşk, (sevgiyle) sevişme (, daha ağırlıklı cinsellik/şehvet için ateş kullanılır), sadakat, uzlaşma, güzellik, gençlik, arkadaşlıklar ve dostluklar, çekim, uyum, sosyal olaylar, zevk-ü sefa, zevk. Meditasyon, psişik yetenek, telepati, zihin okuma, ruhlarla iletişim, bilgiyi telepatik olarak soğurma. Başlangıçlar ve büyüme için iyidir. Ev ve evin yakın çevresi, hayalgücü, hafıza, psişik farkındalık/rüyalar, ruhaniyet, meditasyon. Psişik şeylerle ilişkili şeyler, meditatif/hipnotik, doğurganlık, evlilik ve denge. Kıskançlık, açgözlülük, şüphecilik, dargınlık, hastalık, rahatsızlık ve uyumsuzluk yaratma. Başkasına yönlendirildiği zaman su hedefi fazla duygusal yapabilir, şiddetli tepkiler vermesini ve ani tepkiler göstermesini sağlayabilir ve objektif olmada çok sorun yaşamasını sağlayabilir.

 

KUZEY

Kuzey her zaman büyük bir güç kaynağı olmuştur. “Semalar” Kutup Yıldızının etrafında döner. Kadim halklar tapınaklarını bu yıldıza göre hizaladılar. Güneş asla kuzeydeki ana noktayla temas etmemiştir. Kuzey her zaman için “karanlık”, gizem ve bilinmezlikle ilişkilendirilmiştir. Paganların Kuzeye duydukları hürmet nedeniyle, Hristiyan Kilisesi bu yönü Şeytan’la ilişkilendirmiştir. Mezarlıkları bir kilisenin kuzey tarafına yerleştirmekten olabildiğince çekinilmiştir. Kuzey tarafı vaftiz edilmemiş çocuklar, suçlular, “namussuz” kişiler ve intihardan ölenler için mezar olarak kullanılmıştır. Avrupa’da birçok kilisede “Şeytan’ın kapısı” diye adlandırılan bir kuzey kapısı bulunmaktadır, geleneksel olarak bu kapı vaftizlerden sonra açılıp “çıkarılan Cinin/Demon’ın buradan kaçtığına” inanılırdı. Bu kapıların çoğu o zamanlardan sonra artık tuğlayla kapatıldı. Kuzey yönü Toprak elementiyle, Yeni Ay evresiyle, Pentagram ile, karanlıkla, gizlilikle ve siyah renkle ilişkilidir. Bazı insanlar sunaklarını kuzey yönüne hizalarlar. Bu yön Lord Beelzebub’ındır.

Toprak Büyüsü

Toprak elementini invoke ederek ve yönlendirerek güçlenir ve şunları içerir:
Para, doğurganlık, bolluk, maddesel kazanç, zenginlik, iyileşme, doğa ruhlarıyla iletişim, finansal kazanç, kazanç artışı, mal mülk, zenginlik, zevk-ü sefa, zevk. Toprak elementi ölüm ritüellerinde kullanılır ve ölüm enerjisiyle birlikte kullanılabilir, bağlama ritüellerinde kullanılır ve soğurma, saklama, öz kontrol, dayanıklılık ve sabır için de kullanılır.

 

DOĞU

Doğu aydınlanmanın, ilmin, mistik ve ebedi olanın tarafıdır. Hava elementindendir; Athame, gümüş rengi, Lucifer’ın yıldızı olan sabah yıldızıyla ilişkilidir. Çoğu gelenekte, sunak doğu yönüne hizalıdır. Bir coven (“cadı meclisi”) için “çember açıldığı” zaman, coven’ın Yüksek Rahip/esi genelde herkesin gireceği kapıyı kuzeydoğu yönünde konumlandırır. Güneş doğudan yükseldiği ve Güneş’in ruhun elzem öneme sahip [666] Güneş Çakrasını temsil ettiğinden ötürü Satanizm’de çok yüksek bir öneme sahip olduğu için, birçok ritüelde doğu yönüne bakmak önemlidir. Doğu en güçlü yöndür, özellikle de tam Güneş doğmadan önceki sabahın erken saatlerinde. Bu yön Şeytan’ındır.

Hava Büyüsü

Hava elementini invoke ederek güçlenir ve şunları içerir:
Zeka, bilgisayarlar, iletişim, ses ve görüntü (“audio” ve “video” anlamında), TV, elektronik araçlar, kitaplar, edebiyat. İrade. Sınavları geçmek, zihni geliştirmek, konsantrasyon, zihinsel güç, öğrenme yeteneği, konuşma, yazma, yayıncılık, medya meseleleri, dedikodu, iftira, röportajlar, erkek ve kız kardeşler, komşular, söylentiler, hırsızlık, etüt etme (ders çalışma da dahil) ve iletişimin bütün alanları, astral projeksiyon, bağımlılıkları yenme ve alışkanlıkları değiştirme. Arkadaşlık, hayal gücü, yaratıcı ilham ve karizma için iyidir. Hava aynı zamanda kafa karışıklığı, kaos, asabilik, gerginlik, sinir yorgunluğu, tartışmalar ve nifak yaratabilir.

 

Akaşa/Özün Özü/Eter

Eter, bir nevi (çalışmanın temelini oluşturmak için, vesaire) ilk “astar” işlevi görür ve Yüksek Rahibe Maxine’in aktardığına göre çalışmaların gücünü arttırır, ve bağlantı kurmak için kullanılabilir.

Yönler ve elementler, özellikle ritüel çalışmalarında gözetilmek istenebilir. Ritüellerde başka malzeme/sembolik şeyler de kullanılabilir. Ritüellerde tütsü kullanımı hakkında bilgi almak için bu sayfaya gidedebilirsiniz.

“Yönler, Elementler ve Büyüde Kullanımları” hakkında 4 yorum var

 1. Odamda Kuran ve İncil bulunuyor meditasyon, inisiyasyon gibi işlemlerde bir sıkıntı çıkmaz demi sanırım? Büyü yaparken böyle bir ortamda bulunmak sıkıntı olur mu? Son olarak mesela odada uyuyorken bile bu kutsal denilen kitapların bizim odamızda bulunması bize zarar verir mi?

  1. Esenlikler,

   Teknik olarak bu kitaplar düşmanın enerjisi için bir odak veya “kapı” görevi görüyor demek yanlış olmaz. Ancak sık olarak okunmadığı sürece bu göz önüne alınması gerekecek kadar büyük bir şey değildir. Ruhani gücünüz üzerine çalıştığınız için bu lanetli kitapları odaklı bir şekilde okumak sizi kirletecektir, ama onun dışında endişelenmenize gerek yok. Eğer bu kitaplar arasında gerçekten düzenli olarak derinlemesine okunulan bir tanesi varsa onu başka bir yere almanız fena olmayabilir, ama bu bile sorun yaratmayacaktır. Böyle küçük şeyleri çok düşünmeyin. Özellikle de RTR’larını düzenli yapan biri için bu hiçbir şeydir.

   İyi sabahlar.

 2. Şuan ilahiyat okuyorum fakat mecburen okuyorum yukarıdaki yoruma hitaben yazıyorum.Peki bu enerjiyi ne şekilde etkiler korunmanın yolu yokmu

  1. Esenlikler,

   Sizin mailde de sorduğunuz bu sorunuzun cevabını, size gönderdiğim mail’den alıntılıyorum:

   Yani zorunda olmadığınız sürece namaza gitmenizi önermem, genel olarak ruhani açıdan da kötü ve zararlı bir eylem zaten. Onun dışında, gerçekten yapmadığınız zaman sizin için sonuçları olacak zamanlar varsa, bu zamanlarda gidip hareketlerini yapmanızda bir sakınca yok. Bunları yaparken de içinizden İslam’a ve Yahudilerin başka ölüm programlarına, ya da direkt Yahudilere veya Jehova’ya lanet edebilirsiniz, veya sessiz yapılan herhangi bir meditasyonu yapabilirsiniz. Bu tarz zorunlu eylemlere katılmadan önce Koruma Auranızı güçlü yapmış olursanız, bittikten sonra da derinlemesine bir Aura Temizliği yaparsanız sorun olmaz. “Şeytan’ı rahatsız etmesi” konusuna gelince; Şeytan ve Tanrılar Jehovah/Allah gibi kaprisli, egoist, benmerkezci ve yarım akıllı değildir, bizi ve şartlarımızı anlar. Niyetiniz temiz olduğu sürece bulunduğunuz şartların Onu rahatsız etmeyeceğini söyleyebilirim. Ancak siz de nasıl oldu da öyle bir bölüm okudunuz; hadi onu geçtim öyle bir bölüm okurken Satanizm’e ilgi duydunuz? 😄

   Tütsü internette, birçok aktarda ve mağazalarda bulunabilir. Ayinlerde kullanmadan önce bir tanesini yakıp kokusuna bakın ki düşük kaliteli veya kötü kokulu bir şey çıkmasın. Öyle olursa hem ayininizde odağınız kaçar, hem de Tanrılara ayin yapıyorsanız Onlara istemeden saygısızlık etmiş olursunuz.

   Meditasyon yapmayı bırakmayın, ruhunuzu ve enerjilerinizi hissedeceksiniz ve zamanla zihninizin ve ruhunuzun açıldığını fark edeceksiniz. Günün sonunda Satanizm sadece bir inanç değil, Gerçek’tir. Sadece inanmayacaksınız, direkt bileceksiniz. Gerçeğin Yolu böyledir.

   İyi geceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir