Lord Beelzebub

Bilgilerin, resimlerin ve referansların tamamı Joy of Satan’daki Lord Beelzebub’ın sayfasından alınmıştır.

BEELZEBUB; BAALZEBUB, ENLIL, BEL, “PIR BUB”* BAAL ZEBUL ve BEELZEBUTH olarak da bilinir.

Kendisi aynı zamanda Goetik Demon “BAEL” olarak tanınır.

  • Zodyak Pozisyonu: Koç Burcunun 0-4. Dereceleri
  • Tarihleri 21-25 Mart *[21-30 Mart]
  • Tarot Kartı: Değnek 2’lisi [Lord Azazel’dan dikte edilmiştir]
  • Mum Rengi: Siyah
  • Bitkisi: Eğreltiotu
  • Gezegeni: Güneş [Lord Azazel’dan dikte edilmiştir]
  • Metal: Demir  *[Altın]
  • Elementi: Ateş
  • Rütbesi: Kral
  • Bael bir Gündüz Demonu’dur ve 66 lejyona hükmeder.

Beelzebub’a yakın olanlar, onun Enlil olduğunu bilirler. Bu, Kendisi tarafından bizzat onaylanmıştır. Enlil, daha sonradan “Baal”a dönüşen orijinal “Bel”dir. “Baal”, “Lord” anlamına gelir. “Prens Baal”. Lord Beelzebub/Enlil, Orta Doğu’da çok popüler ve iyi tanınmış, hatta kendisine şehir isimleri atfedilen (Baal önekine sahip şehirler) bir Tanrıdır.
Okült konularda bilgili olan pek çok insan, kendisinin Şeytan’a çok yakın olduğunu ve ikisinin de dünyada “zamanın başlangıcından” (yani bizim medeniyetimizin başından) beri birlikte olduğunu bilmektedir. Enlil ve Enki. Lord Beelzebub, Şeytan Baba’nın yarı-kardeşidir. Leydi Astaroth ve kardeşi EA/Şeytan ile birlikte, grimoire’larda Hell’in Veliaht Prenslerinden biri olarak anılmıştır ve “kötü”  yaftası yemiştir, tıpkı diğer Pagan Tanrılarımız gibi.
“Baal Zebub, Ekron’un Şifacı Tanrısı, zaman içinde İncil’in Yeni Ahitinde kötülüğü ve putperestliği temsil eden (ettirilen) Beelzebub olarak tek bir kelimeye dönüşmüştür.”

– Coleman South, 1995, “Syria” ((((((adl))))))ı eserinden alıntı

Beelzebub’ın en kolay tanındığı rolü, Filistinlilerin Tanrısı olarak Ekron şehrine hükmettiği zamandır. Kendisi, Şeytan’dan sonra en yetkili Tanrıdır. Eski Filistinliler Ona “Baalzebub” adıyla taparlardı. Beelzebub’ın anlamı “Uçan Her Şeyin Tanrısı/Lordu”dur (“Lord over all that Flies”). Tapınıldığı her yerde, hava durumu ve meteorolojinin Tanrısı olarak bilinirdi. Aynı zamanda Tanrılar dünyaya geldiği zaman havayollarını da kontrol etmiştir. İsmi, Yahudiler tarafından “Sineklerin Tanrısı/Lordu” (“Lord of the Flies”) olarak bozulmuştur.
Beelzebub, adanmış Satanistler arasındaki münakaşalarla ilgilenir. Şeytan tüm gerçek Satanistlerin birlik olmasını ister, ve Beelzebub da bunu sağlar. Şeytan’ın adanmış Satanistlerin birbirini lanetlemesini onaylamamasından ötürü Kendisi oldukça sıkı olabilir.
Beelzebub, tüm Uzak Doğunun, Dövüş Sanatlarının ve Asya Kültürünün Koruyucusudur. Kendisi Seraphim’lerin Prensidir.
“Kişisel tecrübelerim – Onu ilk kez onun hakkındaki bu sayfayı yapmak için yardım istediğim zaman gördüm. Bana platin sarısı saçlar ve daha koyu kaşlarla, beyaz bir kaftan giymiş halde göründü. Bu Onu gördüğüm ilk seferdi. Sesini uzun zaman önce duyduğumda boğuktu, ama yakın geçmişte konuştuğumuzda bu boğukluk gitmişti. Bu büyük ihtimalle artık özgür olduğu için.”

– Yüksek Rahibe Maxine

Beelzebub’ın Mühürleri:

 

“”Hava” ve “rüzgar” anlamına gelen Mısır hiyeroglifi, Beelzebub’ın mühürlerinden birine çok benzemektedir, alaka son derece aşikardır. Burada anlatmak istediğimiz, Beelzebub’ın “Havanın Prensi” olduğudur. Düşmanın Tanrılarımızı karalayıp Beelzebub’ın “Sineklerin Tanrısı” olduğunu iddia etmelerini son derece hastalıklı buluyorum. Yahudiler tarafından yazılan ve yazdırılan grimoire’ların pekçoğunda, diğer Tanrılarımız için de canavara benzeyen tasvirlerle birlikte Beelzebub’ı temsilen çirkin sinek illüstrasyonları bulunmaktadır.

 

Aynı zamanda araştırmalarımda çok kez rastladığım şey, pek çok farklı kadim halk hakkında çok az, bazen de hiç gerçek bilgi bulunmadığıdır. Örneğin Tanrıları Adramelech olan Avite halkı gibi. Bulabildiğim tek şey Yahudi/Hristiyan İncili’nde bu halkın başka pek çok Centil halkla birlikte İbraniler (Yahudiler) tarafından vahşice işgale uğradığı ve katledildiğidir. Yakıp yıkılan, yerle bir edilen kadim kütüphanelerde sadece okült ve ruhani bilgiler yoktu, aynı zamanda tarihsel bilgiler de vardı. Verdiğim örnek, düşmanın tarihi yok etmeleri ve yerine kendi yalanlarını koymalarına dair bariz bir örnektir.”

– Yüksek Rahibe Maxine

Yahudilerin ve Hristiyanların Kadim bilgileri yok etmesiyle, Beelzebub hakkındaki neredeyse tüm bilgiler kaybedilmişti. Hristiyanlar Orijinal Tanrılara istedikleri gibi küfretme, çamur atma ve namlarını karalamakta serbestlerdi. Şehirlerin yakıp yıkılmalarından, “Kafir” halkların katledilmesinden, tapınaklarının, kütüphanelerinin ve kayıtlarının yokedilmesinden sonra onların karşısında bunları engelleyecek hiçbir güç kalmamıştı, zira yeni nesillerin de bundan sonra bu Tanrılar hakkında bilgi almak için yine Yahudi/Hristiyan İncili’nden başka hiçbir kaynakları kalmamıştı.
Beelzebub/Enlil, günümüz Irak’ında bulunan, Sümer şehri Nippur’un Koruyucu Tanrısıydı.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beelzebub’ın şehri Nippur’da, ona adanmış ziggurat’ları, mabetleri ve tapınakları vardı. Aşağıda, onun tapınağının kalıntılarının resmini görebilirsiniz. Tepenin üzerine inşa edilen kale, Amerikan kazıcıları tarafından 1890’larda “kendilerini yerli kabilelerden korumak için” inşa edilmişti. Aşağıda, Nippur’un Büyük Ziggurat’ı ve Enlil’in Tapınağı’nı görebilirsiniz:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beelzebub/Enlil fırtınaların, atmosferik olayların, rüzgarın, yağmurun ve hava elementinin Tanrısıdır. Entomansinin (“Entomancy”) de Tanrısıdır. Entomansi, böceklerin davranışlarını yorumlayarak kehanette bulunma yöntemidir. Beelzebub, Astroloji ve Zodyak’ta da bir Ustadır. Onun sayısı 50’dir.
Nippur’daki zigguratının ismi “”Fi-irn-bar-sag” idi. Beelzebub, Şeytan’ın düşmanlarına şimşek ve yıldırımlarını yağdıran Tanrıdır [Zamanında birçok Hristiyan kilisesi bu tarz felaketlerle karşılaşmıştır]. Kendisi lütufkâr, hayat veren ve hayatı sürdüren bir Tanrı olarak görülür; halkına, otlaklardaki hayvanlara, semalardaki kuşlara ve sudaki balıklara iyi bakan bir Tanrı. “Enlil [Beelzebub] hem Savaş, hem de Barış Tanrısıdır; bir yok edicidir ve muhafaza edicidir, koruyucudur, yenileyici (restore edici)dir, inşa edicidir, hasım, düşmandır, muhaliftir ve son derece merhametlidir.”¹
Onun kutsamalarından ve nimetlerinden faydalanmak isteyenler, Onunla ve Şeytan’la uygun ve doğru bir ilişkiye girmelidir. Kendisi, Şeytan’ın hükümlerini uygular ve tatbik eder.
“Enlil [Beelzebub] herhangi bir düşmandan ne korkar, ne de çekinir. Onun giriştiği bir muharebe, muzaffer sonuna ulaşılana kadar boyun eğmez bir kuvvet ile yürütülür– o varken ne af, ne de geri çekilme vardır:
Boyun eğmeyen hasmane topraklar – bu topraklardan göğsünü dönmüyorsun.
Öfkesi bir kez kışkırtıldı mı, onu ayrılmaya veya yatışmaya sevk edebilecek kimse yoktur.”² (Bizden not: Bu Sümer ilahi/duasında, Beelzebub’ın ne kadar çetin düşmanlarla veya ortamla karşılaşırsa karşılaşsın, bir kez savaşmaya karar verdi/öfkelendi mi onun önünde kimse duramayacağı anlatılmaktadır; kelime anlamı ile değil edebi bir dille anlamak daha uygundur.)
Enlil/Beelzebub bir “koruyucu ve hayat verici”ydi. “Enlil’in düşmanlarının hakkından gelme biçimi ne kadar hışımlı ve yıkıcı ise, kendi halkı ve toprakları söz konusu olduğunda da bir o kadar sevgi dolu ve merhametliydi. Halkını düşman istilasına karşı korumak için onları ve evlerini yüksek duvarlarla çevrelerdi, veya onlar halkı için çivilerinin düşman tarafından duvarlarına tırmanamayacağı, aşamayacağı ve kapılarından da giremeyeceği kadar sağlam çakıldığı bir kale veya haneye dönüşürdü.”
“Halkının yağmura ihtiyacı olursa, semaların kapılarını aralar, parmaklıklarını çekip indirir, bağlarını çözer, çivilerini sökerdi ki bereketli yağmurlar tarlalarını sulayabilsin; veya bunu düşmanlarını boğmak ve tamamen bertaraf etmek için yapardı.”

Aşağıda, Enlil/Beelzebub’a Eski Sümerce bir ilahi vardır:³

Semaların kapıları
Semaların parmaklıkları
Semaların bağları
Semaların çivileri
Sen açarsın
Sen çekip indirirsin
Sen çözersin
Sen sökersin

[İngilizce çevirisi:

The gate[s] of heaven
The bars of heaven
The fastenings of heaven
The bolts of heaven
Thou openest
Thou pullest back
Thou loosenest
Thou removest]

“[O] Hem insanların, hem de hayvanların hayatını sürdürür/ayakta tutar. Bunu yaparken, en ufak ve en önemsiz filizlenmeyi bile ihmal etmez(sin), en ufak tahıl bile senden sorulur.”
Kadim Babilliler Enlil’in sevgi dolu merhametinden, himayesinden ve desteğinden hayrete düşmüşler, ona “Koruyup [destek veren]” (“He who protects [gives support].”) olarak övgüler dizmişlerdir.
Olağanüstü güçleri ve otoritesi vardır. Onun otoritesinin sembolü yanında taşıdığı, elinde tuttuğu veya kullandığı saf, parlak bir kraliyet asasıdır. Şeytan’ın otoritesi ile hareket eder. Ancak Beelzebub’ın elindeki bu parlak kraliyet asası yalnızca bir otorite simgesi olmakla kalmaz, aynı zamanda da katip olan Beelzebub’ın ellerinde bir kayıt iğnesi/kalemi görevi de görür, ve bunu kullanarak Şeytan’ın iradesi ve kararlarını yazar.
“Zodyak’ın 12 burcu, yıl, mevsimler, aylar ve zodyak burçlarının her birinin başı ve sonu vardır, sınırları ve dış hatları, resimleri ve çizimleri: Enlil [Beelzebub] bunları belirtir ve beyan eder. Bunu “tezahüratlarının doluluğuyla” (“fullness of his manifestations”) yapar, “Enlil ve Onun Yedi Tezahüratı/Tecellisi” (“Enlil and His Seven Manifestations”). O ya da bu noktada, o ya da bu üçlemedeki “Oğul” rolünü oynamış her Tanrının bunu yapmış olması, bu Tanrıların doğalarıyla ilgili kayda değer bir gerçektir. Bu sayede böyle bir Tanrının güçlerinin “yedi tecellisi” olduğu söylenirdi”. “Yedi” taneydi, zira bu sayı “doluluğu, tamlığı ve bütünlüğü” temsil eder.”4
*Bu yazı, olaya seküler bir bakış açısından bakıyor olsa da orijinalinde bu “7 tecelli”, çakralara bir göndermedir.

Aşağıda, Eski Filistin’de, Ekron’da bulunan Beelzebub’ın Tapınağının bir diyagramı bulunmaktadır:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Beelzebub, Irak’taki Yezidi “İblis Taparlar”ın arasında “Pir Bub” olarak bilinirdi. Beelzebub’ın, Kral Ahab’ın Tanrısı olduğunu söylerler. [Referans: Devil Worship, 1919, Isya Joseph, sayfa 40]

Aşağıdaki kısım şuradan referans alınmıştır: “Encyclopaedia Biblica; a Critical Dictionary of the Literary, Political and Religious History, the Archaeology, Geography, and Natural History of the Bible”, Volume I : A-D

by The Rev. T. K. Cheyne, M.A., DD and J. Sutherland Black, M.A. LL.D.
New York, The Macmillan Company; London: Adam and Charles Black, 1899

BAALZEBUB, Zebub veya Myla’da “Sinek Tanrısı” olarak bilinen, Ekron’un bir Tanrısıdır. İsrail’in Kralı Ahaziah’ın son hastalığı sırasında kahinine danışılan Tanrı odur. Bu isim, sık sık “Sineklerin Tanrısı” olarak açıklanır. Bunun için Semitik bir mukayese/paralel yoktur, ama Pausanias bize Olympia’dan tehlikeli sinek yığınlarını süren bir Tanrıdan bahsetmekte, ve İskenderiye’li Clement da aynı Tanrının Elis’te bir “tarikatı” olduğuna şahitlik etmekte. O yüzden bu ünvanı belki de “Sinek belası gönderen ve yok eden Tanrı” olarak yorumlayabiliriz. Ama bununla birlikte, hadi biraz daha derine bakalım. Bezold, M.Ö. 12. Yüzyılda bir Asurlu yazıtında, Zebub’un isimlerinden birinin “Baal-Zabnbi” olarak geçtiğini düşündü. Baal-Zebub ise geniş bir coğrafyada bilinen bir Tanrı ismidir, ve Ekron’un Tanrısı için kullanılmaktadır. Ama son hecenin restorasyonu, kabul etmek gerekirse oldukça muğlaktır, ve okunuşunun Baal-Sapuna [bkz. BAAL-ZEPHON, I] (aynı kitap içinde) olması çok daha olasıdır. Bundan ötürü Winckler, Baal-Sidon, Baal-Hermon ve Baal-Lebanon parallelerinden ötürü Zebub’un Ekron şehrindeki bir muhitin çok eski bir ismi olabileceğini öne sürdü. Ama böyle bir muhit bilinmiyor, ve Ekron’da herhangi bir muhit değil de direkt Ekron’un kendisi, Baal’ın bölgesiydi. Bu yüzden, Baal-Zebub, yani “Sineklerin Tanrısı” tabiri/tercümesi [ki bu da çok daha sonraki bir anlayışa/yoruma/hikayeye göre, o da ideolojik olarak taraflı/ders vermeyi amaçlayan eğilimler göstermekteydi] gerçek isim olan Baal-Zebul, “Yüksek Hanenin Tanrısı/Lordu (“Lord of the High House”)” isminin Yahudiler tarafından yaratılan uyumsuz ve küçültücü bir modifikasyonuydu.”

“Bu ünvan, güzel bir tapınağı olan herhangi bir Tanrının sahip olma ihtimali olan bir ünvandır, ve büyük olasılıkla sadece Ekron’un Tanrısı’na has değildi. Buradaki “Yüksek Hane” aynı zamanda Tanrıların uzak Kuzey’de bulunan “dağlardaki toplanma yeri” meskenlerine de gönderme yapmaktadır. Fenikelilerin böyle bir meskenin varlığından haberdar olduğunu düşünmek için sebep var. Onların bu bilgisi, “Baal-Saphon”, yani “Kuzeyin Lordu” (“Lord of the North”) Tanrısal isminde ve de Sur Kralına yapılan Ağıtta [İncil, Hezekiel: 28] ima edilmiştir, ve Filistinliler de bu bilgiye sahiplerdi. Her halükarda, İbrani hikaye yazarı veya belki de daha önceki katiplerden biri “Yüksek Hanenin Tanrısı” gibi bir ünvanın kullanımından rahatsız olup [ki bu durum da onu Süleyman’ın tapınağı veya Yahweh’in “cennetteki meskenine” bir tuttuğu için], Ekron’luların Tanrısına bu “Sineklerin Tanrısı”, Baal-Zebub ismini taktıklarını göstermektedir. Bu açıklama üç özel isme de ışık tutmaktadır – “Kutsiyet ve Şan dolu [Yüksek Haneden] Olan” (“from thy [high house] of holiness and glory”) anlamına gelen JEZEBEL, ZEBUL ve ZEBULON.] Aynı tabir, gökyüzündeki Ay’ın malikanesi için de kullanılabilir.”

(Bu alıntı, oldukça eski bir İncil sözlüğünden gelmektedir. Süleyman veya Yahweh’e atıflar, Hristiyanlıkla ilgili genel göndermeler bu sebeptendir, ve ana odak bunlar değildir. Bu alıntı sadece Beelzebub’ın kutsal ve yüce isminin nasıl Yahudiler tarafından aşağılanmaya çalışılarak “Sineklerin Tanrısı”na dönüştürüldüğünü açıklamak için kullanılmıştır.)

Referanslar:
¹ Sumerian Hymns and Prayers to God Nin-Ib from the Temple Library of Nippur – Hugo Radau

Philadelphia Published by the Department of Archeology, University of Pennsylvania 1911; Page 21

² Ibid, 23. Sayfa
³ Ibid, 25. Sayfa
⁴ Ibid, 27. Sayfa

Yüksek Rütbeli Demon’lar ve Du’at’ın Veliaht Prensleri’ne dön
Demon’lar Anasayfasına dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir