RTR’ların Faydaları ve Önemi

Referanslar:
Ruhani Cephaneliğimiz Konusunda Bir Kurs – Yüksek Rahip Hooded Cobra, Joy of Satan forumları.

Önemli güncelleme: Son birkaç gün itibariyle cephaneliğimize yeni bir RTR daha katıldı – Nihai RTR! Bir sonraki bildiriye kadar tek yapacağımız (evet, Ters Şema Duası da dahil olmak üzere, en azından şimdilik Nihai RTR’dan başka hiçbir şey yapmıyoruz) Ters Tevrat Ayini bu olacak, ve bu ayin hakkında daha fazla bilgi için okumaya devam edebilir veya linke tıklayabilirsiniz!

Evet sevgili okuyucular, sık sık RTR/Ters Tevrat Ayini yapmanın öneminden bahsediyoruz. Bununla ilgili motivasyon/bilgi verici bir yazımız da var. Orada zaten RTR’ları yapmanın kişiye ve dünyaya genel hatlarla faydalarından bahsettik, ama bu yazıda biraz daha derine ineceğiz. O yüzden hadi harekat odamızda ufak bir yürüşe çıkalım ve her bir RTR’ın kendinize ve düşmana neler yaptığını teker teker açıklayalım. Her bir ufak detaya dibine kadar girmek fazlasıyla zaman alacağından sadece ana hatlarıyla bir açıklamaya girişeceğiz. Bakalım günümüzde Yahudileri bu kadar ağlatan nedir.

Nihai RTR: Bu ritüel, Yahudilerin harflerini ters çevirir; bu da düşmanın tüm ruhani ve hatta varoluşsal sistemini hem tüm dünyada, hem de herhangi bir bireyin üzerinde (örneğin Yahudi büyüsüyle lanetlenmiş veya kutsanmış kişilerin üzerinde, Yahudi meditasyonlarını/büyülerini uygulayan kişilerde, Yahudi ruhlarında, vesaire) tersine çevirir ve mahveder. Bu, aynı zamanda düşmanın okült dallanmalarını da içerir. Bu ritüel, düşmanın savunmasını indirip bu ritüelin etkili ve yapılabilir olmasını mümkün kılan ritüeller olmasa mümkün olmazdı. Tüm RTR’lar, bir yerde güvenli olarak tutulup saklanmalıdır; ama şimdilik sadece bu RTR’ı yapacağız, zira bu ritüel yapmamız gereken her şeyi bütünüyle içermektedir. Bu RTR, diğer tüm RTR’ları tek bir yerde kapsar.


Ters Şema Duası: Artık RTR programlarımızda her günün başında yer alan, “öncül” saldırımız görevini gören bu RTR, en güçlü RTR’lardan biridir. Aynı anda hem düşmanı düşünce formundan (YHWH’den) koparma, hem tüm enerji matrislerini tahrip etme, hem de korunmalarını paramparça etme işlevi vardır. RTR’lar ile yaktığımız ateşleri iyice harlayan yakıt olarak düşünülebilir. Bu RTR ağırlıklı olarak saldırı niteliğindedir, ama aynı zamanda bu RTR’ı yapan kişinin üzerinden Yahudi etkilerini defetme işlevi vardır. Kişinin üzerine Yahudilerin sistemi ve matrisi tarafından yapılan herhangi bir laneti -fakirlik, bereketsizlik, hastalık ve Yahudi sistemi tarafından empoze edilen başka herhangi bir şey de dahil- bozmaya yardımcı olur. Yahudilerin yaptığı her lanet ve iş Şema duasına bağlıdır, ve Yahudilerin kendini koruma uğraş ve çalışmalarının tamamı da direkt olarak Şema duasıyla ilintilidir. Bunu ters çevirmek onların başlarına gelebilecek en kötü şeylerden biridir; zira en “büyük” Kabalistinden en düşük seviyeli Yahudisine kadar her Yahudi Şema Duasını yapar. Bu RTR’ı yapmak onlar için felaket niteliğindedir ve bir nevi siperlerinin ötesinden ruhani atom bombalarımızı salmamız için kapıları açar.

Yahweh’in 72 İsmini Lanetleme: Bu RTR’ı yapmak Yahudileri her açıdan darmadağın eder; zira Yahweh’in 72 ismi biz Centillere majikal her açıdan saldırmak (ölümden talihsizliğe kadar her şey) için kullanılmakla kalmayıp kendilerini her açıdan kutsamak (zenginlik, koruma, vesaire) için de kullanılır. Bu RTR, Yahudilerin kollektif ruhuna okkalı bir darbedir; zira hem otorite sahibi Yahudiler, hem de onların yardakçıları bu isimleri sürekli olarak zikrederek ruhlarına “kazır”. Bu RTR ise resmen onların ruhlarını ve sahip oldukları her şeyi yok etme işlevi görür. Bu aynı isimler bizi lanetlemede de kullanıldığı için onları tersine çevirmek kendi ruhumuzu (hem bireysel, hem kollektif olarak) özgürleştirme etkisine de sahiptir. Bu isimlerin her birisi Yahudiler tarafından hem savunma, hem de saldırı amacıyla kullanılmaktadır, bu yüzden bu RTR ile hem savunmalarını yok ederken hem de saldırmak için ihtiyaç duydukları cephanelerini yok etmekteyiz. Bu, uzun vadede Yahudilerin ırksal ruhunun soyunu tüketecektir.

Yahweh’in 42 İsmini Lanetleme: Bu 42 isim, Yahudilerin kendilerine huzur, korunma ve başka faydalar sağlamak için kullanılır. Tıpkı 72 isimdeki gibi, Yahudiler bu duayı da ırksal ve kişisel ruhlarına kazırlar. Bunu yokederek oların gücünden büyük bir parça daha koparıyoruz. 42 isim, insanları lanetlemek ve ölüm büyüleri, felaket ve talihsizlik yaymak ve daha pek çok korkunç şey için kullanılır. Bu lanetler, kişi 42 ismi düzenli ve istikrarlı bir şekilde ters çevirdiği zaman ortadan kalkar ve afirmasyonlarımızla birlikte düşmanın üzerine geri salınır. 42 isim, aynı zamanda Yahudilerin dünya üzerindeki etkisini kırmaya da yarar, zira 42 ismin ana işlevlerinden biri de budur.

Tanrıların Otoritesini Restore Etme: Bu RTR, pek çok seviyede etki gösterir. Bir seviyede, Yahudilerin Tanrılarla iletişim kurmamızı engellemek için kollektif olarak zihinlerimize ve ruhlarımıza saldıkları bağları ve blokajları yokeder. Sadece kişisel değil, içgüdüsel bir seviyede de bunu yapar. En derinimize etki eder. Bu ritüel, düşmanın Centiller ve Tanrılar arasına koyduğu bariyeri üst bir seviyede yok ederek bizi birbirimize yaklaştırır, ve bu sayede en nihayetinde düşmanın biz Satanistler (ve tüm insanlık) üzerindeki etkisini de tamamen kırmaya yarar. Bu bizim güç ve kuvvetimizi her açıdan arttırır. Bu ritüelin düşman tarafına da çok etkisi vardır; onların yıkımına yönelik tüm kuvvetleri yükseltip düşmanın nüfuzunu tamamen ufaltmaya yarar. Aynı zamanda bu ritüel uzaylı Tanrılarımızın düşmanla direkt olarak başedip deyimi yerindeyse  “ruhani dünya”larını yerle bir ederek onları yok etmesi için kapıları açar.

Kol Nidre: Bu ritüel düşmanın bir nevi “ellerini yıkayıp” topladıkları negatifliklerden kurtulmalarına, ve ettikleri yeminler hakkında hem fiziksel, hem de ruhsal olarak sorumlu tutulmalarını engeller. Yahudiler de herkes gibi yeminler eder, ve bunların potansiyel olarak gücü olabilir; bu ritüelse hem bu yeminlerin bağlayıcılığını yok edip hem de Centillere yaptıkları kötülüklerin “karmik” sonuçlarından kaçabilmelerine yarar. Bu ritüel onlar için o kadar önemli ve gerekli ki her yıl tekrarlarlar; ve yapmazlarsa bütün yılları berbat geçer. Bu ritüeli ters çevirerek artık gelecek bütün yıllarının berbat geçip kötülük yaptıkları her insanin intikamına sonunda maruz kalabilmelerini sağlıyoruz.

Düşmanı Sorumlu Tutma RTR’ı: Bu ritüelin de Kol Nidre gibi; ama biraz daha farklı ve direkt bir etkisi vardır. Bu ritüel son derece şiddetlidir ve politikacıları, yozlaşmış pislik Hristiyan ve Müslüman yobazları, ve de Yahudilere suçlarında yakın bir şekilde yardım ve yataklık eden herkesi hedefler. Bu ritüel onlara yaptığımız negatif lanetleri yoğunlaştırıp en nihayetinde onları daha da güçlü bir şekilde yok eder. Bu onların kamuya karşı korunmalarını ve kendi yarattıkları kötü durumlardan sıyrılıp kurtulma yeteneklerini söküp parçalar. Aynı zamanda düşmanın üzerine zaten gönderilen negatif enerjileri güçlendirerek çürümüş, kokuşmuş imamları, papazları, müftüleri, Hristiyan/Müslüman zombileri, IŞİD’i, başka terörist gruplarını ve dünyayı aptallık ve felakete sürükleyen tüm radikal Yahudi zombilerini yok etmeye yarar.

İletişimi Restore Etme: Bu ritüel düşman için resmen bir atom bombası niteliğindedir. Düşmanın tüm iletişim düzenini altüst etmeye yaramıştır, örnek olarak Kosher medya oluşumları ve bu yapıların geçtiğimiz sadece birkaç yıl içinde bile ne kadar ifşa ve tahrif edildiğine (en basit örneği geçtiğimiz Facebook skandalı) bakabilirsiniz. Bu ritüel düşman tarafında iletişim blokajları ve hatalarına neden olarak planlama yeteneklerini yok etmektedir.  Sadece fiziksel değil, ruhani iletişim yeteneklerini de ebediyen keser. Bu ise düşmanı temelden yok etmeye yarar. Bu ritüel, yapan kişide ise Yahudilerin zihnimizdeki baltalayıcı, huzur bozucu, tahrip edici etkilerini yok edip rahatlatır, astral iletişimdeki kesiklikleri düzeltir ve genel olarak ruhani iletişimi engelleyen her şeye iyi gelir.

Düşmanı Silahsızlandırma RTR’ı: Bu ritüel düşmanın üzerine salınan her kuvveti, bu kuvvetler ne olursa olsun kuvvetlendirmeye yarar. Aynı zamanda düşmanı da bu kuvvetlere karşı savunmasız ve desteksiz bırakır, ve bu saldırılara karşı korunma yeteneğini de camdan aşağı atar. Aynı zamanda Yahudilerin yargılanmaktan kaçmak için yalan söyleme, aldatma, ruhani yollar veya Jewdi akıl oyunları ( 🙂 ) yapmalarını engelleyerek onları kendi davranışlarından ve fazlasından da sorumlu tutar.

Centillerin Gücünü (ve Kendi Uluslarımızı Yönetme Hakkımızı) Restore Etme: Bu ritüelin işlevi isminden bellidir. Bu RTR, Centillere karşı, bizleri zayıflatmak ve ülkelerimizi düşmanın eline teslim edip yok edilmelerine izin vermemizi sağlamak için yapılan her büyüyü bozmaya yarar. Bu da Yahudileri ifşa eder ve düşmana yardım etme yolunda ilerleyen her güç sahibini de ağır şekilde cezalandırır. Aynı zamanda Yahudilere karşı cesurca savaşan tüm Centillere dinçlik ve kuvvet sağlar; ve ırklarını, ülkelerini ve kaderlerini baskıcı Yahudilerin elinden geri alma mücadelelerini kuvvetlendirir. Centilleri, Yahudilerin empoze ettiği her bir ayakbağı ve prangadan kurtarırken aynı zamanda da Yahudilerin bu insanlar üzerinde sahip oldukları nüfuzu kırarak tekrar pranga takılmalarını engeller. Bu ritüeli yapmaktaki nihai amacımız en sonunda topraklarımızı, ülkelerimizi ve Yahudilerin bizlerden çalmaya çalıştığı diğer her şeyi geri almaktır. Bu ritüel, Yahudilere bunları kendi elleriyle teslim etme uğraşında olanları cezalandırır.

Yılanın Üzerindeki Laneti Ters Çevirme RTR’ı: Bu RTR da isimden anlaşılabileceği bir etkiye sahiptir. Kundalini olarak da bilinen Şeytan’ın Yılanı’nın üzerindeki anlayış, algı, okült güçler, zihin ve insanın tamamı hakkındaki diğer her şeye yönelik lanetleri kaldırmaya yarar.  Bu RTR, bu lanetleri kaldırır ve yılanı özgürleştirirerek korunma, iyi şans ve zihinsel özgürlük sağlar. Bu ritüel aynı zamanda kişinin kendisi, karmik “posa” veya düşman tarafından koyulan içsel blokajların tamamını kaldırmaya da yarar.

(Centiller İçin) Yılanı Güçlendirme RTR’ı: Bu ritüel SATAN kök isimli, SATANAMA mantrasının da temsil ettiği Yılanı, yani Şeytan’ı güçlendirmeye yarar. SATAN, aynı zamanda Şeytan’ın, ve Satya’nın, Gerçeğin dışsallaştırılmış ismidir. Sat(y)an, Şeytan, yani Yılan, kişiyi Gerçeğe götürür, ve Gerçeğin kendisidir. Bu ritüel hem Tanrılarımızı, hem de bizi güçlendirmeye yarar. Bu sayede kolaylıkla lanetlenmemize veya düşman tarafından tuzağa düşürülmemize imkan olmaz.

Yılanın Yükselmesini Önleyen Engelleri Kaldırma RTR’ıYaratıcı Tanrımız Şeytan’ın sembolü olan Yılan ve de direkt Şeytan’ın kendisi, İbrahimi inançlarda “ebediyen yerde sürünmekle” lanetlenmiştir. Burada aslında benzetme ve alegori vardır; Centillerin Kundalini yılanlarının Kök Çakrasına (“yere/yerin dibine”, zira Kök Çakrası en aşağıdaki çakradır) mühürlenip atıl bir şekilde kalması yönünde lanetlenmesi asıl olaydır. İbrahimi inançları takip eden insanlar “yılanı” lanetleyerek kendilerindeki ve tüm insanlıktaki bu büyük bilgi, güç, aydınlanma ve farkındalık kaynağı olan Kundalini’yi mühürleme ve lanetlemektedirler. Bu ritüelse Yılanın ve bununla birlikte bilincimizin de yükselmesini sağlar, bu da düşmanın yok edilmesine ve düşmanın Centillere saldırmasını önlemeye yarayacaktır. Bu ritüel aynı zamanda direkt olarak dünyanın, Hristiyanlık ve İslam gibi programlar yüzünden şu an içinde bulunduğu ruhani açıdan boğucu pisliklerden arınmasına da yardımcı olur.

Tevrat’taki Kan Kurbanlarının Lanetini Ters ÇevirmeDüşmanın egregore’larını (grup düşünce formlarını, bu durumda İsa, Muhammed gibi kurmaca ama çok fazla insan inandığı için sadece astral düzlemde “var” olan varlıklar) milyonlarca canlının yaşam gücünü kurban ederek besleyen, bunların hepsini de İsa, Muhammed veya başka ne pisliğe inanıyorsa ona “ibadetmiş” ve bunu çok normal bir şeymiş gibi düzenli olarak yapan çok fazla insan var. Yahudilerin çıkardıkları savaşlar, masumların kurban edilmesi ve sürekli kan dökülmesi yoluyla yükseltilen bu tahayyül edilemeyecek kadar büyük enerjilerin tamamı, Yahudilerin ve düşman uzaylıların amaçları ve bu düşük seviye, pislik ama yoğun enerjilerle kendilerine ziyafet çekmeleri doğrultusunda kullanılmakta. Bu RTR bütün bu ölüm enerjisini düşmana her seviyede direkt olarak geri yansıtarak onları tamamen yok etmeye ve zehirlemeye, aynı zamanda da etkilerini kırarak yerlerinin doldurulmalarını engellemeye yaramaktadır. Bu, Yahudi canavarının obur ağzını kapatıp açlıktan ölmesini sağlayacaktır. Bu RTR özellikle İslam ve Museviliğe ciddi bir darbe vurmaktadır, zira bu ikisi Yahudilerin yarattığı egregore’lara kan kurbanı sunulan en büyük cepheler.

Keçinin Üzerindeki Laneti Ters ÇevirmeBu ritüel Musevilikteki en önemli ritüellerden biriyle ilgilidir. Yahudiler bu ritüeli Keçi ile sembolize edilen tüm Centil ırklarını lanetlemek ve binlerce yıllık suç ve vahşet dolu geçmişlerinin tüm yükünü, negatifliğini ve pisliğini düşmanlarına, yani hepimizin üzerine atmak için yapılır. Yahudilerin kendi suçlarını şimdiye kadar yüzyıllardır başkalarının üzerine atma numaraları da bu ritüelden çıkmadır. Bu RTR ise bu “meme”i yok edip tüm negatif karmik enerjiyi yoğunlaştırarak Yahudilere geri yönlendirir. Aynı zamanda, bu ritüeli yapmak, Yahudilerin üzerimize saldığı ve kazalara, muazzam talihsizliklere, ölümlere, büyük çapta cehalet, körlük ve soyumuzun tükenmesine sebep olmaya yönelik bu negatif enerjileri hem yapan kişinin üzerinden, hem de genel olarak türümüzden defetmeye yarar. Ruhani olarak bu ritüel Taç Çakrasındaki blokları temizlemeye yardımcı olarak kişinin mütemadiyen düşmanın pislik, lanetli enerjileri tarafından rahatsız edilmesindense daha yüksek bir anlayış ve dinginlik sahibi olmasına yarar.

Kafa Karışıklığını GidermeBu ritüel Yahudilerin astral düzlemdeki zihin bozan oyunlarını yok ederek hem zihinsel, hem de ruhani açıdan köklerimizi temizleyen bir atom bombası niteliğindedir. Bu ritüel Centillerin gözlerini açar ve üzerlerindeki kafa karışıklığı ve anlayışsızlığa yönelik lanet ve negatif enerjileri defeder. Ritüeli yapan kişide ise düşmanın sürekli olarak kişiyi gerek ruhani, gerekse başka şekillerde kör ve ahmak tutmaya yönelik emeklerini etkisiz kılarak kişinin cehaletinden istifade eden (örneğin kişinin lanetlendiğinden haberi bile olmadığı lanetler) tüm dalaverelerini bertaraf eder.

İsrail’i Lanetleme RTR’ıBu ritüelin Yahudilerin tarafına etkisi büyüktür. En büyük silahları olan Yahudilerin ve yardakçılarının kutsanıp tüm düşmanlarının lanetlenmesini sağlayan etkileri tamamen yok eder. İncil’de Yahudilerin ve İsrail’in, ve onları kutsayanların kutsanmasına ve onları lanetleyenlerin lanetlenmesine yönelik ayetler vardır. İbrahimi ölüm programlarını takip eden herkes de bu “ayet”lere ve onların ima ettiği şeylere enerji yönlendirdiği için gerçekten de düşmana yardım ve yataklık eden destek görürken düşmana karşı savaşanlar zarar görmüştür. Ama bu ritüel ile bu durumu tam tersine çeviriyoruz. Bu RTR ile hem düşmanın kutsanmasını önlüyoruz, hem de insanlığın tarafında olup düşmana karşı savaşan herkesin savaşını ve her emeğini destekleyip kutsuyoruz. Aynı zamanda bu ritüel bizim tarafımızdakilere kişisel destek sağlar ve Yahudilerin düşmanları üzerine saldıkları lanetleri de defeder. Bu RTR’ı yapanlar da bu RTR’larla direkt olarak düşmanla mücadele edip düşmanı lanetlediği için desteklenecek ve kutsanacaktır. Bu ritüel aynı zamanda düşmanın bizlerin üzerine salmaya çalıştığı lanetleri pozitif hale sokup savaşan bireyleri kutsama görevi görmektedir.

Savaş Çıkmasını Engelleme RTR’larıYahudi yapımı İncil’de, insanların yığınlar halinde öldüğü ve bu enerjilerin de Yahudilerin amaçları doğrultusunda kullanıldığı, Yahudilerin çıkardığı ve çıkaracağı büyük savaşlara (örnekler için sadece tarihe bakmak yeterlidir) dair şifreli kısımlar vardır. Bu ritüel onların tüm “kehanet”lerini ve insanlık için felaket dolu bir gelecek hazırlama yolunda çalışan düşünceformlarını mahveder, aynı zamanda da insanlığı meşgul tutmak ve gücümüzü kırıp bizleri öldürmek için savaş çıkarma güçlerini de tamamen bertaraf eder. Bu ritüel onların savaş çıkarmaya yönelik tüm nüfuzlarını yok eder, zira savaş başlatmak ülkeler ve devletler üzerinde ciddi bir nüfuz gerektirir. İkinci Savaş Engelleme RTR’ı Suriye’deki kargaşayı bitirmeye ve bu sayede düşmanın “Büyük İsrail” planlarını suya düşürmeye yöneliktir, bunun sonucu olarak Tevrat ve Yeni Ahit’teki her şeyi hükümsüz kılacaktır.

Yahudilerin (Finansal) Hüküm ve Egemenliğini Yok Etme RTR’larıBu konuda (İsa Düşünce Formunu Yok Etme RTR’ını da sayarsak) 3 ritüel var. Haham Jacob Rothschild’dan, dünyanın malvarlığının %95’i kadarının Yahudilere ait olmasından, insanların açlıktan ölmesinden ve pislik ve acı içinde yaşamasından, bunun sonucu olarak hayatlarının her anının endişe ve sıkıntı içinde geçmesinden nefret ediyor musunuz? Bir maaş uğruna köle gibi çalışmaktan, ezelden beridir insanlığı yokluk içinde süründüren Yahudi finansal sisteminden ve halinden memnun goyimlerin bile maaştan maaşa yaşarken Yahudilerin, dünyanın tüm malı ve zenginliği ayaklarının altında olmasından ötürü resmen ayrı bir dünyada yaşamalarından iğreniyor musunuz? O halde bu RTR’ları yapın ki bu sistem ve Yahudilerin finansal kontrolü tamamen yok olsun ve yeni ve daha sağlam finansal sistemler ortaya koyulmasının önü açılsın. Yahudilerin bu gulyabani imparatorluğu onların finansal varlıklarına dayanır, ve bu RTR’da tam olarak bunları yok ederek dünyayı onların pis ellerinden şimdi ve sonsuza dek almamıza yarar. Bu RTR aynı zamanda zenginliğin Centillere yayılmasını da destekler ve Yahudilerin tüm gezegeni kendilerine aitmiş gibi gaspetme planlarını kökünden kesip atar. Bu RTR, bu amaçların hepsinin adil bir şekilde meydana gelmesi için de Centilleri destekler. Bu RTR aynı zamanda Centilleri direkt olarak kutsar ve RTR’ı yapan bireye finansal fayda sağlayabilir.

(Haham) İsa Düşünce Formunu Yok Etme RTR’ıYahudilerin birkaç bin yıl önce yarattıkları embesilce bir düzmece ve bundan ötürü doğan yalan, çekilen acılar ve cehaletten nefret mi ediyorsunuz? Ne yazık ki bu düzmece şimdiye kadar insanlığın bilinçaltına kanca takmış durumdaydı, ama artık bu durum değişecek. Bu RTR, Yahudi kontrollü Vatikan’ı, Hristiyanlığın tüm ruhani matrisini ve Yahudilerin bu paravan aracılığıyla ileri sürdüğü tüm ruhani balçığı şimdi ve ebediyen yok edecektir. Bu beyni yıkanmış Yahudi dünyasında “İsa Mesih’ten gelen otoriteler” de olduğundan ötürü (papazların pek çok alanda ne kadar fazla imtiyaza sahip olduğuna bakabilirsiniz, ülkemizdeki “Diyanet İşleri” de tam aynı ayarda) bu RTR, Yahudi özentisi Hristiyanlığı ve onların liderliğinin tamamını yok ederek “Goyim”lerin tüketilip sömürülmesini amaçlayan bu hahamların ideolojisini, yani Hristiyanlığı bizlere empoze etmeye çalışanları mahveder. Bu RTR, bu inancı takip eden zavallı Centillerin beynini yıkayan ve enerjilerini sömüren bu hattı kopartır ve Centilleri daha fazla Yahudi ruhani saldırısından koruyarak onları Hristiyanlık isimli beyin ve ruh kanserinden kurtarır.

Lilith Annemiz, bu önemli konuda Yüksek Rahip ve Rahibelere de bilgiler vermiştir. Yüksek Rahibe Maxine’e verilen bilgiler şu yöndedir: Bu saldırılar, düşmanın özellikle de Centilleri Pagan Tanrılarımızdan kopartmak, aramızdaki bağları yok etmeye çalışmak yönündeki hummalı uğraşları, bize Tanrılarımızın ve Şeytan’ın bu Yahudi canavarına karşı olağanüstü bir tehdit olduğunu göstermeye yaramıştır. İnsan düşmanı Yahudi canavarı (Jehova)nın, Orijinal Pagan Tanrılarımızdan resmen ödü patlamaktadır.

Aynı zamanda Lilith, geleceğin deyimi yerindeyse taşa kazınmış, değişmez olmadığını ve değişime açık olduğunu, ve bu sebepten ötürü insanlığı, bir medeniyeti yok etmek, hatta bu gezegendeki her şeyin ölmesi ve lanetlenmesi için insan düşmanı bir rehberden başka bir şey olmayan İncil’in ve onunla birlikte kriminal ölçüde akıl hastası, ve ahlaksızlığın en çirkin noktası olan İslam’ın Kur’an’ının soktuğu felaket yolundan saptırmamızın çok önemli olduğunu belirtmiştir.

Yüksek Rahibe HoodedCobra666 de, Şeytan’ın ona aktardığı çok önemli bir noktayı paylaşmıştır. Bu nokta basit ama bazılarının hala anlamamakta ısrar ettiği bir noktadır, paylaştığı bilgiler de böyledir: Yahudilerin ve Hristiyanların sözde “Tanrısı”, YHWH, ki buna Allah da dahildir (ikisi aynı varlıktır), var olmak ve büyümek için durmadan enerji ile beslenmelidir. Şeytan aynı zamanda, YHWH/Allah’a Ters Tevrat Ayinlerindeki gibi direkt olarak saldırmamızın düşmanı direkt olarak iflas ettirmekte olduğunu belirtmiştir.

Günümüzle ilgili önemli bir nokta da, Lilith’in Yüksek Rahibe Maxine’e yaptığı açıklamadır. Günümüzde pek çok İncil’in başında “Revize edilmiş” ibaresi geçer. Bu aslında uzun zamandır böyle, ama Lilith’in anlattığı nokta, düşmanın ajandasını ve propagandasını sürekli olarak günümüze uydurmak için değiştirdiğidir, bunun her şekle giren, meymenetsiz, şekilsiz ve kimliksiz Nazıralı İsa karakterinden farkı yoktur. Son zamanlarda “Kur’an’dan ayet çıkarılması”, “İslam’ın revize edilmesi gerektiği”, Papa’nın yaptığı açıklamada “Tanrının da yeni çağda kendini güncellemesi gerektiği” yönündeki uzaktan ahmakça gelen açıklamaların hepsi de bu yüzdendir.

Gördüğünüz gibi her RTR’ın belli görevleri, bütün RTR’ların da önemi vardır. Bazılarının amaçları ve etkileri bazılarıyla kesişmektedir; ama hepsi o ya da bu şekilde, bazen fark çok ince de olsa değişik işlevlere hizmet eder. Hepsinin ortak noktasıysa bu RTR’ları yapanların, Yahudilerin ve düşman kollektifinin tamamının pençelerinden korkacak hiçbir şeyi olmaması ve yapan kişiyi de desteklemeleri ve kutsamalarıdır. Düşmanın tamamen, bütün cephelerde yerin dibine batırılması için bütün bu RTR’lara ihtiyacımız var. Bu ritüelleri yapmakta sebat ettiğimiz sürece düşman gittikçe daha fazla şey kaybedecek ve en nihayetinde ruhani olarak sona ereceklerdir.

Şeytan tüm emeklerimizi ve ruhani mühimmatımızı kutsasın. Satanizm’de tapınmak, veya kelimenin alışılagelmiş anlamıyla “ibadet” yoktur. İlle de bir şeye “tapınıyorum” demek isteyenler, Tanrıların bize varoluşumuzla yerleşik olarak bahşettiği özgürlük, kurtuluş, yükselme ve halkımızın, gezegenimizin kutsiyetine tapınsınlar. Onun da yolu, bu kutsal değerler uğruna mücadele etmekten geçiyor! Gerçek Tanrılar Onlara tapınmanızı değil, savaşmanızı ve soylu kanınızda varolan özgürlük, mevcudiyet ve kutsiyet hakkınızı geri almanızı istiyor. Savaşın, doğuştan hakkımız olan şeyleri geri kazanmak için mücadele edin ve bu savaşı kazanın!

“RTR’ların Faydaları ve Önemi” hakkında 20 yorum var

  1. Esenlikler,

   Meditasyon ve yoga gibi tekniklerin “işe yaradığına” dair gerek bilimsel açıdan çokça kanıt, gerekse de uygulayanlarından bitmek bilmeyen miktarlarda anekdotal kanıtlar var. Hangisi ilginizi çekiyorsa ona bakabilirsiniz, bunlar yetmez derseniz de kendiniz deneyip de görebilirsiniz. Sizin sonuçlarınız da evrensel olarak diğer uygulayanlar gibi aynı olacaktır. Tıpkı sporun faydalarının herkes için benzer olması gibi.

   İyi günler.

 1. Ters Tevrat ayinlerine HAGL rününü eklersek daha iyi olur diye düşünüyorum öyle olur mu sizce

 2. Boş vakitlerimi değerlendirmeye başladım yavaş yavaş 54, 63 tekrarlı RTR yapıyorum artık 9 kere titretme az geliyor artık en az 27 kez ileride herhalde 9000 kez yaparım xd

  1. Esenlikler,

   Harika, elinize sağlık. Tabii kendinizi çok da zorlamayın, günün sonunda her gün ve düzenli olarak, sizi de yormayacak tekrarlarda yapmak en önemli ve iyi olanıdır. Ama başarılarınızın devamını dilerim, elinize emeğinize sağlık derim. İlham verici bir ışık olmaya devam edin.

   İyi geceler.

 3. Esenlikler. Daha önce meditasyonlar yapmamış biri direk rtr yapsa olurmu?Daha önceki rtrler yapılmalımı?Son rtr önceki rtrlerin aynı etkisini gösterirmi?Örneğin satanın bizdeki simgesi olan kundaliniyi uyandırmasını.

  1. Esenlikler,

   Yapmasa daha iyi.

   Kesinlikle hayır, ve bunu neden sorduğunuzu da bilmiyorum çünkü her yerde artık sadece Nihai RTR’ı yaptığımız yazıyor.

   Evet, açıklamasında da öyle yazıyor. Nihai RTR her derde deva. Ruhtaki engelleri de kaldırır, psişik duyuları da açar, lanetleri de yok eder.

   İyi günler.

 4. İyi akşamlar, RTR yaparken imgeleme yapmak ayinin etkisini arttırır mı? Öyleyse, kül edici etkiyi göstermesi için nasıl bir görselleştirmeyi önerirsiniz?

  1. Evet, çalışmanın son kısmında afirmasyonları tekrar ettiğiniz sırada Yahudi alfabesinin tamamen yok olduğunu, güçten düştüğünü ve Yahudi topraklarının kül olduğunu imaje etmeniz etkiyi arttıracaktır. Tam olarak nasıl imaje edeceğiniz size kalmış. Kül edici etkiyi göstermesi için de direkt olarak topraklarının yerle bir olduğunu ve harap olduğunu imaje edebilirsiniz. İyi eğlenceler.

  2. Esenlikler,

   Kesinlikle. İmgelemek hem kendi başına faydalıdır, hem de odağı dorukta tutmanızı sağlar.

   İmgeleme konusunda tek bir doğru şekil yok. Mesela bir kardeşimiz harflerin kılıçla kıyım kıyım doğranıp sonra bir kara deliğe girerek ebediyen yok olduklarını imgeliyor. Bazıları doğrudan paramparça olduklarını imgeliyor. Şahsen ben, titretmeleri yaparken harflerin Satanik Mavi Alevler içindr yavaş yavaş piştiğini imgeliyorum. Sonra, harfleri karalama aşamasına geldiğimizde bir anda alevlerin iyice yükselip canlanarak harfleri tamamen yuttuğunu, harflerin aşağıdan yukarıya kadar hızlıca, tamamen kül olduğunu imgeliyorum.

   Kısaca her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Size nasıl doğal geliyorsa.

   İyi geceler.

 5. Önerileriniz için teşekkür ederim. Her zaman harflerin taşa dönüştüğünü her titreşimde çatladığını en sonunda da yıkıldığı gözümün önüne geliyor. Sizin uyguladığınız da çok eğlenceliymiş.
  Böylelikle bir ve diri olarak bu zaferi kendi ellerimizle kazanacağız.
  Şeref ve güç ebediyen Şeytan’a atfolsun!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir