Bir Astroloji Çizelgesi Nasıl Okunur

Kaynak, Joy of Satan’daki Bir Astroloji Çizelgesi Nasıl Okunur sayfasıdır.

Unutmayın; her bir açı, ev yerleşimi ve bir gezegenin bulunduğu burç gibi şeylerin yorumu tek başına alınmaz. Diğer gezegenlerin, burçların ve ev pozisyonlarının yerleşimini, çizelgenin şeklini de hesaba katmalısınız ve her şeyi uyumlu ve bütünsel bir şekilde düşünmelisiniz. Belirli yerleşimler ve açılar, aynı kişilik özelliklerini veya hayat şartlarını vurgulayan, bunu destekleyen başka şeyler olduğu yönünde bir şekilde birbirlerini doğruluyorsa, o zaman çizelgeyi yorumlarken net ve doğru tahminlerde bulunulabilir. Çoğu çizelgede, belirli kişilik özelliklerini veya hayatın belirli alanlarındaki olayları vurgulayan, birbirini destekleyen yerleşimler ve açılar vardır.

ÖNEMLİ NOKTALAR:

 • Bir ana aksın [Yükselen, Alçalan, Tepe Noktası (“Midheaven” veya “MC”) veya Ayakucu (“IC”)] 5 derece veya daha azında kalan, veya başka bir deyişle 1., 4., 7. veya 10. Evler olan Açısal/Kardinal Evlerde bulunan gezegenler. Buna açılar da dahildir.
 • Uyumlu Evler olan 3., 6., 9. ve 12. Evlerdeki gezegenler daha zayıftır.
 • Yönetici burçlarında olan gezegenler daha güçlüdür.
 • Engellenmiş/Kıstırılmış burçlar ve gezegenler daha zayıftır.
 • Yücelme burçlarında olan gezegenler daha güçlüdür; alçalma ve düşüş burçlarında olan gezegenler daha zayıftır. *Aşağıdaki “Bilinen Gezegensel Yerleşimler” bağlantısına bakınız.
 • Bir gezegene Jüpiter’in açı yapması onun yerleşimini ve özelliklerini güçlendirip arttırır, Satürn ve Neptün’ün açı yapması ise zayıflatır.

ÇİZELGE YÖNETİCİSİ EN ÖNEMLİ GEZEGENDİR.

Astroloji çizelgesindeki en önemli faktör, çizelge yöneticisi ve varsa yardımcı yönetici/lerdir. Yükselen burç/ları yöneten gezegenler ve varsa, 1. Evdeki gezegenler [yardımcı yöneticiler]. Birinci evde kıstırılmış bir burç varsa birden fazla yükselen burç olabilir. 1. Evde kıstırılmış burcu yöneten gezegen/ler yardımcı yönetici/lerdir. Bir doğum çizelgesinde, çizelge yöneticisi çizelgenin sahibini temsil eder. Öngörü için çıkarılan çizelgelerde çizelge yöneticisi, çizelgenin çıkarıldığı kişi/olayı temsil eder.

YÖNETİCİ GEZEGEN HANGİ BURÇTA?

Bir kümeleşme (“stelyum”), yani başka bir deyişle bir burçta 2’den fazla gezegen yoksa, kişilik en çok çizelge yöneticisi gezegenin bulunduğu burçtan etkilenir. Birden çok yönetici varsa, bu kişiliğe başka bir taraf katacaktır ve çizelgeyi okuyan kişi bu ikisini birleştirip uygun bir şekilde analiz etmelidir. Üç veya daha fazla çizelge yöneticisi olduğu durumlarda, kişilik karmaşıktır ve kişiliğin farklı tarafları ve farklı tepkiler, farklı zamanlarda baş gösterir. Burçlar birbirinden çok farklıysa (örneğin Koç ve Balık gibi), kişi bazı zamanlar dışa dönük olurken başka zamanlarda içe dönük olabilir.

ÇİZELGE YÖNETİCİSİNİN BULUNDUĞU BURÇ, GÜNEŞ VEYA AY BURCUNDAN DAHA ÖNEMLİDİR.

ÇİZELGE YÖNETİCİSİ/LERİ HANGİ EVDE KONUMLANMIŞ?

Bu ev tarafından yönetilen ne iş varsa, bunlar hayatta önemli olacak. Örneğin çizelge yöneticisinin 12. Evde olması psişik yetenek, yalnızlık ihtiyacı ve utangaç bir mizaç bahşeder, Koç veya başka dışa dönük burçlarda gezegenlerin olması gibi başka faktörler buna ters olmadığı sürece.

YÖNETİCİ/LER HANGİ DERECEDE BİRLEŞİYOR?

Çizelge yöneticisi önemli bir derecedeyse, örneğin sabit bir yıldızla birleşme açısındaysa veya kritik veya bilinen bir derecedeyse, bu iyisiyle, kötüsüyle hayatı etkileyecektir.

YÖNETİCİ KISTIRILMIŞ VEYA GERİLEMEDE Mİ?

Eğer yönetici kıstırılmış veya gerilemedeyse, hayatın sonraki yarısı önceki yıllardan daha iyi olacaktır. Gerilemede olan bir yönetici deyimi yerindeyse “geç serpilen” biri olmayı gösterir, özellikle de ikiden fazla gezegen gerilemedeyse. Birçok gezegen gerilemedeyse, çizelge yöneticisi doğrudan ilerlemede olsa bile, bu yine aynı şeylere işaret eder.

BAŞKA HANGİ GEZEGENLER ÇİZELGE YÖNETİCİSİNE AÇI YAPIYOR?

EN DAR AÇILAR NEREDELER?

Açı ne kadar darsa, kişiliğe ve hayattaki olaylar üzerine etkisi o kadar belirgin olacaktır. Dar açılar, özellikle de tam açılarsa, geçişler veya ilerlemeler aracılığıyla başka gezegenlerle temasa girerse olaylar tetikler. Olayın türü için ev yerleşimlerine ve alakalı gezegenlerin doğalarına bakın.

YÖNETİCİ VEYA BAŞKA KİŞİSEL GEZEGENLER HERHANGİ BİR SABİT YILDIZ VEYA AY DÜĞÜMÜYLE BİRLEŞME AÇISINDA MI?

Sabit yıldızlarla birleşme açısında olan gezegenler, sabit yıldızın doğasından etkileneceklerdir. Güney Düğümü, iyisiyle kötüsüyle kader düğümüdür. Kuzey Düğümü sıklıkla özel yeteneklere veya becerilere işaret eder. Her zaman için burçlara ve ev yerleşimlerine bakın.

STELYUMLAR/KÜMELEŞMELER:

Bir stelyum, her biri birleşme açısıyla bağlanmış 3 veya daha fazla gezegenin bir burçta gruplaşmasıdır. Bir doğum çizelgesinde, bu burç kişilikte baskın olacaktır ve tüm stelyum bir evdeyse, hayatta bu evin yönettiği şeyler vurgulanacaktır. Başka gezegenler stelyuma geçiş (“transit”) yaptığı zaman, hayatta bu geçiş yapan gezegenlerin ve stelyumun doğasıyla alakalı büyük olaylar olacaktır. Stelyumu içeren evin hayatta temsil ettiği alanlar, kişinin hayatında önemli bir pozisyona sahip olacaktır.

DAR AÇILAR:

2 derece veya daha az orb’a sahip açılar, açının etkisini yoğunlaştırır. Tam açılar, hele de 2’den fazla gezegen olaya dahilse, “kadere yazılmış” bir yaşamsal olaya işaret eder.

AY DÜĞÜMLERİ: Ay Düğümleriyle birleşme açısı yapan gezegenler özel öneme sahiptir. Ay Düğümleri “kader” ile alakaldır. Kuzey Düğümü’ne birleşme açısı yapan gezegenler sıklıkla fayda sağlar, ama her zaman değil. Güney Düğümü kaderle güçlü bir şekilde bağlantılıdır ve bir gezegenle birleşme açısı yapıyorsa, özellikle de dar açıysa, bu, bu gezegen tarafından yönetilen burç olan evin yönettiği işler için çok “kadere yazılmış”tır.

AY DÜĞÜMLERİ HANGİ EVLERDE? AY DÜĞÜMLERİ ÇİZELGEDEKİ BAŞKA HERHANGİ BİR DERECEYLE AÇI YAPIYOR MU?

Bu da “kadere yazılmış”tır, özellikle de düğümler 2 veya daha fazla gezegenle, ana aksla veya belirli ev başlangıç çizgilerinin dereceleriyle açı yapıyorsa. Bir olayın meydana geleceği yıl, kişinin güneş dönüşünde görülebilir.

GEZEGENSEL GRUPLAŞMALAR:

T Kareleri, Büyük Üçgenler, Yod’lar ve Stelyumlar bir çizelgeyi doğru yorumlamada göz önüne alınır.

Bir elementin, özelliğin veya açının fazla vurgulanmış veya eksik olması ve varsa açısız gezegenler de çizelge yorumlaması için çok önemlidir.

YARIMKÜRE VURGUSU:

 • Gezegenlerin çoğunun doğu yarıda [astroloji çizelgelerinde yönler terstir] olması [yani Tepe Noktasından (“MC”) Ayakucuna (“IC”), genellikle bu kişinin hayatta kendi yolunu çizmekte özgür olduğunu ve başkalarından herhangi bir müdahaleyi sevmediklerini gösterir. Bu insanlar kendi kendilerine dayanan bağımsız, kendi kendilerini fişekleyen kişilerdir.
 • Gezegenlerin çoğunun batı yarıda [Ayakucundan Tepe Noktasına (“IC”den “MC”ye)] olması, güçlü bir şekilde başka insanlara ihtiyaç duyulduğunu gösterir. Kişinin haytaı üzerinde başkaları söz sahibidir ve aşırıya giden durumlarda, başkaları kişinin hayatını kontrol edebilir. Fiziksel engeller gibi nadir durumlarda, hayatta kalmak için başkalarına bağımlılık vardır.
 • Çoğu gezegenin kuzeyde [çizelgenin alt yarısı; yükselenden alçalana] olması durumunda, kişisel gizlilik önemlidir. Bu kişinin kendi başına zaman geçirmeye ve güvenlik hissiyatına ihtiyacı vardır.
 • Gezegenlerinin çoğu güneyde [çizelgenin üst yarısı] olan insanlar genellikle dışa dönük, sosyal insanlardır. Bu insanlar ilgi odağı veya toplum karşısında olmayı dert etmezler. Çoğu dışa dönüktür ve liderlik rollerinden zevk alırlar.

Önemli derecelerdeki gezegenler çizelgede ve yönettikleri şeylerde güçlü bir etkiye sahiptir ve/veya yönettikleri burçlar tarafından yönetilen evlerin işleri, derecenin doğasına göre iyi ya da kötü şekilde etkilenecektir. Bu aynı zamanda bilinen derecelerdeki ev başlangıç çizgileriini de içerir. Örneğin kötü bir dereceye yerleşmiş Mars, başlangıç çizgisinde Koç olan evin yönettiği işler için kötüdür, ve aynı zamanda Mars’ın konumlandığı ev için de talihsiz olabilir. Talihli dereceler, kişinin harcadığı emeklerin karşılığını alacağı alanları ve doğal yetenekleri, beceriler, ve yetileri saptama amacıyla dikkate alınmalıdır.

SATÜRN’ÜN YERLEŞİMİ VE SATÜRN’E AÇILAR

Satürn, deyimi yerindeyse hayatta dayak yediğimiz, benzetildiğimiz yerdir. Satürn’den başka gezegenlere açılar ve Satürn’ün bulunduğu hane ve burç, hayatta sorunlar, kısıtlamalar, kayıplar ve yoksunluklar tecrübe edeceğimiz yerleri ortaya çıkarır.

ÖNEMLİ VE HASSAS NOKTALAR:

Verteks ve Anti-Verteks: Bunlar, Ay Düğümleri gibi önemli kader noktalarıdır. Sıklıkla sevdiklerimizin veya başkalarının, iyi ya da kötü olsun, Verteks veya Anti-Verteks ile birleşme açısı yapan önemli bir gezegenleri vardır. İlk tanışmada/bir ilişkinin başlangıcında, sıklıkla kişinin ilerleyen gezegen/leri bu noktaya bağlanacaktır.

DOĞU NOKTASI VE BATI NOKTASI

Bir gezegen bu noktalardan birine birleşme açısı yapıyorsa, çizelgede etkisi artar ve bu gezegen tarafından yönetilen burcun başlangıç çizgisinde bulunduğu evin yönettiği meseleler, hayatta daha çok öneme sahip olacaktır.

DOĞUM ÖNCESİ TUTULMA

“Kadere yazılmış” ilişkiler ve hayattaki olaylar açısından bu da Verteksler ve Ay Düğümleri gibidir.

GEZEGENSEL ORTA NOKTALAR

Gezegensel Orta Noktalar, onlara birleşme açısında olan veya geçiş veya ilerleme aracılığıyla birleşme açısına giren gezegenler olduğu zamanlar önemlidir.

Geri Harekette Olan Gezegenler

Bilinen Gezegensel Yerleşimler

Gezegenler: Ev Pozisyonları, Burçlar ve Açıları

Gezegensel Gruplaşmalar

Dereceler ve Sabit Yıldızlar

 

 

“Bir Astroloji Çizelgesi Nasıl Okunur” hakkında 7 yorum var

 1. Öncelikle esenlikler dilerim, ben okul hayatımdan dolayı çok boş bir insanım; meditasyon gibi birçok ruhani şeyi yapıyorum fakat boş zamanlarım oluyor bunu da youtube’dan video izleyerek atıyorum canım sıkılmaya başlayınca da sigara gibi bir şeyler içmek istiyorum zaten okulda da çok özenmeye başladım bunun için birkaç öneriniz varsa teşekkür ederim

  Bu arada yanlış anlaşılmasın, sigara içmiyorum fakat başlamak üzere gibiyim

  1. Esenlikler,

   Sigaraya başlamadıysanız ASLA başlamayın. Sigaranın zararları sadece bedeninize değil aynı zamanda ruhunuzadır da. Bağımlılık yapıcı her türlü madde, kana ve beyine doğrudan hasar ve zarar veren her madde direkt olarak ruhaniyetinize de etki eder. Başlamadıysanız asla bu tarz şeylere özenmeyin. Aklınıza geldiği vakitte de boşluk meditasyonu yapın. Bu sayede rahatça bu istekten kurtulursunuz. Günlük hayatınızda da boşluk meditasyonunda kullandığınız teknikleri uygulayarak sigara içme isteğinden rahatça kurtulabilirsiniz. Henüz başlamamışsınız, dolayısıyla bir probleminiz olmaz. Bunca zamana kadar içmediniz. İçmezseniz ölmezsiniz de, içerseniz aynısını söyleyemem. Kesinlikle uzak durun. İçmeyin içirtmeyin.

   Tavsiye olarak, biraz yaşlı bir büyüğünüz gibi bir tavsiye olacak ama, vaktiniz çok değerlidir. Özellikle bunu daha yoğun tempo içinde yaşamaya başladığınızda anlarsınız. Bu yüzden vaktinizi daha dolu şeylere harcayabilirsiniz. Eğlenmek için kullanın kullanacaksanız da. Vakit öldürmenin çok daha geri dönüşlü yolları var.

   İyi akşamlar!

 2. 4 tane 2 gezegenli ev var. Bu evlerin 4 ununde arasinda yogun kirmizi cizgiler var. 1 ev kova ilk gezegende neptün, uranusle birlikte. Bu 2 gezegenlilerin hepsi yonetici olabilir mi ? 1. ve 12. evler birbirlerini doğruluyor ve beni tanımlıyor. Ama diğerleri bu kadar tutarlı değil. Ve 12 dede 2 gezegen var ve dediğim gibi birbirlerinin içinden kırmızı çizgiler geçiyor. Mümkünse ben burdan direk grafiği atabilirim, siz bir bakışta fikir sahibi olabilirsiniz herhalde diye dusunuyorum. Çok yorum attım farkındayım ama konu çok ilgimi çekti ve çok yetersizim yorumlama konusunda. Tutturduğu ozelliklerim kadar tutturamadiklarida var.

  1. Esenlikler,

   Doğum çizelgenizi paylaşmayın. Özellikle de %100 güvenmediğiniz hiç kimseye, hiçbir şart altında vermeyin. Bize güveniyorsanız da başka bir yorumda belirttiğim gibi, burada profesyonel astroloji hizmeti veremeyiz. “Yanlış” gelen şeylerin sebebi de, çizelgenizin başka yerinde bununla çelişkisi olan etkiler olduğundandır.

   Birinci evde bulunan her gezegen ve kıstırılmış burç sizin yöneticileriniz arasında bulunur. Ana ve en önde olan yöneticiyse Yükselen burcunuzun yönetici gezegenidir. Bu konuda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

   İyi geceler.

    1. Birisine kendiniz hakkında en çok bilgi verebileceğiniz yol bu çünkü. Canınızla güvenmediğiniz birisine karakteristik, ruhani, duygusal ve psikolojik her detayıyla her şeyinizi açmanız güvenli olur mu sizce? Sonuçta doğum haritanız tümüyle sizsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir