Geri Hareketteki Gezegenler

Kaynak, Joy of Satan’daki Geri Hareketteki Gezegenler sayfasıdır.

Kişinin doğumsal astroloji çizelgesinde 4 veya daha fazla gezegenin gerilemede olması, kişinin hayatının ikinci yarısının daha olaylı olacağına ve başarı gelecekse, bunun hayatın sonraki kısımlarında geleceğine işarettir. Gerilemede olan gezegenler tarafından yönetilen ev/ler, yaşamda daha sonra meydana gelecek olaylara işaret eder. Örneğin evlilik evinden bahsediyorsak; evlilik veya aşk olayları 30 yaş veya daha sonrasında olabilir. Bununla birlikte, gerilemede olan çok gezegene sahip olmak kişiyi içe dönük ve utangaç kılabilir. 4 veya daha fazla gezegeni gerilemede olan kişiler, “geç serpilen” kişiler olarak bilinir.

Ana çizelge yöneticisi gerilemedeyse, o zaman yukarıdakiler yine geçerlidir, zira çizelge yöneticisi kişinin “kaderini” belirlemede en çok vurgu ve öneme sahiptir. Yardımcı yönetici/ler gerilemede, ana yönetici gerilemede değilse, bu yine de hayatı etkileyecektir, ancak ana çizelge yöneticisinin gerilemede olduğu durumlardaki kadar değil. “Ana yönetici”, kişinin yükselen burcunu yöneten gezegendir.

 • Güneş ve Ay asla gerilemeye girmez.

 • Merkür’ü gerilemede olan insanlar öğrenme veya anlama konularında bazen bu gezegeni doğrudan ilerlemede olarak doğan insanlardan daha yavaş olabilir. Bu insanlar detayların arasında kaybolabilirler, ve ana noktayı anlamakta zorluk çekebilirler, ancak araştırmada ve detaylarla çalışmada harikadırlar. Zihin çok aktif olabilir ve düşünceler de derin bir şekilde işler. Fikirler ve düşünceler, kişi bir nevi zihinsel tükeniş hissedene kadar kendilerini tekrar edebilir. Merkür’ü gerilemede olan insanlar bilgi ve iletişimi biraz farklı algılayabilirler. İronik bir şekilde, Merkür’ü gerilemede doğan insanlar, geçiş yapan Merkür gerilemedeyken çok daha iyi işlev gösterirler. Gerilemede olan Merkür genellikle hayatın Merkür tarafından yönetilen kısımlarından bir veya daha fazlasında sorunlara işaret eder: Konuşma, yazma, öğrenme, duyular: görme, duyma, beyin, bilgiyi algılama ve sözel ifade. Bazı durumlarda Merkür’ü gerilemede olan insanlar içine kapanık, utangaç ve sessiz olabilirler. Bununla birlikte, Merkür gerilemesinin bulunduğu evin yönettiği bir veya daha fazla alan, ve uçlarında İkizler ve Başak olan evler, gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir.

 • Venüs gerilemesiyle, aşk sıklıkla hayatta sonradan gelir. Bu insanlar iş romantik ilişkilere geldiğinde çok utangaç olabilirler, ve sevgilerini ifade etmekte zorlanabilirler. Bazı durumlarda, kişinin romantik bir ilişki peşinden gitmesini engelleyen fiziksel problemler veya başka şartlar olabilir. Aynı zamanda bu insanlar o ya da bu sebeple aşka layık olmadıklarını hissedebilirler. Herhangi bir çeşit finansal emniyet, sıklıkla hayatta sonradan gelir. Venüs gerilemesi ile birlikte, kişinin aşk ilişkileri çok alışıldık dışı olabilir. Bununla birlikte, Venüs gerilemesinin bulunduğu evin yönettiği bir veya daha fazla alan, ve uçlarında Terazi ve Boğa olan evler, gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir.

 • Mars gerilemesi, kişinin öfkesini içinde tutmasına sebep olur. Çok sıklıkla, kişi çocukluğunda herhangi bir öfke gösterdiği zaman ağır bir şekilde cezalandırılmıştır. Bu insanlar açık, alenen çatışmaları sevmez ve bunlardan kaçınırlar. İçlerinde öfkeyle kaynayıp kudurabilirler, ancak genellikle, bunu açıkça ifade etmeyeceklerdir. Mars’ı gerilemede olan insanlarla yakın bir ilişkisi olan insanlar, sıklıkla onları “okumayı” öğrenmek zorunda kalırlar, zira Mars’ı gerilemede olan kişi öfkesini saklar. Mars’ı gerilemede olan insanlar öfkelerini nasıl kabul edilebilir bir şekilde ifade edeceklerini bilmezler. Öfkelerini içlerinde tutamayacakları belirli bir noktaya kadar zorlanırlarsa, sıklıkla aşırı tepki verip patlayıcı olabilirler. Mars’ın cinsel dürtüleri de yönettiği düşünülünce, bazı durumlarda, Mars’ı gerilemede olan erkekler cinsel iktidarsızlıktan muzdarip olabilirler. Bunu belirlemek için, kişi çizelgedeki başka bulgulara da bakmalıdır.

  12. Evde konumlanmış doğrudan harekette Mars da, gerilemede olan bir Mars ile aynı öneme sahip olabilir. Mars gerilemesi Balık’ta, Terazide veya Satürn’e sert açıdaysa, kişinin kendini ifade etmesi daha da kısıtlanacaktır. Mars’ın hem gerilemede, hem de 12. Evde olduğu bir durum gördüm. Buna sahip olan kişi ciddi psikolojik ve cinsel problemlere sahipti, ancak bu kişinin çizelgesinde bunu destekleyen başka açılar da vardı.


  Bununla birlikte, Mars gerilemesinin bulunduğu evnin yönettiği bir veya daha fazla alan, ve uçlarında Koç ve Akrep olan evler, gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir.

Dış gezegenler konu olunca, kişi bu gezegenlerin gerilemede olmasının etkisinin yoğunluğunu belirlemek için tüm çizelgeye ve gerilemede olan gezegenin çizelgedeki pozisyonuna bakmalıdır. Kişisel gezegenler [Güneş, Ay, Merkür, Venüs ve Mars] gerilemede olduğu zaman, bunların etkisi dışarıda kalan gezegenlerin gerilemede olmasından çok daha güçlüdür, dışsal gezegenler çizelgede önemli bir konumda değilse. “Önemli bir konum”dan kastımız belirli bir ana aksta [yükselene, alçalana, Tepe Noktasına (“Midheaven” veya “MC”) veya Ayakucuna (“IC”) birleşim açısında olmak], çizelge yöneticisi veya yardımcı yöneticisi olmak veya yönetici/yardımcı yöneticiye yakın bir açıda bulunmaktır. 

 • Gerilemede olan Jüpiter kişiye içsel bir doygunluk, huzur ve gönül rahatlığı verir. Gerilemede olunca Jüpiter içe, kişinin kendisine döner. Sadece bu yerleşim ele alınırsa, Jüpiter gerilemesindeki kişi hayatın maddesel taraflarıyla o kadar alakadar olmaz. Bu insanlar [çizelgede buna ters etkiler yoksa] ruhani rahatlık ve ruhun ve zihnin rahatlığıyla daha çok ilgilenirler. Sıklıkla ruhani bilgileri kendileri araştırırlar ve başkaları tarafından endoktrine edilmek yerine kendi inançları vardır. Kendi başlarına düşünme yetileri vardır, ve dini dogmaları kabul etmek yerine sıklıkla ruhani cevapları içlerinde ararlar. Bununla birlikte, Jüpiter gerilemesinin bulunduğu evin yönettiği bir veya daha fazla alan, ve uçlarında Yay ve Balık olan evler, gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir.

 • Satürn’ü gerilemede olan insanların sıklıkla, Satürn düz hareketteyken doğanların aksine sınır anlayışı yoktur. Bu kişiler üzerlerine çok fazla iş alabilir, çok fazla sorumluluk benimseyebilir ve başkaları için çok fazla şey yapabilir. Bu insanların sıklıkla kendilerine has bir değer bütünleri vardır. Disiplin, talepler ve katılık [Satürn özellikleri], burada kişinin kendisine, içine dönüktür. Satürn’ü gerilemede olan insanlar sıklıkla kendilerini çok eleştirirler ve kendilerine sert olurlar. Kendilerinden kişisel başarımlar için çok yüksek taleplerde bulunabilirler. Bu insanlar başkalarından emir alırken veya fazladan iş veya sorumluluk verildiklerinde yumuşak ve uysal görünebilirler, ancak içlerinde bu bambaşka bir hikayedir. Satürn’ü gerilemede olan insanlar genelde kendilerinden çok fazla talepte bulunulmasına içerlerler ve bunlara karşı dolaylı yollarla tepki gösterebilirler. Tek başına alındığında [yani diğer yerleşimler göz önüne alınmadığında] gerilemede olan Satürn tanınma veya ün arzulamaz: Burada onlar için başarı tanımı daha kişiseldir. Bu tarz insanlar başkalarına karşı gereği olursa genelde otoriter olmakla sorun yaşarlar. “Hayır” demek konusunda zorluk çekerler. Gerilemede olan Satürn kişinin özsaygısı için zor olabilir, ancak bu eğilim konusunda bir çizelgedeki diğer yerleşimlere de bakmayı unutmayın. Bununla birlikte, Satürn gerilemesinin bulunduğu evin yönettiği bir veya daha fazla alan, ve uçlarında Oğlak ve Kova olan evler, gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir.
 • Uranüs gerilemesi, özgürlük ihtiyacının ve isyankarlığın çok belirgin olduğuna işaret eder. Gerilemede olan Uranüs güçlü sezgiler verir, özellikle de kişinin çizelgesinde bunu destekleyen başka yerleşimler varsa. Dışarıdan, Uranüs’ü gerilemede olan insanlar topluma ayak uyduruyor gibi görünebilir, ama kişisel bir seviyede çok orijinal ve alışılmış dışılardır. Bu insanların sıklıkla sinirleri gergindir. Stresi içlerinde tutarlar, sonra bir anda patlayıp aşırı tepki vererek duygusal aşırılara giderler. Bir şeyleri abartmaya yönelik güçlü bir eğilimleri vardır. Uranüs gerilemesi kişiyi cevapları kişinin dışında aramak yerine, rehberlik için içlerine bakmaları, ama aynı zamanda dış dünyada halihazırda yerleşik şeylere reform yapmaları ve alaşağı etmeleri yönünde etkiler. Bu insanlar kendilerini başkalarından yabancılaşmış hissedebilirler ve sıklıkla, toplumla aykırı düşerler. Çocukluklarında, Uranüs’ü gerilemede olan insanlar sıklıkla bireyselliklerini ifade etmede baskılanmış hissederler, ve olgunlaştıkça, bir şeyleri aşırıya götürme eğilimleri vardır. Bununla birlikte, Uranüs gerilemesinin bulunduğu evin yönettiği bir veya daha fazla alan, ve ucunda Kova olan ev gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir.
 • Gerilemede olan Neptün çok zengin bir hayalgücü ve fantezi hayatı verir. Çokça içsel kafa karışıklığı olabilir. Psişik ve sezgisel yetenekler genellikle çok gelişmiştir. Bu insanların gerçeklikten kaçma eğilimleri olabilir, birlikte uyuşturucu ve alkol kullanımı ve bağımlılığına da güçlü bir yatkınlıkları da. Gerilemedeyken Neptün, aşırı hassasiyet ve idealizm anlayışı verir. Gerilemede olan gezegenler konu olduğunda, gezegenin enerjileri içe dönüktür. Neptün’ü gerilemede olan insanlar sıklıkla kendi hayal dünyalarında yaşayabilirler, ve dış dünyadan, dışarıdaki hayattan geri çekilebilirler. Neptün’ü barındıran ev ve ucunda Balık olan ev, gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir. Gerilemede olan Neptün, kendisini belirgin ve etkili bir Neptün olarak da gösterebilir. Gerilemede olan diğer dışsal gezegenler gibi, burada da kişi gerileme etkisinin gücünü belirlemek için gezegenin çizelgedeki konumuna bakmalıdır.

 • Gerilemede olan Plüton güçlü bir içsel yoğunluk ve bir yalnızlık, başıboşluk, uzaklık hissiyatı verir. Bu insanlar genellikle çok ketumlardır, ve onları kişisel bir seviyede tanıyabilen insanlar ya yoktur, ya da çok azdır. Aşırı bastırma ve duygusal aşırılar gibi durumlar olabilir, zorlanma ve tecrit hisleri de. Bu insanlar “siyah ya da beyaz”, “ölüm kalım”, “ya batarız ya çıkarız” tipinden insanlardır. Bir şeyi ya çok severler, ya nefret ederler. Onlar için gri bölgeler veya orta yol yoktur. Ya hep, ya hiçtirler. Çizelgedeki diğer yerleşimler ve açılar bunu destekliyorsa, birey içe dönük ve münzevi olabilir. Gerilemede olan diğer dışsal gezegenler gibi, burada da kişi gerileme etkisinin gücünü belirlemek için gezegenin çizelgedeki konumuna bakmalıdır. Plüton’u barındıran ev ve ucunda Akrep olan ev, gecikmeler veya başka problemler yaşayabilir.

 

 

“Geri Hareketteki Gezegenler” hakkında 2 yorum var

 1. 8. Evde gerilemede olan Plüton kulağa iyi gelmiyor. Bunun hakkında bir bilginiz var mı?

  1. Esenlikler,

   Plüton kendi evi olan 8. evde güçlüdür. Gerilemede olması tabii 8. evin işlerini geciktirecektir. Plüton’un pozisyonuna geri dönüşü asırlar alabileceği için burada 8. ev yöneticisine bakmak gerekiyor. Örneğin 8. evde Terazi bulunuyor, Venüs eğer gerilemede değilse 8. evin işlerinin gecikmemesi gerekiyor, ya da en azından çok geçe sarkmaması gerekiyor diyeyim. Örnek olarak verdiğimiz 8. evdeki Teraziyi yöneten Venüs de gerilemede diyelim. O zaman aynı pozisyona geri dönüşüyle (ki bu değişkenlik gösterir, örneğin Hitler’in Venüs’ü 28 yaşındayken gerilemenin etkisinden kurtuldu diye hatırlıyorum) gecikmeler sonlanır. Merkür-Satürn arası gezegenlerin dönüşlerinin 30 yılı çok da aşacağını sanmıyorum, onu da belirteyim. Dış gezegenler için de zaten yardımcı yöneticiler var. Örneğin Plüton geriliyor ve 3. evde Akrep var diyelim, 3. evin işleri de gecikecektir ama bu durumda Akrebin yardımcı yöneticisi Mars’a bakarak gecikmeye dair çıkarımlarda bulunabiliriz.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir