Astrolojik Dereceler ve Sabit Yıldızlar

İçindekiler

Kaynak, Joy of Satan’daki Astrolojik Dereceler ve Sabit Yıldızlar sayfasıdır. Bu yazıdaki “ben” dili kullanılan ifadeler, Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır.

Tüm burçların 0-1 dereceleri, güneş ve ay dönüşü gibi öngörüsel astrolojide kişinin hayatında önemli olayların başlangıcını simgeler.

Tüm burçların 29 derecesi, güneş ve ay dönüşü gibi öngörüsel astrolojide ilişkilerin bitişi, yaşanılan yerin terk edilmesi gibi hayattaki olayların bitişini simgeler.

Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının 0-1 dereceleri, hem öngörüsel, hem de doğumsal astrolojide inanılmaz kritik derecelerdir. Bunlar 4 Öncü Burçtur; Zodyak’ın gündönümü noktalarıdır. Ne başladıysa sürebilir de, sürmeyebilir de. Öncü Burçlar güçlü başlangıçlara işaret eder, ancak Sabit Burçların istikrarına da, Değişken Burçların uyum yeteneğine de sahip değillerdir. Terazi’nin 0-1 dereceleri öngörüsel astrolojide sıklıkla bir ilişkinin başlangıcını simgeler. Bu derecelerde olan gezegenler tarafından yönetilen meseleler, bu gezegenlerin konumlandığı evler ve bir doğum çizelgesinde bu gezegenlerin yönettikleri burçlar olan ev uçları, genellikle hayatta yüksek öneme sahiptir.

Boğa burcunun 0-1 dereceleri öngörüde iyisiyle, kötüsüyle her zaman kalıcıdır.

Öbür sabit burçların [Aslan, Akrep ve Kova] 0-1 dereceleri uzun süreli/kalıcıdır. Sabit burçlar kalıcılığı, istikrarı ve uzun süre dayanan şeylere işaret eder. Öngörüsel astrolojide, ne başladıysa bunun büyük ihtimalle uzun süre dayanacağı anlamına gelir.

İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarının 0-1 dereceleri, değişime tabi başlangıçlardır. Değişken burçlar her zaman için uyum sağlama yeteneği, yerinde duramama, huzursuzluk ve değişimi simgeler. Kararsız ve zayıf olabilirler. Öngörüsel astrolojide, ne başladıysa bunun değişime tabi olduğu anlamına gelir.

Balık burcunun 29 derecesi öngörüsel astrolojide kalıcı bir sona işaret eder, Boğa burcunun 29 derecesi de öyle.

Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarının 13 ve 26 dereceleri, bu derecede bulunan gezegen/lere veya ev başlangıç çizgilerine özel önem verir. Bu gezegenler tarafından yönetilen meseleler, bu gezegenler tarafından yönetilen evler tarafından yönetilen meseleler, veya bu derecelerin olduğu evler, çizelgenin sahibinin hayatında bu bahsedilen şeylerle alakalı bir şey olmasına işaret eder.

Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının 9 ve 21 derecelerinin talihsizliğe eğilimi vardır. Akrep burcunun 21 derecesi hem doğumsal astrolojide, hem de öngörüde kesinlikle kayıplara işaret eden bir derecedir, ama bu kayıp her zaman negatif değildir.

İkizler, Başak, Yay ve Balık burçlarının 4 ve 17 dereceleri, öncü burçların 13 ve 26 derecelerine benzerdir.

Gerek doğumsal, gerek de öngörüsel olarak Aslan burcunun 15 derecesi Zodyak’ın en kötü derecelerinden biridir. Seri katillerin, müebbet hapis yatan suçluların, kötü şans “kaderlerinde” olan kişilerin vs. çizelgelerinde öne çıkar. Çok küçük yaştan hem kör, hem sağır kalan Helen Keller’ın çizelge yardımcı yöneticisi Mars, 15 derece Aslan’daydı ve hiç hava burcu yoktu [Hava burçları iletişimdir]. Stevie Wonder [kör], Plüton’u 15 derece Aslan’daydı; Ludwig van Beethoven [sağır], Satürn’ü 15 derece Aslan’daydı.

Aslan burcunun 25 derecesi şiddetlidir, ve şiddet suçlarından hapiste olan bazı insanlar bu yerleşime sahiptir, özellikle de çizelge yöneticileri bu derecede olanlar. Buna ek olarak, bu öngörüsel bir çizelgede bir gezegenin bulunması için iyi bir derecede değildir. Bu yerleşimden, yönettiği meselelerle ve/veya içinde bulunduğu evle alakalı olarak sorunlar çıkacaktır. Bu alkol bağımlılığına çok güçlü bir şekilde işaret eden bir derecedir. Kronik olarak alkolik olan birçok kişinin Boğa, Aslan, Akrep veya Kova burcunun 25. derecesinde önemli gezegenleri vardır. Neptün işin içindeyse bu etki özellikle güçlüdür.

Boğa, Akrep ve Kova burçlarının 15 derecesi de talihsizdir, ancak Zodyak’ın en kötü derecelerinden biri olan 15 derece Aslan kadar değil.

Boğa’nın 16, 17, 18, 19, 22 ve 25 dereceleri hep şiddet dereceleridir.

İkizler ve Yay burçlarının ikisinin de 9 derecesi cinayet dereceleridir.

İkizler burcunun 17 derecesi cinayet derecesidir.

Öncü burçların [bu dereceyi en çok ilgilendiren özellikle Yengeç, ama daha az bir ölçüde Terazi, Oğlak ve Koç da] 6. derecesi olası bir fiziksel engele işaret eder, özellikle de gezegen birinci evde bulunuyorsa, önemli bir konumdaysa ve/veya çizelgedeki diğer şeyler bunu destekliyorsa.

Aslan ve Kova burçlarının ikisinin de 6 derecesi görme duyusu için çok kötüdür.

Aslan burcunun 12 derecesi güzellik derecesidir.

Başak ve Balık burçlarının 9 derecesi ölümün, acı çekmenin “hendeğe gömülmüş cesetlerin” burcudur.

Balık burcunun 9 derecesi, Zodyak’ın en kötü derecelerinden biridir.

Yay burcunun 9 derecesi savaşçı derecesidir, ve aynı zamanda cinayet derecesidir. Bu derecede önemli gezegenler aynı zamanda dini ve ruhani reformcuların çizelgelerinde görülür.

Bütün burçların, özellikle de sabit burçların 22 derecesi gerek doğumsal astrolojide, gerekse de öngörüde kötüdür.

SABİT YILDIZLAR

Başka gezegenlere birleşim veya zıtlık açıları için 1-2 derecelik açı toleransına (“orb toleransı”) izin verin. Birleşim ve zıtlık açıları önemli olan tek açılardır, birleşim açıları en önemlisi olmak üzere. Aşağıdaki yorumlar, sabit bir yıldız bir kişinin çizelgesindeki bir gezegenle veya ana aks [Yükselen, Alçalan, Tepe Noktası (“Midheaven” veya “MC”) veya Ayakucu (“IC”)] ile birleşim açısındaysa veya önemli bir konumdaysa önemlidir. Gezegenin doğası da sabit yıldızın doğasıyla birleştirilip buna göre analiz edilmelidir. Ana akslar ve çizelge yöneticileri gibi kişisel gezegenlere yapılan açılar önemlidir; ve hem hayat meselelerinde, hem de kişilikte sabit yıldızın etkisi vurgulanır.

En önde gelen sabit yıldızlar şunlardır:
Aldebaran; İkizler’in 9 derecesi
Regulus; Aslan’ın 29 derecesi
Antares; Yay’ın 9 derecesi
Formalhaut; Balık’ın 3 derecesi
Bu yıldızlar aynı zamanda majide de önemli olabilir.
Aldebaran “Doğu’nun Gözcüsü” (“Watcher of the East”) olarak bilinir.
Regulus “Kuzey’in Gözcüsü” (“Watcher of the North”) olarak bilinir.
Antares, “Batı’nın Gözcüsü” (“Watcher of the West”) olarak bilinir.
Formalhaut “Güney’in Gözcüsü” (“Watcher of the South”) olarak bilinir.

ALPHERATZ – [Sirrah] [Koç’un 14 derecesi]

Özgürlük, hareket aşkı, hız, entelektüel; ve zenginlik ve onurlara işaret edebilir. Kişilikte genellikle güçlü bir motivasyon, iradelilik ve harekete geçme yeteneği mevcuttur. Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla kamu önüne çıkarlar ve halk kitleleri arasında popülerlerdir. İlişkiler için iyi olan düşünceli ve uyumlu bir doğa vardır.

BATEN KAİTOS – [Koç’un 20 derecesi]

Zorunlu göç, kazalar ve gemi kazaları olabilir.

MİRACH – [Boğa’nın 0 derecesi]

Bu yıldız evlilikte mutluluk verebilir, sanatsal yetenek bahşedebilir ve güzellik için sevgi [güzelliği sevmek anlamında] verebilir. Sıklıkla güçlü bir sezgi duyusu vardır, bununla birlikte de parlak bir zihin, ve bolca yaratıcı yetenek. Mizaç bonkör ve sevecendir. Bu insanlar genelde kolay arkadaş edinir ve başkalarına ilham verirler. Mirach güzellik ve de ev ve aileye karşı sevgi verir.

HAMAL – [Boğa’nın 6 derecesi]

Kişisel bağımsızlık ihtiyacı vardır. Bu insanlar genelde güçlü bir iradeye sahiptir, ve otoriteden hazetmezler. Bu yerleşim bağımsız düşünme ve liderlik yeteneği verir. Bazı durumlarda, acımasızlık ve önceden planlanmış suç olabilir.

ALMACH [Alamack] – [Boğa’nın 14 derecesi]

Bu yıldız popüler bir nüfuz verip kişiyi sevilir kılar ve başkalarından gelen faydalar getirir, aynı zamanda da öne çıkan bir pozisyon ve olası olarak da ün. Sıklıkla sanatsal yetenek vardır.

CAPUT ALGOL – [Boğa’nın 25 derecesi]

Caput Algol, zodyağın en şiddetli yıldızlarından biridir. Doğum çizelgelerinde bu, son derece şiddetli bir mizaç verir, cinayete eğilimle birlikte. Bu şiddet dolu eğilimler kişi uyuşturucular ve/veya alkolün etkisi altındayken yoğunlaşır. Burada pis, hiddetli, kaba ve vahşi sarhoşu görüyoruz. Olumlu olarak da atletik yetenek bahşedebilir. Bu yoğun mizaç, süblimleştirildiğinde [daha “üstün”, pozitif bir forma sokulduğunda] kişiye en tepeye ulaşması yönünde azim verebilir, ancak bu derecede bulunan gezegenin yönettiği meseleler sıklıkla felaket ve talihsizlikle sonuçlanır. Alçalan burçla birleşim açısındayken, şiddet başkalarından gelebilir, özellikle de sevgili veya evlilik partnerinden. Güneş’inin bu yıldızla birleşim açısında olup patolojik yalancı olan birden çok insan gördüm.

ALCYONE – PLEİADES – [Boğa’nın 29 derecesi]

Bu yıldız görme duyusu için kötüdür ve körlüğe bile sebep olabilir. Aynı zamanda üzerine ağlanacak üzücü olaylar getirir. Keskin bir sezgi, güçlü bir hırs ve haşince yargılayıcı bir doğa olabilir. Sıklıkla doğaya ve dışarıya, açık havaya bir sevgi vardır. Olası olarak yüze yaralanmalar olabilir.

HYADES – [İkizler’in 5 derecesi]

Hyades güçlü bir cinsel iştah verir, bununla birlikte de açgözlü, aşırı keyifçi, ölçüsüz bir doğa. Bu insanlar sıklıkla başkalarını sömürücüdürler. Hayatta şahane başarı olabilir, ama kontrolsüzlük ve kötü alışkanlıklar kişinin felaketine sebep olabilir. Sıklıkla çokça yaşam gücü ve dirilik vardır, ve enerji seviyeleri yüksektir. Bu yerleşim dövüş/savaş aktiviteleri ve askeriye konularında yetenek verir.

KUZEY BOĞASININ GÖZÜ, EPSİLON TAURİ – [İkizler’in 7 derecesi]

Bu yıldız sanatsal yetenek, yazma yeteneği, popülerlik, bilimsel ve okült yetenek verir ve sıklıkla, astrologların çizelgelerinde göze çarpar. Bu insanlar genelde seçtikleri alana olağanüstü katkılarda bulunurlar.

ALDEBARAN – [İkizler’in 9 derecesi]

Doğu’nun Gözcüsü.

Aldebaran elleri ve parmakları yönetir. Akciğerlerin zayıf olmasına ve olası olarak zatürreye eğilim vardır. Ölüm sıklıkla şiddetlidir. Bu yerleşime sahip insanların yükseklere hırsları vardır, ve sıklıkla kendilerine tehlikeli düşmanlar çekerler.

RİGEL – [İkizler’in 16 derecesi]

Rigel uzun süren zenginlikler, onurlar ve lütuf verir. Önemli bir konumda olunca askeri kariyer için iyidir [özellikle de Tepe Noktası ile birleşim açısındaysa] ve mekaniğe yönelik yetenek verir. Öğretmenlik yeteneği vardır ve kişilik biraz uyumludur. Azimli ve çalışkanlardır, bu insanlar efor sağlamaya devam ettikleri sürece tepede kalabilirler.

BELLATRİX – [İkizler’in 20 derecesi]

Bellatrix, sonu felaketle bitebilecek askeri ve başka çeşit onurlar getirir. Bu yıldız görme duyusu için kötüdür. Hızlı karar verme kabiliyeti vardır. Bu yıldızı önemli bir konumda olanlar genellikle fikirlerine güçlü bir şekilde bağlıdır, ve çatışmacı, cüretkar ve maceracı bir doğaya sahiplerdir. Bellatrix Tepe Noktası ile birleşim açısındaysa, kişi dolandırıcı veya sahteci olabilir.

CAPELLA – [İkizler’in 21 derecesi]

Sıklıkla üstün bir zeka vardır, öğrenme ve araştırma aşkıyla birlikte. Capella askeri ve/veya dini onurlar ve zenginlikler, ardından da sıklıkla mahvolmaya kadar giden israf ve sarfiyat getirir. Kişilik bir açıdan garip ve sıra dışı olabilir.

ALNİLAM – [İkizler’in 23 derecesi]

Alnilam onurlar bahşeder, özellikle de Tepe Noktası ile birleşim açısındaysa.

POLARİS – [İkizler’in 28 derecesi]

Polaris ruhani güçler ve bunlarla kazanılacak çokça saygı verebilir. Olası olarak kronik hastalıklar ve/veya fiziksel problemler olabilir. Başkalarından gelen paralar sorunlar veya kayıpla karşılaşabilir. Bu yıldız önemli bir konumdayken, içgüdüler ve sağduyu güçlüdür, aynı zamanda kişinin yolunu bulma yeteneği de.

BETELGEUSE – [İkizler’in 28 derecesi]

Bu en talihli sabit yıldızlardan biridir ve hayatta büyük başarı yakalamış insanların çizelgelerinde sıklıkla öne çıkar. Betelgeuse zenginlik, onurlar, ün ve talih getirir.

SİRİUS [ALPHA CANİS MAJOR] ORİON’UN BÜYÜK KÖPEK YILDIZI – [Yengeç’in 13 derecesi]

Hükümette güçlü bir pozisyon, bununla birlikte onurlar ve ün. Köpeklerden gelen tehlike olabilir, şiddete karşı savunmasızlıkla birlikte.

CASTOR – [Yengeç’in 20 derecesi]

Olası olarak şiddet, bununla birlikte bir anda gelen ün ve bunun arkasından da hapishane veya itibarın lekelenmesi. Castor gözlere zayıflık ve yüze de yaralanmalar getirir. Mizaç genellikle iyi huyludur, güçlü prensiplerle birlikte.

POLLUX – [Yengeç’in 23 derecesi]

Pollux atletik yetenek verir ve dövüş sanatçıları, boksörler, dövüşçüler ve savaşçılar için faydalıdır. Bu yıldız görme duyusu için kötüdür, ve gözlere ve yüze yaralanmalar getirebilir. Zehirlerle bir bağlantı olabilir. Onurların ardından sıklıkla gözden düşme ve itibarın lekelenmesi, ve olası olarak da hapse düşme gelir. Acımasız, ince ve entrikacı bir doğa olabilir.

PROCYON – [Yengeç’in 25 derecesi]

Köpek sevgisi, ama köpeklerin ısırıklarına yönelik bir tehlike olabilir. Başarı, kişisel emekler yoluyla gelir. Sıvılar, zehirler ve gazlardan tehlike. Mizaç sıklıkla kıskanç, kavgacı ve güçlü iradeli olur. Bu insanlar fikirlerin faaliyete geçirilmesini severler.

PRAESEPE – [Aslan’ın 7 derecesi]

Praesepe görme duyusu için çok kötüdür. Başkalarından kayıplar gelebilir. Karakter sıklıkla maceracı, vahşi, sapkın ve pervasızdır.

ALPHARD – [Aslan’ın 26 derecesi]

Kontrolsüzlük, şiddet, etik yoksunluğu, hapishaneye düşmeye ve trajediye tabi olma. Zehirlerle ve toksinlerle bağlantı.

REGULUS – [Aslan’ın 29 derecesi]

Kuzey’in Gözcüsü.

Astrolojik yetenek, bağımsız ve neşeli. Yıkıcı eğilimler ve askeri onurlar olabilir. Bu insanlar sıklıkla güç pozisyonları ve bununla birlikte başarı edinir, ve liderlik yetenekleri vardır. Aynı zamanda itibarın lekelenmesi ve seçkin bir pozisyondan vahim bir düşüş olabilir.

ZOSMA – [Başak’ın 9 derecesi]

Mağduriyet, mutsuzluk, acı çekme, dezavantajlılığa ve istismara tabi olma. Bu yıldızı öne çıkan kişiler sıklıkla bir şekilde ciddi acı çekerler. Fiziksel problemler ve/veya engeller olabilir.

DENEBOLA – [Başak’ın 21 derecesi]

Onurlar ve zenginlik, dürtüsellik, itibarın lekelenmesi, pişmanlıklar, doğal kuvvetler aracılığıyla talihsizlikler.

VİNDEMİATRİX – [Terazi’nin 9 derecesi]

Omurilik problemlerine sahip olmaya yatkınlık olabilir. Evlilik talihsiz olabilir ve bazı durumlarda, partnerin ölüm yoluyla kaybedilmesi mümkündür. Sıklıkla kadınlarla büyük problemler ve kadınlar yoluyla kayıplar vardır. [Burada Bill Clinton mükemmel bir örnek.]

ALGORAB – [Terazi’nin 13 derecesi]

Yıkıcı, kötücül, zalim, kaltaban ve yalancı. Burada haysiyetsiz işadamını veya politikacıyı görüyoruz. Karakter benmerkezcidir, ve alımlı ve sinsi olabilir. Yalancılığa ve dürüst olmamaya çok güçlü bir eğilim vardır.

SPİCA – [Terazi’nin 23 derecesi]

Zenginlik ve onurlar olabilir, talih ve ünle birlikte. Spica bilimlerde, sanatlarda, yazmada ve müzikal olarak yetenek verebilir, ve çokça yaratıcılık. Bu insanlar genellikle sosyaldirler. Spica, birleşim açısında olduğu her gezegene çok büyük bir destekçidir.

ARCTURUS – [Terazi’nin 23 derecesi]

Kişisel emekler ve kendi kendini yönetme yoluyla kalıcı başarı. Talih yolculuk aracılığıyla gelebilir. Mizaç fevri olabilir.

PRİNCEPS – [Akrep’in 2 derecesi]

Ortalama üstü zeka, araştırmaya faydalıdır ve bilime yetenek vardır.

ALPHECCA – [Akrep’in 11 derecesi]

Bu yıldız kişiyi sanatkârane yapar, şiirsel yetenek ve okült ve şifa becerisi ile birlikte. Sıklıkla iş yönünde başarı ve liderlik yeteneği vardır. Münzevi olmaya eğilim vardır.

GÜNEY TERAZİ (“SOUTH SCALE”) – [Akrep’in 14 derecesi]

Bu yıldız kişiye sorunlar çıkarabilir, çünkü 15 derecede birleşim açısındadır. Fiziksel bozukluklar ve/veya ciddi sağlık problemleri olabilir. Bu yıldızın kişiyi zehirlenmeye tabi yapma namı vardır.

KUZEY TERAZİ (“NORTH SCALE”) – [Akrep’in 18 derecesi]

Bu yıldız sıklıkla onur, seçkinlik, hırs ve iyi talih verir.

UNUKALHAİ – [Akrep’in 21 derecesi]

Bu yıldız hem doğumsal astrolojide, hem de öngörüde bir alanda bir kayba işaret eder. Bu kayıp, öngörüde her zaman negatif değildir. Sapkınlıklar, otokontrol eksikliği ve zehirlerden tehlike olabilir. Kişilik kaba ve bayağı olabilir.

ANTARES – [Yay’ın 9 derecesi]

Batı’nın Gözcüsü.

Mizaç dürtüsel, dikbaşlı, inatçı ve cesur olabilir. Yaşam beklenmedik olaylarla, beklenmedik alaboralarla ve değişimlerle karşılaşır ve başarının kaybı, kişinin kendi kendini mahvetmesinden gelebilir. Onurlar ve lütuf getiren, dövüş yönünde ve askeri kabiliyet vardır. Bu bir savaşçı yıldızıdır. Bu yıldızı çizelgelerinde önemli bir konumda olan kişiler sıklıkla ruhani ve dini baskıya karşı isyan çıkarıp, bu alanlarda esaslı değişimler getirir.

LESATH – [Yay’ın 23 derecesi]

Dobra, sapkın, asitlerle ilişkili, ve tehlike arz eder.

ACULEUS – [Yay’ın 25 derecesi]

Görme duyusuyla sorunlar olabilir. Aculeus liderlik yeteneği verir, ama kişiyi zihinsel, sözlü ve/veya ruhani saldırıya tabi kılar. Bu insanlar sıklıkla dedikodu kurbanıdırlar.

ACUMEN – [Yay’ın 27 derecesi]

Bu insanlar, bu yıldızın olumsuz bir etkisi olarak hayat tarafından aşındırılıp artık umursamayı bıraktıkları bir noktaya gelebilirler. İtibarın lekelenmesi, yasal sorunlar ve olası olarak hapse düşme olabilir.

VEGA – [Oğlak’ın 15 derecesi]

Okültte yetenek, zenginlik ve ünle birlikte. Mizaç idealistik, kasıntı, umutlu, sanatçı ve zarif ve kibardır.

DENEB – [Oğlak’ın 19 derecesi]

Askerlik, başarılı savaşçılar, liderlik yeteneği ve komuta için iyidir. Mizaç sıklıkla iyicildir.

TEREBELLUM – [Oğlak’ın 24 derecesi]

Açgözlü, entrikacı ve kurnaz. Talih olabilir, ama suçluluk ve olası olarak kötü bir şöhret ile.

ALTAİR – [Kova’nın 1 derecesi]

Gözüpek, kendinden emin, inatçı, bir anda gelen zenginlik, yüksek komuta pozisyonu, sürüngenlerden tehlike, maceraperest bir risk alıcı.

GİEDİ – [Kova’nın 2 derecesi]

Sıklıkla fedakarlıklar yapılır, ve hayatta tuhaf olaylar olur. Çokça şüphe ve güvensizlik vardır.

ARMUS – [Kova’nın 11 derecesi]

Dırdırcı, dengesiz, adi, kindar.

DENEB ALGEDİ – [Kova’nın 23 derecesi]

Kişinin hayatı sıklıkla değişimlerle doludur, hayatı uçlarda yaşamayla birlikte. Bu insanlar genellikle güvenilir, adil ve makuldür, insan doğası yönünde bilgili olmakla birlikte.

FORMALHAUT – [Balık’ın 3 derecesi]

Güney’in Gözcüsü.

Bu yıldızın etkileri iyisiyle, kötüsüyle değişken olabilir. Bu yıldız başarı ve finansal varlık verebilir, ama sıklıkla çok sıkı çalışma ve bolca sorumluluk vardır. Bu, hangi gezegene birleşim açısı yapıyorsa onu arttırıp güçlendirebilir.

DENEB ADİGE – [Balık’ın 4 derecesi]

Bu yıldız sıklıkla ortalama üstü zeka ve idealistik bir doğa verir. Para, bilim ve sanat aracılığıyla kazanılabilir. Sıklıkla psişik yetenek ve sevimli bir mizaç vardır.

ACHERNAR – [Balık’ın 15 derecesi]

Soylu onurlar, devlet görevliliğinde başarı, felsefi, sabırlı, dine yatkın. 15 derecede olan herhangi bir gezegende talihsizlik ve problemler olabilir.

MARKAB – [Balık’ın 23 derecesi]

Ateşten, ateşli hastalıklardan, kesiklerden ve darbelerden tehlikeye yatkınlık olabilir. Bu yıldız iyi talih getirebilir, ve ruhani uğraşlara ve meditasyona faydalıdır. Kişinin arzuları sıklıkla gerçekleşmez.

SCHEAT – [Balık’ın 28 derecesi]

Talihsizlik, olası olarak intihar, boğulma, kişinin cinayete kurban gitmesi ve süratli bir şekilde arkadaş kazanma ve de kaybetme olabilir. Mizaç genelde öngörülemezdir, hayal kurmaya eğilimle birlikte.

 

Gezegenler: Burçlar, Ev Pozisyonları ve Açılar

 

 

“Astrolojik Dereceler ve Sabit Yıldızlar” hakkında 24 yorum var

 1. Şimdi diyelimki Ay 22 Koç 38′ 10′ olsa diyelimki 22 yimk baz alacağız tam anladım 🙂

  1. Esenlikler,

   22 derece oluyor, 38 dakika, 10 da saniye.

   Derece en önemlisi ama aynı zamanda en genişi, dakika ve saniyeye indikçe de kesinlik netleşiyor. 2 dereceye kadar hata payıyla yıldızları kontrol edebilirsiniz. Yani atıyorum Koç’un 22. derece ve 38 dakika, 10 saniyesinde değil de tam (yani 0 dakika ve 0 saniye) 22. derecesinde veya daha azında bulunsaydı Baten Kaitos yıldızına açı olacaktı. Öyle düşünün. Ama sizin dediğiniz yerleşim, 38 dakikadan “kurtarıyor”, bu yıldızla pek bir alaka kalmıyor.

   İyi geceler.

 2. Bu yıldızların bizde yarattığı etkiyi ortadan kaldırabilirmiyiz ? Büyü veya başka bir yol ile ?
  Mesela bende scheat(balık 28′) var. Bu yıldızın bana verdiği kişiliksel özellikleri nasıl tersine çevirebilirim ?

  1. Tersine çevirmekten ziyade, Negatif Karma’yı Kırma çalışmalarıyla önceki yaşamlarınızdan kalan kötücül yerleşimlerin kendiniz üzerindeki etkisini yok edebilirsiniz.

 3. Boğa 29 derece kalıcı son dediniz ! Benim şu an 29 derece ! Nasıl bir son acaba ?

  1. Çizelgenizin bütününe göre değişir, ölümcül bir şey olmaz zaten, merak etmeyin. Çizelgenizin hayatnızıda etkisi varsa sizin de onu kontrol edebilme/kontrol altında tutabilme gücünüz ve yeteneğiniz var. Bir Satanist’in bu tür konulardan korkmasını gerektirecek bir şey yok. Özü ruhumuzda ve ruhumuzu koruyabilme, güçlendirebilme yeteneği bizim elimizde zaten.

 4. Cinayet derecelerinden kasıt nedir tam olarak? Cinayete kurban gitme ihtimali tarzı bir durum mu acaba?

  1. Evet. Tabii Koruma Auranızı güçlü tuttuğunuz ve bu tür tehlikelerin farkında olup ona göre hareket ettiğinizde başınıza bir şey gelme ihtimalini imkansıza yakın tutarsınız.

 5. Merhaba karmayı kırma çalışmalarını nasıl yapabilirim? Satanizme özgü bir çalışma var mı yoksa internette yer alan çalışmalardan birini yapsam yeterli olur mu?

  1. İnternette “Negatif Karma” diye aratırsanız sizin bunun nasıl üstesinden geleceğinizi anlatmazlar, onunla nasıl “yaşamayı öğreneceğinizi” anlatırlar. Yeni Çağcı, yanlışın da yanlışını anlatan kaynaklara gittiğinizde ortalama olarak şöyle bir şeyle karşılaşırsınız:

   “Negatif Karmam ile ilişkili olduğunu düşündüğüm problemleri yıllardır yaşıyorum ve çocuğum öldürüldü, eşim tecavüze uğradı ben de işimi kaybettim.”

   “Acını anlıyorum :((( Benim de flörtüm iki gündür mesaj yazmıyor bana. Bu acılarla yaşamayı öğrenmemiz lazım, sonuçta unutmak her şeyin ilacıdır… Acını öyle iyi anlıyorum ki. 🙁 Kimse benden daha iyi anlayamaz gerçekten şu an. O kadar iyi anlıyorum yani, dediğim gibi benim de flörtüm yazmıyor birkaç gündür bir jilete bir bileğime bakıyorum o derece yani. :(”

   Aynı bu “moral makinesi” güruhların özellikle son zamanlarda popüler olan “Negatif Karma’dan Kurtulma Subliminali” gibi tamamen anlamsız ve işe yaramayan “””teknikleri””” de ortaya çıkmaya başladı. Ancak onların bilmediği nokta şu ki Negatif Karma yalnızca bir bilinçaltı subliminaliyle düzelmez ve bu aslında ruhunuza bağlıdır.

   Negatif Karma’yı Yıkma çalışmasını sitemizde birkaç yerde paylaştık, yine de sizin için buraya yazıyorum:

   [Başlangıçta 666 Enerji Yükseltme]
   AUM × 1

   URUZ × 111

   “Pozitif, sağlıklı bir şekilde ve kalıcı olarak negatif karmadan bütünüyle kurtuluyorum, temizleniyorum ve arınıyorum.” × 9

   ANSUZ × 111

   “Pozitif, sağlıklı bir şekilde ve kalıcı olarak negatif karmadan bütünüyle kurtuluyorum, temizleniyorum ve arınıyorum.” × 9

   AUM × 1

   Ay küçülürken ve Güneş gününde, bir Güneş saatinde başlayabilirsiniz.

   1. Çok teşekkür ederim verdiğiniz bilgiler için. Bana da videolarda vesaire göz attığım meditasyonlar sorunları halı altina süpürüyor gibi gelmişti. Sanki gülümseyerek ve affederek bütün sorunlar düzelecekmiş gibi.

   2. 24 gündür ansuz uruz’u 55 tekrarlı yapıyordum
    111’e geçsem çalışma mı bozulur yoksa etkisi mi artar ?

   3. Ay büyürken yapılması daha doğru değilmi ay küçülürken kara büyüyle ilgili çalışmalar yapıldığını okumuştum fakat bu çalışma daha pozitif bir çalışma değilmi ay büyürken olması daha mantıklı olmazmı ve bir çok kez NKY çalışmasını şu şekilde gördüm AUM x1

    Ansuz x54

    Pozitif ve sağlıklı bir şekilde, tamamen ve kalıcı olarak negatif karmadan tümüyle arınıyorum ve temizleniyorum. 9x

    URUZ x54

    Pozitif ve sağlıklı bir şekilde, tamamen ve kalıcı olarak negatif karmadan tümüyle arınıyorum ve temizleniyorum. 9x

    Sowilo x3

    AUM x1
    toplamda titreşimler 111 e denk geliyor bu şekilde daha mantıklı değilmidir 222 dahamı iyi olucaktır ?

    1. İsteyen 111 tekrar yapar, isteyen 222. Tabii tekrar sayısı daha fazla olduğu için 222 tekrar daha çok etki eder elbette.

     Ayrıca Negatif Karma’yı Kırma çalışması Ay büyürken yapılmaz. Elbette pozitif bir çalışma, ancak Ay küçüldüğünde yaptığımız çalışmaların amacı yalnızca bir şeye zarar vermek değil, aynı zamanda bir şeyleri ortadan kaldırmak, engelleri ortadan kaldırmak, engelleri yıkmak, vesaire. Negatif Karma’yı Kırma çalışması eski hayatlarımızdan gelen ruhumuzun üstündeki karmayı yıkmak için yapıldığından Ay küçülürken başlıyoruz.

 6. Caput algol yıldızı hem güneşim hem de kuzey ay düğümümle kavuşum yapıyor. Çok kötü bir birleşim mi sizce?

  1. İyi yanları da var, kötü yanları da. Tabii Güneş ile birleşim açısı olduğunda yalan söylemeyle alakalı belli problemler yaratabiliyor.

   1. Bilemiyorum. Aslında nadiren yalan söylerim. Genelde fazla dobra ve doğru konuşarak insanları şaşırtmayı seviyorum.

    1. Bir çizelgede onlarca sayıda değişken oluyor, dolayısıyla bu açının etkisini nötrleyen bazı açılar olabilir elbette. Güneş’inizde Caput Algol varsa belki de çizelgenizde ya da Merkür’ünüzde Koç vurgusu vardır, vesaire. Bu “dobra ve sahici konuşma”yı etkiler biraz. Tabii bu açının nötrlenmesinin tek yolu bu değil, yalnızca örnek veriyorum ben.

 7. merhaba, bir sorum olacaktı
  fomalhaut ile jüpiter karşıt açım var 1 orb. acaba yıldız etkisini gösterir mi?
  bir de scheat 29 derece ve mars ile kavuşum yapıyor 2 orb ile, nelere dikkat etmem gerekiyor? bu yıldızın pek iyi bir şöhreti yok gibi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir