YHVH: “Allah”ın Gerçek Kimliği

Merhaba sevgili okurlar. Sürekli İslam’a sövmek olmaz, azıcık da İslam’la zaten birebir aynı olan başka bir ölüm programı olan Hristiyanlığı; daha da spesifik olacaksak Musevilerin, Hristiyanların ve Müslümanların tapındığı sözde “tanrı”yı irdeleyelim dedik. Bakalım neler çıkacak.

Başlangıçta belirtmek isteriz ki bu yazıda Hristiyanlık hakkında söylenen her şey İslam için de geçerlidir; zira ikisi de Yahudilerin elinin altından çıkmadır. İkisinde de Yahudi “peygamber”ler boldur, ikisinde de Yahudi adetler boldur ve ikisi de asla varolmamış Yahudi figürlere tapınmayı ve Yahudi geleneklerini uygulamayı öğütler. Yani üzgünüz Müslümanlar, ama hepiniz aynı Yahudi putuna tapıyorsunuz. Ama merak etmeyin, gözleri açılanları gerçek Gök Tanrılar tekrar aralarına kabul edecektir! 🙂 Neyse, daha fazla uzatmadan bu makalemize de başlayalım.

Yahudi/Hristiyan İncili her zaman için insanları okültten, büyücülükten, “cadılık”tan ve zihnin işleyişlerinden ve çalışmalarından uzak tutmak için aşırı miktarlarda korkuyu araç olarak kullanmıştır. Şimdi vereceğimiz açıklamalar bunun sebebini barizce göstermektedir. Bir büyünün (buna Hristiyanlık veya Pislam gibi küresel çapta insanları aptallaştırma ve köleleştirmeye dayalı “büyü”ler de dahil) başarılı olması için kurbanın gerekli bilgiden yoksun olması, iyi bir koyun olması ve sadece “iman etmesi” gerekmektedir.

Göç/Mısır’dan Çıkış 22:18 – “Büyücü kadınları (Cadıları) yaşatmayacaksınız.”

YHVH” veya daha bilinen adıyla “Yahweh”/”Jehova” Yahudi büyüleri için bir sistemden başka bir şey değildir. “YHVH” denilen “Tetragrammaton”/”Dört harfli isim” 4 köşeyi ve elementi temsil eder, “INRI”nın 4 asil gerçeği simgelediği gibi. Bunlar büyünün dört köşesini ve herhangi bir büyü çalışmasında yüksek öneme sahip 4 elementi temsil ederler. “YHVH” (Yahudilerin kullandığı) büyülerde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Yahudiler orijinal Kabala‘yı Mısırlılardan çalıp bozdular. Genel olarak farklı kombinasyonlarda “Yod Heh Vau Heh” diye söylenilir.

Centil halklara, onları tüm bilgi ve güçten yoksun bırakılmak adına boğazlarından aşağı zorla Hristiyanlık yutturuldu. Tepedekiler iki tarafı da ortaya karşı oynamaktadırlar. Bunun anlamı düşmanın iki tarafın da içine sızarak içeriden çalıştığıdır – iki tarafa da birbirini kırdırıp kendileri ilerlerler. Bu duruma örnek verecek olursak herkese açık ve kamunun da göreceği bir şekilde son derece sıkı bir şekilde uyuşturucu ticaretinin ensesine çöken bir polisin aynı zamanda topluluğunun ve ailesinin bilinci dışında uyuşturucu ticaretinde bulunması gibi bir örnek uygun olacaktır.

Romalı’ların 70 yılında “Solomon’un Tapınağı”nı yağmalamasından sonra Hristiyanlık Yahudiler tarafından dünyayı ruhun ve zihnin kadim güçlerini kontrol edebilme amacıyla icad edilmiştir. Yahudilerin kendileri de Nazıralı’nın (İsa’nın) Pagan panteonlarından 20 küsür kahramanın çarmıha gerilme hikayesine dayanan kurmaca bir karakter olduğunu bilmektedirler. Ama bu varlığa yüzyıllardır inanılması ve ona dua ve tapınma aracılığıyla akıtılan psişik enerji aracılığıyla astral planda belli bir “hayata” sahip oldu. Ama sadece bir düşünce formu olarak. Örneğin Odin bir ağaçtan asıldı, Set bir “furka”da çarmıha gerildi, Buda aydınlanmak için Bo (Boa – yine yılan alegorileri) ağacının altına oturdu, ve daha pek çok örnek var. Nazıralı’nın karakterinin de büyük kısmı Persli Tanrı “Mithra”dan çalıntıdır. Bir büyü yaparken bir bağlantı yaratılması çok önemlidir, o yüzden Nazıralı’yı sıfırdan yaratmak yerine Pagan efsanelerinden parazit gibi beslenmek çok daha verimli oldu.

Hristiyanlığın durumunda tüm eski Pagan (Centil) Tanrıları bağlandı ve kurmaca Yahudi varlıklar yerlerini aldı. İbrani “Bakire Meryem” Astaroth’un yerine geçti, İbrani “Musa” efsanesi Sargon’dan çalındı (ikisi de gizlilik içinde doğdu, kamıştan yapılma bir sepetin içinde bir nehirden aşağı süzüldü ve kraliyet ailesi tarafından evlat edinildi.), İbrani İbrahim/Abraham Hindu Brahma’dan çalıntı. “Brahma” Sanskritçe’de “çok” demektir. Bu bitmek bilmeyen liste devam ediyor. Bu konuda daha fazla bilgi için Exposing Christianity sitesine bakabilirsiniz. Hristiyan inancında ondan yüzlerce ve hatta binlerce yıl daha eski olan Pagan dinlerinden çalıntı olmayan hiçbir şey yoktur. Centillerin ırksal belleklerinde çok güçlü bir yer edinmiş olan Pagan Tanrılarının yerine köle gibi itaat edinilip tapınılacak İbrani karakterler geçti. Birinin yerine uymayan kalıba zorla lego parçası oturtulurmuş gibi diğeri geçti ve Tanrılarımızla bağımız istismar edilerek onların figürlerini, hikayelerini ve isimlerini çalan İbrani figürlerine bağlanmamız kolaylaştırıldı. Bu muazzam bir güç ve kontrol edinmek için gereken sahneyi hazırladı.

Hristiyanlık ve İslam her zaman için Centil nüfuslarından ruhani güç ve bilgiyi almak ve bizi Tanrılarımızdan, bilhassa da İbranice’de anlamı “Düşman” olan, gerçekte ise “Ebedi/Mutlak Gerçek” anlamına gelen Satan/Şeytan olan Gerçek Yaratıcı Tanrımızdan uzak tutmak için birer araç olmuştur. Rahip ve lider olan Centiller işkence ile infaz edildi. Hristiyanlığa dönüp Pagan köklerini zorla terketmeyenler de aynı kadere maruz kaldı ve eski dinlere en ufak bir bağlantısı olduğundan şüphe bile duyulan her Centil “kafir” damgası yiyip idam edildi. Tabii Yahudiler Hristiyan Kilisesi’nin Orta Çağlar sırasında kendi ufak topluluklarına da zulmettiği konusunda ağlayıp sızlarlar, ama bu sadece Yahudilerin klasik iki tarafı da ortaya karşı oynama taktiğidir ve tepedeki Yahudiler bir amaca ulaşmak için kendilerinden olanlardan bile kaç tane kıymaları gerektiğini önemsemez.Tomás de Torquemada, İlk İspanyol Engizisyonu Lideri, bir Yahudiydi.

Yahudiler en başından beri Katolik Kilisesi’nin (yani orijinal Hristiyan Kilisesi) tüm kontrolüne sahipti. Çoğu Katolik Papa Yahudi kökenliydi, örneğin annesi Katz (popüler bir Yahudi soyismi) soyisimli bir Yahudi olan ve Ortodoks Yahudiler tarafından da Yahudiliği tanınan John Paul II. Katolik Kilisesi “günahları” itirafla çıkarma yoluyla Centil liderler ve soylular dahil herkesi en hassas yerlerinden yakalamıştı. Herkesin en derin ve karanlık sırlarını biliyorlardı.

Katolik Kilisesi Hristiyanlığın kale duvarıdır. Protestan reformasyonundan beri Yahudiler bu mezhepler üzerinde de kontrol sahibi oldular. “Dünya Kiliseler Konseyi (World Council of Churches)” buna başka bir örnektir.

Yahudiler bu zamana kadar onların “tanrı” figürlerine tapınan Centiller sayesinde istedikleri gibi kullanabilecekleri muazzam bir psişik enerji havuzuna sahipti. Yahudiler kendilerini “Tanrının seçilmişleri”, Hristiyanlığın yıldızları olarak atadılar. Nazıralı İsa da bir Yahudiydi (asla varolmamış olsa da); “Bakire Meryem” ve  kocası Yusuf Yahudiydiler, Nazıralı’nın “12 havarisi”nin (İsa pisliği de eklenirse 13 olur, 13 kişi bir coven yapar – yine kadim Pagan dinlerinden bir çalıntı!) hepsi Yahudiydi. Buna ek olarak Eski ve Yeni Ahit’teki tüm karakterler Centil karakterlerden çalıntı olup değiştirilerek “seçilmiş” Yahudilere dönüştürüldüler.

Bu yüzden Yahudilerin gizli kapaklı işleri ve okült konularında cahil olan ortalama Centil Hristiyan ve Müslüman bu Yahudi enerji girdabına teslimiyet, tapınma ve dua yoluyla gittikçe daha çok enerji akıtıyor ve sonra da insanlar neden Yahudiler kadar ufak bir azınlığın dünyadaki en fazla nüfuz ve zenginliğe sahip olduğunu merak ediyor. Hristiyan ve Müslüman Centiller yüzyıllardır çok güçlü bir büyünün etkisi altında denebilir.

Bizi Tanrılarımızdan, geleneklerimizden ve ruhani ve dini mirasımızdan toplu katliam yoluyla ayırdılar, geçmişimizi ve tarihimizi tüm Centil bilgilerinin tedavülden kalkmasından da faydalanarak bilinmeyene duyulan korku ve düpedüz yalanlarla değiştirdiler.

Pislik melekleri de çoğu zaman klasik olarak 7 harfe sahiptir: Gabriel, Raphael, vesaire. 7 klasik olarak 7 çakrayı temsil eder ve “Jehova”da toplanan, bizden çalınan bu güç Centil Tanrılarını bağlayıp “Goetia”yı kullanarak kendilerine hizmet ettirmekte kullanıldı. Goetik kara kitaplar veya “grimoire”lar hep Yahudilerden çıkmadır, örneğin “Solomonun Anahtarı” veya “Sihirbaz Abramelin’in Kutsal Büyü Kitabı” ve daha niceleri (bunların çoğu internetten bulunabilir); hepsi de Centiller bu dili bilmiyor diye orijinal olarak İbranice’de yazılmıştır. Bütün bunlar İbranice sembol ve titreşimleri kullanır ve canavarlara, korkunç yaratıklara dönüştürülerek aşağılanmaya çalışılan Centil Tanrılarımıza karşı direkt olarak ağır bir küfür ve hakarettir. Centil Tanrıları artık bağlı değillerdir ve bu kitapların içindeki bazı bol keseden sallayan kehanetler artık kayıp gitmiştir, örneğin “Azazel’in ebediyete kadar bağlı kalacak olması” gibi. Sizi temin ederiz ki şu an tamamen özgür.

Hristiyanlık ve İslam adım adım ilerler. Kurmaca olduğu için ruhani olarak güvenilmezdir. Zaman zaman belli Hristiyanlar ve Müslümanlar bu enerji girdabına anlık olarak erişip sonuç elde etmiştir, evet. Dua grupları, muazzam istek ve umuda sahip çırpınışlar psişik enerji yaratır. Bu da bazen istenilen sonucun elde edilmesine yarar. Ama kandırılan Hristiyanlara ve Müslümanlara inançlı, “imanlı” olmaları söylenir. Bir büyünün veya yönlendirilmiş bir zihinsel çalışmanın başarılı olması için inanca sahip olmak o çalışmanın başarılı olması için şarttır denebilir. Ama konu bu İbrahimi inançlar olunca ortada sağlam bir teknik, enerji yükseltme ve doğru bilgi olmadığı ve üstüne üstlük de enerjinin çoğunun Yahweh’e gittiği için onlar deneme-yanılma (çok yüksek çoğunlukla da yanılma), hatta genel olarak deneme-yamulma (yine çok yüksek çoğunlukla yamulma) yoluyla çalışırlar. Elde edilen tek tük sonuçlar da kandırılmış yığınların inancını korumaya yeterlidir, zira onlar bu sonuçların birer “mucize” değil sadece zihnin ve ruhun gücü olduğunu bilmezler. Bu İbrahimi inançlara gözlerini açanlar için de yine en Kosher alternatif ve Yahudilerin bu Centillere kesip biçtiği kaftan Ateizmdir. Zira Ateistler hiçbir şeye inanmaz ve “doğaüstü” veya okülte dayalı her şeyi reddederler. Bu da onları okült güç ve bilgiye sahip kişiler tarafından rahatlıkla manipüle edilmeyi bekleyen çantada keklikler haline getirir.

Referanslar:

İçeriğin çoğu Exposing Christianity sitesindeki YHVH makalesinden alınmış ve gereken yerlerde her zamanki gibi anlatımı kolaylaştıracak yorumlar, açıklamalar ve uyarlamalar eklenmiştir.

“YHVH: “Allah”ın Gerçek Kimliği” hakkında 26 yorum var

 1. Bu siteyi bulana dek satanistleri canavar olarak tanıyordum bu mükemmel bilgiler için çok teşekkür ederim ❤️❤️

  1. Esenlikler,

   Asıl popüler medyada canavar olarak gösterilmemize rağmen bize açık fikirlilikle yaklaştığınız için biz size teşekkür ederiz. Sitemizin geri kalanını da incelemekten çekinmeyin!

   İyi günler diliyorum.

   1. Kardeşim şu an bu durumda bile (maksad tanrıları aşalamak diyil) Adonai (Yahweh) Enkiden daha.Güclü.Bu kadar enerji aliyo .

    1. Esenlikler,

     Yanlış. Zaten Jehovah/Allah/Adonai tek bir varlık değil, sadece bir varlık kolektifi. Ve düşmanın enerji formunun tek başına yüksek bir seviye bilinci bile yok. Yani fazla şişmiş, akılsız bir düşünce formunu yüce Tanrılarımızla karşılaştırmak hata olacaktır. Bir trafoda da sizin vücudunuzdakinden fazla enerji vardır, ama bu trafoyu sizden üstün kılmaz. Bu sadece bu trafonun, onu kullanacak bilgiye sahip insanlar tarafından kullanılmak üzere bir araç olduğuna işaret eder. YHWH de öyledir. Ve günün sonunda düşmanın dünyada hem ruhani, hem de fiziksel anlamda bizden daha güçlü olduğu zamanlar vardı, ancak bu zamanlar değişiyor. Düşmanın parasal gücüne, politik nüfuzuna, osuna busuna bakmayın. Bundan 20 yıl önce İsrail ve Yahudiler eleştiriliyor muydu? Birçok insan onların varlığından, dünyayı yönettiğinden bile habersizdi. Ancak şu an ortalama insan bile “Yahudiler her şeyi yönetiyor moruk” diyebiliyor. Tabii ortalama insan bu konuda ne yapacağını henüz bilmiyor, ama bu durumdan sıkılan insanlar zamanla bizi bulacak, şu an bulduğu gibi. Dolayısıyla işler iyiye gidiyor, ruhani açıdan da Tanrıların desteğiyle Yahudilere topyekün savaş açmış bir durumdayız. Dolayısıyla artık onların ruhani açıdan herhangi bir üstünlüğü kalmadı. Fiziksel “üstünlüklerinin” de tamamen silineceği geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

     İyi günler.

 2. Merhaba…kirtan kriya meditasyonunu geniş araştırma düşüncesi beni bu siteye getirdi..yazılarinızi okuyorum..henüz yeni basladım..bir soru sorucam size..kuranda gecen bir ayette “yarattiğım bu ademe tüm meleklere secde edin dedim seytan hariç hepsi etti.çünkü ben ondan üstünüm “dediģi yazar..eğer enki /satan bizi yaratansa ayette geçen secde edin diyen kim..ve satan/enki yani şeytan ise diğer melekler kim..

  1. Esenlikler,

   Peri masalı. Nasıl Şirinler çizgi filmi kıyısından köşesinden bile olsa gerçek bir olaya, topluluğa veya halka dayanmıyorsa (dayanıyorsa da kusura bakmayın, Şirinler uzmanı değilim!) bu da böyledir. Jehovah, sadece düşmanın güç depolama ve (ele geçirdiği ruhlardan, vs.) üretme için kullandığı bir yapıdır; yani Şeytan’la böyle bir iletişimi olacak ne fiziksel varlığı var, ne de aklı.

   İyi günler.

 3. 1-) İlk 40 gün meditasyonunu tamamladığınızda gözle görülür ve şaşırtıcı etkilerle karşılaştınız mı?

  2-) Tanrılarla iletişim kurmak nasıl bir histi?

  3-) Satanist olmadan önce – Satanist olduktan sonraki yaşamlarınız nasıl?

  1. Esenlikler,

   1) Hayır. Tamamlamadan çok önce karşılaştım.
   2) Muazzam ve tarifsiz.
   3) Amaçsız, umutsuz, anlamsız – Amaç, güç ve kudret dolu, anlamlı, dokunaklı, geleceğe karşı emin.

   Bunlar sadece kendi tecrübelerim olmakla birlikte aynı sorulara Satanistlerin büyük çoğunluğu benzer cevaplar verecektir. Satanizm yaşam, ışık, mutluluk ve evrimdir.

   İyi günler.

   1. Ben hiçbir şey ile karşılaşmadım sanırım bir şeyler yanlış gidiyor. Belki meditasyonları yanlış yapıyorum diycemde bunu yapmam imkansız güneş hayal etmek ve onun sana sarı beyaz ı şık yolladığını hayal etmek ilk okul çocuğunun bile yapacağı şey. İnisiye de olmak istemiyorum erkenden sadece bir şeyler görmek veya yaşamak çok istiyorum.

    Ve bu arada ailem demon mührünü yazdığım kağıdı büyük ihtimal çöpe attı. Onlara veya bana bir zararı olur mu? Sakladığım yerden çıkarmış ve Demon çağırmayı denemiştim geri saklamak yerine masamın üstüne bıraktım almışlar.

    1. Esenlikler,

     Satanizmin kişi için doğru din olduğuna %100 emin olunmadan zaten adanma yapılmamalıdır.

     Meditasyonlarla boğuşmanızı aylardır izliyorum. “Karşılaşmak” istediğiniz şey neydi? Yani beklentiniz ve istekleriniz ne? Onu söylerseniz ona göre cevap verebilirim. Bir ayda Üçüncü Gözünüzü tamamen açıp ruhları görmeyi veya elinizden alev püskürtmeyi düşünüyorduysanız o kadar sürede imkansız gibi bir şey. Ama bir ayda içsel değişimler, farkındalık, enerji, mutluluk ve modunuzda kayda değer bir yükselme ve benzeri şeyler görmek ziyadesiyle mümkündür. Başka bir şey istiyorsanız buyrun söyleyin.

     Tanrı mühürlerine iyi bakmamanız kötü olmuş. İşiniz bitince kaldırmayı bilin. Aileniz neyin ne olduğunu bilmiyor, elbette bir şey olacak değil. Sadece “havalı bir sembol” falan sanmışlardır herhalde. Yine de çöpe atmaları tuhaf, öylece bırakmaları daha normal olurdu. Her neyse, sizinki de kasten değil, ihmalkarlıktan ötürü yapılmış bir hata. Bundan sonra mühürlerinizi iyi saklayın ve iyi bakın. Kendinizi kötü hissediyorsanız alakalı Tanrı/ça’dan özür dilemekten de çekinmeyin.

     İyi günler.

     1. İçsel değişim yeter hatta artardı. Elbette 15-20 gün meditasyonun karşılığında Tanrı görmeyi beklemiyordum. Psikolojik durumum hiç değişmedi. Ardından “Beleth” Tanrıyı çağırdım bu konuda yardım etmesi için 2 kez fakat gelmedi. Meditasyon esnasında karıncalanma olduğunu söylemiştim. Gözlerimi kapatıp kendimi karıncalandırmaya çalışıncada karıncalandım. Haliyle Meditasyonun bana ufakta olsa şu etkiyi yapmasını isterdim: “Çok ilginç psikolojik değişimler yaşadım gerçekten Tanrılar varolabilir öyleyse meditasyonuma devam etmeliyim.

      Bu arada bana mı öyle geldi bilmiyorum biraz kızgın bir dilde yazdınız gibi geldi rahatsızlık verdiysem özür dilerim yaşım küçük
      😀

     2. Esenlikler,

      Size öyle gelmiş. Yaşınızın bir önemi yok; 10-11 yaşında kardeşimiz olan insanlar da var, 40-50’lerinde de. Durumunuzu anlıyorum, ve genellikle 15-20 gün bazı şeyler için yeterli oluyor ama bunun bir garantisi yok, hele de sizin gibi depresif bir insan için. Ama genelde 40 günlük programı bitirenlerde içsel değişimler de belirgin bir şekilde oluyor. 15-20 gün de kısa süre, 40 gün de. Ama ikisinin arasında ciddi fark var. Bazı insanların ruhunun tepki vermesi için normalden biraz daha uzun bir süre geçmesi gerekebileceğini konuşmuştuk, belki siz de öyle birisinizdir. Böyle durumlarda pes etmek değil, sebat etmek gerekiyor.

      Depresyon veya değil, gerçekten kendinizi günde 15-20 dakika rahat bir şekilde oturup meditasyon yapmaya motive edebilirsiniz. Tanrılar elbette bizlere yardım ederler ama bu kadar basit bir şey için yardıma ihtiyacınız yok, o kadarını kendinizin de yapabileceğinize eminim.

      İyi günler.

 4. YHVH’in amacı enerjimizi sömürmekse kendisine daha kolay bir yol bulamaz mıydı? Mesela dünyadan 10 tane insan kaçırsın ve yaşadığı yere götürsün. Sonra kendisini onlara göstererek “ben sizin tanrınızım, burada çoğalın, öldükten sonra cennete gideceksiniz” deyip onları inandırsın. Hayvancılığı falan öğretip düzenli kurbanlar kestirip bu enerjileri kullansın. Hatta bu çiftlikteki insanları uyuşturucu bağımlısı yapıp uyuşturucu için kötü işler yaptırsın. İnsanların ateist olma nedeni yaratıcının varlığına dair bir kanıt bulamamaları. Böyle bir çiftlikte YHVH doğaüstü şeyler göstererek onları kendisine tamamen bağlayabilir ve istediği enerji çiftliğini oluşturur. Siz tavşan çiftliği kurmak isteseniz ormandaki bütün tavşanları kontrol altına almaya mı çalışırsınız yoksa bir çift tavşan yakalayıp bunları çoğaltarak kendi mekanınızda tavşan çiftliği mi kurarsınız?

  1. Esenlikler,

   Bu işler dediğiniz gibi kolay kolay, tıkır tıkır işlemez. Hem bu şekilde işlemesini mümkün kılmayacak bir enerji yoğunluğu var (iki tarafta da), hem de iki tarafın da operasyonları fiziksel olarak da müdahaleye uğruyor; dünyamızda halâ ufoların fink atabilmesi gibi. O yüzden binlerce yıllık savaşı “Ama şöyle olsa olmaz mıydı” diye indirgemek pek mümkün değil.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Ciddi misiniz? Bu bilinç seviyesindeki bir soruyu soruyorsunuz, bir de bunu bir Satanist’e soruyorsunuz. Yok artık.

   Bu “sorunuza” yarı alaylı ama tamamen ciddi bir cevap vereyim. Hayır. Ama Gerçekler karşısına çıkmasına rağmen ısrarla inanacak kadar aptal olmayı seçen her müslümalın sonu, bundan bin kat beter olacak. Ebediyen.

   Lütfen siteyi baştan sona, hiçbir şeyi eksik bırakmadan okuyun. Ondan sonra sorularınıza devam edebiliriz.

   İyi günler.

 5. merhabalar aklımda bazı sorular var
  1 y*vh neden insanları sömürmek onca gezegen ve galaksi varken neden ve nasıl bizi buldu?
  2 tragna ekolüne tanrıların bakışı ne olabilir?
  3 kolektif bilinç ve tek kaynak fikrirlero i*rahimi inançlar tararından empoze edilen bir fikirmi?
  4 insanlardan bazıları düşman etkisinde kalan büyü sistemlerini kullanıyor ve verim aldıklarını iddia ediyorlar başlarına bir şey gelmiyormu?
  5 astral parazitlerden ve düşünce saldırılarından nasıl kurtulabilirim?

  1. Esenlikler,

   1) Yahweh daha kendi iradesine, bilincine sahip olmayan habis bir düşünce formudur. Dolayısıyla kendisi bizi aramak ve bulmak gibi özgür, düşünebilen bir varlığın yapabileceği eylemleri yapabilme azametine sahip değildir. Bu tanımı genel anlamda düşmanı tanımlamak için kullandıysanız sorun yok tabi.

   Öncelikle iki güç arasındaki bu savaş insanlığın tarihinden çok daha eskidir. Onların bizim sistemimize saldırmasının birden fazla sebebi vardır ve yıldızlararası faaliyetler yürütebilmeleri sebebiyle bizi bulmaları doğaldır. Güneş Sistemimiz bizim sandığımız kadar köhne bir bölge değil. Üç akıllı yaşam barındıran ana gezegen ve karbon bazlı yaşamdan farklı yaşamlar barındırabilme potansiyeline sahip olan uydular ile burası çok zengin bir bölge. Evren çok büyük ve sonsuz bir yer olsa bile bu miktarda zengin olanakların, elverişli koşulların çok az sistem için geçerli olduğunu düşünüyorum. Haliyle yıldızlararası pek çok gücün ele geçirmek isteyeceği bir bölgede yaşıyoruz. Nordik Tanrıların bu bölgeye gelip İnsanlığı bugün bulundukları hale gelecek şekilde geliştirmeleri ve bu bölgede koloni kurmaları sonucu düşman buna karşılık verip, bölgeyi tamamen kaybetmeden önce saldırmak istedi. Büyük Savaşın bizim yer aldığımız cephesi işte böyle başladı.

   2) Yine aynı Bülent Kısa saçmalıklarından ibaret. Dünya üzerinde yahweh’e enerji göndermek için pek çok program vardır. ”Tek tanrı, her şeyi yaratan tek güç” gibi ister kişileştirilmiş ister panteist bir mantık ile ele alınmış olan her tek tanrı modeli doğrudan yahweh’in kolektif enerji havuzuna bağlanmakta ve onu güçlendirmektedir. Sizce Tanrıların doğrudan düşmanın taşeronu olan bu farklı ekollere bakış açısı ne olabilir?

   3) Aslında bu sorunun cevabını yukarıda vermiş oldum. Bir ekleme yapacak olursam; ibrahimi inançlar bu empoze programlarından sadece biridir. Yani insanları bu fikirlere empoze etmenin metodlarından biri olup asıl kaynağı değildir. Asıl kaynak bu programları yaratmış olan yahudiler ve onların kertenkele efendileridir.

   4) Bu çalışmalardan verim almak adına kendini yahweh’e kurban veren enerji sığırlarına bizzat düşman neden zarar versin ki? Tüm düşman programları hayvan kurbanları, Cihatlar, Haçlı Seferleri gibi gerçek ve ibadet etmek gibi ruhani kurban ritüelleri üzerine kurulmuştur. Bu durumda enerji sığırlarına ot verip karşılığında süt almak gibi verimli bir yöntem varken düşman neden onlara zarar versin ki? Ruhani olarak güçlü olan insanları kendi taraflarına çekip böyle kullanırlar. Onları bu şekilde kullanmak öldürmekten daha verimlidir. Ruhen düşük ve aciz olan sığırların ise etinden faydalanırlar. Bunlar intihar bombacısı, ”tanrısının” izinden giden aptal bir Haçlı ya da mücahit olup, kendi ruhlarını kolektif düşman düşünce formuna adar ve bunun sonucunda ise ruhen yok olurlar.

   5) Auranızı düzenli olarak temizleyerek, Auranızı korunmak adına programlayarak ve ruhani pratiklerimizi uygulayıp ruhunuzu güçlendirerek. Tüm bunların haricinde ibrahimi programların manipülasyonlarından, etkilerinden arındırılmış bir zihne sahip olarak.

   İyi günler.

    1. Esenlikler,

     Siteye uyarılarıma rağmen yine spam yorum yapmış ve yine siteyi okumadan bininci kez sorulan soruları yöneltmişsiniz. Bundan sonra sizin gönderdiğiniz yorumlara cevap vermiyorum. Biz boşuna bir sürü yazı yayımlamadık. Okuyun, öğrenin diye yayınladık ancak siz kendinizi iyice hazıra alıştırmış olduğunuzdan artık sorularınız kale alınmayacaktır. Son yönelttiğiniz soruların tamamı site yazılarının içerisinde ve yorumlarda cevap getirilmiştir ve bir zahmet onları okuyun. Bu konuda hem yazı yayınlamak hem sizin gibi kişilerin zaten yazılar vasıtasıyla cevapladığımız sorularını tekrarında bininci kez cevaplamak bize boş, anlamsız bir efor sarf ettiriyor ve Satanizmin gelişmesi adına kişisel zamanlarımızdan feragat ederek bu hizmeti sunmaya çalışan bizler için sizin sorularınız gibi sorulara cevap vermek davamızı yaymak için elverişli bir yol değil.

     İyi günler.

 6. Düşman yenilince bizde Tanrı/çalarımız gibi diğer gezegenlere ışık getirebilecek miyiz? Yoksa evren de ki en gelişmemiş ırk biz miyiz?

  1. İlk olarak kendi gezegenimizi, sonrasında da sırayla diğer gezegenleri geliştireceğiz elbette. En nihayetinde hayatın anlamı kendini ve evreni geliştirmektir, biz de buna uyum sağlayacağız.

   Evrenin “durumuna” kıyasla bakarsak gezegenimiz bir tık daha aşağıda, evet. Ancak bu en gelişmemiş ırk olduğumuz anlamına gelmiyor çünkü diğer her gezegenin durumunu henüz bilemediğimiz için kıyaslayamıyoruz. Bizden gelişmiş olanları da kesinlikle var, belki güçsüz olanları da. Sonuçta yok edilmiş uzaylı ırkları ve hatta gezegenler de var ancak dünyamız en azından o noktaya gelmedi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir