Jüpiter: Burçları, Evleri ve Açıları

Kaynak, Joy of Satan’ın aynı sayfasıdır. Bu yazıda “ben” dili kullanılan yerler Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır.

JÜPİTER HAKKINDA

BURÇLARDA JÜPİTER

Koç

Bu insanlar inanılmaz derecede benmerkezci olabilirler. Jüpiter’i Koç’ta olanlar, özellikle de önemli bir yerleşimdeyse gürültücü, savurgan, abartılı ve sabırsız olabilirler. Böbürlenmeyi ve risk almayı çok severler, ve genellikle dosttan çok düşman kazanırlar. Geleneği yok sayarlar ve kurallara göre oynamaktan nefret ederler. Genellikle devasa bir egoları vardır ve kendilerine atfettikleri önem hissi abartılıdır. Bu yerleşim, çizelgede düşük özsaygı, utangaçlık ve özgüven eksikliğini nötrleştirmeye yardımcı olabilir. Çizelgede ateş burçları ağır basıyorsa veya Koç’ta başka gezegenler varsa, bu yerleşimin negatif özellikleri güçlenerek kişinin başka insanların ihtiyaçlarından bihaber, hatta ve hatta bunları tamamen görmezden gelen birisi olup kendilerini her şeyden öncelikli görmelerini sağlayabilir.

Boğa

Para bu insanları neşelendirir. Hediye almayı ve vermeyi çok severler. Bu insanlar için lüks, fakirlikte bile elzemdir. Bu insanlar, başkalarını rahat ettirmeyi çok gerekli bulurlar ve hasta olan insanlara iyi bakmakta başarılıdırlar. Bu yerleşim sağlık ve bazı durumlarda inanılmaz fiziksel yetenekler verir. Bu insanlar tenseldirler, ve fiziksel hazlara çok değer verebilirler. Para sıklıkla yolculuğa ve/veya gerek resmi, gerekse de kendi kendine çalışılan eğitime harcanır.

İkizler

Burada zodyağın beyinlerini, entelektüelleri görüyoruz. Bu yerleşime sahip birçok insan kapsamlı bir eğitime sahiptir ve iletişimde çok başarılıdırlar. Bu insanlar çok konuşkandırlar, ve yazma ve öğretme yeteneğine sahiptirler. Bu insanlar değişkendirler ve kolay sıkılırlar. İkizler’in ikili doğasından ötürü, fikirlerini sık sık değiştirebilirler ve kararsızlıktan muzdariptirler. Bu insanları etkilemek isterseniz, aklınızın çalıştığını gösterin. Bu yerleşime sahip birçok insan, el becerisi konusunda çok yeteneklidirler. Bu insanlar, çok aktif zihne sahip, öğrenmekten zevk alan ömür boyu öğrenimde kişilerdir.

Yengeç

Yengeç’te Jüpiter çok evcimendir. Aile çok önemlidir, ve bu insanlar çok hoşgörülü, koruyucu ve sevgi dolu ebeveynler olurlar. Bu insanlar genellikle vatanseverdir ve geleneksel değerlere sahiptirler, tarihte belirli devirler veya zamanlara da büyük ilgi ve merak duyarlar. Genellikle, bu insanlar çocukları çok sever ve onlarla iyi geçinirler. Bayramlar ve kutlamalar, aileyle geçirilecek önemli zamanlardır. Ev yemekleri onların çok hoşuna gider ve sıklıkla onlar için sevgiyle özdeştir. Güvence ve güvenliğe çok ihtiyaç duyarlar ve mizaçları gereği çok hassas ve korumacıdırlar. Genellikle iyi aşçıdırlar ve evi çekip çevirirler, ve kişiliklerinin besleyici bir tarafı vardır.

Aslan

Bu yerleşim güçlü bir kişisel gurur hissi verir. Bu insanların kendilerini özgürce ifade edebilmesi çok önemlidir. Bu insanların yaratıcı yetenekleri vardır. Aslan’da bulunan Jüpiter liderlik yeteneği verir, özellikle de çizelgede bunu destekleyen başka faktörler de varsa. Çizelgedeki başka yerleşimler bununla çelişmiyorsa, Jüpiter’i Aslan’da olan kişiler ilgi odağı olmayı severler ve spot ışıklarının, ilginin merkezi olmayı çok severler. Bu insanlar romantiktir ve genelde kişiliklerinin dramatik bir tarafı vardır. Bu insanlar eğlenceyi ve rekreasyonu severler.

Başak

Bu insanlar çalışkan, eleştirel, analitik ve tertiplidirler. Sıklıkla detayların arasında kaybolup bütün, genel mesajı kaçırabilirler. Temizlik, iyi hijyen, kişinin diyetine ve sağlığına ilgi onlar için çok önemlidir. Çizelgede bunu destekleyen başka faktörler varsa işkolik olabilirler. İşleri onlar için çok önemlidir ve iyi yapılmış bir işten kişisel tatmin kazanırlar. Başkalarına hizmet sağlayan herhangi bir kariyerde çok başarılıdırlar. Hemşire, doktor ve tıp alanında çalışan olarak çok başarılı olurlar. Mükemmeliyetçi ve evhamlıdırlar.

Terazi

Yalnız olmayı sevmeyen bu insanlar için ilişkiler ve aşk/sevgi onlar için inanılmaz öneme sahiplerdir. Partner seçimlerinde ayrım gözetmeyen, herkesin içindeki en iyi özellikleri gören kişiler olabilirler. Terazi’deki Jüpiter barışı ve uyumu çok sever ve düşmanları dost yapabilir, harika birer uzlaştırıcıdırlar. Bu insanlar sıklıkla kendi ihtiyaçlarını göz ardı edip başkalarını ön plana koyabilir. Çok güçlü bir adalet ve insaf duyguları vardır, ve başkalarına adaletsiz davranıldığını görmeye tahammül edemezler. Bu yerleşim sanatsal yetenek ve güzelliği ayırt edebilen zevkli bir göz verir.

Akrep

Okülte ve ruhaniyete güçlü bir ilgi vardır. Akrep’teki Jüpiter güçlü bir libido verir ve zihnin cinsellikle meşgul olmasını sağlar. Bu insanlar doğuştan şüpheci olabilirler, özellikle de çizelgede Satürn/Plüton sert açıları varsa. Güç ve kontrol meseleleri/sorunları, sıklıkla bu insanların hayatında egemen faktörlerdir. Akrep’teki Jüpiter, duygulara yoğunluk katar. Bu insanlar romantik ilişkilerde çok kıskanç ve sahiplenici olabilirler. Bu insanlar bir şey hakkında çok nadir nötrlerdir ve bir şeyi ya çok severler, ya da nefret ederler; çizelgede hava burçlarına bir vurgu yoksa.

Yay

Bu insanlar ömür boyu öğrenimdedirler. Birçoğu, özellikle de Yay’da Jüpiter önemli bir konumda ise, üniversitelerle doğrudan bir ilişkiye ve/veya üniversitelerde kariyere sahiptir. Yolculuk yapmaktan hoşlanırlar ve sıklıkla yabancı halklara ve kültürlere ilgileri vardır. Jüpiter’in İkizler’de olduğu gibi, bu insanlar da çok kolay sıkılır ve yeni tecrübeler kazanarak aktif kalmayı tercih ederler. Yay’da Jüpiter, ikiyüzlülüğü çekilmez bulmak ve gerçeği aramak açısından aşırı dürüstlüğe yol açar. Yay’daki Jüpiter gerçek olduğuna inandıkları şeyi buldukları zaman, sıklıkla başkalarını da kendi inançlarına döndürmeye çalışırlar. Bu insanlara yalan söylemek affedilemezdir. İletişimlerinde çok açık sözlü ve samimi olabilirler. Bazı durumlarda, aşırı iyimserlik ve geçmiş hatalardan ders çıkarmayı reddetme olabilir. Kişisel özgürlükler aşırı öneme sahiptir. Bu yerleşime sahip birçok insan açık havayı ve spor ve atletizm aktivitelerini severler. Aşırılık, abartı ve keyifçiliğe bir eğilim vardır.

Oğlak

Bu insanlar iyi yönetici olurlar ve otorite pozisyonlarında bulunma konusunda doğal yetenekleri vardır. Statü onlar için önemlidir ve bu insanların akranlarının saygı ve onayına çok ihtiyaçları vardır. Bu insanlar gücü severler ve gücü elde etmek için gerekli fedakarlıkları yapmaktan çekinmezler. Aşırı derecede hırslıdırlar, başka insanlar konusunda soğuk ve çıkarcı olabilirler. Geleneksel insanlardır ve tecrübeyle sabit şeylere bağlı kalmayı tercih ederler. Pratik, güvenlik odaklı ve para yönetiminde başarılı insanlardır, işkolik olabilirler. Bu yerleşim çok sıkı çalışan insanların çizelgelerinde mevcut olabilir. Oğlak’ta Jüpiter zayıflıktan tiksinirler. Kendi içlerinde mevcut olduğunun farkında oldukları her tür zayıflığı aşmak için gayretli bir şekilde çalışırlar. Hem kendilerine, hem de başkalarına karşı serttirler. Bu yerleşim kişiliğe ciddi bir mizaç verir.

Kova

Bu insanlar, bir grubun parçası oldukları ve/veya dostlarıyla oldukları zaman en mutludurlar. Çoğu arkadaşlarının hepsine eşit davranır ve taraf tutmayı, birini birinden daha değerli görmeyi sevmez. Toplumsal reformlara ve insanlığın refahını arttırmaya güçlü bir ilgi duyarlar. Farklı olmaktan zevk alırlar, ve eksantrik ve sıradışı olan şeylere çekilirler. Fikrinden dönmeyen insanlardır, ve kendilerini ifade ederken patavatsız olabilirler. Adaletsizlik onları çok rahatsız eder. İlerici insanlardır, ve geleceğe güçlü bir ilgi duyarlar. Teknoloji onları büyüler ve işleri yapmanın halihazırda mevcut şekillerine geliştirmeler yapmaya ilgi duyarlar. Doğuştan isyankardırlar ve kuralları çiğnemekten ve tabulara meydan okumaktan zevk alırlar. Güçlü bir şekilde bireyselcidirler, kişisel hak ve özgürlükler bu insanlar için olağanüstü öneme sahiptir. Boğulmaya veya ilişkilerinde sahiplenici olan insanlara hesap vermeye tahammül edemezler.

Balık

Haddinden fazla şefkatlidirler, başkaları bu insanlardan sıklıkla istifade edebilirler. Bu yerleşime sahip insanlar başkalarının acılarını ve ızdıraplarını hissedebilirler. Bu insanlar tembel, kararsız ve odaksız olabilirler. Hayalperest ve idealistlerdir, hayal güçlerinin çılgınca akmasına izin verme eğilimleri vardır, bazen bu paranoyayla ve gerçeklerle hayalleri ayırt etmekte zorlanmayla sonuçlanabilir. Bu insanlar ruhlar dünyasına bir hassasiyete sahiptirler, ve genelde ruhani inançları onlar için öneme sahiptir. Hatta bazıları tüm yaşamlarını ruhani uğraşlara adayabilirler. Çizelgedeki başka faktörler bunu destekliyorsa, psişik yetenekler olabilir.

EVLERDE JÜPİTER

Birinci Evde

Birinci evdeki Jüpiter sıklıkla bir açıdan büyük bir beden verir, örneğin büyük kemikler ve boy gibi, ve sıklıkla kolayca kilo almaya yatkınlık vardır. Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla dünyanın dört bir yanına yolculuk eden kişilerdir. İyimser, hoşsohbet ve neşeli olup, felsefede, eğitimde, ruhaniyette ve hukukta otorite olabilirler. Birinci evdeki Jüpiter özgüven, liderlik yeteneği, dışa dönük bir mizaç ve rahatına düşkünlük verir. Sıklıkla, bu insanlara yardım eden bir korunma ve iyi talih hissi vardır. Abartıya ve bazı şeyleri aşırıya kaçırma eğilimine sahip olabilirler.

İkinci Evde

Para sıklıkla geldiği hızda kaybolur. Bu insanlar mali durumları konusunda haddinden fazla şeyi kanıksayıp aşırı fazla para harcayabilir. Jüpiter’e iyi bir açı varsa ve olumlu bir derecedeyse, parasal açıdan şans olabilir. Bu insanlar paralarını yolculuğa ve/veya yüksek öğretime harcarlar. Sıklıkla, paraları bir şekilde kişisel inançlarıyla bağlantılıdır, ve paralarını bu inançları desteklemek için kullanabilirler. Bazı durumlarda, ikinci evdeki Jüpiter, gelecekteki sonuçları düşünmeden aşırı derecede büyük miktarlarda paralar gerektiren devasa satın almalar yapabilir.

Üçüncü Evde

Bu insanlar sıklıkla çok entelektüeldir. Konuşma, yazma ve genel olarak tüm iletişim yönünde güçlü bir yetenek vardır. Konuşmayı çok severler. Kitaplara ve okumaya, zihni uyaran kelime yapbozlarına ve oyunlarına sevgi vardır. İkizler’deki ve Yay’daki Jüpiter gibi, bu insanlar da öğrenmekten zevk alan, yaşam boyu öğrencilerdir. Bazı durumlarda çok sayıda kardeş ve/veya çizelgesinde güçlü bir Jüpiter/Yay vurgusu olan bir kardeş olabilir. Üçüncü evdeki Jüpiter iyimser bir bakış açısı, ve kardeşlerle, akrabalarla ve komşularla genel olarak iyi ilişkiler verir. Bazı durumlarda, dine ilgisi olan veya üniversitede çalışan, veya eğitimle başka bir şekilde doğrudan alakası olan bir kardeş veya akraba olabilir. Sıklıkla yakın çevrelerinde çokça aktivite veya kendi yaşadıkları yerde bolca kısa mesafe yolculuk olabilir. 

Dördüncü Evde

Annenin çizelgesinde güçlü bir Jüpiter/Yay vurgusu olabilir, ve/veya eğitimle ve/veya dinle bir şekilde doğrudan alakalı biri olabilir. Sıklıkla hayatın ikinci kısmında iyi talih vardır. Bu yerleşim mutlu bir çocukluk verebilir, ve aile finansal açıdan rahat olabilir. Kişinin ailesi dini/ahlaki inançlarını güçlü bir şekilde etkileyebilir. Bazı durumlarda bir veya her iki ebeveyn çok etki sahibi olup, bu yerleşime sahip kişiye, özellikle de daha büyürken empoze ettikleri güçlü inançları ve görüşleri olabilir; bu eğitim konusunda da güçlü bir etki olabilir. Dördüncü evdeki Jüpiter büyük bir aile verebilir.

Beşinci Evde

Beşinci evdeki Jüpiter kumar oynamada güçlü bir etki olabilir, ve bazen kumar bağımlılarının çizelgelerinde görülür. Finansal kayıplar olabilir, çünkü bu insanlar aşırı iyimser olup fazla geniş açılabilirler. Çizelgesinde güçlü bir Jüpiter/Yay odağı olan bir çocukları olabilir. Beşinci evdeki Jüpiter eğlenmeyi seven, sıcak ve çocuklara karşı sevgi doludur. Bu yerleşime sahip insanlar çocuklarının akıllarına eğitim ve/veya dinin gerekliliğini güçlü bir şekilde sokmaya çalışabilirler. Sıklıkla çokça yaratıcı yetenek ve kendini ifade özgürlüğüne güçlü bir ihtiyaç vardır. Bu insanlar sporu çok severler ve doğal atletik yetenekleri olabilir. Rekreasyon, hobiler ve eğlence çok önemlidir.

Altıncı Evde

Bu insanlar için iş çok önemlidir ve işten kişisel tatmin elde ederler. Altıncı evde bulunan Jüpiter hem bedeni, hem de zihni iyileştirmeye ilgi verir. Kan şekeriyle ilgili sağlık problemlerine yatkınlık olabilir. Tıp veya iyileşme alanlarında çalışmaya doğal yetenekleri vardır. İşleri uzak mesafe yolculuk, yabancı kültürlerle ve halklarla etkileşim; üniversitelerde veya başka yüksek öğretim yerlerinde çalışma veya din ile alakalı olabilir. İş arkadaşlarıyla ilişkiler sıklıkla dostanedir. Bu yerleşime sahip insanlar, doğum yerlerinden uzakta, başka bir ülkede çalışabilir.

Yedinci Evde

Evlilik partnerinin çizelgesinde güçlü bir Jüpiter/Yay odağı olabilir. İlişkilerde özgürlük ve bağımsızlık ihtiyacı vardır, ama aynı zamanda bu insanlar güvenlik hissine de ihtiyaç duyar. Evlilik, bazı durumlarda zenginlik ve/veya yüksek sosyal statü sahibi biriyle olabilir. Evlilik partneri eğitim veya dinle doğrudan alakalı olabilir. Başkalarından çokça yardım ve iyi niyet gelebilir, partnerden de öyle. Bu insanlar adalete ve eşitliğe değer verirler.

Sekizinci Evde

Evlilik partnerinin parası olma ihtimali yüksektir. Miraslar ve başkalarından gelen başka çeşit paralar aracılığıyla kazançlar olabilir. Sıklıkla ölümden sonra yaşama karşı güçlü bir ilgi vardır, ve ölüm geldiği zaman sıklıkla yaşamın ileriki yıllarında, huzurlu ve doğal sebeplerden ötürü olur. Bu insanlar sıklıkla kayda değer bir iyileşme gücüne ve kendilerini yaşamlarının birçok alanında yenileme yeteneğine sahiptir. Libido sıklıkla çok güçlüdür ve cinselliğe ortalamanın üzerinde bir ilgi vardır. Bu yerleşim ruhaniyete ve okülte güçlü bir ilgi ve psişik yetenek verebilir.

Dokuzuncu Evde

Bilgiye büyük bir saygı vardır, ve bu insanlar sıklıkla olabildiğince çok eğitim elde edebilmek için çalışırlar; gerek resmi öğretim, gerekse de kendi başlarına gayriresmi araştırmalar açısından. Jüpiter burada, doğal evinde güçlüdür, ve Jüpiter’in özellikleri yaşamda belirgindir. Bu yerleşim çok sıklıkla yolculuğa ve yabancı halklar ve kültürlere ilgi verir. Üniversiteler veya ruhani uğraşlar aracılığıyla kazançlar gelebilir. Güçlü bir dürüstlük duygusu ve ikiyüzlülüğe karşı nefret vardır. Birçok durumda, bu konuma sahip kişiler kendi benzersiz inançlarını ve felsefelerini geliştirebilir ve kendi bildiklerini okuyabilirler. Öğretmenlik, yazarlık ve başkalarının inançlarını etkileme yönünde yetenek vardır. Eğer Jüpiter Tepe Noktasına birleşim yapıyorsa, ün ve halkın önüne çıkma olabilir.

Onuncu Evde

Sıklıkla hayatın sonraki kısımlarında profesyonel başarı ve önemli başarılar vardır. Bu insanlar genellikle iyi bir itibara sahiptir ve başkaları tarafından çok saygı görürler. Kariyer eğitime, dine, yolculuğa, yabancı halklara ve kültürlere, politikaya ve/veya bir üniversitede bir göreve; eğitimde doğrudan çalışmaya odaklanmış olabilir. Babanın çizelgesinde güçlü bir Jüpiter/Yay vurgusu olabilir, ve/veya eğitimle ve/veya dinle doğrudan alakalı biri olabilir. Sıklıkla, bu yerleşime sahip insanlar güç ve otorite sahibi kişilerin dikkatine çekilir, ve bu irtibatlar aracılığıyla önemli bir konuma gelebilirler. 

On Birinci Evde

Arkadaşlardan, gruplardan ve cemiyetlerden çokça mutluluk gelir. Genellikle çok sayıda arkadaş vardır. Hedeflere başkalarıyla birlikte çalışarak ulaşılabilir, ve bu yerleşim takım çalışması için harikadır. Grupların amaçları bir şekilde doğrudan öğretimle bağlantılı olabilir, örneğin üniversitelerdeki kardeşlik dernekleri, etüt grupları gibi; ve/veya bu grupların ruhani veya dini bir odağı olabilir. Bazı durumlarda, grubun amaçları insancıl idealler uğruna çalışmakla alakalı olabilir. Bu insanlar bazen arkadaşlarını kanıksayabilir. Çokça idealizm, ve hedef koyma yönünde gerçekçilik eksikliği olabilir. Arkadaşların çizelgelerinde güçlü bir Jüpiter ve/veya Yay vurgusu olabilir. Bazı durumlarda yabancılarla veya farklı kültürlerden insanlarla arkadaşlıklar olabilir.

On İkinci Evde

Bu insanlar sır tutmada sorun yaşayabilirler, özellikle de Neptün Merkür’e açı yapıyorsa. Sırları temsil eden on ikinci evde, genişleyici Jüpiter’in bulunması dedikodunun yolunu açabilir. Bu meditasyon, psişik ve metafiziksel araştırmalar ve bunların uygulamaları için harika bir yerleşimdir. Birçok durumda, doğal psişik yetenek vardır. Hastaneler, kurumlar ve hapishanelerde iş veya bunlarla alaka olabilir. Bazı durumlarda, kişinin bireysel ve dini inançları başkalarından gizli tutulabilir. Hayal gücü sıklıkla iyi gelişmiştir ve hayal kurmaya yatkınlık olabilir. Yalnızlıkla geçirilen dönemlere ihtiyaç olabilir. Sıklıkla psikolojiye ve zihnin işleyişlerine bir ilgi vardır. Bu yerleşim sıklıkla danışmanların, psikiyatristlerin ve psikologların çizelgelerinde bulunur.

JÜPİTER AÇILARI

Jüpiter/Satürn:

Sıklıkla yaşam görüşü ciddidir. Ağır sorumluluklar ve çokça sıkı çalışma olabilir, ancak sabırlı olarak, bu insanlar kalıcı değere sahip şeyler inşa edebilirler. Jüpiter’in birinci evde olduğundaki gibi, bu açı vahim durumlarda sıklıkla korunma sağlar. Özsaygı eksikliği olabilir, özellikle de bu yerleşime sahip kişiler kendilerini başkalarıyla karşılaştırdığı zaman. Büyük başarılar için çokça potansiyel vardır, ancak sadece disiplin ve sıkı çalışmayla. Başlangıç çizgisinde Oğlak bulunan evin yönettiği meseleler, bu açıdan fayda sağlayacaktır. Tam aksine, başlangıç çizgisinde Yay olan evin meseleleri sorunlar ve/veya gecikmelere tabi olabilir. Bu insanlar bir şeyleri gereğinden fazla yapma eğilimiyle birlikte işkolik olabilirler.

Jüpiter/Uranüs:

Kişisel özgürlük bu insanlar için inanılmaz öneme sahiptir; doğal olarak isyankardırlar ve başkaları tarafından kontrol edilmeyi kabullenemezler. Sıklıkla eksantrik ve gergin sinirli olup, bir anda ve hiçbir uyarı olmadan meydana gelen sinir patlamalarına yatkındırlar. Bu insanlar sorunları çözmede yeni ve sıradışı çözümlere bakarlar. Jüpiter ve Uranüs arasındaki açılar pratik olmamaya, dürtüsel bir mizaca ve bazı durumlarda da, aksatıcı bir kişiliğe yol açar. Teknoloji, fen bilimlerine ve matematiğe kabiliyet olabilir. Bu insanlar topluma ayak uydurmayı sevmezler ve sıklıkla çok iradelidirler. Başlangıç çizgisinde Kova olan evin yönettiği meseleler, sıklıkla bu temastan fayda sağlar.

Jüpiter/Neptün:

Neptün’e açı yapan Jüpiter güçlü ve iyi gelişmiş bir hayal gücü verir. Zaman hayal ve fantezi kurmaya harcanabilir. Jüpiter/Neptün bolca sanatsal yetenek ve yaratıcılık verir, ince zevkler ve güzelliğin değerine karşı bir anlayışla birlikte. Bu açıyla birlikte sıklıkla başkalarına karşı bolca şefkat, bununla birlikte de psişik yetenek ve başkalarının duygularını ve hatta acılarını da hissedebilme yeteneği vardır. Kolay etkilenir ve hatta enayi olmaya bir yatkınlık vardır. Jüpiter/Neptün bolca hassasiyet verir. Başlangıç çizgisinde Balık olan evin yönettiği meseleler, sıklıkla bu temastan fayda sağlar.

Jüpiter/Plüton:

Bu açı güçlü bir irade ve yoğun bir mizaç bahşeder. Bu insanlar sıklıkla fikirlerinden çok emindir, ve kendilerini inançlarıyla fanatizm noktasına kadar özdeşleştirebilirler. Çoğu konuda nötr olmayıp, bir şeyi ya çok sever, ya da ondan nefret ederler. Yaşamda din ve ruhani inançlar konusunda yoğun dönüşümler ve dönüm noktaları meydana gelebilir. Başlangıç çizgisinde Akrep olan evin yönettiği meseleler, sıklıkla bu temastan fayda sağlar.

 

Gezegenler: Burçlar, Ev Pozisyonları ve Açılar

 

 

“Jüpiter: Burçları, Evleri ve Açıları” hakkında 2 yorum var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir