Uranüs: Burçları, Evleri ve Açıları

Kaynak, Joy of Satan’ın aynı sayfasıdır. Bu yazıda “ben” dili kullanılan yerler Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır.

URANÜS HAKKINDA

Uranüs nesilsel bir gezegendir. Daha yavaş hareket eden gezegenler olan Uranüs, Neptün ve Plüton, burçlarda bulunduklarında, daha kişisel ve bireysel olmaktan ziyade bir nesli tümden etkiledikleri için nesilseldirler. Uranüs çizelge yöneticisi veya yardımcı yönetici ve/veya bir ana aksla birleşim halinde değilse kişisel etkileri burçlardan daha çok bulundukları evlerdedir, ve biraz farklı yorumlanır.

BURÇLARDA URANÜS

Koç

Koç neslinde Uranüs bilim, endüstri, teknoloji, askerlik alanlarında yeni bilgiler ve araştırmada da gelişmeler getirir; bilimlerde ve teknoloji alanında öncüdür, ve bu alanlarda geliştirmeler yapıp işleri yapmanın yeni şekillerini sunarlar. Alexander Graham Bell ve Thomas Alva Edison Uranüs’leri Koç’ta doğdular. Uranüs’ü Koç’ta insanlar aynı zamanda askeriyeye, değişimler getirirler, muharebe teknikleri ve silahlar gibi. Bu nesil genel olarak bir şekilde geçmişten koparlar. Koç’taki Uranüs, serbestçe saldırganlık salıverir. Bu yerleşimde doğan nesillerdeki birçok kişinin sıklıkla büyük bir savaşa karışmış kişiler olduğunu saptadım. Örneğin 1573-1600 yılları arasında doğanlara bakalım; Uranüs’leri Koç’ta doğanlar yetişkin oldukları zaman, 1618’de Otuz Yıl Savaşı çıktı. 1759-1767’de doğan birçok kişinin hayatı Amerika’da Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Avrupa’da Fransız Devrimi’nden [1789-1799] etkilendi. 1843-1850 yıllarında doğanlar Amerikan İç Savaşı’ndan [1861-1865] etkilendiler, ve 1927-1934 yıllarında doğanlar da 2. Dünya Savaşı’ndan doğrudan etkilendiler.

Boğa

Bu yerleşimden saptadığım şey, Uranüs’leri Boğa’da olan nesiller önemli ekonomik çalkantıların sonrasında büyüdüler, örneğin 2. Dünya Savaşı ve Amerikan Bağımsızlık Bildirisi’nden sonrası gibi. Birçok aile, yeni ülkenin kurulmasının ardından ABD’ye taşındı, ve bu onların mali durumunu ve aynı zamanda da köklerini [Boğa] değiştirdi. Uranüs 1850-1858’de yine Boğa’dayken doğanlara gelince, Amerikan İç Savaşı ekonomik çalkantılar yarattı ve bundan hemen önce doğan bu nesil, bu savaşın sonrasında büyüdü. Uranüs’ü Boğa’da olan nesil yetişkinliğe ulaştığı zaman, sıklıkla ekonomiyi yürütmenin yerleşik yollarının yerine geçecek şekilde finansal değişimler yaratmak için çalışırlar. Uranüs Boğa’dayken, sıklıkla mülk ve toprak ile alakalı sorunlar vardır. Uranüs 1600-1607’de Boğa’daydı ve bu nesil “Yeni Dünya”daki kolonileri kurmak için birçok ilerleme yaptı. Uranüs çalkantıların ve değişimlerin gezegenidir ve bu gezegen Boğa’dan geçerken mülkiye, toprak ve maliyeyle alakalı değişimler olur. Bu yerleşime sahip nesiller sıklıkla bu meselelere karışırlar. Uranüs’ü Boğa’da olan insanlar, finansal bağımsızlığı önemserler.

İkizler

Bu nesil sıklıkla yerleşik düşünce ve iletişim biçimlerini değiştirirler. Bu nesil özgür düşünceye değer verir. 17. yüzyılın başlarında Amerika kıtasında yeni koloniler kurulduğunda, bu iletişim biçimlerini değiştirerek daha uzak mesafeli iletişimlerin yolunu açmıştır. Aynı zamanda bu dönemde Amerika kıtasından yeni bilgiler ve fikirler geldi. 1858-1866’da doğanlar, yeni icat edilmiş gramofon ve telefona yetişkinler olarak erişimi olan ilk kişilerdi. Düşünce biçimlerinde ve fikirlerde orijinallik vardır. 1941-1948 nesli, yerleşik düşünce biçimlerine karşı olan başka gruplarla birlikte hippi hareketini de meydana getirdi.

Yengeç

Birçoğu hippi olan bu nesil, komünlerde yaşadı. Yengeç’teki Uranüs ev ve aile hayatına dair gelenek dışı fikirler getirir. Bu insanlar sıklıkla ebeveyn otoritesinden ve genel olarak otoriteden koparlar ve bunlara içerlemiştirler.  Yengeç’teki Uranüs’ün etkisi aynı zamanda ailelerde kopmalara ve ayrılıklara sebebiyet verebilir. Dünyanın her tarafından insanlar, ailelerini başka ülkelerde arkalarında bırakarak Amerika kıtasına taşındılar.

Aslan

Bu nesil aşk ve cinsellik konusunda özgürlüğe değer verir, aynı zamanda da evlenmek zorunda olmadan çocuk yapabilme özgürlüğüne. Aslan’daki Uranüs geleneksel fikirleri ve ahlak kurallarını değiştirir. Sinema, güzel sanatlar ve yaratıcılıkta yeni türler ve değişimler meydana gelir.

Başak

Bu nesil yeni ve alternatif iyileşme ve tıp metotları üretir. Sıklıkla toplumun sağlığı, beslenme alışkanlıkları ve yeni egzersiz ve sağlıklı yaşam metotlarıyla alakalı daha yüksek bir farkındalık olur. Sıklıkla bu neslin üyeleri tarafından yeni çareler ve tedaviler bulunur. 1961-1968 yıllarında doğanlar, sağlık kulübü endüstrisini ve diyete ve sağlığa ilgiyle birlikte fiziksel egzersizin gerekliliğine farkındalık getirmiştir.

Terazi

İlişkilerde güçlü bir özgürlük ihtiyacı vardır. Bu nesil yerleşik evlilik ve resmi ilişki geleneklerine, aynı zamanda da toplumsal eşitliğe ve yasalara değişimler getirir.

Akrep

Bu nesil yeni bilgilerle birlikte ruhaniyete ve okülte farkındalık getirir. Komplolar ve başka uzun süredir saklanan sırlar sıklıkla ortaya çıkarılıp ifşa edilir. Bu yerleşim psikolojiye ve zihnin işleyişlerine güçlü bir ilgi verir. Bu nesil dünyayı dönüştürmekte devrimseldir. Uranüs’ü Akrep’te olan 1723-1730 kuşağından birçok kişi Amerikan Devrimi’ni planlayıp içinde savaşmakta doğrudan rol oynamıştır. 2. Dünya Savaşı’na doğrudan dahil olan birçok ülkenin lideri 1890-1897 yıllarında doğmuştur.

Yay

Alışılmadık fikirler ve dini inançlar. Bu nesil geleneksel ve ortodoks dini inançlardan kopar ve bu alanlarda değişimler getirerek, dogmanın yerine ruhaniyet getirirler. Yay’daki Uranüs’leri çizelgelerinde önemli bir konumda olan insanlar sıklıkla yolculuk alanında öncüdürler, örneğin astronot veya gezginlerdir. Bu insanlar dini özgürlüğü ve özgür düşünceyi önemserler.

Oğlak

Bu insanlar yerleşik hükümet ve işletme güç yapılarına önemli değişiklikler getirecekler. Oğlak’taki Uranüs, katı güç yapılarını alaşağı eder.

Kova

Bu yerleşim, insanlığı ilerleten değişimler getirir. Kova’daki Uranüs kısıtlamaları alt eder ve teknoloji, bilim, uzay yolculuğu ve buluşlar yönünde yeni fikirler getirir. Bağımsızlık ve özgürlük.

Balık

Sıklıkla mistisizm ile alakalı konularda yeni fikirler vardır, ve bu nesil yeni sanat ve müzik formlarına yenilikler getiren insanlar üretir. Bu insanlar sıklıkla idealisttir.

EVLERDE URANÜS

Birinci Evde

Kişilik sıklıkla sıradışı, hatta bir şekilde eksantriktir. Bu insanlar özgürlük aşığı ve isyankardır. Hayatta beklenmedik, ani veya büyük olaylar olabilir. Birinci evdeki Uranüs çokça bireyseldir, sıklıkla bilimsel ve sezgisel yetenekle birlikte. Bu insanlar için arkadaşlıklar önemlidir ve sıklıkla gruplarda/organizasyonlarda liderlik pozisyonlarına arzu vardır. Sıklıkla yeni ve denenmemiş olanla ve yeni buluşlarla bir alaka vardır. Geleceğe karşı yoğun bir ilgi.

İkinci Evde

İstikrarsız mali durum. Para beklenmedik bir şekilde gidip gelebilir. Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla para kazanmaya yönelik sıradışı yeteneklere ve metotlara sahiptir. Para buluşlar, elektronik aletler ve bilimsel uğraşlar aracılığıyla kazanılabilir. Değerler alışılmadıktır. İkinci evdeki Uranüs parasını bilgisayar yazılımlarına, elektronik aletlere, gelecek için tasarlanmış bilimsel aygıtlara, eşsiz, tuhaf ve/veya sıradışı şeylere harcamayı sever. Para sıklıkla arkadaşlara ve/veya gruplara, organizasyonlara, insancıl amaçlara ve derneklere harcanır.

Üçüncü Evde

Bu yerleşimde özgür düşünce ve orijinal düşünceler çok yaygındır. Üçüncü evdeki Uranüs, hiç kardeşi olmayanların çizelgelerinde yaygındır. Aynı zamanda kişinin kardeşlerinden ayrılık da olabilir. Bu evdeki Uranüs üstün zeka verebilir veya deha yaratabilir. Okul yıllarında yabancılaşma, bu yerleşimde yaygındır. Astroloji, ruhaniyet ve okült hakkında yazan insanların Uranüs’leri sıklıkla üçüncü evdedir. 

Dördüncü Evde

Bu yerleşime sahip insanlarda sık ve/veya ani, beklenmedik ikamet değişiklikleri ve hayatları boyunca aileleri içinde değişiklikler olabilir. Anne bir şekilde sıradışı olabilir. Erken çocukluk döneminde anneden ayrılık meydana gelebilir, sıklıkla ebeveynlerin boşanması aracılığıyla. Yakın arkadaşlar aile olarak görülür ve hatta arkadaşlar bu insanların aileleriyle yaşayabilir bile. Bu yerleşime sahip insanlar ev ortamlarında özgürlüğe ihtiyaç duyar ve kişisel hayatlarına ailelerinin karışmasını tolere etmezler. Annenin çizelgesinde güçlü bir Uranüs ve/veya Kova vurgusu olabilir.

Beşinci Evde

Bu yerleşim birçok rock yıldızının ve müzisyenin çizelgesinde sıklıkla bulunur. Buradaki Uranüs orijinal ve eşsiz yaratıcılık yeteneği verir. Kumar, iyi veya kötü büyük değişimler getirebilir. Çocukları bir açıdan olağanüstü olabilir, sıklıkla dahidirler. Beşinci evdeki Uranüs, çocuklarına karşı otorite figüründen ziyade arkadaş olup, onlara çokça özgürlük tanıyan bir ebeveyn olmaya yol açar. Kişinin çocuğunun çizelgesinde güçlü bir Uranüs ve/veya Kova odağı olabilir. 

Altıncı Evde

Bu yerleşim bilgisayarlarla, gelişmiş teknolojilerle, elektronik mühendisliğiyle, teknisyen olanlarla, işlerinde matematikle alakası olanlarla ve mucitlerin çizelgelerinde harikadır. İş ortamında özgürlüğe ihtiyaç vardır. İş başında veya işte ani değişimler olabilir. Aynı zamanda kişi mesleğini sık sık değiştirebilir. Bazı durumlarda, geleneksel çalışmaya karşı bir nefret vardır. Sağlık problemleri beklenmeden patlak verebilir ve aynı hızda da kaybolabilir. 6. Evdeki Uranüs serbest meslekte yaygındır ve genellikle profesyonel astrologların ve psişiklerin çizelgelerinde görülür.

Yedinci Evde

İlişkiler ani olarak ve beklenmedik bir şekilde başlayıp bitebilir. Sıklıkla bir boşanma vardır. Bu yerleşime sahip insanlar, ilişkilerinde büyük bir özgürlük ihtiyacı duyarlar. Partnerin çizelgesinde önemli bir Uranüs ve/veya Kova vurgusu olabilir. Bu insanların, partnerlerinin hem sevgili, hem de arkadaş olmalarına ihtiyaçları vardır. Partner çok bireysel, eşsiz ve hatta bir açıdan eksantrik olabilir ve nadir durumlarda dahi olabilir.

Sekizinci Evde

Ölüm aniden veya sıradışı şartlarda gelir, genellikle kaza aracılığıyla; beklenmeden. Kişinin mali durumunda ani değişimler olabilir, örneğin beklenmedik bir miras veya kişinin geliri dışında başka kaynaklardan gelen paralar konusunda başka büyük bir değişim gibi. Cinsel ilişkilerde özgürlüğe ihtiyaç vardır. Sıradışı fetişler veya cinsel deneyler yapma arzusu olabilir. Bu yerleşim genelde okülte, ruhaniyete, ölümden sonra yaşama güçlü bir ilgi ve bununla birlikte psişik ve sezgisel yeteneklere sahip olma yönünde doğal bir yetenek verir.

Dokuzuncu Evde

Bu insanların inançları konusunda özgürlüğe ihtiyaçları vardır. Ruhani ve dini inançlar sıklıkla çok alışılmadıktır ve yetiştirilirken inandırıldıkları şeylere çok aykırıdır. Sıklıkla astrolojiye ve metafiziğe bir ilgi vardır. Dokuzuncu evdeki Uranüs dini dogmaya ve kısıtlamalara karşı isyan eder. Ruhaniyet açık ve özgür olmalıdır. Uranüs’ün üçüncü evde olduğu gibi, bu yerleşim de dahilerin çizelgelerinde olabilir. Bu insanlar sıklıkla eğitimsel olgulara yeni kavrayışlar getirir. Aniden yolculuğa çıkabilirler. Egzotik veya bir açıdan çok sıradışı olan yerler sıklıkla onları çeker. Gelecek trendleri ayırt etmeye yönelik bir yetenek vardır. Üniversiteye gitme gibi yüksek öğrenim bir anda veya beklenmeden bitebilir, şartlardan ötürü kısa kesilip yarıda kalabilir.

Onuncu Evde

Kariyer elektronik aletlerle, teknolojiyle, bilgisayarlarla ve/veya yeni buluşlarla çalışmakla alakalı olabilir. Altıncı evdeki Uranüs gibi, onuncu evdeki Uranüs de sıklıkla mucitlerin, astrologların, psişiklerin ve ruhaniyetle ve okültle çalışanların çizelgelerinde görülür. Genel olarak, bu insanlar otoriteyi sevmez ve kısıtlamalara karşı isyan ederler, özellikle de iş ortamında ve kariyer açısından. Genelde kendi kendilerine çalıştıkları zaman en iyi randımana sahiptirler. Kariyerin ve yaşamın yönünü etkileyen büyük ve beklenmedik değişimler olabilir. Bu yerleşime sahip insanlar insancıl projelerle alakalı olabilir.

On Birinci Evde

Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla insanlığı ilerletmeye ve iyileştirmeye ilgi duyarlar. Arkadaşların çizelgelerinde güçlü bir Uranüs ve/veya Kova olabilir, ve/veya arkadaşlar bir açıdan çok eşsiz ve sıradışı olabilirler. Bu insanların arkadaşları sıklıkla topluma ayak uydurmazlar ve bir şekilde asi olabilirler. Bu yerleşime sahip insanlar için kendileriyle ortak ilgilere sahip arkadaşlar ve gruplarla alakalı olmak, genellikle hayatlarında önem taşır. Kişinin hedeflerinde ani ve büyük değişimler olabilir. Arkadaşlıklar aniden başlayıp bitebilir.

On İkinci Evde

On ikinci evdeki Uranüs iyi gelişmiş sezgisel ve durugörü yetenekleri verir. Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla çok psişiklerdir, ve uyanıkken veya rüya sırasında sezgi parıltıları yaşayabilirler. Gizli organizasyonlarla doğrudan bir alaka olabilir. Bu insanlar uykusuzluğa ve/veya tuhaf saatlerde uyumaya yatkın olabilirler. Bazı durumlarda arkadaşlarla, gruplarla veya organizasyonlarla gizli kapaklı/yasadışı aktiviteler olabilir.

URANÜS AÇILARI

*Bunlar, Uranüs çizelgenin yöneticisi veya yardımcı yöneticisi ve/veya önemli bir konumda değilse nesilsel etkilerdir.

Uranüs/Neptün

Psikedelik uyuşturucuları deneyen hippi neslinden birçok kişi bir Uranüs/Neptün karesi sırasında doğmuştur. Bu nesil aynı zamanda meditasyon ve farklı bilinç hallerine ilgi de getirmiştir. İlaçlara/uyuşturuculara beklenmedik tepkiler olabilir, zira Neptün her tür ilacı/uyuşturucuyu, alerjileri ve hassaslıkları yönetir. Bu nesil aynı zamanda okülte, astrolojiye ve başka ruhani disiplinlere kamunun ilgisini çekti.

Uranüs/Plüton

Uranüs/Plüton açılarıyla, özellikle de sert açılarıyla doğanlar sıklıkla hükümet, nükleer savaş ve nükleer teknoloji gibi kuvvetli etkilerden doğrudan etkilenirler. Ölümcül teknolojilere ve bunların olası sonuçlarına yönelik bir farkındalık vardır. İkinci Dünya Savaşı’na karışan birçok insanın Uranüs’ü, Plüton’a kare açısı yapıyordu.

 

Gezegenler: Burçlar, Ev Pozisyonları ve Açılar

 

 

“Uranüs: Burçları, Evleri ve Açıları” hakkında 6 yorum var

 1. Merhaba, doğum haritamda Uranüs 12. ve 11. evlerin tam ayrım yerinde, o zaman hem 12. hem de 11. Ev özelliklerini mi almam gerekecek? Teşekkürler.

  1. Esenlikler,

   Her halükarda bir tanesinde bulunuyordur. Belki öbüründen de etkileniyor olabilirsiniz ama yine de kesin bir şekilde bir tanesine dahil olmalı. Astro’da hangi evde hangi gezegen olduğunu gösteren detaylı çizelge seçeneği var, ona bakın.

   İyi geceler.

 2. Geçen gece ki fikir alışverişinden sonra biraz tabularımı yıkarak alıcı gözüyle baktım astrolojiye.

  Ve edindiğim amacın direkt olarak burcumda olması gerçekten çok düşündürücü. Şuana kadar 4 farklı gezegenden birer tane okudum, boş geçmemesinden de öte gayriresmi şekilde bilgi edinme huyumu, değişkenliğimi falan nokta atışı bildi. Kendini inceleyen bir insanım ve kendim hakkında vardığım kanıları çok ilginç bir şekilde bana tekrar açıklıyor zodyak 😮 Bu açılar bizi tam olarak nasıl etkiliyor acaba?

  1. Esenlikler,

   Ne kadar derinine girerseniz doğruluğuna o kadar hayret edeceksiniz. Yerleşiminizi ve açıklamanızı sizin güvenliğiniz için sildim, ama ben okudum. Neyse, şimdi belli oldu dediklerinizin menşei. 👀

   Sizde olan açılar sizi etkiliyor ve yazanlar genellikle geçerli oluyor (tabii diğer yerleşimlere/açılara da bakmak lazım), olmayanlarla ilginiz yok.

   İyi günler.

 3. Benim doğum haritamda uranüs kova merkür boğada ikisi kare yapıyor ne demek ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir