Açıklama: “Nasyonal Sosyalizm” Hakkında

Bu yazı, Yüksek Rahip Hoodedcobra666’nın forumlardaki vaazından çevrilmiştir.

 

Bundan böyle, Joy of Satan’ın tüm üyeleri Nasyonal Sosyalizm hakkındaki düşüncelerine ve anlayışlarına netlik kazandırmalılardır. Bu gönderi, kabaca Nasyonal Sosyalizm hakkında neleri takdir edip anladığımıza; ve gerçekte bu “ideoloji”ye dair neyi umursamadığımız veya kabul etmediğimiz hakkında bir açıklama olacaktır.

Yıllar geçtikçe, ve kişi düşman propagandalarını anlayabildikçe, bir sürü kafa karışıklığı da birbirini takip eder. Biz Ruhaniyet üzerineyiz ve bir Ruhani gelişim oluşumuyuz. Şeytan Baba ve Tanrılara hizmet ederiz, ve hayattaki gayemiz, gerçek özünden olan tüm Pagan dinlerince takip edilmiş yoldur.

Nasyonal Sosyalizm; Spiritüel Satanik temel inançlarının dev, sonsuz şelalesinden düşen yeni bir damladır. Bu bir ideoloji olarak günümüzde, günümüz zamanının şartlarında, kısıtlamalarında, düşmanlıklarında ve politik gerçekliklerinde ortaya çıkmıştır.

1920’den 1945’e kadar olan tüm bu şeyler, günümüzden tamamen farklıydı. Bu olaylardan neredeyse 100 yıl sonrasında yaşıyoruz. Çok şey değişti.

Irksal düşünceler, gelişim, kendine hakim olabilme ve benzeri şeyler, bunların hepsi ebedi kavramlar, ve 1920’de ortaya çıkmadılar. Binlerce yıldır varlardı. Ortaya çıkışları ve dirilişleri farklı biçimlerde ve formlarda olsa da temel olarak aynı kaldılar. Aynı temelde, biz de Spiritüel Satanizm’i takip ediyoruz.

Eğer kişi kendi Antik Kültürüne dair gerekli araştırmaları yaparsa, büyük olasılıkla buradakilerle tümüyle aynı ahlak ve değer ilkelerini bulacaktır.

Bizler her şeyin başında ve öncelikle Spiritüel Satanistleriz. Kendinizi “Nasyonal Sosyalist” olarak adlandırmak veya “Nasyonal Sosyalizm”i kabullenmek zorunda değilsiniz. Ancak Spiritüel Satanizm de, kaçınılmaz olarak aynı kaynağa çıkıyor.

Nasyonal Sosyalizm, sadece düşman tarafından karalama kampanyasına maruz kalmadı, ancak tüm bunların üstünde, bunu yanlış ve niteliğine aykırı biçimde uygulayanlar tarafından da adına leke getirildi. Bu yüz yıl öncede kalmış olaylara tarihi olarak hiçbir objektif görüş sunulmadı.

Yukarıdakiler gerçekleşti çünkü düşman, bu ideolojinin altında yatan ruhani temeli gördü. Ruhaniyetimizi ve ortaya çıkarabileceklerini binlerce yıldır baltalarlarken, aynı zamanda Centillerin yarattığı değerli olan politik, ekonomik, veya ruhani her şeyi de baltaladılar. Buradaki olay da bundan farklı gelişmiyor.

Kişi, düşmanın olaylara dair sunduğu çarpıtma versiyonları kabul etse bile, Komünizm gibi bin kat daha “ölümcül” ideolojiler de vardı – ancak kimse onları, Nasyonal Sosyalizme yaptıkları gibi abluka altına almadı.

Bu yüzden, Nasyonal Sosyalizme saldırmanın “İyi” bir nedenden olduğunu söyleyen argümanlar, aptalcadır. “Medeniyet” tarihimizde, bundan çok daha kötü olan yolları kabul ettik, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde veya Batı’da. Dünya tarihinde görülmemiş ölü sayılarına ve yıkımlara yol açan işlerine rağmen Komünistler hâlâ dünyada cirit atıyorlar.

Hristiyanlık; Antik ve Spiritüel olan her şeyin yıkımı üzerine kurulmuş bir ölüm tarikatı olarak, ayrıca uzun bir süre boyunca bizim “Dinimiz” olmuştu. İslâm, yine aynı şekilde bir ölüm tarikatı olarak, hoşgörü hariç her şeyi barındırıyor.

Bunlardan çıkmış ve birikerek artan bu ölüm oranları, düşmanın iddialarına bakarsak bile, “Nasyonal Sosyalizm”in getirdiği ölü sayısından bin kat fazladır. Ancak yine de görebileceğimiz gibi, yukarıdaki ölüm tarikatları, her nasıl oluyorsa hoşgörülüdürler ve düşmanın programını ilerletirler. Yani bize de onlara tolerans göstermemiz ve kabul etmemiz gerektiği söyleniyor.

Rahiplerimizde veya Forumlarda görülebileceği üzere, düşmanın tanımladığı Satanizm ile sıfır ortak noktamız var. Bu imaj, sonuç olarak düşman tarafından yaratılmıştı.

İnsanların anlaması gerekiyor, bu ideolojiyi tamamen gözden çıkarmak yerine tarafsız bir biçimde ele alma nedenlerimiz, aynı şekilde, aşırı miktarda farklılar.

Nasyonal Sosyalizm’e “ait” olduğu söylenenler hakkında umursamadıklarımız:

1. Başka insanlardan/veya kendinden nefret etmek ile alakalı olması, “Irksal” önkoşullar.

Bu bir yalan. Spiritüel Satanizm’de, tüm Irkların gelişimini göz önüne alırız. Politik standartlar veya benzeri şeyler üzerinden yaşanan insanlar arasındaki geçici düşmanlıklar, istenilen bir şey değil ancak hayatın bir parçası.

Ayrıca tarihi bir gerçeklik olarak, Nasyonal Sosyalistler ve diğer tüm Irklar ve Pagan Uygarlıkları da aynı kuralları ve etiği anladılar. Bunların çoğunu bilinçsiz bir biçimde oldukları gibi takip ediyoruz, ve düşmanın bizi aksini yapmaya itebilmesi için büyük oranda bir beyin yıkama yapması gerekiyor.

Irk başka bir biyolojik gerçekliktir. İnsanlar bunun üzerinden savaşmaya karar verebilir, benzer biçimde barışa da gidebilir, ya da başka şekilde istedikleri gibi ele alabilirler. Yaşamın diğer tüm gerçeklikleri gibi, bu bizi bir kavrayışa götürmek için var. Irkların ve kişilerin bunun üzerinden nasıl davranacağı ise, zaman ve mekan meselesi.

Maalesef ki, bu kavramın yüksek anlayışı sadece genel bir yanılgının uğraşı içinde kayboldu. Ancak bu yine de bunu kötü yapmıyor.

2. Gerçek hayatta “Nazi” organizasyonlarına katılmak; kendini kandırmak, zamanını harcamak, veya daha kötüsü, kendini “devrimsel” olarak tanıtan yasadışı eylemlere katılmaktır.

“Nasyonal Sosyalizm” ideolojisi veya benzer ideolojiler; birilerinin kendi suçları, toplumsal huzursuzluk yaratış çabaları, kötülüğünü uygulaması veya düşman paradigmasını yaymak için kullanılıyor ve bu durum da işleri komplikeleştiriyor.

Kişinin Gerçeği anlaması gerekir, sıkıntılı yapılanmalara ve çılgınca tehlikeli işlere kendini atmamalıdır. Bu tarz sitelerin zaten en baştan var olma sebeplerinin yanısıra bu böyledir.

Doğrusu, bu tarz yerlere katılmamanızı ŞİDDETLE öneriyoruz. Çünkü çoğu zaman bu tarz yerler tehlikeli ve başarısızdırlar, ve çok azı da gerçekten ulaşılabilecek güzel hedefler koyarlar.

3. Çoğu “Nasyonal Sosyalist” grup, Yahudi Hahamı İsa’ya tapan aptallardan oluşuyor.

Bunun hakkındaki tarihi Gerçeği bildiğimiz için bu düşünceyi reddediyoruz, Nasyonal Sosyalist hareketi yöneten uyanmış kişilerden çoğu bu yanlış düşünceden etkilenmemişti. Öbür kesimin ise çoğu bilişsel uyumsuzluk içinde ve Hristiyanlık’ın Komünist öğretileri gibi karşıt ahlaki normları, bu “ideolojinin” bir parçası yapmaya çalışıyorlar, ki bu da düz aptallıktır.

4. Geçmişin standartları, günümüzün standartları değildir. Değişmeyen ise öğretilerin temelleridir. Bizim ilgilendiğimiz şey bu: Geçici olaylar üzerinden yaşanan şeyler, düşünce yapımızı şekillendirmek için değildirler.

Fransız ve Almanlar, Ruslar ve Almanlar gibi Beyaz milletler arasındaki zamanında gelişmiş düşmanlık gibi şeyler bizi bağlamamaktadır.

Başlıca alt ırkları, doğrudan “tek ırk” olmasa da, gerçek bir ırksal ailenin parçaları olarak görüyoruz. İnsanlar arasında böylesine büyük bir ayrışma görmüyoruz.

Burada siyasetten etkilenmeden uzaktan ve gerçeğe dayalı bir bakış takınıyoruz. Zamanın standartları, günümüzün standartları değildir.

Nasyonal Sosyalizm, Hitler’in de belirttiği gibi, tüm insanlığın örnek alabilmesi için bir modeldi. Tabii ki, kimse önemli açıklamalara dikkat etmiyor, ve yanlış bilgi ya da saf nefret üzerine kurulu düşünceler ise, kendi milletlerimiz veya dünyanın başka milletleri arasındaki yanlış nefreti devam ettirebilir. Bu yanlıştır.

5. Tüm Centil Medeniyetleri, etkin bir biçimde kendi varlıkları içinde temel öğretileri çağlar boyu uyguladılar.

Mısır, Sümer, Yunanistan, Mezoamerikan uygarlıkları, ya da Asya uygarlıkları, hepsi Şeytan Baba’nın öğretilerini mümkün olabildiği ölçüde uyguladılar. Zenginleştiler, imparatorluklar yarattılar, ve yaşamlarını çağlara yaydılar.

Araştırmalarını yapanların bilecekleri üzere Nasyonal Sosyalizm, sadece başka bir milletin uyguladığı, ancak özünde aynı olan bir şeydi. Bu Antik değerlerin bir kısmını restore ettikleri için acımasızca saldırıya uğradılar.

Yukarıdakini mucizevi bir olay olarak, insanların ebedi Gerçeklere daha büyük oranda maruz kalacağı Kova Çağı’a ufak bir anlık bakış olarak ele alıyoruz. Yakın tarihte kendi başına yükselmiş bir olay olduğu için bunu takdir ediyor ve bunu diğer insanların Gerçeği tanıması ve aslında ne olduğuna dair doğruları öğrenmesi adına önemli addediyoruz.

5. Önce gerçek.

Düşmanı ifşa etmemizin nedeni, boş ve temelsiz bir nefretten kaynaklanmıyor, bunu yapma sebebimiz yalanlar ve Gerçek arasında yaşanan kozmolojik savaştan ötürü. Biz insanların her şey hakkında Gerçeği öğrenmesini istiyoruz, ve Holocaust ile diğer olaylar gibi şeyler ise, insanlık tarihindeki doğrusunun anlaşılması gereken iddialardandır.

Şimdi, Ukrayna/Rusya kirizine ilişkin de aynı şekilde hiç yaşanmamış savaş suçlarına dair bir dolu yalan dolanıyor. Kuşkusuz, savaşın kaybedenine tüm suçlamalar yığılacak. Bir taraf kazandığında, o taraf tarihi yazar.

Nasyonal Sosyalizm içinse, neyinin iyi veya kötü olduğuna dair hiçbir tarihi objektif görüşe sahip olamadık, ve bize sadece bunun niyet bakımından olsun, yapılan işler veya sonuçlar olsun tümüyle kötü olduğu öğretildi. Bu tümüyle gerçek dışı.

Bu olaylara ilişkin gözden geçirmelere ve araştırmalara izin verilmemesi, ve “Nasyonal Sosyalistlerin” saf kötüler olarak canavarlaştırılmaları; ne tarafsız bir bakış açısıdır, ne de insanlığın geleceği için iyi veya yararlı bir bakış açısı olma niteliğini taşır.

Ruhani kavrayışı ve tüm Antik değerleri ortadan kaldırmaya çalışan düşman, aynı kötülemeyi Tanrılar, Antik kültürler, ve günümüzden olarak da Nasyonal Sosyalizm için yaptı. Bu, “Yahuditrix” olarak da adlandırdığımız yalanlar üzerinden işleyen, kendi yarattıkları küresel dünyayı sürdürebilmek için yaptıkları saldırılardan biridir. Yalanlarını ortaya çıktıkları her yerde yok etmek istiyoruz, ki böylece insanlar Gerçeği bilebilsinler.

6. Nasyonal Sosyalistlerin, Yahudilere karşı sundukları argümanlar, tabii ki de önemlidir.

Bugün bile, Yahudilerin genel yaşamdaki ve diğer Uluslardaki kontrolü, nasıl çöküşler gerçekleştirdikleri, diğerlerinin harcanması üzerine kurulu kendi iç gündemleri oluşu gibi Nasyonal Sosyalistlerin sundukları argümanlar, artık daha fazla komplo teorisiymişler gibi görünmüyor.

Yukarıdaki çıkarımları, yaşam merdiveninin basamaklarının çok tepelerine çıkmış ve bu programları gözlemlemiş, ve sonrasında da ifşa etmiş kişilerin gözlemleri olarak nitelendiriyoruz. Bu, Nasyonal Sosyalizmden çok daha uzaklara uzanan, evrensel bir ifşa. Ve bunun, düşmanın sürekli tahribat peşinde olduğundan ötürü binlerce yıl önceye gittiğini söyleyebiliriz.

Bu İncil’de de Yahudi halkının diğer kültürlere karşı verdiği zararlarla birlikte kabul ediliyor. Bu tahribatlarını kutluyorlar bile, bu onların kültürlerinin bir parçası. Ve bu bir “teori” veya “komplo” değil, Yahudi halkının açık ve kabullenilmiş tarihinde olay şeyler.

İncil’in kapağını aralayınca kişi, belirli bölümlerde, diğer insanları oldukları kişi olduklarından ötürü katletmeye dair duyulan zevki, lanet ve ölüm üzerine kurulan öğretileri, farklı oldukları için insanları öldürmeye yönelik yüceltiyi görebilir. Yahudiler, tüm bunları yapanların düşmanları olduğu yönünde yalanlar söylemeye çalıştılar, ancak başından beri bu gaddarlığı işleyenler kendileriydi.

Gerçeği yaymak istememizin nedeni, Yahudi milletinin, uzun süreden beridir dünyayı veba gibi sarmalamış yalanlarını yok etme istencimizden kaynaklıdır. Bu hak edilmiş bir şey değil ve insanlık, onların bu yüksek düzeydeki nefretinden fazlasını hak ediyor.

Yahudiler, yaptıkları kendi işlerinin, kültürlerinin, hareketlerinin karşılığını görüyor ve onlara karşı sergilenen duruş, iddia ettikleri üzere kör bir nefret üzerine kurulu değil. Hiçbir zaman düzeltmeye veya durdurmaya çalışmadıkları yanlış işlerle dolu bir tarihleri var. Bunun doğal sonucu olarak, insanlar da buna bir son verilmesini istiyor.

7. Nihai hedefleri, savaş değil barıştı.

Adolf Hitler ve onun hareketi üzerine yaptığımız araştırmalar sonucu, niyetlerinin sadece düşmanlık sergilemek değil, aynı zamanda barış gibi yüce idealler, -veya daha gerçekçi olursak, dünya üzerindeki insanlar arası ortak bir denge ve saygı durumu olduğunu gördük. Diğer insanların biyolojik varlıklarını bozmamak örneğin, bu işlemin bir parçasıydı.

Bunlar, günümüz istismar ve tecavüzünün tersine işlerdi. Nasyonal Sosyalizmi veya bizim öğretilerimizi kendi savaş, yoksulluk ve insanlığı yok etme uğurlarına alet edenler; bu girişimin tüm hedeflerini yansıtamadıkları için bizim düşüncelerimizin bir parçası değildirler.

8. Adolf Hitler Hakkında

Doğu’da, Adolf Hitlerin ve diğer bazı Nasyonal Sosyalistlerin, Avrupa’yı olası ve planlanmış yıkımdan korumak için reenkarne olan tanrılar olduğuna inanılıyordu.

Ayrıca ırksal bilinç ve kişisel gelişim gibi, yüksek standartlara çıkmak için gerekli olan şeyleri insanlığa hatırlatarak onlara yardımcı oldular. Kova Çağı’nda olağan olacak şeylerin bir nevi ön gösterisini düzenlediler.

Özellikle, Doğulu kahinler ve diğer hareketler, Hitler’i sadece bir siyasi lider olarak değil, aynı zamanda ruhani bir amacın gerçekleştiricisi olarak gördüler. Bu yaygındı ve garip bir şey olarak algılanmamalı. Hitler’in Vişnu olduğu düşünüldü, Adalet Tanrısının gücünün bir tezahürü. Bir bakıma, Hitler’in ortaya çıkış anı, işlerin gidişatının değişmesi adına kritik bir andı ve düşman da bundan endişe duydu.

O zamandan beri düşman sürekli ifşa oluyor, yalanları yavaşça çöküyor, ve kontrolleri yavaşça tükenip etkisizleşiyor. Adolf Hitler’e, diğer kendi zamanlarında tarihin yönünü değiştirmiş bilge ve gelişmiş ruhlara yaptığımızdan farklı olmayarak, ezoterik bir bakışla yaklaşıyoruz.

Bu önyargılı ve kapalı bir siyasi bakış açısı değil; bu, bu kişinin tarih üzerindeki ve önemli spiritüel değerlerin restorasyonu üzerindeki önemini anlamaya yönelik bir bakış açısı.

9. “Nasyonal Sosyalizm”i boş verip işin sadece ruhaniyet tarafına baksak, yine de Spiritüel Satanist olabilir miyiz?

Evet. Kişi kesinlikle siyasete hiç girişmeden ilerleyebilir ve hiçbir politik görüş, Spiritüel Satanist olmak için zorunlu değildir.

Ancak yine de kişi, Gerçeği bilmeli ve kabul etmeli, ve en azından Nasyonal Sosyalistler hakkındaki bu tarihi yanlışların ve düşünsel yanılgıların doğru olmadığının farkında olmalı.

“Nasyonal Sosyalizm”e olan ilgimiz, politik kısmından ziyade, dünya görüşü açısından sunduğu belirli kısımlar üzerinedir. Ki bunlar da ebedi Gerçek ve dünyamıza işlemiş Dharma’dan temellendirilmiş ve yaratılmış Spiritüel Satanizm’den gelmektedirler.

Bir Spiritüel Satanist, asla Komünist olamaz, veya doğaya karşıt olan ya da varoluşa ve hayata karşı çıkan ideolojilere katılamaz. Bunlar, başta Satanist olmamızın öncelikli amacıyla çelişen şeylerdir.

Spiritüel Satanizmin doğal ilkeleri, “Nasyonal Sosyalizm” dediğimiz ideolojide tekrar ortaya çıkmıştır. Kişi, tabii ki bu sıfatı kullanmayı seçmeyebilir ve yine de zihninde bu temel ilkeleri barındırabilir, veya politik görüşlerini dillendirmeyebilir [ki bunun, özellikle günümüz dünyasında yapılmaması gereklidir].

10. Peki ya “Irk” ile “Irksal Teori”?

Irksal teori gibi düşünceler, yeniden Hitler tarafından diriltilmişti, ancak bunların, kişinin metafiziksel ve fiziksel yönlerine dayanan, ve kişinin veya kolektif topluluğun bundan kaynaklı gelişimini sağlayan çağlar öncesine ait oldukça Antik kökenleri vardır.

Hitler’in zamanında bile varlığını sürdüren çoğu insan, ruhani açıklığın eksikliğinden ötürü, bu teorinin özünü tam anlamıyla anlayamamıştı.

Bunların çoğu geçmişte, halk ve aristokratik soylar tarafından bilinen şeylerdi. Meditasyon, ruhaniyet, irade ve seçilen yaşam yolu gibi şeyler kişiyi etkiler. Bu kişiler sonrasında ırklar ile alt ırkları oluşturur, ve bunlar da kabaca gelişim düzeyini ve aynı kökten kişileri ifade eder.

Dharmik veya ruhani bir bakış açısından bu teori, hiçbir şekilde ihtilaf, anlamsız bölünme veya nefret amacı gütmüyordu. Bu kişinin üzerine zuhur etmiş, sayesinde insanların gelişebileceği ve geçmişteki hataları tekrar etmeyecekleri daha geniş bir farkındalığın parçasıdır.

Bu düz bir şekilde gerçeklerin gözlemidir ve başka bir anlama gelmemektedir. Nasyonal Sosyalistlerin bu teoriyi nefret üzerine inşa ettiklerini söylemek saçmadır ve neredeyse her zaman kanıtlı gerçeklere aykırıdır.

Başka bir sık söylenen yalan da Nasyonal Sosyalistlerin sadece Sarışın ve Mavi gözlü insanlarla ilgilendikleri. Gel görelim ki gerçekte, Nasyonal Sosyalist liderler hiç de bu tanıma uygun değildi. Diğer bir yalan da “Sadece fit olanın sağ olması” gerektiği yönündeki ve kimsenin tolere etmeyeceği daha garip yalanlar. Yine gel görelim ki gerçekte, Joseph Göbbels’in [Nazi Almanyası’ndaki üçüncü en güçlü kişi] ayağında bir engel durumu vardı.

Kişi, zamanın önemli kişileri hakkında daha fazla okudukça tek göreceği daha fazla yalan olacaktır.

Söylemeye gerek yok, ancak tüm bu yalanlar ölçüyü aşan derecede fazla ve insanlığın ruhu ile insanlar arasındaki anlayışa tersler. Doğruluk barındıran hiçbir Gerçekle ilişikleri yok. Sadece aynı ruhani öz farkındalığa yaptıkları ve buna “İblis’ten” dedikleri gibi, ırksal bilinç düşüncesini kötülemeye çalışan, düşmanın hastalıklı aklından çıkan yalanlar.

Diğer taraftan Yahudiler de kendileri için, yanlış kanılar içinde agresif bir üstünlük anlayışıyla birleştirerek kendi ırksal teorilerini kullandılar, ve sonradan bunu da tüm inanç, renk, millet ve kültürdeki Centillere karşı yaptıkları kendi sayısız suç ve saldırılarına kılıf olarak kullandılar.

_____________

Eğer kişi üstteki kavramları anlamışsa, o zaman “Nasyonal Sosyalizm” hakkındaki düşüncelerimizi ve bu görüşün önemli ilkelerini öğrenmeye hazırdır demektir.

-Yüksek Rahip Hooded Cobra 666

“Açıklama: “Nasyonal Sosyalizm” Hakkında” hakkında 2 yorum var

 1. vampirim ve temple of vampire hakkında bir yazı lütfen gelebilirim bu konuda yazacağınız bilgilendirici bir yazı benim için çok değerli .

  1. Esenlikler,

   Bahsettiğiniz kuruluşla ilgili bir bağımız yok. JoS içinde bazı kardeşlerimiz bu pratiği uyguluyor ancak bizim zaten tavsiye ettiğimiz bir şey değil. Hem etik açıdan, hem de işin ehli olmayan birinin sadece kendi kişiliğine ve enerjisine zarar vereceğini bildiğimiz için bunu kesinlikle tavsiye etmiyoruz.

   Eğer doğuştan vampirseniz bunu kontrolünüz altına almanız gerekebilir. Öbür türlü sürekli negatif enerji çekmeniz ve bir noktada kendi kişiliğinizi, diğer insanlardan aldıklarınızla yitirmeniz işten bile değil. Ingwaz rünüyle bu yeteneğinizi atıl duruma getirmenizi tavsiye ediyorum.

   Ayrıca soruları artık buradan almıyoruz, VPN ya da daha gelişmiş güvenlik önlemleriyle forumlarımıza bekleriz.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir