1, 2, 3 ve 4 Ağustos Irksal Uyanış Ritüelleri!

Kaynak, Yüksek Rahip Hooded Cobra’nın vaazıdır.

Irk konusunda herkes temel bir anlayışa sahip ve en azından hangi ırktan olduklarını veya hangi ırka benzediklerini biliyor; ancak bu temel anlayış o kadar derin ki, bunu bazen kanıksayabiliyoruz. Bu bir açıdan Güneş gibidir, Güneş’i de bazen görmezden gelme ve varlığını kanıksama eğiliminde olabiliyoruz. Tıpkı bunun gibi ırk da tamamen normal ve doğaldır.

Irk(sal)cılığın [yani ırkların var olduğunu, farklı halklar olduğumuzu kabul etme ve bu farklara ve varolma haklarına saygı göstermek amacıyla birlikte çalışmak, ancak karışmamak] olmadığını söyleyenlerin düştüğü hata, zaten insanların kendi ırklarını düşünmelerinin kötü bir şey olduğunu iddia ederek bile farklı ırklar olduğunu kabul etmeleridir. Zaten bu kadar temel ve doğal gerçekleri bile reddeden insanların olmasının tek sebebi, ırksalcılığın korkunç bir şey haline dönüştürülmesidir. Çünkü düşman “ırkçılığı” tamamen ve safi bilimsel ve mantıksal bir anlayış halinden çıkarıp nefret tabanlı bir temele oturtmuştur. Bunun sonucu olarak da “ırkçılık” negatif şeylerle ve cezalandırılmayla ilişkilendirilmiştir, dolayısıyla da kimse normal şartlarda sadece bilimsel bir gözlemdeki gerçekleri araştırmaya cüret edemiyor. Bu kişinin okült veya başka “yasak” konuları etüd ederse toplum (veya yeterince şanssız bir ülkedeyse) hükümet tarafından avlanıp hapse düşmesi veya başına daha kötü şeyler gelmesiyle aynıdır.

Dolayısıyla birisi kalkıp “ırkçılığın”, daha doğrusu birbirimizden farklı ırklar olduğumuzu kabul etmenin var olmak zorunda olmadığını söylediği zaman, o kişi zaten bir şeyin (o şey de sadece doğal gözlemdir) insanların ırkların varlığına inanmasına sebep olduğunu kabul etmekte. Ama böyle bir durumda kişi esasında sadece bu gerçeklerle baş edemiyor diye, gözlerini tüm evrene nüfuz etmiş bu temel gerçeğe kapatmış oluyor.

Ve ortalama insan bu gerçeklerle baş edemiyor, çünkü ruhani olarak kör edildik ve bu konularda hiç eğitilmedik; ve bu iki sonuç da yüzyıllardır kasten yapılan şeyler.

Irkların gerçeğinin insanlık için hakiki ve doğuştan bir değere sahip olduğundan ve zamanında (yani çok yakın zamanlara kadar) bir değer olarak ırkın evrensel olarak tüm yerkürede takdir edilmesinden ötürü; bu konuda bilinçli olmamızdan fayda sağlamamıza ve kendimizi yükseltmek için pratikler uygulamamıza öfke ve hışım duyan (((belli))) bir kesim, bu anlayışımızı yok etmek istedi. “Irk” ve ırkın bir hücresi olarak “Aile”, geçmiş zamanlarda her zaman için el üstünde tutulan yüksek değerler olarak görülmüştür.

Sağlıklı insanlar kendi halklarının hayatta kalma ve refahını kendi hayatta kalma ve refahları olarak görmelidir ve gerçekten de, birçok insan hala bunu böyle görüyor. Bu içgüdüyü yok etmeye çalışmak, doğadaki başka herhangi bir hayvanın kendini veya sürüsünü koruma içgüdüsünü yok etmeye çalışmaya benzer.

Bunu anlamayı daha da kolaylaştırmak için yarasaların uçmakta kullandığı sonar benzeri mekanizmalarını ellerinden almaya benzetebiliriz. Yarasaların görüşü çok kısıtlıdır ve dolayısıyla birçok yarasa ekolokasyon dediğimiz bu sonar benzeri mekanizmayla uçar. Şimdi bu yeteneğini kaybeden bir yarasanın nasıl uçacağını hayal etmek çok da zor değil. Kimliğimizin önemli bir kısmını oluşturan ırkımız, halkımız ve ulusumuz da bizim için bir yarasanın ses ile yön bulması kadar önemli ve elzemdir.

Düşman bu şekilde yüce gerçekleri hasır altı edip bize unutturmuştur. Bunun en büyük mücadelesi yakın geçmişte verilmiştir. Bu mücadeleyi (geçici olarak) kaybettik. 80 yıl sonra da insanlar bir iç muhakeme yapıp tarihte çok geriye bakmak zorunda kalıyor; ve sonuç olarak da günümüzde bütün insanlara ve halklara bela olmuş sorunların, geçmişte bizim ırk gibi temel anlayışlara sahip olduğumuz ve kendi kimliğimizi kanıksamadığımız zamanlarda yaygın olmadığını görüyorlar.

O yüzden biz de bugün burada ırk gibi uzun zamandır insanların kafasını karıştıran bir soruyla uğraşmak zorunda kalıyoruz. Çünkü sürekli olarak bu soruyu ve sorunu gözardı ediyoruz; çünkü Yahudiler bize bu soruyu gözardı etmemizi ve ortada hiçbir problem olmadığını söylüyor. İnsanlar da buna inanıyor. Dolayısıyla hiçbir şey çözülmüyor ve ırksal tansiyonlar gittikçe kötüleşiyor, dışarıdan bakınca gezegen olarak ne kadar “ilerleme” kat etsek veya ne kadar yeni akıllı telefonlar üretsek de.

Bu Gerçekleri ve dünyayı mahvedenler, Yahudiler, ne yaptıklarını çok iyi biliyorlar ve bu suçun onlar tarafından işlendiğini ve nesiller boyunca devam ettiğini de. Bu kasten yapıldı ve hala da kasten yapılıyor, ve bu savaş sona erene kadar da kasten yapılmaya devam edecek.

Düşmanla savaşmak, düşmanın hedef şaşırtmak için önüne koyduğu biriyle savaşmaktan çok daha önemlidir. Buna dikkat saptırma veya hedef şaşırtma deniyor. Düşman dışındaki her şey bir şaşırtmaca ve saptırmadır.

Avrupa’daki Müslümanlar, Amerika’daki siyahiler ve bu tarz tüm konular, hatta Amerika’yı “istila eden” Meksikalılar veya güzel ülkemize doluşan Suriyeliler olsun, bunların hepsi devasa problemler olmakla birlikte günün sonunda yine de bunlar da dikkat dağıtmacadır. Yahudiler insanlar ve halklar üzerinde kendi elleriyle yarattığı sefalet şartlarını kullanarak istismar ettikleri halkları başkalarına ve Yahudilerin o anda yok etmek istedikleri her kimse onlara karşı seferber ediyorlar. Elbette bir hedef şaşırtma taktiğinin etkili olması için bu şaşırtmanın aynı zamanda GÜÇLÜ, veya önümüzdeki bağlamı ele alacak olursak, vahşi ve şiddet dolu da olması gerekiyor. Ve bu tarz kötü durumlar tam hızda ilerletiliyor ki insanların dikkatinin tüm bu kötü durumların ana sebebinden dağılmaktan başka bir çaresi kalmasın.

Bu birçok açıdan birinin yangın çıkarması ve bizim de sadece o an, o yangını söndürmemize benziyor. Ancak Yahudi hala etrafta elini kolunu sallaya sallaya geziyor ve yarın, ertesi gün ve üstesinden gelinene kadar her gün de yeni yangınlar çıkarmaya devam edecek. Elbette böyle bir durumda kişiye en faydalı olacak şey, sadece her bir yangını teker teker söndürmeye çalışmak yerine bu yangınları ÇIKARAN unsuru yakalamaktır.

Müslümanlar daha önce de Avrupa’dan çıkarıldı, ancak Hristiyanlık ve Yahudilerin de arka kapıyı açıp Müslümanların Avrupa’yı safi doğum oranlarıyla ele geçirmeleri sayesinde tekrar aynı yere geri döndük. Bu tarz durumlar döngüseldir; zira karmik prblemler ve bunların karmik sebepleri ele alınmadı, sadece üzerleri örtüldü. Ve bu üzerini örtme durumu ne kadar uzun sürerse, daha sonra bu dengesizlik sorununun meydana geliş hali de o kadar vahşi ve şiddetli olacaktır. Günümüzdeki gibi.

Yahudilerden kurtuluşumuzun “tek bir halk”tan geleceğine inanan bazı aptallara gelince, bu insanlar ciddi şekilde yanılıyorlar. Bir kişi veya halkın enerjileri, bu kişi veya halk ne kadar “farkında” ve “uyanmış” da olsa deminki örnekteki gibi sadece bir yerdeki yangını söndürmeye yarıyor, ama Yahudiler bir saat sonra yine bir yangın çıkarırlar.

Geçen sefer “bir halk” uyandı, Almanlar. Peki ne oldu? Yahudiler onların üzerine Rusları, Amerikalıları, Fransızları, İngilizleri saldılar. Bu Yahudilerin tarihidir. Bir ulus onlara karşı uyanır, ondan sonra onlar da başka bir ulusa giderler, o ulusu yok ederler ve ondan sonra yok ettikleri ulusa geri dönüp akbaba gibi cesediyle beslenirler.

En nihayetinde uluslar veya geneliyle bir halk o kadar soruna sahip oluyor ki, artık dayanamayıp isyan ediyorlar. Ondan sonra Yahudi, o “küresel gezgin” kimliğiyle her seferinde kaçmayı başarıp başka bir halkın arasında ve başka bir ulusun içinde herkesi yok etme planlarını devam ettirip saldırıyı bu sefer de oradan yapıyor.

O yüzden kendimizi ve gezegenimizi kurtaracaksak, biz de bir açıdan “küresel” olmalıyız; yani açacak olursak biz de Yahudilerle küresel bir açıdan mücadele etmeliyiz ki bu küresel felaket artık bitsin. İronik bir şekilde, eğer ki bir kişi Globalizme (yani “Küreselciliğe”) ve insanlığın mahvedilmesi ve kitlelerin imha edilmesinin önündeki başka herhangi bir plana karşı durmak istiyorsa gidebileceği tek yol da budur. Gitmekte olduğumuz bu yıkım yolunu durdurmak için her birimizin oynayacağı bir rolü olduğunu anlamak ve kabul etmek zorundayız.

Yahudilerin Centilleri sürekli olarak savaş ve saldırganlığa itelemesine bir örnek olarak, They Live (“Yaşıyorlar“) filmini izlemelisiniz. Beyaz bir adam olan ana karakter, herkesin arasında yaşayan ve insanları köleleştiren bir sistemi yöneten uzaylıları görmesini sağlayan gözlüklerle dolu bir kutu keşfediyor.

Sonra adam siyahi bir adamla tanışıyor ve yanlış anlaşılmadan ve de siyah adamın, beyaz adamın delirdiğini farz etmesi ve onu dinlemek istememesinden ötürü şiddetli bir kavgaya girişip birbirleriyle yumruk tekme dalaşıyorlar, çünkü birisi sorunu karşısındakinin anlayabileceği şekilde anlatmadı, öbürü de anlamak istemedi. Sonunda bu ikisi anlaşıyor ve müttefik oluyorlar, çünkü kavga bittikten sonra siyah adam gözlükleri takıp bu uzaylı istilası meselesinin ne olduğunu bir de kendi gözleriyle görmek istiyor. Ondan sonra birlikte sorunu çözmeye yöneliyorlar.

Durumu halâ anlamadıysanız bu filmi gidip izleyin, ve şu an dünyamızda düşmanın neler yaptığıyla paraleller kurun. Bunu bazı insanların neleri anlayabildiği bağlamında düşünürsek, bu kavganın en başından ne kadar aptalca ve gereksiz olduğunu anlamanıza da yardımcı olacaktır.

Kendilerini ve zamanlarını şikayet edip zırlayarak başka Centilleri suçlamak isteyenlere gelince [örneğin zencilerin beyazları veya beyazların zencileri, veya herkesin Meksikalıları suçlaması], pekala. Bir yangını söndürmek istiyorsunuz, veya en azından söndürmek istediğinizi düşünüyorsunuz. Köyünüzün yanmasını izlerken berbat hissediyorsunuz, biliyoruz, anlıyoruz.

Ancak çıkan yangınları ne kadar söndürürseniz söndürün, sadece semptomlara ne kadar saldırırsanız saldırın; her şeyi yakıp patlatmak üzere Yahudi daha fazla benzinle birlikte orada olacak. O yüzden bir yangını engelleyebilirsiniz, kişi aynı aptal mantaliteyi taşımaya devam ettiği sürece asla bu yangınları çıkaranların kendilerini engelleyemeyecektir. Siz şu anki şartlardan ötürü başka Centillerden nefret etmekle meşgulken Yahudi de elini kolunu sallaya sallaya gidip başka birinin topraklarını yakacak ve bu sefer de sizin halkınızı suçlayacak.

Sürekli yangın söndürüp dururken artık bir noktada insanın biraz mantıklı davranmasını ve bütün bu yangın sorununa etkili bir şekilde son vermesini beklersiniz.

Şu anda da bütün bu sorunları kimin çıkardığını biz GÖRDÜĞÜMÜZ için, bu pisliği temizlemek bizim işimiz. Ve eğer bunu yapmazsak, TÜM TÜRÜMÜZ yok edilecek.

Artık bu bitmek bilmez hulahop çevirme oyununu BIRAKTIĞIMIZI ve herkesin her şeyi kesin bir şekilde çözmek istediğine karar vermeliyiz.

Daha önce de bu ritüeli yaptığımız zamanlar hakkında bilgi için, aşağıdaki linkleri inceleyebilirsiniz:
Mart [Purim] için yaptığımız ritüelimiz burada.
Haziran başı için ritüelimiz burada.
Yaz Gündönümü için ritüelimiz de burada.

Elbette bunların hepsinde aşağıdakilerle aynı ritüeli uyguladık, kafa karışıklığı olmasın.

Unutmayın, bu ritüellerimizi uyguladığımız günler de normal rutinimizde olduğu gibi her gün Nihai RTR’a da devam ediyoruz, yani bu 4 gün boyunca RTR’lara ek olarak bu ırksal ritüelleri yapıyoruz, yerine değil. Şimdi de ritüelimize geçiyoruz.

Siyahi Satanistler de kendi ritüellerine sahip ve bunu yapabilir, bu da Siyahi Centillerin uyanması ve herkesin kendini koruma konusunda daha iyi bir anlayış edinmesi ve daha iyi bir geleceğe ilerleyebilmemiz için çok önemlidir.

Ritüele hem buradan ulaşabilir, hem de aşağıda bulabilirsiniz:

Beyaz Irka Farkındalık ve Faaliyet Aşılama Ritüeli

Bu ayin için Óðal, Sól ve Óss rünleri kullanılacak. Bunlar sırasıyla Othala, Sowilo ve Ansuz rünlerinin Nordik/İzlandik versiyonlarıdır (https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Odin.html sayfasında veya Türkçeye çevrilmiş belgede sırasıyla 24, 16 ve 4. rünler). Bu rünleri mümkünse bir tahtaya oyun, değilse de bir kağıda çizin.

Eğer oyma yolundan giderseniz oyma sırasında rünleri titretin. Bu rünlerin gücünü arttırmak için sadece ayini (o rün setiyle, yani daha önce kanınızı sürmediğiniz rünlerle baştan yapıyorsanız) ilk kez uyguluyorken kanınızı rünlere sürebilirsiniz. Bunu yaparken de kanla kutsamakta olduğunuz rünü titretin. Bunu yapmak zorunda değilsiniz ama gerek Türkler olarak, gerekse de genel olarak Beyaz ırk olarak ırksal bütünlüğümüzün ve bilincimizin tehlikeli düzeylerde düşük olduğu bu zamanlarda yapacağımız bu ritüel verebileceğimiz tüm güce ihtiyaç duyuyor. Durumun vahimliğine kıyasla birkaç damla kan çok da önemli olmamalı. Ama elbette seçim sizin. Kan kullanmasanız bile rünleri odaklı, ciddi bir şekilde titretmelisiniz.

Burada verilen Othala, Sowilo ve Ansuz rünlerinin özel versiyonları bir tavsiyedir ve size hangi versiyon kolay geliyorsa onu kullanabilirsiniz, bu ayini dünya çapında onbinlerce kişi yaptığından zaten hepimizin gücü birleşecek. Bu rünlerin titretilişini merak edenler, bu paragrafın başında verilen rün isimlerine tıklayarak titretilişlerine gidebilirler. Sunulan linklerdeki ikinci titretilişler, rünlerin bu paragrafta ismini verdiğimiz “klasik” versiyonlarıdır. İsteyen ilkini kullanır (ki linklerdeki ilk titretiliş de yine ayrı bir titretiliştir, yani aynı rünler için size bu ritüeldeki de dahil üç ayrı titreşim sunuluyor), isteyen ikincisini, isteyen de bu ritüel içinde verdiğimiz titretilişleri. Hepsi aynı rün, hiçbir sıkıntı yok. Tekrar söyleyelim, ille de verilen versiyonu uygulamak zorunda değilsiniz; hangisi kolay geliyorsa onu yapın. Ritüeli kendiniz için zorlaştırmanıza gerek yok.

Bu ayini tekrarlamak için oyduğunuz veya yazdığınız rünlere odaklanarak rünleri titretmeniz yeterlidir. Bu ayin yapılmıyorken rünleri kazıdığınız tahtanızı veya çizdiğiniz kağıdı güvenli bir yere kaldırıp sadece bu ayini yapacakken dışarı çıkarmalısınız

*Rünleri kazıma veya yazma, veya kanla kutsama imkanı bulamasanız bile en azından tüm ritüeli dikkat, odak ve kuvvet ile yapmanız çok önemlidir! Rünleri tahtaya kazıyamadınız veya kan akıtmadınız diye ritüel “olmaz” mı diye endişelenmeyin, en önemli kısmı titreşimlerdir!

Ritüel böyle yapılıyor:

Öncelikle enerjinizi yükseltin  ve sonra alttaki duayla başlayın. Bunu içinizden de okuyabilirsiniz, sesli de.

Şeytan’ın adına, Beyaz Irk’ın Orijinal ve Gerçek Tanrıları olan Du’at’ın Kuvvetlerini çağırıyoruz. Şeytan, Gerçek Tanrı, Her Şeye Gücü Yeten ve Tarifsiz Olan, kendi imajını ve suretini aksettirmesi için Beyaz Aryan Irkına Baba olan Senden güçlerini bize bahşetmeni istiyoruz.

Tüm Beyaz Aryan Halkımızı bizi yok etmeye çalışan Yahudi tehdidine karşı uyandır. Beyaz Aryan Halkımızı faaliyete sevket. Atalarımızdan kalan Beyaz Aryan Gururumuzu bize aşıla. Beyaz Aryan kardeşlerimizi Hristiyanlık, İslam ve tüm alakalı Yahudi programlarının tehdidine karşı uyandır ki bunlar tamamen ve hakkıyla sonsuza dek yok edilsinler.

Korumanın Gücünü Beyaz Irkımıza ve dünyadaki Beyaz Çocuklara bahşet.

Methiye, Onur ve Görkem Senin olsun, Bizim Gerçek Babamız, senin ve Orijinal Tanrılarımızın!!! Bizler direkt Senin Soyundanız ve Çocuklarınız!

Şimdi de rünlerinize odaklanarak 88 kere Óðal (okunuşu OOO-DZDZDZ-AAA-LLL (DZ, Thoth mantrasındaki TH ile aynı)), Sól (okunuşu SSSS-OOOĞĞĞ-LLLL) ve Óss (okunuşu OOĞĞĞSSSS) rünlerini 88 kez titretin. Bunları birlikte titretiyorsunuz, ayrı ayrı değil. Yani bir Óðal, Sól ve Óss tek bir tekrar oluyor. Bunu 88 kez yapıyorsunuz. Bitirince aşağıdakileri 9 kez kararlılık ve inançla söyleyin:

Tüm Beyaz İnsanlar artık ırksal bilince sahip.
Tüm Beyaz İnsanlar Yahudi sorununun kritik bir şekilde farkında.
Tüm Beyaz İnsanlar Beyaz Irkımızın varlığını güvenceye almak için faaliyete geçiyor.
Tüm Beyaz İnsanlar Beyaz Çocuklarımız için güvenli bir gelecek uğruna çalışıyor.

Sonra SATANAS titretin.

Sonra da ritüeli şunu söyleyerek kapatın:
ŞEREF VE GÜÇ SONSUZA DEK ŞEYTAN’A VE ONUN BEYAZ IRKINA ATFOLSUN!!!

 

Linkler:

Enerji yükseltme:
Bunu RTR’lar ve büyü çalışmaları öncesi yaptığınız gibi yapabilirsiniz, bu ve başka konularda bu belge talimat içeriyor. 666 Enerji Yükseltme ve isterseniz bir/birkaç tekrar SATANAS yeterli olacaktır. Tecrübeli olanlar kendileri için ne işe yarıyorsa onu yaparak enerji yükseltebilirler.

Türkçe Rünik Kabala:
https://yadi.sk/i/dyNcWRXH3MBFCC

İngilizce açıklama ve telaffuzlarıyla Rünik Kabala Ses MP3’leri:
https://yadi.sk/d/2NJvhYDKIYlaPg

Rünlerin Joy of Satan’daki orijinal sayfası, İngilizce:
https://www.satanisgod.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/Runic_Kabalah.html

“1, 2, 3 ve 4 Ağustos Irksal Uyanış Ritüelleri!” hakkında 52 yorum var

 1. Lughnasadh kutlu olsun. Bütün dünyanın aynı anda kutlayacağı günleri görmek dileğiyle!

 2. Dünya insanları Beyaz ve Yahudi olmak üzere iki ırka mı ayrılıyor. Başka farklı ırklar da var mı ?

  1. Esenlikler,

   Elbette başka ırklar da var, olmaz olur mu? Siyahi ve Asyalılara da mı Beyaz diyeceğiz? Beyaz, siyah ve asyalı olmak üzere üç ana ırk vardır. Ancak Yahudileri insandan veya insan ırklarından sayamayız, onlar gezegenimize sonradan gelen işgalci bir tür, ve bunu kendileri de kabul ediyor. Burada Centil ırklardan bahsediyoruz.

   İyi akşamlar!

   1. “bunu kendileri de kabul ediyor.” derken insan olmadıklarını kabul mu ediyorlar yoksa Tevratta yazan “tanrının seçilmiş kulları” olmasından mı bu yargıya varıyorsunuz ? iyi geceler

    1. Esenlikler Tahsin Bey,

     Yok yok, bildiğiniz bizimle aynı tür olmadıklarını kabul ediyorlar. Kendilerinin dış uzaydan dünyaya gelen, amaçları dünyadaki Centil halklarını ve uluslarını bölmek, alaşağı etmek ve boyunduruk altına almak olduğunu açıklıyorlar.
     Daha fazla bilgi için bu videoya bakabilirsiniz.

     1. Kanada amerika avusturalya yerlileri veya latina/olar hangi sınıfa giriyor ve biz türkler olarak asyadan geldiğimiz için asyalı sayılmaz mıyız

     2. Esenlikler,

      Kanada ve Amerikalılar da beyaz, aborijinlerden emin değilim. Ve hayır, biz Asyalı değiliz. Asyalı fenotipi göstermiyoruz. Moğollar gibi çekik gözlü değiliz, değil mi?

      İyi günler.

 3. İyi ki varsınız, bu site ve yaptığı hizmetler yüzyıllar sonra bile hatırlanacak. Önce Türklerin, daha sonra bütün milletlerin Yahudi tehlikesine karşı uyanmasını diliyorum.

  1. Esenlikler,

   Övgüleriniz için teşekkür ediyorum, güzel kelimeleriniz sizin gönlünüzün yüceliğini gösteriyor. Hatırlanıp hatırlanmamak teferruat, önemli olan kemiklerimiz toprak olsa bile Türklüğün ebedi kalmasıdır!
   Kadim halkımızın ve de tüm dünyanın adalete, güzelliğe ve Gerçeğe tekrar yönelmesi için çalışıyoruz. Dileğimiz ve irademiz hep bu yönde, ve İrademiz sayesinde bu böyle olacak.

   İyi günler!

 4. Esenlikler
  Türkler beyaz mı yoksa Asyalı ırka giriyor; Aborjinler ve Kızılderililer hangi ana ırktan sayılıyor.

  1. Esenlikler,

   Türklerin, Atatürk’ün de isteğiyle yapılan araştırmalar sonucu Beyaz ırkın Alpin kolundan olduğu belirlenmiştir.

   Aborjinler ve Kızılderililerin Satanist olanlarınınsa ırkını bilemedim açıkçası, onu kendileri düşünmeleri gerekecek galiba. 😅

   İyi günler.

 5. Öncelikle merhaba ben cok huzursuzum insan icinde rahat olamıyorum konusurken zorlanıyorum özgüven cesaretim yok dışarda sıkılıyorum kücücük cocuga bile karsı koyamıyorum artık gücümü yitirdim güvenim tamamen yok oldu hayattan sogudum şeytana hergün yalvarıyorum bana mutluluk huzur güc versin diye karsılık alamıyorum lütfen yardım edin nasıl bu sorunlarımı asacagım önceden böyle bir insan degildim gün gectikce dahada kötü oluyorum napmalıyım bana bir yol gösterin bana stresten saclarım döküldü beyazladı sakallarımda beyazlıyor 19 yasındayım lütfen bana yol gösterin abilerim.

  1. Esenlikler,

   Sorunlarınızı anlıyorum. Böyle bir durumda olduğunuza üzüldüm. Ancak merak etmeyin, her şeyin çaresi vardır. Tanrılar elbette zor zamanlarımızda bize yardım edebilirler, ancak bazı durumlarda dizginleri kendi elimize de almalıyız.

   Durumunuz için “mantıklı” veya fiziksel bir sebep yoksa psikolojik ve/veya ruhsal olduğunu düşünüyorum. Elbette varlık yukarıdan aşağıya akar; yani ruhaniden zihinsele ve en sonunda da fiziksele. Dolayısıyla bir sorunu ruhani olarak çözmek genellikle o sorunu en köklü şekilde çözer. Size tavsiyem meditasyona başlamadıysanız başlamanız. İnsanın kişiliği, özgüveni, benlik duygusu gibi şeyler Güneş Çakrasına bağlıdır. Belki bu çakranızda bir tıkanıklık veya dengesizlik vardır. Meditasyon ve yogaya devam ettikçe ruhunuzdaki dengesizlikler, tıkanıklıklar veya düşük enerji gibi durumlar zamanla tamamen düzelecektir, bu da sizin içsel dünyanıza ve dışarıdaki hayatınıza da yansıyacaktır. Eğer bu yaklaşım size yeterince direkt gelmediyse meditasyon ve yogaya düzenli şekilde devam ederken bir de direkt bu durum için büyü yapabilirsiniz. Ama elbette büyü yapınca etki etmesi için güce ihtiyacınız var, bu yüzden de meditasyonu ve yogayı ihmal etmeyin.

   Günün sonunda her şey size bağlı, ve kendiniz ipin bir ucundan tutunca eminim Tanrıların desteğini de daha kolay hissedeceksiniz.
   Merak etmeyin, yalnız değilsiniz.
   Bir sorununuz olursa yazmaktan çekinmeyin.

   İyi günler.

   1. Cevap verdiginiz için teşekkür ederim çok kötü günler geçirdim 3 yıldır böyleyim abi bi kızı cok sevdim stresten hüzüntüden kurtulamıyorum ölü gibiyim salak oldum iyicene kafamı kaldıramıyorum cok kötü durumdayım 7 ay antideprasan kullandım fayda etmedi dahada kötü yaptı dahada salak etti beni hapları bıraktım alkol alıyorum alkol aldıgım zamanlar iyiyim almadıgım zamanlar kötü oluyorum ölene kadar icmek zorundayım yoksa bu hayat böyle gecmez 🙁 meditasyon yapacagım umarım iyi gelir iyi olmak istiyorum eskisi gibi dimdik ayakta olmak istiyorum yardımınız icin cok teşekkür ederim

    1. Esenlikler,

     Antidepresanlar, alkol veya bu tarz başka materyalistik “çözüm”ler sadece sorunu bastırmaya ve nihayetinde daha kötüleştirmeye yarar. Gerek bu durumunuz, gerekse de başka birçok durum için ihtiyacınız olan tek şey ruhani çözümlerdir. İç huzurunuzu, gücünüzü, sağlığınızı ve dirliğinizi toplamanız için düzenli yoga ve meditasyon yeterlidir, ondan sonra da aşk sorunlarınız için istediğiniz çözümü deneyebilirsiniz, büyü de dahil.

     İyi günler.

     1. yoga ve meditasyon yapacagım büyü yapmayı bilmiyorum büyü nasıl yapılır bana yardımcı olurmusunuz yada yapan birini nasıl bulabilirim abi yardım edersen cok ama cok sevindirirsin beni bu hayatta tek hayalim sadece sevdigim ondan başka hiçbirşey istemiyorum o benim olsun ayaklarınıza kapanırım yeterki o benim olsun yeniden yanımda olsun bir ömür mutlu olalım bu hayattaki tek hayalim lütfen hayalimi gerçekleştirmeye yardımcı olun.

     2. Esenlikler,

      İnsanların yerine kendi işlerini genel olarak yapmıyoruz. Bu yüzden size kendinizin yapmanızı öneriyorum. Ciddi anlamda yetenek ve güce sahip kimse bunu karşılıksız yapmaz, siz de dışarıda dolaşıp sömürülme ve dolandırılma risklerine düşmek istemiyorsunuzdur herhalde. Bizde öyle şeyler olmaz, ancak yine de insanlara balık vermek yerine balık tutmayı öğretmeye daha sıcak bakıyoruz. Dolayısıyla kendi kendinize yapmanız en iyisi. Psikolojik açıdan da doğru güç meditasyonları ve yoga sizi yükseltip yaşadığınız sorun her ne ise bunu hafifletmenize yarayacaktır. Bu faydaların hiçbiri bu işi sizin yerinize başkası yaparsa olmaz. O yüzden kendiniz yapın diyorum. Bu konuda gerekli bilgiler ve daha fazlası da sitemizde mevcut. Son olarak da, tek bir kişiye takıntı yapmanızın ne kadar sağlıklı olduğunu da içinizde tahlil etmenizi öneriyorum. İlginiz karşılıklı olsa tabii sorun yok, ancak siz birisine yıllarca takık kalmanıza rağmen o kişi sizin varlığınızdan bile habersiz veya sizi umursamadan hayatını yaşıyorsa gereksiz yere acı çektiğinizi söyleyebiliriz.

      İyi akşamlar.

  2. Esenlikler dostum, öncelikle şunu söylemek istiyorum söylediklerinin her kelimesini ve fazlasını yaşadım bu yüzden okuduğum şeyi geçmek yerine sana öneride bulunmak istiyorum.Belki görürsün diye yazıcağım umarım yardımım dokunur.Dostum ben doğustan asosyal bir insandım.Yani bu doğuştan mı oluyor dersen evet kendimi bildim bileli her şeyden utanır herkesten korkardım.Bunun sayesinde birçok yeteneğe sahip olmuştum ama hiçbiri beni uzun süreli mutlu edemedi.Örnek olarak çok iyi pc kullanırım yazılımda çok ilerlemiştim ve aklına gelebilecek her şey hakkında fikrim ve bilgim vardır.Hepsi evde oturup çok fazla zamanım olmasındandı.Sana önerim dik dur vesayre değil çünkü bu cümleler o utanc duygusu geldiğinde aklından kaybolcak.İnsanların sana böyle boş cümlelerle destek vermesini sağlama onlarla kontakt kurma dostum.Sadece senden istediğim ilk once bunu içinde çöz.Ben şimdi sana tecrübelerimi sunucam yeter ki normal haline dön.Dostum fazla asosyallik ve yalnızlık sende yokluk ve hiçlik duygularını uyandırır.Ben uzun süre agnostik bir insandım ve hiçbir şey umrumda değildi.Her şey boştu benim için.Dostum sakın ama sakın böyle düşünme kendini heba edersin peki nasıl düzeleceksin onu söyliyim.Dostum benim kendimi düzeltmem şöyle oldu belki aynı şeyleri paylaşırız diye yazıcam.Umarım olur.Eğer doğustan fazla asosyalsen ve dogustan kalıtsal olarak annenden veya babandan anksiyete geçmişsse sana belirli özelliklerin daha artı olarak sana geliyor.Mesela benım çok iyi analiz yapma yeteneğim var insanalara karşı bunu sende fark etmişsindir.Tabi sende farklı bir şey olabilir bilmiyorum.Bana gelen bu özellik o kadar yormustu ki beni mesela insanların sureklı yalan soyledıgını fark ediyorsun ne kadar yapmacık ve acı durumda oldugunu fark ediyorsun ve bunlar senı toplumdan daha da uzaklaştırıyor.Ben 5 sene psıkolojık destek aldım ama hiç ilaç kullanmadım.Yani psikatriste gitmedim.Sende gitme.Senden topluma cıkmanı herkesi kabul etmeni istiyecekler.Kabul etme.Kismeyi hayatına sokmak zorunda değilsin kimse için kötü dakikalar sıkıcı dakikalar çekmek zorunda değilsin ama kabada olma.Zamanla anlarlar.Şuan yaşın kaç bilmiyorum ama ben lisedeyken kendımı bu iğrençlikten kurtarmıştım.Bir film yuzunden meditasyona sarmıştım.Tabi o zamanlar otrumak ve susmak üzere kurulu bir düzen oldugunu dusunuyordum ama bundan fazlası oldugnu gordum.Ben kişiliğim bakımından çok dindar olamayan bir insadım ve hep dini sorgulamıstım çokça dinden çıkıp yeniden girmişliğim var özellikle lisedeyken.Aynı zamanda milliyetimi seven biri olarak kendı ınanclarımıza donmus ve arastırmıstım.Ve yolum sonunda tanrılarımıza ve yüce tanrımıza vardı.Bu sitedeki kardeşlerimizde bu yolda ilerlemede bana cok yardımcı oldu.Çünkü bilgilerimi sadece joy of satan sitesinden alırken boyle bir site keşfetmek büyük bir şeydi çünkü her şey türkçeydi.Tabi bu yeni siteleri bundan oncekı sıtelerınden öğrenmiştim çoğu şeyi.Neyse çok uzatmicam dostum demek istedğim şey şu ben senim.Tek farkımız benım bundan kurtulmam sende kurtulucaksın kendı gücünü keşfedince.Ben her gece korkudan ağlayan bir insandım.Her gece şaka yapmıyorum veya mecazi anlam kurmuyorum gerçekten her gece.Ve yardım çığlıklarım gzüel cevap aldı ama asla dostum asla oturup mucize beklemdim kendımı yogaya meditasyona adadım.Tanrılarımızla çalısma fırsatım oldu ve suan özgürlüğü kesfetmeye devam ediyorum.Çığlıklarıma cevap verildi.Ve her gece ağlayan ben artık her gece daha da güçleniyorum.Artık ağlamıyorum.Artık kötü düşünceler artık korku artık utanç ve artık anksiyete yok.Bunun kolay oldugunu sana soyleyemem çok zor ama emın ol tanrımız ve tanrılamız asla yardım cığlıklarımıza cevap vermemezlik yapmaz. NOT: BU YOLDA SANA YARDIMCI OLACAK DİĞER TAVSİYELERİM : MÜZİK TARZINI DEĞİŞTİRMEN EĞER ÜZÜCÜ VE DÜŞÜK FREKANSLI DEPRESİF ŞARKILAR DİNLİYORSAN UZAK DUR NOLURSA OLSUN DİNLEME SENİ YAVAŞLATAN EN BÜYÜK ŞEYDİR. ONUN YERİNE KLASİK MÜZİK DİNLEMEN SENİN YARARINA OLUR.TABİKİ İSTEDĞİNİ DİNLEYEBİLRİSN AMA DEPRESİF MUZIKLERDEN VE DUYGU YUKLU MUZIKLERDEN UZAK DUR EN AZINDAN SU PİSLİK HASTALIKTAN KURTULANA KADAR. UMARIM YARDIMIM DOKUNUR .

   1. Böyle başarı ve kurtuluş hikayeleri bir değil, bin değil, milyon bile değil, milyar olana kadar mücadele edeceğiz. Tecrübelerinizi ve tavsiyelerinizi bir kandaşımızla paylaştığınız için teşekkür ediyorum.

    İyi günler!

 6. Merhaba spiritüel satanizme yeni başladım fakat meditasyonları ayinleri yogaları vb anlayamadım yardımcı olursanız sevinirim

 7. Lemurya ve Atlantise ilişkin neler söyleyebilirsiniz. Bu uygarlıklar “İbrahimi dinlerden önce olduğuna göre” Şeytan’a mı bağlı idiler. İyi geceler

  1. Esenlikler,

   Elbette. Atlantis kadar geriye gitmeye bile gerek yok, İbrahimi inançların pisliğinden önceki tüm Pagan uygarlıklarının Şeytan ve altındaki Tanrılara bağlı olduklarını biliyoruz. Hatta Asurluların “Şeytan’a taptığı”, pop kültüre ve ana akım medyaya bile düşmüş bir şeydir.
   Atlantis veya Mu Kıtası gibi yerler de antik geçmişte gelişmiş insan medeniyetlerini barındıran yerlerdi, ancak savaş ve tufan sonucu su altında kalıp battılar. Ancak günümüzde Türkler dahil birçok kadim insan halkının bu kıtalardan da gelebileceği düşünülüyor.

   İyi günler.

 8. Esenlikler
  Peki Araplar da Yahudi ırka mı ait (tabii özgün Arapları kastediyorum; araplaşmış milletleri değil)

  1. Esenlikler,

   Hayır. Araplar da “Sami halklar” diye geçse de Yahudiler ırk olarak insanlığın tamamından ayrı ve öteki bir türdür. Arapların günümüzdeki düşük ve düşkün hali de sadece Yahudilerin eseridir. Sonuçta geçmişte onlar da Pagan bir halktı.

   İyi akşamlar.

  1. Esenlikler,

   Evet. Şeytan ve Tanrılar insan ırklarını yaratırken birbirimizden ayrı evrimleşmemizi öngörmüşlerdir. Elbette ırklar arası dostluk ve kardeşlik olması gerekir, normali de odur ve zaten Yahudi etkisinden bağımsız olduğumuz zaman olan da odur. Birbirimizle çocuk yapmamamız veya yatağa girmememiz ulusların ve halkların dost olamayacağı anlamına gelmiyor, ırkları saf tutmak sadece doğal gözlemlerin mantıksal sonucudur. Başka ırkları sevdiğimiz ve varlık haklarına saygı duyduğumuz için o ırklarla karışarak hem kendimizi, hem de onları yok etmemiz yanlış olur zaten.

   İyi akşamlar!

 9. esenlikler
  ” Araplar da “Sami halklar” diye geçse de Yahudiler ırk olarak insanlığın tamamından ayrı ve öteki bir türdür. ”
  bunu paylaşıcam izninizle

 10. Eski pagan halklarda kurban verme ritüel var mıydı? Yoksa neolitik çağ ile mi başladı?

   1. Esenlikler,

    Pagan uygarlıkları, Pagan geleneklerini korudukları sürece kan kurbanı gibi iğrenç adetlerde bulunmadılar. Bu lanetli pratiklere düşenler, ancak düşman istilasından sonra düşmüştür. Örneğin Aztekler, Orijinal Tanrılarının da bu pratiği yasakladığını yazar. Ancak daha sonradan gelen bir varlık, rahiplere kan karşılığında dünyevi güç ve zenginlik teklif etmiştir. Ondan sonra kurban gibi ritüeller onlarda baş göstermiştir. Bu varlığın onlardaki adı da YAH veya YAH-OLT. Bir yerden tanıdık geldi mi?

    Ve geleneklerimizin Yahudilere “geçtiğini” söylemek biraz yanlış olur. Doğrusu gerek inanç ve ruhani sistemleri, gerekse gelenekleri, gerekse de dillerinin tamamını daha önce bulundukları uluslardan çala çırpa bir araya getirdikleri, içini de iyi şeylerden tamamen boşaltarak günümüzdeki uzaylı tarikatı haline soktuklarıdır. Her halükarda, kan kurbanı gibi pislik şeyler tamamen Yahudi işidir. Centillerde veya Centillerin dinlerinde yeri yoktur.

    İyi günler.

 11. Şeytan’ın anne ve babası kimdir; Devleti otokrasik mi demokratik midir; her durumda başkanlığa nasıl geçmiştir bu gibi konularda bilgiler verebilir misiniz?

  1. Esenlikler,

   Şeytan’ın anne ve babası hakkında Joy of Satan’da fazla kaynak yok, ama bildiğim üzere Şeytan, Kendi ırkından ruhani mükemmelliğe ve ölümsüzlüğe ulaşan ilk kişi. Duyduğum kadarıyla anne ve babası bu ilerlemelere yetişemeden vefat etmiş. Çok araştırmadığım bir konu olduğunu da eklemeliyim ama.

   Şeytan, Orion İmparatorluğunun En Yüksek Lideri olarak geçer. Dolayısıyla biz insanlarda bugün olduğu gibi yarı-işlevsel, kalabalıkların azınlıkları bastırması ve susturmasına dayanan demokrasi sisteminin olmadığını söyleyebiliriz. Lilith Annemizin “Bizler Naziyiz” söylemine bakacak olursak, Nazi Almanyası’ndaki gibi meritokrasiye, onura ve Gerçeğe dayalı bir yönetim sistemleri olduğunu görebiliriz.

   İyi günler.

 12. İslamdaki cin kavramını fiziksel bedensiz bilinçli enerjisel varlıklar olarak düşünebilir miyiz. Bilinçli enerjisel varlıkları ruh, melek ve diğer enerjisel varlıklar olarak sınıflandırabilir miyiz. Ruh çakrası denilen 8. çakra var mıdır ve yıldızın ya da frekansın yüksek ya da düşük olması bununla iligili midir?

  1. Esenlikler,

   Evet. Ama İslam’daki cin kavramı zırvadır, o yüzden o şekilde düşünmeye gerek yoktur. Neden halâ sübyancı muho’nun pisliğinde inci aramaya çalışıyorsunuz? İbrahimi inançlardan sonra gelen bütün metafiziksel iddialar zırvadır ve yalanlarla döşelidir.

   8. çakra da mevcut, 9. çakra da. Bunlar vücudun dışında ve kafanın üzerinde bulunur, ancak bu çakralarla çalışmak biraz daha gelişmiştir. “Frekans” yüksekliği veya düşüklüğü enerji bedeniniz üzerinde ne kadar ve nasıl çalıştığınızla alakalıdır. Tek bir çakraya bu sorumluluk atfedilemez. Her bir çakranız, enerji bedeniniz, auranız ve fiziksel bedeniniz üzerine (yoga gibi egzersizlerle de olsun, aerobik egzersizlerle de olsun) ne kadar çalışırsanız frekansınız da, talihiniz de, sağlığınız da, modunuz da o kadar yüksek olur.

   İyi günler.

 13. esenlikler
  “o şekilde düşünmeye gerek yoktur” doğru; o şekilde düşünmüyorum da; SS de enerjisel varlıkların sınıflandırması nasıldır bilmek istiyorum. Yoksa dinsel tanımlamaları kullanmak zorunda kalıyoruz; bazı şeyleri anlatabilmek için.

  1. Esenlikler,

   Bu konuda net bir “sınıflandırma” bildiğim kadarıyla mevcut değil. Düşünce formlarının, elementallerin, düşman meleklerinin (ki bunlar da genel olarak düşünce formudur) olduğunu biliyoruz. Onun dışında az veya çok bilinçli astral parazitler ve insan/hayvan ruhları da mevcuttur. Ama bunların böyle kendi içlerinde bir hiyerarşisi olduğunu düşünmüyorum.

   İyi günler.

 14. Talihsizlikler, olumsuzluklar sadece frekans düşüklüğü ile mi ilgilidir; raslantısallık yok mudur ? Bu sorumun nedeni “dış dünyanın nedeni iç dünyanızdır” ya da ” başınıza gelen her şeyin sorumlusu sizsiniz” gibi bazı tümcelerdir. Kesinlikle bazı olaylara (gerek içsel gerek dışsal tutumlarımızla) biz neden olmuşuzdur ama raslantısallığın da rolü yok mudur? Benim boyum 215 cm ise bunun da sorumlusu ben miyim yani ?

  1. Esenlikler,

   “Başımıza gelen her şeyin sorumlusu biziz”/”Her şey bizim suçumuz” mantalitesi insanların gardını indirip sorumlu/suçlu hissettirmeye yönelik, Sağ Elci/Yeni Çağcı bir düşüncedir. Hristiyan ve Müslüman mantalitesine dayanmakta. Hayır, elbette birçok şey bizim suçumuz veya seçimimiz değil, ancak yine de hayatımızda başımıza gelen olaylar çoğunlukla kişisel karmamızın eseri. Karmamızdan kastım elbette “eden bulur” gibi aptalca bir fikir değil. Karma derken geçmiş hayatlarımızdan taşıdığımız yükler (buna enerji yükü olarak da bakabilirsiniz, mecaz anlamını da alabilirsiniz, ikisini de kast ediyorum), eğilimler, travmalar, ilerlemeler (özellikle ruhani açıdan diyorum); ve bu hayatımızda gezegenlerin üzerimize etkileri (ki bu da doğum çizelgemizden ayırt edilebilir, hatta doğum çizelgemizde geçmiş hayatların etkisini bile okumak mümkün olabiliyor) demek istiyoruz. Bununla birlikte dünyanın etrafındaki enerji matrisi, kadim günlerde olduğu gibi Güneş, Venüs ve Merkür’ün yararlı ve yükseltici etkilerini tüm gezegene yayarak hepimizin hayat kalitesini arttırmak yerine düşman tarafından ele geçirilmiş ve Satürn’ün negatif etkilerini (ölüm, ölümlülük, yıkım, yoksunluk, açlık, yoksulluk, sefalet, acı, vesaire) tüm dünyaya dayatacak şekilde yeniden programlanmıştır. Dolayısıyla her birimizin hayatları bir de bu açıdan zorlaşıyor. Ki düşmanın genel olarak tüm Centil ırklar, daha özel olarak beyaz ırk, daha da özel olarak Satanistler üzerine yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri sayısız laneti saymıyorum bile.

   Bunların hepsinden kurtulmak ve bu durumu düzeltmek daha fazla güç meditasyonu, yoga ve RTR’dan geçer. Bu teknikler, insanın ruhunu negatif karma yükünden, hayatını acıdan, dünyayı da Yahudi egemenliğinden kurtarır.

   İyi günler.

 15. Teşekkürler ve esenlikler
  Piyasadaki astrolojik bilgilere inanan biri değilim. Ama gerçek astrolojinin en eski ve gerçek bir bilim dalı olduğu söyleniyor. SS de astrolojik bilgiler sistematize edilmiş midir.

  1. Esenlikler,

   Elbette. Piyasaki astrolojik bilgiler gerçekten çöp niteliğinde denebilir. Düşman ve Yeni Çağ bilgileriyle aşırı derecede kirletilmiş konumdalar. Ancak Joy of Satan’ın başlı başına ve çok detaylı bir astroloji bölümü var. Henüz burayı çevirmedik ancak şimdilik sadece İngilizce olarak da olsa mevcut. İncelemenizi öneririm.

   İyi geceler!

 16. RTR ETKİSİ OLABİLİR Mİ ?

  İsrail Dışişleri’nde mali sıkıntı: Tüm elçilik ve ofislerde faaliyetler durduruldu
  İsrail Dışişleri Bakanlığı, mali sorunlar nedeniyle yurt dışındaki bütün elçilik ve ofislerine faaliyetlerini durdurma talimatı verdi.
  9.9.2019 15:01:58
  TIMETURK | HABER MERKEZİ

  İsrail Dışişleri Bakanlığı’nda para sıkıntısı yaşanıyor! Bakanlık bu kapsamda yurt dışındaki bütün elçilik ve ofislere “faaliyetleri durdurma” talimatı verdi. Bakanlık, kararın Maliye Bakanlığı’nın “ağır bütçe açığı” uyarısı üzerine alındığını duyurdu.

  Bakanlık, yaptığı açıklamada “BM Genel Kurulu arifesinde ilk ve en önemli tehdidin İran ve vekilleri olduğunu söyledi.

  Askıya alınan etkinlikler arasında diplomatların denizaşırı iş gezileri, yeni diplomatik girişimlerin ve anlaşmaların düzenlenmesi, Kudüs’teki yabancı diplomatlar ve gazetecilerden oluşan heyetlere ev sahipliği, bakanlık merkezindeki tadilat ve bakım çalışmaları var.

  https://www.timeturk.com/israil-disisleri-nde-mali-sikinti-tum-elcilik-ve-ofislerde-faaliyetler-durduruldu/haber-1199096

  1. Esenlikler,

   Tabii. Ritüellerimiz hem ince, hem de bariz şekilde etkiler gösteriyor. Elbette olay sadece İsrail’in ekonomik açıdan çökmesi değil, ritüellerimizin amacı bu değil ve ekonomik durumları sadece ruhani sömürü sistemlerinin bir semptomu, yani sorunun kaynağı değil. O yüzden İsrail bugün para kaybeder, yarın bir şekilde kazanırsa üzülmeyin, bu bizim emeklerimizin etkisinin zayıfladığı anlamına gelmez. Büyük resme bakmak gerek; dünya Yahudi Sorununa uyanıyor. Bu RTR’larımızın dimdirekt bir etkisidir örneğin.

   İyi günler.

 17. Merhaba Türkçe Rünler sayfasında ISA rününün telafuzları NAUTHIZ rünüyle karışmış.

 18. Rünlerin yahudilerin tanrısından geldiği söyleniyor bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

 19. Esenlikler. Rünleri tahtaya kazımanın çizmekten daha büyük bir gücü var mı? Herhangi bir tılsımı ya da Rünü kazıyıp kolye olarak boynuma taksam amaca yönelik etkisi olur mu? İyi akşamlar.

  1. “Rünleri tahtaya kazımanın çizmekten daha büyük bir gücü var mı?”

   Pek bir farkı yok, yalnızca deftere herhangi bir şey yazabilecekken tahtaya kazıma yoluyla ilerlerseniz önünüzde gelecekte de kullanabileceğiniz hoş bir “yapı” olur, deftere çizdiğinizde ise… düz deftere çiziyorsunuz. Tabii enerjetik açıdan bir farkı yok.

   “Herhangi bir tılsımı ya da Rünü kazıyıp kolye olarak boynuma taksam amaca yönelik etkisi olur mu?”

   Hayır. Taşların veya rün sembollerinin kendi başlarına bir enerjileri yok.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir