Üçüncü Reich ve Satanizm 2: Adolf Hitler

Adolf Hitler

[https://satanslibrary.org/666BlackSun/Adolf_Hitler.html Sayfasının çevirisidir.]

Image

“Adolf Hitler ve Nazi Partisi 1933’te iktidara geldi. Çoğu okült lider, Hitler’in Büyük Kişi (The Great One) olduğuna inanıyordu.”

555, karanlık anlamına gelen eski bir İbranice terimin kabalistik karşılığıdır. Ayrıca 555 Necronomicon kelimesinin sayısal değeridir. Hitler’in Nazi parti numarası 555’ti. Parti, gerçekte olduğundan daha büyük görünmek için numaralandırma sistemine 500’den başladı.

Gerçek şu ki, Hitler bir Satanistti. Bir politikacı olarak, o zamanki Hristiyan Kiliselerinin gücü göz önüne alındığında diplomatik olmaya çalıştı. Hitler, birçok Alman Şeytan Locasının ortaya çıkarmaya çalıştığı uzun zamandır beklenen liderdi. Bir lidere ihtiyaçları vardı. Hitler’in kendisi de bu Şeytan Localarından birinin üyesiydi. [2] Alıntı: “Otti Votavova’nın doğrudan Franz Bardon’dan aldığı bazı bilgileri aktarmak istiyorum. Ona göre Adolf Hitler 99 Locasının üyesiydi. Bunun yanında Hitler ve bazı sırdaşları, Thule Tarikatının üyeleriydi. Thule Tarikatı, üyelerini kendi amaçları için kullanan bir grup güçlü Tibetli kara büyücünün dış aracıydı.” [1]

“Alman İşçi Partisi’nin ilk üyelerinden biri, genellikle Nasyonal Sosyalizmin manevi kurucusu olarak anılan yayıncı Dietrich Eckart’tı. Eckart, Hitler’de aradığı dövülebilir (Ç.N:İşlemek, Kendi istediği forma sokmak anlamında.) lideri gördü ve kısa süre sonra yeni üyeyi Münih’teki sosyal çevrelerle ve Thule [to-lee olarak telaffuz edilir] Topluluğundaki entelektüel arkadaşları ile tanıştırdı. Eckart’ın metafizik uygulamalardaki ve Nazi partisinin kuruluşundaki rolü çoğu tarihçi tarafından marjinalleştirilse de, Hitler’in Eckart’ın önemini açıkça anlamış olması önemlidir.” [2]

“Thule Grubu’nun iç çekirdeği, Kara Büyü uygulayan tüm Satanistlerdi” [Trevor Ravenscroft, The Spear of Destiny © 1973]

Dietrich Eckart 1923’te ölmek üzereyken, ‘Hitler’i takip edin! O Dans edecek, ama melodiyi söyleyen benim. Onun ‘Gizli Doktrinini’ başlattım, merkezlerini vizyona açtım ve ona Güçlerle iletişim kurması için araçlar verdim. Benim için yas tutma: Tarihi herhangi bir Almandan daha fazla etkilemiş olacağım.’ [3]

Ayrıca Hitler’in ve Üçüncü Reich’ın, Hristiyanlığın tüm biçimlerini yok etmek için durmaksızın çalıştıklarına dair pek çok kanıt var.
“Hristiyanlığı Zehirli bir kurbağa gibi çizmemin altında ezeceğim.”
“Yahudilik, Hristiyanlık ve Bolşevizm, hepsi birbirine bağlıdır. Fesat çıkartan yoldaşlar, doğuştan çürütme araçları, toplumun doğal yapısını yok etmek için aynı yeteneğe sahipler. Bolşevizm, Hristiyanlığın tarihsel ve mantıksal devamıdır. Hristiyanlığın metafizik düzeyde yaptığını teknik düzeyde gerçekleştirir.”

– Adolf Hitler

Alfred Rosenberg’den Hitler’in Hristiyanlık konusundaki tutumu hakkında bir alıntı:”Din adamlarının Parti toplantısına ya da bir Parti üyesinin cenazesine gelmesine asla izin vermemişti. Yahudi-Hristiyan vebası artık sona doğru ilerliyordu. Birlik halinde kendi Tanrısını kelimenin tam anlamıyla yutan bir dinin mümkün olabileceğinin dehşet verici olduğunu söyledi.” [4]

“En yakın “suç ortaklarından” bazıları, Hitler’in Kilise’ye karşı nefretini ve onu yok etme kararını paylaştı. Muhtemelen aralarında en bilinenleri Bormann, Himmler, Heydrich, Rosenberg ve Goebbels’di. Gerhard Reitlinger, Himmler’i şu şekilde nitelendiriyor: “Himmler’in mesleği Yahudileri, liberalleri ve rahipleri yok etmek oldu.” [5]

Vatikan’ın 2 Mart 1943 tarihli notuna göre:
“Ekim 1941’in başında, Dachau’da tutuklanan “Warthegau” piskoposluğundan rahiplerin sayısı birkaç yüze ulaştı; ancak bu sayı, polis önlemlerinin güçlü bir şekilde yoğunlaşması sonucunda yüzlerce din adamının tutuklanması ve sınır dışı edilmesiyle her ay önemli ölçüde arttı.” [6]

“Bütün Katolik okulları kapatıldı.”
[https://www.youtube.com/watch?v=S4WOaCV … or%C3%A7ay :)]

“Reich yöneticilerinin 19 Ağustos 1941 tarihli bir emri, genç Almanların yalnızca 10 ila 18 yaşları arasında, ayrıca yalnızca ibadet yerlerinde ve haftada bir saat olmak üzere dini eğitim alabileceklerini söyledi, bu saat 15:00 ile 17:00 arasında belirlenecekti. (Hitler gençliğinin tatbikatları için ayrılan günler hariç) Ayrıca polisin saat, yer ve eğitim personeli hakkında önceden bilgilendirilmesi gerektiğine karar verildi. Bazı kiliseler ibadet yeri olarak kullanımdan kaldırıldı. Diğer birçokları ile bu daha sonra oldu; dini hizmetler belirli saatlerle sınırlıydı”[7]

Hitler “saf, orijinal Hristiyanlık” ve “Aryan İsa” hakkında ne söyledi?

“Kılı kırk yarma işini başkalarına bırak. İster Eski Ahit, ister Yeni, ya da sadece İsa’nın sözleri, hepsi aynı eski Yahudi dolandırıcılığı. Bu bizi özgür kılmaz. Alman kilisesi, Alman Hristiyanlığı birer çarpıtmadır. Biri ya Alman olur ya da Hristiyan. İkisi birden olamazsınız.”

Hitler; Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels ve bazı parti üyeleri tarafından desteklenen “Aryanlaştırılmış Hristiyanlık” veya “Aryan İsa” efsanesiyle ilgilenmediğini açıkça belirtti. “İsa’dan bir Aryan yapamazsınız, bu saçmalık. Ne yapılması gerekiyor diyorsunuz? Size söyleyeceğim: Kiliselerin şu anda yaptığından, yani günden güne toprak kaybetmekten başka bir şey yapmasını engellemeliyiz. Ama işleri hızlandırabiliriz. Papazlar kendi mezarlarını kazacaklar.” dedi.[8]

LINK — İsa’nın Yahudi olduğunun kanıtı https://satanslibrary.org/ExposingChris … arene.html
[1]Frabato the Magician by Franz Bardon, preface page “About The Author”
[2]Jim Marrs, Rule By Secrecy
[3] Aynı Eser
[4] Hans-Gunther Seraphim, Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs 1934-1935 und 1939-1940 (Gottingen, 1956)
[5] Gerhard Reitlinger, Die SS-Tragodie einer Deutschen Epoche (Munich, 1977)
[6] Christian Action for Israel article ‘The Church’s Struggle with the Third Reich’
[7] Aynı Eser
[8] Hitler Speaks: A Series of Political Conversations With Adolf Hitler on His Real Aims By Hermann Rauschning, 1st edition, 1939

“Üçüncü Reich ve Satanizm 2: Adolf Hitler” hakkında 9 yorum var

  1. Esenlikler,

   Bizler, kişisel tecrübelerimizi paylaşmıyoruz.

   İyi günler.

    1. Esenlikler,

     Lord Thoth’un bir sözü vardır, “Sükut altındır.” diye. Kişisel şeyler kişisel kalmalı. Yayılan şeyin astral olarak değeri de düşer. O yüzden çalışmaların sonuçlarını, yaşadıklarını kendine saklaman tavsiye olunur.

     İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir