Üçüncü Reich ve Satanizm 3: Adolf Hitler’in Hristiyanlıkla İlgili Alıntıları

Adolf Hitler’in Hristiyanlıkla İlgili Alıntıları

[https://satanslibrary.org/666BlackSun/Hitler_Quotes_Against_Christianity.html Sayfasının çevirisidir.]

Aşağıdaki alıntılar Hermann Rauschning’in “Hitler Speaks: A Series of Political Conversations With Adolf Hitler on His Real Aims” kitabından alınmıştır, 1. baskı, 1939

“Kılı kırk yarma işini başkalarına bırakın. İster Eski Ahit, ister Yeni, ya da sadece İsa’nın sözleri, hepsi aynı eski Yahudi dolandırıcılığı. Bu bizi özgür kılmaz. Alman kilisesi, Alman Hristiyanlığı birer çarpıtmadır. Biri ya Alman olur ya da Hristiyan. İkisi birden olamazsınız.”

“Hitler; Houston Stewart Chamberlain, Von Liebenfels ve bazı parti üyeleri tarafından desteklenen “Aryanlaştırılmış Hristiyanlık” veya “Aryan İsa” efsanesiyle ilgilenmediğini açıkça belirtti. “İsa’dan bir Aryan yapamazsınız, bu saçmalık. Ne yapılması gerekiyor diyorsunuz? Size söyleyeceğim: Kiliselerin şu anda yaptığından, yani günden güne toprak kaybetmekten başka bir şey yapmasını engellemeliyiz. Ama işleri hızlandırabiliriz. Papazlar kendi mezarlarını kazacaklar.” dedi.”

Aşağıdaki alıntılar bu kitaptan alınmıştır: Hitler’s Table Talk 1941-1944: His Private Conversations, Translated by Norman Cameron and R.H. Stevens Copyright © Enigma Books 2000 First published in Great Britain English translation copyright © 1953 by Weidenfeld and Nicolson

“Aslında herkesin içinde bu her şeye gücü yetme için, Tanrı dediğimiz şey, (yani, tüm evrendeki doğa yasalarının egemenliği) bir duygu vardır. Bu duyguyu her zaman istismar etmeyi başaran rahipler, empoze ettikleri inancı kabul etmeyenleri cezalandırmakla tehdit ederler..”

“Bolşevizm, Hristiyanlığın gayrimeşru çocuğudur.”

“İnsanlığa gelmiş geçmiş en ağır darbe, Hristiyanlığın gelişiydi. Bolşevizm, Hristiyanlığın gayrimeşru çocuğudur. Her ikisi de Yahudilerin icadıdır. Din konusundaki kasıtlı yalanı dünyaya Hristiyanlık getirmiştir. Bolşevizm, insanlara özgürlük getirdiğini iddia ederken, gerçekte sadece onları köleleştirmeye çalışırken, aynı türden bir yalanı uygular. Eski dünyada insanlar ve Tanrılar arasındaki ilişkiler içgüdüsel bir saygı üzerine kuruluydu. Hoşgörü fikriyle aydınlanan bir dünyaydı. Hristiyanlık, aşk adına düşmanlarını yok eden dünyadaki ilk inançtı.Onun temel notası hoşgörüsüzlüktür.”

“Hristiyanlık olmasaydı, İslam olmazdı. Germen etkisi altındaki Roma İmparatorluğu dünya hakimiyeti yönünde gelişecek ve insanlığın on beş asırlık medeniyeti bir darbede sönmeyecekti.”

“Hristiyanlık insana neşe getirdi denmesin, çünkü bu evrim doğal bir düzen içindeydi. Roma İmparatorluğu’nun çöküşünün sonucu yüzyıllarca süren bir gece oldu.”

“Hristiyanlık doğal yasaya karşı bir isyandır, doğaya karşı bir protestodur. Mantıksal uç noktasına götürüldüğünde, Hristiyanlık, insan başarısızlığının sistematik olarak işlenmesi anlamına gelir.”

“Bilim yalan söyleyemez, çünkü her zaman bilginin anlık durumuna göre doğru olanı çıkarmaya çalışır. Bir hata yaptığında bunu iyi niyetle yapar. Yalan söyleyen Hristiyanlıktır. Kendi kendisiyle sürekli çatışma halindedir.

“Antik dünyanın bu kadar saf, hafif ve huzurlu olmasının nedeni, iki büyük bela hakkında hiçbir şey bilmemesiydi: Çicek hastalığı ve Hristiyanlık.”

“Hristiyanlık, Bolşevizm’in bir prototipidir: Yahudilerin köle kitlelerini toplumu baltalamak amacıyla seferber etmesi. Böylece, Roma dünyasının sağlıklı unsurlarının bu doktrine karşı kanıt olduğu anlaşılır.”

“Eskiden, Hristiyanlık adınaydı. Bugün Bolşevizm adına. Dün kışkırtıcı Saul’du: bugün kışkırtıcı Mardochai. Saul St. Paul’a ve Mardochai Karl Marx’a dönüştü. Bu haşereyi yok ederek, insanlığa askerlerimizin haberi bile olmadan bir hizmet yapmış olacağız.”

“Sonuçta Hristiyanlık halklarımıza papazlarla çıkar ittifakı olan prensler tarafından altıncı ve sekizinci yüzyıllar arasında empoze edildi. Halklarımız daha önce bu din olmadan da gayet iyi yaşamayı başarmıştı. Din konularında kesinlikle kayıtsız adamlardan oluşan altı SS tümenim var. Bu ruhlarında sükûnetle ölüme gitmelerine engel değil.”

“Ama Hristiyanlık hasta beyinlerin bir icadıdır: İnsan, Tanrılık fikrini alay konusu yapmak için bundan daha anlamsız ya da daha uygunsuz bir yol hayal edemezdi.”

“Saf Hristiyanlık -yeraltı mezarlarının Hristiyanlığı- Hristiyan doktrinini gerçeklere çevirmekle ilgilenir. Bu, oldukça basit bir şekilde insanlığın yok edilmesine yol açar. Bu yalnızca, metafizik bir kılıf altındaki yürekten Bolşevizmdir.”

“Roma’nın düşmesini sağlayan Hristiyanlıktı, Almanlar veya Hunlar değil. Bolşevizm bugün materyalist ve teknik düzeyde neyi başarıyorsa, Hristiyanlık da metafizik düzeyde onu başarmıştı.”

“Hristiyanlığın müdahalesinin bu dünyaya ne kadar zalimlik, alçaklık ve sahtekarlık getirdiğini anlamak mümkün değil.”

“Bu düzeni bozan her zaman Yahudidir. Zayıfın güçlüye, hayvanlığın zekaya, niceliğin niteliğe karşı isyanını sürekli kışkırtır. Hristiyanlığın vahşet ve aptallığın zirvesine ulaşması on dört yüzyıl aldı. Aşırı özgüven ile Bolşevizme karşı kesin zaferimizi ilan etmemiz yanlış olur. Yahudiyi bize zarar vermekten ne kadar aciz kılarsak, kendimizi bu tehlikeden o kadar çok koruruz. Yahudi doğada bir katalizör rolü oynar. Yahudilerinden kurtulan insan kendiliğinden doğal düzene döner.”

“Hristiyanlık, insanlığın yaşayabileceği en kötü gerilemedir ve bu kötücül buluş sayesinde insanlığı on beş yüzyıl geriye fırlatan Yahudilerdir. Daha da kötü olacak tek şey, Yahudi’nin Bolşevizm aracılığıyla kazandığı zafer olacaktır. Bolşevizm galip gelseydi, insanlık kahkaha ve neşe armağanını kaybederdi, sadece şekilsiz bir yığın haline gelirdi, griliğe ve umutsuzluğa mahkum olurdu.”

“Antik çağın rahipleri doğaya daha yakındılar ve mütevazı bir şekilde şeylerin anlamını aradılar. Bunun yerine Hristiyanlık, kendi tutarsız dogmalarını ilan eder ve onları zorla kabul ettirir. Böyle bir din, içinde hoşgörüsüzlük ve zulüm taşır. Bu, akla gelebilecek en kanlı olanıdır. ”

“Papazların egemen olduğu bir dünyada müziğe ne oluyorsa, güzelliğe de aynı şey oluyor – Hristiyan dini güzelliğin düşmanıdır.”

“Hristiyan yalanıyla asla kişisel olarak uzlaşmayacağım.”

“Çağımız kesinlikle Hristiyanlık hastalığının sonunu görecektir.”

“Dindeki bu terörizm, kısaca söylemek gerekirse, Hristiyanlığın evrenselleştirdiği ve etkisi insanların kafasında sıkıntı ve karışıklık yaratmak olan bir Yahudi dogmasının ürünüdür. İnanç alanında terörist öğretilerin, insanları doğal iyimserliklerinden uzaklaştırmaktan ve onlarda korkaklık içgüdüsü geliştirmekten başka bir amacı olmadığı açıktır.”

“Bize gelince, Yahudileri aramızdan kovmayı ve Hristiyanlığı siyasi hayatımızdan çıkarmayı başardık.”

“Bugünlerde Grek ve Roma dönemlerini ayıran aynı görkemli ırk gururunu bulamıyorsak, bunun nedeni dördüncü yüzyılda bu Yahudi-Hristiyanların bu eski uygarlıkların tüm anıtlarını sistematik olarak yok etmeleridir. İskenderiye’deki kütüphaneyi de yok edenler onlardı.”

“Daha sonra Hristiyanlık olarak adlandırılan Tarsuslu Pavlus’un uydurduğu din, günümüzün Komünizminden başka bir şey değildir.”

Bormann araya girdi. “Yahudi yöntemleri, dedi, özünde hiçbir zaman değişmedi. Her yerde plebleri egemen sınıflara karşı kışkırttılar. Her yerde kurulu iktidara karşı hoşnutsuzluk beslediler. Çünkü bunlar, daha sonra toplamayı umdukları mahsulü üreten tohumlardır. Her yerde aynı kandan insanlar arasındaki nefretin alevlerini körüklüyorlar. Sınıf savaşını icat edenler onlardır ve bu teorinin reddedilmesi bu nedenle her zaman Yahudi karşıtı bir önlem olmalıdır. Aynı şekilde, Komünist karşıtı olan herhangi bir doktrin, Hristiyan karşıtı olan herhangi bir doktrin, ipso facto, aynı zamanda Yahudi karşıtı olmalıdır. Bu nedenle, Nasyonal Sosyalist doktrin, hem komünist karşıtı hem de Hristiyanlık karşıtı olduğu için, mükemmel bir Yahudi karşıtıdır. Nasyonal Sosyalizm özünde sağlamdır ve tamamen sosyal bir yönü var gibi görünen ve kendi halkımızın sosyal kolaylıklarını ilerletmek için tasarlanmış konularda bile, tüm gücü Yahudilere karşı yoğunlaşmıştır.”

Führer şu sonuca vardı:

“Burgdorff az önce bana Komünizm ve Hristiyanlık arasındaki ilişkiyi ele alan bir makale verdi. Bu günlerde bile ikisi arasındaki ölümcül ilişkinin insan zekası için her gün daha net hale geldiğini görmek rahatlatıcı.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir