“Siz sadece komplo teoricisisiniz!” Argümanı

Kaynak: Joy of Satan forumları, Yüksek Rahip Hooded Cobra’nın aynı konudaki vaazı.

Birçok insan bazı görüşlerini belirttiği için sürekli olarak dışlanıyor, bilginin sözüm ona özgür olduğu İnternet üzerinde bile. YouTube’da son zamanlarda olduğu gibi, norma uymayan tüm fikirler “Komplo Teorisi” yaftası yiyip susturuluyor. Bu, insanların herhangi bir şekilde araştırmak isteyebilecekleri konuları insanların gözünün önünden kaldırmak için popüler bir yol.

Normalde komplo teorileri, zaten gerçekten komplo teorisiyseler yalanlar/yanlış anlaşılmalar veya sadece yığınların cehaleti üzerinde ayakta durdukları için bilgi, anlayış ve eğitim seviyesi arttıkça kendi ağırlıkları üstünde çöken fikirlerdir.

Ancak bir “komplo teorisi” bu doğal eleme sürecinden geçer, bir de üstüne irdelenip araştırıldıkça yeterli temellendirme ve kanıt sunabiliyorsa, aslında ziyadesiyle gerçek olabilir.

Ama bunu boş verelim, değil mi? YouTube’un (((belli))) kavimden CEO’sunun neyin komplo (veya komplo teorisi) olup neyin olmadığına karar vermesine izin vermek daha iyi, sonuçta bilgiyi yönetme amacı taşıyan bir komplo yok. Bu alınan ‘önlem’ler sadece sizi, bazen direkt gözünüzün önünde olan olayları tanımak gibi terörist düşüncelerden korumak için! Burnunuzun dibindeki şeyleri görmek -(((bazılarına göre))) gittikçe daha da teröristçe bir davranış oluyor.

Her yerde gördüğünüz bu tarz şeyler sadece tesadüf! Daha da kötüsü, bu tesadüfler insanların zihninde gittikçe daha büyük bir yer ediyor.

Düşman bu tarz “tesadüf”leri görmeye “Anti-Semitizm” (ki bu tabirin kendisi de yanlış, zira buradaki sorun “Sami Halklar” arasında bulunan Araplar değil. Biz “Sami Halklar”a karşı değiliz, sadece Yahudi halkını güçlü bir şekilde eleştiriyoruz.) deyip bunu suç haline getirmek istiyor. Düşmanın bu tabiri kullanması bile yelpazeyi genişletip hedefi belirsizleştirmek istemesinden. Yoksa buna “Anti-Yahudi” denirdi, bu da Yahudilerin ırksal bir bütünlük olduğunu apaçık bir şekilde gösterirdi. Hele de Yahudilerin Kohen sınıfına bakacak olursak bu zaten bariz, zira bu sınıf kendilerini 300 ila 1000 yıl arası ırksal olarak saf tutma amacı güdüyor. Ama elbette bu da bir rastlantı ve “aptal goyim”lerin (Goy/Goyim, Yahudilerin tüm Centil ırklar için kullandığı bir tabir. “Ruhsuz, aptal hayvan/sığır” anlamına geliyor) bir sanrısı, gerçekten! Bu da bir “komplo teorisi”, hepsi bu!

Ama ironi bir yana buna komplo teorisi demek imkansız, zira tüm bulgular kelimenin tam anlamıyla sarsılmaz kanıtlara işaret ediyor. Mesela insanlar Yahudilerin ırksal bir devlet kurduğuna ve ırksal saflığa önem verdiğini söylüyor, Yahudiler elbette bunu reddediyor, ondan sonra New York Times gazetesi İsrail’in ülkelerinde sadece Yahudileri barındırıp vatandaşlık vermek için DNA testi ve tam bir geçmiş soruşturması yaptığına dair bir haber yayınlıyor. Rastlantı! 

“Komplo teoricisi deliler” tüm politikacıların Avrupa’yı yerel halkın soyunu tüketmek için yabancı ırkların istilasına açtığını söylüyorlar, Yahudiler doğal olarak bu iddiaları da reddedip savuşturuyorlar. Sonra Barbara Spectre çıkıp Avrupa’ya zorla empoze edilen “çokkültürlülük” (mültikültürelizm) ve Yahudilerin bundaki “liderlik” rolünden bahsediyor.

Bazıları Avrupa Birliği’nin yerel halkı yaşı 18-30 arası (çocuk yapma yaşları) olan işgalci kahverengi insan sürüleriyle karıştırma planı olduğundan bahsediyor, sonra bazı Kalergi planları gün yüzüne çıkıyor veya Sarkozi kamuya açık bir şekilde “karışık ırk evliliği bizim görevimizdir” gibi bir açıklama yapıyor, herkesin “görevi”nin farklı ırklarla karışmak olduğunu söylüyor. Başka tuhaf bir şey de Avrupa Birliği’nin “kurucu babasının” (ki kendisi bir Yahudi) alenen Avrupa halkının daha kolay kontrol edilmesi için Mısıroid-Avrupoid (Egyptoid-Europoid) melezi bir hale getirilmesi gerektiğinden bahsettiği yazmalarının bulunmasıdır. Ama hepsi (((rastlantı))), tamamı!

Örneğin bir porno sitesine girip öne çıkan çoğu videonun ensest veya farklı ırkları konu ettiğini gördüğünüzde, kati suretle Porno endüstrisinin (((belli))) bir gruptan bireyler tarafından yönetildiğini, ve bu bireylerin belirli bir ırk karıştırma emelini insanların zihnine empoze etme ve her tür aile unsuru fikrini mahvedip zehirleme amacı taşıdıklarını düşünme cüretinde bulunmamalısınız! Pornoda önde olan oluşum ve sitelerde böyle belli amaçların art niyetle empoze edildiği kesinlikle mümkün değil, bu imkansız!

Yine ‘belli’ bir halk tarafından yönetilen NAMBLA ve başka belirli ‘kuruluş’ların pedofiliyi “normalleştirip” yasal hale getirmek için çalıştığını gördüğünüzde sakın “AH ŞU PİSLİK Y*HUDİLER” diye düşünmeyin. Burada kendimizi sansürledik, çünkü Kur’an ve İncil bize kendimizi sansürleyip baskılamamızı söyler. Bu kitaplar da İlahımızın yoludur, İlahımız da bu tarz iğrenç şeyleri empoze eden, def olup gitmesi gereken şerefsiz bir Yahudidir. Ah pardon, yani “dini bütün”, ulu bir Yahudi demek istedik.

Şimdi küfrümüz için tövbe etmeliyiz. Gidip en yakınımdaki camiye veya Siyonist kiliseye para bağışlayalım ki bu parayla Haham Yeşua, ay pardon İsa’nın gelişini hızlandırabilsinler! Sonuçta bu dünyanın tüm var oluş sebebi bu. Bu fikirde, dünyanın sadece Yahudiler için var olduğu, tüm insanların kendileri yerine 7/24 Yahudilere, onların keyif ve heveslerine, onların “ulusal tarihine”, onların varlığına odaklanması gerektiği fikrinde hiçbir komplo yoktur. Bu tamamen normaldir, işlerin olağan ve doğal halidir! Bazıları bunun bir komplo olduğunu söylüyor, ama bizim umurumuzdaki tek şey bu kafirlerin “seçilmiş” Yahudilere ve (((Kurtarıcımız))) Yeşua’ya itaatsizlik ettiği için Cehennem’de cayır cayır yanacakları! Yaşasın, bir kez daha şu manyak komplo teorisyenlerinin fikirlerini akıl, mantık ve haklılıkla çürüttük!

Başka bir “komplo teorisi” de Yahudilerin, Yahudi olmayan herkesi hizmetçi sığırlar olarak gördüğünü söylüyor. Tabii ki komplo teorisi. Sonra Ağlama Duvarında hahamlara Centillerin insan olup olmadıkları sorulduğunda pişkin pişkin “Goyim”lerin insan olmadığını, sadece Yahudilerin insan olduğunu söylüyorlar. Rastlantı, kurmaca, montaj bunlar!

Başka deliler de Yahudiler tarafından yapılan, Amerika’yı 70 yıldır kontrol eden NSA derin devletinin küresel bir takip ağı olduğundan bahsediyor. Sonra Edward Snowden çıkıp herkesin 7/24 sığır gibi izlendiğini kabul ediyor. Rastlantı demiş miydik? Ya delice komplo teorisi?

Haberlere bile düşen başka bir olay da Google’ın (tabii Google’ın sahiplerinin de kimler olduğunu düşünebilirsiniz, ama yine aynı yanıtı alacaksınız. En iyisi siz bu düşünme işlerini bırakın. Fazla sorgulayıp KOMPLO TEORİSYENİ olmak istemezsiniz, değil mi?) Çin’de, halkı gizlice dinleyip Komünist devlete itaatkarlığına göre vatandaşları “puanlandırmak” için tam teçhizatlı bir sistem yaratmakta olduğu. Bu puanlandırma sistemine göre, “kötü (goyim)” olan insanlar hastanelerden faydalanma haklarından men edilecekler, terörize edilecekler ve elbette “puanları” “fazla” düşerse, yani başka bir deyişle Komünist diktatörlerine fazla itaatsizlik ederlerse büyük ihtimalle bir anda “ortadan kaybolacaklar”. Google o kadar yer dururken Çin’in en yakın dostu olmayı hiç art niyet olmadan seçti, değil mi?

Yukarıdaki durumun, Komünizm’in Yahudiler tarafından yaratıldığına dair çok tuhaf, imkansız bir komplo teorisi ile çok alakası var. Biliyorsunuz ya, Hitler’in de hakkında konuştuğu şu tuhaf konu. Eğer tüm modern Komünist “entelektüellerine”, SSCB liderliğine veya Haham bir aileden gelip kendisi de haham olan Karl Marx’a, ve arkadaşı Talmudist Engels’e bakıp bunların hepsinin Yahudi olduğunu görürse, bilsin ki bu da komplo! Avrupa ve Amerika’da Komünist fikirler beyan eden veya destekleyen tüm partilerin, örneğin Bernie Sanders’ın da Yahudi olması da rastlantı, tesadüf, şans eseri, montaj ve komplodur!

En sevdiğimiz komplolardan biriyse -ki elbette her zamanki gibi Centillerin yalanlarına dayanır(!)- Yahudilerin Batı dünyasındaki medyanın neredeyse tamamını kontrol ettikleridir, %96’sına kadar varabilen bir kısmını. Bu elbette o öcü Anti-Semitist Naziler tarafından ortaya atılan kötü bir yalandır, herkes bunu görebilir! Ta ki biraz araştırma yapıp BBC, CNN, Washington Post gibi medya kuruluşlarının tüm sahiplerine, C-Level Yöneticilerine (CEO gibi), personellerine bakıp %90’ının Yahudi olduğunu görene kadar. Montaj kelimesi galiba tam da burada cuk oturuyor. Hee montaj, gördük montajı. 🙂

En sevdiğimiz komplolardan biri de Hristiyanlık ve İslam’ın Yahudi olduğu, ve güpegündüz Yahudilere tapındırdığı, intihardan farksız öğretiler empoze ettiği, kitleleri “insan olmayan Goyimler” yerine koyup onları aptal, yoksul, kontrol altında ve beyinsizleştirilmiş bir hale getirdiğidir. Bu komplo da Adam Weishaupt’un (kendisi de bir Yahudi ve İlluminati’nin üst düzey üyelerinden) İsa’nın Centilleri kandırmak için yaratılan bir düzmece olduğunu kabul etmesi gibi montaj kanıtlarla destekleniyor.

Marcus Eli Ravage isimli bir Yahudi de aynı konudan bahsetti, ve bütün bu saçmalıkların “Goyim”leri aptallaştırıp “Sosyalist Yahudi” “İsa”ya taptırmak için oynanan bir tahakküm oyunu olduğumu söyledi. Bu Yahudinin de ilk “Sosyalizm” naralarının aslında İncil’den -ki İncil ve Hristiyanlığa proto-komünizm de denebilir, ve İslamcılara “Yeşil Komünist” denen bir dönem olduğunu da unutmayalım- çıktığını kabul etmesi de ne kadar komplocu, değil mi? Utanmasa bütün bunların aynı Yahudi madalyonunun farklı yüzleri olduğunu da kabul edecek!

Ama görüyorsunuz ya, hepsi komplo teorisi. İşleri güçleri olmayan bazı Centiller tarafından ortaya atılmış fikirler sadece. Neden iyi goyimler olup böyle şeyleri araştırmayı bırakmıyorlar? Bunların hepsi saçma fikirler. Hatta o kadar saçma ve bu komplolar o kadar yok ki, İnternetin (sözüm ona “bilginin özgürce aktığı” bir yer olması gerektiğine rağmen) bu konulardaki bütün bilgileri sansürlemesi, kovalayıp kıstırması ve yok etmesi gerekiyor. Bunun korkmalarıyla, başka bir komploya falan hiçbir ilgisi yok; bu sadece Goyim’leri, kendilerinin Goyim argümanlarına şeref yoksunu Yahudilerin hiçbir karşılık veremediğini görmekten korumak için!

İnternet o kadar kötü ki bir İyi Goyimi, Kötü Goyime çevirebilir. Ondan sonra da tamamen Centile. Hatta ondan sonra, şu aptal Goyim‘ler düşünmeyi bir bıraksa endişelenecek hiçbir şeyi kalmayacak olan masum kır çiçeği Yahudilerin hayret ve kahrına rağmen bu Centil sonunda bir Satanist bile olabilir!

Yoksa görüyorsunuz ya, bu bahsettiklerimiz tüm ırklar arasında oluyor. Tüm ırklar birbirlerine farklı ithamlarda bulunuyor, ve temelsiz komplolar sunuyorlar. Bunu araştırıp tasdik etmenize gerek yok, Yahudiler diyor ya, yetmez mi?! Yani olay sadece Yahudiler değil, gerçekten! Günümüzde sahip olduğumuz tüm kayıtlı tarih olan 2,000 yıldır bu böyle, ondan öncesi de yok zaten, sonuçta kurtarıcınız İsa’dan önce insan mıydınız bile?!

Yoksa tek sorun yaşadığımız ırk Yahudiler mi? Ama ne olursa olsun bir şekilde tamamen masum olmalılar. Hiçbir şey olmadı, üç maymun.

5-10 yıl önce “Kapı bekçisi” (“Gatekeepers“) denilen “komplocu adamlar”ın bile konuşma yetenekleri ellerinden alındı. Alex Jones ve David Icke’ı da göndermeleri gerekti. “Yumuşak ve ana akım” komplo teoricilerinin de gitmesi gerekiyor. Çünkü “Komplo” diye bir şey yok bile! Kesinlikle asıl olay bahsi geçen bu sözde “komplo”ların arkasındaki kişilerin endişe ve paranoyayla “izlerini” kapatıp, hedeften çok uzağa sapan fikirleri bile sansürleyip, olabilecek her tür düşünme, araştırma ve sorgulamayı engelleyip “yılanın başını küçükken ezmek” istemeleri değil, yok canım.

“Komplolar yeterince kanıtla desteklendikleri zaman komplo teorisi olmayı bırakırlar.” gibi düşünceleri kafamıza hep Şeytan koyuyor. Bu tarz düşünceleri papazımıza veya imamımıza söylemeliyiz ki onlar da bize bilgelik ve anlayış dolu şu telkinleri versinler: “Koyunum, Yahudilere köle olduğunu düşünmeyi bırak, yoksa Yahudilerin tanrısı seni çarpıp gebertir, üstüne üstlük bir de ebediyen Cehennem’de çürütüp cayır cayır yakar. Ha bir de unutma, alemlerin yaratıcısı üstün Yahudi göklerde oturup her hareketini durmadan izliyor. O yüzden böyle şeyler düşünmeyi kes.”

Ama yine İblis” vesvese” verir: “Ama tüm bunlarda yanlış bir şey görmüyor musun? Sence de Yahudiler seni kapanlarına fazla düşürmedi mi?” Birçok komplo teorisi İblis’in elinin altından çıkar zaten, böyle kafirce düşüncelerin kaynağı odur(!)

İblis’in birilerine şöyle dediğini bile duyduk: “Bir komplonun içinde yaşıyorsan, gözlerinin önünde de bu komplonun ilerlediğini görüyorsan ve bu sözde komplo kanıtlarla destekleniyorsa, sence de bunun meşruluğu yok mudur?” Ah şu İblis ve Onun komplo teorileri, değil mi?

Başka bir alüminyum folyo şapkalı komplo teorisi ise Yahudilerin insanlığı köleleştirmeyi planladığıdır. Bunu savunan deliler SSCB’yi kanıt olarak gösteriyor; zira Sovyetler Birliği’nin liderliğinin %90’ı Yahudi, kalan %10’u da kripto-Yahudiydi.

Komünizmin doğasını ve kökünü biliyorsak, bu ideolojinin Tevrat’tan, yani Yahudilerin “kutsal kitabından” çıktığını da biliyorsak o zaman Haham Schneerson’ın “Mesih geldiğinde” her Yahudinin 2800 kölesi olacağı konusunda açıklama yapmasına da çok şaşırmamak gerekir. Bazı Yahudiler onun böyle bir söz söylediğini bile reddetmektedir ve bunun “Beyaz Üstünlükçüsü Güruhlar” tarafından montajlandığını uydurulduğunu söylemektedir, ama ne hikmetse bu ve benzeri ifadeler Tevrat’ta ve internetten kolayca erişilebilecek Talmud’da yer almaktadır ve Ağlama Duvarı’nın “en yetkin” bazı hahamlarının da aynı şeyi söylediklerini biliyoruz, Goyim’lerin insan olmadığını belirttikten hemen sonra hem de!

Belli ki burada sorunumuz Yahudilerin yalan söylemesi değil. Sorun, Yahudilerin gittikçe daha da Beyaz Üstünlükçüsü olması! 🙂

Neredeyse bir komplo tarafından veba gibi hastalanmış bir dünyada yaşıyor gibiyiz. Hitler’in hakkında konuşup bizi uyardığı, veya sadece tamamen asılsız söylentilere göre (cidden, kesinlikle, yeminle) Kennedy’nin de bahsettikten sonra kafasından kurşun yemesine sebep olan komplo. Kendisi tam da “Açık ve özgür olması gereken Batı’nın toplumunu Gizli Topluluklar/Grupların yönettiği” hakkında bir konuşma yaptıktan sonra serseri bir kurşuna kurban gitti, hepsi bu!

Ama siyaset, bizim uluslarımızla zaten hiçbir alakası olmayan Yahudiler tarafından kesinlikle yönetilmiyor. Bu yüzden modern Roma veya “Beyaz Topraklar” da denen Amerika’da (ki ironik bir şekilde buranın da beyaz nüfusu zorla ırk karıştırma politikalarıyla yok ediliyor, tıpkı o “deli komplo teorisyenlerinin” söylediği gibi) başkan olmak veya kalmak için, maymun gibi durup İsrail hakkında iyi şeyler söylemek, istedikleri her şeyi yapmak ve seçimlerden önce ve sonra onlara hizmet etmek zorundasınız, ve yeterince veya yeteri kadar iyi hizmet etmezseniz sizi yine de ezip çiğnerler.

Hepsi komplo teorisi, hepsi alüminyum folyo şapkası.

Her yerde gördüğünüz, kippa‘ya benzeyen ama “bir sebepten ötürü” hakkında konuşamayacağınız, konuşmanız yasak olan alüminyum folyo şapkası.

-Yüksek Rahip Hooded Cobra 666

““Siz sadece komplo teoricisisiniz!” Argümanı” hakkında 21 yorum var

 1. Eskiden kapanmayan Discord adresinizde ajanlık yapan bir kişi aşırı derecede ss (Fotoğraf) çekip attı/yaydı ”Joy of satan böyle şöyle” tarzında.

  Neden o kişi çok rahat girebildi ve atılmadı, ve aşırı fazla küfürleşme mevcuttu fotoğraflarda. (Bunu hiç beklemiyorum çünkü gelişmiş insanlarsınız.)

  1. Esenlikler,

   Hala Discord sunucumuz açık, sadece herkesi almıyoruz.
   Bu soruyu bu şekilde soruyorsanız düşmana uşaklık yapan belli yollardan olan kimselerin omurgasız ve şeref yoksunu olduğunu bilirsiniz. Anladıkları tek şey konuşmaları ve mesajlaşmaları kafalarına göre kırpıp işlerine gelen kısımları yayınlamak, kendilerinin nasıl terbiyesizlikler yaptıklarını saklamaya çalışmaktır. Ancak nafile. Bizim kardeşlerimiz de insan; ve kertenkeleye kertenkele, pisliğe pislik demek kötü bir şey değildir.

   Bu tarz insanların bazen aramıza girmeleri tamamen hayatlarında çok fazla boş zamanları olmasından ötürü uzun bir süre sempatik görünüp sonra uzaklaştırılana kadar beş dakika böyle “eğlenmeyi” israf olarak görmemelerindendir. Bize bir şey olmuyor, kendi zamanları harcanıyor sadece. Dolayısıyla böyle şeyleri çok takmaya gerek yok.

   Sonuçta sizin de bu tarz güruhları alıntıladığınız gibi; bu insanlar bizim küçük grubumuzu alıp “Joy of Satan böyle bir şey işte!” diye büyütecek zekada insanlar. Şahsım hakkında Yüksek Rahip, yardımcı yöneticim LiveStorm’a Joy of Satan’ın “sahibi” (o ne demekse artık) diyeni, böyle muamele yapanı bile duydum! E yok artık. Elbette öyle bir şey yok. Kısaca bunların hepsi kuru gürültü, takmaya gerek yok.

   İyi günler.

 2. Merhaba.Joy of Satan inancı ilgimi çekiyor ama bazi sorularım var.Cevaplarsanız sevinirim.
  1.Yahudiler Tevrat Incil ve Kurani uydururken Şeytan ve Demonlar neden müdahale etmedi?
  2.Diger demonlarla iletisime gecebiliyorsak ve Adolf Hitlerde demo olmuşsa Hitlerlede iletisime gecebilir miyiz?
  3.Yehova insanlar ona inandığı için mi meydana geldi?

  1. Esenlikler,

   Baştan belirtmem lazım, biz inanç değil Gerçekleri takip ederiz. Kanıtlanabilir şeyler sadece inanç olmaktan çıkıyor.

   1) Elbette düşman uzaylılar gezegenimizi istila ederken Tanrılar boş durmadı, ancak çatışmayı kaybettiler. İncil ve Kur’an’ın geldiği vakte kadar zaten insanlık çok düşmüştü ve dünya düşman etkisi altına girmişti.

   2) Evet. Ancak Hitler de Leydi Lilith gibi, isteyenin çağırabileceği bir Tanrı değil, kendi istediğine giden bir Tanrıdır.

   3) Jehova’yı düşman insanlığı sömürme amacıyla yarattı, ancak varlığını biz Centillerden çaldığı ruhlar ve enerjiyle sürdürüyor.

   İyi akşamlar.

   1. Merhaba.Düşman uzaylılardan kastınız nedir?Onlar kimlerdir?Tanrılar mıdır?Bir yazınızda Yehovanın küp şeklinde olduğunu ve bir sömürü makinesi olduğunu söylemistiniz.Yani Yehovaya inanan kişiler o makineye gidecekler ve pil olacaklar.Peki Yahudilerin hepsi bilinçli olarak mı bilinçsiz olarak mı düşmana çalışıyor?Yehovanın bir bilinci var mı peki?Hiç Joy of Satan a katılmak isteyen bir Yahudi olmadı mı peki?
    Diğer sorularıma verdiğiniz cevaplar için çok teşekkürler.

    1. Esenlikler,

     Reptilian’lardan, Gri’lerden ve düşman Nordik’lerden bahsediyoruz.

     Yahudilerin çoğu en azından temel bir seviyede neyin döndüğünün farkında, ve diremt fayda sağlıyor.

     Jehova, özfarkındalığı düşük bir düşünce formudur.

     Hayır, ırksal Yahudiler Şeytan ve Tanrılardan içgüdüsel olarak nefret eder. Şeytan’a kendi dillerinde “Düşman” anlamı takan bir ırktan bahsediyoruz. Yahudiler Satanist olamaz.

     İyi akşamlar.

     1. Ama bazilari Yahudilerin Adem ile Nur-u Ziya dedikleri Seytan ile iliskisinden dolayi meydana geldiklerine inandiklarini soyluyor.

     2. Çünkü aptallar.

      Bu kadar basit. Peki siz neden bu içi boş saçmalıklara kulak asıyorsunuz?

 3. 1-) Adolf hitler normal bir insandı fakat yaptıkları ve yaşadıkları ve satanist olması nedeniyle öldükten sonra tanrı mı oldu? Yoksa hep mi tanrıydı?

  2-) İslama inanıp hadislere inanmayan, mezheplere inanmayan kişiler de Allaha enerji veriyor mu? Mesela hristiyan olup İsanın tanrı olmadığına inanan kişiler var, bunlar da mı enerji veriyor sizce?

  3-) Tanrı olduğumuzda görünüşümüz değişicek mi? Üstün veya iyi olduğumuz bir konu olacak mı? Bazı Tanrılarımız belirli konularda iyiler çünkü.

  Teşekkür ederim.

  1. Esenlikler,

   1) Kişi öldükten sonra Tanrı olamaz, Tanrıların fiziksel bedenleri vardır. Hayatta Tanrı olmayı başaramayan insanların reenkarne olup Magnum Opus’u o şekilde bitirmeleri gerekmektedir. Führer “normal bir insan” değildi. Genç yaşından itibaren okültizm, yoga, Centil ruhaniyeti gibi konularla çok ilgiliydi. Ondan sonra Dietrich Eckart onu keşfedip yetişmesine daha da katkı sağlamıştır. Hitler ruhani olarak çok üstün bir kişiydi, Tanrı olmadan önce bile. Bunu onunla görüşen insanların açıklamalarından ds görüyoruz.

   2) Elbette. Genel olarak herhangi bir yahudi fikrine inanmak yeterli. Tapınma, inanma, dua etme, kurban verme gibi eylemler işin özüdür, bunu yaparken hangi mezhepten olduğunu belirtmek değil.

   3) Tanrı olunduğunda tüm fiziksel eksiklikler, hastalıklar, yaşlılık geriye çevrilir, iyileşir. Kendinizin “mükemmel” bir versiyonu oluyorsunuz. Dış görünüşünüzü değiştirmek de kolaylaşıyor. Ve, uzmanlık alanınız bir konuda uzmanlaştıkça olur. Sonuçta o Tanrılar da uzmanlık alanlarının bilgisiyle doğmadılar, o yüzden zamanla gelişmek lazım.

   İyi akşamlar.

 4. Merhaba iyi günler, yahudilerin kuranda lanetlenmesi ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Bu sorumun sebebi diğer ibrani inançlara nasıl bakmak gerektiğiyle alakalı. Fikrinizi merak ediyorum.

  1. Esenlikler,

   Tamamen kontrollü karşıtlık. Kur’an’da Yahudileri öven kısımlar da var, lanetleyen de. Bunun amacı Hristiyanlarla Müslümanların daha da birbirine girmesini tetiklemek ve bu sayede iki grubun da asıl sorunlu olan tarafa, yani Yahudilere bakmamasını sağlamak. Ama Müslüman birisi asla gerçek anlamda Yahudi düşmanı olamaz, tıpkı Hristiyanlar gibi. Bir yandan kurmaca bir hahama/sübyancı Yahudiye tapınırken öbür taraftan dünya Yahudi hegemonyasını çökertemezsiniz. En fazla Memri TV’de sık sık yapıldığı gibi meme materyali yaratacak kadar Yahudiler hakkında konuşur, ancak ezan okunduğunda camilere doluşup gök Yahudisini beslemeye devam edersiniz. Sonuç aynı.

   İyi günler.

 5. İnternetten öğrendiğim bilgi kadarıyla Reptilian sürüngene benziyor ve insanları kötülük yaptırmaya teşvik eden o doğru mudur acaba?

  1. Esenlikler,

   Tam olarak değil. Evet, ayakları üstünde duran sürüngene benzerler ve Yahudileri yaratan, onların arkasındaki ve üzerindeki varlıklardır. Ama “insanları kötülük yapmaya teşvik etmek” gibi basit bir görevleri yoktur. Yahudileri yaptıkları her şeyde direkte eden ve programlarının (İslam, Hristiyanlık, Komünizm, vesaire) arkasındaki kuvvet de onlar. Yani düşmanın elebaşları. Tabii hepsini alt edeceğiz.

   İyi geceler.

 6. Esenlikler

  Düşman püskürtülüp dünyadaki abluka kalktığında ve tanrılarımız tekrar aramıza döndüklerinde Yahudilere ne olacak?

  1. Esenlikler,

   Buna Tanrılar karar verecek. Ama garanti olan şeyi söyleyeyim, o da düşmanın görünmez imparatorluğunun yıkılıp Yahudilerin tüm güç, imtiyaz, nüfuz ve otorite pozisyonlarından ilelebet men edilmesi. Düşmana herhangi bir şekilde güç veremeyiz, sonuçları bariz. Dolayısıyla her halükarda Altın Çağ gelecek. Gerisine de Tanrılar karar verir.

   İyi günler.

 7. David Icke pek yalan söylemiyor gibi duruyor 2 kitabını da okudum sizce doğrusu nedir iyi geceler

  1. Esenlikler,

   “Uyanacak” ancak “uyanamıyor” dediğimiz tipten birisi.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir