Şeytan ve Hell Ateşi

Şeytan ve Hell Ateşi

Hermetik simyadaki Kükürt (sülfür) sembolü, Şeytan’ın popüler görüntüsüdür. Şeytan; yaygın olarak boynuzlu, bazen keçi benzeri özelliklerle sahip ve kırmızı renkte tasvir edilir ve bir üç dişli mızrak taşır. Bu kırmızı renkte gösterilen, mızrağı olan, bazen boynuzlu gösterilen ve aynı zamanda keçi veya yarı insan yarı keçi olarak gösterilen ve Pan ile de popüler hale gelen antik Tanrı Dionysos’tan dolayı böyledir. Kırmızı, doğu ve batıda ateşin rengidir.

Tanrı Agni, Antik Roma’da tapılan bir tanrıydı. Fresklerden görülebileceği gibi, Pagan Roma Rahipleri; Brahmanlar, yani Hindu Rahipleri ile aynı şekilde giyiniyorlardı ve görebileceğimiz gibi Veda yönergelerine uygun ateş ritüelleri yapıyorlardı. Janus ismi, Ioannes’ten alıntıdır, bu da doğuya ait Şiva’nın isimlerinden biri olan Jnana’dan gelir. Şiva’nın eski antik adı Rudra idi ve bu da Agni’nin isimlerinden biridir.

Hinduizm’de bu Tanrı Shiva’dır, batıda Dionysus olarak bilinen aynı Tanrıdır. Kafasında tıpkı boynuz gibi duran hilal vardır, Kırmızı renklidir ve üç uçlu mızrak taşır. Shiva’ya eskiden ateş anlamına gelen Agni denirdi. Antik Roma’da Tanrı Agni’ye, Pagan Roma Rahiplerinin Brahman’ın, Hindu Rahiplerinin giydiği ve Veda’nın talimatıyla aynı şekilde ateş ritüellerini gerçekleştirdiğini gösteren duvar resimleriyle tapılırdı. Ateş ritüelinin tanrısı Agni’dir. Agnus Dei’nin Agni Dev’den geldiği yer burasıdır. Beyaz Kuzu Agnus Dei, doğudaki Agni’nin de totemidir. Roma Tanrısı Janus, iki yüzü veya başı ile Agni olarak da gösterilmiştir. Janus, doğudaki Shiva’nın adı Jnana olan Ioannes’tendir ve eskiden Agni’nin başka bir adı olan Rudra olarak adlandırılırdı.

Ateş sunağının Agni’ye ait olmasının nedeni, sunağın ezoterik Hinduizm’de Agni’nin bulunduğu kök çakranın sembolü olmasıdır. Ayrıca tüm vücudun ateşle arınmasının sembolüdür. Agni, ezoterik Hinduizm’de ruhun elementlerini dönüştüren kundalini yılanıdır. Kök çakraya antik dünyada Hell/Cehennem denir. “Parlayan düzlem” anlamına gelir.

Bu Pagan geleneğinden gelen Hermetik simyada Şeytan, sonsuz yaşam bahşeden Magnum Opus’un ileri aşamalarındaki eserde Güneş’in veya altının simgesi olan Kükürt’ün simgesidir.

“Magnum Opusun daha arı bir evresinde, altın olarak da bilinen Sülfürümüz, Güneş ile de simgelenmiştir. Altının ilk şekli ve kökü olarak sülfür, bizim altınımız olarak da bilinir.”

Hermetik Simyadaki Cehennem/Hell Ateşi, Agni’nin arınma gücü ile aynı anlamı taşır. Ateş yılanının etkileri…. Bu, doğu metinlerinde “gizli ateş” sayesinde artıkları ruhtan arındıran nigredo aşamasının simgesidir. Bu, elementleri arındıran ateş yılanıdır. Bu, ruhu metinlerin ifade ettiği gibi Beyaz kar rengine çevirir.

“Doğaya karşı ateş, bedenlere eziyet etmelidir. Bu, cehennem (Hell) ateşi gibi şiddetle yanan Ejderhadır.”

Antik dünyada insanlar, bu aşamadan yeniden doğuşu simgelemek için ayinlerde kendilerine Beyaz kil sürerdi.

Kaynak: A Dictionary of Alchemical Imagery, Lyndy Abraham

“Şeytan ve Hell Ateşi” hakkında 2 yorum var

 1. Paganizmde tanrı inancı aslında şeytana olan inançmıdır? Paganistlerin inandığı yaratıcı aslında şeytan mı?

  1. Esenlikler,

   Evet, paganlar kendi kültürlerinde Tanrıları onurlandırıyordu. Örneğin Lord Beelzebul, Sümer’de Enlil olarak bilinirken Yunanistan’da Zeus’tu, İskandinavya’da Thor’du ve Roma’da Jüpiter’di. Şeytan Babamız da yiner aynı şekilde Enki/EA, Dionysos, Satürn ve Liber, Tengri, Ptah, Odin gibi farklı adlarda bilinmiştir.

   Ayrıca artık soruları buradan yanıtlamıyoruz. VPN ya da daha ileri güvenlik önlemleriyle forumlarımıza bekleriz.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir