İstenmeyen İnsanları/Varlıkları Auranızdan Koparma

Kaynak: Joy of Satan‘ın aynı sayfasıdır.

Hayatımızdaki insanlar, özellikle de pozitif veya negatif olsun herhangi bir his beslediğimiz ve/veya bize yakın olan insanlar auramıza bağlıdır. Normalde bu bağlar auraya ve çakraya yapışıp kalabilir. Bu bağlar çok uzun süre, hatta ömürler boyunca kalabilir. Bu bağlar en çok aile üyeleri, bize yakın olan kişiler ve hayatımızı herhangi bir açıdan büyük ölçüde etkileyen herhangi birileriyle bulunur, ev hayvanlarıyla bile olabilir.

Psişik bağlar olduğunu belli eden semptomlar vardır, en barizi de kendimize ait olmayan düşünce ve/veya hisler, sevilen birisi veya bir aile üyesiyle ilgili güçlü “önsezi”ler ve başka çeşit telepatik duygu ve hisler. Bir düşünce veya duygunun size ait olup olmadığını anlamak için kendinizi bir süre Etere daldırın. Bunu kendinizi Eter elementinin ultraviyole “ışığı” içinde olduğunuzu imgeleyerek yapabilirsiniz. 1970’lerde popüler olan “siyah ışık”lar Eter’in rengidir mesela. Eğer hissettiğiniz duygular hızlıca yokoluyorsa sizden değildir. Kalıyorsa da sizdendir.

Kendimizi istenmeyen bir ilişki bağı/etkisinden kurtarmak için ilk önce bir problem olduğunu ve bu problemden kurtulmak İSTEDİĞİMİZİ kabul etmeliyiz. Eğer çalışmayı yapan kişi bilinçaltında bu bağı koparmak istiyorsa bu çalışma çok daha zorlaşacaktır. Buna ek olarak olağanüstü derecede güçlü hislere sahip olup (örneğin takıntılı aşk gibi) bu hislerinin bizimkilerle karıştığı kişiler bile olabilir, bu da çalışmayı yapmayı bile çok zorlaştıracaktır.

Bu çalışma bir Dolunaydan 3 gün sonradan Yeni Aya kadar her gün tekrarlanmalıdır. İnatçı durumlarda bağın gücüne göre çalışma 40 gün veya daha da uzun süre devam ettirilmesi gerekebilir.

RUHUNUZDAN İSTENMEYEN BİR BİREYİ SİLİP ATMAK İÇİN:

Küçülen Ay evresinde (Dolunaydan Yeni Aya kadar) rahatsız edilmeyeceğiniz sakin bir yer bulun.

Bir seferde bir kişiden kurtulma çalışması yapın. Eğer birden çok kişi varsa yine de herkesi teker teker koparın, zira aynı anda birden çok kişi üzerinde çalışmak enerjilerinizi seyreltip bütün çalışmayı etkisiz kılacaktır. Bu sebeple bu çalışma çok zaman alabilir.

Zihninize bağın nerede olduğunu sorun. Çakralarda bir veya birden çok bağ olduğu durumlarda ortak bir bağlantı olduğunu keşfedeceksiniz. Bağın/bağların [etki veya bağ ne kadar güçlüyse o kadar fazla bağlantı noktası olacaktır] yerini bulamıyorsanız bağın yokolduğuna emin olmak için kişinin etkisini bütün çakralarınızdan koparmalısınız.

1. “[Kişinin isminden] benim ruhuma olan bütün bağları tamamen, kalıcı olarak ve bütünüyle koparıyorum.” afirmasyonunu kullanın.

Acele etmeden astral bir bıçak, testere, lazer veya size ne kullanmak rahat geliyorsa öyle bir araç kullanıp çakra(ları)nızdan bütün bağlantıları “TH” çekirdek mantrasını titretirken ve bu titreşimi bağlantının koparıldığı yere odaklayarak birer birer kopartın. Nefes alın, kullandığınız aracın beyaz-altın bir ışıkla dolduğunu imgeleyin ve nefes verirken “TH”yi titretin. Bağlantının tamamen ve kalıcı olarak koptuğunu imgeleyin ve “irade edin”.

Bu noktada iradeniz güçlü olmalı, zira öbür taraf bağlantıyı koparmak istemeyebilir ve bu kişinin ümitsizce size tutunmaya çalıştığını hissedebilirsiniz, özellikle de takıntılı aşk durumlarında. Bağlantıları kopardıktan sonra çakrayı bağlantıyı kopardığınız noktalardan beyaz-altın enerji/ışıkla mühürleyin, zira bu tekrar bağlanma denemelerini de geri teptirecektir.

2. Bağlantıları çakranızdan koparmayı bitirdikten sonra auranızı temizleyin.

3. Sonrasında auranızı mühürlemelisiniz. Bunu Güneş ışıkları gibi parlak, beyaz bir ışık imgeleyip [zira beyaz ışık geri yansıtmaya ve savuşturmaya yarar] bu afirmasyonu kullanarak yapabilirsiniz:

“Auram sürekli ve kalıcı olarak [kişinin isminin] enerjilerini her şekilde saptırıp geri çeviriyor.”

4. 111 kez Güneş’in çekirdek mantralarından birini titretin, zira bu çalışmayı destekleyip bağları geri kurma konusundaki herhangi bir uğraşı da yakıp uzaklaştıracaktır. Güneş’in mantralarından istediğinizi seçebilirsiniz, ama çalışmaya başladıktan sonra mantrayı değiştirmeyin.

“SURYA” – SSSSSUUUURRRRRYYYYAAAAA

veya

“RAUM” RRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAUUUUUUUMMMMMM

[R’lerinizi bastırmamalısınız.]

“Işık Güçtür” – Lilith

Başka bir çeşit bağ da bulunmaktadır ve bu “psişik vampirizm/vampirlik” denilen şeydir. Psişik vampirlik bir bireyin kendisini astral olarak başkasının ruhuna bağlaması sonucu olur. Kişi genelde kendini hedefinin bir veya birden çakrasına [çoğu zaman da Kalp Çakrası] bağlar ve hedefinin enerjisini sömürür. Tüm yakın ilişkilerde bu iki kişinin paylaştığı iyi ya da kötü bir ruhsal bağ vardır. Psişik vampirlerin durumunda da bu ilişki bir parazit ve parazitin ev sahipliği yaptığı beden ile aynı ilişkidedir, zira vampir hedefini sömürüp enerjisini emebilir.

Psişik vampirler yabancılar da olabilir, ama sıklıkla bir psişik vampir aile üyelerinden biri bile olabilir.

Neredeyse her psişik vampirizm vakasında hedef kişinin tarafında bir zayıflık vardır. Parazit/konakçı ilişkisi sık sık alakalı bireylerden biri veya her ikisi için de tatmin olmamış bir ihtiyacı karşılar. Vampirlik yapan kişinin enerjisi bununla beslenir.

Psişik vampirler hakkında eğitsel ve eğitimli bir bakış açısıyla yazılmış, kan içicileri ve vampir efsanelerini de açıklayan bu kitap tavsiye edilir:

Vampires: The Occult Truth, – Konstantinos, © 2004

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir