“İnanmıyorsan da saygı duy!”

Esenlikler sevgili okurlar. Çok uzun bir süredir yazı paylaşmadığımızı biliyoruz ve öncelikle bu durum için sizlerden özür diliyoruz. Halihazırda gelmiş olan yaz mevsimiyle birlikte sizi yer yer serinletecek, yer yer de bazı okuyucuları yakacak birkaç yazı dizisi planlıyoruz ve bunlardan birinin ilk yazısı bu.

Başlıktan da tahmin edebileceğiniz üzere bu başlıkta (insanlığa, doğaya, gerçek Tanrılara) düşman inançlardan biri olan İslam’ı inceleyeceğiz. Sürekli kendi dinimizi anlatmak olmaz; hele de bize o kadar pislik atan varken karşılığını eğitimli ve düzgün bir şekilde verip asıl pisliğin nerede olduğunu gerçeği arayacak kadar cesur herkese göstermek bizim görevimizdir. O halde başlıyoruz.

Eminiz ki yazının başlığı İslam’ı sorgulayacak zeka kapasitesini (IQ’su iki basamağın üstünde her birey gibi) ve iradeyi gösteren herkesin duymuş olduğu bir cümledir.

Veya “çarpılacağınız” söylenmiş olabilir. Olabilir, normal şeyler. Genellikle İslam gibi inançlardaki insanların sorgulama yetenekleri kademe kademe yokolduğu için sizin o çarpılma olgusuna inancınız olmadığını unutarak böyle yorumlar yapabiliyorlar. Bugün burada İslam’ın nasıl kanser bir ideoloji olduğuna, bizim her adımda ne kadar düşmanımız olduğuna değineceğiz. Zaten İslam hakkında çok yazımız olacağı için sunabileceğimiz sayısız argümanın hatrı sayılır bir kısmına başka yazılarda da değineceğiz.

İlk olarak İslam’ın hakettiği şeyin saygı değil hakaret, aşağılanma, küçümsenme ve en az kendi yaydığı kadar düşmanlık olduğundan bahsedelim. “İnanmıyorsan da saygı duy“cular İslam’ın “hoşgörü dini” (ki İslam din değildir) olduğundan bahsedip aynı nefeste İslam’ı eleştiren herkese çemkirmeyi bilenlere yenilmez bir argüman sunacağız:

Kur’an’ın kendisi. Evet, kendi inançlarının sözde kutsal kitabı. İslam’ın terörizm, pedofili, sapıklık, kalleşlik ve katliam tarikatı olduğundan istediğimiz kadar bahsedelim, İslamistler her zaman için akıl almaz zihin cimnastikleriyle mantıklı bir tartışmadan yağa batırılmış bir yılan kıvraklığıyla kaçmayı başaracaklardır. Herhalde bu özelliği Yahudi efendilerinden alıyorlar (zira İslam sadece Yahudilikten kötü bir fotokopidir). Ama ne olursa olsun Kur’an’ın tek kelimesini bile reddedemezler. Zira “imanın şartları”ndan biri de Kur’an’a “iman”dır. Bu yüzden kitapta yazan şeye yanlış demek imkansızdır. O yüzden size Allah dedikleri (ki asıl ismini bile bilmezler, Yahudilerin sözde “Tanrı”sı YHWH’dir. Buna dair yazımız da olacak.) kıymetsiz parazitin ne mal olduğunu sözde kendi gönderdiği cümle bütünleriyle göstereceğim. Hadi başlayalım.

“Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Tevbe 5)

“Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.” (Nisa 89)

“Allah’a ve Resûlüne savaş açanların ve yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası; ancak öldürülmeleri, yahut asılmaları veya ellerinin ve ayaklarının çaprazlama kesilmesi, yahut o yerden sürülmeleridir. Bu cezalar onlar için dünyadaki bir rezilliktir. Ahirette de onlara büyük bir azap vardır.” (Maide 33)

Gördüğünüz üzere Allah dedikleri pisliğin anladığı tek şey zorbalık, baskıcılık, katliam ve kendine itaat etmeyen herkesi öldürmektir. Sadece o değil, “yakalayıp hapsetmek” ve “her gözetleme yerine oturup gözetlemek” gibi psikolojik baskı yöntemlerinde de hiç fena değildir. Aynı zamanda Müslüman olmayanlar arasından Müslümanların dost edinmelerini yasaklar, yani elitist bir inançtır da (tabii ki Müslümanlara elit falan demiyorum; Reptilian kölesi Yahudilerin köleleridirler sadece. Yani dış kapının dış mandalı. Ayrımcı olmasından bahsediyorum.). Hiçbir şeyi yaratmamış, sadece ona tapınanların enerjisiyle varolabilen bir parazite göre oldukça “yaratıcı” işkence türleri de bulabilmiştir aynı zamanda. Örneğin el ve ayakların çaprazlama kesilmesi. Bir de bunların üzerine “Allah çok bağışlayıcıdır, merhamet edicidir” diyerek üstün mizah yeteneğini de gösteriyor Allah! Şüphesiz ki Allah çok komiktir ve mütevazıdır(!).

Yetmedi mi? Hala (gerçek Tanrılara ve insanlığa karşı) küfürde misiniz? Hadi devam edelim.

“Ey iman edenler! Müminleri bırakıp da kâfirleri dost edinmeyin; (bunu yaparak) Allah’a, aleyhinizde apaçık bir delil mi vermek istiyorsunuz?” (Nisa 144)

Üstün durumda iken gevşeyip barışa çağırmayın. Allah sizinle beraberdir. O amellerinizi asla eksiltmeyecektir.” (Muhammed 35)

Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafinı tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez.”
(Maide 51)

Burada da İslam’ın ayrımcılığına, barış ihtimali varken bile savaşa yöneltmesine daha fazla delil görüyorsunuz. Ey okuyanlar, bunca delile rağmen hiç mi düşünmezsiniz?! Yetmedi mi? Hadi devam edelim.

“Erkeklerin kadınlar üzerindeki hakları gibi, kadınların da erkekler üzerinda belli hakları vardır. Ancak erkekler, kadınlara göre bir derece üstünlüğe sahiptirler.” (Bakara 228)

Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Nasıl isterseniz öyle varın.” (Bakara 223)

“Eğer (kendileriyle evlendiğiniz takdirde) yetimlerin haklarına riayet edememekten korkarsanız beğendiğiniz (veya size helâl olan) kadınlardan ikişer, üçer, dörder alın. Haksızlık yapmaktan korkarsanız bir tane alın; yahut da sahip olduğunuz (cariyeler) ile yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır.” (Nisa 3)

“Mü’min kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) korusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müstesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Baş örtülerini, yakalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, erkek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi kadınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi kimseler, yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin farkında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vurmasınlar (dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey müminler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” (Nur 31)

“Allah’ın insanlardan bir kısmını diğerlerine üstün kılması sebebiyle ve mallarından harcama yaptıkları için erkekler kadınların yöneticisi ve koruyucusudur. Onun için sâliha kadınlar itaatkârdır. Allah’ın kendilerini korumasına karşılık gizliyi (kimse görmese de namuslarını) koruyucudurlar. Baş kaldırmasından endişe ettiğiniz kadınlara öğüt verin, onları yataklarda yalnız bırakın ve (bunlarla yola gelmezlerse) dövün. Eğer size itaat ederlerse artık onların aleyhine başka bir yol aramayın; çünkü Allah yücedir, büyüktür.” (Nisa 34)

Gördüğünüz üzere kadınlar İslam’da köle falan değildir. Tarladır. İstenildiği zaman “tohum ekilebilecek”, itiraz hakkı olmayan tarlalar. En ufak itaatsizliklerini bırakın, kocalarının itaatsizlik yapabileceklerinden endişe duymalarının bile azarlanmalarına, “yataklarında yalnız bırakılmalarına” ve dövülmelerine yeteceği tarlalar. Mal gibi, koleksiyon yapılıyormuşçasına ikişer, üçer, dörder tane edinilebilecek ve bu son derece normal karşılanan tarlalar. Bir de kalkıp kadınlarımız bunlara rağmen “gururla” Müslümanlar ya, gerçekten akıl almaz bir şey. Ey bunu okuyan tarlalar, gözünüzün önünde perde mi var da akletmezsiniz? Şüphesiz ki imanı bırakıp akletmeye başlamazsanız sizin için hem şimdi, hem de ölümden sonra büyük bir azap vardır! (zira YHWH insanların ruhuyla beslenen bir parazit. Buna da değineceğiz.) Geç olmadan zarardan dönün!

Bu verdiğimiz cümleciklerden de yola çıkarak aslında hiçbir Müslüman’ın sizi dostu olarak görmediğini, kadınsanız da insandan bile saymadığını söyleyebiliriz. Bazılarınızın “Aa, öyle deme ama. Benim Müslüman arkadaşım var, hiç de öyle bağnaz değil. Her gün oturup sohbet ediyoruz, hatta ben inancını önünde sorguluyorum bile. Hiç kötü davranmıyor. Hatta bunu yapan kişi olarak ben bir kadınım.” gibi cümleler sarfettiğini duyar gibiyim şu an. Bunun için cümle bütünü irdelemeye birazcık ara verip durumu açıklayayım.

İslam düz mantıktır. Ya inanıyorsun, ya inanmıyorsun. Ya Müslümansın, ya kafirsin ve öldürülmen gerekiyor. Ben söylemiyorum bunu, Kur’an söylüyor. Ve Kur’an’ın sözünü isterse dünyadaki bütün Müslümanlar otursun, tek bir harfini bile asla değiştiremez ve karşı çıkamaz. Yani bir Müslüman sizinle iyi geçiniyorsa Kur’an yüzünden değil, Kur’an’a rağmen’dir ve hem o, hem de siz bilin ki o kişi gerçek Müslüman değildir. Sonuçta imanın şartı da belli. Kur’an’ı harfiyen takip etmiyorsa kişi Müslüman olamaz. O sizin “inancını sorgulamanıza” karşın size tepki göstermeyen kişi Müslüman değildir. Eğer öyle olsa anında kafanızı uçurması, kadınsanız da köle yapması gerekir. “Üstün İslam ahlakı” budur.

Bazıları bu noktada “Ama Arapça dünyanın en üstün, en karmaşık, en çetrefilli dilidir, Araplar da bizim efendilerimiz zaten! Sen hadi Arap efendilerimize başkaldırmayı geçtin, onların dilini onlardan iyi mi bileceksin pis köle? Yapman gereken tek şey Yahudi Arap efendilerimize boyun eğip onlara tapınmaktır, bizim Türk olarak başka işlevimiz yok zaten!” diyecek kadar aklını, gururunu, ırksal kimliğini ve benliğini yitirmiş zavallı, aşağılık vatan ve ırk haini kişiler olabilir. Bu noktada ise bu kişilere çok basit bir karşılık öne sürüyorum, istediğiniz gibi kullanın:

Bre ahmak, hadi belli kısımlar tercüme sırasında bozulabilir diyelim de Arapça’da “öldürmek” anlamına gelen kelime “çiçek vermek” anlamına da mı geliyor? “Ellerini ve ayaklarını çaprazlama kesin” yerine “ellerini ve ayaklarını çaprazlama öpün” mü diyor sence? Atacaksanız da ufak atın.

Onu geçtim, her şeye kadir ve her şeyi bilen, imkansız zekada olduğunu iddia ettiğiniz Yahweh’in bir de kalkıp ortalama bir yabancı dil öğrencisinin bile yapmayacağı şekilde çeviride akıl almaz hatalara ve yorumlara yer bırakacak bir kitap “indirdiğini” mi iddia ediyorsunuz? Karar verin; Allah dediğiniz ahmak her şeyi biliyor mu, yoksa 5 yaşındaki bir çocuk zekasında mı?

Yani sadede geleceksek Türkiye’dekilerin çoğu gibi tatlı su Müslümanı diye bir şey yok. “Ilımlı İslam” diye bir şey yoktur. Efsanedir. Bu konuda bir İslam alimi de son noktayı koymuştur. İngilizcesi olan buyursun, izlesin. Gerçek Müslümanlar IŞİD’cilerldir, bunun tartışması bile olamaz. Bu yazıyı okuyan “ey iman edenler”. Kafa kesmiyorsanız, ayrımcılık yapmıyorsanız, kadını pislik yerine koymuyorsanız; kısacası insansanız tebrikler, bir Müslüman değilsiniz. Kur’an da böyle der, eminim vicdanı olanlar da zaten artık böyle hissediyordur. Zaten hiçbir zaman tam olarak takip etmediğiniz organize terörizmden çıkın da gerçek ilahlarımızı karşılayın. Merak etmeyin, onlar size çok iyi bakacak!

Yakında yeni yazılarımızla görüşmek üzere sevgili okuyucularımız, geri dönüşümüz muhteşem olacak.

Bonus: İslam köleliği de savunur, insan hayatına paha biçer ve öldürülen insanlara karşılık olarak daha fazla insan öldürülmesini emreder. Buyrun.

Ey iman edenler! Öldürülenler hakkında size kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın (öldürülür). Ancak her kimin cezası, kardeşi (öldürü(((lenin))) velisi) tarafından bir miktar bağışlanırsa artık (taraflar) hakkaniyete uymalı ve (öldüren) ona (gereken diyeti) güzellikle ödemelidir. Bu söylenenler, rabbinizden bir hafifletme ve rahmettir. Her kim bundan sonra haddi aşarsa muhakkak onun için elem verici bir azap vardır. (Bakara 178)

“İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kadından, imanlı bir câriye kesinlikle daha iyidir. İman etmedikçe putperest erkekleri de (kızlarınızla) evlendirmeyin. Beğenseniz bile, putperest bir kişiden inanmış bir köle kesinlikle daha iyidir. Onlar (müşrikler) cehenneme çağırır. Allah ise, izni (ve yardımı) ile cennete ve mağfirete çağırır. Allah, düşünüp anlasınlar diye âyetlerini insanlara açıklar.”(Bakara 221)

“Ey müminler! Ellerinizin altında bulunan (köle ve cariyeleriniz) ve içinizden henüz ergenlik çağına girmemiş olanlar, sabah namazindan önce, öğleyin soyunduğunuz vakit ve yatsı namazindan sonra (yanınıza gireceklerinde) sizden üç defa izin istesinler.” (Nur 58)

“Yanlışlıkla olması disinda bir müminin bir mümini öldürmeye hakkı olamaz. Yanlislikla bir mümini öldüren kimsenin, mümin bir köle azat etmesi ve ö(((lenin))) ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gereklidir. Meğer ki ölünün ailesi o diyeti bağışlamış ola. (bu takdirde diyet vermez). Eğer öldürülen mümin olduğu halde, size düşman olan bir toplumdan ise mümin bir köle azat etmek lâzımdır. Eğer kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumdan ise ailesine teslim edilecek bir diyet ve bir mümin köleyi azat etmek gerekir. Bunları bulamayan kimsenin, Allah tarafindan tevbesinin kabulü için iki ay peşpeşe oruç tutması lazımdir. Allah her seyi bilendir, hikmet sahibidir.” (Nisa 92)

“Allah, kasıtsız olarak ağzınızdan çıkıveren yeminlerinizden dolayi sizi sorumlu tutmaz, fakat bilerek yaptığınız yeminlerden dolayı sizi sorumlu tutar. Bunun da kefâreti, ailenize yedirdiğiniz yemeğin orta hallisinden on fakire yedirmek, yahut onları giydirmek, yahut da bir köle azat etmektir. Bunlari bulamayan üç gün oruç tutmalıdır. Yemin ettiğiniz takdirde yeminlerinizin kefâreti işte budur. Yeminlerinizi koruyun (onlara riayet edin). Allah size âyetlerini açikliyor; umulur ki şükredersiniz!” (Maide 89)

Özellikle bu ayetlere de “Kur’an zamanının şartları düşünülerek yazıldı, o yüzden öyle bakmamalısın!” diyenler çıkabilir. O zaman şunu soralım: Kur’an zaman, mekan tanımaz mı (Müslümanların her zaman çemkirdikleri gibi), yoksa Kur’an zamanın şartlarına göre mi değerlendirilmelidir? Eğer öyleyse günümüz geçerliliği nedir? Hatta günümüzü geçtim; en başındaki figürün 9 yaşındaki kızlara tecavüz eden bir it olduğunu düşünürsek o günkü geçerliliği bile nedir ki?!

Karar verin; çeviri hatası mı, mükemmel bir bilgelikle yazılmış ve hatasız metin mi? Zamanın şartları düşünülerek mi okunmalı, zaman-mekan tanımaz mı? 5 yaşındaki çocuk zekası mı (hatta fazla bile, zira o yaştaki çocuklar sorgulamayı bilir); yoksa bu kadar açık uç bırakmasına rağmen sonsuz bilgi ve zeka mı? Bu değneğin iki ucu da boklu sevgili Müslümanlar.

Hamle sırası sizde. Ne yapmanız gerekiyorsa yapın, zira biz kazandık. İslam için diyebiliyorsanız Satanizm için de diyeceğiz; “İnanmıyorsan da saygı duy!” 🙂

Hepiniz sağlıcakla kalın.

““İnanmıyorsan da saygı duy!”” hakkında 13 yorum var

  1. Sevgili indoktrine edilmiş, büyük ihtimalle neye bile inandığını bilmeden Müslüman ırkdaşım; yazımın başlığı Müslümanlara yönelik değil, o ifadenin tırnak içinde olması sürekli olarak Müslümanların kullandığı o abes ifadenin altını çizmek için.

   Üstüne üstlük bizimkisi görüş değil, Mutlak Gerçek. Satanizm inanç değildir, objektif ve bilimsel gerçeklere dayalı ruhani, fiziksel, etik ve zihinsel gelişim için Tanrılardan bize bahşedilen pratikler bütünü, yani insanlığın gerçek dinidir.

   Saygı duymak zorunda değilsin, zira ivme bizim tarafımızda. 50 yıl içinde İslam diye bir şey kalmayacak, ve milyonlarca Satanist olacak.

  2. Bu yorumu yapmak için mi geldin? Zira bu at gözlüğüyle bu sitede bulunman ilginç, demek ki sen de meraklısın..

 1. Kuran’da ve diğer kitaplı dinlerde Allah her zaman korkmamız gereken, isteklerini yerine getirmezsen, itaat etmezsen seni cezalandıracak bir yaratıcı olarak bahsediliyor. Sevgi içermeyen, korku dolu. Verdiği yaşamın amacı kocaman bir test – öyle ki henüz herhangi benliği oluşmamış 1 yaşındaki küçücük çocuklara tecavüz edilirken kimin test edildiği meçhul-
  Aslında Allah sandığımız şeytan, şeytan sandığımız da Allah olabilir mi? Sümer tabletlerinde bahsi oldukça geçen Enki ve Enlile bağlamak istiyorum bunu. Enki aslında genetik mühendisliği ile insanı yaratan ekibin liderlerinden, Enlil ise insanlardan nefret ediyor Enki’nin tam tersine… Dönemi incelediğinizde 3 kritik olay var Enlil’in içinde bulunduğu:
  1.büyük tufanı insanlardan sakladı ve hepsinin yok olmasını istedi, Enki izin vermedi.
  2.insanları aden’den kovdu (üreme özelliğine sahip oldukları için-aslında yasak elma denilen şey üreme özelliğine kavuşmak idi-üreme özelliğini insanlara ekleyen Enki şeytan olarak tasvir edildi)
  3.buzul çağı döneminde insanlara yiyecek verilmesini yasakladı ama bunu da Enki engelledi..
  Bütün bunlar ışığında düşündüğünüzde insanlara her daim yardım eden Enki’nin şeytan olarak ilan edildi. insanlardan nefret eden enlil’in ise Allah olarak kabul mü edildi? yehova=allah=elohim enlil olabilir mi?

  1. İyi geceler,

   Evet, Sümer Tabletlerini okumuşsunuz. Büyük ihtimalle de Zacharia Sitchin’in tercümelerini okumuşsunuz. En popüler çeviri “””nedense””” onunkilerdir, ama genel olarak onu eleştiren de çoktur. Eleştirilmesinin sebebi olmayan, alakasız şeyleri tercümelerine katması. Buna en güzel örnek Tanrıların bildiğiniz uzayda altın arayan Yahudiler gibi tasvir edilmesi denebilir. Böyle bir şey yoktur.

   Bu gibi yalanların sebebi Yahweh’i tarihimizin başından beri oradaymış gibi gösterip bu İbrani inançlarına sahte bir meşruiyet ve kadimlik katmak, ve aynı zamanda da kendi Tanrılarımızın (örneğin Enlil) adlarını lekeleyip onları lanetlemektir. Yakında bahsedeceğiz ama Enki Şeytan, evet; ancak Enlil de Beelzebub’dır. Onun “yarı-kardeşi”, komutada hemen Onun altındaki Tanrı ve Şeytan’a tamamen sadık olan, onurlu, şerefli, yüce bir Tanrımız. Ekron’un Şifacı Tanrısı. Enlil’e Akadlılarda “Bel” da denmiş, ve bu da zamanla “Baal” ve “Beelzebub”a dönüşmüştür.

   Tufana gelince. Elbette tufan olayı oldu, bilimsel olarak bile kanıtlandı hatta, ancak bunun sorumlusu bizim Tanrılarımız değil, YHWH kollektifi diyebileceğimiz insanlık düşmanı uzaylılardır. YHWH veya “Allah”, Enlil değildir ve insanlığın yaratılmasında eli yoktur. Enki (Şeytan) ve Enlil (Beelzebub), birbirine düşman Tanrılar değillerdir. Beelzebub hakkında olabildiğince yakında biraz daha bilgi sunacağız, sizi sadece bu kadarcık bilgiyle kulaktan dolma misali bırakmayacağız elbette. Ancak dediğim gibi, tıpkı Tanrıların açgözlü, gözünü ne hikmetse altın bürümüş tipler olarak tasvir edilmesi gibi, Enki-Enlil kardeş kavgası da aynı şekilde, suları bulandırmak için ortaya atılmış bir yalandır. Sitchin’in tercümeleri genel hatlarıyla doğru olsa da bu gibi kilit noktalarda gerçekten tehlikeli yalanlar ihtiva ediyorlar işte. Enki’yi Şeytan, Enlil’i Yahweh/Allah olarak gören ilk siz değilsiniz, zira verilmeye çalışılan mesaj da tıpatıp budur.

   Son olarak. “Cennet”ten kovulma hikayesi ise alegoriktir, kelimenin tam anlamıyla meydana gelmiş bir olay değildir. Yılanın (Şeytan’ın) insanlara özfarkındalık yeteneği bahşetmesi, ama “Adem ve Havva” “Hayat Ağacı”ndan yiyemeden “Cennet”ten kovulmaları Şeytan’ın ve Tanrıların bizi yaratıp bize bilgi vermesini, “Hayat Ağacı”ndan yiyememe kısmı ise bizim de Tanrılığa, ölümsüzlüğe, ebedi hayata ulaşamadan önce düşman kollektifi tarafından lanetlenmemiz ve “düşürülmemiz”dir. Jehova’yı “sinirlendiren” şey de “itaatkar” olmamamız, istedikleri gibi “çıplak” (Yahudilerin kontrol programlarına karşı itaatkar ve savunmasız) kalmayıp durumumuzun (“çıplaklığımızın”) “farkına varmamız”dır. Goyim, hayvan anlamına gelir ve Yahudi kollektifinin bizi tutmak istediği hali anlatır. Yahudilerin sıklıkla yaptığı bir şey alegorik hikayeleri çalıp yozlaştırarak, sanki gerçek kişiler ve yerlermiş gibi göstermektir, bu “Cennet” hikayesinin asıl olayı da budur. Daha detaya girilebilir ama konudan sapmaya gerek yok, bu kadardan anlayabilirsiniz.

   Esenlikle kalın.

 2. Müslüman değilim fakat bir şey belirtmek isterim yanlışım varsa düzeltin, bu arada resmen islamı savunmuş gibi gözüküyorum ama siz soru olarak algılayın:

  “Haram aylar çıkınca bu Allah’a ortak koşanları artık bulduğunuz yerde öldürün, onları yakalayıp hapsedin ve her gözetleme yerine oturup onları gözetleyin. Eğer tövbe ederler, namazı kılıp zekâtı da verirlerse, kendilerini serbest bırakın. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.” (Tevbe 5)

  Bu ayetin öncelerini okuduğumuzda o zamanda yaşamış zalim insanlar olduğu iddia ediliyor yani o zalim insanları öldürün deniliyor.

  Edipin çevirisi biraz daha barışçıl olmuş bu konuda arapça öğrenmek gerekiyor çünkü diyanet vs edip yüksel karşılaştırmasında kim doğru söylüyor bilmiyoruz:

  1. Bu, ALLAH ve elçisinden, kendileriyle anlaşma yapmış bulunduğunuz putperestlere bir ültimatomdur:

  5. Sınırlanmış aylar çıkınca, (hâlâ barışa yanaşmıyorlarsa) o putperestlerle karşılaştığınız yerde savaşın. Onları yakalayın, onları kuşatın ve her hareketlerini izleyin. Tövbe edip namaz kılar ve zekât verirlerse yollarını serbest bırakın. ALLAH Bağışlayandır, Rahimdir.

  “Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse, onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.” (Nisa 89)

  Nisa 90 Ancak kendileriyle aranızda antlaşma bulunan bir toplumla ilişki içinde olanlar yahut sizinle de kendi kavimleri ile de savaşmayı içlerine sindiremeyip size sığınanlar müstesna. Allah dileseydi onları başınıza belâ ederdi de sizinle mutlaka savaşırlardı. Artık onlar sizi bırakıp bir tarafa çekilirler de sizinle savaşmazlar ve size barış teklif ederlerse Allah size, onların aleyhine bir yola girme hakkı vermemiştir.

  Nisa 90a bakıldığında o zamanki inanmayanları öldürün, katledin diyor. Size bulaşmayanları boşverin mesajı var sanki.

  Son olarak şunu söyleyeyim ben kuranda öldür, katlet tarzı ayetler olduğuna inanırdım ancak ayetin bir kısmını alınca böyle bir sonuç çıkıyor. İncil ve tevratta bol bol katliam var ama ben kuranda savaşçı taraf bulmada zorlanıyorum veya bulamıyorum diyebilirim, belki maide 33 olabilir.

  Yeniden belirteyim İslam Savunması değildir.

  1. Esenlikler,

   Bir ağacı meyvelerine göre değerlendirin. Şu an Avrupa İslam işgali altında değil mi? Burada gerçekten en doğru kelime işgal. Müslüman olmayanları katletmiyorlar mı? İslam’a hakaret edenlerin kafasını kesin diye pankart açıp yürüyüş yapmıyorlar mı? İsveç’te 7-8 yaşında beyaz kızlara tecavüz etmiyorlar mı? Bunların hepsi İslam adına yapılıyor ve bunların hepsinin İslam’da yeri var, zira İslam bu hastalıklı ve pislik davranışlardan başka bir şey değildir. Yani öneriniz geçerli olsa bile bir şey değişmezdi, kaldı ki değil.

   Direkt “öldürün” kısmını çıkarmak sahtekarlıktır, başka bir şey değildir. Takiyye nedir bilir misiniz? Doğrusunu bilmek için Arapça bilmeye gerek yok; Kur’an o kadar derin veya ulvi bir kitap değildir ve koskoca bir dili uğruna öğrenmeye değmez. Konu İslam olunca akla gelen en iğrenç, en pislik ve en kriminal anlayışı doğru kabul etmek en doğrusudur, zira pratik bu. İkincisi de, bu “bağlama bak, önüne arkasına bak” hikayelerini çok duyduk ve burada zaten çürütmesini ziyadesiyle sunduk. Birinin Müslüman olabilmesi için Kur’an’da yazan her şeyi son virgülüne kadar kabul etmesi gerekiyor, en ufak bir şeyi bile sorgulayıp reddedemez. Kur’an’da yazanlar ne; o (yahudiler tarafından) yazıldığı zaman ve mekana sınırlı lokal mitler mi yoksa tüm zamanlar ve mekanlar için tam geçerliliğe sahip şaşmaz rehber mi? Müslümanlar ikincisine inanmak zorundadır. Dolayısıyla bu önüne bak, arkasına bak, yan yatır, çamura batır bahaneleri ne yazık ki sadece bu, bahane. İslam vahşettir, kandır, ölümdür ve deliliktir; keçinin yediği kağıtta da, pratikte de.

   Son olarak da, gerçekten bana dünyadaki en vahşi ölüm tarikatı İslam’ın kitabında şiddete dayalı şeyler bulmakta zorlandığınızı mı söylüyorsunuz? Ciddi olamazsınız. İslam’daki yanlışlar gerçek anlamda binlerce, ve en az beş yüzü aşkın sadece şiddet ve acımasızlığa dair kısım var.

   İyi akşamlar.

 3. kazanamayacağımızdan çok korkuyorum ya asil aryan ırkı bu bok böceği y*hudilerin eline düşerse düşüncesi bile insanın içini titretiyor

 4. Esenlikler, ihtimali sözcüğü yanlış yazılmış, sanırım gözünüzden kaçtı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir