Lord Berith

 Bilgilerin, resimlerin ve referansların tamamı Joy of Satan’daki Lord Berith’in sayfasından alınmıştır.

BERITH, namı diğer
BAAL-BERITH, BAAL-BERETH, BAAL-TAMAR,
BEAL, BOFI, ve BOLFRY

  • Zodyak Pozisyonu: Aslan Burcunun 15-19. Dereceleri *(Oğlak Burcunun 1-10. dereceleri)
  • Tarihleri 8-12 Ağustos *(22-30 Aralık)
  • Tarot Kartı: Değnek 6’lısı *(Tılsım 2’lisi)
  • Mum Rengi: Mor
  • Bitkisi: Güneş Çiçeği
  • Gezegeni: Jüpiter *(Venüs)
  • Metali: Kalay *(Bakır)
  • Elementi: Ateş *(Toprak)
  • Rütbesi: DÜK
  • Berith bir Gündüz Demonı’dır ve 26 lejyon yönetir

[*’lı kısımlar Thoth tarafından dikte edilmiştir]

“Baal”, “Lord” demektir. “Baal-Berith”, “Lord Berith”tir. Kendisi gelecekten haber verir, geçmişi sezinler ve metalleri altına çevirebilir. Yüksek pozisyonlara çıkmayı ve onurlar kazanmada yardımcı olur. Kendisi çok açık ve yumuşak bir sesle konuşur.
MÜHRÜ

Baal-Bereth, Yule mevsiminin ve Yule (““Noel””) Ağacının Babasıdır. “Şimdi dünyada çok popüler olan “Noel” (Yule’dan çalınan “Christmas”) ağacı, Pagan Roma ve Pagan Mısır’da da çok yaygındı. Mısır’da bu ağaç palmiye ağacıydı, ve Roma’da köknar ağacıydı; palmiye ağacı “Pagan Kurtarıcısı’nı” Baal-Tamar olarak gösterirken, köknar ağacı da ona Baal-Berith olarak atıfta bulunmaktadır.” ¹ “”Noel” ağacı, daha önce de belirtildiği gibi, genel olarak Roma’da farklı bir ağaçtı, hatta köknar ağacıydı. Ama palmiye ağacında ima edilen aynı fikir köknar ağacında da ima edilmiştir; zira ikisi de gizlice yeni doğmuş Tanrıyı, “Ahdin/Ahitin Tanrısı (“Lord of the Covenant”)”, Baal-Berith olarak sembolize edip bu şekilde onun kudretinin kalıcılığını ve ebediyetini hissettirmiştir; zira ilk önce düşmanlarının önünde yıkıldıktan sonra en nihayetinde hepsinin üzerinde muzaffer olmuştur.” ²

 

 

 

 

 

 

 

 

Mısır’da Nimrod’a palmiye ağacı olarak “tapınıp” ona Kurtarıcı “Baal-Tamar” olarak atıfta bulunmuşlardır. Baal’ların en kadimlerinden biri olup “Köknar Ağacının Lordu” Baal-Bereth olarak bilinirdi. Bu, “Ahitin Tanrısı”na, Baal-Berith’e evrimleşmiştir. Yine aynı şekilde köknar ağacına tapındıkları Eski Roma’da da ona “Baal-Berith” demişlerdir.

 

 

 

 

 

 

 

Roma’da 25 Aralık, muzaffer Tanrının dünyada tekrar ortaya çıktığı gün olarak kutlanırdı. Bu güne Natalis Invicti Solis, yani “Fethedilmemiş/Fethedilemez Güneşin Doğumgünü (“The birth-day of the unconquered Sun”) denirdi. Şimdi “Yule Kütüğü” (“Yule Log”) de Güneş Tanrısı olarak bilinen ancak düşmanları tarafından öldürülen Nimrod’un ölmüş nesebini temsil etmektedir; Yule Ağacı Nimrod’u temsil eder – öldürülen ama tekrar doğan Tanrıyı. Eski, en popüler olarak Druid’ler arasında görülen ökseotu dalı altında öpüşme geleneği de Babil’den devşirmedir ve “Daldan adam/Dal olan adam” (“The man the branch”) olan Kurtarıcı’nın bir temsilidir. Ökseotu dalı kutsal bir dal olarak görülürdü – “cennetten” gelip yeryüzünde bir ağaç olarak büyüyen bir dal. Doğa Tanrısı Nimrod da yüce bir ağaç ile sembolize edilirdi. Ama hayatının en parlak evresinde kesilip öldürüldüğü için, “Yule Kütüğü” (“Yule Log”) denilen dalsız bir ağaç gövdesi ile sembolize edildi. Ondan sonra büyük, yüce yılan gelip kendisini Nimrod’un (ağaç kütüğünün) etrafına sardı. Mucizevi bir şekilde, kütüğün yanında yeni bir ağaç ortaya çıktı, bu da Nimrod’un hayata dönmesini ve ölüme karşı galip olmasını sembolize etti. Burada da Efesli bir madeni paranın illüstrasyonu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baal-Berith “Ahitin Tanrısı” ve “Tanrı Berith” olarak da bilinirdi. Kendisi popüler bir Tanrıydı ve Kenan, Antik Filistin ve Shechem’de (Nablus’ta) tapınılırdı. Shechem ve orijinalinde bağımsız, ama sonunda Yahudiler tarafından boyunduruk altına alınan bazı komşu Kenanlı şehirler arasındaki anlaşmanın koruyucu Tanrısıydı.

“Schechemde bulunan herhangi bir İsrailli sadece yabancı olarak görülürdü, herhangi bir ahite alakadar bir parti olarak değil. Baal-Berith Tapınağının, vatandaşların Abimelech’e katkı yaptıkları bir hazinesi vardı. Gaal ilk olarak burada bir isyanın lideri olarak öne çıktı, ve bu bölgenin içinde Shechem kulesinin (“akropol”) sakinleri isyanın sonlarına doğru geçici bir sığınak buldular.” ³
“Baal-Berith aynı zamanda “Toplumun/Topluluğun Tanrısı” olarak da bilinirdi.
Aşağıda, Baal-Berith’in tapınağının kadim kalıntılarının fotoğraflarını görebilirsiniz:

Baal-Berith Tapınağının kalıntıları, doldurulmuş bir arazide, eskiden tepesinde dev bir tapınak duran yuvarlak uçlu bir platformdur. Milattan önce 13-12. yüzyıla dayanmakta olup ~26.2 metre uzunluğunda ve ~23.7 metre genişliğindeydi, duvarları da aşağı yukarı 5.7 metre kalınlığındaydı. “Arkeologlar bunun iki katlı bir yapı olduğuna inanıyorlar. Ortasında çatıyı desteklemek için bir kolon olan doğudan bir tane girişi vardı, girişin de her iki tarafında dev bir kule vardı. Doğudaki kule ikinci kata çıkabileceği düşünülen bir merdiven içeriyordu. Ana holde iki sıra boyunca kolonlar vardı. Tapınağın önündeki yarı daire platformda kutsal bir sütun veya dikilitaş parçası bulundu (ikinci resmin sağ tarafında görülebilir). Arkeologlar bu taşın tapınak girişini işaretlediğine inanıyor.
________________________________________

¹ “The Two Babylons“, Alexander Hislop, 1858
² Encyclopedia Biblica: A Critical Dictionary of the Literary Political and Religious History the Archeology Geography and Natural History, © 1899 of the Bible
³ Ibid.

İllüstrasyonların kaynağı: Alexander Hislop‘tan “The Two Babylons“, 1858

Yüksek Rütbeli Demon’lar ve Du’at’ın Veliaht Prensleri’ne Geri Dön
Demon’lar Anasayfasına Geri Dön

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir