Ay: Burçları, Evleri ve Açıları

Kaynak, Joy of Satan’ın aynı sayfasıdır. Bu yazıda “ben” dili kullanılan yerler Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır.

AY HAKKINDA

BURÇLARDA AY

Koç

Sinirleri gergin, hiddetli, çabuk sinirlenen [genellikle öfkesi uzun sürmez], hızlı affeden, duygusal olarak aşındırıcı, en ufak şeyde tetiklenme, rekabetçi – bu kişiler için hayat bir acil durumdur. Bu insanların kaba ve agresif olmaya yatkınlıkları vardır. Tartışmacıdırlar, ve duygusal patlamalara yatkınlardır, özellikle de evde aile ortamında. Genellikle nezaket ve diplomasiden yoksundurlar, başkalarına karşı hatır kırıcılardır, özellikle de daha hassas olan kişilere karşı. Koç’taki Ay aynı zamanda atletik yetenek verir. Bu insanlar gözüpek ve pervasızdır. Bu eril bir yerleşimdir ve kadınların çizelgesinde olunca, bu onların erkeklerin arasında bulunmaktan zevk almalarına ve genel olarak daha çok erkek aktivitelerine yetenekleri olmasını sağlar, örneğin -oldukça başarılı olabilecekleri- spor gibi. Bu yerleşime sahip erkeklerin kadınlarla ve geleneksel, yumuşak dişillikle sorunları olabilir. Bağımsız, dobra, atletik, deyimi yerindeyse “[erkek] kankalardan biri” olabilen kadınları tercih ederler.

Boğa

Güvenilir, iyi dinleyiciler, sakin doğalı, güvenlik çok önemlidir, herhangi bir şeye alelacele itelenmekten hoşlanmazlar. Bu insanlar için bağlılık çok önemlidir. İhtiyaçlar ve arzular basit, pratik ve gerçekçidir. Bu insanlar yoğun bir şekilde cinsel ve tensel olup, çoğu fiziksel olarak dokunulmaktan hoşlanırlar. Hayatlarında kararlılık arzularlar ve Boğa Güneş’i olanlar gibi, bir şeyleri önceden planlayıp bu planlara bağlı kalmayı tercih ederler. Romantik ilişkilerde boğucu ve sahiplenici olabilirler. Sıklıkla bahçıvanlık ve bitki yetiştirme yetenekleri vardır. Genel olarak inatçıdırlar, değişimden hoşlanmazlar ve bir rutine bağlı kalmayı tercih ederler. İyi yemek, lüks ve fiziksel konfor onlar için önemlidir.

İkizler

Çok konuşkan ve duygusal olarak değişkenlerdir, çeşitliliği severler, ve genel olarak kaygılı ve sinirleri gergindir. Her iki ebeveyn ve özellikle de anne entelektüel olabilir. Sıklıkla çok çeşitli arkadaşları vardır. Ayak bağından hoşlanmazlar, ve hayatları boyunca ikametlerini çok sefer değiştirebilirler. Telefonda konuşmaktan zevk alırlar. Genel olarak, Ay’ları İkizler’de olan insanlar başkalarının kıskançlığından ve sahipleniciliğinden hoşlanmazlar, zira onlar için kişisel özgürlükleri çok önemlidir. İletişimin her alanında başarılıdırlar.

Yengeç

İlişkilere tutunma ve kolay kolay bırakamama eğilimleri vardır. Sıklıkla anne kişinin üzerinde çok önemli bir etkidir ve yetişkinlikte de devam eden yakın bağlar olabilir. Bu insanlar ilişkilerinde sıklıkla sahiplenici ve kıskançtırlar, ve duygusal olarak da muhtaçtırlar. Aşırı derecede hassastırlar ve çok kolay alınırlar. Erkeklerinin yumuşak, besleyici bir tarafları vardır, ve her iki cinsiyette de güçlü, iyi gelişmiş anaç bir doğa mevcuttur. Ev ve aile bu insanlar için çok önemlidir. Çok duygusaldırlar ve bir ilişkiye duygusal olarak bağlandıkları zaman kopamazlar. Bu insanların yakın arkadaşları sıklıkla geniş aileleri olarak görülür. Ev ve parasal güvence bu insanlar için olağanüstü öneme sahiptir. Yemek sevgidir ve birçoğu aşçılık kariyerinde ilerlerler.

Aslan

Bu burç konu olduğunda pohpoh gözlerine girmenizi sağlayabilir. Bu insanlar azıcık benmerkezci, biraz mağrurdurlar ve onların gururuna basmak affedilmezdir. Genelde bu insanlarla yakınlık yavaş yavaş gelişir. Doğaları gereği dramatiklerdir. Romantik, sevgi dolu ve zevki seven insanlardır. İlgi odağı olmayı severler, özellikle de sevdiklerinin ilgisinin odağı. Duygusal olarak gururludurlar.

Başak

Bu insanlar ya çok dağınık, ya da çok düzenlidirler. Dağınık olanları, en iğrenç alışkanlıklardan bazılarına sahip olabilir. Düzenli olanlarıysa etrafta dolaşıp herkesin arkasını toplar, sıklıkla başkalarının ihmal ettiği önemsiz işleri yaparlar. Sağlıkları hakkında çok fazla endişelenebilirler, hastalık hastası olma eğilimiyle birlikte. İş onlar için önemlidir, sorumludurlar ve çoğu sıkı ve etkili çalışanlardır. Bu Ay burcu altında doğan çoğu insan, ev işi yapmayı sever. Genel olarak duygusal olarak çekingen ve gösterişsizdirler. Utangaç olmaya eğilimleri vardır.

Terazi

Bu insanlar için sevgiliye/evlilik partnerine sahip olmak çok önemlidir. Terbiyeli, alımlı ve romantiklerdir. Erkekleri kadınları anlar. İki cinsiyet de hayatında başkalarına ihtiyaç duyar ve yalnız olmaktan nefret eder. Başkalarını mutlu etmeyi severler. Bu insanlar barışseverdirler, ve birçoğunun iyi bir mizacı vardır. Tartışmalardan, kavgalardan ve duygusal kızışmalardan nefret ederler. Güçlü bir adalet duyguları vardır ve bir sorunun iki tarafını da, tarafsızca görebilirler.

Akrep

Güçlü iradeli ve korkusuz, güçlü bir şekilde duygusal, hissi, iradeli ve tutkulu olurlar, bu insanlar aşırıcıdırlar. Ay’ı Akrep’te olan insanlar sıklıkla psişiktir ve araştırmacı işleri çok severler. Güneş’leri Akrep’te olan insanlar gibi, bu insanlar da çok ketumdurlar. Yoğun duygularını güçlü bir şekilde muhafaza ederler ve sıklıkla duygularını saklarlar, zira çok kolay ve derin bir şekilde incinirler. Sevgilileriyle/Partnerleriyle tamamen birleşmek isterler. Ruh ruha derin bir ilişki arzularlar. Yüzeysel ilişkiler bu insanların ilgisini çekmez.

Yay

İyimserdirler, bu yerleşim atletik yetenek ve spor, açık hava ve yolculuk sevgisi verir. Bu insanların derin, tutkulu aşk ilişkilerinden ziyade romantik arkadaşlıkları vardır. Özgürlüklerine ihtiyaç duyarlar ve yakınlık korkuları vardır, özellikle de sahiplenici ilişkilerden korkarlar. Genel olarak, derin duygusal bağlılıkları sevmezler. Yolculuk yapmakla çok zaman harcayabilirler ve hayatlarında çokça heyecan ve aktiviteden zevk alırlar, ve sürekli koşturmaca içinde olabilirler. Doğaları gereği iyimserdirler ve genel olarak neşeli bir mizaca sahiplerdir.

Oğlak

Oğlak Ay’lı çocuk büyürken, yakın bir büyükanne veya büyükbaba etrafta olmuş olabilir. Anne büyük ihtimalle çok çalışkandı, hatta duygusal olarak ulaşılmaz olacak noktaya kadar bile olabilir. Bu insanlar gevşeyip rahatlamakta zorlanırlar, çalışkan ve ciddilerdir. Temkinli ve savunmadadırlar, değişimden hoşlanmazlar ve “görevdir” diyerek tatmin edici olmayan bir işi veya ilişkiyi, bitmesi gerektiğinden uzun bir süre sonra bile sürdürebilirler. Utangaç ve hassas bir tarafları vardır. Yaşamın ilk yıllarında ev yaşamı zor olmuş olabilir, fiziksel olarak orada olmayan bir anneyle birlikte. Sıklıkla bu insanların başına çok küçükken fazlasıyla sorumluluk yığılmıştır, örneğin daha küçük kardeşlere bakmak gibi. Sorumlu, güvenilir ve emniyetli insanlardır. Birçoğu çok küçük bir yaştan itibaren bağımsız ve kendi kendine yeten insanlar olmak zorunda kalmıştır. Güvenlik [özellikle de finansal açıdan] ve istikrar bu insanlar için çok önemlidir.

Kova

Gerilimli ve sinirleri gergin kişiler olup, anneleri büyük ihtimalle bir açıdan sıradışı olmuştur. Duygusal olarak öngörülemez, kolay heyecanlanabilir ve hatta patlayıcıdırlar. Anlık ve beklenmeyen duygusal patlamalara yatkınlardır, öfkeleri genellikle çok uzun sürmez. İnatçı, aşındırıcı ve iradeli olup, başkalarının hislerine karşı anlayışsız olabilirler. Küçük yaşlarında ev hayatı sıklıkla bir şekilde sıradışıdır. Anne duygusal olarak ulaşılmaz olmuş olabilir. Erkekleri güçlü iradeli, zeki ve bağımsız kadınları sever. Kadınları anaç değildir ve genel olarak geleneksel rolleri sevmezler. Bu insanlar için arkadaşlık önemlidir. Hayatları boyunca çok kez taşınıp ikamet yerlerini değiştirebilirler, sıradışı şartlarda ve ortamlarda yaşayabilirler. Çoğu ev işini ve idaresini sevmez.

Balık

Aşırı hassas, duygudaş ve şefkatlidirler, birçoğunun güçlü psişik yetenekleri vardır ve etraflarındaki kişilerin hislerini ve duygularını soğururlar. Utangaçtırlar, ve yalnız kalabilecekleri, kendilerine has zamana ihtiyaç duyarlar. Depresyona ve kötümserliğe yatkınlık vardır. Bu insanlar sıklıkla kendilerine sıkı olabilirler, ve kendilerini değersiz görebilirler. Fakirlik dolu ve bir veya her iki ebeveynin de alkol/uyuşturucu tabanlı veya başka sorunları olan dengesiz bir çocukluk olmuş olabilir. Ay’ı Balık’ta olan birçok insan bir veya her iki ebeveyni de idealleştirip mükemmel olarak görür. Birçoğunun güçlü, aktif hayal güçleri vardır.

EVLERDE AY

Birinci Evde

Sezgileri ve hassas doğaları, bu insanları psişik olarak başkalarının ruh hallerini, duygularını ve çevrelerinin atmosferini soğurmaya açık kılar. Kolay etkilenirler, psişiktirler, medyumvaridirler ve başkaları tarafından kullanılmaya yatkındırlar, özellikle de hayatlarının genç yaşlarında. Birçoğu iyi bir aşçıdır, iyi yemeği çok severler ve evi çekip çevirme yetenekleri vardır. Bu insanlar kendilerine karşı çok korumacı ve hassastırlar. Ay, içinde olduğu burcun özelliklerine göre birinci evdeyken güçlü bir etkiye sahiptir.

İkinci Evde

Finansal ve maddesel güvence, Ay’ı ikinci evde olan insanlar için olağanüstü öneme sahiptir. Duygusal sağlık, maddesel konfora bağlıdır. Para yemekle, evle ve emlakla ilgili kaynaklardan gelebilir. Finansal durumları değişkendir ve hayatları boyunca kendini evreler şeklinde gösterebilir. Bu insanlar paralarını, evleri için bir şeylere harcamaktan zevk alırlar. Para sıklıkla yemek eşyalarına, mobilyaya, yemeğe, bahçe için süslemelere ve ev içi eğlence giderlerine harcanır. Para aynı zamanda aileye de harcanır, başka gezegensel yerleşimlerde olduğundan daha çok bir şekilde.

Üçüncü Evde

Bu insanların duyguları, düşüncelerini güçlü bir şekilde etkiler. Sıklıkla güçlü bir Ay’a veya [Ay tarafından yönetilen] Yengeç burcuna sahip bir kardeş vardır. Bu insanların ardı arkası kesilmeyen bir merakları vardır, ve kolay sıkılırlar. Düşünceleri güçlü bir şekilde geçmiş tecrübelerden ve erken çocukluk döneminden etkilenir. Güçlü hayal güçleri ve doğal sezgileri vardır. Çokça gergin enerji, bu insanlara bir anda birçok şey yapma yeteneği verir. Dikkatleri ve odakları kolay dağılır, o yüzden bu insanların odaklanması, çizelgede güçlü Merkür/Plüton açıları ve/veya öne çıkan bir Akrep yoksa sıklıkla zordur. Genel olarak, rutinden hoşlanmazlar. Komşular sıklıkla ailenin bir parçası olarak görülür, ve bazı durumlarda, mahallede arkadaşların vakit geçirdiği bir mesken vardır.

Dördüncü Evde

Sıklıkla annenin güçlü bir Yengeç burcu vardır, veya çizelge yöneticisi Ay’dır. Bu insanlar huzurlu olmak için yoğun bir şekilde aileye ihtiyaç duyarlar. Ailevi ilişkileri tüm hayata bakışlarını etkiler. Anne sıklıkla kişi üzerinde güçlü bir etkidir, özellikle de Plüton, Ay’a açı yapıyorsa. Ay’ları dördüncü evde olanlar yemek yapmaktan ve ev işlerinden hoşlanırlar. İkamet yerinde sık değişimler olabilir, zira Ay değişimlerin “gezegeni”dir. Sıklıkla okyanusa, göllere, nehirlere ve benzeri şeylere yoğun ilgi ve sevgi ve su yakınında yaşama isteği vardır.

Beşinci Evde

İlk çocuk sıklıkla Yengeç ve/veya Ay tabanlı güçlü bir burca sahiptir. Aile romantik ilişkilere müdahale edebilir veya direkt karışabilir. Bu insanlar rekreasyon aktivitelerine aileleriyle birlikte katılmayı severler. Burada aile gezmelerini, ailenin özel sebeplerle bir araya gelmesini, mangalları, piknikleri ve aile yazlığına hafta sonu kaçamaklarını seven birini görüyoruz. Ay bir su burcundaysa, bu bol bol doğurganlık ve çok çocuk verir. Bu yerleşime sahip insanlar genelde çocukları ve bebekleri sever.

Altıncı Evde

Sık iş değişimleri olabilir. Restoran/yemek, otel ve her tür evcil işler bu yerleşimle desteklenir. Güçlü bir ihtiyaç duyulma arzusu vardır. İş, tüm duygusal hallerini ve sağlıklarını etkiler. Duyguları sağlıklarını doğrudan etkiler. Ülser, hazımsızlık ve başka mide rahatsızlıkları burada yaygındır, genellikle de endişe ve stresten ötürü. Bazı durumlarda, bu yerleşime sahip kişiler evlerinden bir işte çalışabilirler.

Yedinci Evde

Sevgilileri/evlilik partnerleri sıklıkla Yengeç ve/veya Ay tabanlı güçlü bir burca sahiptir. Güçlü bir anaç doğaya sahip bir sevgili/partner arayabilirler, ve kendilerine bakılmasını severler. Sıklıkla başkaları bu insanlara bakar ve/veya bir şekilde fayda sağlar. Duygusal ve evsel emniyet için evlenme yönünde güçlü bir arzu vardır. Sıklıkla her iki aile tarafı da evlilik üzerinde doğrudan bir müdahilliğe sahiptir ve partnerlikleri iyi veya kötü şekilde etkileyebilirler. Bu yerleşim, işletme alanında kamuyla ilişkileri destekler.

Sekizinci Evde

Duygusal olarak yoğun bir doğa vardır ve bunu genellikle gizlerler. Bu yerleşim çokça psişik yetenek ve okülte ilgi verir. Araştırma ve bir şeyleri soruşturma yönünde güçlü bir yetenekleri vardır. Bu insanlar kıskanç bir mizaca sahiptir ve sevdiklerine karşı sahiplenicidirler, zira güçlü bir kontrol ihtiyaçları vardır. Evlilik partnerinden gelen finansal güvence ve destek ihtiyacı vardır. Ay aileyi yönettiği ve sekizinci ev de ölümün ve okültün evi olduğu için, vefat etmiş aile üyeleriyle iletişim kurmaya yetenek ve/veya ilgi olabilir. Bu insanlar için cinsellik, en çok duygular ve hisler de işin içindeyse tatmin edici ve anlamlı hale gelir. Genel olarak, sadece şehvetlerini tatmin etmek için cinselliği sevmezler.

Dokuzuncu Evde

Yetiştirildikleri ruhani, ahlaki ve/veya etik değerlere güçlü bir bağlantıya işaret edebilir. Kişi dinini değiştirmek isterse, sıklıkla aile araya girebilir. 9. Evlerinde Ay olan birçok kişi doğum yerlerinden uzak yerlerde, veya yabancı bir ülkede ikamet ederler, zira dokuzuncu ev yolculuğun evidir ve Ay da evi ve aileyi yönetir. İnandıkları şey hakkında çok duygusal olabilirler.

Onuncu Evde

Aileleri yüksek bir sosyal statüye sahip olabilir, ve bu insanlar için kariyerlerinde tanınmak önemlidir. Anne dominant olabilir, özellikle de Plüton Ay’a açı yapıyorsa. Bu yerleşim politikaya atılmak için iyi bir yerleşimdir, zira Ay kamuyu yönetir. Kişinin babası Yengeç burcu olabilir veya çizelgesinde güçlü bir Ay etkisine sahip olabilir. Duygusal doyum sıklıkla başarıl ıbir kariyerden gelir. Birçok durumda, ailenin sahip olduğu bir işletme vardır.

On Birinci Evde

Arkadaşlık, grup aktiviteleri ve bir şeye ait olma hissine yönelik güçlü bir duygusal ihtiyaç vardır. Sıklıkla, bu yerleşime sahip birçok kadın arkadaş vardır, zira Ay kadınları yönetir. Bu insanların evleri grup aktiviteleri için yerler olarak kullanılabilir, ve sıklıkla yakın arkadaşlarıyla birlikte yaşarlar. Arkadaşlara sıklıkla aile gibi davranılır ve öyle görülür. Bu insanlar yalnız olmayı sevmezler, ve topluluğun takipçisidirler. Hedefleri sıklıkla değişir ve birçok kez hayattaki yönleriyle ilgili safhalardan geçerler.

On İkinci Evde

Olağanüstü bir duyarlılık, utangaçlığa yatkınlık ve çokça psişik yetenek vardır. Bu inasnlar için hipnoz tehlikeli olabilir, çünkü çok kolay etkilenirler. Ay’ın 12. Evde olması sıklıkla fobilerle ve aşırı uç durumlarda, paranoyayla kendini gösterir. Sıklıkla yalnızlık, depresyon ve izole olma hisleri vardır. Bu insanlar duygusal olarak ketumdurlar. Anneyle sorunlar olabilir. Hayal gücü, hayal kurma eğilimiyle birlikte çok güçlüdür.

AY AÇILARI

Güneş/Ay

Ay’ın ışığı ne kadar güçlüyse, kişinin çizelgesindeki etkisi o kadar faydalıdır.

Güneş-Ay Kavuşumu [Yeni Ay]

Bu, bulunduğu evi güçlendirir ve bu ev tarafından yönetilen meselelere, kişinin hayatında özel bir önem verir. Her iki cisim [Güneş ve Ay] de birbirine komşu burçlarda değilse, birleşimin olduğu burca çok güçlü bir vurgu vardır. Hayatta ev yerleşimiyle alakalı güçlü bir odakla birlikte, çok yoğunlaşmış olup kişinin tüm enerjisini, diğer her şeyi dışarıda bırakarak tek bir şeye odaklama yönünde bir eğilim vardır.

Güneş-Ay Üçgeni/Altmışlığı

Gerilemede olan az gezegen varsa veya hiç yoksa ve çizelgedeki diğer yerleşimler ve açılar buna ters değilse, büyümekte olan Ay sırasında doğmuş olanlar hayatta birçok şeyi erkenden tecrübe etmeye eğilimlidirler; romantik ilişkiler gibi. Bu yerleşim duygusal ifade için uyumlu bir yerleşimdir. Küçülmekte olan Ay sırasında doğanlar için, özellikle de çizelge yönetici/leri ve/veya 3’ten fazla gezegen gerilemedeyse, başarı yaşamda daha sonradan gelecektir. Bu kişi “geç serpilen” bir insandır.

Güneş-Ay Karesi [Çeyrek Ay]

Aile hayatı büyümekteyken istikrarsız olmuş olabilir, ve ebeveynler birbirleriyle iyi geçinmiyor olabilir. Büyümekteki ve küçülmekteki Ay ve kişinin hayat tecrübeleri konusunda, yukarıdaki Güneş-Ay Üçgeni/Altmışlığında anlatılanlar burada da geçerlidir.

Güneş-Ay Karşıt Açısı [Dolunay]

Burada kişi, karşıt şeyler arasında gidip gelebilir. Her şeyi siyah-beyaz, iyi veya kötü, doğru veya yanlış görme gibi basit ve öznel düşünce tarzları mevcuttur. İlişkiler bu kişi için önemlidir ve bu kişi yalnız olmayıp da başkalarıyla ilişkiliyken en iyi halindedir.

Ay/Merkür

Bu insanlar genel olarak konuşkandırlar, ve ailelerini ve ev yaşamlarını tartışmayı severler. İyi bir hafızaya sahiplerdir, zira Ay geçmişi ve Merkür de zekayı yönetir. Bu insanlar bir şeylere kişisel olarak alınmaya yatkındır. Her tür dedikoduyla aşırı alakadar olabilirler, başkalarının kendilerine yönelik laflarıyla da. Güçlü, gelişmiş bir sezgileri vardır ve düşünceleri sıklıkla evlerine, ailelerine ve duygusal meselelere odaklıdır. Sert açılarla, odaklanma yetersizliğiyle birlikte sabırsızlık ve öğrenme bozukluğu olabilir.

Ay/Venüs

Bu insanların çokça sanatsal yeteneği, alımı ve iyi zevkleri vardır. Genellikle iyi aşçıdırlar, ve bolca evcil yetenekleri vardır. Bu insanlar sevecen ve sevgi doludurlar. Kare açısıyla, bu başka faktörler de bunu destekliyorsa evlenmeyi geciktirebilir. Sert açılar kişinin sevilmediğini ve/veya takdir edilmediğini hissettirebilir, ve aile üyeleri aşk hayatına bir şekilde müdahale edebilir. Sert açılar bu insanları aşırı keyifçi, ve lüksle ve maddeselcilikle takıntılı yapabilir.

Ay/Mars

Hiddetlidirler ve kolay sinirlenirler, genellikle öfkelerinin ceremesini aileleri çeker, ve bu bazı durumlarda ev içi şiddetle sonuçlanır. Bu insanların hareket tarzları kaba, yavan ve çok bayağı olabilir, özellikle de Koç ön plandaysa. Bu yerleşime sahip çocuklar öfke krizleri yaşarlar. Sıklıkla başkalarına karşı kıskançlık ve içerleme vardır. Bu insanlar büyük yoğunlukla hisseder ve faaliyette bulunur. İşin iyi tarafından da, enerjileri disipline edilirse bir dava veya hedef için çok şey başarabilirler. Ay/Mars açılarına, özellikle de sert açılara sahip birçok kişi, sarhoşken veya uyuşturucuların etkisi altındayken şiddetli ve nahoş olabilir. Sert açılar aynı zamanda bu insanların paralarını ahmakça ve dürtüsel bir şekilde harcamalarını sağlar. Ay evi ve aileyi yönettiği ve Mars’ın da çatışmaların gezegeni olduğu için, sıklıkla ebeveynlerle ve/veya aile üyeleriyle anlaşmazlıklar olabilir. Sabırsızlık ve rutinlerden hoşlanmama mevcuttur.

Ay/Jüpiter

Anneyle iyi ilişkileri destekler. Bu insanlar genellikle rahatlarına düşkündür. Bu insanlar için yemek sevgidir. Bonkör bir doğaya sahiptirler ve evlerine, ailelerine, dostlarına ve eşyalarına duygusal olarak bağlıdırlar. Aşırı duygusal olma eğilimleri vardır ve bir şeylere aşırı tepki gösterebilirler. Değer verdiklerine karşı güçlü bir şekilde koruyucu ve besleyicidirler. Bu insanlar sıklıkla inançları ve felsefeleri konusunda çok duygusallardır.

Ay/Satürn

Sıklıkla, anneyle problemler vardır. Anne duygusal olarak uzak, acımasız ve/veya negatif bir etki olmuş olabilir. Bu insanlar savunmada ve kendilerini koruyucudurlar. Bu açı duygusal depresyona işaret edebilir. Ay/Satürn açısına sahip çoğu insan çalışkan ve disiplinlidir. Birçok durumda, Ay/Satürn kişileri çok küçükken sıklıkla ağır sorumluluklar almak zorunda kalmıştır, örneğin daha küçük kardeşlere bakmak gibi. Duygusal güvenlik ve emniyet bu insanlar için çok önemlidir, ve bunun sonucu olarak sıklıkla duygularını saklarlar. Yaşlı ebeveynlerine veya muhtaç aile üyelerine bakma gibi konularda görevi, kişisel ihtiyaçlarından daha öncelikli kılarlar.

Ay/Uranüs

Olası olarak anneden çocukluk sırasında kopma, veya anne bir açıdan sıradışıydı. Aile ve ev hayatı bir şekilde sıradışı olabilir. Bu insanlar tuhaf ve eşsiz şeyleri severler. Ani ve uçlarda duygular olabilir. Bu insanlar için özgürlük aşırı derecede önemlidir. Sert açılarla, kişi çocukluğu sırasında bir çeşit travma tecrübe etmiş olabilir, ve bu kişinin psikolojisi üzerinde uzun süreli etkiye sahip olabilir. Plüton/Ay açılarında olduğu gibi, Uranüs/Ay açılarına sahip olanlar da sıklıkla bir şekilde geçmişlerinden tamamen kopmayı arzularlar. Sert açılarla anlık ve beklenmeyen evsel değişiklikler olabilir, duygusal patlamalarla birlikte.

Ay/Neptün

Kolay etkilenebilir, savunmasız ve saftırlar, bu insanlar mağdur edilmeye açık olabilir. Anne uyuşturucu kullanıcısı ve/veya alkolik, güvenilmez veya sadece duygusal olarak onlar büyürken kişi için orada olmamış birisi olabilir. Bazı durumlarda, anne idealleştirilip mükemmel olarak görülebilir. Aynı şey, çocukluk için de, bu zamanları saf ve kusursuz olarak hatırlama yönünde geçerli olabilir. Bu insanlar psişik olduklarından sıklıkla güçlü ve kehanet niteliğinde rüyalar görürler. Kolay etkilenirler ve çok aktif bir hayal güçleri vardır. Çirkinlik, kabalık ve yavan davranışlar bu insanları etkiler, çünkü bunlardan derin bir şekilde rahatsız olurlar. Bu açı çokça yaratıcı ve sanatsal yetenek bahşeder. Birçoğu oyunculukta, dansta ve güzel sanatlarda ustadır. Sıklıkla ev ve aile konusunda hayalci bir idealizm vardır.

Ay/Plüton

Bu yerleşim sıklıkla baskın bir anneye işaret eder. Genelde, anneyle yetişkinlik boyunca da devam eden yakın bağlar vardır. Bazı durumlarda, anne kişinin yaşamında erkenden ölmüş olabilir, ama bu nadirdir. Kişinin yaşamında annenin etkisi iyisiyle, kötüsüyle çok güçlüdür. Açı ne kadar darsa, kişinin annesi yaşamına o kadar dahildir, özellikle de sert açılarda. Kötü durumlarda, anne kişinin hayatını kontrol eder. Bazı durumlarda sert açıya sahip bu insanlar aileleriyle tüm bağlarını kesebilir, çünkü Ay/Uranüs açılarında olduğu gibi geçmişten kopmaya dair güçlü bir arzu vardır. Deyimi yerindeyse, ailenin de utanç duyduğu bir şekilde aile “dolabında bir iskelet” [yani utanç verici/şok edici bir sır] olabilir. Bu insanlar duygusal olarak çok yoğunlardır.

Kişi Ay Boşluktayken doğmuşsa:

Başlangıç çizgisinde Yengeç olan ev hangisiyse, bu ev tarafından yönetilen meseleler bir şekilde olağanüstü olabilir. Ay boşluktayken doğan biri sıklıkla, çok sıradışı ve/veya olağanüstü bir kişidir.

Adolf Hitler’in metresi/eşi Eva Braun’un başlangıç çizgisinde Yengeç olan [evlilik/partnerler] 7. Evinin yöneticisi olan Ay’ı, [gücü temsil eden] 8. Evinde bulunan boşluktaki Ay tarafından yönetiliyordu. Bu yerleşim de Adolf Hitler’i temsil ediyordu – anlatabiliyor muyuz?

BOŞLUKTAKİ AY HAKKINDA

Gezegenler: Burçlar, Ev Pozisyonları ve Açılar

 

 

“Ay: Burçları, Evleri ve Açıları” hakkında 7 yorum var

 1. Benikizlerim ama bu ikizler benim tamamenzıttım. Hiç arkadaşım yok konuşmaya utanırım. Maxine rahibe bu konuda yanıldı mı? Biraz üzildüm okuyunca yazıyı

  1. Esenlikler,

   Hayır. Birçok yerleşimde de belirtildiği gibi, bu etkiler sadece tek başına ele alındığında böyledir. Ama çizelgedeki başka faktörlere bakmak lazım, kişinin bir yerleşimine karşın tam aksi yönünde daha fazla sayıda ve/veya daha güçlü yerleşimler olabilir, bu da bu yerleşimin etkisini göstermemesine yol açar. Dolayısıyla astroloji tek bir gezegene bakarak karar verebileceğimiz bir şey değildir. Güneş ve Ay burcumuz olduğu gibi diğer tüm gezegenlerin de burçları var, Evler var, açılar var, birçok şey var. Elbette hepsini yayınlıyoruz, dolayısıyla hiçbir bilgi eksik kalmayacak, merak etmeyin.

   İyi akşamlar.

 2. Mesela ay venüs kavuşum,altmışlık falan onları anladım fakat mesela ay/mars,ay/venüs nasıl oluyor pek anlamadım anlatır mısınız?

  1. Esenlikler,

   “/” işaretinin özel bir anlamı yoktur. Burada kastımız, genel olarak o iki gök cismi arasındaki her tür açıdan bahsetmektir. Diğer gezegenlerin sayfalarına bakarsanız oralarda da aynı şeyi göreceksiniz. Sadece tek başına açıklanması kayda değer özel açılar varsa (buradaki gibi), onları ayrı bir girdide açıklıyoruz zaten.

   İyi geceler.

  1. Henüz sitemizde bu konuda bir yazı paylaşmadık, çünkü Joy of Satan’da böyle bir şey paylaşılmadı ancak Güney ve Kuzey Ay Kavuşumuyla alakalı forumlardaki şu yazıya göz atabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir