Abraxas: Hakkında Daha Fazla Bilgi

Bu yazı, Joy of Satan’daki orijinal sayfasından çevrilmiştir.

 

Abraxas: Hakkında Hiyeratik Bilgi

 

Bu sayfada verilen bilgiler ileri düzeydedir ve Lord Abraxas’ı daha derinlemesine tanımak isteyenler için detaylı bilgi içerir. Ayrıca sayfa içinde, Abraxas ile daha iyi bir iletişim kurulabilmesi adına Abraxas’ın ilah isimleri gibi hiyeratik [son derece ruhani] bilgiler de yer almaktadır.

İlah İsimleri hakkında şunu demek gerekir ki, bu İsimler, numerolojik olarak Davet ve İnvokasyon için Tanrıların buna en uygun olan isimleridir.

İlah İsimleri:

 • [*]Abrasax [Ab-Ra-Saks şeklinde telaffuz edilir]
 • [*]Abraxas [Ab-Ra-KSAS şeklinde telaffuz edilir]

*Xas ve Sax’ın, Abrasax’ın öğrencisinin üstüne meditasyon yapabileceği, mührüne bağlı gizli anlamları vardır.

İlahi Sembolleri:

 • Kraliyet Asası
 • Kamçı
 • Horoz Kafası
 • Güneş ve Ay
 • Kupalar

İlahi Sayıları ve Atıfları:

 • Sayıları: 0, 1, 100*
 • Rünleri [önem sırasına göre]: Perthro, Eihwaz
 • Zodyak Güç Burcu: Koç/İkizler
 • İlahi Hayvan Sembolü: Horoz

İlahi Güçleri:

 • Fiziksel Gerçeklik
 • Denge
 • İyi ve Kötü
 • Güneş ve Ay
 • Gerçek ve Yanlış

Kendisine Atfedilmiş Önemli Unvanlar:

 • Ulu Aeon
 • Başlangıçta Var Olan
 • Pleroma’nın Beyi

Abrasax’ın İlahisi: Abrasax’a Adanmış Onursal/İnvokasyon Amaçlı İlahi [GELECEK]

Abrasax’ın Onursal Ayini: Abrasax’ın Gücü Ritüeli

 

ABRASAX AYNI ZAMANDA MISIR TANRISI KHONSU OLARAK DA BİLİNİR. İSMİ FARKLI BİÇİMLERDE ANILMIŞ ANCAK ÇOĞUNLUKLA AYNI KALMIŞTIR. ABRAXAS, ABRAXİS, VE ABRASAX, ADININ FARKLI VARYASYONLARIDIR.

Yüksek Rahibe Maxine’in de Abraxas ile olan kişisel deneyimlerini yazdığı üzere, Tanrı tarih boyunca süregeldi ve düşman “Demonoloji”sinde “Decarabia” adıyla veya doğrudan “Abrasax” ismiyle anılmaya başlandı.

Abrasax çokça karalamaya maruz kalmış bir Tanrıdır, yine de diğer birçokları gibi onun da kökenlerini her ne kadar tarih içinde kolayca bulamasak da kendisine hâlâ rastlanılabilmektedir. Tarihçesini bir noktaya kadar takip etmek mümkündür, ancak Abrasax’ın kökenlerinin dayandığı yer belirsizdir. Yine de kalan bilgiler ışığında onun ne kadar önemli olduğunu ve bilgeliğinin ne kadar sırlarla dolu olduğunu anlayabiliriz.

Abrasax ismi Antik büyü metinlerinde, cüzlerinde ve muskalarında görünmektedir. Adı, tıpkı diğer Demonların Adları gibi büyük bir hırsızlığın kurbanı olmuş gibi gözüküyor, ancak yine de birçok insan tarafından Antik Dünyada yaygın olması dolayısıyla Abrasax şekliyle kullanıldığı da göze çarpıyor. Düşmanın yanlış bilgi yayımı yüzünden Yüce Tanrı hakkındaki bilgilerin çoğu kayıplara karıştı.

Tapınmaları Abrasax’a yönelmiş bazı tarikatlar tarihte iğrenç ötesi şekilde yanlış tanıtılmakla kalmayıp, aynı zamanda birçoğu da ölümle ve hareketlerinden ötürü Kilise tarafından kalıcı idam kararıyla karşı karşıya kaldılar. Kişi Abrasax’ı arattığında sıklıkla karşısına çıkan “Gnostiklerin” kökenleri çoğu insanın düşündüğü şekilde değildir.

Abrasax’ın öğrencileri olarak bilinen en meşhur bu iki Gnostik tarikatın öyküsü ve Mısır ile Antik Yunan kaynaklarından gelen bilgilerle donatılmış Mitraik ayinlerdeki kökeni için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Abraxas’ın Takipçileri: Gnostik Öğrenciler & Satanik Kökenleri

 

ABRASAX ADININ ANALİZİ:

Abrasax en gizemli Tanrılardan biridir. Ona yakınlaşmak ve daha fazla bilgi edinebilmek adına Abrasax’ın geride bıraktığı var olan bilgilere bakacağız.

İlk ve en önemlisi olarak, Antik Yunan Numerolojisinde “Α-Β-Ρ-Α-Σ-Α-Ξ” sözcüğü 365 sayısına denk gelmektedir. Bu sayı büyük öneme sahiptir ve Adının, Antik Yunan kökenini göstermektedir, ve aynı zamanda Abrasax’ın tam olarak 365 gün olan insan yılı kavramıyla olan ilişkisini de gözler önüne koymaktadır.

Mistik bakış açısından 365 ile olan ilişkisi, mükemmel dairenin 360 açılık oluşuyla da ilişkilidir, kalan 5 ise yaratılışın elementleriyle ilgilidir. Bu bilgiden yola çıkarak, Spiritüel Satanizm inisiyesi, Abrasax’ın yaşamın kendisini temsil eden Zodyak Çarkındaki tam 360 derecelik sembolik gücü temsil ettiğini de bilmelidir. [1]

Daha spesifik olursak, Zodyak Çarkı güçlü bir şekilde “hayattaki her şeyi” temsil eder, Abrasax da bunlar üzerinde hakimiyet sahibidir. Nefilim zamanındaki Antiklerden kalma bir dil olduğu iddia edilen Enokyan dilinde “Abraassa” sözcüğü Abrasax’a oldukça benzerdir ve bunun çevirisi de “sağlayan kimse”dir. Bu, Abrasax’ın evrensel güç ve kuvvetteki bahşedici rolüne dair bir şifrelemedir.

Yukarıdaki iki gerçeğe dayanarak Abrasax, Antik Yunanca’da “Aeon” [Çağ] olarak bilinmiştir. Bu da 25920 dünya yılı süren ve “Megas Eniautos” ya da “Büyük Kozmik Yıl” olarak da bilinen, Zodyak burçları aracılığıyla çağların geçişi süreciyle ilişkilidir. Abrasax sembolik olarak bu sürecin Tanrısı olarak simgelenmiştir, ve bu da onu astrologlar için koruyucu bir tanrı yapmaktadır. [2]

Madalyon ve Taşlar hakkındaysa Encyclopedia Britannica [1981, Yunanca Baskı, Cilt 1] şöyle yazar: “Gizemli bir sözcük olan Abrasax, hem kötülükten korumak, hem de zarar vermek [kötülük getirmek] amaçlı birçok muskanın üzerine kazınmış şekilde bulundu…” Sonrasında, aynı bölümde şöyle devam ediyor: “Bu kelime Hristiyan, Kıpti ve ayrıca diğer dinlerin pek çok duasında geçmektedir.”

Bu Demon’un isminin bu kadar çok yaygın kullanılmasının nedeni, aynı zamanda bir güç sözcüğü oluşundandır, ancak kullanımının tam yolu zamanla kaybolmuştur, ve sadece geriye kalan şifreli simgelerde gizlenmiştir.

“Antik mit yazarlarına göre Abrasax, Mısır Tanrılarının yanına yerleştirilmiş ya eskiden var olan bir Demon’du ya da günümüzde de varlığını sürdüren bir Demon’dur. “Abrakadabra” sözcüğünün Abrasax’tan geldiği kabul görülür. İlk olarak bu sözcük Gnostik Sistemlerde yaratılışın dönemlerini simgelemek için kullanılırdı, ve daha derin bir anlam olarak da Tanrı için kullanıldı.” [3]

Mısır’da Abrasax, Ay ve Zamanı yöneten tanrılardan biri olan Tanrı Khonsu idi ve insanların kullanabilmesi için gök kubbeyi ve astrolojiyi beraber tasarlayıp detaylıca yazıya döktükleri Thoth ile yakından ilişkiliydi. Abrasax, Thoth ile yakından çalışmaktadır.

Mineroloji ve taşların bilgisi ise, düşman kaynaklarında “Decarabia” ismiyle geçtiği üzere yine sembolik olarak Abrasax ile ilişkilidir. Böylelikle, birçok taş ve değerli taşların tılsımları Abrasax’a ait olarak çıkageldi ve “Abrasax taşları” olarak kötü bir üne kavuştu.

Abrasax’ı daha da derinden anlayabilmek için ona atfedilmiş sembolizmi de incelememiz gerekiyor.

 

ABRASAX’IN SİMGELERİ:

 

Burada Abrasax’ın Aslan kafalı bir yılan olarak sembolizmini görebiliriz. Buradaki önem, yılanın Kundalini Enerjisini simgelemesinde yatmaktadır.

Onun altındaki düğüm mükemmel 8’i, bu enerjinin akışının herhangi bir başının veya sonunun olmadığını gösteren sonsuzluğun sembolünü oluşturmaktadır. Sağ tılsımda ise ortadaki direk bilinci simgeliyor ve insanoğlunun omurgasında yatıyor. Direkten sarkan üç yılan ise insan bedenindeki Bel, Omuz ve Şakak çakralarından oluşan “Gözcü Kulelerini” simgeliyor.

Alt kısımda, kalkanın üzerinde Antik Yunan Harflerinden oluşan ve ruhtaki dişil elementlerin birleşerek teklik oluşturdukları yine aynı harfleri görüyoruz.

 

Burada ise Abrasax’ın yakın öğrencilerine gözüktüğü üzere onu insan formunda görebiliriz. Abrasax’ın kafasından çıkan dört taç, 7 Çakrayı sembolize etmektedir ve insan zihnini [AKLI] veya yüksek tinini temsil eder.

Açık avuç ise açılış yaratmanın bir simgesidir.

 

Abrasax’ın en önemli ikonografisi budur.

Abrasax’ın sembolik ayakları olan iki yılan, kundalini gücünün iki elementini ve yaşam ile ölümün karşıtlığını simgeler.

Horuz kafası da yine aynı şekilde Abrasax’ın en önemli sembolüdür. Horoz diğerlerine kıyasla gün doğumunda en erken uyanan hayvandır, diğer bir deyişle aydınlanmanın farkına varan ilk hayvandır. Horozlar yine ayrıca muazzam bir yaratıcılık gücüyle ilişkilidirler.

Son olarak kamçı, Abrasax’ın ortaya koyabileceği aktif gücün ve kaba kuvvetin sembolizmidir, Kalkan ise korumanın simgesidir ve üç harf de üçlülüğü simgelerler.

Abrasax’ın Kalkanı’ndaki üç harf ayrıca Ruhun Dişil Elementlerinin birleşimine de bir göndermedir. Yunanların Ay Tanrıçası, kalkanda yazan “IO” adıyla bilinirdi. Buradaki A ise dişil elementlerin birleşimini göstermektedir.

 

ABRASAX’IN MÜHRÜ – VAROLUŞUN DÖNGÜLERİ

 

“Şeytan’ın Demonlarının bütün mühürleri, çağlar boyu yeterli bilgelikte olanların güçlü ruhani mesajları çözümleyebilmesi için aktarılmış, Tanrılara ait oldukça önemli sembollerdir.

 

 

 

 

Abrasax’ın Mührünün sembolizmi en kutsal ve güçlü olanlardandır. Mührüne dair bu küçük yorumlamada açıklanacak şey, içinde var olan gizli şifrelemelerdir. Spiritüel Satanistler öğrenmeli ve kavrayışlarını genişletmelilerdir, bu yüzden daha fazla ileri düzey bilgiyi açmak önemli bir hal almaktadır.

Abrasax, Ay’ın sonsuz sayıdaki tüm gizemlerini öğretebilir, buna Ay’ın döngüleriyle ilişkili her şey hakkında bilgi sağlamak da dahildir. Bu yüzden de döngüler her çalışmayla ilgilidir. Aynı şekilde, Mührü de önem sahibidir ve Mührüne bakarak çözümleyebileceğiniz astrolojiyi de kendisi öğretir.

Üst ve altta bulunan İki Ay, Ay’ın döngülerini göstermektedir. Birisi Küçülen Ay’ı, ve diğer alttaki de Büyüyen Ay’ı temsil etmektedir. Bu ikisi, Mühürdeki eşit olan ve dört parçaya ayıran direklerdeki kutuplara denk gelmektedir, bu dörtlük de Dört Sezonu; Kış, İlkbahar, Sonbahar ve Yazı simgelemektedir.

Solda yer alan ve sağından bir çizgi uzanan Ay ise, “Astrolojik Küre” olarak da bilinen sahadan dışarısını, yani gezegenlerin de dışarısını ve Ay’dan uzak olan alanı simgelemektedir. Bu da yine sembolik olarak çalışmaları ve astrolojiyi bilim olarak yapabilme gücünü göstermektedir ve mührün bütünsel anlamıyla ilişkilidir. Sağdaki eşit kollu haç, mikrokozmik olarak insan ruhundaki Dört Yönü simgeler ve içsel çalışmanın, Ruhu tamamlamak için yapılan meditasyonun bir simgesidir. *

Yukarıda anlatılanlar bu Mührün yorumlanmasının sadece giriş düzeyidir, ve inisiyenin Mührün içindeki diğer gizli anlamları bulabilmesi için daha fazla derin düşünme gereklidir.

Açık yüreklilikle umuyorum ki en saygı duyulan Demonlarımızdan Abrasax’ın hakkını bu sayfayla birlikte verebilmişimdir. Gizemleri çok fazla sayıda ve bunları arayanlar, Şeytan’ın adına ve gücünün şerefine kendisinden öğrenebileceklerdir.”

 


Yüksek Rahip Hooded Cobra 666 Tarafından Oluşturulmuş Sayfa


 

Kaynaklar/Bibliyografya:

1. Yunan Isosephy sisteminden.

2. Astrolojide bilinen şeyler, kökenleri Vedik metinlerden.

3. Yunanca baskısından çevrili Dictionary of Angels, Gustav Davidson. Bu kitap düşman bakış açısından yazılmıştır, dikkatli olun.

*Beelzebul ve Abrasax’tan gelen bilgiler

“Abraxas: Hakkında Daha Fazla Bilgi” hakkında 2 yorum var

 1. Satanizmde nasıl gelişirim ve eski bi paganım 3 yıllık bir pagan deneyimim var ve 1 yıllıkta satanistim satanizm ve paganizmde aşırı benzer şeyler var bu yüzden bazı pagan büyülerini yapabilirmiyim ?

  Ve gelişmek için ne yapabilirim ?

  1. Esenlikler,

   Gelişmek için meditasyonlar, yoga ve benzerlerini, kısacası Astarte’nin Sekiz Yönlü Yolu’nu uygulamanız gerekmektedir. Ruh sadece meditasyonlarla güçlenir.

   Joy of Satan dışındaki çalışmalar, buradaki çalışmalardan güç anlamında epeyce eksik kalan pratiklerdir. Burada sunulan meditasyonlar ve büyü teknikleri, genelde 33. derece Masonlarına verilenlerden bile ileri bir okült bilgi ve güç barındırmaktadır. Çoğu üzerindeki düşman etkisinden, kasıtlı güç kırılışından ve yozlaştırılışından bahsetmeye gerek bile duymuyoruz.

   İyi geceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir