Abrasax’ın Gücü Ritüeli

Bu yazı, Joy of Satan’daki aslından çevrilmiştir.

 

1. Bu Ritüel, Rünleri titreterek belirli olumlamalar yapmak üzerine kurulmuştur. Ritüelden önce enerjilerinizi yükseltmeniz tavsiye olunur.
2. Sunulan Mühür, Ritüelin ana odak noktasıdır. Mühür aşağıdadır.
3. Verilen rünler, Mührün ortasındaki Şenu Korunma Halkası’nın çevresine titretilebilir. Siz titrettikçe git gide parladığını ve Güneş gibi çevresini saran bir ışık katmanı oluşturduğunu imgeleyebilirsiniz.
4. Rünleri kısa şekilde titretin [yani, rünik titreşimleri uzun tutmayın, bu tavsiye özellikle yeni olanlar ve çok fazla titreşim tekrarlarına çıkamayanlar içindir].
5. Lanetlerin vb. şeylerin yollayanlarına geri döndüklerini olumlarken, bunu imgelemek yardımcı olabilir.

Rünleri titreterek başlayın ve sonrasında olumlamaları 1 kez okuyun:

 


Fehu x10


Sowilo x10


Kenaz x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Abrasax, Yüce Kral, Adın Kutsandı ve Adın İlahi Yasanın Kendisinden
Senin Adın, dünyanın gökkubesidir,
Bizler senin kutsanmış dostların ve takipçileriniz,
Bizi dostça göresin ve zamanın ötesinde olan şanında yükseltesin

 


Algiz x10


Tyr x10


Sowilo x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Korudukların, muhafazan altında hoşnutluğa kavuşurlar,
Hepimiz tarafından yüceltildin, yüce Hükümdarımız
Şeytan’ın takipçilerini nesiller boyu korudun,
Çünkü bahtımız hakkında şöyle buyurdun: “Tüm Spiritüel Satanistlerin yazgıları kutsandı ve yaşam kupaları nesiller boyu sürecek şekilde ebediyen dolu.”

Ey Kutlu Abrasax, sen celahet zindanından çıkış yolunu gösterensin!

 


Dagaz x10


Eihwaz x10


Sowilo x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Sen 365 günün ulu hükümdarısın,
Şeytan Lucifer’den dünyanın anahtarlarını emanet alansın,
Evrenin 365 anahtarı senin elindedir,
Tüm yönlerden parlayan bir güneşin timsalisin

Yeniden: [yukarıdakilerle aynı rünler]

 


Dagaz x10


Eihwaz x10


Sowilo x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Sana ayinler sunuyoruz,
Biz Spiritüel Satanistler egemenliğini tanıyoruz
En büyük kutsamalarını alanların arasında yer alıyoruz

 

Sonrasında 20 kez “SATANAS AENAOS”u ve “ABRASAX”ı titretin,

ve titreşiminiz bittiğinde 3 kez şunları deyin:
[AUM… olumlama… AUM, 1 tekrar eder]

 

AUM

İhtiyaç zamanlarında Spiritüel Satanist ailemizin ihtiyaçlarıyla ilgilenesin,
Gücün, krallığın ve kontrolün azametlidir,

Adın anıldığında, ABRASAX, Yüce Tanrı,
Hakikatin düşmanları korku içinde kaçışır.

Düşmanlarımız olan kötü ruhlar ve saldırgan varlıklar, senin kudretine karşı koyamazlar,
Cehaleti kaldırır ve Parlayan Güneşin ilahi Savaş Arabasıyla ezer geçersin.
Senin tarafından özgür kılındık, Kutlu ABRASAX.

DECARABİA, ABRASAX, ABRAXAS, YÜCE HÜKÜMDAR, JOY OF SATAN SENİ SELAMLIYOR!

AUM

 

Son adım:

Bu işlemleri bitirdikten sonra, sitemizde yer alan Abrasax’ın mührüne veya aşağıda verilen mühre odaklanarak meditasyon yapabilirsiniz. Tam anlamıyla bir dalış gerçekleştirin/kendinizi verin ve Abrasax’tan enerji alın.

Ritüelden sonra durgun ve sükunete ermiş bir şekilde kendi üzerinize meditasyon yapmanız önemlidir.


 

Ritüel Notları:

सत् = SAT, Sanskritçe’de gerçek, doğru, hakiki anlamlarında bir sözcük.

Rünler Nasıl Titretilir

SATANAS Nasıl Titretilir

Mührü içine alan Sembol: Şen Halkası, Mısır Hiyeroglif dili. Şen ayrıca Çin kültürüne Spiritüel Güç, İlahi Güç, ve Tanrı anlamlarında bir glif olarak ulaştı.

 

Mührün içindeki harfler: Abrasax’ın Adı için Antik Yunan harflerinin dizimi.

Odaklanacağımız Mühür: