Plüton Geçişleri

Bu yazı, Joy of Satan’daki orijinal sayfasından çevrilmiştir.

 

Öngörüde Plüton, nötr bir gezegendir. Geçişteki Plüton, doğum çizelgesindeki diğer geçiş yapan gezegenlere ve yaşamın çizilen akışına da bağlı olarak iyisiyle kötüsüyle büyük, hayatı değiştiren değişimler getirir. Plüton ne pozitiftir ne de negatif. Plüton geçişinden kaynaklanan değişimler kalıcıdır.

Plüton, yoğunluğu ve takıntıyı yönetir. Geçiş yoluyla doğumdaki gezegenlere açı yaptığında, bazen bunları yoğunlaştırır, özellikle Venüs söz konusu olduğunda yaşanabileceği gibi derin, takıntılı bir aşka neden olabilir.

PLÜTON GEÇİŞLERİ:

 

Doğumsal Güneş’e açı:

Plüton, Güneş’e açı yaptığında, kişinin kendi öz imajında değişiklikler vardır. Bu geçiş çoğunlukla kişiyi kendi gücüyle temasa geçirir. Güneş, bir kadındaki erkek partneri, babayı, erkek patronu, otorite olarak görülen erkekleri ve özellikle erkek olmak üzere çocukları yönetir. Bu değişimler, kişinin kendi hayatındaki erkek figürleri etkileyebilir. Örneğin, nadiren de olsa baba ölebilir. İçinde Aslan burcunu (bkz.) bulunduran evlerin yönetim alanlarında büyük değişimlerin yaşanması olasıdır. Güneş’i bulunduran ev de aynı şekilde etkilenebilir. Değişimlerin nereden yaşanacağını bulmak için Plüton’un hangi evden geçiş yaptığına bakın.

Doğumsal Ay’a açı:

Aile içi değişimler. Evi değiştirme, birileri doğar, birileri ölür, birileri ayrılır, birileri aynı evde yaşamaya gelir. Aynı şekilde kişinin aile üyelerini ve evini etkileyen değişimler. Bu değişimin pozitif mi yoksa negatif mi olacağını öğrenebilmek için diğer gezegensel geçişlere bakın. Geçişteki Plüton, eğer Ay’a 5. ev üzerinden açı yapıyorsa, bu sıklıkla bir doğumun habercisidir. Eğer 8. evden yapıyorsa, sıklıkla ölümün.

Doğumsal Merkür’e açı:

Sıklıkla yoğun öğrenmeyle ve mental aktiviteyle geçen bir dönem vardır. Kişi kendi görüşlerinde değişikliklere gidecektir. Bu geçiş boyunca kişi, okuldan olsun, kendi başına olsun, yoğun öğrenmeyle kendini dönüştürebilir. Bu dönemde meditasyon ve diğer psişik egzersizler zihni dönüştürmede rol oynayacaktır. Ayrıca ucunda İkizler ve Başak bulunduran evlere ve doğumdaki Merkür’ün içinde bulunduğu ev ile Plüton’un hangi evden açı yaptığına da bakın. Kişi bir konuya/branşa takıntılı hâle gelebilir.

Doğumsal Venüs’e açı:

Bu geçiş sıklıkla derin, yoğun bir aşkın fitilleyicisidir. Bu aşk özellikle tek taraflıysa, zamanla takıntıya dönüşebilir. Sevginin ıstıraplı bir yanı olabilir. Duygular kişinin kontrolünden çıkabilir. Venüs, parayı ve maddi mal varlığını yönettiği için mali durum konusunda değişikler yaşanabilir. Ucunda Boğa ve Terazi’yi bulunduran evlere ve Venüs’ün içinde bulunduğu ev ile Plüton’un geçiş yaptığı eve bakın.

Doğumsal Mars’a açı:

Bu, kişinin kendisine olan özgüveni ve özsaygısını arttırmaya yönelik iyi bir geçiştir. Bu dönemde kişi, kendisinden daha emin hisseder ve bazı durumlarda da bir çeşit göze çarpan tanınırlık yakalanabilir. Bu geçiş altındaki insanlar sıklıkla kendilerini daha rekabetçi, agresif, kararlı ve yoğun bulurlar. Kişinin fiziksel dayanıklılığı daha fazladır ve kendisini yoğun bir şekilde seçilen bir projeye adayabilir. Proje takıntıya dönüşebilir ve büyük işler tamamlanabilir. Olası ek değişimlerin hangi alanlarda yaşanabileceğine dair fikir edinmek için ucunda Koç’u bulunduran evlere; Mars’ın içinde bulunduğu eve ve Plüton’un geçiş yaptığı eve bakın.

Doğumsal Jüpiter’e açı:

Kişinin dini inançlarında, felsefi yaklaşımında ve görüşlerinde değişimler. Bunlar birleşim, kare ve karşıtlık açılarıyla köklü değişimler şeklinde kendini gösterebilir. Üçgen ve altmışlık açılardaysa kişinin inançları daha da derinleşip güçlenebilir. Ucunda Yay’ı bulunduran evlere, Jüpiter’in içinde bulunduğu eve ve Plüton’un geçiş yaptığı eve bakın.

Doğumsal Satürn’e açı:

Kişinin temel inançlarında değişimler yaşanabilir. Kişinin gerçeklik algısı kalıcı değişimlere uğrayabilir. Ani ve sert değişim yoluyla aydınlanma olabilir. Bu geçiş genel olarak ucunda Oğlak’ı bulunduran evlerin ve Satürn’ün içinde bulunduğu evin meselelerini etkileyecektir. Satürn aynı zamanda yaşlı insanları da yönetir ve kişinin yakın çevresinde böyle birisi varsa onunla ilgili değişimler meydana gelebilir. Plüton’un geçiş yaptığı eve bakın.

Doğumsal Uranüs, Neptün ve Plüton’a açı:

Geçişteki Plüton bu doğumsal gezegenlere açı yaptığında, yaşanılan değişiklik alanının bu gezegenlerin yönettiği burçların içinde bulunduğu evlerde olduğunu gözlemledim. Uranüs için Kova, Neptün için Balık ve kendisine açı yapan Plüton için Akrep. Uranüs’te, bazı nadir durumlarda, kişinin özgürlüğüne yönelik bir değişim veya yoksunluk olabilir; Neptün ise uyuşturucular, müzik, sanat, alkol ile alakalıdır. Kendisine açı yapan Plüton’un etkisi nesilseldir. Akrep’i içinde bulunduran evin işlerinde değişimler yaşanabilir.

Çizelge yöneticisine açı:

Yukarıdakilere ek olarak burada büyük, kalıcı kişisel değişimler olacaktır. Hayatınızda hangi alanlardan değişiklik yaşanacağını bulmak için Plüton’un geçiş yaptığı eve bakın.

2. evin yöneticisine: Finansal veya maddesel değişiklikler.
3. evin yöneticisine: Düşünmede, kardeşlerde, akrabalarda ve komşularda değişimler.
4. evin yöneticisine: Evde, ailede ve annede değişimler.
5. evin yöneticisine: Çocuklara yönelik değişimler; örneğin doğum. Atletizme veya kreatif projelere yönelik değişimler.
6. evin yöneticisine: Sağlıkta ve/veya işte değişiklikler.
7. evin yöneticisine: Evlilik, boşanma, bazen hukuki sorunlar ve partnerliklere yönelik değişimler.
8. evin yöneticisine: Ortak finansta, borçlarda, cinsellikte değişimler.
9. evin yöneticisine: Yüksek öğrenime (üniversiteye) başlamak veya bitirmek, olası uzaklara göç, dini inançlarda/kişinin felsefesinde olası değişimler.
10. evin yöneticisine: Kariyer değişiklikleri.
11. evin yöneticisine: Kalıcı olarak bir grup veya organizasyona katılma, kalıcı arkadaşlıklar veya bu alanlarda ayrılıklar. Hedeflerde kalıcı değişiklikler.
12. evin yöneticisine: Bilinçte değişimler. Nadir durumlarda tutukluluk veya hapse girme. Okült araştırmalar, ruhani anlayış, meditasyon ve iyileşme için iyi bir zamandır.

 

EVLERDEN PLÜTON GEÇİŞLERİ:

 

Plüton, Yükselenden (ASC) geçerken:

Büyük değişimler yaşanacaktır. Uzaklara taşınma, ilişkilerde değişiklikler, kariyere verilen ara, güce/pozisyona ulaşma. Kişinin hayatı hiçbir zaman eskisi gibi olmayacaktır.

Plüton’un 1. evden geçişi:

Plüton bu evde 12-31 yıl gibi bir süre boyunca kalır. Bu zaman aralığında kişinin kendisinde esaslı değişimler yaşanabilir. Kilo verme, kişisel gelişim, kişinin kendisine ve hedeflerine takıntı, kişisel başarımlar gibi fiziksel değişimler yaşanabilir. Bu geçiş genellikle pozitiftir ancak nadir durumlarda bu hayatın rotasıyla oynayan değişimler kötüye olabilir.

Plüton’un 2. evden geçişi:

Para kazanma ve maddi mal varlığı bütünüyle bir takıntıya dönüşebilir, bu alanlarda köklü değişimler olabilir. Büyük meblağlar kazanılabilir veya aynı şekilde kaybedilebilir. Güvenliğe, özellikle de finansal açıdan güvenliğe aşırı bir ihtiyaç vardır.

Plüton’un 3. evden geçişi:

İletişime, komşulara, kardeşlere, yakın çevre ve bölgeye, bilgisayarlara, kısa mesafe yolculuğa, yazmaya vurgu. Düşünme daha yoğun bir hâl alabilir. Meditasyon, tefekkür, bilgi edinmeye duyulan takıntı, kardeşlerle daha derin bağlar. Topluluk içinde veya çevrede değişim yapmaya takıntı gelişebilir.

Plüton Ayakucundan (IC) geçerken:

Ev ve aileye yönelik değişimler yaşanacaktır. Uzaklara taşınma ve konutta değişiklik yaygındır. Eğer çizelgedeki diğer faktörler de bunu destekliyorsa evlilik olabilir. Ayrıca boşanma, hastalıklar, aile içinde ölüm de yaşanabilir, ancak çoğu zaman taşınma olarak kendini gösterir. Kariyerde değişiklik de aynı zamanda mümkündür.

Plüton’un 4. evden geçişi:

Eve ve emlağa dair büyük onarımlar. Aile bağları derinleşebilir veya parçalanabilir, insanlar evinize yaşamaya gelebilir ve/veya ayrılabilir. Ailede, yaşlı kişilerde, annede değişimler ve çok nadir durumlarda, bitişlerin evi oluşundan ötürü ölüm. Emlak alım/satımında değişiklikler.

Plüton’un 5. evden geçişi:

Buradan geçiş yapan Plüton, çoğunlukla çocuk doğumuna işaret eder, özellikle diğer gezegenler de işin içindeyse bu geçerlidir. Vücut geliştirme, atletizm, egzersiz takıntısı. Yoğun yaratıcı projeler, tutkulu ilişkiler. Bu zaman diliminde kumar bir bağımlılığa dönüşebilir. Çok nadir durumlarda kumarda başarı yakalanabilir. Tanınmak için güçlü bir ihtiyaç. Bazen tek taraflı bir takıntılı sevgi gelişebilir.

Plüton’un 6. evden geçişi:

Kişinin sağlığı yenilenebilir ve iyileşme sağlanabilir. Beslenme programında ve kişinin beden bakımıyla ilgili değişiklikler. Genellikle beden gücüyle sağlanan eşek gibi çalışacağınız yoğun iş durumları. Çalıştığınız işte ve kariyerde değişiklikler. Bu dönem, iyileşmek için iyi bir zamandır. İşkolik eğilimler olabilir. Nadir durumlarda, hastalıklar ve kötüye evrilen sağlık durumu baş gösterebilir.

Plüton Alçalandan (DSC) geçerken:

İlişkilerde değişimler. Eğer kişi evliyse, eşin ölümü veya boşanma. Eğer kişi bekarsa, kişi ruh eşiyle tanışabilir; saplantılı bir kavuşma.

Plüton’un 7. evden geçişi:

Her türden partnerlik kalıcı değişimlere uğrar ve bir daha asla eskisi gibi olmaz. Yeni aşk ilişkilerinde aşırı derin duygular ortaya çıkar. Ayrıca önemli yasal sorunlar baş gösterebilir. Başkaları, geçişi yaşayan kişi üstünde güçlü etki sahibi olup kişisel değişimleri fitilleyeceklerdir. Baskın, güçlü ve ketum kişilere, güç pozisyonlarındakilere çekilmeler. Güç pozisyonlarındakilerle partnerlikler, iş ortaklıkları veya sevgiye/cinselliğe dayalı ilişkiler kurulabilir. Bazen bunlar sır olarak saklanır.

Plüton’un 8. evden geçişi:

Borçta, ortak finansta değişimler. İflasın ilanı. Ölümün gizemlerine, okülte ve doğaüstü şeylere takıntı. Nadir durumlarda ise ölüm. Miraslar ve her türlü değişim, Plüton 8. evden geçerken cerayan edebilir. Fetişlerle ve cinsellikle ilgili takıntı.

Plüton’un 9. evden geçişi:

Dini inançta değişimler, inançlarda fanatiklik, uzun mesafe yolculuk veya göç. Bu dönem, öğrenmek ve eğitim için iyi bir zamandır. Bu zaman dilimi sırasında, kişi iyisiyle kötüsüyle güçlü öğretmenler çekebilir. Eşin yakın ailesi veya akrabalarıyla ilgili değişiklikler olabilir. Bu geçiş; dinle, başka kültürlerle, metafizikle, felsefeyle, eğitimle, ve hukukla geçecek yoğun bir dönemi işaret eder. Ve aynı zamanda 9. ev, ikinci büyük ilişkinin (evliliğin) evi olduğu için, ikinci bir kez evlenme durumu olabilir.

Plüton Tepe Noktasından (MC) geçerken:

İyisiyle kötüsüyle kişinin mevki ve statüsüne ilişkin kariyer odaklı ve büyük, yaşamı etkileyen değişiklikler.

Plüton’un 10. evden geçişi:

Kariyerde değişiklik, kariyerde ilerlemeye ve güce takıntı. Baba ile ilgili değişiklikler olabilir. İşkolik eğilimler ve yoğun hırslar. Halkın önüne çıkma, ayrıcalıklı tanınırlık, onurlar ve şöhreti yakalama konusunda bir ihtimal vardır. Bu zaman aralığı sırasında kişi, bir güç pozisyonuna atanabilir.

Plüton’un 11. evden geçişi:

Arkadaşlarla, hedeflerle ve gruplarla ilgili değişimler. Bu zaman aralığında kişi bir gruba veya organizasyona kalıcı olarak dahil olabilir. Güçlü ve nüfuz sahibi arkadaşlar bu dönemde kişinin hayatına girebilir. Takıntılı hedef ve hırslar. Aynı zamanda kişi, bir grup veya organizasyonda güç pozisyonuna getirilebilir. Bu geçiş sırasında arkadaşlıklar başlar ve diğerleri ise biter.

Plüton’un 12. evden geçişi:

Bu geçiş iyi veya kötü yönde etkide bulunabilir. En kötü durumda, güçlü ve ölümcül düşmanlar kişinin hayatına girebilir; uzun süreli tutuklanma ve hapis yaşanabilir; uzun yıllar süren ve/veya kalıcı hastalıklara yakalanılabilir, izolasyon olabilir. Bu dönemde kişi, yalnızlık için yoğun bir isteğe kapılabilir, veya bu yalnızlık koşullar nedeniyle kişiye istemese de gelebilir. Zihinsel veya fiziksel kısıtlanma ve sınırlanmalar olabilir.

Bu enerjiyi süblimleştirmek için; meditasyonlar, metafiziksel uğraşlar, psişik güçlenme egzersizleri ve diğer okült çalışma yöntemleri üzerinde aralıksız çalışılmalıdır. Bu zaman aralığı, sezgisel güçleri ve psişik enerjiyi güçlendirmek için iyi bir dönemdir.

Bu dönemde sırlar, çok daha yüksek bir öneme sahiptir. Kişi araştırmaya, veya bir çeşit gizli eylemlere dahil olabilir.

“Plüton Geçişleri” hakkında 6 yorum var

 1. Bana cevap verirmisiniz 2 yazınızın altınada yazdım herhalde umuramıyorsunuz benim doğdum çevrede İslam hakim ve bana ibrahimi bir isim verdiler ben bu ismi değiştirmek istiyorum satanist olduktan sonra bana hangi ismi önerirsiniz ibrahimi isimlerden nefret ediyorum cevaplarsanız sevinirim şimdiden saygılar.

  1. Esenlikler,

   Adınızı değiştirmeye gerek yok, ancak rahatsız hissediyorsanız gönlünüzden geçen herhangi bir ismi almanızda sakınca yoktur. Türkçe kökenli bir isimle değiştirmek istiyorsanız elbette bunu yapabilirsiniz, ancak adınızı resmî olarak değiştirirken dininizi değiştirdiğinizden, özellikle de “Satanist” olduğunuzdan bahsetmeyin. Bunun hakkında uygun gerekçeleri araştırıp, eğer sorarlarsa uygun bir kabul edilebilir nedeni söyleyebilirsiniz.

   Buraya müsait olduğumuz ölçüde bakıyoruz, ancak genel olarak artık yorumları forumlardan alıyoruz. Sizi de bekleriz.

   İyi günler.

   1. Lütfeen cevap yazın

    Merhaba ben ruhu kadın, bedeni erkek biriyim.
    Paganım ve spiritüel satanizme yakınım aklımda sorular var.

    Joy of Satan forumunda translığın yahudi işi olduğu falan söylenmiş. Aşırı üzüldüm açıkçası insanlar yaşamadığı her şeyi aşşağılık görüyorlar. Söylediklerine göre tanrılarda lezbien bisex gay var ama trans yok (neden trans olsun zaten bedenlerinin şeklini kolayca değiştirebilirler) Neyse sorum tanrılar cinsiyet değiştirmeme ne der?

    Diğer sorum ise müslüman bir adama aşığım tanrılar ve şeytan buna ne der?

    Lütfenn burdan cevaplayın özel sebeplerden dolayı maile bakamıyorum yorumlardan cevaplayın lütfennn

    🌱🌿🌹Orman Hanımı sizi kutsasın🌹🌿🌱

    1. Esenlikler,
     Öncelikle şunu söylemem gerek ki, bir ruh asla uygun olmadığı bir bedene girmez. Ruhların cinsiyet gibi her türlü özelliği bellidir ve sadece kendine uygun bedene girebilirler. Dolayısıyla dediğiniz gibi ruhu kadın bedeni erkek olmanız mümkün değil. Durumunuzu tam olarak bilmiyorum ama dediğim gibi bir kadın ruhu erkek bedeninde bulunamaz. Ama elbette her kadın, her erkek aynı değildir. Bazı erkekler daha kadınsı hissedebilir, gayet normal bir durum.

     Cinsiyet değiştirmeye de hoş bakmıyoruz çünkü basitçe bu mümkün değil. Belli başlı organlar diğer cinsiyetindekine benzetilebilir ama hepsi bu kadar, yine vücuttaki tüm cinsiyet kromozomları aynı kalacak, ruh aynı kalacak, dolayısıyla cinsiyet değişmişte olmayacak.
     Buradan sonrası için karar size kalmış. “Homofobik pislikler” olduğumuzu düşünüp çekip gidebilirsiniz veya hayatınızı bir gözden geçirebilirsiniz. Bu arada yukarıda genel olarak bilgi verdim direkt sizden bahsetmiyordum çünkü durumuzunu bilmiyorum tam olarak.

     Şimdi o biraz da müslümanına bağlı. Şaka şaka, tamamen sizin kararınıza kalmış. İleride onu islamdan koparabileceğinizi düşünüyorsanız bir sorun yok ama çok dindar falan ise size sorun çıkartabilir. Siz bir yandan RTR ile düşmana zarar verirken o namaz kılıp düşmanı güçlendirecek yani ilginç bir durum olur. Onun “ibadet” yaparken getireceği parazitlerden vs. bahsetmiyorum bile.

     Orman hanım kim?

     İyi günler

 2. Esenlikler, bir SS olarak Plüton’un doğumsal Venüs’e açısını etkisiz hâle getirmenin bir yolu var mıdır? Genel manada saplantılar için yapılabilecek çalışmalar nelerdir, daha spesifik olabilir misiniz? Yanıtınız için şimdiden teşekkür ederim.

  1. Esenlikler,

   Korunmanızı arttırabilirsiniz. Etkisiz hâle getirmek pek doğru bir ifade olmaz, çünkü Plüton veya herhangi bir gezegenin sadece olumsuz yanları yoktur. “Süblimleştirmeye” odaklanmalısınız, yani iyi yönlerini bırakırken kötü yönlerini ortadan kaldırmak. Bunun için de eğer doğumsal haritanızda bir yerleşim varsa negatif karmayı kırmak için Ansuz/Uruz rünlerini veya Munka mantrasını kullanabilirsiniz.

   Geçişlerdeki kötü etkilerden korunmak içinse Algiz rününü kullanabilirsiniz. Ruhunuzu temizlemek de burada önemlidir. Ayrıca ruhunuz güçlendikçe gezegenlerin etkisinden kademeli olarak kurtulursunuz, yani burada da meditasyon önemli bir rol oynamaktadır.

   İyi geceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir