Merkür: Burçları, Evleri ve Açıları

Kaynak, Joy of Satan’ın aynı sayfasıdır. Bu yazıda “ben” dili kullanılan yerler Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır.

MERKÜR HAKKINDA

BURÇLARDA MERKÜR

Koç

Bu insanların sıklıkla güçlü bir sesleri vardır, ve ağzı bozuk olabilirler. Açık sözlüdürler, ve yanlış şeyi yanlış zamanda söyleme eğilimleri vardır. Öfkeli değillerken bile, ses tonları sıklıkla öfkelilermiş gibidir. Tartışmadan zevk alırlar ve entelektüel olarak rekabetçidirler. Asabi bir doğaları olabilir, kolay öfkelenebilir olmalarıyla birlikte. Doğaları gereği sabırsız olup dürtüsel olmaya ve faaliyete geçmeden veya karar almadan önce düşünmemeye eğilimlidirler. Bir karar alıp ondan sonra her şeyi boş verip hemen bunu uygulamayı tercih ederler. Zihin çok aktiftir, ve bu insanlar odaklanmakta veya zihinlerini sakinleştirmekte sıkıntı çekebilirler. Merkür Koç’tayken zihin sıklıkla bir düşünceden diğerine sıçrar, hatta aynı anda birçok farklı şeyi düşünebilir; buna karşıt etki yapabilecek güçlü bir Plüton açısı yoksa. Orijinal olma açısından yaratıcı yetenekleri vardır. Sözel olarak iddialı ve baksındırlar, ve sıklıkla sonucu ne olursa olsun ne düşünüyorlarsa söylerler. Koç’taki Merkür aynı zamanda çeviklik, el çabukluğu ve becerisi ve atletizm bahşeder. Bu insanlar uzun, dolambaçlı vaazları ve öğrenme biçimlerini sevmezler. Direkt sadede gelmek, bunu yaparken de oraya giden en hızlı yoldan gitmek isterler.

Boğa

Bu insanlar önemli kararlar almadan önce iyi düşünüp taşınmayı severler. Titiz olup olayın bütün iç yüzünü ve gerçekleri bilmeyi tercih ederler, zira planlarına bağlı kalıp kararlarını sonuna kadar uygulamayı severler. Pratik insanlardır ve bir konuda bir fikir edinmeleri yavaştır. Boğa’daki Merkür güçlü odaklanma yetenekleri verir. Boğa, sabit bir burç olduğundan odak verir. Bu insanlar bir konuda fikirlerini oluşturduktan sonra, bunu nadiren değiştirirler. Keyfi konuşan Koç’taki Merkür’ün aksine, bu insanlar temkinli ve kasıtlı konuşmayı severler. Bu insanlar sözlerini israf etmezler. Bu insanlar “düşünücü” olmaktan çok “yapıcı”dırlar, konuşmaktansa faaliyeti tercih ederler, ve işletme ve finans konusunda yetenekleri olabilir. Aynı zamanda entelektüel ve zihinsel olarak kararlı ve odaklıdırlar.

İkizler

Merkür, İkizler’de evindedir. Burada zihin atik, alıcı ve neredeyse her şey hakkında meraklıdır. Bu insanlar her tür iletişimde yeteneklidirler. Konuşmayı, yazmayı, bilgisayar kullanmayı, okumayı ve zihinlerini kullanmayı çok severler. Her şey hakkında az biraz bir şeyler bilmeye yatkındırlar. Kararsızlığa yatkınlıkları vardır ve sık sık fikirlerini değiştirebilirler, zira İkizler çift doğalıdır. Bazı durumlarda, başladıkları şeyi bitirmekte sıkıntı çekebilirler, zira kolay sıkılırlar ve bir projeden diğerine zıplaya zıplaya, arkaplarında bitmemiş projelerle dolu bir patika bırakabilirler. Zihinleri süratli ve faaldir. Çok hoşsohbettirler ve neredeyse her zaman söyleyecek bir şeyleri vardır. Zekayı kullanmayı gerektiren oyunlar oynamaktan zevk alırlar. Bu yerleşim aynı zamanda zihin ve el becerisi verir. 

Yengeç

Bu insanlar sıklıkla harika hafızalara sahiptir, ve aileleri ve sevdikleri hakkında konuşmaktan zevk alırlar. Farklı fikirlere sahip insanlar bu insanlara tehditkar gelebilir, çünkü bu kişiler kendi inançlarını ve fikirlerini kişiliklerinin bir parçası olarak görürler. Fikir ayrılıkları sıklıkla kişisel eleştiri ve/veya saldırı olarak görülür. Her şeye kişisel olarak alınmaya yatkındırlar. Duyguları, düşünceleriyle güçlü bir şekilde tanımlıdır. Bu yerleşim güçlü bir sezgi ve başkalarının ne düşündüğünü ve duygusal olarak tecrübe ettiğini hissetme yeteneği verir. Normal olarak, fikirleri ve inançları konusunda daha muhafazakardırlar, bu onların daha güvende hissetmesin yarar. Düşüncelerinde öznel ve taraflı olabilirler.

Aslan

Bu insanlar bildikleri şeylerle gurur duyarlar. Sıklıkla başkalarına tavsiye verenler bu insanlardır, onlar bunu istese de istemese de. Kendi fikirlerini önem sahibi olan tek fikir olarak görürler, ve başkalarının buna katılıp katılmayacağı asla akıllarına gelmez. Güçlü iradeli ve odaklıdırlar. Bu  yerleşim çokça entelektüel gurur ve özgüven verir, ve kişinin seçtikleri bilgi veya konu/larda otorite olmaktan zevk almasını sağlar. Aslan ilgi odağı olmayı sevdiği için, Aslan’daki Merkür kitleler önünde konuşma ve nutuk verme/ders anlatma konusunda yetenek verebilir. Bu insanların başkalarının bakış açısını kabullenmeyi bırakın, görmeleri bile zor olabilir. Kendi bakış açıları ve inançları, sıklıkla onlar için önemli olan tek şeydir. En son neleri başardıkları konusunda böbürlenmeyi çok severler, ve liderlik yetenekleri vardır.

Başak

Merkür’leri Başak’ta olanlar organize ve sistematik insanlardır. Eleştirel ve analitiktirler, ve sıklıkla başkalarının gözünden kaçan detayları görürler. Utangaçlıklarından her şeyi kendilerine saklarlar, ama daha önceden bir şey söylemeleri gerekmesine rağmen daha sonradan şikayet ederler. Kendilerini savunmak için seslerini duyurmakta ve akıllarında ne varsa belirtmekte sorun yaşarlar, düşüncelerini kendilerine saklamayı tercih ederler. Matematiğe yetenekleri vardır ve yetenekli yazardırlar. Merkür aynı zamanda Başak’ta da ev burcundadır. Merkür’ün İkizler’de olduğu zamankinin aksine, bu insanlar daha fazla odağa ve zihinsel dayanıklılığa sahiptirler, ve işleri yarım bırakmaktan ziyade projelerini tamamlamaya yatkındırlar. Bu insanlar iyi çalışanlardır, ve zihinlerini işlerine ve işle alakalı şeyleri geliştirmeye verirler. Doğaları gereği mükemmeliyetçidirler. Başak’taki Merkür aynı zamanda el becerisi verir, aktif ve atik bir zihinle birlikte. Kendilerine ve başkalarına karşı aşırı eleştirel olma eğilimi gösterebilirler.

Terazi

Bu insanlar genellikle konuşmalarında kibardırlar. Terbiyelidirler ve genel olarak tartışmalardan hoşlanmazlar. Başkalarının fikirlerinden etkilenebilirler. Sistemli ve metotludurlar, ve bir karar vermeden önce bir durumun her tarafına ve açısına bakmayı tercih ederler. Bunun yüzünden, bazen kararsızlığa yatkınlıkları olabilir. Hükümlerinde objektif ve tarafsızdırlar, zira adalete ve eşitliğe değer verirler. Kaba, bayağı, gürültülü veya ağzı bozuk konuşmalar onları iter. İncedirler ve iyi terbiyeye değer verirler; sadece kendilerinde değil, başkalarında da. Bu insanlar genellikle seslerini yükseltmezler, zira kendilerini ifade ederken sakin ve aklı başında olmaya eğilimlidirler. Romantizm ve ilişkiler hakkında hayal kurmaya yatkın olabilirler, bu sıklıkla akıllarındadır.

Akrep

Akrep’teki Merkür odaklanma yeteneği ve büyü yapmada doğal bir yetenek verir – arzuları ve iradeyi odaklamada. Bu insanlar imgeleme yapabilme konusunda yeteneklidir. Meditasyon bu insanlara daha kolay gelebilir. Keskin, delici bir zihinleri vardır ve doğaları gereği ketum ve kiniktirler. Doğal olarak sezgileri güçlüdür ve araştırmada ve dedektif işlerinde harikadırlar. Yüzeysel bilgilerle tatmin olmazlar; bunun yerine bir şeylerin derinlerini irdelemeyi, başkalarının sırlarını keşfedip bilmeyi severler. Bir konuda bir şeyi akıllarına koydukları zaman, hiç kimse onları aksine ikna edemez. İnançlarına ve fikirlerine duygusal olarak bağlıdırlar. Entelektüel olarak toplum kurallarına uymayan insanlardır. İnançları sıklıkla alışılmışın dışında ve kendilerine hastır, ve mantığa dayalı hiçbir akılcı argüman fikirlerini değiştirmeyecektir. Ya ne düşünüyorlarsa ve hissediyorlarsa onu söylerler, ya da sessiz kalırlar. İletişimlerinde sadede gelmeyi severler, ve bu yüzden sıklıkla incelikten yoksundurlar. Zihinleri ara sıra cinsellikle ilgili düşüncelere saplantı yapabilir.

Yay

Bu insanlar sıklıkla her şey konusunda çok meraklı ve ilgilidirler. Öğrenmekten, çok sefer de informal [okullarda, enstitülerde olmayan, gayriresmi] öğrenmeden zevk alıp değer veren, hayat boyu öğrenci, öğrenici olan insanlardır. Bu insanlar doğaları gereği iyimserlerdir, çizelgelerinde Satürn’e güçlü açılar veya bir Oğlak odağı yoksa. Yay yabancı halkların, toprakların ve yolculuğun burcu olduğundan, bu insanlar sıklıkla başka dilleri öğrenme yönünde yeteneklidirler. Konuşmayı ve iletişim kurmayı çok severler, özellikle de bildiklerini paylaşabildikleri zaman. İleri görüşlülük ve ihtiyat onlar için çok önemlidir. Geleneklere değer vermelerine karşın dogmayla endoktrine edilmeyi sevmezler. Konuşmalarında çok samimi, dürüst, doğrudan ve sadede gelmeye odaklıdırlar. Bu yerleşim öğretme, konuşma, yazma ve iletişimin her şekli, ve üniversiteler gibi yüksek öğrenim enstitülerinde herhangi bir iş için iyidir.

Oğlak

Merkür’ün Akrep’te olduğu gibi, Merkür’ü Oğlak’ta olanlar da zihinlerini uzun süre odaklama yeteneğine sahiplerdir. Sabırlı ve sebatlı insanlardır. Kötümserliğe eğilimleri olabilir ve bu insanlar idealist değil, realisttirler. Pratik, tecrübeyle sabit olanı ararlar. Çevrelerini gözleyicidirler, ve çok az şey dikkatlerinden kaçar. Oğlak’ta Merkür saf değildir. Bu yerleşim çizelgelerinde öne çıkan bir Balık veya Neptün olan insanlara çok yardımcıdır, zira Oğlak’taki Merkür kişiyi gerçekçi ve pratik tutar ve kişinin dolandırıcılığa kurban gitmesini veya bir şekilde aldanmasını, gözünün boyanmasını zorlaştırır. Bu insanlar konuşmadan önce düşünen ve doğal olarak çok konuşkan olmayan insanlardır. Utangaç olabilirler ve sadece yakın olduklarıyla konuşmayı tercih edebilirler. Sahip oldukları her bilgiyi pratik bir şekilde uygulamaya döküp kullanmayı severler. Sadece bilgi uğruna bilgi, genellikle onlar için değerli değildir. Bilgi sadece pratik bir şekilde kullanılabilirse önemlidir. Bilgilerine ve zekalarına güvenleri eksik olabilir, başkaları kadar çok şey bilmediklerine inanabilirler.

Kova

Bu insanlar düşüncelerinde yeniye, geleceğe, orijinal olana bakarlar. Doğaları gereği isyankardırlar ve var olan şartları değiştirmeyi ve yeni reformlar yapmayı amaçlarlar. Geleneklerden sıkılırlar, özellikle de bu gelenekler kanıtlanmış gerçeklerle çelişiyorsa, ve bu insanlar doğal olarak mucit ve yenilikçidirler. Zihinleri aktiftir ve bir düşünceden diğerine sıçrayabilir. Sıklıkla, bu insanların elektronik aksamlarla ve bilgisayarlarla çalışma ve anlama yetenekleri vardır, aynı zamanda da bilim ve matematik konusunda. Sıklıkla insanlığı iyileştirmeye ve aynı zamanda da okült/ruhani ilimlere ve astrolojiye ilgi duyarlar. Eşsiz olma yetenekleri vardır, ve çok orijinalliğe ve yaratıcı yeteneğe sahiptirler.

Balık

Bu insanlar güçlü bir hayal gücüne sahiptir, hayal kurma eğilimiyle birlikte. Parlak ve yoğun düşünceleri olduğu için, bu insanların imgelemeye yetenekleri vardır. Aynı zamanda doğaları gereği sezgileri çok güçlüdür. Sıklıkla düşüncelerini, fikirlerini ve görüşlerini içgüdülerine ve sezgilerine dayandırırlar. Balık da İkizler gibi çift doğalı bir burç olduğu için, bu insanlar bir konuda karar vermekte çokça sıkıntı yaşayabilirler, Merkür’ü İkizler’de olan insanlardan bile daha çok. Balık zayıf bir burçtur. Bu insanlar, sıklıkla inançları ve fikirleri daha güçlü olan insanlar tarafından kolayca etkilenirler, farklı bakış açıları arasında gidip gelebilirler, ve gerçekten neye inandıkları konusunda sıkı bir duruşa sahip olmakta zorluk çekebilirler. Merkür’ün Oğlak’ta olduğundaki gibi, Merkür’ü Balık’ta olan insanlar başkalarıyla iletişim kurarken ve/veya çok sayıda insanın önünde konuşmaktan çekinip utanabilirler. Bu insanlar çok yaratıcıdırlar, harika bir hayal güçleri vardır ve müzik, dans, şiir, ressamlık ve oyunculuk gibi sanatlara yetenekleri vardır. Güçlü hayal güçlerinin kontrolden çıkmasına, ve uyuşturucu/alkol bağımlılığına düşmeye karşı önlem almalıdırlar; zira Balık zayıf bir burçtur, ve nadir durumlarda gerçeklikle temas kaybı olabilir.

EVLERDE MERKÜR

Birinci Evde

Merkür’ün birinci evde bulunması, her şekilde iletişime güçlü bir vurgu verir. Bu insanlar aynı zamanda doğal atletler olabilir, özellikle de Mars çizelgede öne çıkıyorsa. Bu yerleşim el becerisi ve atiklik yeteneği ve kıvrak zekalı, uyanık bir mizaç verir. Neredeyse her şeyin farkındadırlar ve çevrelerinde olup biten çok az şey dikkatlerinden kaçar. Bu insanlar konuşkandırlar ve yazmayı severler. Bu yerleşime sahip çoğu kimsenin ortalama üstü zekası vardır. Bu insanlar entelektüel olarak rekabetçi ve tartışma ve münazarada yetkindirler. Bu insanların kendilerini sözlü olarak ifade edebilmeleri çok önemlidir. Bu insanlar öğrenmekten zevk alırlar, ve meraklıdırlar. Çapraz bulmaca ve başka kelime oyunları gibi entelektüel oyunlar bu insanların hoşuna gider.

İkinci Evde

Bu insanlar paralarını kitaplara, videolara, DVD’lere, bilgisayar yazılımlarına, eğitime ve öğrenmeye harcamayı severler. Bu, yazarlar ve yaşamlarını iletişimle kazanan herkes için harika bir yerleşimdir. Bu insanlar nasıl para kazanacaklarını bilmeye dair yeteneğe sahiplerdir, örneğin hisseleri analiz etmek ve aynı zamanda da herhangi bir zamanda neyin sattığını bilmek gibi. Bilgilerini ve zekalarını para kazanma yönünde kullanırlar.

Üçüncü Evde

Merkür, üçüncü evde evindedir. Sıklıkla, bu insanlar ortalama üstü zekaya sahiptir. Çok konuşkandırlar ve her tür iletişime ilgileri vardır. Çizelgesinde İkizler/Başak ve/veya Merkür vurgusu olan bir kardeş olabilir. Sıklıkla telefonlarını çok kullanırlar, aynı zamanda da yazmaya çok vakit ayırırlar. Bu insanlar sıklıkla, sürekli koşturmaca içinde olan kişilerdir ve yerinde duramayan insanlar olabilirler. Bu yerleşimde her tür iletişim için yetenek vardır. Yetenekli konuşmacı, yazar ve öğretmendirler.

Dördüncü Evde

Sıklıkla, kişinin annesinin çizelgesinde güçlü bir İkizler/Başak ve/veya Merkür vurgusu vardır. Evin içinde eğitim ve öğrenme önemli bir odak olabilir, özellikle de büyürken. Ebeveynler eğitimli olabilir, ve hatta evin içinde kütüphane veya başka eğitimsel kaynaklar olabilir. Bazı durumlarda, ikamet yerinde sık değişimler olabilir, hatta karavan gibi dinlence taşıtlarında ve/veya göçebe hayatı sürme gibi şeyler olabilir, zira Merkür hareketle ilgilidir. Evin içinde çokça iletişim meydana gelir. Bu insanlar evlerinden çalışıyor bile olabilirler, evin bir kısmında kendi ofisleri olabilir.

Beşinci Evde

Bu insanların sıklıkla entelektüel çocukları, veya çizelgesinde güçlü bir İkizler/Başak veya Merkür vurgusu olan çocuğu olabilir. Bu kişinin çocukları sıklıkla ortalama üstü zekaya sahiptir. Bu insanlar harika senaristlerdir, tiyatro/sinemaya yetenekleri vardır ve rekreasyon için puzzle’lardan ve entelektüel oyunlardan zevk alırlar. Bu öğretmenler için harika bir yerleşimdir, zira beşinci ev çocukları yönetir ve Merkür de iletişimin her şeklini yönetir ve eğitmenlik yönünde yetenek verir.

Altıncı Evde

Bu yerleşim, kişinin işi için devamlı etüt ve öğrenmenin gerekli olduğuna işaret edebilir, örneğin sürekli olarak yeni bilgilere yetişip güncel kalmak zorunda olan bir doktor gibi. Bu insanlar mükemmeliyetçilerdir, ve aşırı çalışmaya yatkınlıkları olabilir. Merkür’ün üçüncü evde olduğundaki gibi, Merkür altıncı evde de evindedir. Bu insanlar harika işçi ve çalışan olurlar. Bu insanlar işlerine değer verirler ve sıklıkla, başkalarının gözünden kaçan detaylara dikkat ederler. Her tür iletişim bu insanların yaptığı işte ön plandadır. Başak yücelmedeyse, kişi nevrotik bir tertip düzen meraklısı olabilir. Bazı durumlarda sinir bozuklukları, konuşmayla ve/veya görme/duymayla ilgili problemler olabilir. Bu ihtimal için Merkür ile çizelge yöneticisi arasında dar bir açı olup olmadığına bakın. Bu insanlar temizliğe, sağlığa, hijyene ve organize olmaya değer verirler. Bu insanların görev duygusu güçlüdür. 

Yedinci Evde

Daha genç veya entelektüel bir partnerle evlilik olabilir. Partnerin çizelgesinde güçlü bir İkizler/Başak veya Merkür vurgusu olabilir. Romantik ilişkilerde açık ve özgür iletişim, bu insanlar için çok önemlidir. Yedinci evlerinde Merkür olan insanlar, genellikle iletişim kurabildikleri ve kendilerini destekleyen bir partnerleri varken en iyi hallerindedirler. Bir evlilik partnerinde zekaya ve bununla birlikte iyi bir eğitime değer verirler. Entelektüel tipler bu insanları tahrik eder.

Sekizinci Evde

Bu insanlar sıklıkla güçlü, odaklı zihinlere sahiptir. Ölülerle iletişim kurma yönünde yetenekleri ve güçleri vardır, bununla birlikte ruhaniyet ve okültün başka her tür alanında yetenekleri. Bu insanlar ketum olmaya yatkındır ve araştırma işleri yapmaktan zevk alırlar. Ölüm geldiği zaman, solunum bozukluklarından veya sinir sistemi bozukluklarından gelebilir. Bu insanlar kin tutar ve gizlice intikamlarını planlarlar. Bu yerleşime sahip birçok insana telepati kolay ve doğal gelir. Başkalarının sırlarını ve onları güden dürtülerini, onları devindirici ve fişekleyici nedenleri ortaya çıkarmayı severler; ancak kendi düşünce ve motivasyonlarını çok az belli ederler, zira doğal olarak ketumdurlar. Bu yerleşime sahip insanlar kara büyüye ve zihnin ve ruhun başka ruhani uygulamalarına gelince doğuştan yeteneklidirler. Cinsel tatmin sıklıkla, cinsel ilişkinin fiziksel eyleminin yanında, bu insanların aynı zamanda da zihinlerinin uyarılmasından gelir. Bu insanlar cinsellik hakkında oldukça sık düşünmeye yatkın olabilirler. Merkür’ü sekizinci evde olan insanlar çok az şeyi gözlerinden kaçırırlar. Etrafında olup biten şeylerin farkında olup bunları izlerler. Ruhaniyet, saklı gizemler ve okült onları büyüler.

Dokuzuncu Evde

Birçok öğretmen, üniversite profesörü, filozof ve yayımcı bu yerleşime sahiptir. Bu insanlar yolculuk yapmayı çok severler ve yabancı halklar ve kültürler onları büyüler. Din hakkında konuşup yazabilirler. Etüt ve yolculuk yapmaya çekilirler ve dünya hakkında bir şeyler öğrenmekten zevk alan, ömür boyu öğrencidirler. Bu insanlar başkalarını eğitmek ve ilham vermekte harikadırlar. Merkür’ü dokuzuncu evde olan insanlar kolay sıkılırlar ve rutinleri veya tek bir yerde fazla uzun süre kalmayı sevmezler. Çizelge şekli bohça gruplaşmasında değilse geniş çeşitlilikte ilgi alanları olabilir.

Onuncu Evde

Bu insanlar sıklıkla gazeteci olabilir, yazar olabilir, medyada veya kapsamlı bir şekilde iletişime ihtiyaç duyan alanlarda çalışır. Baba entelektüel olabilir ve/veya çizelgesinde güçlü bir İkizler/Başak veya Merkür odağı olabilir. Kariyerlerini planlarlar ve bu kariyer için gerekli olan eğitime ihtiyaç duyarlar. Merkür’ü onuncu evde olan kişiler sıklıkla güçlü konumlarda olan kişilerle, yazarlarla ve haberleşme ve iletişimde çalışan başkalarıyla iletişim kurarlar. Başka kariyer olasılıklarının arasında yayıncılık [dokuzuncu evle birlikte], matbaacılar, konuşmacılar, satıcılar, bilgisayarlarla çalışan kişiler [özellikle de iletişim açısından], telekomünikasyon ve ulaşım vardır. Bu insanlar sıklıkla entelektüel olarak görülür ve hatırlanır.

On Birinci Evde

Bu yerleşime sahip insanların arkadaşları sıklıkla daha genç olabilir, entelektüel olabilir ve/veya çizelgelerinde güçlü bir İkizler/Başak veya Merkür odağı olabilir. Bu insanlar iletişime ve eğitime yoğun bir odağı olan grupların parçası olmaktan zevk alırlar. Öğrenmekten zevk alırlar. Hemen hemen her konuda iletişim kurabilecekleri zeki arkadaşlar ararlar. Arkadaşlar sıklıkla entelektüel bir doğada, benzer ilgi alanlarına sahiptirler. Bazı durumlarda, kişinin bir kardeşi aynı zamanda en iyi arkadaşı da olabilir.

On İkinci Evde

Bu insanlar Demon’larla, ruhlarla ve başka varlıklarla iletişim kurma konusunda üstün bir yeteneğe sahiptirler. Astral görü sıklıkla iyi gelişmiştir, ve ruhani varlıkları da görebilirler. Bu yerleşim medyumlar için yararlıdır. Bu insanların aldıkları kararlar sıklıkla mantığa ve akılcılığa değil, hislerine ve sezgilerine dayalıdır. Merkür’ün 12. Evde olmasıyla, ya kasten, ya da kazara sırları ortaya çıkarmaya eğilim vardır. Bazı durumlarda nevrotiklik, akıl hastalığı ve öğrenme bozuklukları, okuma sorunları veya başka zihinsel engeller olabilir, özellikle de Merkür gerilemedeyse. Bu insanlar doğuştan evhamlıdırlar, ve tek bir şeye odaklanmakta sorun yaşayabilirler, zira sıklıkla aktif zihinlerinden birçok farklı düşünce geçmektedir. Detaylı işler için ortalama üstü bir yeteneğe sahiptirler, planlama ve organizasyon için de. Başlangıç çizgilerinde İkizler ve Başak olan evlerle talihsizlik veya problemler olabilir.

MERKÜR AÇILARI

Merkür/Venüs

Şiir yazma, şarkı sözü yazma, hoşa giden sözel ifade ve kişisel cazibe yönünde güçlü bir yetenek vardır. Bu yerleşimle doğan çoğu insanın sanatsal yeteneği ve bir güzellik algısı vardır. Çirkinlik ve ciddi anlamda nahoş her şeyi, bu insanlar üzerinde çok negatif ve derin, uzun süreli etkilere sahip olabilir, Merkür/Neptün ve Venüs/Neptün açısına sahip kişilere çok benzer bir şekilde. Bu açı şarkıcılar için iyidir, ve doğal olarak güzel bir ses verir. Birçok besteci ve şarkı yazarı bu açıya sahiptir. Bu insanlar tatsız, sevimsiz şeyleri pozitif bir şekilde nakletme yeteneğine sahiptirler ve harika uzlaştırıcıdırlar. Bu açı kişiyi sosyal yapar.

Merkür/Mars

Bu kişinin dili uzundur. Sıklıkla kinayelidirler, keskin bir zeka ve nüktedanlığa sahip olmakla birlikte. Mizah anlayışı sıklıkla karanlık, iğneli ve isabetlidir. Tartışmada ve münazarada harikadırlar. Çok açık sözlü olup, asla nutukları tutulmaz ve sıklıkla başkalarıyla tartışma başlatırlar. Bu açıya, özellikle de birleşim, kare ve karşıtlık haliyle sahip olan insanların, başkalarının zayıflıklarına kilitlenme yeteneği vardır, ve kışkırtıldıkları zaman bunu sözlü çatışmalarda kullanırlar, bu her kimi rencide edecekse etsin. Bu insanlar iletişimlerinde direkt sadede gelirler, dobradırlar ve sıklıkla patavatsızdırlar. Bu muhabirler, gazeteciler ve başkaları için harika bir açıdır, zira sözel saldırganlık verir.

Merkür/Jüpiter

Bu insanlar sıklıkla iyi eğitim elde ederler, ve ömür boyu öğrencidirler. Konuşkan ve entelektüellerdir, yolculuktan zevk alırlar ve mizah anlayışları vardır. Bu açı kişiyi bir şeyleri abartmaya yönlendirir, ve bu açıya sahip insanların sıklıkla büyük fikirleri vardır. Bu insanlar aynı anda birçok farklı konuyu etüt edebilirler, zira çok çeşitli ilgi alanları vardır [çizelge şekli bohça gruplaşmasında değilse]. Merkür/Jüpiter açısına, özellikle de sert açılara sahip insanlar oldukça konuşkandırlar. Sıklıkla çok bilmişlerdir ve durum ne olursa olsun haklı olduklarına inanırlar. Bu yerleşim konuşma becerisi verir, başkalarına iletişimleri aracılığıyla ilham verme yeteneğiyle birlikte. Sert açılar sıklıkla yaşama geniş çaplı yolculuk getirir.

Merkür/Satürn

Bu yerleşim kötümserliğe, depresyona ve evhama yatkınlık verir. Sıklıkla kişinin eğitimi yarıda kalmıştır veya bir açıdan yetersizdir. Bu insanlar öğrenme ve etüt etme konusunda çalışkan ve titizdirler. Mizaçları gereği şüphecidirler ve sıklıkla hayatın sadece olumsuz taraflarını görebilirler. Bazı durumlarda duyma, görme ve iletişimle ilgili sorunlar olabilir, ancak kişi bunu onaylamak için çizelgedeki başka faktörlere bakmalıdır. Bu insanlar doğal olarak evhamlıdırlar, ve gelecekle ilgili kaygılı olma eğilimindedirler. Sıklıkla İkizler ve Başak tarafından yönetilen evlerin ve Merkür’ü barındıran evin meselelerinde sorunlar vardır.

Merkür/Uranüs

Bu açıyı dahilerin çizelgelerinde gördüm, yani IQ’nun 180 üzeri [olağanüstü zeka] olduğu durumlarda, ki bu da milyonda bir gibi bir şey. Bir durumda, Merkür/Uranüs açısı [tam kare] Yükselen/Alçalan ekseniyle aynı derecede hizalanmıştı, ve başka bir durumda da, açı tamdı ve çizelge yöneticisiyle aynı derecede hizalanmıştı. Uranüs, Merkür’ün üst oktavıdır. Bilimlere, matematiğe ve her tür gelişmiş düşünce/etüt alanına doğal bir yetenek vardır. Fikirler orijinaldir ve sıklıkla zamanının çok ötesindedir. Bu açı neredeyse her zaman üstün zeka ve bununla birlikte isyankar bir doğa verir. Yeni ve sıradışı olan şeyler bu insanları büyüler. Bu insanlar kolay sıkılmaya eğilimlidir ve sinirleri gergin bir mizaca sahip olabilirler.

Merkür/Neptün

Bu insanlar harika yalancıdırlar, ve nadir durumlarda, Neptün önemli bir konumdaysa ve çizelgedeki diğer faktörler bunu destekliyorsa, gerçekleri yalanlardan ayırt edememe ve patolojik yalancılığa eğilim olabilir [ancak bu çok yaygın değildir]. Bazen sırlar yanlışlıkla ortaya çıkarılır. Zihin dağınıktır, kişinin kafası da dağınıktır ve odaksız bir şekilde sık sık hayal kurmaya meyillidir. Merkür/Neptün açıları, kişinin odaklanmasını zorlaştırır. Yalancılığa yatkınlık olabilir, ve bu açı sıklıkla hırsızların çizelgelerinde görülür. Bu insanlar kaypak ve aldatıcı olabilir, özellikle de Neptün öne çıkıyorsa. Merkür/Neptün açıları psişik yetenek ve telepatik iletişim için yetenek verir. Bu insanlar müziğe ihtiyaç duyar ve müziğe aşkları vardır. Zihinlerini dengelemek ve sinirlerini sakinleştirmek için sevdikleri müzikleri dinlemeye ihtiyaçları vardır.

Merkür/Plüton

Bu insanlar başkalarının işine burunlarını sokmayı severler, zira doğuştan meraklıdırlar. Bu yerleşim konsantre olma yeteneği bahşeder, ve maji çalışmaları için harikadır. Bu insanlar çok güçlü ve delici zihinlere sahiptir. Bu insanların bir şeyleri soruşturmaya yeteneği vardır ve gizemleri ve esrarlı şeyleri çözmeyi severler. Doğal olarak güçlü iradeye sahiptirler ve birçoğunun sadece düşünceleri ve duyguları aracılığıyla başkalarına hükmetme yeteneği vardır, özellikle de Merkür ve Plüton birbirlerine dar bir orb ile sert açıdaysa. Bu, büyücüler/majisyenler için en iyi açılardan biridir.

 

Gezegenler: Burçlar, Ev Pozisyonları ve Açılar

 

 

“Merkür: Burçları, Evleri ve Açıları” hakkında 2 yorum var

 1. Esenlikler,birkaç sorum var ve cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

  Her ne kadar psişik o kadar kapalı olsamda yazanlara göre Merkürüm 12. Evde fakat şimdi bunun negatif yönü var bende şimdi bunu düzeltmeye çalışsam olumlu yanlarını etkilermi, yani bunun için ayrı olumlama eklemem gerekir mi ?

  Tanrıların mühürlerini bastırmamızı veya çizmemizi söylediniz,ters tevrat ayinlerini telefondan yapıyoruz,mührü ekrana versek tam ekran tanrılara saygısızlık mı olur ?

  4 değerli rahip ve rahibelerimiz,yanılmıyorsam tanrıların üzerindeki dünya üzerindeki lanetlerini enerji çalışmalarıyla kaldırıp orjinal görünüşlerine geri döndürmüşler fakat benim anlamadığım hitler zamanında aynı gelişmiş rahipler ve rahibeler var, neden o zaman yapılmamış bu enerji çalışması tabiki keyfi değildirde merak ettim.

  1. Esenlikler,

   Hayır, bu konuda büyü yaptığınız zaman Merkür’ünüzün sadece zayıf yanlarının geliştiğini/güçlendiğini/süblimleşip pozitif hale geldiğini olumlamanız yeterlidir, zaten güçlü olan yanlarınıza dokunmayın.

   Saygısızlık olmaz, ama düşük efor olur. Elinizde iyi saklayacağınız fiziksel bir kopya da olmasını öneririm.

   Hitler zamanında zaten tüm dünyayı kasıp kavuran bir savaş var. Siz sanıyor musunuz ki bu (veya başka herhangi bir) savaş sadece fizikseldi? Unutmayın, hiçbir savaş topla tüfekle kazanılmaz, kaybedilmez de. Tüm savaşlar ruhanidir, belirleyici faktör enerjidir. Dolayısıyla o zamanlardaki ustaların deyimi yerindeyse eli çok doluydu. Ama onların soylu emekleri de bize çokça zaman ve özgürlük kazandırdı. Bugün bu konuları nispeten özgürce, kafamız kesilmeden konuşabiliyorsak bu Hitler’in ve yanındaki Yoldaşlarının, bizim öncülerimizin bizim için açtığı yol sayesindedir. Bundan istifade edip bu yolu sonuna kadar yürümek, düşmanın yolunaysa taş koymak, hatta bu yolu darmadağın etmekse hem öncülerimize, hem de ardımızdan geleceklere boynumuzun borcudur.

   İyi geceler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir