Tanrılarla Deneyimler: Deneyim Düzeyleri

Bu metin, Joy of Satan Yüksek Rahibi Hoodedcobra666’nın forumlardaki yazısından çevrilmiştir.

 

Kişi meditasyona yoğunlaşmaya başladığında Tanrılarla iletişim kurmak ve onları daha fazla anlamak istemesi sıklıkla karşılaşılan bir durumdur. Neticede bu tamamen doğal ve çok önemli bir şeydir ve kişinin kendini onlara yaklaştırması gereken şey de bu olmalıdır.

Genel bir kural gereği, iletişimin ve görmenin “türleri” ve çeşitleri bulunmaktadır.

Bunun çok temel bir seviyesi fantazilere ya da imgelemeye dayalı etkileşimlerdir. Bu özel durumda, kişi bir fanteziye kapılabilir ya da Tanrıların [kendileri tarafından yaratılan, yine de bazı insanlar bunun böyle olduğunu anlayamıyor] vizyonlarını görebilir, ancak bunlar hiçbir şey ifade etmez.

Bu seviyedeki bazı şeyler zihinsel temelli ve hatta kimi durumlarda faydalı olsa da, bunlar deneyimin temel türleri değildir. Bu temel seviyenin gerçekten işlevsel olduğu ve yanılsama olmadığı durumlarda, kişi burada Tanrıların herhangi bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde var olduğunu anlamaya başlayacaktır, aynı zamanda daha küçük varlıkları veya şeyleri de içeren Demonlar gibi, kişi kuşkusuz şekilde onların varlıklarını anlamaya başlayacaktır.

Ortak nokta, bu deneyimleri yaşayanların genellikle ya hiç değişmedikleri ya da çok az değiştikleri, birçoğunun bunu çok ileri taşıdığı ve hatta belki de çok kuruntulu bir egoyla yanlış bir şekilde değiştiğidir. Burada gidilmemesi gereken çok da uzak olmayan olumsuz yol, bir insanın içindeki çok sayıda üzerinde durulmamış ihtiyaçlara dayanan tamamen deliliğe veya çocukça hayal gücüne götüren yoldur.

Görmenin ikinci seviyesi, kişinin gerçekten başarılı bir şekilde çağırma yapması ve enerjileri hissetmeye başlaması ve Tanrılar için bir “his” elde etmesidir. Temel alametleri ve işaretleri anlamak da bunun bir parçasıdır.

Bu seviye küçümsenmemelidir. Kişinin hayatında bazı zamanlarda bile deneyimlemiş olması bile son derece yetkin ve çok özel bir başarı seviyesidir. Yine de bunun bir son olduğu düşünülmemelidir, çünkü bu bir son değildir.

Bu hislerin gücü değişken olabilir, ancak kişi Tanrı ile iletişime geçtiğini anlayacaktır. Tanrıların bir çağırma yaptıklarında dikkatlerini birine çevirmeleri epey sık rastlanan bir durumdur, ancak güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü Tanrı’nın tam anlamıyla tezahürü mümkün değildir.

Aslında üçüncü neden çok güçlü bir tezahürdür. Bu olaylar kişinin hayatının akışını değiştirebilmektedir ve kişi bu olaylara neden olmaları için Demonları çağıramaz ya da onları zorlayamaz. Tanrılar bunu kendi rızalarıyla yaparlar.

Şeytan Babanın birçok geçmiş yaşamdan gelen müritleri bunları deneyimleyebilirken, daha yeni kişiler yukarıdakilerden daha fazlasını deneyimleyebiliyor ve bu bir yaşamın gidişatını değiştirebiliyor. Bunlar bir kişi ya da bir ruh olarak değişiminizi büyük ölçüde hızlandırabilir. Bunların “fazla” olmasına gerek yoktur, yine de bu olaylar çok önemli ve oldukça etkili olacaktır.

Bir deneyimi geçerli, geçersiz ya da “aralarında” bir yerde değerlendirmenin birçok yolu vardır. Böyle bir değerlendirmenin yapılabilmesi için birçok faktör söz konusudur, ancak yalancıların faktör uydurmasını önlemek için bunlar paylaşılmayacaktır. Ancak bunlar eksikse, bu gerçekleştirilemez.

Uygulayıcılar burada ne denilmek istendiğini ilerledikçe daha iyi anlayabileceklerdir.

Son olarak, dördüncü seviye tanrıları gerçekten görmek, gerçek veya nihai astral projeksiyonda veya istemsiz astral projeksiyonda veya bedenlerinizin belirli katmanlarında tanrılarla karşılaştığınız zamandır.

Bunların, kişinin bu konuda ne söylemek istediğine ya da ne gördüğüne bağlı olarak belirlenmesi ve geçerliliklerinin bunlara göre değerlendirilmesi de mümkündür. Bu çok nadir rastlanan bir durumdur. Uydurulması ya da taklit edilmesi mümkün değildir.

Bu seviyede, söz konusu Tanrı veya Demon’la buluşma o kadar güçlüdür ki, bir ruhu tüm varlığı boyunca etkileyebilir. Bu iletişim seviyelerine ulaşabilmek için kişinin Tanrılar için çok değerli olması ve çok arınmış ve yücelmiş bir kimse olması gerekir. Bu seviyeye ulaşmak bazen ömürler gerektirebilir. Buna asla “kendiliğinden” ulaşılmaz.

Bu temas ile beraber mucizevi olaylar gerçekleşebilir, örneğin kişinin daha önce sahip olmadığı güçleri, kutsamaları veya diğer kabiliyetleri kendiliğinden kazanmış olması gibi. Kişinin başka bir dili kendiliğinden konuşmaya başlaması – ya da birdenbire o dili çok iyi anlamaya başlaması, beklenmedik bir müzik dehası geliştirmesi, dönüşü olmayan kapsamlı ani ruhsal ilerleme kaydetmesi ve sıradan ya da “mümkün” olanın çok daha ötesinde başka pek çok şey olabilir. Muhtemelen bunlar meditasyonun bir eseri olarak meydana gelecektir ama ani olabilir ve kişiye bunların gerçekleşeceğinin asla söylenmeyeceği gibi, bu konu için herhangi bir fikri de olmayacaktır.

Dünyanın şu anda sahip olduğu çok zayıf ruhların ve feshedilmiş varlıkların doğası gereği, bu tür bir temas çoğu insanı tamamen delirtecektir, bu sebeple çok nadir görülür, bu çünkü küçük bir ampule aniden sınırsız güçte bir elektriğin verilmesi gibi bir şeydir. Bu yüzden “imkansızın” sınırındadır.

Son bir not niteliğinde, kişinin içindeki ruhun temizlik ve saflık derecesi, kaliteli iletişim söz konusu olduğunda belirleyici unsurdur. Tanrılar, içleri cürufla dolu kirli ya da murdar insan ruhlarından hoşlanmazlar. Bu yüzden, özellikle yabancılar “Demonoloji” ile ilgilenmeye başladıklarında, anında çağırmaya çalıştıklarında negatif enerjileri yollarına çıkabilir veya hiçbir sonuç elde edemezler ya da güçlü bir “Hayır”a işaret eden bir deneyim yaşayabilirler.

Buna ek olarak, Tanrılar, sorgulama yapan kişi ya da kişileri gözlemlemeleri için kendilerine eşlik eden Lesser Demon varlıklar da gönderecek ve onları kontrol edeceklerdir.

Çoğu davette, bunlar sorgulayan tarafın durumuna, gerçek güç seviyesine, farkındalığına vb. bağlı olarak kendilerini ortaya çıkacaklardır.

Eğer kişi murdar ya da çok kötüyse [ahlaken değil ama ruhani ilerlemeden mahrumsa], kişinin kendini toparlaması, ilerlemesi vs. için zorlayıcı bir mesaj gönderebilir. Bir güvenlik gibi, birisinin Tanrı’ya ulaşmasına izin vermezler.

Bunu yok edebilmek için için Spiritüel çalışmaları ve Spiritüel Satanizm’i gerçekten ciddiye almak gerekir. “Ruhen fakir durumdakilerin cennete ulaşacakları” şeklindeki yalan vaazların tersine, durum gerçek evrende bunun tam tersidir.

Kişi ruhen ne denli fakirse, kesinlikle “cennete” ulaşamayacak ve tekrar tekrar reenkarne olup yeryüzünde de son derece işlevsiz olacaktır.

Tanrılar, kendileri tarafından “bilinen” saygın kişiler onlarla iletişime geçerse, “Koruma” göndermek bir yana dursun, bir Demon göndermeye dahi daha az meyilli olacaklardır. Bu “bilgi” yalnızca kişinin bilgisini içermekle kalmaz, kişiye varlıkla bağlantı kurduran ve uygun bir alıcı hâline getiren diğer birçok parametreyi de kapsar.

Kalpten bir Spiritüel Satanist’i ilgilendirmeyen bir notla kapatmak arz ederse, eğer Tanrılar bu amaçlardan daha farklı olarak aşırı derecede olumsuz veya kötü insanlar tarafından çağrılırsa, ki bu kategoride düşmanın veya Yahudilerin saçmalıklarını takip edenler de mevcuttur [evet, bunu yaptılar ve birçoğunun “denemesinin” tek sebebi yalnızca başarısız olmaktır], pek çok zaman oldukça az tolerans sahibi Demonlar olan korumaları yollarına göndereceklerdir.

Bu durum, genellikle hevesli büyücüler ve sadece bir şeyleri suistimal etmek isteyen diğer kişiler için geçerli olacaktır. Kozmik düzeni şiddetle ihlal etmesinden ötürü, bu kişilerin ödemesi gereken büyük bir bedel olacaktır. Pekâlâ birçoğu bunu umursamaz ve bu düzeni ne ölçüde bozacakları da hak ettikleri cezayı belirleyecektir.

-Yüksek Rahip Hooded Cobra 666

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir