Tanrıların Mesajları Nasıl Yorumlanıp Anlaşılabilir

Bu yazı, Yüksek Rahip Hoodedcobra666’nın forumlardaki vaazından çevrilmiştir.

 

Bazı SS’ler; çoğu zaman iletişimde, Tanrıları anlamada, iradelerini yorumlamada, veya daha basit tabirlerle Tanrılarla daha düz bir şekilde ruhani iletişim kurmada sıkıntı yaşıyorlar.

Bu problemler düşmanın araya girmesinden tutun, doğal astral iletişim kanallarının parazitlenmesine kadar uzanabilir. Ancak yine de insanların pek de umursamadığı gözden kaçırılan bir detay var. Bu problem de kişinin kendisi ve kendi iç dengesiyle ilgili.

Joy of Satan websitesinde, Yüksek Rahiplerin yazılarında, Demon’larla nasıl iletişim kurulabileceği üzerine yöntemlere dair bilgiler veriyor. Bunun için birden fazla yol var. Yine de, kişi bunların hiçbirinin tek seferde ve birden işe yaramayacağını bilmeli.

Aslında, bu; gerçekleştirebilmek için zaman, çaba ve alıştırma gerektiren bir hedef. Günümüzde her şey hızlıca yapılıyor ve herkes de sonuçların hızlı gelmesini bekliyor, ancak Tanrılarla olan iletişim, kişinin pratik ve sebatla erişebileceği oldukça önemli bir düzeydedir.

Ayrıca iletişimi gerçekleştirmek için oldukça farklı düzey ve katmanlar da bulunmaktadır. Kişi asla umudunu yitirmemeli ve bu kavrayışa ulaşabilmek adına denemeyi sürdürmeli ve ruhani olarak gelişimini devam ettirmelidir. Bu gelişim sürecinde, kişi sadece ruhani olarak ileriye gitmez. Bunun yanında Tanrıların dikkatini de kendi üstüne çeker. Tanrılar, bizi ruhani olarak gelişip onların düzeyine ulaşmaya çalışırken gördüklerinde, bundan neşe duyup gururlanırlar.

İnsanların yaşadığı ana sorun olarak gözüken şey, kişinin Tanrılarla iletişim kuramamalarından ziyade, Tanrıların önerdiği ve sevk ettiği işleri yerine getirmeye dair olan gönülsüzlük.

Kişinin zihninin bir duruma takıldığı, bir şeyde sabit kaldığı belirli durumlarda, -ki buna dair örnekler de rutinler, yaşam biçimleri, veya ebedi cehalet çukurunda sıkışmış olmaktır,- iletişim oldukça zor bir hâl alabilir. Cehalet, kendimiz dışındaki belirli etkileri bloke eden oldukça büyük bir engele dönüşebilir.

Meditasyon bunu zaman içinde ve adım adım değiştirmemize yardımcı olur.

Kişinin kendi “Zihni”, çoğu iletişim için engel oluşturabilir. Bu yüzden Tanrılar, çoğu zaman mesajlarını işaretlerle veya kehanetin başka türleriyle verirler. Yine de, mesajlar alınsa bile kişi, zihninin yorumlamaya müsait olmayışından ötürü bunları düzgün ve olması gerektiği şekilde yorumlayamayabilir.

Tanrılar biriyle iletişime geçecekleri zaman bunun en uygun yolunu bilirler, buradaki ana sorun ise ruhla, onun temizliğiyle, ve zihnin kendi temizliğiyle ilgili. Zihin derken, burada ayrıca mental yapıyı, zihinsel kısıtlamaları, kişinin kabul etmek istediği veya istemediği şeyleri; kısacası kişinin “zihnini” oluşturan her şeyi kastediyoruz.

Tanrılara yönelmiş bir zihin ve kalp olmadan, veya yüksek bir istek olmadan kişi, Tanrıların iradesini anlamada ve daha arı olan bir ışığın aydınlattığı yola girmede engellerle karşılaşacaktır.

Kalbin yönelmesinden kastettiğimiz, kişinin duyguları ve içsel dürtüleridir – yani, eğer bu girişimin tersi yönde şeyleri sürekli yapıyorsanız, o zaman kendinizi bundan uzaklaştırıyor olacaksınızdır.

Burada verilebilecek bir örnek, kişinin kibirli bir şekilde sabırsızlığından veya küstahlığından kaynaklı olarak bunun hemen şimdi gerçekleşmesi gerektiğine dair duyguları, yoğun korkuları, veya hiçbir şekilde iletişim kuramayacağına dair [depresif] duygularıdır. Bunlardan her biri, hangisi olursa olsun, Tanrılarla iletişimde hatrı sayılır miktarda problemlere yol açabilir.

Zihnin yönelmesiyle kastettiğimiz şey ise, mental programlamalardır, örneğin kişiyi ulaşmaya çalıştığı hedefinden alıkoyabilecek şüphe veya korkular. Bir örnek olarak, kişinin zihni Tanrıların “var olmadığı” düşüncesine takılı hâlde kalabilir, veya “kendisinin en iyisini bildiğini” sanabilir, veya kendisinin zaten über süper bilge olduğu ve bunun gibi başka saçma, delüzyonel yanılgılarla dolu olabilir.

Bu yanılgılar, güçlü bir şekilde Tanrılarla iletişiminize ket vuracak aptalca yanılgılardır. Bu tarz inançlar, iletişimde kısıtlayıcı faktörler olarak boy gösterebilirler.

Bunların her biri kolay gibi görünebilir ve kişi kibirli bir şekilde, şans eseri iletişim kurduğu için veya bazı doğru mesajlar aldığı için bunlardan “muaf” olduğunu düşünebilir, ancak yukarıda yazılanları çözmesi göründüğünden çok daha zordur. Mümkün olsa bile, bu sadece Ruhun ciddi bir gelişimi sayesinde olanaklıdır. Tabii bu ruha zihin ve kalp de dahildir.

Yukarıda anlatılan engeller, büyük oranda dengeli bir canlı ve ruh olmakla birlikte düzeltilebilir. Yine de söylemesi yapmasından kolaydır ve bu sorunlar, bunu açıklamak için sarf edilecek birkaç sözcükten daha karmaşık yapıdadır. Daha belirgin konuşursak, bunun ayrıca ruhun dengesi ve temizliğiyle de ilgisi vardır.

Eğitimsiz ve cahil bir akıl, veya kendini geliştirmek istemeyen bir zihin, Tanrıların mesajlarını doğru düzgün çözümleyemez. Bazı kişiler ne kadar aksini düşünürse düşünsün, bu böyledir. Bir şeyler alınabilse bile, bunlar da parçalı, yarım yamalak, ve doğru anlayıştan uzak olacaktır.

Kendini kandıran birisi olmak yerine öğrenmenin, anlamanın, çözümlemenin yoluna girmek ve tüm bu bilgeliğin üzerinde böylesine bir iletişimin taraflarından birisi olmak, gidilecek uzun bir yol gerektirir. Yine de bu yol, tüm yolların en ödüllendiricisidir çünkü Tanrılar kişiye bir birey olarak gelişmesinde yardımcı olabilir ve onu dönüştürebilir.

Gerçek, doğru ve sağlıklı bir iletişim öncesinde, yukarıdaki sorunlar çözülmelidir. Yukarıdaki sorunları çözmek içinse, gerekli talimatlar Joy of Satan websitesinde verilmiştir, tüm gerekli alet edevatla birlikte.

Yukarıdakiler sadakat ve bağlılıkla uygulanmadığı sürece, kişi yine iletişim sağlayacaktır ancak bu iletişimin dümenini tutup bilgi denizinde yol aldırarak iletişime vardıracak kaptan kişinin kendisi değil; belirsizlik, karmaşa ve diğer benzer güçler olacaktır.

İleri bir gelişmişteki zihin düzeyine yaklaştıkça, iletişim kanallarındaki doğal veya astral parazitlenmeler, hatta düşman müdahaleleri bile ikinci planda kalacak ve kişi her hâlükârda iletişimini gerçekleştirebilecektir. Yine de, şu an içinde bulunduğumuz bu düzlemin aldatıcı doğasından ötürü, kişi düzgün bir rehberlik alabilmek adına, bu karmaşık iletişim içinde neyin Tanrılardan gelen mesaj olduğuna dair filtreleme yapabilmek için ciddi bir değerlendirme yapmalıdır.

Bu iletişimi sağlayanlar içinse, bunu sürdürmeli ve kaybolmasına izin vermemelisiniz. Başka bir deyişle, kişi bu iletişimi devam ettirmeye çalışmalıdır. Bunun bir yolu da duadır.

Ek olarak, bu yeteneği açmak için yapılacak çalışmalar yardımcı olabilirler. Ancak sadece dengeli ve düzenli bir meditasyon programı içinde bunlar yardımcı olabilir, ve ayrıca içsel ölçülülük/aşırıcı olmama da kişiyi dengesizliklerden, davranışsal ve ruhsal hastalıklardan uzak olan gerçek anlayışa vardırır.

İletişimden söz ederken, burada bahse konu tuttuğumuz şey sadece sözlü iletişim değil; iletişim çoğu zaman işaretler, düşünceler ve kişinin alacağı diğer rehberlikler üzerine olacaktır, bunlar da çoğu zaman rastgele alınacak ve size günün sonunda bir şey sağlamayacak cevaplardan ziyade gelişiminize katkı sağlayacak biçimdedirler.

Buradaki anlaşılması gereken oldukça önemli bir nokta da, herkesin aynı olmadığı ve aynı düzeyde bulunmadığı gerçeğidir. Tanrılar da buna uygun şekilde Koruyucu Demonunuzla ve Demonlarla birlikte sizin anlayacağınız şekilde size mesajlarını ileteceklerdir.

Eğer kişi bir şeyi anlayamıyorsa, o zaman kişi, sonunda kavrayana kadar denemeye ve Tanrılarla birlikte kalmaya devam etmelidir.

Eğer başarısız olursanız, bunun hakkında dürüst olun, ve denemeye devam edin.

Genel olarak, kişinin mesajı tümüyle anladığını söylemekten kaçınması, veya iletişimde sorunları olduğunu itiraf etmesi, küstah olmasından ve aptalca her şeyi anında anlayabildiğini iddia etmesinden daha iyidir. Bu iki durum da kişinin Demonik İletişim’de ilerlemesine kısmen zararlı olabilir.

Tanrılar ayrıca Demonları size yön göstermeleri ve görünmez vasıtalarla rehberlik etmeleri adına gönderebilir, siz de böylece bilgiye ulaşabilirsiniz. Burada verilebilecek bir örnek forumlarda yazılanlar olabilir, veya bir cevap. Bu her iletişim şekli gibi iletişim sayılabilir ve sözlü, işitsel, görsel iletişim şekilleri, iletişimin değerini belirleyen tek etken değildirler. Bazı kişilerin sorduğu bir sorunun yukarıda cevaplanması, buna dair bariz bir örnektir.

Kapanış notu olarak, Tanrılarla iletişimi içten bir şekilde arzulayan her kişinin mutlaka kaçınması gereken en zorlu duvar ise, çoğu kişinin farkına varıp anlamadığı, kişinin öz kendisidir. Örneğin, iletişimde büyük bir engel oluşturabilecek şeylerden biri de kişinin kendini kandırma ihtiyacı, veya kişinin bir şeyi kabul etmekte problem yaşayışıdır.

Kişi internette bir gezintiye çıkarak, “Melekler, Tanrılar, Yüce Varlıklar”ın onlara gelip konuştuğunu iddia eden zibilyon tane kişi bulabilir, bunların hepsi çöp yığınından başka bir şey değil. Kişi bunu görmezden gelebilir ve gerçekten Tanrılara doğru, bu gönderide söylenenleri uygulayarak ilerleyebilir. Hiçbir ciddi Satanist, bu tarz çöplüklerde bir şeyleri çözümlemeye çalışarak veya hayatını buralarda heba ederek zamanını harcamamalı. Bu yerlerin müdavimi olmuş kişiler de, genelde orada sadece vaktinizi çalmak için bulunurlar. Aynısını yapmak size bir şey öğretmeyecektir.

Son olarak, kendine karşı dürüst oluşun en üst seviyesine ve “Sat” düzeyine ya da Gerçek Bilince daha yakın olundukça, kişi bundan daha çok şey alabilecek ve Tanrıların iradesi ile mesajını daha iyi anlayabilecektir. Bu zaman alan bir süreçtir ve ruhun gelişimini gerektirir, ancak yine de oldukça mümkündür ve meditasyonlarına odaklanan herkesin elde edebileceği düzeydedir.

Ayrıca “olasılık dahilinde” bulunan bir şeyi de belirtmek gerekir ki, tüm insanlık, ruhun doğasından ötürü, bu iletişimin taraflarından olabilir. Yine de bu, kişinin kendisi zihni ve ruhu üzerinde çalışıyor mu çalışmıyor mu buna bakacaktır.

-Yüksek Rahip Hooded Cobra 666

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir