Spiritüel Satanizm 101

Satanizm nedir? İlk önce kurulu ve yerleşik algılardan ve medyanın göz boyamasından sıyrılmak gerek. Birincisi köle gibi tapınmak yok, kanlı kurbanlar vermek yok, “kedi kesmek” gibi bir şey asla yok. Şeytan tapınmadan nefret eder ve kanlı kurbanları şiddetle lanetlemiştir. Doğayı ve hayvanları çok sever ve de insanlığın bir varlığa tapınıp köleleşmesini değil, kendi kudretiyle Tanrılık seviyesine gelmesini ister. O köle gibi tapınma, kanlı kurbanlar verme gibi şeyleri kendine “tanrı” diyen başka varlıklar ister ve ihtiyaç duyar. Hangi “din”ler bu çok malum. Ama Satanizm değil. Kendine Satanist diyen ergenlerden bahsetmiyorum, gerçek (Spiritüel) Satanistler kendilerine, doğaya, çevrelerine ve de türlerine son derece saygılıdırlar. Bizden beklenen hem kendimizi, hem çevremizi hem de türümüzü geliştirip yüceltmek de o yüzden.

Ve de insanlık tarihi elli bin küsür yıllık. Medeni insanlığın tarihi on bin küsür yıllık.
Yahudilik iki bin yıldan çok daha eski değil. Hristiyanlık da aslında Engizisyon zamanlarında popülerlik kazandı. Müslümanlık desen o da bin beş yüz  yıl en fazla. Tarihimize kıyasla bunlar çok bebek yaşında dinler. Yani Şeytan kadar eski bir varlığı ve onun dini olan Satanizmi bu dinlerin merceği altından gözlemlemek yanlış. En eski medeniyetlerden biri hangisiydi? Mezopotamya’da yaşayan hatta. Sümerler.

Dünyadaki en eski dil denebilecek Sanskritçeyi konuşurlardı. Ve tahmin edin o dilde hangi kelime Ebedi/Mutlak Gerçek demek. Yahweh değil, Allah değil; ki öyle şeyler o zaman yoktu bile. Satan! İsterseniz bakabilirsiniz ve bakmalısınız bu dediklerime. Uygun yerlerde kaynağı sunmaktan çekinmeyiz ama gözümüzden bir şey kaçarsa ve inanmazsanız kaynak istemekten veya kendiniz araştırmaktan çekinmeyin. Gerçekler sabittir, Şeytan Gerçek’tir ve Satanizm, Ebedi/Mutlak Gerçek-izm’dir.

Daha fazla bilgi için https://spirituelsatanizm.org/seytan/ sayfasına bakabilirsiniz.

Alın, Şeytan bu. Çarıklı, boynuzlu, kötü keçi adam değil. Sizin, benim gibi etten-kandan-ruhtan bir varlık. Çok da yakışıklı. Bu sayfada hakkında belli bilgiler var. Ama kısaca çok gelişmiş ve medeni bir uzaylı ırkının lideri. İnsanlığı da medeniyeti yaymak ve başka türleri de kendileri gibi mükemmel ve Tanrısal yapabilmek için yarattı. Şeytan’a insanlığın Babası diyebiliriz. Dünyanın en eski dili Sanskritçe’de “Ebedi/Mutlak Gerçek” anlamına gelen Satan, Yahudilerin pis dili İbranice’de “Düşman” anlamına geliyor. Mantıklı. Yahudiler kadar nifak çıkaran, parazitlik yapan bir ırk için elbette ki Ebedi Gerçek çok büyük ve amansız bir Düşman konumundadır. Zaten o yüzden Şeytan’ın ismi bilerek karalanmaya çalışıldı ve büyük oranda da başarıldı. Ama aslında Şeytan sadece Şeytan ismiyle bilinmedi. Tanrılarımız o zamanlar aramızda yaşarlardı ve dünya üzerinde dolaşıp ruhaniyet öğretilerini başka kültürlere yaydılar. Farklı kültürler sarı saçlı, mavi gözlü varlıkların onlara ruhani öğretiler sunduğunu söyler, ve bu öğretiler karşılaştırınca genellikle aynıdır. Tek fark bu varlıklara kültür farkından dolayı verilen isimler. Enki, EA, Ptah, Odin, Wotan hep Şeytan’ın isimleri. Yani Satanizm, Antik ve Orijinal Paganizm ile aynıdır.

http://mirror.spiritualsatanism.org/www.angelfire.com/empire/serpentis666/garden.html
Bu da yaradılışımızla alakalı kaynaklar.

Şimdi çok ufaktan değiniyorum; Yahudiler dünyadaki neredeyse her kötülükten sorumlu ve asıl ruhani ve tarihsel kaynakları da çok kirlettiler. Bu kaynakta da insanlığın aslında maden işçisi, hizmetçi bir ırk olarak yaratıldığı ve sonradan Şeytan’ın onlara, yani bize, akıl, zeka ve ruhaniyet bahşettiği anlatılır ama bunu çevirenlerin arasında Yahudi de vardı. O maden olayı yalan, direkt biz de Tanrılar gibi olmak üzere yaratıldık.

Neyse. Şeytan, Yahweh’in (Hristiyan, Yahudi ve kabul etmeseler de Müslümanların “tanrı”sının ismi) hizmetkârı, yaveri, şusu busu falan değildir. Hatta ondan çok, çok önce varolmuştur ve o yokolduktan sonra da varolmaya devam edecektir.
Tanrı dediğimiz şey de yaratıcı, sınırsız güçlü bir varlık falan demek değil. Şeytan’ın da öyle bir iddiası yok. Dünyayı da, evreni de o yaratmadı ki zaten evreni de yaratan yok. Sadece insanlığı yarattı. Şeytan’a da bu kötü, çarıklı, boynuzlu keçi adam imajını veren Yahudiler ve Yahudilerden çıkan 3 İbrahimi inançtır.
Neyse. Türkçe’ye İblis olarak geçmiş Demon kelimesinin kökenine inmek lazım Tanrının anlamını öğrenmek için. Demon, veya Daemon, Latince’de bile Tanrı veya Tanrıların elçisi anlamına gelirdi. Yahudi-Hristiyan kaynakların kirletmesiyle kötü veya canavar gibi anlamlar kazandılar. Ama aslında Daemon kelime anlamı itibariyle Dae ve Mon olarak bölünür. Gün ve gece veya ay ve güneş anlamına gelir. İsimde bir imâ var. Tanrılığa ulaşmak için eril ve dişil enerjilerini mükemmel dengeye ulaştırmak gerekir. Tanrılar bu bireylerdir. Yani Demonlar canavar, kötü yaratık veya ruh gibi saçma, basit ve banel anlamlara gelmek şöyle dursun, isimlerinde bile bizim ruhani gelişimimiz için ipucu niteliğinde şeyler barındıran varlıklar oluyor. Ve de neye ne kadar inanırsınız bilmem ama belli mantraların ve meditasyonların BÜYÜK faydalar sağladığı kanıtlanmış ve kaynak vereceğim için çok da takmadan anlatıyorum.

Uzaylı kanıtı. Uzun ama buyrun. Uzaylı kafatası keşfeden bir adam. Bu bulgularını paylaştıktan kısa bir süre sonra öldürülüyor.  Bu arada hiçbir din böyle bir iddiada bulunamaz. Tanrımızın sadece ismini söylemek bile kognitif performansı arttırır, insanın ruh halini geliştirir ve bir ölçüde gençleştirir bile. Bütün gün Allah, Allah derseniz anca enerjinizi astral parazitlere yedirirsiniz. Amaaaaaa… http://wholesomeresources.com/1862/1862/

Kirtan Kriya isimli bir “meditasyon” programının kontrol-deney gruplarıyla detaylı bir araştırması.

Kirtan Kriya is a 12-minute active meditation that include mudra (hand gesture), mantra (out loud, whispered and repeated silently), and visual imagery,

In the on-going study at UCLA, those practicing 12-minutes of Kirtan Kriya meditation are being compared with those using a 25-minute relaxation tape.  Preliminary results from the 39 caregivers who have already completed the study (23 practiced Kirtan Kriya, 16 listened to a relaxation audio tape) indicate:

 • Both groups demonstrated improvement in depression and anxiety, resilience and perceived burden.
 • The meditation group improved significantly more compared to the relaxation group on measures of perceived support, physical suffering, energy, emotional and well-being, as well as in cognitive tests of memory and executive function.
 • A subgroup of the meditation group also showed marked improvement in the reduction of inflammation This groundbreaking work also reveals that Kirtan Kriya increases telomerase, an exquisite marker of health and longevity, in only 12 minutes a day.”

“In a study at the University of Pennsylvania, published in 2010 in the Journal of Alzheimer’s Disease that compared Kirtan Kriya meditation to listening to Mozart, findings show:

 • CBF was increased in the Kirtan Kriya group in the frontal lobe regions and the right superior parietal lobe
 • In contrast, a non-significant increase in cerebral blood flow was seen in the music group in the amygdala and precuneus areas of the brain
 • The Kirtan Kriya group had statistically significant improvements in a neuro-psychological test which measures cognition by asking subjects to name as many animals as they can in one minute
 • Improvements were also seen in the Kirtan Kriya group in three other cognitive tests that measured general memory, attention and cognition
 • There were no statistically significant improvements in cognition in the music group
 • Participants found the meditation to be enjoyable and beneficial and perceived their cognitive function to be improved”

Yani kısaca sadece Şeytan’ın ismini zikretmek bile bizi güçlendiriyor, daha mutlu ediyor ve zekileştiriyor. Ve gençleştiriyor, çünkü telomaraz “ölümsüzlük enzimi” diyebileceğimiz bir şey. Hatta bilim topluluğunda da tam olarak bu isme sahiptir. Bu olay mantıklı çünkü bize ölümsüzlüğün anahtarını veren de Şeytan, ve ismi bile en yüce bir anlam olan “Ebedi Gerçek” anlamına geliyor. Ki bu Kirtan Kriya dediğimiz meditasyon da çok sulandırılmış bir şey. Kısaca Şeytan’ın isimlerinden biri olan SATANAMA’yı şarkı şeklinde söylemeden ibaret. Ama aslında mantraları şarkı şeklinde söylemek onları çok zayıflatır, titreştirerek söylemek gerekir. Yani bir nevi nota verir gibi. Ve SATANAMA Şeytan’ın en güçlü isimlerinden bile değil, Şeytan’la ilgili daha güçlü mantralar var. Yani bu elde edilen sonuçlar sulandırılmışın da sulandırılmışı ve buna rağmen elde edilen sonuçlara bakın. Bunu hiçbir Hristiyan, Yahudi veya Müslüman iddia edemez. “Kanıtlanmış, takip edilmiş şekilde “tanrı”mızın ismini zikretmek su götürmez, muazzam yararlara sahip” diye.

Satanizm’in amaçlarına gelecek olursak da daha önce de bahsettiğim gibi Yahudiler her şeyin başında ve insan ırklarına her yerden zorla iteledikleri YHWH enerji matrisiyle bizi kontrol etmeleri daha da kolaylaşıyor. Düzenli olarak üzerimize çeşitli lanetler de yağdırırlar. Bu lanetler sayesinde insan ırklarının resmen “gözlerinin önüne perde iner” ve ne onların hakkındaki, ne de çoğunun tapınılmasını saladığı sahte “tanrı” hakkındaki gerçeği göremezler. İnsanlığa karşı işledikleri suçlar cezasız kalır, ellerini kollarını sallaya sallaya istedikleri gibi davranabilir ve dünyada daha da dehşet saçabilirler.

Amaçları da bu, çünkü tüm ırkların ve ulusların bir, tek, aynı ve farksız olduğu ve böylece son derece kontrol edilebilir, pasif ve uysal bir hale getirildiği bir “Tek Dünya Devleti” kurmak ve başına geçmek istiyorlar. Ve buna karşı savaşmazsak bu gerçekten olacak. Yahudilerin düşündükçe ağızları sulanan, engellemezsek gerçekten gelecek olan gelecek için kullandıkları çok bilinen bir laf da hatta “Mesih (Moshiach) geldiğinde her Yahudi’nin 2800 kölesi olacak.”tır.

Neyse, ön bilgi verdiğimize göre amaçlarımıza gelelim. Birinci olarak kendimizi geliştirmek. Meditasyon yapmaktaki tem amacımız “rahatlamak” gibi ucuz bir şey değil. Biz güçlenmek, enerji merkezlerimizi açıp geliştirmek, biyoelektriğimizi yükseltmek ve auramızı güçlendirmek için meditasyon yaparız. Bunun sonucunda ruhani güçlere (Astral Projekiyondan tutun Telekineziye, size çok kötülük yapan birini lanetlemekten tutun birini iyileştirip korumaya kadar aklınıza ne gelirse) uyanırız, artık YHWH ve onun etkisi altındaki “ruhani” programlardan (yani günümüzde neredeyse hepsi) etkilenmeyiz ve de bilgelik elde ederiz. Satanizm’in ve aslında otantik ve gerçek, bozulmamış tüm ruhani pratiklerin nihai amacı Tanrılıktır. Daha önce de bahsettiğimiz gibi “her şeyin yaratıcısı” Tanrılık değil, “sadece” mükemmel dengeye, fiziksel ölümsüzlüğe (zira ruhun mükemmelleştirilip güçlenmesiyle fiziksel beden de zaten asıl programlandığı potansiyeli ve amacı olan fiziksel ölümsüzlüğe ulaşır) ve çok yüksek (ama sınırsız değil) güce ulaşmış olmaktır.

İkinci olarak çevremizi geliştirmek. Ben bunu insanlara bilgi vermeye çalışarak yapıyorum ama genel olarak bencil bir pislik olmamak, mümkün olduğu zaman çevremizi de eğitip bilgilendirmek, hakedene ve ilgi duyana kendimizi riske atmadığımız sürece gerçek ruhaniyet ve insanlığın gerçek ve orijinal dini hakkında bilgi vermek ve onlara da pekçoğunun zaten arayışında olduğu ve gerçeğini bulana kadar pes etmeyeceği, ucuz taklitleriyle tatmin olmayacağı doğru yolu, Gerçeğin Yolu’nu göstermek olarak tanımlayabiliriz.

Üçüncüsü de türümüzü geliştirmek. Bahsettiğim gibi insanlık şu an çok büyük lanetlerin altında ve zorla tam anlamda köleliğe doğru itiliyor. Bunun başlıca sorumlusu Reptilian dediğimiz uzaylılar ve onların dünyadaki ayağı Yahudilerin dünya üzerine saldığı, insanların gerçekleri görmelerini engellemeye yarayan lanetler. Bu lanetleri geri çevirmek için ayinler yaparız. Her birimizden, gerçekten Spiritüel Satanist olan herkesten beklenen bu. Ve Spiritüel Satanizm insanlığın tamamını topyekün bir mücadeleyle bu açıdan özgürleştirmeye çalışan tek din diyebiliriz.

Evet, Satanizm budur.

Gelecekte söyleyecek çok daha fazla şeyimiz olacak. Esenlikle kalın.

“Spiritüel Satanizm 101” hakkında 93 yorum var

 1. Joy of Satan’ın izinden giden Türk Satanistler görmek mutluluk ve onur verici. Başarılarınızın devamını dilerim.

  1. Esenlikler,

   Evet, Discord sunucumuz hala durmakta. Bu aralar fazla kimse girmiyor, o yüzden nispeten atıl olduğu söylenebilir. Ancak bize iletişim formundan ulaşırsanız, gerçekten girmeniz gerekiyorsa yardımcı olmaya çalırız.

   İyi günler.

   1. Yine buradan bir arkadaşım ile sizinle tanıştım hemen üstteki yorum gibi birden fazla insanîn olduğu bir grup varsa ben de katılmak istiyorum

    1. Esenlikler,

     Belirttiğim gibi grubumuz vardır, ancak kamuya açık değildir ve herkesi davet etmiyoruz. Size istisna uygulamamız için iyi bir sebep olduğunu düşünüyorsanız bize mail yoluyla ulaşabilirsiniz ama.

     İyi geceler!

 2. Satan sorgulamamizi ister mi
  Peki evren nasıl var oldu
  İnsan kendini nasıl tanrı seviyesine çıkarabilir

  1. Şeytan elbette sorgulamamızı, Gerçeği bulmamızı ister, zaten kendisi de en yüce ve kutsal Gerçekleri temsil etmektedir.

   Evrene gelince, Büyük Patlama pek de olası bir olay değil, bayağı bilimin içine teistik “yaratıcı” kavramını sıkıştırmak, ona yer bırakmak için uydurulan ve kanıtı mevcut olmayan bir fikir. Zaten Büyük Patlama’nın olmadığı, evrenin ezeli ve ebedi olduğu yönünde bulgular mevcut. Kadimler de aynı şeyi diyordu. İşin çok derin kozmolojisine inmeden kısaca böyle özetleyebiliriz.

   İnsanın kendisini Tanrıların seviyesine yükseltmesinin tek yolu, yine Tanrılardan gelen ruhani simya bilgileridir. Yani güç meditasyonu, yoga, nefes egzersizleri, mantralar gibi ruhani çalışmalarla ruhumuzu, ve ikisi direkt bağlantılı olduğu için de aynı zamanda bedenimizi yükseltiriz ve en nihayetinde Tanrıların seviyesine, mükemmelliğe çıkarız.

 3. kabul ediliş ayinini yaptım fakat hiçbir şey hissetmedim…. hissedeceğimi düşündüm ama olmadı yanlış giden bir şey mi var…

  1. Esenlikler,

   Adanma ayininin amacı bir şeyler hissetmek değil, Tanrılara iradenizi, niyetinizi ve ciddiyetinizi belirtmektir. Şeytan’ın enerjilerini hissedip hissetmemeniz kişisel duyarlılığınızla birlikte başka şeylere de bağlıdır.

   Her halükarda, “kabul edilme”nin ölçüsü hissetme değil, ciddiyet ve samimiyettir. Bunlar yerindeyse kabul edilmemeniz için hiçbir sebep yoktur.

   İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Elbette. Bu çok büyük bir başarı olsa da tarihte birçok şahsiyet ulaşmıştır. Bunların arasında Büyük İskender ve Hitler de vardır. Bu süreç onyıllar ve hatta bazen ömürler bile sürse, uğraşan her Satanist sonunda başarabilir.

   İyi günler.

   1. Bu dinde bitkiye bile zarar vermek günahken Binbir kişiyi öldüren Hitler nasıl tanrılık seviyesine çıktı?

    1. Esenlikler,

     Çok yanlış anlamışsınız. Bizim dinimizde “günah” kavramı yoktur, ölünce yargılanma düşüncesi çocukça bir hayaldir. Doğaya saygı duyulur ve gerçekten de Doğaya kötü davranılması “yasak”tır denebilir; ancak bunu “günah” bağlamına sokup aslında olmayan bir şekilde “ölünce cayır cayır yakılma” fikrine getirmek yanlış olacaktır.

     Her neyse. Hitler binbir değil, bir kişiyi bile öldürmemiştir. Holocaust yalanından bahsediyorsunuz herhalde. Bunun olduğuna dair tek bir kanıt bile mevcut değil, olmadığına dairse kanıtlar engin denizler niteliğinde derin ve geniştir. Bu konuda zaten gelecekte bilgi sunacağız, ancak şimdilik kendi araştırmalarınızla bile ulaşabileceğiniz çok sayıda kaynak var.

     Şunu da ekleyeyim; Satanizm’de “insan öldüren Tanrı olamaz” diye bir kaide yok. Tanrı olmanın tek ama tek şartı ruhani gelişim, bunun tek şartıysa gerekli egzersizleri uygulamadır. Elbette ruhani olarak geliştikçe insanın karakteri de gelişir, o yüzden saçma, aptalca ve barbarca davranmamasını bekleyebiliriz. Ancak örneğin birisi ailenize, canınıza, güvenliğinize kast etse ve tek çıkış yolunuz öldürmek olsa ve bunu yapsanız, bu elle tutulmaz bir şekilde içinizi “zehirlemez”, sizi herhangi bir şekilde “geriletmez”. Yasal açıdan hariç hiçbir sonucu yoktur. Hitler’inse ırkını savunan ve yüceltmek, kurtarmak için durmadan çalışan bir kahraman olduğu düşünülürse bunlardan bahsetmeye bile gerek yok aslında, zira alakasız konular.

     İyi akşamlar.

   2. Büyük İskender Satanist miydi yani? Satanik ne hizmeti oldu ki? Ayrıca 32 yaşında olduğu biliniyor. Magnum opus ömürler sürüyorsa neden bu adam 32sinde öldü. Neden 50-60 değil? Büyük İskender ciddi ciddi mediasyon mu yapıyordu yani?

    1. Esenlikler,

     Antik yolları uygulayan herkes Satanist’tir. İlle de kelimesi kelimesine Satanizm olarak bilinmesine gerek yok.
     Ve evet, Magnum Opus’u tamamlamak onyıllar, hatta ömürler bile sürebilir. Ama sonuçta o seviyeye gelinen “en son ömürde” Magnum Opus tamamlanır. Dolayısıyla “görüldüğü kadarıyla” bir ömürde yapılıyor.

     İskender’in “ölümü” de oldukça şaibeli, bilindiği kadarıyla. Hayat hikayesi de Magnum Opus’la örtüşür nitelikte.

     İyi akşamlar.

     1. Magnum opusu tamamlayımca ölümsüz olmuyo mu? Neden ölüyor? Tanrılığa ulaştığı için Tanrıların yanına gidip orda yeni bi bedende canlanmak için mi?

     2. Esenlikler,

      Zaten ölümsüz olan kişi ölmez. Sonra “yeniden bedenlenme” gibi şeylere gerek yoktur. O yüzden Magnum Opus’u tamamladığı bilinen kişilerin “ölüm haberi” olsa da asılsız olması gerekiyor.

      İyi günler.

 4. Bir insan ayin olmadan şeytanı görme şansı var mı veya Sen meditasyon sayesinde onunla konusabiliyor musun ? Ben Müslümanım Ve bir arkadaş önerisi ile arastiriyorum severim dinleri araştırmayı amma velakin Bazı şeyler yetersiz geliyor , Bir ruhani varlığa nasıl bu kadar güvene biliyorsunuz Bana diyebilirsin “sen allaha nasıl güveniyorsun” diye güveniyorum çünkü bize kendini anlatan Bir suru Şey gönderdi peygamber kitap vs Hem şöyle de bir durum var Bir dini suçamak yerine o dini uygulayanlari suçlamak daha mantıklı değil mi Allah kendini tanıtan şeyler gönderdi Ama bunu o zaman ki insanlar yanlış anlayıp yanlis yönlendirdi çünkü Kur’an-ı Kerim de çok güzel şeylerden bahsetmesine rağmen bunu müslümanlar yapmıyor bende bazı şeylerde karşı çıkıyorum evet ama Dediğim gibi bence dinlerde bir suç yok Uygulayanlarda Suç var Ha lütfen yanlış anlamayın Amacım dininizi kötülemek değil hatta çoğu şey güzel Ama şeytana inanmak ne biliyim tuhaf geliyor bana neden her din onu kotuluyor her din kotuluyorsa bunda bir iş yok mudur ?

  1. Esenlikler,

   Sitemize birkaç yorum bırakmışsınız, belli ki ciddi anlamda merak ediyorsunuz. Güzel, biz de merak eden, sorgulayan ve düşünen insanları severiz. Satanizm düşünmenin, özgür iradenin ve mantığın dinidir; mantıkla açıklanamayacak hiçbir şeyi desteklemeyiz. Sorduğunuz sorulara burada biraz cevap sunayım.

   “Bir ruhani varlığa nasıl bu kadar güvene biliyorsunuz”
   Tanrılar “ruhani varlıklar” değillerdir, fiziksel canlılardır. Ruh değillerdir, ruhları vardır. Ancak fiziksel olarak yaşayan, nefes alan, sizin bizim gibi canlılardır. Güvenmememiz için hiçbir sebep bulunmamaktadır; zira Onlar insanlığın en başından beri bizimle olan aynı Tanrılardır. Sonradan gelme değillerdir, bize herhangi bir zararları asla bulunmamıştır ve günümüzde bile Onların öğretileriyle ruhlarımızı yükseltip Onların seviyesine çıkarmak için uğraşıyoruz.

   “Bana diyebilirsin “sen allaha nasıl güveniyorsun” diye güveniyorum çünkü bize kendini anlatan Bir suru Şey gönderdi peygamber kitap vs”
   Hayır, “Allah” dediğiniz varlık hiçbir şey “gönder”memiştir, böyle bir gücü yoktur. “Peygamber” diye bahsettiğiniz kişilerin istisnasız her biri Yahudidir, şeref yoksunudur ve aslında hiçbiri var olmamıştır bile. Muhammed kurmacadır ve kurmaca olmasa bile sübyancı, Yahudi bir psikopattı, Haham İsa koca burunlu bir ırkçıydı, İbrahim Brahma’dan çalıntıdır, vesaire. Kitaba gelince, “kendini anlattığını” söylediğiniz şeyin sözleri kin ve irin damlıyorsa bu, bu kitabı “gönderdiğini” iddia ettiğiniz varlığın kendisi hakkında ne söyler?

   “Bir dini suçamak yerine o dini uygulayanlari suçlamak daha mantıklı değil mi Allah kendini tanıtan şeyler gönderdi”
   Hayır. Müslümanlar İslam’a rağmen kafa kesme, çocuk tecavüzü, insan taşlama, akıllarını kullanmadan acizlik gibi hareketlerde bulunmazlar; İslam’dan ötürü bulunurlar. Açıkladığım ve kanıtladığım gibi bunlar İslam’ın özüdür. İslam’ın kendisi vahşettir. “Allah” kendini nasıl tanıtmış kendi kitabında görüyoruz. İnsanlıktan nasibini alamamış, kana susamış, sübyancı bir ruh hastası. Direkt İslam’ın kitabından alıntılarla bu barizdir.

   “Ama bunu o zaman ki insanlar yanlış anlayıp yanlis yönlendirdi”
   Kesinlikle yanlış. Tevbe 5’te öldürün yazıyor diye millet öldürüyor. Aksine, siz öldürmeyenler yanlış anlayıp yanlış yönlendirdiniz. Açıkçası siz, Müslüman bile değilsiniz.

   “Kur’an-ı Kerim de çok güzel şeylerden bahsetmesine rağmen ”
   Kur’an’ın istisnasız tamamı pisliktir. Biz anne-babamıza saygı duymak veya komşularımızla iyi geçinmek için bu kitaplara ihtiyaç duymuyoruz ki bu gibi fikirler İslam’a has olsun. Bilhassa İslam’dan önce de komşularımızla çok da güzel geçiniyorduk, hatta İslam geldikten sonra her şey bozuldu. İslam’da güzel tek bir şey bile yoktur. İslam’dan önce olmayıp İslam’dan sonra gelen güzel bir yenilik. Ah, elbette şeref yoksunu çöplük niteliğindeki “insan”lar için çocuk tecavüzü daha da meşrulaştırıldı. Buna “güzel” diyen birkaç ruh hastası bulunabilir herhalde.

   “bende bazı şeylerde karşı çıkıyorum evet ”
   Bunu dediğiniz anda İslam’dan çıktınız. Tebrikler, insanlığa hoş geldiniz. İslam’da sorgulamak tamamen yasaktır. İmanın şartlarından biri Kur’an’a imandır. İçinde yazan istisnasız her şeye sorgusuz sualsiz, koşulsuz “iman” etmezseniz “mürted”, “kafir”, “zındık” olursunuz ve kafa kesen gerçek Müslümanlar tarafından kafanızın kesilmesi “farz”dır. Sevseniz de sevmeseniz de gerçek bu. Yani açıkçası siz Müslüman değilsiniz, sadece İslam tandanslı bir Deist’siniz ve korkunuzdan ötürü kendinize karşı dürüst olamıyorsunuz. Korkmanız gereken bir şey olmadığını anladığınız anda her şey yerine oturacak.

   “Dediğim gibi bence dinlerde bir suç yok Uygulayanlarda Suç var ”
   Yanlış. Açıkladığım gibi.

   “Amacım dininizi kötülemek değil hatta çoğu şey güzel”
   Teşekkürler, ancak Satanizm’in çoğu değil, tamamı güzel değil, mükemmeldir. İnsanlığın orijinal dinidir. Elbette irdelenmeye ve sorgulanmaya açığız ve bunu yapan birçok kişi var, sizi de aynısına davet ediyoruz. Ama mantığa, etiğe ve güzelliğe uymayan tek bir nokta bile mevcut değildir.

   “Ama şeytana inanmak ne biliyim tuhaf geliyor bana ”
   Sebebi ömrünüz boyunca Yahudiler tarafından yaratılmış, insanlık ve Centilliğin düşmanı olan bir Yahudi tarikatından bulunmanız olabilir mi acaba?

   “neden her din onu kotuluyor her din kotuluyorsa bunda bir iş yok mudur ?”
   Her din değil, hiçbir din Şeytan’ı kötülemez. İbrahimi inançlar din değildir, ölüm tarikatıdır. Ve onlar sadece birkaç bin yıllık geçmişi olan, sonradan gelme, öteki, dışarıdaki, resmen uzaylı inançlarıdır. Orijinal dinlerle hiçbir ilgisi yoktur; ve orijinal Pagan dinlerinin her bir tanesi Şeytan’ı baş tacı eder, zira orijinal din Şeytan’dan gelmiştir.

   Son olarak da; Şeytan ve Tanrılarla ritüel dışında da etkileşim kurulabilir. Tek gerekli olan şey psişik açıklıktır, hepsi bu. Ancak size, eski putlarınızı yıkmadan önce Şeytan’a ayin yapmanızı önermiyoruz.

   Umarım bu kafanızdaki soru işaretlerine cevap olmuştur. İyi akşamlar.

   1. Pagan dinlerinde odin için kurbanlar verilmedi mi??hayvanlar başta olmak üzere .çok büyük bir şeyin gerçekleşmesini istediklerinde de insan kurban etmediler mi odine???bunun en iyi kanıtları Norveç tarihinde yok mudur??ayrıca gene insanlığın babası Şeytan cümlesini duyuyorum.şimdiye kadar gördüğüm ve okuduğum her din babadan bahsediyor.şeytanda sanırım Gene bir erkek:) .dinler hep erkek egemen değil mi?komik bir tesadüf mü yoksa???

    1. Esenlikler,

     Hayır, bu sözde “kurban” olayları sadece Pagan medeniyetleri bozulduktan sonra, düşman etkisiyle meydana geldi. Kadim medeniyetler orijinal Tanrılarının bu tarz hareketleri tamamen lanetlediğini, sadece daha sonra gelen “””yeni tanrılardan””” ötürü böyle gelenekler benimsemek zorunda kaldıklarını yazar.

     Ve, tesadüf veya ayarlı bir şey olma durumu yok. Satanizm ve Nasyonal Sosyalizm, meziyet esası üzerine çalışır. Bir pozisyon için en uygun kimse o pozisyonda o olur. Irkına ölümsüzlüğü getiren, bilimin ve ruhaniyetin Tanrısı diye geçen, akılcı, haklı ve kendi ırkının en kudretlisi olan kişi, doğal olarak kendi ırkının lideri olacaktır. Kadınlar yönetemez diye bir şey yok, kendi ırkımzda da bunun örnekleri var. Ama evet, genel olarak erkekler yönetime daha uygundur. İstisnaları elbette vardır ve olacaktır, ama olmayan bir şeyi zorlamak ne kadınlara, ne de erkeklere adil olur. Satanizm sizden belirli kalıplara girmenizi beklemez. Yönetimde iyiyseniz buyrun, ve yönetimde iyi olmayan biri de sırf erkek diye öyle bir pozisyona getirilmez. İşler öyle çalışmıyor. Ki en yüksek rütbeli Tanrılarımız arasında çok sevdiğimiz, saygıdeğer, yüce Tanrıçalarımız da vardır.

     Dolayısıyla tahminen İslam pisliğinden çıkmış olduğunuz için kadın olarak değerinizi anlıyor olmanız güzel, ama rahat olun, Satanizm’de de bu değeri baskılayan herhangi bir şey yok. Tam aksine, doğanız neyse öyle yaşamanız için fırsat çok.

     İyi geceler.

 5. Aslında bir konuda hem korkuyorum hem korkmuyorum… Şimdi siz bize bazı şeyleri yaparken (Sanırım tanrı çağırırkendi) sizi kandıran bir melek gelebilir ona şeytandan geldiğine yemin etmesini söyleyin emin olmak için demiştiniz. Eğer ben bu bilgiyi bilmeseydim 40 günlük meditasyonunuzu yapıp tanrı çağırmayı başarabilseydim ve aslında karşımdaki bir melek beni kandırsaydı çok kötü şeyler olmaz mıydı? Daha bilmediğim şeyler sanırım vardır, korunmak için ne yapıcağım hakkında fikrim yok, aksilik, tehlike çıkarsa. Satanist olursam korunmuş oluyorum evet ama ben hala dinin bazı etkilerindeyim ve bundan kurtulamadım, bu halde girersem sıkıntı olcağını düşünüyorum.

  1. Esenlikler,

   Şeytan’ın koruması altındaki kişiler için böyle varlıklar gelse bile çok sorun yaşanmaz, kolayca kovulur. Siz de meditasyonunuzu güçlü yaparak, çağırma işleminden önce de meditasyon yaparak ve koruma auranızı güçlü tutarak istenmeyen bir varlık gelse de size etki etmesini önleyebilirsiniz. En kötü ihtimalle kovma ritüeli yaparsınız, kurtulursunuz.

   Onun dışında, Satanizm’e girmek için acele etmeyin. Tamamen hazır olmadan girmeyin, bazı yorumlarda da acele girenlerin sıkıntı çekebildiğini görüyorsunuz. Her şeyin uygun bir zamanı vardır.

   İyi akşamlar.

 6. Sümerlerin Sanskritçe konuştuğunu söylemişsiniz: “Dünyadaki en eski dil denebilecek Sanskritçeyi konuşurlardı. Ve tahmin edin o dilde hangi kelime Ebedi/Mutlak Gerçek demek. Yahweh değil, Allah değil; ki öyle şeyler o zaman yoktu bile. ”

  Bunu araştırdım ve böyle bir şey bulamadım. Sümerler sansktirtçe konuşmuyormuş kendi dilleri varmış.

  1. Esenlikler,

   Kadim Hint-Avrupa dillerinin hepsi az ya da çok bağlantılıdır. “Sümerce” diye bir dil de bulunmakta, ama bu dille Sanskritçe arasında ortak kelimeler de bulunmakta. Dolayısıyla bunu böyle ifade etmekte o zaman sakınca görmemişiz. Ama günümüzde Sümerce tabirini de kullanabiliriz.

   İyi günler.

  1. Esenlikler,

   Sağ olun, bilgilenebiliyorsanız ne mutlu.
   Ve eklemem lazım, umarım isminiz Şeytan’a veya Demon’larına gönderme değildir. 13 Şeytan’ın sayısıdır, Goetia gibi düşman elinden çıkma pisliklerde de Demon’lara “Evil spirit”, yani “kötü ruh” deniyor. Ancak elbette gerçek bundan çok farklıdır.

   İyi günler.

 7. Dünyadaki en eski dil denebilecek Sanskritçeyi konuşurlardı. Ve tahmin edin o dilde hangi kelime Ebedi/Mutlak Gerçek demek. Yahweh değil, Allah değil; ki öyle şeyler o zaman yoktu bile. Satan!

  Bunun kaynağını verebilir misiniz?

 8. Ben de çoğu Türk gibi müslüman bir ailede büyüdüm ancak belirli bir yaşa geldikten sonra kendimce bir şeyleri sorgulamaya başladım ve araştırmalar sonucu ateist oldum. Ardından belirli bir süre sonra ilgi duyduğum ve merak ettiğim için Satanizmi araştırmaya başladım ve hiç beklediğim gibi kurban veren bir topluluk olmadığını gördüm. Ateistik Satanizm veya LaVeyan Satanizmi tamamen mantığıma yattı diyebilirim ve o zamandan sonra ben satanistim diyebildim ama daha çok felsefi düşünce biçimi gibiydi benim için. Siz Ateistik Satanizm veya LaVeyan Satanizmi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Spiritüel Satanizme geçmeli miyim? Okumamı önerdiğiniz kitaplar veya araştırmamı önerdiğiniz kaynaklar nelerdir?

  *Dip not: Yazınızı beğendim, başarılı bir yazı olmuş.*

  1. Esenlikler,

   Satanizm, soytarıların ve bilgisizlerin lanse ettiği gibi sadece bir “fikir”, “inanç” veya “düşünce tarzı” değildir. Satanizm Gerçek’tir, Doğa’dır, Doğanın Ebedi Yolu, Sanatana Dharma’dır. Gerçek de sadece düşünülerek varılan bir şey değildir, Gerçek aynı zamanda uygulanır da. Düşünerek, analiz yaparak Kundalini yükselmez, ruhani aydınlanma yaşanmaz. Bu noktaya çalışarak varmamız gerekiyor. Şanslıyız ki bu çok basit. Öyle taş taşımamıza falan gerek yok; her tür baskıya karşın hala evimizin konforunda ve güvenliğinde oturup ruhumuzun üzerinde çalışabildiğimiz bir çağda yaşıyoruz. Bu yolda zamanını, enerjisini, hatta canını, ailesini zorbalara karşı kaybeden öncülerimiz bu fırsat için ölürdü. Gerek onlara, gerek kendimize borcumuz varlığımızın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak.

   Dolayısıyla Satanizm’i sadece “inanç” veya “fikir” işiymiş gibi gösterenler veya cidden böyle olduğuna inananlar işe çok eksik bakıyor. LaVey’ci Satanizm ve LaVey, zamaınında bize cidden fayda sağlamışlardır, ancak günümüzde ihtiyaç olmayan bir bakıç açısıdır. Tanrılar “sadece arketip” veya “sadece bilinçaltımızın belirli kısımları” gibi şeyler değillerdir. Son derece Gerçek varlıklardır. LaVey’ciliğin eksik kaldığı nokta burasıdır. Ruhani fenomenleri ve Tanrıları gözardı etmek.

   Satanizm hakkında bilgi almak için sitemizi ve İngilizceniz varsa Joy of Satan’ı kullanabilirsiniz. Bu tarz konularda dürüstçe bilgilerin hele de şu an düşmanın yönettiği medyada sıyrılıp da bir kitap halinde yayınlanmasını beklemeyin.

   Dolayısıyla sunduğumuz şeyleri inceleyin, meditasyonlarımızı da deneyin ve siz karar verin. Pişman olmayacaksınız.

   İyi geceler.

 9. Jimmy Page ve Ozzy Osbourne gerçekten Satanistler mi? Eksi sözlükten muhabbet ettiğim biri söyledi. İkisinin Crowley ile de ilgisi varmıs. Hatta Ozzy’e do you believe in god? Diye sorulduğunda
  of course i do believe in god. but sometimes i feel that god is satan. demis. Metal müziğin dedikodular gibi gerçekten de Satanizmle bir ilgisi var mı? Yoksa bu iki şahıs gerçekten de Satanist mi?

  1. Esenlikler,

   Crowley Satanist değil, gülünç bir budala ve palyaçodan, dejenere bir pislikten başka bir şey değildir. Ozzy’e gelince, karısı direkt Yahudi olan biridir, İsrail’de konser vermiştir. Jimmy Page hakkında pek bir bilgim yok. Ama böyle ünlü şahsiyetler genellle Satanist çıkmıyor, söyleyeyim. Zaten dejenere hareketleri varsa o kişi Satanist değil, en fazla Yahudilerin budalası olur.

   İyi geceler.

   1. Crowley hakkında bilgi verebilir misiniz? Kendisi çocuğunun ismini Atatürk koyan birisi aslında neden kötü biri? Ayrıca farklı boyuttaki canlılarla iletişim kurmamış mıydı hatta kitabı vardı hatırladığım kadarıyla.
    İyi günler.

    1. Esenlikler,

     Birinin çocuğuna ne isim koyduğu hiçbir şey ifade etmiyor. En iyi ihtimalle içi boş bir yaranma denemesi, en kötü ihtimalle dışarıdan duyup “havalı” bulduğu için koymuştur. Yoksa Crowley hıyarı hakkında söylenecek pek fazla bir şey yok, zamanında bu konuda yaptığım yoruma link vereyim yine de.

     İyi günler.

 10. Hitler’in Tanrılığa ulaştığını söylemişsiniz, bilmem ne falan filan Hitler Rusya’nın kapısına dayandı, Amerika oradan sıkıştırıyor adam bunları boşvererek gidip meditasyon, yoga mı yapacak? Adam tırnağını yiyordu seri üretime geçemedi diye

  1. Esenlikler,

   Haklısınız, iki cümleyle tüm tarihsel kanıtları, anekdotları, mantıksal çıkarımları çürüttünüz. An itibariyle sitemde Hitler’in ululuğunu, yüceliğini ve Tanrısallığını betimleyen her türlü metin kalkmış bulunmakta. Umarım bu sizin için daha güvenli bir okuma tecrübesi olacaktır.
   Hitler, zaten 2. Ramses’in reenkarnasyonu olarak çok özel ve yüksek bir pozisyondaydı. Bununla birlikte; gerek şartlardan, gerekse de özel bir insan olduğundan (gerek geçmiş hayatı, gerekse de o hayatı) “VIP” statüsündeydi. Yani Tanrıların onun işini kolaylaştırdığını düşünmek çok da zor değil. Ki cidden günde 1-2 saatlik vakti bile olmadığını düşünmek absürt olacaktır. İyi liderlerin çoğu dinlenip güç toplamanın da ulusu yönetmek kadar önemli olduğunu bilip uygulayan insanlardır.

   İyi günler.

   1. Siz dediniz ya Tanrı olmak zor diye, zor olduğu için çok uğraşması gerekir ve 40 günlük programı tamamlamış insanların meditasyonları en az 1-2 saat sürer Hitlerin ki neden o kadar kısa peki ve neden bu doğaüstü olaylarda hep Hitler var
    Doğaüstü olaylardan kastığım şudur:
    https://www.youtube.com/watch?v=BmGXF6r6vlI

    1. Esenlikler,

     Evet, zor ama firavunlar da ilah-kral statüsündedir. Tanrı olmasalar da ruhani açıdan çok gelişmiş ve güçlü bireylerdir. Dolayısıyla böyle bir ruh reenkarne olunca onun işi bizimki kadar uzun ve zor olmayacaktır, çünkü zaten geçmiş hayatlarında bu yolun hatrı sayılır kısmını gitmişler.

     Onun dışında, paylaştığınız videoyu izleyip İslamcı bir köpeğe görüntülenme kazandırmayacağım. Ağzı olan konuşuyor. Kendi pislik İbrahimi zevzekliklerini Hitler’in, başka Pagan liderlerin ulu emeklerinin arasına sıkıştırmaya çalışan bir avuç bilgisiz sığırdan başka bir şey değiller. Başkalarına göre de Hitler “Kutsal Kâse’yi arıyormuş”muş. Yahu, Hitler gibi ruhani bir usta gerçek “Kutsal Kâse”nin içimizde olduğunu biliyor. Bu anlatılan asılsız olaylar sadece ruhani olguların yozlaştırılmasından başka bir şey değildir. Dolayısıyla kulak asmayın. Hitler’in ve güvendiği “iç çemberi”nin ruhani Gerçeklerden haberleri vardı ve bunlara yönelik olarak çalışıyorlardı, ama bu dış dünyada aranan bir obje, yer veya kişi değildir. Hele kurmaca İbrani mitolojileriyle alakalı şeyler asla ve asla değildir.

     Son olarak, ruhani olgular “doğaüstü” değil, direkt ve direkt Doğa’nın ta kendisidir.

     İyi günler.

     1. Anladım şimdi firavunluk Paganizm ile alakalı demekki ama Akhenaton’un Pagan olduğundan şüphe ediyorum ya kendisi Pagan Tanrılarını sevmeyip tek tanrılı inançlara geçti belki bu da yalandır siz nasıl düşünüyorsunuz? eğer gerçekse dediğim firavun nasıl olmuştur?

     2. Esenlikler,

      Zaten Akhenaton Gri-insan kırması, düşman safında ve hain bir köpektir. Düşmanın antik dünyada birçok sefer ve birçok şekilde toplumlarımızın içine sızmasının birçok örneğinden sadece bir tanesi. Bu konuda uzun uzun konuşabiliriz, ama şu an çok yüksek öncelikte değil. Yine de merak ediyorsanız ve İngilizceniz varsa bu konuda şu vaazı öneriyorum.

      İyi günler.

     3. Kutsal kase Hristiyanlık sembolu değil mi? Jew isanın içtiği bardak

     4. Esenlikler,

      Hayır. Diğer her şey gibi o da Paganizm’den çalıntıdır. Zaten sürekli söylediğimiz gibi, İbrahimi inançların kendine ait hiçbir şeyi yok.

      İyi geceler.

 11. İnternette DUAT’ın tasvirlerine baktım da karanlık, kasvetli bir yere benziyor. Bakmak bile fenalık getirirken ebediyen orada yaşamakta kararsız kaldım. Kendimi Şeytana adadım ama ölünce istediğim gibi gezegenlere seyehat edebilir miyim? Uzayın baska bir yerinde yasayabilir miyim? Yoksa Şeytana adandığım için onun yönetiminde mi kalacağım daima?

  1. Esenlikler,

   Lütfen aceleci bir şekilde sonuçlara varmadan önce sitemizi daha detaylı okuyun. Ölümden sonra “ebediyen” bir yerde “kalma” diye bir şey yok. Fiziksel bedeniniz yokken nerede yaşıyorsunuz? Du’at, başka şeylerle birlikte ruhların korunmak için gittiği bir yer. Tasvirleri de karanlık olabilir, ama Tanrıların medeniyetinden bahsediyoruz. Bizimkinden çok daha gelişmiş oldukları kesin. Dolayısıyla öyle kasvetli bir yer düşünmeyin.

   Ve ölünce ruh olarak “gezmek” mümkün olsa da, bu ideal değildir. Du’at’a götürülme sebebimiz zaten korunmamız içindir. Bedeniniz olmayınca hiçbir şeyin size zarar veremeyeceğini düşünmüyorsunuz herhalde. Ölümden sonrasında da nasıl “yaşadığımız” çok önemli. Aynı zamanda da ruh bedensiz kalınca yavaş yavaş güçsüzleşir ve “solar”. Du’at’ta korunma bunun için de önemli. Ve zaten ruhani gelişimimize devam edip çürümemek için reenkarne oluyoruz. Spiritüel Satanizm için ölüm ne sondur, ne de ebedi bir sonuç. Tam aksine, Satanizm yaşamın dinidir ve zaten hedefimiz ebedi yaşam kazanmak. Dolayısıyla “ölünce” değil, “ölecek olursam” diye düşünün.

   İyi günler.

 12. Merhaba. Son zamanlarda geçmişe özlem duyuyorum. Şu an ki hayatım berbat ve değişimler beni korkutuyor. Yani 2020 yılına girdiğimize bile kabullenemiyorum. 2010’lar dün gibi geliyor. O dönem dinleyip yıllar sonra hiç dinlemediğim ve bu günlerde tekrar dinlediğim Summertime Sadness şarkısını dinleyince ruhumdaki kamburun ağırlaştığını hissettim. 2013 benim için önemli yıldı. Yabancı bir blogger’ı seviyordum ve onun bana aşık olması için Baal’a görüsmeye çalısıyordum. Tabi demonları yeni yeni keşfediyordum. Baal’in aşkla alakası olmadığını öğrenmem yıllar aldı. Konuyu daha fazla dağıtmadan sormak istiyorum; demonlar beni geçmişe götürebilir mi? Şimdiki aklımla 10 yıl öncesine gidip bu gelip geçen 10 yılı daha verimli doldurabilir miyim? Elbette gelecekte gerçekleşecek olayları kimseye anlatmayacağıma dair sessizlik yemini edeceğim. Kendim dışında hiç bir olaya müdahele etmeyeceğim. Yıllar içinde ölen tanıdıklarıma bile dokunmucam. Yeter ki geçmişe gidebileyim. Hayallerim için geç kaldım. Keşkeler ruhumdaki mikroplar gibi beni içten içe yok ediyor. Zamanda yolculuk yapmama yardım edin lütfen..

  1. Esenlikler,

   Hayır, öyle bir şey olsaydı kişisel dertlerimizden çok önce 2. Dünya Savaşına, veya direkt binlerce yıl önceye gidip insanlığın bu kadar düşmesine neden olan her şeyi başlamadan bitirirdik; sizin de dahil herkesin tüm sorunları çözülürdü. Zamanda yolculuk öyle mümkün değildir; ancak gözlem veya geçmiş bilgilere erişmek mümkündür, o da yüksek bir gelişmişlik gerektirir. Bu arzular, sadece sağlıksız kaçış arzularıdır. Size neyin mümkün olduğunu söyleyeyim. Şimdi çalışıp bugününüzü ve yarınınızı değiştirip harikalar yaratabilmeniz. Belirlenmiş bir geçmişe bağlı kalmayın, onun yerine yükselin, parlayın ve sonsuz potansiyele sahip yarınları kavrayıp kendinizin yapın. Tanrılar işte bu konuda, arzu ve sebat edene yardım elini uzatacak, sırtınızdan desteklerini vereceklerdir.

   İyi geceler.

 13. İnternette Satanizme kötü hakaret edenler var bunlara suç duyurusunda bulunsak olur mu

  1. Esenlikler,

   Olmaz, gerek yok, işe yaramaz ve olsa olsa sizin başınıza iş açar.
   Ona bakacak olursanız her gün bir taşın etrafında dönen, “Şeytan taşladığını” zanneden onbinlerce/yüzbinlerce hıyar var. Bu mantıkla Mekke’ye de atom bombası atmamız gerekirdi. Ama işler böyle işlemiyor, ve o insanların bile arasından Gerçeği görecek o kadar kişi varken vahşi bir şekilde bireylere saldıramayız. Hem verimsiz, hem gereksiz.

   İyi akşamlar.

  2. Esenlikler, şeytan ın bizim gibi fiziksel bir bedeni olduğunu söylediniz, peki mesela iki ayrı kişi şeytanı görmek istiyor şeytan hangisine görünücek aklıma takıldı
   DİPNOT{yazınız mükemmel olmuş}

   1. Esenlikler,

    Teşekkürler, teveccühünüz.
    Tanrılar bize fiziksel bedenleriyle görünmüyor ve gelmiyor, astral bedenleriyle geliyorlar. Ve Tanrılar bilinçlerini bölme yeteneğine sahiplerdir, dolayısıyla aynı anda birden çok şeyle/kişiyle ilgilenebilirler. Bu yeteneği ruhani olarak ilerledikçe insanlar da edinebilir.

    İyi günler.

 14. Tanrıların çok gelişmiş uzaylılar olduğunu söylüyorsunuz ancak bazı şeyler kafamı karıştırıyor. Mesela yahweh gelmeden önce tüm insanlığın satanizme inandığını ve insanlarla tanrıların birlikte yaşadığını söylüyorsunuz. Peki tanrılar neden insanları teknolojik olarak geliştirmedi? Binlerce yıllık insanlık tarihinde elektrik bile 200 yıl önce bulundu. Tanrılar ve insanlar birlikte yaşarlarken dünya, teknolojik olarak bazı konularda ileri seviyede olsa da günümüz dünyasıyla kıyaslandığında çok geri ve ilkel kalıyor. Yanlış anlamayın, kesinlikle küçümsemiyorum ancak bu yazıda paylaştığınız şeytan resmi de kafamdaki gelişmiş teknolojiye sahip uzaylı profiline uymuyor. Daha çok 2000 yıl öncesine ait Romalı birini çağrıştırıyor. John Martin adlı kişinin tasvirleri de çok ilkel duruyor. Dünyadaki insanlar kısıtlı akıllarıyla bile şuan olmayan ancak gelecekte olması muhtemel https://www.kisa.link/N31Q bu tür yerler hayal edebiliyorken bizden kat kat gelişmiş uzaylıların https://spirituelsatanizm.org/wp-content/uploads/2017/11/cehennem-2.jpg böyle bir yerde yaşamasını anlamıyorum. Çıplak, kanatlı, elinde mızrak olan tanrı tasvirleri var. Yani bu tasvirlerde pek bir yaratıcılık, teknolojiklik göremedim daha çok eski ilkel insanların kısıtlı hayal gücüyle ortaya çıkmış şeyler gibi geliyor. Bir kere kanat olayı aşırı ilkel çünkü ölümsüzlük derecesinde gelişmiş bir toplum, uçmak için kanata ihtiyaç duymayacaktır. Eski insanlar sadece kanatlı hayvanların uçtuğunu gördüklerinden dolayı uçmak için ille de kanata ihtiyaç olduğunu düşünmüş olabilirler. Mesela süperman da bir uzaylıdır ve kanatsız uçar. Çünkü insanlık gelişince, hayal gücü de gelişti ve uçmak için ille de kanat gerekmediği anlaşıldı. https://pbs.twimg.com/media/CY7NzCHWkAQxtP5.jpg Bu mızrak ve kalkanı olan bir tanrı tasviri, https://www.kisa.link/N329 bu da insanların kısıtlı hayal gücüyle çizilmiş bir uzay savaşçısı.

  1. Esenlikler,

   Tanrıların insanlığı teknolojik olarak geliştirmediğini nereden çıkarıyorsunuz? Elektrik 200 yıl önce bulundu diyorsunuz, ve modern tarihe göre bu doğru. Ama aslında, elektriğin 200 yıl önce tekrar bulunduğunu söylemek çok daha doğru olur. Cidden kadimlerin, modern “””tarihçi”””lerin dediği gibi Taş Devrinde yaşadığını, sıradan mağara adamları olduğunu falan mı sanıyorsunuz? Eski medeniyetlerin en az günümüze denk teknolojiye sahip oldukları, artık tartışmaya açık bir konu bile değil. Bu konuda hiçbiri yadsınamayacak birçok bulgu ve kanıt var, en basitinden şununla başlayabiliriz. Gerek bu video, gerekse de bu oynatma listesindeki videoların kalanı; Eski Mısır medeniyetinin bize anlatıldığından hem çok daha kadim, hem de çok, çok daha gelişmiş olduğunu gözler önüne koyuyor. Tıpkı bizim de söylediğimiz gibi. Piramitler hakkında, bizim haricimizdeki “alternatif tarihçilerin” bile gördüğü birçok şey var. Bu piramitlerin sadece firavun mezarı olmadığını, yapılarının, ve bu kelimeden ne kadar hoşlanmasam da, “mucizevi” olduğunu ve kuvvetle muhtemel bir şekilde kablosuz güç iletim tesisleri olduğunu, matematiksel olarak mükemmel yapılar olduğunu ve en az moderne eşdeğer alet-edevat-teknik olmadan inşa edilmelerinin imkansız olduğunu biliyor ve anlatıyorlar. Zaten bizim de başından beri söylediğimiz şeyler bunlar.

   Dolayısıyla “kanat” görünce “ilkel”, jetpack görünce “üst teknoloji ürünü” diye yafta yapıştırmak çok yanlış bir bakış açısı olacaktır. Zaten günümüzdeki teknolojiler de sandığınız kadar gelişmiş değil; gerçek anlamda üst düzey işlere imza atabiliyoruz ama bunun maliyeti gezegenimize tecavüz etmek oluyor. Ben asıl buna ilkel derim. Elbette kelime oyunu falan yapmıyorum, yine de sonuçlar ortada ve belli bir getirisi var; ama gerçek teknoloji böyle olmaz. Dünya, tüm imtiyaz ve yaptırım gücü Yahudilerin elinde olunca elimizdeki sonuç bu. Teknoloji Doğadan tamamen uzak, materyalistik, yıkıcı ve tüketici bir formda ilerledi. Bu işlerin Doğal seyri değil kesinlikle. Gerçek teknoloji ruhanidir ve gerçek ruhaniyet de bilimseldir, aynı zamanda da bir ilimdir. Bunların hepsi, kadimlerin bildiği ve bizim de tekrar ettiğimiz şeyler. Gelecekte dünya kurtulduktan sonra bizi bekleyen teknoloji de, Yahudi düşmanlarımızın yüzyıllardır, hatta binyıllardır bastırdığı Doğayla uyumlu, mantıklı, herkes için faydalı ve yeşil teknolojiler olacak. Ne kanser tedavisi için vücudumuzu harap eden, sıklıkla yarardan çok zarar veren kimyasallara ve radyasyona maruz kalmak zorunda kalacağız, ne de yaşadığımız toplum beton, 5G ve işlenmiş gıda çöplüğü olduğu için kanser bile kalacak. Ne doğal kaynaklara ulaşmak için toprağı işlenmez kılmamız gerekecek, ne de petrol tankerleri okyanusları mahvedecek. Bunlar çok zor şeyler değiller, hatta Tanrıların medeniyetinin gelişmişliği düşünüldüğünde çok basit şeyler kalıyor.

   Bu yine de, “kanat” veya “yılan” gibi şeylerin “””hayvani””” veya “””ilkel””” olduğu anlamına gelmiyor. Medeniyet ve gelişmişlik algınızı değiştirmeniz gerekiyor. Bazı şeyler asla değişmez. Teknoloji ne kadar ruhanileşirse ve gelişirse gelişsin, halâ oturup meditasyon ve yoga yapmak zorunda olacağız. Ha, bu işimizi kolaylaştıracak/verimi arttıracak teknolojiler çıkar elbet, ama bu işlerin en temelini değiştirmiyor. Tıpkı daha verimli yiyecekler üretebilecek olmamız, ama her zaman için besin ihtiyacımızın, Doğanın kanunlarından ötürü, baki kalacağı gibi. Dolayısıyla ruhani/kutsal sembolojimiz de bakidir. Kanat denilen şeyler uçmak için araç değildir, ki zaten fizik kurallarına göre insan boyutunda ve kilosunda bir şeyin uçması için o kadar”cık” kanatlar yetmez, bunu elbette herkes düşünebilir. Kuşlar gibi içi boş kemiklerimiz yok. Kanatların işlevi uçmak değildir, kanatlar ruhani bir alegoridir. Ruhani özgürlüğü ve gücü temsil eder. Üstüne üstlük, her ruhun kanatları vardır ve ruhani olarak ilerledikçe bu kanatlar çıkar. Dolayısıyla hem gerçek bir şeye gönderme, hem de ruhani bir alegori. Aynı şeyi günümüzde tıbbın sembolü olan Kadüse için de söyleyebiliriz. Ruhani aydınlanma ve Kundalini’nin yükselmesi için bir alegoridir. Bu ileride, “teknoloji daha çok ilerleyince” yılan yerine kablo, boru falan koyacağız gibi bir anlama gelmiyor. Bu ne Doğal, ne zarif, ne de gerekli. Bozulmamış bir şeyi tamir etmeye gerek yok. Uçmak için kanata ihtiyaç da yok, zaten ruhani olarak yeterince (bkz: oldukça) gelişince bu görülebilir.

   Onun dışında, cidden eski insanların çizimlerinden yola çıkmak isterseniz, “antik uzaylı astronot”ları resmeden birçok oyma, çizim, petroglif ve benzeri görsel vardır. Bu da mı hayal ürünü sizce? Veya bir kuştan mı esinlenilmiş? Bildiğiniz uzay gemisi. Peki ya bu, veya bu? Bu görsellerin tarihi 1300’lü yıllardan M.Ö 10,000’li yıllara kadar uzanıyor. Dolayısıyla ne kanatı, ne ilkeli, hangi uzay savaşçısı? Kadimler biliyordu, bizim de tekrar hatırladığımız gibi.

   Ve sizi temin ederim, insanlık ne kadar ilerlerse ilerlesin togalar modadan düşmeyecektir. En çok yakışan Şeytan olabilir ama antik bilgeliğin dirilmesiyle, dışarıda normal insanların bile toga giydiğini görebiliriz belki! 😊

   İyi akşamlar.

   1. Şeytanın tanrıların resimlerini çizen sanatçı var mı? Koskaca satanizmin gönüllü sanatçıları vardır herhalde dimi? Da vinci bunlardan biri midir?

    1. Esenlikler,

     Da Vinci, Picasso gibi dünyaya mal olmuş, “aşkın” sanatçıların ruhani bilgeliğe sahip oldukları, eserlerinden de barizdir. Tabii ki o zamanlar dünya düşmanın baskısı altında olduğu için bariz şekilde Satanik sanat yapamasalar da, eserlerinde gizli şekilde birçok şey resmetmişlerdir. Onun dışında, günümüzde “Satanik ressam” diyebileceğimiz spesifik bir isim yoktur, ama Tanrıların güzelliğini, şanını çizen sayısız insan var. Hatta Satanist bir kardeşimizin, Tanrıların tasvirlerini topladığı bu site bile mevcut. Dolayısıyla ille de “bir sonraki Picasso”yu beklememize gerek yok, ilham gelen herkes Tanrılara sevgisini, saygısını, özlemini bu şekilde belirtebilir.

     İyi geceler.

     1. Sadece Picasso’nun nazi almanyası tarafından dejenere sanat ilan edildiğini biliyordum, ama bilgi için teşekkürler. İyi günler.

     2. Esenlikler,

      Demin dediğim gibi, Picasso’yu gelişine söyledim ama inceleyip emin bir şekilde desem iyi olurdu. Sanat uzmanı değilim, o yüzden bu dediğimi hemen gerçek kabul etmeyin.

      İyi günler.

    1. Esenlikler,

     Gayet tabii. Bu tarz Pagan kıyafetleri boldur. Eski zamanlarda pagodaları ziyaret eden insanlar da toga tarzı kıyafetler giyerdi, hatta bunlar da sıklıkla beyazdı. Düşmanın kendine ait hiçbir şeyi yok, bilirsiniz.

     İyi geceler.

 15. Picasso hangi eserinde gizliden gizliye satanik mesaj vermiş? Hani büyük şöhret sahibi olan kisiler Yahudilerle iş birliği yapıyordu?

  1. Esenlikler,

   Aslında Picasso’yu Da Vinci’nin yanında söylemiş bulundum, ve şimdi kurcalayınca bu tarz önemli bir eserine rastlamadım. Ama Da Vinci’ye bakacak olursak, eserlerinde ayna çizim tekniği kullanıldığı ve bunu kullanarak çizdiği resimlere önemli bilgiler ve uyarılar koyduğu biliniyor. En basit örneği bu olabilir. Gerçeğin farkında olan ve bakanlara öyle veya böyle aktarmak isteyen başka sanatçılar da olmuş. Bu, Carlo Crivelli’den “The Annunciation with St. Emidius”, 1486 yılından:

   Herhalde burada bariz olan şeyi açıklamama gerek yok.

   Böyle örnekler bayağı var.

   Onun dışında evet, genellikle büyük şöhret ve güç sahibi kişiler Yahudilere peşkeş çekmek durumundadır. Ve durum çoğunlukla böyle. Ama Yahudilerin gücü hiçbir zaman tamamen mutlak olamadı, dolayısıyla istisnasız herkes böyledir de diyemeyiz.

   İyi günler.

   1. yani resimden bir sey anlamadım desem? Tavuskusundan bahsediyorsanız Vatikanda bile tavuskusu heykeller var her eserde tavuskusu olması onun satanik bir eser olduğunu göstermez.

    Gökyüzünden gelen parlak ışından bahsediyorsanız siz ne çıkardınız? Kadın dua eder gibi kollarını kavusturmus ve sarı ısık gökyüzünden basına geliyor. Seytanla iletisim olarak mı yorumluyorsunuz?

    1. Esenlikler,

     Bu paylaştığım “Beşaret”i (kurmaca, Yollu Meryem’e C*brail tarafından Haham Yeşua’nın doğuşunun bildirilmesi “olayı”) konu alan tablo, gökyüzündeki “””tanrının”””, Yahudi Kabalasında da (zihinsel dünyayla alakalı olan) Kether’i temsil eden halini sembolize ediyor. Bu formdan çıkan psişik enerji ışınları Mer*em’in başına inip, Meryem’in ZİHNİNİN İsa’ya hamile kalmasını, onun ZİHNİNDEN dünyaya İsa FİKRİNİN salınmasını temsil ediyor. Burada Mery*m, bu büyünün (düşman programlarını bir büyü olarak düşünebiliriz) nasıl zihinsel Kether düzleminden gelip dünyayı, fiziksel düzlemi temsil eden Malkuth’a bağlandığını temsil ediyor. Bu resim İsa’nın, Yahudilerin Centillerin zihinlerine saldığı bir büyü olduğunu göstermekte. Aynı zamanda, gökteki formun da UFO şeklinde olduğuna da dikkat çekerim.

     Öbür uyarıyı da unutmayalım. Meryem’in taktığı saç bandının, tam da Yahudilerin Tefillin kutusunu taktıkları yerde olması da önemli:

     Bu konuda söylenebilecek daha çok şey var, ama sanırım bu örneği bu kadar açıklamamız yeterli.

     İyi geceler.

 16. semavi dinlerdeki mesih kehaneti gerçek midir? Satanizme göre dünyanın sonu nasıl olacak? herhangi bir mesih gelecek mi? yahweh yeni bir peygamber getirecek mi? deccal Şeytanın oğlu mudur ve mesihi öldürecek midir? Şeytan yahwehi öldürecek mi yoksa insanlar yahweh’ye inanmayı bıraktığı için yahweh kendi kendine mi yok olacak?

  1. Esenlikler,

   İbrahimi* inançların (çünkü yerin, balçığın, foseptik çukurunun dibine yakışan inançlara ne “semavi”, ne de “din” demek yakışır) nesi doğru ki bu da doğru olsun? Bize göre, size göre diye bir şey yok; dünyanın sonu diye bir şey olmayacak. En azından, bizim tarafımız böyle bir şeyin asla olmaması için mücadele ediyor, ve bu mücadele bizim zaferimizle sonuçlanacak.

   “Deccal”, yani Antichrist’ın ne ya da kim olduğuna bakalım. İslam “kültüründe” “Deccal” diye geçen Anti-Christ’ı biz Hitler olarak biliriz. İsa isimli soysuz, kurmaca yahudinin Centillere dayatmaya çalıştığı “değerlere” (yahudilerin boyunduruğu altına girme, iradesizlik, sorgulamama, kölelik, “BİR”lik, vesaire) karşı Centil ideallerini savunan herkese bir Anti-Christ denebilir aslında. Bunun en büyük örneği de az önce dediğim gibi Hitler.

   “Mesih” dediğiniz kurmaca İsa’ya gelince, asla yaşamadı ki ölsün. Yahweh de aynı şekilde. Bunlar yaşayan/yaşamış canlılar değil, yaratılmış düşünce formlarıdır. Ama evet, elbette ki bu savaşın sonucunda düşmanın düşünce formu ebediyen yok edilecektir; bunda hem insanları sömüremeyecek olmasının, hem de doğrudan bizim emeklerimizin etkisi vardır.

   İyi geceler.

 17. Bu karantina günlerinde sadece beyaz mum bulabildim tek ve beyaz mumla bu ayın olur mu

  1. Esenlikler,

   Gerçekten başka renkte mum bulmaya gayret ettiniz ama bulamıyorsanız yapacak bir şey yok. Ama internetten de söyleyebilirsiniz aslında, veya artık sokağa çıkma yasağı olmayan zamanlarda çıkıp da arayabilirsiniz. İnternetten söylemek daha mümkün ama. Siyah da dahil her tür renk mum ihtiyacımı ben buradan karşılıyorum şahsen, ve oldukça memnunum. Ve hayır, bunu söylemek için (ne yazık ki!) para almıyorum! 😄

   İyi geceler.

  2. Evinizde eğer varsa pastel boya ile renkli mum yapabilirsiniz. İnternet’te bunun videoları var, biraz kurcalarsanız görebilirsiniz. İyi günler.

 18. Öncelikle bu cevabınız için teşekkür ederim birde sizin hep yorumlariniza Üslubunuza bakıyorum gerek dalga geçmek için yazan birisine gerek ciddi soran herkese cevap veriyorsunuz teşekkür ederim size

  1. Esenlikler,

   O konu çoğunlukla bir meme ya. Özellikle Yeni Çağ veya “””popi””” olmuş kaynaklarda çok görüyorum, ama herhangi bir elle tutulur taraf görmedim. Herkeste “doğuştan” bir “rehber hayvan” olması, bu tarz insanların özel, küçük bir kar tanesi olma fantezilerini doyurduğu için rağbet gören bir fikir herhalde. Elbette gerek kendi kültürümüzde, gerek diğer Pagan kültürlerinde kutsal görülen hayvanlar olmuştur, ama bunlar özellikleri ve/veya sembolizmleri için sevilen, “””içimizde bir yerde””” olmayan hayvanlar.

   İyi günler.

 19. Esenlikler ben Spiritüel Satanizm’i araştırıyorum gerçekleri öğrenmek ve uygulamak istiyorum bunu nasıl başarabilirim ve bir sorum daha var ben türküm bir eşcinsel bireyim sevgilim ise amerikalı fakat bir centil sevgilimle birlikte olmam ırķ karıştırmaya girer mi ?

  1. Esenlikler,

   Sitemizi okuyup öğrendiklerinizi uygulayarak Satanizm’in “teorik” kısmına da, “pratik” kısmına da hakim olabilirsiniz.

   Siyahi ve Asyalı dostlarımız da Centil’dir, Centil tabiri Yahudi olmayan herkesi kapsar. Ama yine de bir Asyalıyla Beyaz bir bireyin karışması ırk karıştırma olacaktır, homoseksüel bir ilişkide bile. Sonuçta ırk ruhani bir olgudur.

   Tabii burada örnek vermek amacıyla farazi konuştum. İkiniz de beyazsanız herhangi bir sorun göremiyorum. Aynı ulustan olmak nispeten daha ideal olacak olsa da ana ırk aynı olduğu için ırk karıştırma diyemem. Mutluluklar.

   İyi günler.

 20. Yaşadığım paranormal olaylara pislikler şöyle söylemişti “ibadet eksikliği olan insanlara görünürler” ama şunu anladım doğru yolu arayanlar görebilir. Başimdan gecen olayı ozetle anlatıyım geçen yıl 19 yaşındaydım biraz alkol aldim ve yalnız yatiyordum. Evim sobalı. Gece Saat 3 de gelir gelmez uyudum. Sobanın arkasında bir genç kız yüzünü hatırlamıyorum odam çok karanlıktı . Bana güldü sadece ona bakıyordum. Ve istemsizce şunu söyledim “Allahım sen yardım et” o da kısık bir gülümsemeyle bana ” eder eder ” deyip gülmeye devam etti. Korkmuştum ama sonuçta hiç zarar görmemistim. Şimdi bu bana Şeytan Kral dan verilen bir davetiye olabilir diye düşünüyorum.

  1. Esenlikler,

   Tanrılar genellikle insanlara madde etkisi altındayken görünmez; çünkü maddelerin etkisi altındayken insanlar sağlıklı karar verme yetisine sahip değildir ve bu haldeyken sadece bizi istismar eden varlıklar bizimle iletişim kurmaktan herhangi bir şey kazanabilir. Tabii biraz içki içmekle LSD almak aynı şey değil, benzer bile değil, onun farkındayım. O yüzden bu düşüncenizi imkansız bulmuyorum. Yine de rastgele bir olay olma olasılığı da var. Ruhani varlıklar tarafından ziyaret edilme özellikle de ruhani olarak ortalamadan daha açık insanların başına gelebiliyor. Elbette bu noktada çoğu insan ne yazık ki İbrahimi empozesine kurban gidip resmen programlanmışcasına sizin de dediğiniz Yahudi tekerlemelerine düşüyor. Elbette biz burada, Satanizm’de, gerek zihni ve gerekse de ruhu temizlemek, güçlendirmek ve özgür bırakmak için birçok şey yapıyoruz. Ne olursa olsun, bizi bulmuş olmanızı tamamen rastlantı olarak düşünmeyin; çünkü Satanik ruhlar öyle ya da böyle evlerine döndürülür.

   İyi geceler.

   1. Bu siteye yolu düşen insanların hiçbiri tesadüf olarak buraya gelmedi mi? Yani bu yola düşen her insan satanik ruha sahip olduğu için her türlü zaten satanist olacaktı öyle anladım doğru mu? Eğer böyleyse bizim aile bireylerimiz müslüman ama neden bizim ruhumuz satanist?
    İyi günler.

    1. Esenlikler,

     Bunu demek abartı olurdu; sonuçta televizyona çıktık ve popüler medya tarafından az veya çok biliyoruz. Siteyi bulan her normal insan “planlanmış” değildir, ama her Satanik ruh yuvasına geri döndürülür. Bir de bu iki Venn şemasının ortak bir kümesi de var.

     Ve ailenizin ne olduğu sizi ne zaman ilgilendirdi ki? Müslümallık genetik olarak aktarılamaz.

     İyi günler.

 21. Zira ruhun mükemmelleştirilip güçlenmesiyle fiziksel beden de zaten asıl programlandığı potansiyeli ve amacı olan fiziksel ölümsüzlüğe ulaşır) ve çok yüksek (ama sınırsız değil) güce ulaşmış olmaktır. Yani ruhumuz gelişiyor tamam ama fiziksel ölümsüzlük nasıl oluyor onu anlamadım? Sonuç olarak Hitler veya Büyük İskender de ölmedi mi mesela?
  İyi günler.

  1. Hayır, ölmediler. Bu Yahudi medyasının kendi kafasından uydurduğu bir yalandır. Kendileri Magnum Opus’u tamamlayıp Tanrılığa ulaşan adanmış Satanistlerdi.

   Fiziksel ölümsüzlük ruhani ölümsüzlükle birlikte gelir. Sonuçta tenselde ne varsa tinselde de o vardır (as above, so below) ve dolayısıyla bizler ruhani anlamda güçlendikçe sağlığımız, diriliğimiz de oldukça güçleniyor.

 22. Peki tipleri vs her şeyiyle aynı mı onlar? Eğer öyle olsa zaten millet aa bu Hitler demez mi 🙂 Onun dışında yaşları falanda mı hep aynı kalıyor?

  1. Esenlikler,

   Kimler? Tanrılar dediğinizi varsayıyorum; dış görünüşü değiştirmek Tanrılar için kolaydır. Hele de görünen fiziksel yaşları. İsterlerse aynı da kalabilirler tabii.

   İyi günler.

   1. Örneğin Hitler ölümsüz olduğu için şimdi ne yapıyor nasıldır onu kast ettim.
    İyi günler.

    1. Esenlikler,

     İyidir, güzeldir. Tanrılarla önemli projelerde çalışıyordur, ama herkesin bilgisine açık şeyler değildir herhalde. Bazı konularda ordu mantığı işler, “need to know basis” ile bilgi verilen ince işler olabiliyor.

     İyi günler.

 23. Esenlikler,
  Lafı uzatmadan direkt konuya gireyim. Ben yaklaşık 5 yıldır Şeytana ruhen ve kalben adanmış bir Satanistim. Aile ilişkilerim kendimi bildim bileli iyi olmadı. Hep bir inişli-çıkışlı dönemler oldu. Maddi refahı sağladıktan sonra ailemden ayrılmayı düşünüyorum. Kardeşlerim var ve birine çok değer veriyorum. Evin en küçük üyesi. 12 yaşında. Yaklaşık 8 yaşından beri onu sorgulamaya yönelik sorular soruyorum. Mesela ilk okuldayken sürekli sohbet ederdik. Okuldaki arkadaş ilişkilerinden, derslerden bahsederdi. Bir keresinde Din öğretmeninin Allahla ilgili olan anlattıklarını anlattı. Bir şekilde sohbette konu oraya geldi işte. Ben sen inanıyor musun diye sorduğumda bana bilmiyorum dedi. “Sen inanıyor musun” diye sordu. Orada hayır deseydim kendisi bende inanmıyorum diyebilirdi. Ama sorgulamasının önüne geçmemek için “benim değil senin inancın önemli. ama çok da kafana takma” demiştim. Aslında onu seküler olarak yetiştirmek istiyordum. Bir şeyleri dayatırsam eleştirdiğimiz, çocukları adeta robot gibi programlayan Müslümanlardan ne farkım kalırdı? Son iki yıldır Şeytan’a sempatik bakması, bazı yargıları eritmesi için beraber popüler Amerikan dizilerini izliyoruz. Mesela bugünlerde sıkı bir Lucifer dizisinin hayranı. Elbette seçici oluyorum. Ama bütün popüler yapımlarda Şeytan karakteri genellikle çok yakışıklı, sempatik biri oluyor. Ya da cadı kızlar en güzel, en popüler aktrisler oluyor. Yani düşman yapımlarıysa neden Şeytanı sempatik gösteren diziler üretiyorlar? Sonuçta sürekli izleyen kişiler bir süre sonra kutsallığa karşı duyarsız olacak. Bu tıpkı ilk hastasını kaybeden ve 30 hastasını kaybeden doktor gibi. Ya da haberlerde izlediğimiz şehit haberleri gibi. Bir süre sonra ölümler sayılardan ibaret oluyor. İnsanlar duyarsızlaşıyor. Yani bir şeyi ne kadar çok görünce sanırım artık ilk kötü tepkini göstermiyorsun.

  Nihayet soruma gelecek olursam: Kardeşimi bilmeden manipüle mi ediyorum? Artık böyle uğraşlara girmemeli ve kendi haline mi bırakmalıyım. Ama çok güzel bir Türk atasözü vardır: “Ağaç, yaşken eğilir.” Rezil Müslümanların çocuklarını küçük yaşta kuran kurslarına gönderme hakkını veren bana da bu hakkı veriyor mu? Aslında yasadışı bir şey yapmadığımı biliyorum ama bu etik midir? Yani geçtiğimiz günlerde Allah’tan yana “Sahte Tanrı” kavramını kullanınca tereddütte kaldım.

  1. Esenlikler,

   Yahudilerin yönettiği medyada mı Şeytan’ı sempatik gösteriyorlar? Yanlışınız var.

   Böyle şeylere yüzeysel bakamayız. İki yakışıklı aktör kullandılar diye hop, Şeytan sempatizanı olmuyor bu dizilerin/kanalların çoğunun başındaki Yahudiler. O aktörler, aktrisler sadece ayağınız alışsın diye. Sonuçta bu film, elbette kalkıp Notre Dame’ın Kamburu ayarında, hilkat garibesine dönmüş insanları oynatamazlar. Ama önemli noktalarda zehri hep veriyorlar. Kontrollü karşıtlık işte. En basitinden dediğiniz dizide “Bakın, Şeytan dışarıdan yakışıklı, karizmatik, seksi görünür ama “””ASIL YÜZÜ””” gulyabanidir, içler acısıdır, yaratıktır, onun tuzağına düşmeyin!” mesajı veriliyor. Onun dışında hikaye konusunun aptallığın daniskası olduğuna değinmeyeceğim bile. Yanlış anlamayın, tek bir bölümünü bile izlemedim ve izlemem ama Koskoca Şeytan’ın polis mi, dedektif mi ne olması… Buna en sıradan insan bile işi gücü yok da bir yere tıkılı kalıp suçlu mu yakalayacak dedirtir, ki diziyi izleyip yorum yapan insanlardan bunu duymuşluğum var. Onun dışında, cadıları konu eden diziler de benzer şekilde ya işin önemli kısımlarında cadıları/cadılığı/onların çalıştıkları varlıkları (yani Cinleri/Demonları) çirkin, kötü, aptal, aşağılık, onursuz gibi gösterirler ve/veya alay ederler. Yahudilerin yapmayı en sevdiği şey işte. Kutsalı alıp bozmak. American Horror Story gibi rezalet ötesi dizilerden zaten bahsetmiyorum.

   Kısaca bunları bizden sanmayın, bunları izleyip de Gerçek Satanizm’e kayacak bir insan ya zaten Satanik bir ruhtur ve öyle ya da böyle Gerçeği bulacaktı, ya da köşeli bir ergendir ve Satanizm’i dizilerde izlediği gibi kanlı, düşkün, düşük bir şey sandığı için gelmek istemiştir. Her iki halükarda da bizim işimize yaramaz. Sizi bile etkilemiş, “böyle şeyler izleyen kişiler bir süre sonra kutsallığa karşı duyarsız olacak” demişsiniz. Yani sizin bile lugatınızda “kutsal”ın anlamı “İbrahimi” olmuş, ve bunu söküp atamamışsınız. Eğer 5 yıla yakındır Şeytan’ın Yolundaysanız Gerçek Kutsalın, İsmi En Yüce Olan Şeytan olduğunu bilmelisiniz. Ha, zaten biliyorsunuzdur da ama bilinç seviyesinde bilmek ayrı, tamamen içinize sinmesi ayrı. Bilinçaltı tuhaf şey, üzerine aktif şekilde çalışmak gerekiyor.

   Onun dışında da, “Aslında onu seküler olarak yetiştirmek istiyordum. Bir şeyleri dayatırsam eleştirdiğimiz, çocukları adeta robot gibi programlayan Müslümanlardan ne farkım kalırdı?” demişsiniz. Bu “Seri katilleri öldürürsek biz de katil olmaz mıyız?” gibi geçersiz ve gerçek dünyada karşılığı olmayan bir endişe. Ne farkımız kalır söyleyeyim: Biz çocuklara tecavüz etmiyoruz. Bu kadar basit. Onlar ne yapsa yanlış ve zaten yanlıştan doğuyor, biz ne yaparsak kutsiyetten geliyor. Bir çocuğa elbette ki Satanik değerleri ve Gerçekleri öğretmek görevimiz. Seçimimiz değil, görevimiz diyorum. Sonuçta Satanik değerler dediğimiz ne? Etik, akıl, düşünme, ırkına ve milletine karşı gurur (ki bunun aşındırıldığı günümüzde bu çok önemli), her zaman gelişmek ve evrimleşmek için tutku ve yalanları kati surette, gerekirse şiddetle reddetmek. Ruhani Gerçeklere gelince, bunlar insanı özgür kılan şeylerdir ve ruhani gelişim yoluna ne kadar erken girilip gelişilmeye başlanırsa o kadar iyidir, bunun taban yaşı yoktur. Güç meditasyonu ve yoga herkes için faydalıdır. Çok çirkin bir imge olacak ama düşman 3 yaşındaki çocuklara önce all*ha, sonra kendilerine domalmayı öğretiyorken biz onlara bedenlerine iyi bakıp besledikleri, egzersiz yaptırdıkları gibi ruhlarına ve zihinlerine de yaptırmayı öğretiyoruz, hepsi bu. Karşılaştırılabilir değil. Dolayısıyla çekinmeyin. “Kendi doğrusunu bulsun” diyebileceğimiz bir şey de yok, burada Ebedi/Mutlak Gerçek’ten bahsediyoruz. Doğru birdir.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir