Spiritüel Satanizm – Güç ve Dönüşüm

Kaynak: Yüksek Rahip Hooded Cobra’nın Spiritüel Satanizm hakkında aynı konudaki vaazıdır. “Ben” dili kullanılan ifadeler onun ağzındandır.

Meditasyon konusunda sık yapılan bir hata, birçok insanın meditasyon ve ruhaniyeti kişinin kendisini kandırmak için bir araç olarak görüyor; ancak gerçekten ruhaniyet bunun tam tersidir ve ona yanlış bir mantalite ile yaklaşmak bitmek bilmez problemlere yol açabilir.

Genel olarak kişinin kendine yalan söylemesiyle yaratıcı hayalgücünün, ruhani olarak ilerlemenin veya ilerleme ihtiyacının alakası yoktur. Hatta birçok durumda bu sadece ilerlemeye ket vuran ve yavaşlatan bir eğilimdir.

Cüzdanınızda 100 lira varken ısrarla 1000 lira olduğuna inat ettiğinizi hayal edin. Bunu herkese bu şekilde anlatıyorsunuz, insanlara hediyeler alma sözleri veriyorsunuz, 1000 liradan bir kuruş daha az paranız olduğunu kabul etmiyorsunuz. Doğal olarak faturalarınız gelince ayvayı yiyeceksiniz.

Eh, böyle düşününce yalan söylemekte ısrarcı insanların sonunda kendilerine zarar verecekleri, bulundukları konum hakkında dürüst olanlarınsa zaten gelişme yolunda ilerledikleri barizdir. Ve 100 lirasını 1000 liraya ve sonra 10000’e çevirecek olanlar da işte bu dürüst olan insanlardır, çünkü bir noktada sadece 10 liraları olduğunu kabul ettiler. Elbette bu batabilir, ama gelişmek için şarttır.

Birçok insan kendilerine büyük miktarda yalan söyler, ve bunu meditasyonla karıştırıyorlar. Burada verebileceğimiz bir örnek de bazı insanların bazı yeteneklere sahip olduklarına dair yalan söylemeyi sevdiklerini gösterebiliriz.

Kişinin kendisine yalan söylemesi sadece kişinin gelişmesine ket vurur ve zihnin güç edinmek için gerçek anlamda eğitilmesini engeller. Ciddiyet ve eğitim bağlamında iyi yönde değişim yaratmak için kendimizi aldatmaktan ziyade elimizde yaratıcı imgeleme ve pozitif olumlama var. Elbette bu durumda, olumladığımız ve imgelediğimiz şeylerin kendimize yalan söylemekten ziyade, meydana gelme sürecinde olan bir değişim olduğunun farkındayız, fark bu.

Bu yüzden Spiritüel Satanizm‘i bir sirk haline çevirmek, Şeytan‘ı gerçekten umursayan herkesin menfaatine karşıdır, ve aynı zamanda bu tarz tehlikeler kişinin kendisi için de zararlıdır.

Meditasyonun yaptığı şey ve bazı insanların meditasyondan yangından mal kaçırır gibi kaçmasının sebebi basittir; meditasyon kişiyi kendi benliğiyle yüzyüze getirir. Bu kısa bir yoldan da olabilir, uzun da.

Meditasyonun gerçekle yüzyüze gelmekten ziyade kaçış yolu olarak kullanılması, Budizm ve başka meditasyon ekollerindeki gibi kişinin olabilecek en yüksek seviyede uyuşturulmuş bir yokluğu hedeflediği yollarda çok yaygındır; aynı zamanda bu sanatla bazı ufak başarılar elde ettikleri için burnu göklerde olan, varları yokları kendilerini aldatmak olan Wiccan’larda da.

Kişi zihnin gücü olduğunu keşfettiği zaman biraz aklını kaybetmesi kolaydır. Tanrıların varlığını veya meditasyon aracılığıyla güç edindiğini keşfeden insanlar için de aynı şey olabilir.

Fakat yeterince olgun olan herkesin fark edeceği şey, bu olguların çıldırmaya değer şeyler olmadığı ve her güç ve gelişmişlik seviyesinin ardında başka ve daha yüksek bir seviye olduğudur.

İnsanların sahip olduğu her çeşit güç gibi, ruhani güç de uygun şekilde idare edilmelidir. Kesinlikle yanlış kullanılma veya suistimal edilme imkanı da vardır.

Spiritüel Satanizm‘de güç edinme konusunda acele edilmesi, başka faktörlerle birlikte insanların rekabetçilik, kıskançlık veya kibir gibi şeylere kapıldığı birçok alanda da olmaktadır.

Burada bir örnek de doping (steroid) kullanımıdır. Bunlar daha hızlı büyüme sağlayabilir, ancak felakete de yol açabilir. Aynı şekilde ve insanlar sürekli bir “acele” halinde olduğundan ötürü tembellik veya kontrolden çıkmış abartılar gibi şeyler karşımıza çıkıyor. Bazı insanlar tüm dışsal ve tasdiklenebilir kanıta rağmen objektif ve dürüst olmak yerine sadece şişinmeyi amaçlıyor.

Bir örnek de bazılarının gelişmişlik seviyeleri hakkında yalan söylemenin pozitif bir şey olduğunu düşünmesi. Veya yıllar içinde gördüğümüz gibi uçuk ve aptalca yalanlar söylemesi. “Benim 5 tane Kundalinim var!” ve benzeri saçmalıklar. Sanki bir tanesi yetmiyormuş gibi.

iPad veya iPhone sahibi olmak gibi. Havalı olmak için birden fazlasına sahip olmanız lazım! Bin tane nasıl? Evet, kulağa daha güzel geliyor. Bin Yılan. Evet, tabii.

Bunu daha anlamlandırmak için “Modern” “ruhaniyet”ten bahsedelim. O olgu da günümüz toplumumun bir yansımasından başka bir şey değildir – ucuz, hızlı, aceleci. Gününüzde her şey McDonald’s mantalitesinde. Her şey hemen, hızlıca olmak zorunda, yoksa hiçbir değeri yok. Evrenin bile acele etmesi lazım, her şey bizim gittikçe daha hızlı teslimat zevkimizle uyumlu olmak zorunda!

Yeni Çağcılar bir tane yarım yamalak meditasyon yapıyorlar, sonra tabii ki hemen Yılanları yükseliyor! Solcu bir robottan, evrenin özüne ulaşıp hayatın anlamını kavradığını sanıp bunu başka insanlara dayatmaya çalışan solcu bir robota evrimleşmiş oluyorlar. Onların “ruhaniyeti” anca budur. Genel tüketiciliğin bir uzantısı.

Özünde bu, gerçekten değerli olan şeylerin ve bilgeliğin anlaşılmamasından ötürü her şeyin aynı nihilistik, tüketici mantaliteye büründürülmesinden ötürüdür. Kişinin nasıl iPad’i varsa, sınırsız güç olduğuna inandıkları şeyi de aynı şekilde tıpkı bir cihazı veya oyuncağı kullandıkları gibi kullanmak istiyorlar, sebebini ve derinliğini bile anlamadan. İnsanların ayakkabıları hakkında yalan söyledikleri gibi, yalanlar zincirini devam ettirmek için kişi bir de önemli konular hakkında yalan söylemek “zorunda kalıyor”.

O yüzden kişi bilgelik ve güce sahipse, herkes çağımızın genel havasına uygun bir şekilde bunun sadece çocukça bir hayalgücünün ve şişirilmiş bir egonun ürünü olduğunu sanıyor. Sığ insanlar durumun böyle olmadığını öğrenince sinirleniyorlar.

Gerçek şu ki ruhaniyette güç hile yaparak elde edilemez. Bu yüzden de Yahudiler ve benzeri köleler, başka insanları istismar ederek veya uyuşturucu kullanıp sanrılara düşerek sadece geçici olarak herhangi bir şekilde güç sahibi olma hayalini sürdürmeye yöneliyorlar. Bu şekilde “aceleci” ve derme çatma yollar elbette aptalcadır ve sonu çıkmaz sokaktır. Spiritüel Satanizm içinde böyle şeylere yer yoktur. 

Dolayısıyla bu tarz yanılsamalar ve aptallıklar, hiçbir Spiritüel Satanist‘in hedefleri arasında yer almamalıdır. Satanizmin amacı kimin daha devasa yalanlar söylediğiyle değil, kimin gerçek anlamda evrimsel bir ilerleme sürecinde olduğuyla alakalıdır. Bu her şeyden önce kişinin kendisi için de uygun ve olandır. Şeytan, insanlar ilerledikçe onlara vaatlerini gösterir.

Bahsi geçen ilerleme kendi hayatınızda da tasdiklenebilir olacak; hayatınızdaki gelişmeler, bilgeliğinizin yükselmesi ve genel olarak iyileşmek ve benzeri şeyler. Ruhani gelişim yolunda tam anlamıyla gittikçe daha iyi bir insan haline gelir, ve bu, boş kelimelere kıyasla ruhani ilerlemenin çok daha iyi bir göstergesidir.

Ana nokta sadece gücü “hissetmek” veya ödünç almak değil, gerçek anlamda onu içimizde inşa etmektir. Spiritüel Satanizm bu yüzden güç ve dönüşümdür. Düşman insanların yaşam gücünü ve hayatını çalan bir düşünce formunu herkese empoze edip bunun üzerinden çalışarak işlerin doğal işleyişini tersine çevirmiştir. Kendi buzdolaplarlarına bile koltuk değnekleriyle yürüyen kişiler, sonunda kendilerini zayıf ve hayal kırıklığına uğramış bir şekilde bulacaktır.

Varlıksal bir açıdan bakacak olursak bu son derece ucuz bir yaşam biçimidir, ve güç arayan her insan bunu kendi içinde bulabilir, ve bunu az miktarlarda değil de ziyadesiyle bulacaklarını da belirtelim. Muazzam bir içsel güce sahibiz, ama bu güç hakkında hiç eğitilmedik.

Japon kültürünün bir eseri olan Dragonball Z ve benzeri animelerin popüler olmalarının en büyük sebeplerinden biri de, Aryan Yolu veya Sanatana Dharma’nın uygulamaya dökülmüş halinden unsurlar içermeleri ve bunları resmetmeleridir.

Bu çizgi filmlerdeki Goku gibi karakterler olağanüstü seviyelerde güce ulaşıyor, ve bunu da sıkı eğitim ve çalışma yoluyla başarıyorlar. Örneğin o animede ana karakter Goku kendini eğitmişti ve ustalarından aldığı dersleri uygulamasını bilmişti, tembellik yapıp insanların onun yerine kendi işlerini yapmalarını beklememiştir. Çünkü Goku’nun bir geleceği vardı, o şovdaki genellikle parazitlikle edindikleri güçle ayakta duran düşman uzaylıların aksine. Burada bizim düşmanımızla bu şovun arasında kolaylıkla paralel çizilebileceğini düşünüyorum.

Kişi gerçek ve ciddi bir Satanist olmak istiyorsa ve bütün bunlar onlar için boş bir şakadan daha fazlasıysa aklında tutması gereken çok önemli bir şey, gücün güç olması için gerçek ve güvenilir olması gerekir. Kimsenin gerçek para yerine sahte Monopoly parası istemeyeceği gibi, kişi kendi veya başkalarının durumları hakkındaki yalanları ve aslında yetenekleri olmayan şeylere güçleri varmış gibi davranan sirk kaçkınlarını da hor görmeli ve reddetmelidir.

Spiritüel Satanizm içindeki bizler ilerleme konusunda gerçekten devasa bir destek alıyoruz, çünkü Tanrılar Kendi saflarına katılmaya cesaret gösteren bir Satanist’in yürekliliğini takdir eder. Bu sayede kişi dışarıdakilere kıyasla daha hızlı ilerleme imkanına sahiptir, ancak bu ilerlemek için çalışmak zorunda olduğumuz gerçeğini değiştirmez.

İlerleme yönünde harcadığınız her türlü emek, hayatınızı da kolaylaştırarak size muazzam şekilde yardım edecektir. Özellikle de insanlığın sistematik olarak zayıflatıldığı günümüzde, bu hayat tarzı sağlam zemine basmak ve kendisini güçlendirmek isteyen herkes için daha önce hiç olmadığı kadar önemli bir hale gelmiştir.

“Spiritüel Satanizm – Güç ve Dönüşüm” hakkında 29 yorum var

 1. Gerçekten ders verici bir yazı olmuş. Bilgilendirici yazılara ara vermeden devam ediyorsunuz.Takdir edilmesi gereken bir şey bu.Ee bu kadar yardım ettiklerine göre emeklerine layık olmak için çaba göstermeliyiz değil mi:)

 2. Esenlikler,

  Spiritüel Satanizm tek gerçektir. Pekala, neden bunu yaymıyoruz? Mesela ben çevremde anlatabildiğim herkese anlattım. Sadece 2 kişiyi yönlendirebildim. Onlar da müslüman değillerdi. Peki bağnaz olmayan, anlatabildiğimiz herkese anlatabilir miyiz? Benzer bir yöntem, tanıdık geliyor değil mi? Ama kendi içimize almamız gereken insanlar yok mudur? Ben buraya ulaştığım için defalarca kez teşekkür ettim. Belki benim gibi birkaç insan da aynen benim gibi doğruyla buluşacaktır…

  1. Esenlikler,

   O dediğinizi yaparken çok dikkatli olsanız iyi olur. Bir yayılırsa hayatınızın çok zorlaşması veya hatta bitmesi bile söz konusu. Lütfen gerçek dünyada kime ne söylediğinize çok çok dikkat edin, hiçkimsenin Satanizm’i iki gün erken öğrenmesi sizin canınızdan daha değerli değil. Zaten bizi bulmaya yatkın, ruhunda o ışık olanlar bizi bulacak ve buluyor. Devam edecek olursak, biz de misyonerlik aktivitelerini yoğun bir şekilde yapıyoruz, ancak internet üzerinden. Fiziksel dünyadan bu işleri, hele de bu ülkede yapmak gerçekten felakete davetiye çıkarmaktır. O yüzden Gerçeği yaymak istiyorsanız lütfen çekinmeyin, ama bunu siz tamamen güvende olduğunuz yerlerde yapın.

   İyi günler.

   1. Merak etmeyin, ciddiye bile alınmadım. Öncelerde merakı olan kişiler buldum sadece. Zaten direkt olarak Satanizm hakkında konuşmadım. Akranlarımın ilgisini çeken Astral Seyahat tarzı şeylerden bahsettim, ki ruha inanan müslüman asalaklar bile inanmadılar. Kendimi tehlikeye atmamam konusunda uyardığınız için çok yaşayın.

    1. Esenlikler,

     Müslümanların ne kadar ikiyüzlü ve aslında kendi inançlarının da onayladığı şeylere bile inanmaktan çekinen varlıklar olduğunu bilirsiniz. O yüzden bunlar sizi yıldırmasın, onların yolu zaten belli.
     Siz sağlıklı ve güvende olun ki Gerçeği sadece şu an etrafınızdaki kişilere değil, uzun yıllar boyunca onlarca, belki de yüzlerce kişiye aktarabilin.

     İyi günler.

 3. Sigara içmiyorum bir hafta oldu ama canım çok çekiyor. Sigarayı bırakmak isteyen bir SS e öneriler nelerdir? Bazen de bırakma kararımın saçma mı olduğunu düşünüyorum çünkü sigara içmek bana keyif veriyor.

  1. Esenlikler,

   “Keyif veriyor” gerçekten Satanistler için yetersiz bir bahanedir. Burada yalnız değilsiniz, bu yorumunuzu okuyan ve daha önce sigara veya alkol kullanmış çokça Satanist vardır. Bunlar arasından meditasyon yapan da çok fazla vardır. Gerçekten de “keyif almak” sıradan, kaba ve zararlı maddelere mi has? Bu maddelerin “kafası”, meditasyondan alınabilen zevkle boy ölçüşemez. Bunu hem kişisel tecrübelerimizden, hem de aynı şeyi aktaran bütün meditasyonculardan yola çıkarak söyleyebilirim. Saçma olan sigara içmeyi bırakmak değil, sigara içmeyi bırakmanın saçma olduğunu düşünmektir. Hadi ama, büyük ihtimalle gencecik, sapasağlam birisiniz. Bunu iki-üç dakika başınızın dönmesi için çöpe atmak ne kadar akılcı? Ki iyi hissetmek için belli bir maddeye ihtiyacınız da yok. Sizi temin ederim ki en sağlıklı, güçlü, mutluluk verici ve sürdürülebilir “kafa”, meditasyon ve yogada var. Size tavsiyem iradenizi bileylemek için daha fazla Boşluk Meditasyonu, zararlı dürtülerden uzaklaşmanızı kolaylaştırmak için daha fazla yoga ve genel olarak güç meditasyonlarınızı aksatmamanız. Zaten güç merkezlerinizi açtıkça ve enerjinizdeki tıkanıklıklar geçtikçe ruhaniyetin ne kadar iyi hissettirebileceğini tadacak, bu yolunuza cidden ket vuran sigara gibi zararlı alışkanlıkların ne kadar boş olduğunu göreceksiniz. Ekstrem bir durumunuz varsa iradenizi güçlendirmek/bu bağımlılığınızı terk etmek için büyü yapabilirsiniz.

   Bu konuda bir vaazı yakın zamanda çevirip yayınlamayı da planlıyorum, ama şimdilik bu kadar öneri yeter de artar bile.

   İyi günler.

    1. Esenlikler,

     Ummayın, irade edin. Bu konu üzerinde sizin dışınızda kimsenin kontrolü yok. Güç de, sorumluluk da size ait.

     İyi günler.

 4. Gerçeği geç gördüm ve geçmişte bazı videolarla Demonların karizmasını düşürdüm. Videoları silemiyorum da, sorun olur mu? Artık çok dikkatliyim.

 5. Siteniz güncel mi?
  Henüz yeni buldum, halbuki geçtiğimiz senelerde webde aratmıştım ilgili siteleri ama karşılaşmadım daha önce.Ben bu konularda karışığım, aydınlatılmak istiyorum.

  1. Esenlikler,

   2017’nin başlarından beri sitemiz mevcut, arşivden de bakabilirsiniz. Ondan önce bir araştırmanız vardıysa bulamamanız normaldir.

   Sitemizde merak ettiğiniz birçok konuya cevap bulacağınıza eminim, cevabını sitemizde bulamadığınız sorular için de buradayız.

   İyi günler.

 6. esenlikler,
  Psişik açıklık dı galiba yani tanrı/ça ları görebilmek için özel bir meditasyon varmı yada hangi meditasyonlar uygun olur

  kusurum olduysa veya anlaşılmadıysa bağışlayın daha bu ruhaniyet te yeniyim de

  (DİPNOT:Çok güzel bir yazı olum elinize sağlık)

  1. Esenlikler. Evet, psişik açıklığınızı arttırarak Tanrılarla iletişim kurmada kolaylık kazanabilirsiniz. Tabii yaptığınız güç meditasyonları ve diğer ruhani çalışmalar da bu konuda kademe kat etmenizi sağlarlar.
   Bunun yanında da astral görüleriniz üzerine meditasyon yapabilirsiniz, örneğin başlangıç seviyesinde de gelişmiş düzeydeki Satanistler için de üçüncü göz üzerine çalışmak bu konuda gelişmenizi sağlayacaktır.

    1. Esenlikler,

     Evet, bu ve başka belgeler de Şeytan’ın Kütüphanesinde bulunabiliyor.

     Bu egzersizleri uygulayacak kişilerin halihazırda sağlam bir temel inşa etmiş olmaları gerekiyor, ve bu egzersizleri yaparken de ruhlarının kalan kısımları üzerinde de ciddi şekilde çalışmaya devam etmek çok önemlidir. Unutmayın, üst (dişil) çakralar alt (eril) çakraları uyarma, alt çakralarsa üst çakralara güç verme görevine sahiptir. Ruhunuzun bir noktasını ihmal ederseniz tüm denge bozulur.

     İyi akşamlar.

 7. Öncelikle merhaba satanizm’i hemen hemen 1 aydır araştırıyorum belki daha fazla da olabilir her neyse ama son birkaç haftadır meditasyonlar yapıyorum sizin sayfanızı da takip ediyorum ama bir şey söylemek istiyorum.Ben dün bir tecrübe edindim Behemoth-X ve From the Light of the Darkness kanallarını belki biliyorsunuzdur ben dün akşam From the Light of the Darkness kanalının Invocation of Lucifer: The Lord Of Ascending Flame adlı videosunu dinledim ve tabi ki o sıra gözlerim kapalı bir şekildeydi ve videonun 9.45 saniyesinde birden gözlerim kapalıyken gözlerimin sağ ve sol tarafında beyaz gibi bir ışık belirdi ve onunda hemen ardından hemen 2 sarı göz belirdi ama bu gözler öyle insan gözü gibi değildi küçüktü ve o an tabi ilk defa böyle bir tecrübe yaşadığım için korku ve heyecan arası sanki hani halk arasında denir ya sanki kafamdan aşağı kaynar su dökülme hissi gibi oldum ve ama size anlatamam vücuduma öyle bir şey oldu ki elim ayağım koyuverdi ve bende tabi ki o anki şok ile gözlerimi açtım ve kendime gelmem 15 dk yı buldu sizce iletişimemi geçtim ve dediğim gibi ilk tecrübem olduğu için korktum o sarı gözleri gördüm küçüktü ve arkası görünmedi karanlıktı inanılmaz bir tecrübeydi ve hala aklımdan çıkmıyor korkmakta istemiyorum çünkü sizin dediğiniz bir söz var yeterince olgun olan herkesin fark edeceği şey, bu olguların çıldırmaya değer şeyler olmadığı ve her güç ve gelişmişlik seviyesinin ardında başka ve daha yüksek bir seviye olduğudur ve Spiritüel Satanizm içindeki bizler ilerleme konusunda gerçekten devasa bir destek alıyoruz, çünkü Tanrılar Kendi saflarına katılmaya cesaret gösteren bir Satanist’in yürekliliğini takdir eder. Bu sayede kişi dışarıdakilere kıyasla daha hızlı ilerleme imkanına sahiptir, ancak bu ilerlemek için çalışmak zorunda olduğumuz gerçeğini değiştirmez bu edindiğim tecrübe hakkında sizin görüşünüz nedir korkmak istemiyorum ilk defa böyle bir şey yaşadığım için tabi ki korktum ama aksine şeytan ve demonlarının çok sevdiği bir insan olmak istiyorum ama öyle bir enerjiydi ki anlatamam yani anlatacak kimsem yoktu bende size anlattım cevap verirseniz sevinirim

  1. Bu konuları derinlemesine irdelemeye gerek yok, belki de psikolojiktir. Ancak “kesin bir nedeni var bunun” diyorsanız ve hoş bir his yaşamadıysanız belki de parazitlerin yapmaya çalıştığı bir şeydir. Her halükarda meditasyonlarınızı yaptıkça günyüzüne çıkar, merak etmeyin. Bahsettiğiniz programı da araştırmadım ve bilmiyorum.

  2. Invocation of Lucifer: The Lord Of Ascending Flame videoyu izledim, ve thumbnail’ini görünce midem bulandı. Lucifer’ın sigilini çift çembere almışlardı ve video “karanlık ile alakalıydı”. Satanizm’in “karanlık” tarafı ve olayı yok.
   “Karanlık sadece ışığın ters yüz olmuş halidir.” – Beelzebub
   “Işık Güçtür.” – Lilith

 8. Müslüman olduğum zamanlarda çok namaz kılıyordum cuma günü bir adamla karşılaştım ve bana kalp gözün açılmış ama kullanmayı bilmiyorsun demişti..Birde elinde yıldız dövmesi vardı.Kim di bilmiyorum ama bana allah dostu olduğunu söyledi benimle ilgili öngörülerde bulundu ve istediklerimin olacağını,büyük adam olacağımı vs.gibi şeyler söyledi.Benim merak ettiğim adamın dediğine göre madem kalp gözüm açık ben bunu satanizmde kullanabilirmiyim.Yani demek istediğim müslümanken kalp gözü açık olan biri satanist olduğu zaman bu yeteneğini satanizm için kullanabilirmi?Yada gerçekten böyle bir şey olabilirmi yani kalp gözü diye bir şey var mı?

  1. Kalp gözü, uzay komuta ünitesi, wolfteam yiğit demir özel versiyon hilesi, vs.

   Bu tür içi dolu gibi gözüken ancak tamamen boş tabirler İslamcılar tarafından çok kullanılıyor, ancak işin ilginç ve asıl önemli tarafı bu insanların astral konular hakkında hiçbir şey bilmiyor oluşları. Bir İslamcı sizin “kalp gözünüzün” açık olduğunu söylüyorsa ya manipüle etmeye çalışıyordur, ya da manipüle etmeye çalışıyordur. Aradaki farkı anlamak gerçekten hiç zor değil.

 9. merhaba ben bir şey soracaktım da bu tür güçlerde ne kadar gelişebiliriz demonlar yani tanrı/çalar kadar güçlü olabilir miyiz bir sınırı yok yani dimi?
  mesela buz kontrolü gücüne sahip olabilir miyim yada elimden ateş çıkarabilir miyim?
  bir nevi gerçekten tanrı olabilir miyiz gerçek anlamda
  zaten spritüel satanizmin amacının tanrılaşmak olduğunu biliyorum ama yani gerçek anlamda bir tanrıça olabilir miyim ben bu yolda emin adımlarla ilerlemek istiyorum da
  teşekkürler.

  1. Esenlikler,

   Evet, güçlenmenin bir sınırı yok. Tanrılar için bile.

   Yeterince ruhani gelişim ile evet.

   Evet, Tanrı/Tanrıça olabilirsiniz.

   Eğer bu yolda ilerleyecekseniz, sitemizdeki yazıları okuyarak kendinizi biraz daha bilgilendirmenizi ve meditasyonlara en erken vakitte başlamanızı öneririm.

   İyi günler.

 10. Bazı insanlar geçirdikleri kaza sonucu birtakım özelliklere sahip oluyorlar. Elektriğe kapılıp komaya giren ve kurtulan bir adam vardı. Kazadan sonra binlerce volt elektrik adama hiçbir şey yapmıyordu. Kaza geçirip matematik dehası olan veya olağanüstü hafızalar kazanan insanlar var. Bunlar ulaşmaya çalıştığımız tanrısal özelliklere benziyor ve insan bedeninin tanrısal özellikler edinebileceğini kanıtlıyor. Bazı fiziksel kazaların şans eseri kundalini gibi şeyleri aktifleştirebileceğini okumuştum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

  1. Esenlikler,

   Evet, böyle kazalar oluyor ama işe yarama ihtimali çok düşüktür. Genellikle beyindeki belli bir yerin tam gerekli miktarda enerjiye maruz kalması sonucu oluyor ama tahmin edeceğiniz gibi süreç içinde başka yerlerin zarar görmesi ve ölmek gerçekten çok kolay.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir