Sıfır Yılı

[Kaynak: https://www.deathofcommunism.com/Year-Zero/, Daha detaylı bilgi için: https://tr.wikipedia.org/wiki/Kambo%C3%A7ya]

“Bazıları ona Marksizm der, ben Yahudilik diyorum.”                                                                                                                                                (The American Bulletin, Rabbi S. Wise, 5 Mayıs 1935).

“Komünist ruh, Yahudiliğin ruhudur. Aynı Rus devriminde Komünizmin zaferinin Yahudiliğin zaferi olduğu gibi….”                                 (A Program for the Jews and Humanity, Rabbi Harry Waton, s. 143-144).

(Sıfır Yılı, Pol Pot’un Demokratik Kamboçya’da uygulamaya koyduğu, toplumdaki tüm kültür ve geleneklerin tamamen yok edilmesi ve sıfırdan başlayarak yeni bir devrimci [köle] kültürün yerini alması gerektiği fikridir. Bu anlamda, bir ulusun veya bir halkın Sıfır Yılı’ndan önceki tüm tarihi, ideal olarak temizlenip sıfırdan değiştirileceği için büyük ölçüde alakasız olarak kabul edilecektir.)

Mükemmel Komünist devrim olarak adlandırılan Komünist Kamboçya doktrini Sıfır Yılı, Komünist Çin’i güçlü bir şekilde ellerinde tutan Uluslararası Yahudiler tarafından desteklenmiş ve güç kazandırtılmıştır.

Komünist Çin’i Yahudiler yarattı [Henüz Çevirilmedi]

Bu tüm uygarlığın gerçek anlamda süpürülüp atılması, aile kavramının yok edilerek sonsuza dek sona ermesi, tüm ilerlemenin, müziğin, paranın, hastanelerin, öğrenmenin, kitapların, okumanın ortadan kaldırılmasıydı. Eğitimli sınıfın ve profesyonel sınıfların tamamen tasfiyesiydi. İnsanlar arasındaki sevginin bile yasaklanması, insanların köle kamplarında birbirlerine gülümsedikleri için bile öldürülmeleri… Bunlar tüm nüfusun yaşadıklarıydı. Uyku kelimesi bile yasaklandı. İnsanlar sabah saat 3’ten gece 11’e kadar bir kase pirinçle çalıştırılıyor, eğer çalışmazlarsa ya da yorgunluktan yeterince hızlı çalışamazlarsa oracıkta öldürülüyorlardı. Aralarında duvar olmayan ahırlarda yaşamaya zorlandılar ve birbirleriyle konuşmalarına izin verilmedi. Hayvanlara indirgenmişlerdi. Hayatın amacı çalışmak ve ölmekti. İnsanlarla birlikte tüm kültürleri de yok edildi. Ve yerlerine Yahudi Komünizminin köle toplumu getirildi.

Başkentin büyük kütüphanesindeki tüm kitaplar Komünistler tarafından alınıp yok edildi, şehirler boşaltıldı ve nüfusun üçte biri katledildi. Eğitimli herhangi bir kişi, siyasi olarak “alt insan” ilan edildi ve rezil hapishanelerde işkenceyle öldürüldü. Tutuklandıklarında fotoğrafları çekildi ve öldürüldükten sonra öldürülmüş ve işkence edilmiş cesetlerinin fotoğrafları tekrar çekildi. Komünist cellatlar tarafından boğazları kesildi, vücutları parçalandı ve oyuldu. Kasabaların çoğu yerle bir edildi ve halk gerçek bir Orwellian Hayvan Çiftliği’ne dönüştürüldü. Bütün aileler katledildi. Kadınlar bile “çok güzel olmak” suçundan öldürüldü. İnsanlar okuyabildikleri için öldürüldü.

Sıfır Yılı’nın başlangıcı, artık Komünist Kamboçya’da hayatın sonuydu. Bu, Yahudi Komünizminin mükemmel ve eksiksiz bir uygulamasıydı. Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam programlarında gördüğümüz tam olarak buydu. Başka bir yahudi eseri olan Hristiyanlık da takvimini MS Sıfır yılında başlatmıştı ve Komünistlerin Kamboçya’ya yaptığını tüm toplumlara yapmıştır. Kütüphaneler yok edildi, ruhani ve dolayısıyla eğitimli sınıflar katledildi ve işkence gördü, şehirler yok edildi, tüm bilgi yok edildi, sanat yok edildi, müzik yasaklandı, banyo yapmak bile “Pagan uygulaması” olarak yasaklandı ve okuyabilenler Kilise tarafından idam cezasına çarptırıldı. Kilise Komiserleri tüm medeniyeti ve kültürü yok etmeleriyle övünüyorlardı. Ve onun yerine İlkel Komünizmin köle toplumu geldi. Kilise kılığındaki Parti tarafından yönetiliyorlardı, Sıfır Yılı.

Putin’in Komünist Danışmanı Alexander Dugin’in bir röportajında belirttiği gibi: http://www.counter-currents.com/2012/07/interview-with-alexander-dugin/

Bu, Ortodoksların Batı Hristiyanlığına yönelttiği eleştiriye çok iyi uymaktadır. Batı Hristiyanlığının sekülerleşmesinin bize liberalizmi verdiğini görmek kolaydır. Ortodoks inancının sekülerleşmesi ise bize Komünizmi verir.

Komünizm Hristiyanlığın nihai, “mükemmel” formudur.

“Yaşayacağımız dünya devrimi yalnızca bizim meselemiz olacak ve bizim elimizde olacaktır. Bu devrim, Yahudilerin diğer tüm insanlar üzerindeki egemenliğini sıkılaştıracaktır.

-Le Peuple Juif, 8 Şubat 1919.

“Sıfır Yılı’nın ardındaki fikir, bir toplumdaki tüm kültür ve geleneklerin tamamen yok edilmesi veya bir kenara atılması ve sıfırdan başlayarak yeni bir devrimci kültürün onun yerini alması gerektiğidir. Bir ulusun ya da halkın Sıfır Yılı öncesindeki tüm geçmişi büyük ölçüde önemsiz kabul edilir, çünkü ideal olarak temizlenecek ve sıfırdan değiştirilecektir.

Kamboçya’da öğretmenler, sanatçılar ve entelektüeller Sıfır Yılı’na eşlik eden tasfiyeler sırasında özellikle seçildi ve idam edildi.”

Bittiğini düşünüyorsanız sadece hatırlayın…..

Komünizm, Rothschild’ler gibi Siyon Büyükleri tarafından yaratılan ve yönetilen Yahudi Mesih Hareketidir. Onlar hala buradalar ve tüm dünyayı Yahudiliğin nihai amacı olan Sıfır Yılı’na dönüştürmek için çalışıyorlar:

Siyonizm Yahudiliktir [Henüz çevrilmedi]

-[Eski] High Priest Mageson666

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir