Satürn: Burçları, Evleri ve Açıları

Kaynak, Joy of Satan’ın aynı sayfasıdır. Bu yazıda “ben” dili kullanılan yerler Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır.

Satürn, çizelgelerimizdeki talihsizliktir ve hayatta nerede acı, kayıp, sefalet ve problem yaşadığımızdır.

[SATÜRN HAKKINDA]

BURÇLARDA SATÜRN

Koç

Satürn’ü Koç’ta olan insanlar kendilerini göstermekte sorun yaşarlar ve kötümser, çekingen bir yapıya sahip olabilirler. Sıklıkla, öfkelerini içlerinde tutmaya meyillidirler. Aşırı tedbirli olabilirler ve herhangi bir riske girmekten korkarlar. Koç’ta başka gezegenler olması [özellikle de Satürn’le birleşimde değillerse] ve güçlü bir yerleşimde olan bir Mars ve Jüpiter bu eğilimleri nötrleyebilir. Bu yerleşim öz güven eksikliği ve düşük bir özsaygı verebilir. Çizelgedeki diğer faktörler bunun aksini söylemiyorsa, Koç’taki Satürn kişinin diriliğini ve enerjisini tüketebilir. Sıklıkla, hayatın ilk yarısı sonraki yıllardan daha zordur.

Boğa

Büyük sıklıkla, hayatta mal mülk ve paranın etrafında dönen sorunlar vardır; ortalama insandan daha çok bir şekilde. Fakirlik bu insanları hayatlarında sonradan rahat bir gelir güvencesine kavuştuktan sonra bile çok açgözlü, cimri ve istifleyici olmalarını sağlayabilecek ölçüde derinden etkileyebilir ve kalıcı yaralar bırakabilir. Fakirlik içinde büyüyenler, finansal açıdan daha nüfuzlu olanlara karşı her zaman bir eziklik ve aşağılık hissedebilir. Bu yerleşime sahip çoğu insan, hayatta herhangi bir finansal bir güvence elde etmek için çok sıkı çalışmalıdır. Nadir durumlarda, özellikle de çizelgede Neptün öne çıkıyorsa, maddesel olan her şeyin feragati mümkündür. Öbür uçtaysa, bu yerleşime sahip olup ailesi aşırı derecede zenginlik içinde olan çocuklar vardır ve bu çocuklar, büyük ihtimalle anne-babaları tarafından parayla ve maddesel eşyalarla “satın alınan”, ancak hiç veya çok az kişisel ilgi ve sevgi gören çocuklardır. Belirgin bir şekilde bencil eğilimler ve kendi şeylerini başkalarıyla paylaşmaya isteksizlik olabilir.

İkizler

Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla kendilerinin entelektüel olarak başkalarından aşağıda olduğunu hissedebilir, ve aptal olduklarının düşünülmesinden korkarlar. Bazı durumlarda, zeka konusunda nispeten daha yavaş olabilirler, ve/veya eğitimsizlik olabilir. İletişimde sorunlar da Satürn’ü İkizler’de olan insanlar için yaygındır. Öğrenme güçlükleri, disleksi, konuşma ve yazmada sorunlar ve nadir durumlarda; konuşma bozuklukları, duyma ve/veya görme bozuklukları veya ellerle ilgili sorunlar gibi fiziksel duyuları etkileyen rahatsızlıklar olabilir. Aynı zamanda kardeşlerle sorunlar da olabilir.

Yengeç

Satürn’ü Yengeç’te olanların ev hayatı sıklıkla çok istikrarsızdır. Bu yerleşime sahip birçok insan hayatları boyunca çok sefer ikamet değiştirir. Aile konusunda aşırı derecede sorumluluklar ve talepler olabilir. Bu sorumluluklar ve talepler ağır finansal yükler veya kendine bakamayan aile üyelerine bakma gibi şeyler olabilir. Hayattaki büyük sorunlar ev ve aile etrafında döner. Güvenlik ve denge elde etmek çok zor olabilir, “kader”in durmadan işleri alt üst eden şartlar yaratmasıyla kalıcı olarak mutlu, güvenli ve istikrarlı bir ev hayatı kurmanın önünde engeller olabilir.

Aslan

Bu insanlar aşırı derecede ciddi olabilir. Sıklıkla hayatta çok az eğlenen işkoliklerdir. “Soluklanmayan at yol almaz” sözündeki “soluklanmayan at” tam bu insanlardır. Hem kendilerinden, hem de başkalarından mantıksız derecede yüksek beklentileri olabilir. Bazı durumlarda, bu yerleşime sahip insanlar hiç çocuk sahibi olmazlar. Satürn’ü Aslan’da olan insanlar bir ebeveyn olarak çok baskıcı, katı ve hatta istismarcı bile olabilir. Çocuklarla ilgili başka problemler olabilir; örneğin vasi olmadan ebeveyn olmak veya çocuklarla ilgili ağır sorumluluklara sahip olmak gibi. Mizah anlayışı sıklıkla eksiktir, çizelgede bunu nötrleyecek başka faktörler yoksa. Bu insanlar sıklıkla aşırı derecede sorumlu olabilirler, ve bazı durumlarda sevimsiz olduklarını hissedebilirler.

Başak

Satürn’ü Başak’ta olan birçok insanın ömür boyu sağlık problemleri olur. Çocuklukta zayıf bir sağlık bu insanlar için olağandır ve bu düşük özsaygıyla sonuçlanabilir. Sağlık sorunları sıklıkla kroniktir, ağır olabilir ve bazı durumlarda, sakat bırakıcı bile olabilir. Bu insanlar hem kendilerine, hem de başkalarına karşı aşırı derecede eleştirel olabilir. Sıklıkla iş konusunda sorun vardır, örneğin işsiz geçen dönemler, kişinin yeteneklerinin altı bir pozisyonda çalışması veya başka sorunlar.

Terazi

Bu yerleşim, diğer bütün yerleşimden daha fazla bekar ve evlenmemiş insana sebep olur. Aşk hayatında neredeyse her zaman şanssızlık vardır. Satürn sıklıkla bu insanların hayatına yanlış partnerleri; istismarcı ve hatta bütünüyle kokuşmuş insanları getirir. Bazı durumlarda, gerçek ve derin bir aşk varsa, şartlar araya girip bunu ölüm, zorla ayrılma veya başka şiddetli müdahale yollarıyla mahvedebilir. Bu yerleşime sahip bazı insanlar, onların herhangi bir romantik ilişki kurmalarını engelleyen fiziksel bir probleme veya engele sahip olabilir. Aile sorumlulukları, Satürn’ü Terazi’de olan kişinin evlilik yapmasını engelleyebilir ve/veya aşırı despot ebeveynler de araya girip, kişinin hayatında aşk olmasını engelleyebilir. İlk romantik ilişki genellikle en kötüsüdür. Karşılıksız aşk ve kalp kırıklığı olabilir.

Akrep

Sıklıkla o ya da bu şekilde borçlar, vergiler ve mali durumla alakalı ciddi sorunlar olabilir. Bu insanlar değişikliklere karşı çıkarlar ve sonuç olarak da hayatlarındaki herkese ve her şeye tutunup bunları kontrol etmeye çalışarak bir güvenlik hissi yaratmaya çalışırlar. Bazı durumlarda bu yerleşimden ötürü erdemlilik taslamalar, cinsel kısıtlanmalar ve cinselliğe karşı katılık olabilir. Bir şeyleri aşırı kaçırmak ve/veya kompulsif davranışlarla ilgili sorunlar olabilir.

Yay

Hayattaki sorunlar dogma ve dini inançların etrafında dönebilir. Bazı durumlarda, Satürn’ü Yay’da olan kişi, dogmadan ruhani olan her şeyi reddedecek noktaya gelecek kadar bıkmıştır ve bir şeye sadece maddesel kanıt verilirse inanacaktır. Ebeveynler, aile ve diğer insanlar bu yerleşime sahip olan insanlara karşı ruhani inançlar konusunda destek vermez, hatta aksine düşmanca bile olabilirler. Yay’daki Satürn, sıklıkla yüksekokul profesörlerinin ve üniversiteler ve başka eğitim yerlerinde çalışanların çizelgelerinde görülür. Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla yolculuk yapar, ancak yabancı topraklarda sorunlarla karşılaşılabilir. Bu insanlar başkalarının dogmalarını anlamlandırmak yerine kendi ahlak hislerini ve ruhani inançlarını geliştirseler daha iyi olur. Bu insanlar için kişisel özgürlük çok önemlidir ve kontrol altında veya herhangi bir şeye bağlanıp kalmış hissetmeyi sevmezler.

Oğlak

Profesyonel başarı sıklıkla çok fazla sıkı çalışma ve kişisel emek sonrasında gelir. Bu insanlar işkolik olabilirler, ve bazıları işlerinde evde olduğundan bile daha rahat hissedebilirler. Bu insanlar planlama ve organizasyonda çok başarılıdır. Arka planda kalmayı tercih ederler, içine kapanık ve ihtiyatlıdırlar, tecrübeyle sabit şeylere bağlı kalırlar. Bu yerleşim bolca dayanıklılık verir. Güvenlik bu insanlar için önemlidir ve bu insanların pratik bir mizacı vardır. Bu insanlar kural olarak güvenilir, emniyetli ve sorumludurlar. Bu insanlar kişisel itibarlarına ve başkaları üzerinde bıraktıkları izlenime önem verirler. Bu yerleşim, işletme konusunda yetenek verir.

Kova

Bu insanlar, özellikle de yaşlandıkça yaşamlarında kendi seçimleriyle münzevi olmayı seçerler. Bu yerleşimin duygusal mizacı soğuk, her şeye mesafeli ve kontrollüdür, çizelgede güçlü bir Akrep vurgusu yoksa. Bazı durumlarda, gruplar ve organizasyonlar konusunda ağır sorumluluklar olabilir. Yaşamın ilk yıllarında, bu arkadaşları bu insanları yüz üstü bırakmış olabilir ve yaşamlarının ondan sonraki kısımlarında; bu insanlar yalnız çalıştıklarında en iyi şekilde çalıştıklarını hissederler. Hayattaki sorunlar kişisel imtiyazlar ve özgürlük etrafında dönebilir. Bu yerleşime sahip insanlar arkadaşlarını yüz üstü bırakabilir veya sadece onlar için orada olmayabilirler.

Balık

Bu insanlar kendi kendilerini yok edici eğilimlere sahip olabilirler. Sıklıkla başkalarının ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarından öne koyarlar. Aynı zamanda başkalarının işlerini onların yerine yapabilirler, özellikle de başkaları kendi işlerini yapmıyorlarsa; bu şekilde de çokça istismara uğrarlar. Ayaklarla ilgili problemler olabilir. Bu yerleşim mükemmeliyetçilik ve öz eleştiriye güçlü bir eğilim verebilir.

 

EVLERDE SATÜRN

Birinci Evde

1. Evde bulunan Satürn sıklıkla kişiliğe ciddi bir doğa ve de utangaç verebilir, çizelgedeki diğer faktörler bunu nötrlemiyorsa. Fiziksel benlik konusunda bir şekilde problemler olabilir. Bu insanlar çalışkandırlar ve sorumluluğu çok ciddiye alırlar. Çocukluk boyunca, sıklıkla zorluk vardır ve bu yerleşime sahip birçok kişi, çok erken büyümeye zorlandı. Başlangıç çizgisinde Oğlak bulunan evin meseleleri büyük ihtimalle hayatta güçlü bir odak olacaktır. 1. Evde bulunan Satürn güçlü bir dayanıklılık gücü ve öz disiplin verir.

İkinci Evde

Hayattaki sorunlar para, mal mülk ve maddi durum etrafında döner. Sıklıkla, hayatta edinilen her tür finansal güvence çok sıkı çalışmanın eseri olacaktır, ancak bu yerleşim birçok milyonerin çizelgesinde de ön plandadır. Bu insanlar parayı çok ciddiye alırlar. Ucuz hediyelere gocunurlar ve hediyenin değerini her şeyden üste koyarlar. Satürn’ün Boğa’da olduğundaki gibi, fakirlik onları derinden etkiler ve kalıcı yaralar bırakır. Para, bu insanların özsaygısıyla bağlantılıdır. 

Üçüncü Evde

Bir kardeşle ilgili ciddi problemler olabilir. Bazı durumlarda, bir kardeş ebeveynler ve başka aile üyeleri tarafından kayrılabilir, bu da bu insanların sevilmediklerini hissetmesine yol açabilir. Aşırı durumlarda, kardeş istismar edici olabilir ve Satürn’ü 3. Evinde olan kişiden istifade edebilir. Bu çok ciddi bir problemdir ve Üçüncü Evi Satürn’de olan kişi kopup kurtulacak kadar güçlü değilse ölene kadar sürebilir. Bu kişi sadece kardeşine yardımcı olduğunu hissedebilir, ama kişinin kardeşi genellikle bu kişiye destek olmayı reddeder ve sonunda da Üçüncü Evi Satürn’de olan kişiyi acımasızca kullanıp sömürür. Bu yerleşime sahip olan insanların, çizelgesinde güçlü bir Oğlak ve/veya Satürn vurgusu olan bir kardeşi olabilir. Aynı zamanda öğrenmede veya düşünme sürecinde problemler olabilir. Bazı durumlarda öğrenme güçlükleri, zeka sorunları, veya konuşmada, duymada veya el becerisinde sorun veya bozukluklar olabilir. Bu yerleşime sahip insanlar kendilerinin entelektüel olarak başkalarından aşağıda olduğunu hissedebilir, ve aptal olduklarının düşünülmesinden korkarlar. 

Dördüncü Evde

Bu yerleşim son derece mutsuz bir çocukluğa yol açar. Anne mesafeli, duygusal olarak ulaşılamaz ve hatta istismarcı ve soğuk olabilir. Bazı durumlarda, anne direkt çocuğun hayatında bile olmayabilir. Çok sıklıkla, Satürn’ü 4. Evde bulunanlar sevilmediklerini hissederler; çocukluklarında duygusal ihtiyaçları karşılanmamıştır. Bazı durumlarda, bu yerleşime sahip insanların kendi hayatları olmalarını engelleyecek, aileyle ilgili ciddi sorumluluklar olabilir. Hayattaki sorunlar duygusal travma, istismar, duygusal mahrumiyet ve ağır aile problemleri gibi nahoş geçmiş tecrübeler etrafında döner. 4. Evde bulunan Satürn, sıklıkla yetimlerin çizelgelerinde görülür.

Beşinci Evde

Satürn’ü 5. Evde bulunan birçok kişi çocuksuzdur. Bu yerleşimde olanların büyük bir yüzdesi kısır ve çocuk sahibi olamayan kimseler tarafından oluşturuluyor. Çocuklar varsa da, engelli olmaları veya büyük sorumluluklar gerektiren başka sorunlar olabilir. Çok sıklıkla, bir şekilde çocuklarla alakalı talihsizlik vardır.

Altıncı Evde

Bu insanlar işkolik olabilirler. İş bu insanların hayatında büyük bir faktör olabilir ve birçok durumda, yeteneklerinin altında işlerde çalışırlar. Kronik sağlık problemleri ve işsiz kalınan dönemler olabilir. Çalışılan iş kolu baskıcı, talepkar ve çok tüketici olup, bu yerleşime sahip kişiye başka herhangi bir şey için çok az zaman bırakabilir. 6. Evde Satürn bulunmasını, bir aile işletmesinde uzun ve zor saatler çalışmak zorunda bırakılan kişilerde gördüm. İş ana odak değilse, o zaman sıklıkla hayatta ciddi sağlık sorunları vardır.

Yedinci Evde

Satürn’ün 7. Evde olması, sıklıkla evlilik partneriyle arada bir yaş farkını beraberinde getirir. Bazı durumlarda, evlilik partneri eşten çok ebeveynvari bir tavıra sahiptir ve ilişkinin aşk ve romantik tarafları eksik ve soğuk kalabilir. Bu  yerleşim gecikmeler getirir ve bazen Satürn’ün Terazi’de bulunması gibi, evlilik/partnerlikten yoksun kalma bile getirebilir, ve hayatın bu alanında mutsuzluğa yol açar. Evlilik partneri istismarcı, ucuz, soğuk ve duygusal olarak umursamaz olabilir. Buna ek olarak, 7. Ev hayatta [platonik olan] başka insanları temsil eden ev olduğu için; bu yerleşime sahip insanlar genellikle başka insanlar tarafından kötü davranılır ve çokça istismara maruz kalır. Bazı durumlarda, evlilik partnerinin kendi çizelgesinde güçlü bir Oğlak ve/veya Satürn vurgusu olabilir.

Sekizinci Evde

Bu yerleşime sahip birçok kişi ömür boyu fakirdir ve fakirlik gerçekten aşırıya gitmiş bir halde olabilir. Bazı durumlarda, bu insanların asla hiçbir şeye sahip olamayacağı veya herhangi bir miktarda finansal güvence edinemeyecekleri şekilde ömürlük borçlar olabilir. Bu yerleşime sahip insanlar, ellerinden geldiğince borçlanmaktan uzak durmalılar. Bu insanlar hiç kimseye iyilik yapma açısından hiçbir şey borçlu olmayı sevmezler. Kimseden yardım istemek yerine kendi başlarına neredeyse imkansız şeyler yapmayı tercih ederler. Bu yerleşime sahip insanlar kimseye bağımlı olmak istemezler; kendi kendilerine yettiklerini hissetmeleri gerekir. 8. Evde Satürn’ün bulunması uzun bir ömür ve sonunda doğal nedenlerle ölüm verebilir. Bazı durumlarda, cinsel takıntılar ve cinsellikle alakalı başka sorunlar olabilir. Hiç cinsellik olmayan uzun dönemler, bunun da ardından aşırı derecede cinsellik dolu zamanlar olabilir. Bu insanlar sıklıkla bir sevgiliyle deyimi yerindeyse ruh ruha bir birlik arzularlar, ancak kader bunun önüne geçer.

Dokuzuncu Evde

Eğitim bir şekilde eksik veya tamamlanmamış olabilir. Seyahatle alakalı talihsizlikler olabilir, başka kültürel ve/veya ırksal geçmişe sahip insanlardan gelen problemler olabilir, ruhani inançlar ve eğitimle alakalı sorunlar olabilir. Bu yerleşime sahip insanlar dogmatik ve dar görüşlü olabilir. Bu insanlar genellikle ihtiyatlıdır ve çizelgede bununla çelişen başka faktörler yoksa kolaylıkla risk almazlar. Sıkı çalışma aracılığıyla üniversitelerde ve başka yüksek öğrenim yerlerinde ilerlemeler olabilir.

Onuncu Evde

Kişinin babası aşırı derecede katı ve hatta istismarcı olabilir. Çok çalışma ve sebat, statü ve liderlik pozisyonlarına götürebilir. Bazı durumlarda itibar zarar görebilir. Bu yerleşim yönetim, otorite ve iyi bir iş anlayışı yönünde yetenek verir. Bu insanlar doğal liderlerdir. 10. Evdeki Satürn güçlü bir irade ve sorumlu bir mizaç verir.

On Birinci Evde

Bu yerleşime sahip insanlar arkadaşları konusunda yüzüstü bırakılabilir ve/veya çok az yakın arkadaşa sahip olabilirler. Birçok durumda, gruplarla ve organizasyonlarla alakalı ağır sorumluluklar vardır. Kişisel hedefler o ya da bu şekilde kısıtlanabilir. Arkadaşlıklar sıklıkla kişinin kendisinden çok daha olgun kişilerle ve bazı durumlarda, otorite ve güç pozisyonlarındaki kişilerle kurulur. Arkadaşlar ve/veya gruplar, bu yerleşime sahip kişilerden ağır taleplerde bulunabilir.

On İkinci Evde

Satürn’ü 12. Evde olan kişiler depresyona yatkındır. Birçoğu sıklıkla kendi sırlarının başkalarının sırlarından çok daha kötü olduğuna inanır. Duygusal tecrit ve yalnızlık hisleri olabilir. Hastaneler, tesisler ve insanların kapalı kaldığı başka yerler hayatta önemli bir odak noktası olabilir, sıklıkla kişinin mesleğinden ötürü olarak. Mantıksız korkular ve aşırı aktif bir hayalgücü olabilir. Başlangıç çizgisinde Oğlak bulunan evin meseleleri genellikle bir şekilde talihsizdir.

SATÜRN AÇILARI

Satürn/Uranüs

Bu açının orb’u [derecesinin tam bir açıya yakınlığı, “açı toleransı”] ne kadar darsa, bu açıya sahip olanlar hayatlarında o kadar uyum sağlamaya zorlanıyor demektir. Birçok durumda, büyüme çağındayken ebeveynler çok katıydı ve ya hiç, ya da çok az bireysellik ve kendini ifade özgürlüğüne izin vermişti. Bu insanlar, kabul edilmiş davranış standartlarına bağlı kalarak başkaları tarafından kabul edildiklerini öğrenirler. Genelde kendilerinin kontrolündedirler.

Satürn/Neptün

Bu açıya sahipler sıklıkla kendilerine acırlar, özellikle de çocuklukta. Bazı durumlarda, bu yerleşime sahip insanlar paranın önemini yok sayarlar ve ekstrem durumlarda maddesellilikten ellerini tümden çekebilirler; her iki durumda da fakirlik içinde kalırlar. Başka bir deyişle, para ve maddesel zenginlik ciddiye alınması gerektiği kadar alınmaz. Hayalgücü iyi gelişmiştir ve dehşet verici olabilir. Sıklıkla, gelecek ve muallak problemler konusunda olabilecek en kötü ihtimalden hem korkulur, hem de bunun olması beklenir. Bazı durumlarda, Neptün/Güneş açılarında olduğu gibi, çizelgedeki başka faktörler bunu destekliyorsa, baba o ya da bu şekilde Satürn/Neptün çocuğunu mağdur duruma düşürebilir, hatta bunu kasıtsız olarak bile yapabilir.

Satürn/Plüton

Burada kinik kişinin açısı bulunuyor. Bu insanlar sert olabilirler ve hayatları boyunca ya hiç, ya da çok az kişiye güvenebileceklerini öğrenirler. Sıklıkla yukarıya zor yoldan tırmanmışlardır ve hayatta kalmayı öğrenmişlerdir. Bu açı güçlü bir irade verir, soğuk ve hatta acımasız bir duygusal mizaç ile birlikte. Otorite ve güç pozisyonlarında bulunan kişilerle ciddi çatışmalar olabilir. Bu insanlar kendilerinin zulme uğradığını hissedebilir ve bir şekilde şiddetlice tepki verebilir.

 

Gezegenler: Burçlar, Ev Pozisyonları ve Açılar

 

 

“Satürn: Burçları, Evleri ve Açıları” hakkında 2 yorum var

  1. Merhaba. Doğduğum zaman yaz saati uygulaması uygulanıyordu, bu durumda Astro Seek’ten çizelgeme bakarken doğduğum saati mi girmeliyim yoksa bir saat gerisini mi? Bu konuda kafam karıştı biraz. Teşekkürler şimdiden cevabınız için.

    1. Esenlikler,

      Düz bir şekilde girebilirsiniz diye düşünüyorum. Program tarih ve doğduğunuz yeri el alıyor. Ondan yola çıkarak hesabı kendisi yapabilecektir.

      İyi akşamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir