Plüton: Burçları, Evleri ve Açıları

Kaynak, Joy of Satan’ın aynı sayfasıdır. Bu yazıda “ben” dili kullanılan yerler Yüksek Rahibe Maxine’in ağzındandır.

PLÜTON HAKKINDA

BURÇLARDA PLÜTON

Plüton çizelgenin yöneticisi veya yardımcı yöneticisi ve/veya önemli bir konumda değilse nesilseldir, etkisini dünyadaki olaylarla ortaya çıkarır. Plüton olaylara kalıcı ve büyük değişimler getirir.

Koç 1823-53

Plüton Koç’tayken doğan birçok kişi öncüydü, kaşifti, Batı ABD’yi kolonize eden insanlardı. Avrupa’da ve dünyanın başka yerlerinde, sanayi devrimi meydana geldi.

Boğa 1853-84

Ekonomi kapitalizmle birlikte kalıcı değişimlerden geçti, sanayinin ve finansın büyümesi de öyle. Sanayi devriminden büyüyen zenginlik imparatorlukları [tekeller ve karteller/ticaret birlikleri] kuruldu. Vanderbilt, Rockefeller, Carnegie ve başka plütokratlar olay yerine geldi. Boğa toprağı, parayı, mali durumu ve mülkü yönetir.

İkizler 1884-1914

Plüton’u İkizler’de olan nesil teknoloji ve iletişimde emsalsiz gelişmelerde bulundu; telefon, hava taşıtları, gramofon, sinema filmleri, otomobil, radyo ve çok daha fazlası. Yolculuk ve iletişim ileriye doğru dev bir sıçrama yaptı.

Yengeç 1914-1938

Borsanın çöküşü, Bolşevik devrimi, 1. Dünya Savaşı, ekonomik bunalım ve 2. Dünya Savaşı’na giriş. Bu evi ve aileyi yeniden şekillendirdi. Kadınlar fabrikalarda çalışmaya başladı, ve aileler parçalandı. Yengeç Ay’ı yönetir ve Ay da kadınları yönetir. Etekler ayak bileklerinden yukarıya çıktı, ve [Amerika’da] 19. anayasa maddesinin onaylanmasıyla kadınlara oy verme hakkı verildi.Bu neslin kadınlarına daha fazla özgürlük ve haklar verildi. Plüton ölümü yönetir ve Plüton’u Yengeç’te olan birçok kişinin evi ve aileleri savaşta yok edildi. Bu dönemde ev ve aile hayatının neredeyse tamamı derinlemesine değişti.

Aslan 1938-56

Aslan’da Plüton kuşağı “bebek patlaması” (“baby boomers”) kuşağıydı, bize hippi neslini getiren kuşak. Aslan zevki yönetir. Cinselliğe yönelik tutumlar değişti ve cinsel devrim meydana geldi, ve rekreasyonal uyuşturucular popülerleşti. Aslan çocukları yönetir; artık eski zamanlardaki gibi bekar annelere saygısızca davranılmıyordu. Aslan aynı zamanda aşkı yönetir ve aşk serbestleşti. Aslan aynı zamanda otoriteyi ve gururu yönetir. Bu nesildeki insanlar ya hippiydi, ya da militandı.

Başak 1956-71

Bu nesil bize tüm sağlık kulüplerini, alternatif tıppı teşviki ve “sağlıklı” bir diyeti verdi. Bu neslin insanları mükemmel fiziğin peşindedir. Bu insanlar aynı zamanda tıp teknolojisini daha önce hiç olmadığı kadar geliştirdiler. Başak sağlığı ve günlük işleri yönetir. İşyeri de bilgisayar ve internet gibi yeni teknolojilerle derinlemesine değişti.

Terazi 1971-83

Bu nesil yasaları ve adalet sistemini değiştirecek [umulur ki iyi bir şekilde]. Buna ek olarak, evlilik ve boşanma konularında değişiklikler olacak.

Akrep 1736-1748; 1983-95

Bu özgürlük savaşçılarının ve devrimlerin neslidir. Plüton’ları Akrep’te doğan birçok kişi Amerikan Bağımsızlık Savaşı’nda ve Fransız Devrimi’nde savaştı. Bu nesil tiranlığı alaşağı etme yönünde büyük değişimler yaptı. Komünizmin ve SSCB’nin yıkılması, Berlin Duvarı’nın sonu ve Almanya’nın yeniden birleşmesi hep Plüton Akrep’teyken oldu. Plüton Akrep’teyken doğanlar dünyayı değiştirdiler ve Kova Çağı’nı getirmek için bunu yine yapacaklar. Plüton 1490-1502’de Akrep’teyken “Yeni Dünya” keşfedildi ve her şey sonsuza dek değişti. Haçlı Seferleri’nin hem başında, hem de sonunda [996-1008, 1243-1255] Plüton Akrep’e girdi. Bu Karanlık Çağları bitirdi ve Rönesans’ın önünü açtı.

Yay 1995-2008

Plüton en son Yay’da olduğu zaman [1748-1762], eğitimi herkesin erişiminde yapma yönünde büyük ilerlemeler kat edildi. Plüton Yay’ın ortasındayken, 2002 yılı ve daha sonrasında [bu burç aynı zamanda dini yönetir], Hristiyan Kilisesi artık en sonunda ifşa edildi [Satürn gezegeni de bu işe dahildi ve medyanın ve iletişimin burcu olan İkizler’den Plüton’a karşıt açıdaydı]; artık insanlığa karşı suçlarını gizleyemediler. Plüton’u Yay’da olan kuşak olgunluğa erişince [genellikle ilk Satürn dönüşlerinden sonra, 28-30 yaşlarında], bu tiksindirici kurumdan geriye kalanlara kalıcı bir son verebilirler.

Oğlak 1762-1778, 2008-2023/24

Devrim, ve tiranlığın alaşağı edilmesi. Tüm dünyada baskıcı hükümetler ve güçler zorla kaldırıldı. Amerikan Bağımsızlık Bildirisi imzalandı. 

Kova 1778-1798, 2024-2043

Kova sıradan insanları yönetir. Amerika, hükümdarlığa artık kralların ve hanedanlıkların sahip olmadığı yeni bir hükümet formu kurdu. Artık halk da hükümette bir ses sahibi oldu. Plüton’un Kova’dan bir sonraki geçişi Kova Çağı’nın gerçeğini ifade etmelidir. Artık Balık’ın son günlerindeyiz. Kova özgürlüğün ve aydınlanmanın burcudur.

Balık 1798-1823, 2043-

İlk denizaltı yapıldı; Balık okyanusları ve suyu yönetir. Atlantik Okyanusunda çokça yolculuk yapıldı ve Amerika’ya ve Yeni Dünya’ya göçmenler geldi.

EVLERDE PLÜTON

Birinci Evde

Bu insanlar güçlü bir iradeye sahiptir. Yoğunlardır, doğal psişik yeteneğe sahiplerdir ve yaşamlarının ilk yılları sıklıkla zorlukla dolu olup, bu uzun süreli duygusal yaralar bırakır. Erken çocukluk dönemi, hayatta kalma uğraşlarıyla belirgindir. Bu yerleşimle doğan kişilerin aileleri sıklıkla aşırı yoksulluk içindeydi. Bu insanlar münzevi olmaya yatkındır ve en derin benliklerini başkalarından uzak tutarlar. Duyguları derindir ve onları kişisel bir seviyede tanımak zor olabilir. 

İkinci Evde

Sıklıkla maddesel zenginlik ve paraya takıntı vardır. Bu insanlar aç gözlü olabilir. Bir şeyi edinmeye odak takıntıya dönüşebilir. Mal varlığı konusunda gizlilik ve hatta mali durum hakkında büyük değişimler olabilir.

Üçüncü Evde

Bu insanlar kendilerini sık sık tekrar edeceklerdir; çünkü bu yerleşimle çok sık bir şekilde, kişi çocukken dinlenmediğini hissetmiştir. Görmezden gelinmiştir, özellikle de yetişkinler tarafından. Düşüncelerini ve fikirlerini yoğun bir şekilde ifade ederler. Genelde bilgiye ve araştırmaya takıntı vardır. Hayatta bir noktada, zihnin yenilenmesine neden olan bir sinir krizi geçirilebilir [özellikle de Güneş bu Plüton’la ilerletimde birleşim yapıyorsa]. Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla çok güçlü fikirlere sahiptir, ve yoğun bir şekilde iletişim kurarlar. İnanılmaz öneme sahip gizli bilgilerden sorumlu olabilirler. Aynı zamanda çizelgesinde güçlü bir Akrep/Plüton odağı veya güçlü bir konumda olan bir kardeş de olabilir. Yakın çevrede yoğun aktivite olabilir. Bu insanlar sıklıkla koşturmaca içindedirler ve kaldırabileceklerinden daha fazla ayak işleri vardır. Sakin zamanlar genellikle etüt ve öğrenmeyle geçer.

Dördüncü Evde

Genellikle anne ve/veya baba kontrolcü ve baskındır, ve yetişkinlik yaşamının ilerleyen zamanlarına kadar müdahalecidir. Örneğin yetişkin çocuğunu her gün arayan, yetişkin oldukları zaman bile sürekli nerede ne yaptığını takip eden bir anne. O ya da bu şekilde bu yerleşime sahip insanlar büyük ihtimalle anneyle iyi veya kötü sorunlara sahiptir. Nadir durumlarda bir ebeveyn, yaşamın erken yıllarında ölebilir. Toprakla yakın bağlar, çubukla su arama ve jeolojiye yetenek olabilir. Madencilik ve yer altında çalışmayla alaka olabilir. Sıklıkla ebeveynlerle veya başka aile üyeleriyle güç mücadeleleri olabilir. Çocukluk travması veya fiziksel istismar olabilir, bu da bu yerleşime sahip insanların hayatları üzerinde hiç kontrole sahip olmadıklarını hissetmelerine sebep olabilir. Bazı durumlarda, güçlü konumlar bu insanlara hayatın ilerleyen yıllarında gelebilir.

Beşinci Evde

Kumardan büyük kayıplar olabilir. Beşinci evdeki Plüton kumar bağımlılığına yol açabilir. Bu insanlar baskıcı, aşırı sıkı ve hatta istismarcı ebeveynler olabilirler. Bu yerleşimle çokça yaratıcı güç vardır. Romantik ilişkiler genellikle derin ve tutkuludur. Bu insanlar için güç en nihai afrodizyaktır. Evlilik dışı ilişkiler beşinci evdeki Plüton’da yaygındır.

Altıncı Evde

Cenaze kaldırıcıları, patoloji uzmanları, madenciler, hurda/kurtarma endüstrilerinde çalışanlar ve nükleer hükümet projelerinde olanların Plüton’u büyük ihtimalle altıncı evdedir. Aşırı fiziksel güç ve dayanıklılık olabilir, güçlü iyileşme ve yenilenme güçleriyle birlikte. Bu yerleşim aynı zamanda cinsel ve/veya üreme sistemiyle sorunlar getirebilir, zührevi hastalıklar da dahil.

Yedinci Evde

Burada evlilik partneri aşırı derecede kıskanç, kontrolcü ve hatta fiziksel olarak istismarcı olabilir. Bu yerleşim, dövülen eşlerin sıklıkla sahip olduğu bir yerleşimdir. Yaşamları evliliklerden ve partnerliklerden, hatta başka insanlarla ilişkilerinden ötürü büyük ölçüde değişime uğrayabilir. Bu yerleşime sahip insanların kimlerle görüştüklerine dikkat etmeleri gerekir. Partner büyük ihtimalle bu insan üzerinde güç sahibi olacaktır; yanlış bir güç. Bu iki cinsiyet için de geçerlidir. Aşırı durumlarda, bu yerleşimle alakası olanlar sonunda ölebilir. Başka insanları yöneten yedinci evinde Satürn, Plüton ve Mars olan katil Susan Atkins, Charles Manson’a güçlü bir şekilde çekilmişti. Söylemeye bile gerek yok, Manson bu kadının tüm kötü yanlarını ortaya çıkardı ve bu ilişki Atkins’in hayatını çok çirkin bir şekilde dönüşüme uğrattı.

Sekizinci Evde

Bu yerleşim heybetli bir güç ve dayanıklılık verir, dikkate değer bir yaşam gücüyle birlikte. Genelde yüksek bir cinsel iştah vardır. Bu insanlar için hayat ciddi bir meseledir, ve birçoğunun ne olursa olsun kafasına koyduğu şeyi yapmaya kararlı bir tavrı vardır. Durugörü, duruduyu ve telepati gibi okült yetenekler, sekizinci evdeki Plüton’la çok yaygın ve belirgindir. Bu insanların araştırma ve soruşturmaya doğal bir yetenekleri vardır. Gizli borçlar konusunda ketumluk ve gizlilik vardır ve aşırı durumlarda, tefecilerle ilişkiler ve yeraltı bağlantılarıyla alakalı paralar olabilir. Bu insanların sıklıkla gizli cinsel fetişleri vardır. Ağır ölüm kalım durumlarına bulaşmaya yatkınlardır. Birçok faaliyet gizlice yapılır ve sadece son gelişim aşamalarında ortaya çıkar. Bu yerleşime sahip insanlar, genel zihinsel ve fiziksel sağlıkları için cinsel bir çıkış noktasına ihtiyaç duyarlar, çünkü libidoları çoğu insanınkinden çok daha güçlüdür ve ilgilenilmezse hoş olmayan başka şeylere dönüşebilir. Plüton’u sekizinci evdeki Neptün’le birleşimde olan bilinen bir kişi Magnum Opus’u tamamladı.

Dokuzuncu Evde

Dini fanatizm olabilir, sıklıkla yaşamda ilerleyen zamanlarda ruhani inançlara derinden değişimlerle. Bu insanlar gizemleri, puzzle’ları ve zihin oyunlarını çok severler. Kişinin eşinin akrabaları kontrolcü ve/veya manipülatif olabilir; güç ve nüfuz sahibi insanlar olabilirler. İkinci evlilik partneri, yedinci evi Plüton’da olan biri gibi olabilir [yukarıda alakalı yere bakınız]. Sıklıkla yüksek öğretim alanlarında ve/veya ruhani edinimlerde tanınma kazanmaya yönelik güçlü bir ihtiras vardır. Bu insanlar katı ve fanatik ahlaki dogmalara sahip olabilip, başkalarına karşı az toleranslı olarak inançlarını zorla kabul ettirmeye çalışabilirler. Bu yerleşim aynı zamanda militan ateistlerin de göstergesidir. Dokuzuncu evi Plüton’da olan kişi neye inanıyor veya inanmıyorsa, fanatizme güçlü bir yatkınlık vardır.

Onuncu Evde

[Onuncu ev tarafından yönetilen] Baba sıklıkla baskıcı ve kontrolcü bir mizaca sahiptir. Güç ve nüfuzlu bir konumda olabilir. Bu bireylerin kariyerleri veya hedefleri takıntı haline gelip, işkolikliğe güçlü bir yatkınlık vardır. Bu yerleşime sahip kişiler güç ve statü kazansa da, kazanmasa da, kazanmış olanların ilgilerini çekme ihtimalleri yüksektir. Kariyerin etrafında bilinmezliklerle dolu şartlar olabilir.

On Birinci Evde

Bu yerleşime sahip insanlar sıklıkla güçlü arkadaşlara ve rekabetçi arkadaşlıklara sahiptir. Arkadaşlar kıskanç, sahiplenici, kontrolcü ve baskıcı bir mizaca sahip olabilir. Okült gruplarıyla alaka ve bununla birlikte gruplarda/derneklerde/birliklerde liderlik pozisyonları ve/veya güç olabilir. Bu insanların ait oldukları gruplar gizemli ve bazen de çok ciddi bir niteliğe sahip olabilir. Plüton’u on birinci evde olanlar, katıldıkları gruplar tarafından bir şekilde hükmedilip manipüle edilebilir; ölüm-kalım meselesi bile olabilecek bir şekilde… Deyimi yerindeyse “Kanla girilir, kanla çıkılır”.

On İkinci Evde

Plüton’u 12. evde olanlar sıklıkla çok yoğun bir şekilde yalnızlık çekerler. Bolca psişik yetenek ve ruhani kabiliyet vardır. Bazı durumlarda aşırı derecede kendi içlerine dönük olabilirler, ve yalnız kaldıkları zamanlara ihtiyaç duyarlar. Güçlü ve hatta ölümcül düşmanlar olabilir. Bu yerleşime sahip insanlar derin meditasyon ve sezgisel anlayış kabiliyetine sahiptir, ve sıklıkla kara büyüde ustadırlar. Doğal olarak çok telepatiktirler. Bu evdeki Plüton koruyucu olarak düşmanları yok edip kişisel kayıpları önleyebilir.

 

Gezegenler: Burçlar, Ev Pozisyonları ve Açılar

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir