On Yıllık Plan: Joy of Satan’ın Önümüzdeki On Yılı İçin Kararname

Bu yazı, Yüksek Rahip Hooded Cobra 666’nın forumlardaki duyurusundan çevrilmiştir.

Joy of Satan, insanlık için ilerlemenin adresi ve öyle de kalmaya devam edecek. Hedeflerimizin tarihi bir öneme sahip olduğunu biliyoruz. İleriki zamanlarda diğerleri de bilecekler.

Hâlâ başlarındayız.

Son yirmi yıl içinde ajanlar, düşmanlar ve bize karşı olanlar Şeytan’ın Kendisinin yarattığı organizasyonu yıkıma uğratmada başarısız oldular, o organizasyonun ismiyse Joy of Satan. Beyhude umutlara tutunup Tanrıların önümüze serdiği yoldan Joy of Satan’ı ve bu insanları döndürmek için uğraşıyorlar.

Beklenmesi gerektiği gibi, Tanrıların vaktinde ektiği küçük tohum, şimdi git gide büyüyor. O tohum küçük ve güçsüzken geçmişte hiçbir şey onu büyümekten alıkoyamadı, ve gelecekte de koyamayacak. Burada duran Tanrıların Ruhları, bunların hiçbirinin geçişine müsaade buyurmayacak.

Şimdi Tanrıların gücüyle, sayıca çoğalıyor ve günden güne daha da belirgin hâle geliyoruz. İnsanlık, sadece düşmanı spiritüel olarak bozguna uğratma fırsatı için dikilmiyor, bizler aynı zamanda bunu daha da ileriye taşımak istiyoruz – yaratıma ve daha iyi bir huzur dolu dünyaya vardırmak istiyoruz.

Tanrılar, insanlığın ilerlemesini istiyor. Biz bu dikteyi takip ediyoruz.

Tanrıların İradesine uygun bir şekilde, ben burada, Joy of Satan’ın 10 yıllık ve 10 maddelik kararnamesini takdim ederim. Bu, bizim ilerleyiş için uzun vadeli planımız olacak.

1. Joy of Satan en geniş bilinirliğine erişmeli, bir milyardan fazla kişi Spiritüel Satanizm’den haberdar olmalı ve Antik Tanrıların dönmesi gerektiği gerçekliğini idrak edebilmeli.

On yıl içinde en azından 1 milyar hedefi başarıyla tamamlanmalı. Bu sayı aşılabilir, ve daha fazlası daha iyisidir. JoS’un mutlak hedefi kendisinin varlığını tüm Centillere dünya çapında bildirebilmektir. Bir noktada iyi kötü, kişinin dışarıda tanıştığı epeyce insan en azından siteye dek gelmiş olacak.

Yukarıdaki hedef ya erdemli hareketlerle ve bilginin yayılmasıyla sağlanacak, ya da insanlara tanıtımını yaparak ve onlara özgür iradeleriyle seçmeleri gerektiği söylenerek.

Joy of Satan, katılmak isteyen tüm Centillere açık bir hâlde kalacak, ancak, bu mesajın çarpıtılmaması gerektiği büyük önem arz etmektedir. Temel ideallerimiz ve amaçlarımızdan kopmuş ve yozlaşmış bir organizasyon olacağımıza küçük bir yol ya da küçük bir azınlık yolu veya küçük bir ağ olarak kalmayı yeğleriz.

Özünde spiritüellik ve bilgelikle harmanlanmış insan elitizmini, insan farklılıklarının kutsallığını, gelişimi savunmayı sürdüreceğiz. Böylece, insanlık bir kez daha saygı üzerine kurulmuş ve ögelerinin asimileye maruz kalmadığı gerçek bir kardeşliğe sahip olabilir. Bizim yaklaşımımız, düşmanınkine terstir.

Herkesin bir noktada katılmak için bir şansı olmalı, ve bu şans evrensel olarak erişilebilir ve kullanılabilir olmalı. Yine de insanların nasıl davranacağı, yine onların özgür iradesinde.

2. Joy of Satan, dünya çapında spiritüel gelişim için en iyi adres olacak, ki zaten böyle yapıyorduk. En iyi ve en doğru spiritüel bilgi verilecek ve insanlığın iyiliği için yayılacak.

JoS’taki meditasyonlar ve spiritüel bilgiler, eşi benzeri bulunmayan bir şekilde olacak, ve kim ki ruhun varlığından haberdarsa, o kişi Joy of Satan’ın en üst düzey ve en güçlü meditasyonları elinde tuttuğunu bilmeli.

3. Joy of Satan; Tanrıları, yakın tarihte hiç olmadığı kadar yüksek bir seviyeye yüceltecek. Tanrılar hakkındaki Gerçeği açığa çıkaracağız, ve onlara asırlardır sahip oldukları en iyi temsili sunacağız.

Yukarıdaki, Tanrıların ve onların bilgeliğinin yayılışı olarak alınmalı. Bu, muazzam bir biçimde insanlığa pozitif etkiler sağlayacak, insanlık artık daha fazla düşman yalanlarının vebalı karanlığına terk edilmeyecek. Onun yerine, kaderlerinin geçişinde onları korumak isteyen Tanrılara bağlı olacak.

4. Joy of Satan, ve ayrıca ben, radikal değişikler içerecek gelecek on yılda herkesi güçlü bir Satanik kardeşlik içine sürmek istiyorum.

Liderler, öğretmenler, rehberler olarak sorumluluk alacak kardeşlerimiz, forumlarda saygı duyulacak kişilikler olacaklar. Biz bu önümüzdeki on yılın değişimlerinin şafağındayken, Satanik Ailemizi sıkıca bütün tutacaklar. Bütün bu güç, Tanrıların ortasında olduğu tek bir kardeşlikte birleşecek. Ve bizler bu Güneş’ten yayılan ışınlar gibi çevresinde organize olacağız.

Sıkıca birbirimize sarılmalıyız, ve böylece bu on yılı sadece hatrı sayılır bir biçimde spiritüel olarak güçlenerek değil, aynı zamanda fiziksel, entelektüel ve materyal olarak güçlenerek geçireceğiz.

5. Spiritüel savaş, düşman yok edilene kadar devam edecek. Spiritüel gücümüzü sadece sayılarda değil, aynı zamanda spiritüel bilgide, kesintisiz savaşta ve onun uygulanmasında da genişletme niyetindeyiz. Savaş, insanlığı geride tutan düşman etkisiz kalıp yok edilene kadar devam edecek.

Biz, “Yeni Dünya Düzeni” olarak yanlış tanıtılmış düşmanın “Dünya Düzeni”ne karşı duruş sergiliyoruz – bu, düşmanın meyvesi olan “Eski Dünya Düzeni”nden başka bir şey değil. Aynı ruhlar insanlığı onun belirlenmiş kaderinden uzak tuttu ve ona zarar verdi. Orta Çağ’dan gelme köle tüccarları, buna karşı duracak. Biz de buna karşı duruyoruz, bizim görüşümüzce, Distopya yaratmaya dair çaresiz uğraşlar, insanlığın ruhunu ve aklını köleleştirecek.

Tanrıların kendileri bunun olmasını istiyor, ve bizler de bunu kesintisiz spiritüel savaş yardımıyla gerçekleştireceğiz. Centillerin sadece kendi kaderlerinin kontrollerini geri almasının değil, ayrıca düşmanı spiritüel karanlığa şimdi ve kalıcı olarak gömmenin zamanı geldi.

6. Spiritüel yıkım ve savaş işi harici, kolektif çabamızın yarısı kişisel gelişime, dünyayı iyileştirmeye gidecek. Ancak en önemlisi bu çaba, hepimizin bir grup ve ruhların spiritüel ailesi olarak kolektif gelişimimize ayrılacak.

Bizler bu aile içinde, dış dünyada olduğu gibi, varlığın alt kademelerindeki eşitlik yerine, gelişimin ortak paydasında buluşup doğal ve spiritüel farklılıklarımızı sürdürmeyi istiyoruz.

Bu, Tanrıların İradesiyle uyumlu, onlar bizi buraya kolektif bir amaç için koyanlar. Ve onlar, bizim kolektif gücümüzü hem kendimize, hem de dünyaya yöneltmemizi istiyorlar.

7. Joy of Satan artan bir şekilde, spiritüel veya materyal fark etmeksizin, bu dünyanın karar mekanizması makamları pozitif olarak etkilemek istiyor. Bu; adil yargıya geçiş ve yönetim sistemlerinin daha adil, doğaya dost, ve insanlığa yararlı bir şekilde yeniden yapılanmasını teşvik etmek anlamlarında.

Düşmanın ve onların görüşlerinin, tüm kuruluş ve karar verici makamlardan – ve bu yüzden insanların zihinlerinden ve yaşamlarından sökülmesi için göstereceğiniz yardımları istiyoruz.

Bu yönde yardım edeceğiz, bu ya yozlaşmış kişilerin tarafımızdan biriyle değiştirilmesiyle gerçekleştirilecek, ya da en azından genel olarak saygıdeğer ve akıllı spiritüel kişiler buralara geçirilecek. Spiritüel bilgi ve Tanrılardan gelen İntikam ve İlahi ceza, ya da entelektüel devralmalar bunu sağlayacak yöntemler olabilir.

Bir zamanlar Tanrılarımıza gidip dua eden ve rehberlik alan liderler ve devletlerin başları, ya da başkaları tekrardan Tanrılara başvurabilmeliler.

Tanrılardan gelen pozitif anlayışı kitlelere verdiğimiz gibi ayrıca bu insanlara da vermeliyiz. Böylece gelecek olan tehlikeli geleceğe dair yanlış kararlar minimize edilebilir.

Spiritüel cehaletin insanlığa büyük zararlar getirdiği geçmişin hataları, Satanik Çağ’da tekrar yaşanmamalı, ve eğer ki yaşanırsa, bu düzeltilmeli, ancak her hâlükârda yaşanmamasına özen gösterilmeli.

8. Joy of Satan üyeleri, kolektif spiritüel gücümüzün kullanımıyla hem spiritüel hem de materyal olarak hayatta daha yüksek pozisyonlara [yeteneklerini kullanarak dünyamızda yükselmek isteyenler için], zihinlerinde yukarıdaki hizmetleri insanlığa ve Tanrılarımıza sunma amacıyla ilerleyecek ve yükselecek. Bu İlahi Uğraşlara hizmet edenler, devamı için de ödüllendirilecek.

Dünyevi makamlara, kuruluşlara, ve hatta dinlere sızmanız tavsiye edilir. Ayrıca kendi kaderlerini yerine getiren kişiler olarak, Tanrıların onlara verdiklerini insanlığı aydınlatmak için kendileriyle birlikte taşımalılar.

Bu kişinin yerel kolu komşusundan tutun kendi yakın arkadaş çevresine, Tanrıları on milyonlarca gerçek insana tanıtacak kurnazca yollara kadar her şey olabilir: Herkes kendi gücüne göre gerçekleştirecek.

9. Joy of Satan ve onun bilgisi ölümsüzleşecek, muazzam bir biçimde yayılacak, artışı kesintisiz şekilde sanal veya fiziksel mekânlarda var olacak.

Bilginin kendisi dupduru olarak, insanlığın geleceği için bir rehber olacak. İnsanlık yıldızlara kadar ulaşacağından, Joy of Satan’ın doğru bilgisi ve spiritüel ilhamı, insanlık için benimsenmiş bir görüş ve ilke olmalı.

10. Joy of Satan; tüm düşman paradigmalarının yeniden tanımlanmasına dair zorlamada, düşman yalanlarına boyun eğdirmede ve yok etmede; bilimin tanıtımını yapmada, spiritüellikte; insan iç bilgeliğinin, sezgisinin, ve bilgelik arayan özünün dönüşüne dair sevgide merkezi görev üstlenecek: Joy of Satan; varoluşsal nihilizme, köleleştirmeye, ve insanlığı sakat bırakmaya ve küçük bir kesim için onun iyiliğini yok etmeye çalışan her ne görüş varsa ona karşı duracak.

Yukarıdakiler mantıkla, anlayışla ve bilgeliğin yükselişi yoluyla, ya da spiritüel güç yoluyla gerçekleştirilecek. Yukarıdakilerin tamamlanmaması, yarıda bırakılması, ya da kendi kaderine terk edilmesinin hiçbir yolu olmamalı. Bizler, yukarıdaki kararnameye sadece bakmaya ve gerçekleştirmek için harekete geçmemeye tamamen karşıyız, ve kendini Satanist olarak tanımlayan her bir kişi üstüne düşeni yapmalı ve ortaya yardımını koymalı.

Yukarıdakilerin hepsinin gerçekleşmesi için ve Orion’un Tanrılarının bize bireysel, kolektif ve global olarak yardımı için dua ediyoruz. Bu dünya daha fazla onlardan ayrı kalmayacak, bize desteklerini sundular ve biz de ayrıca varoluşsal bağlantımızı çekirdek bellek olarak tuttuk. Joy of Satan, Tanrıların İradesi için en büyük aracı olarak davranmalı, ve diğerlerinin doğru yolda yürümesi için tanıtımını yapmalı.

VAR OLSUN JOY OF SATAN!

“On Yıllık Plan: Joy of Satan’ın Önümüzdeki On Yılı İçin Kararname” hakkında 28 yorum var

 1. Öncelikle çok güzel bir yazı, çevirmenlerin ellerine sağlık ve tabii ki Yüksek Rahip Hooded cobra’nın da. Ben yazılan çoğu maddeyi kendi çevremde uyguluyorum özellikle Spiritüel Satanizmi yayma konusunda. Eğer bunu okuyan çevresinde pagan (alt dalları dahil) veya 3 satanizm adı altında altında yazılan kitaba inanan arkadaşlarınız varsa onlardan başlayın. Yoksa tavsiyem ilgi çekebilicek konulardan onlara tavsiyelerde bulunmanız (çakralar, enerji, en çok ilgi duyulan konulardan biri olan astral projeksiyon vs.). Bunlarla birlikte kişi fazlaca merak saldığı zaman (kendinizi tehlikeye atmayın emin olmadan gerçek hayatta yapmanızı tavsiye etmem) onlara Spiritüel Satanizmi bulduğunuzu aslında satanizmin sanıldığı gibi bişi olmadığını vs söyleyin. Emin olun çok işe yarıyor. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak söylüyorum ki önyargılı gibi olsam da erkeklerle başlamanızı önermem çoğu cidden sorun çıkarabiliyor. Özellikle şuan da spiritüel konular aşırı yaygınlaştı. Spiritüel satanizmi yaymanın tam zamanlarındayız diyebilirim (bana göre). Ben elimden gelenin en iyisini yapacağım eminim ki herkes yapıcaktır. Ama şöyle de bir şey var ki sizce de 10 yılda 1 milyar kişi çok fazla değil mi ? çünkü şuan o kadar tanınmış değiliz ve bize karşı bakış açısı 2 şekilde ayrılıyor 1. Aşırı düşmancıl olanlar. 2. nötr olanlar. Dünyanın müslüman nüfusuna bakılırsa 1,6 milyar insan müslüman ve onlar bunu yaklaşık 1500 yılda yaptılar. Biz çok güçlüyüz ve daha da güçleniyoruz ama yapabiliceğimize pek emin olamıyorum… Ama bir tarafım da bizim zaten onlar gibi olmadığımızı farkımızın onlardan güçlü, doğru olmamız olduğunu ve onların bin yılda yaptığı şeyi 5 yılda yapabiliceğimizi, bu 10 yıllık planı yerine getirince gerisinin çorap söküğü gibi geliceğini söylüyor. Biz sonuna kadar çabalayalım, savaşalım da gerisi zaten çok kolay. Hepinize iyi geceler. Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a Atfolsun!

  1. Esenlikler,

   1 milyar hedefi konusunda şunu söylemek isterim. Orada kastedilen muhtemelen insanların tanımasını sağlamak, 1 milyar kişiden belki sadece 100 milyonu yolumuza geçecek, ancak onlara bu şans tanınacak. Hedef bu. Ayrıca genç nüfusun dinden ayrılışı ya da daha seküler hayat sürüşü de işimize yarayacak. Bugünün çocukları yarının gençleri, bugünün gençleri de yarının yetişkinleri olacak. En azından bu belirli yaşın altındaki ve düşman programlarına körü körüne bağlı olmayan kesimlerden insanlar çekiyoruz. 20 sene önce ateizm yükseldi, 10 sene önce komplo teorileri artış gösterdi, ve şimdi de astralde düşmanı eziyoruz. Planlar çok uçuk gözükebilir ancak emin olun ki her sene hızımız daha da artıyor. Olay sadece benim şu kadar adamım var, senin bu kadar adamın vardan ibaret değil. Onlardan kopardığımız her bir Centil, onların enerjisini kesiyor. RTR’larımızın gücü bu. Onların daha az enerjiye sahip olması demek bize daha da az karşı koyabilmeleri demek. Günden güne Yehova düşünce formu güçten kesildikçe 4 çakralı Yahudiler de tabii ki kendi güçleriyle bize karşı koyamayacakları için güçten düşüyorlar ve önümüz daha da açık oluyor. Ayrıca lanet de atamıyorlar. Yüksek Rahip Hoodedcobra666, bu konu hakkında şöyle demişti: “Eğer düşman lanetleri olmasaydı şu an 10 kişiden 9’u materyalist yaşam sürüyorsa, bu 10 kişiden 1’e düşerdi.” Yani işleyişi tam olarak anlatabildim mi bilmiyorum, umarım anlamışsındır. Onlar güçten kesildikçe bizim ilerleyişimiz de ivme kazanıyor, çünkü zaten özünde paganlık olan insanları kendi tarafımıza çekiyoruz ve lanetlerden arındırıyoruz.

   İyi akşamlar.

   1. Gerçekten haklısınız nasıl olduğunu fark edemeden kendimi s.satanizm de buldum hiç düşünmezdim fakat insan kendini ait hissettiği yere dönüyor. umarım bir şeklide tüm centiller bir gün s.satanist olur

   2. Anlıyorum evet ama şöyle de bir şey var ki, insanların çoğu sorumluluk almaktan korktukları için “””din”””lerinden çıkmıyorlar ve araştırmıyorlar. Kendi “””” din”””lerinde ki ibadetleri yapmazlarsa sonunda “”””cehennem””””de işkence görüceklerini biliyor olmalarına rağmen ibadetlerini yapmıyorlarsa biz onlardan nasıl RTR yapmalarını, kendilerini geliştirmelerini, çabalamalarını isteriz? Yani RTR yapan kişilerin sayısı çok artmayacaktır. Aldanıp bırakıcaktır çoğu kişi. Ama sanırım demeye çalıştığınız şey onların tarafında olmalarındansa hiçbir şey yapmasınlar daha iyi gibi bir şey. 1 milyar kişinin Spiritüel Satanizmi tanıması olarak düşünürsek insanlar Spiritüel Satanizmi değil kanlı kedi kesme ayinleri olan “””satanizmi””” tanıyor (öyle bişi olmadığını biliyorum). Bu algıyı yıkmak baya zor olucak gibi görünüyor. Çünkü insanlara doğruyu anlatmaya çalıştığım da çoğu sen benden daha mı “” iyi”” biliceksin? şu videoyu izle! yok kedi kesmişler yok bakire kesmişler, onlar katiller vs vs diyor. Onları boğmamak için kendimi çok zor tutuyorum çünkü saygılı konuşmuyorlar sürekli bir hakaret sürekli tehtid içerikli klavye delikanlılığı yapmalar gerçekde buluşalım sana o tehtidleri yedireyim diyorum engel atıyor (kendimi tehlikeye atıcak bir şey yapmam o kadar salak değilim). İnsanları gözlemlediğim zaman umudum çokça yıkılıyor maalesef. Çoğu kişiyi düzeltemeyecek gibiyiz. Dediğiniz şeylere katılıyorum. Fazlaca emek ve disiplin isteyen bir 10 yıllık program var önümüzde. Hep birlikte birlik olarak çalışırsak aşamayacağımız hiçbir şey yok. Birde eskisi gibi ruhani savaş takvimi gelicek mi siteye? . İyi günler dilerim bayım.

    1. Esenlikler,

     Ruhani savaş takvimlerini düzenleyenler Tanrılar ve Yüksek Rahip Hoodedcobra666. Eğer bunun duyurusu geçilirse biz de buradan duyururuz. Şimdilik son takvimden sonra güçlenmeye odaklanıyoruz.

     İyi akşamlar.

  1. Esenlikler,

   Çalışarak ve üstüne kariyer, iş, para için gerçekleştireceğimiz büyülerle destekleyerek güçleneceğiz. Onun harici çıkarımıma göre toplu yapılan ritüeller de gelebilir.

   İyi akşamlar.

   1. ponpalı silah vesaire mi yoksa yalılar villalar takım elbiseli komutamızda adamlar vesire mi ?

    1. Esenlikler,

     İkisi de yok. Biz mafya değiliz. Kanuna aykırı şeylerle de savaşı kazanmayı düşünmüyoruz.

     İyi günler.

     1. hımm doğru kusura bakmayın bir an gaza geldim

 2. yahudilerde bizde olandan daha az çakra var peki bizden daha üstün yani daha fazla çakraya sahip bir ırk var mı yoksa en üst düzey biz mi oluyoruz ayrıca yahudi olmadığımızdan emin olmak için yapılabilecek kesin bir şey var mı acaba ?

  1. Esenlikler,

   Bilinen en üst düzey gelişmişliğe sahip kişi olan Şeytan, 7 çakraya sahiptir. Magnum Opus, 7 çakra üzerine kuruludur, bu da demektir ki 7’den az veya fazla çakraya sahip olmak, eksik olmaktır. Var mı yok mu bilmiyorum ancak var olsa bile bu bir eksiklik olacaktır.

   “Ben Yahudi miyim” saldırısı, her SS’in aldığı spiritüel kaynaklı bir saldırıdır. Tanrıların kişinin Centilliğini onaylaması bana kalırsa en tatmin edici yöntem olacaktır, tabii ki forumlarda daha farklı çözümler de sunuldu. Örneğin bunun gibi.

   İyi geceler.

  2. Esenlikler,
   Eğer Yahudi olsaydın Satanizm’e gerçekten ilgi duyup “Acaba ben Yahudi miyim?” diye endişe etmezdin kardeşim. Birisi Yahudi olduğu hâlde Satanist olduğunu iddia ediyorsa onun amacı insanları JoS’a düşman etmektir, Yahudiler asla Satanist olmak istemez ve Satanizm’e sempati beslemez.
   İyi geceler.

 3. Esenlikler ve İyi geceler
  Birkaç soru ile geldim.Şimdiden teşekkürler
  1,2,4,5.ve 6. Göz
  Bunlar ne işe yarar?
  Satanizm’de yeri var mı?
  ********
  Büyü ile ilgili bı çalışmam var.
  Mantra,Rün,doğal taş,olumlama ve Aura ile yapıyorum inancım tam ama sonuca bir türlü ulasamadim.Önerebileceginiz birşey var mı?(poppet kullanmayı düşünüyorum)(Ölüm büyüsü)
  *********
  Magnum Opus’u tamamlayınca bedenimiz dünyada mı kalacak?
  Magnum Opus’u tamamladıktan sonra sıkılınca dünyaya gelebilecek miyiz?(Sevdiklerimizi görme vs.)
  **********
  Şeytan’a olan inancım tam diyebilirim ama içimi kemiren birşeyler var.Soyledikleniz vs. hepsi her insanın isteyeceği şeyler.Düşünerek yazılmış gibi(kurgu)
  Satanizm, evet satanizm ilk din ama tekrardan patlama noktasi 2000 ve “Baş Rahip ve Yüksek Rahiplerin verdiği örnekler,söylenen konuşmalar(Şeytan ve Demon’ları ile olan konuşmalar)hep 20 yıl öncesi bu biraz şüpheli.
  Ayrıca şeytan kendini insanlara bir defa gösterse
  Herkes Satanist olur zaten neden böyle bir şey yapmıyor?
  ★★★★★★
  Çok fazla şey sordum farkındayım ama son bir şey daha sorup sizi bu günlük rahat bırakacağım🙂🙂🙂
  Eğer hayatımızdan memnun değilsek(Aile) intahar edip reenkarne olmak mantıklı değil mi? Veya evden kaçıp yakalanana kadar ruhsal gelişimde ilerleme kaydedip intahar etmek.
  Şimdiden teşekkürler çok uzun oldu üzgünüm😅😅

  1. Esenlikler,

   1- Evet, bu gözler vardır. Durugörüye yararlar.

   2- Mantra ve rünlerin enerji türleri farklıdır, ikisini bir arada kullanmamak gerekir. Ya rünle ya da mantrayla ilerlenmeli. Önerebileceğiniz bir şey var mı sorusu için de her ritüelden sonra 111 Surya/Raum ile temizlenilmesini öneriyorum. Negatif enerjili büyüleri uyguladıktan sonra temizlenme kesinlikle yapılmalı. Çünkü çalışılan enerjiler kişinin üstüne de bulaşıyor olacak.

   3- Hayır. Bu yanlış algıyı son zamanlarda çokça görüyorum. Magnum Opus, ruhun ve bedenin mükemmelleşmesidir. Okurlarımız bu yanlış algıyı nereden edindi bilmiyorum ancak işin aslı, bedensiz bir tanrılığın var olamayacağıdır. O yüzden bu bedenimizle birlikte tanrı olacağız.

   4- Magnum Opusun çoğu SS tarafından tamamlanması zaten Altın Çağa dek geleceği için, Şambala’ya gitmeye gerek kalmayacaktır diye tahmin yürütüyorum. Oldu da birileri erken tamamladı diyelim, onlar da Altın Çağın gelişiyle zaten istedikleri yere gidebilirler.

   5- Böyle düşünülüp yazılmadı, mükemmelliğin ve tanrılığın yolu bu olduğu için ona uygun şekilde böyle yazıldı. Diğer konuya gelecek olursak da, olay Şeytan’ın gözükebilmesi ya da gözükememesi değil. Olay, kişinin bunu görüp göremeyeceği. Üçüncü gözü ve altıncı çakrayı geliştirme sebebimiz bu. Altıncı çakra ve ön uzantısı üçüncü göz, durugörüyü yönetir. Şeytan ruhuyla gelip göklerden “Ben buradayım!” diye bağırsa bile zaten durugörüsü güzel bir şekilde çalışmayan ve bu çakraları kapalı olan kişiler bunu algılayamayacaktır. “Her zamanki gibi güzel, güneşli bir hava” deyip yoluna devam edecektir.

   6- Hayır, değil. İntihar, hiçbir şeyi düzeltmiyor. Tekrar doğduğunda tekrar bu negatif karma var olacak. Biz, kaçışları değil, savaşmayı öğütlüyoruz. İntihar; hiçbir şeyi düzeltmeyen, zaten var olan negatif karmaya bir de kendisi ekstradan ekleyen, tek sunup sunabileceği onlarca ya da yüzlerce yıl sürecek pişmanlık ve tekrar doğulduğunda daha kötü negatif karmaya sahip olma garantisi olan yanlış bir kaçış yöntemidir.

   İyi geceler.

   1. Gece yapıyorum zaten o kişi uyuyorken(Maalesef kendisi anne dediğim şahsiyet).
    Ama genede bir ilerleme kaydedemedim 1 hafta kadar hastaydi buyunun etkisimi yoksa kendi kendine mi hastalandı bilmiyorum ama şimdi iyi(maalesef)
    Bir aura sinin olduğunu dusunmuyorum.kendisi Aptal bir müslümal.
    Az önce gene büyü yaptım/yapmaya çalıştım hemen ardından da RTR yaptım 😁 bir artısı olur diye.
    Şimdi sonucu bekliyorum.

    1. Esenlikler,

     Aile üyelerinden birine bağlama harici bir büyü yapılmamalı. Yapma sebebin nedir bilmiyorum, ancak aile üyeleriyle kişi arasında güçlü bağlar vardır. Ölüm büyüsü ya da ona benzer bir büyü kişinin kendisine de sekebilir.

     İyi akşamlar.

     1. Bağlama büyüsünü nasıl yaparım?
      Detaylı bir yazı var mı?
      Gerçekten ondan kurtulmaya ihtiyacım var ve reşit olmayı bekleyemem.

     2. Esenlikler,

      Detaylı bir yazı yok ancak Isa ve Gebo rünlerini kullanabilirsiniz. Tahminimce büyülerin genel olarak nasıl yapıldığını biliyorsunuzdur. Bilmiyorsanız, belirtirseniz geri dönüş yaparım.

      İyi günler.

   2. Cevalalr için teşekkürler

    “Şeytan ruhuyla gelip göklerden “Ben buradayım!” diye bağırsa bile zaten durugörüsü güzel bir şekilde çalışmayan ve bu çakraları kapalı olan kişiler bunu algılayamayacaktır.”

    Şeytan Magnum Opus’u tamamlayan biri olarak bedeniyle de gelemez mi?

    Birde az önceki yourmu 2 kere attım birini onaylamazsanjz sevinirim😁

    1. Esenlikler,

     Şeytan çok gelişmiş bir varlık olduğu için buraya şu an gelmesi ona ölüm riski yaratacaktır. Şeytan’ın yanında karıncadan bile değersiz kalan tek bir Reptilyan bile buraya inse bir süre sonra ölüp gider. Çünkü Reptilyanlar daha üst bir canlı çeşidi (en azından ruhaniyetten haberi olmayan bir insana kıyasla). Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ancak bu dünyanın spiritüellikten yoksun oluşu, sadece aynı seviyedeki canlılara yaşama fırsatı sunuyor. Daha gelişmiş bir canlı gelirse bu alt düzey dünyanın enerjilerinden etkilenecek ve ölecektir. Şeytan’ın ve Tanrılarımızın tekrar iniş yapabilmesi için bizim önce yükselmemiz gerekiyor, böylece spiritüel canlılar ve enerjilerle dolmuş gezegene Tanrılar bir kez daha inebilir.

     İyi akşamlar.

  2. Yazdıklarım yayınlanır mı emin değilim ama fikrimi belirtmek istiyorum. Ölüm büyüsü için hangi yöntemi kullandığını bilmediğim için genel bilgi olarak da alabilirsin bunu. Eğer aurasına yönelik bir çalışma yapıyorsan geç vakitleri -gece yarısından sonra- tercih etmen daha iyi olacaktır. Kişinin uykuda olduğu -ki genel olarak gece vakitleri oluyor bu- vakitler kişinin gardını en çok düşürdüğü zamanlardır, herhangi bir şeyi hissedemez -meditasyon yoga vb gelişmiş değilse- ve aurası da direnç gösteremez. Bunu vicdani olarak halletmiş görünüyorsun Şeytan zaten sorumluluklarımızı aldığımız sürece -etik/ahlaki değerlerini yitirmedikçe- istediğimizi yapmakta serbest olduğumuzu söylüyor. Yaptığın kara büyü enerjisiyle temas etmediğin zaman içerisinde sorun olmayacak gibi duruyor.

 4. Esenlikler,
  Önceki e-maillerimden birinde çakralarımızı kapatıp kapatamayacağımızı -geçici olarak- sormuştum, olumlu yanıt geldi. Bunun nasıl yapıldığını soracaktım.
  1.5 yaşında iki yeğenim var, Satanizm ile bu yılın başlarında tanıştım ve birkaç yayımlanan yazıların altındaki yorumlardan öğrendiğim kadarıyla onları da Satanizm’e çekmemde bir sakınca yok hatta olması gereken de bu. Onlar için olumlu yönde beyaz büyü yapmak istiyorum gerek düşmana karşı gerekse de ailelerinin din baskılarına karşı. Düşman için kullanmayı planladığım rünler Björk ve Algız. Aileleri konusunda da kendilerini ileride dinde zorlamayacak tarzda birkaç alternatif düşündüm. Bahsettiğim ilk büyü için 40 gün yapmak az mı gelir yoksa 80 ideal midir? 100 gün de yapabilirim yeter ki problem yaşamasınlar.
  Güç meditasyonunu oturur pozisyonda yapıyorum. İlk başladığım zamandan beri hiç sekmedi, sürekli vücudumun alt tarafı titriyor. Bir ara yanlış oturup oturmadığımı sorguladım, duruşumu değiştirip yaptığımda da aynı şeylerle karşılaştım. Bunda bir sorun olabilir mi? Sadece meditasyonda yaşadığım durum.

  1. Esenlikler,

   Daha önceden çevrilmiş ancak atılmamış bir formülü vardı. Onu da yakın zamanda atacağız. Şimdilik yorumlarda nasıl yapılacağını belirteyim. Öncelikle kök çakrana odaklan ve onu bir kapıyla, kepenkle ya da buna benzer şeylerle kapadığını düşün. Işık çakrandan dışarıya yayılmamalı. Sonra aynısını yukarıya doğru çıkarak her bir çakrana yap. Bu şekilde çakraların dışarıya kapanacaktır; geri açacağın zaman da kapı, kepenk, ya da her ne kullandıysan bunu kaldır ve çakralarını döndür. Bir süre sonra zaten kendiliğinden açılacaktır ancak daha erken yapman gerekirse diye belirtmekte fayda var.

   80 gün kalıcıdır. Björk rünü daha bebek oldukları için oldukça işe yarar olacaktır, Algiz de iyi bir tercih.

   Alt tarafı derken çakraların mı, vücudun mu titrediğini anlayamadım. Çakraların titremesi olumlu bir şey. Eğer vücut titriyorsa belki enerji blokajı vardır ve bir şekilde yükseltilen enerji sıkışıp geçemiyordur. Thaur rünü titretilerek enerji blokajı olup olmadığı anlaşılabilir. Eğer varsa bu rün, zaten bunu delip geçecektir.

   İyi günler.

   1. Cevap için teşekkürler, sanırsam meditasyon esnasında dışarıdan bir değişiklik görünmüyor yüksek ihtimalle dediğiniz gibi at çakralarım titriyor olmalı. Hatha yoga sonrası dinlenirken de bu tarz durumlarla karşılaştım.

 5. Esenlikler,
  Normalde büyünün nasıl yapıldığını biliyorum fakat bağlama büyüsünde bı fark var mı?
  Verdiğiniz Rünler öldürmek için mi?
  O Rünleri Nasıl titretmem lazım?
  İp bağlama olayı vs. var mı?

  Bütün Adminlere çok teşekkür ederim, hepimize çok yardımcı oldunuz.

  1. Esenlikler,

   1- Rünlü versiyonu için yok.

   2- Gebo ve Isa’yı soruyorsanız hayır, bağlamak için.

   3- Sitemizde “Türkçe Rünler” yazarsanız “Türkçe Rünler/Futhark” diye bir konumuz var, onu görebilirsiniz. Oraya bir oynatma listesi bıraktık titretilişler için.

   4- O daha çok materyalle gerçekleştirilen bağlamada var. Rünlerle de yapılabilir, hangisini tercih ederseniz.

   Rica ederiz. İyi akşamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir