Ku Klux Klan’ın Satanik Kökenleri

Bu yazı, Black Sun’daki orijinal sayfasından çevrilmiştir.

 

İlk olarak bu yazı Ku Klux Klan’ın eylemlerine girmemektedir, onamamaktadır. Bu örgütün Satanik kökenleriyle hiçbir ilgisi olmayan Hrristiyan inançlarına aptalca bağlılıklarından ve ikiyüzlülüğünden sıkıldım.

Son birkaç yüz yıldır, “Hristiyanlık” denilen bu ölümcül hastalık var. Hristiyanlık, Yahudiler tarafından, dünya kontrolü için Centillerden ruhani/okült bilgiyi kaldırmak için icat edildi. İncil’in çelişkili metinlerinin bolluğu ve belirsiz anlamları nedeniyle, bunlar kontrolü ele geçirmek için herhangi bir inanç sistemine zekice uygulandı.

“Aryan Ulusları” kurucusu olan “Richard Butler” tarafından tanıtımı yapılan “Hristiyan Kimliği”, Centilleri bölmek ve ele geçirmek için başka bir etkili Yahudi aracı ve silahıdır. Aynı zamanda gerçekte Yahudi uydurması olan ve gerçekte Yahudi halkına karşılık gelen “YHVH”ye katkıda bulunuyor.

Güçlü bir psişik bağlantı kurulur ve kişi yine Yahudi kontrolü altındadır. Günün sonunda, onlar gülüyorlar- her şeye rağmen hangi tarafta olursanız olun sizi sömürmeye tekrar hazırlardır. Centilleri sistematik bir şekilde ruhani bilgi ve güçten uzaklaştırmaları sırasında, ki bu yollardan bazıları engizisyon [Kİ BU DÜPEDÜZ, YAHUDİLERİN ELİNDE OLAN VE HER ZAMAN ONLAR TARAFINDAN YÖNETİLMİŞ KATOLİK KİLİSESİNCE BEYAZ IRK’A KARŞI YAPILAN BİR SOYKIRIMDIR – TÜM HRİSTİYANLAR, MEZHEP FARK ETMEKSİZİN VE ONLAR BUNUN FARKINDA OLMASA BİLE YAHUDİLER İÇİN ASTRAL KÖLEDİRLER], İskenderiye Kütüphanesi’nin yakılması, Antik Pagan [CENTİL] tapınak ve spiritüel buluşma yerlerinin yıkılışı, Druid rahiplerini ve diğer Pagan Liderlerini öldürmeleridir. Çoğu Centilin, bunlarla nasıl başa çıkılacağını bırakın, ruhani olarak neler döndüğünden haberi yok.

Ku Klux Klan’ın, kuruluşunda ve ilk yıllarında Hristiyanlık ile zerre ilgisi yoktu. Zekice sızma operasyonları ile, Yahudiler bu örgütün kontrolünü ele aldılar ve “Hristiyan Kimliği” saçmalığıyla doldurdular.

Hristiyan Kimliği, Yahudilerin “Şeytan’ın insanları” olduğunu söyler. Gerçeğe bundan daha uzak bir söylem olamazdı. “Şeytan” İbranice “Düşman ” anlamına gelir. Yahudilerin kontrolündeki medya ve kutsal kitaplarda, hiç kimseye Centillerin Öz Pagan Tanrıları Olan Şeytan ve Demonlarından daha fazla küfür edilmedi, iftira atılmadı, hakkında yalan söylenmedi. Hepsi sakınılması gereken korkunç canavarlara dönüştürüldü. Cehalet, korku ve yalanlar, düşünce kontrolünü sürdürmek için kullanıldı. Ek olarak, “Satanizm”, kurgu eseri Hristiyanlıktan binlerce yıl öncesinde de var olan kök Pagan dinleri için kolektif bir tanımlayıcı isimdi. “PAGAN”, “CENTİL” DEMEKTİR!

Ku Klux Klan’ın gerçek kökenleri Tapınak Şövalyelerine kadar uzanır. Tapınak Şövalyelerinin oldukça zengin oldukları ve son zamanlarında Satanist oldukları söylenir, ve ayrıca “Baphomet’in Kafası”na taptıkları. Yahudiler tarafından kontrol edilip işletilen Katolik Kilisesi ise, o dönem neredeyse tüm servet ve gücün mutlak sahibiydi. Latince “Caput” sözcüğü, “kafa” anlamına gelir ve “Kapitalizm”in etimolojik kökenidir. Belki de Tapınak Şövalyeleri, Katolik Kilisesi/Yahudiler yerine zenginliğe kavuşan Centiller oldukları için işkenceye uğramışlardır.

İlk ve orijinal Ku Klux Klan; 33. derece İskoç Riti Hür Mason olan Albert Pike ve Nathan Bedford Forrest da dahil 6 Konfederasyon subayınca 1866 yılında Pulaski, Tennessee’de kuruldu [1869 civarlarında dağıldı]. Forrest, eski bir Konfederasyon Generali ve Hür Mason’du. KKK’nın ilk İmparatorluk Büyücüsü’ydü. Satanist olan Albert Pike ise, KKK’nın Adalet Ofisi’nin başı ve aynı zamanda İskoç Riti Masonluğun Güney Bölgesi Egemen Büyük Komutanıydı.

İkinci Ku Klux Klan, eski Metodist Papaz William J. Simmons tarafından 1915’de kuruldu, bu tarihten itibaren yobaz Protestan Hristiyan etkisi Klan’a nüfuz etti. (Simmons 1915’de geçirdiği araba kazası sonrası tekrar ayağa kalktıktan sonra, Klan’ın yeniden yapılandırılmasına yönelik adımlar attı. Bu fikri o dönem yeni yayınlanmış “The Birth of a Nation” [Bir Ulusun Doğuşu] filminden esinlenmişti. Klanın Yeniden Yapılandırması’na dair “Yönerge”lerin bir kopyasını elde etti ve bunu örgütün yeniden doğuşu adına kendi prospektüsünü yaratmak için kullandı.” [1] Simmons’ın ilk Klan ile hiçbir bağı yoktu ve sadece onun mirasından ilham aldığını iddia etti. Üçüncü Klan, 1960’dan günümüze varlığını sürdüren klandır. Çoğunlukla içinde federal ajanları, muhbirleri, muhbir olacakları, ve genel olarak asıl Klan hakkında hiçbir bilgi ve bağları olmayan aşırı sağcıları barındırır. “İsa” ile ilgili yaygaralar koparıyorlar, ama antik Satanik sembolleri ve ritüel giysilerini takınıp giyindiklerini bilmiyorlar.

Pike, “Ahlak ve İnanç” kitabında Şeytan’ın Masonların Tanrısı ve Magnum Opusun Tanrısı olduğunu belirtti [Magnum Opus, ruh ile bedeni mükemmeleştirip ölümsüzleştirmek için yapılan ruhani bir çalışmadır]. Ku Klux, Yunanca “altın çember” anlamına gelir. Bu çember sembolizmi dişil gücü, şaktiyi, yılanın gücünü temsil eder. Ayrıca 13’lük coven’ı da sembolize eder. Orada klanlara sahip oldukları için “klan” terimi İskoçya’da ortaya çıkmıştır ve ayrıca “Crann tara” olarak bilinen haç yakmalarıyla tanınırlar. Liderleri büyük üstat Jacques de Molay idam edildikten sonra, Katolik Kilisesi tarafından avlanıp işkence gören ve öldürülen Tapınak Şövalyelerinin birçoğu, İskoçya’ya kaçarak burayı önemli bir üsse çevirdi ve bir kısmı da burada dallanarak Masonluğu oluşturdu. Albert Pike, Yahudilerin ve onların tiran Tanrısı “Yaveh/Yehova”nın, Beyaz Irkın düşmanları olduklarını açıkça beyan etti. Pike açık bir şekilde ırkların olduğunu belirtiyor ve ırksal ayrılığı destekliyordu. İçinde bulunduğu kol olan İskoç Riti’nin kökenleri Tapınakçılara dayanmaktadır.
“33.derece Masonluk” kişinin kundalini yılanını, Şeytan’ın Yılanını yükselttiği bir mevkidir. Orijinal yüksek rütbeli Masonlar birbirleri ile telepatik olarak iletişim kurabiliyorlardı [çünkü bir çoğunun yılanı çoktan yükselmişti]. Bütün Centil kökenli Okült gruplar ile organizasyonlara yapıldığı gibi, Modern Masonluğa da Yahudiler tarafından sızılmış ve ele geçirilmiştir, ve tüm orijinal ruhani bilgi ve gelenekler bozulmuş ve ortadan kaldırılmıştır.

Jim Marrs tarafından yazılan “Rule by Secrecy” kitabının 58-59. sayfalarından bir alıntı:

Bu gizli bankacılık hanedanlığı, 23 Şubat 1744 Frankfurt doğumlu bir Alman Yahudisi olan Mayor Amschel Bauer ile başladı. Genç Mayer, haham olmak için eğitim gördü. Özellikle din, İbrani hukuku ve mantığın karışımı olan Haskala hareketine uyun eğitimini gördü. Anne babasının ölümünden dolayı haham okulundan ayrılmak ve bankada bir çırak olmak zorunda kaldı.

Ticareti çabucak öğrendi, Hesse-Kassel bölgesinin kraliyet yöneticisi ve önde gelen bir Mason olan IV. William’ın mali danışmanı oldu. Kendisinden sadece bir yaş büyük olan Willam’a kendini sevdirebilmek için Masonluğa girdi ve eski zamanlara ait ilgisinde ona katıldı.
Mayer, eski bozuklukları araştırıp bulur ve çokça indirimli, hayrına denecek fiyatlara müşterilerine satardı. Hahamlık eğitimi ve antik çağlara yönelik ciddi araştırmaları göz önüne alındığında, antik gizlere, özellikle de Yahudi Kabalasına dair derin bir anlayış geliştirdi. Aynı zaman diliminde, Masonların gelenekleriyle Kabalanın metafiziksel yanı kaynaşmaya başlamıştı.

İmparatorluk Büyücüsü (KKK’nın en üst düzey lideri) unvanı, daha Büyük Esbat’larda Satanistlerin buluştuğu günlerde karşımıza çıkan, Tüm Coven’ların Büyük Üstadı unvanına karşılık gelir. Günümüzde, İmparatorluk Büyücüsü hâlâ sayısız “klavern”lar ile (Ku Klux Klan içindeki küçük gruplar), Büyük Esbatları kutlayan bir cadı coven’ı gibi buluşuyor. Unvan içindeki “Büyücü” kelimesi bariz bir şekilde hünerli bir erbüyücüye [NOT: erkek büyücü, orijinal sözcük “warlock”] işaret eder ve büyü ve okültle ilişkili olduğu açıkça görülebilir.

Klavern’ın kökenleri coven’lardan gelir. Sonrasında ise “Büyük Kızıl Ejderha” var – ejderha, Şeytan’ın iyi bilinen bir sembolü ve kundalini yılanının bir başka sembolizmidir. Efsunculuğun ve sahirliğin bir parçası olan kukuletalı maskelerin yanı sıra, koni başlıklar da bunlarla ilişkiliydi. İşkence ve engizisyondan dolayı Büyük Esbatlarda önlem alabilmek adına kimliklerini gizli tutmuşlardır. Sonrasında yine elimizde Şeytan’ın rengi olan kırmızı, beyaz ve siyah renkler var. İmparatorluk Büyücüsü geleneksel olarak siyah giyindi. Büyük Kızıl Ejderha kırmızı giyinirdi ve diğer üyeler de beyazlar içindeydi. Demon Mühürlerinde de gözüken eşit kollu haç ise hâlâ kıyafetlerinde yer alıyor.

Bir diğer bariz unvan ise “Büyük Tepegöz”dür. Bu, ruhun “üçüncü gözü” olan ve altıncı çakra ile bağlantılı, çok önemli “Her Şeyi Gören Göz” ile ilgilidir. Ayrıca Amerikan bir dolarlık banknotunda da görülür. Bunu Hristiyanlıkla bağdaştırmak pek de akıl işi değil.

“Klanları” ile ünlü İskoçya’da eşit kollu haçlar yaktılar ve KKK’nın köklerinin orada olduğu açıktır, yeniden yazılmış tarihin dikte ettiği gibi ABD’de değil. Ayrıca, yüksek konili şapka ve cübbelerinin, KKK ile ilgili çoğu akademik kaynağın dikte ettiği gibi, tasarımlarını “çarşaflarla” oluşturmadığı açıktır. Çoğunuzun bildiği gibi, HRİSTİYANlIKTAKİ HER ŞEY ÇALINTIDIR VE PAGAN/CENTİL DİNLERİNDEN ALINAN BU ÖĞELER, RUHANİYETTEN UZAKLAŞTIRMAK AMACIYLA YAHUDİ İCADI ÇER ÇÖP NE VARSA İÇLERİNE DOLDURULMAK SURETİYLE BÜYÜK ORANDA BOZULMUŞTUR.

Bunlar da diğer her şey gibi Satanik kökenlidir. “Yatak örtüleri” anlatısı, yeniden yazılmış ve tahrif edilmiş tarihten başka bir şey değildir, çünkü [kendine ait hiçbir şeyi olmayan] Katolik Kilisesi, İspanya’daki “Kutsal Hafta” alayları sırasında kırmızı, beyaz ve siyah renklerdekiler de dahil bu kostümleri, buradaki fotoğraflarda görüldüğü gibi, en az 200-300 yıldır kullanmaktadırlar.

 

Uzun şapkalar, Eski Mısır’da Mısır Tanrıları ve Firavunları ile ortaya çıkmış gibi duruyor ve ayrıca büyücülük ve okültle güçlü ilintileri var.

Bütün bunlarla ilgili amacım, KKK’nın Hristiyanlık ile nasıl bozulduğunu göstermeye çalışmak; ve modern KKK’nın, Yahudileri suçlayıp onlara düşmanlık gütmelerine rağmen, kendi köklerini araştırmaya vakit bile ayırmadan Beyaz Irk’ın düşmanı olan Yahudilerin sahte “Tanrısına” tapmalarını ve Hristiyan olma ikiyüzlülüğünü göstermelerini gözler önüne sermektir. Bununla birlikte, İsa Mesih, İNCİL’DE GEÇENLERE BAKACAK OLURSAK DOĞUMUNDAN ÖLÜMÜNE BİR YAHUDİ’YDİ VE YAHUDİ YASALARINA SADECE RİAYET ETMEKLE KALMAMIŞ, AYRICA ONLARI BENİMSEMİŞ VE GÖZETMİŞTİ.
Hahamlık yasasına ve erkek Yahudilerin geleneğine göre, Nasıralı İsa sünnet edildi ve tapınaktaki sekizinci günde (sinagog için Yahudi terimi) bir haham tarafından kendisine ad verildi:
Luka 2: 21 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, O’na İSA adı verildi

Yahudiler, okült toplumlarda olduğu gibi doğrudan Yahudilik yoluyla kontrolü ele geçiremezlerse, Hristiyanlık araçlarını KKK gibi gruplar için kullanırlar. Bu Yahudi planının başarılı olabilmesinin tek yolu, Centillerin yanlış bir güvene, “inanca” ve tabii ki her şeyin üstünde – cehalete sahip olmalarıdır. Tarihin nasıl tahrif edildiğine ve yalanlarla nasıl yeniden yazıldığına bakılmaksızın, gerçek; sembollerde, törenlerde ve bu grupların genel amaçlarında açıkça görülebilir.

 


 

Yararlanılan kaynaklar:

1 William Joseph Simmons için olan Wikipedia sayfası

The Second Messiah: Templars, the Turin Shroud, and the Great Secret of Freemasonry by Christopher Knight and Robert Lomas © 1997

“Ku Klux Klan’ın Satanik Kökenleri” hakkında 2 yorum var

  1. Esenlikler,

   İletişimden kastınız eğer “sesli” veya “görüsel” bir iletişimse, öncelikle ruhunuzu geliştirmeniz gerekiyor. Altıncı Çakra, duruişiti noktaları ve üçüncü gözünüz açık oldukça tanrılarla iletişim kurabilirsiniz. Bunun harici iletişimin farklı formları da vardır; örneğin, tanrılardan bir konuda yardım istemişken cevabın önünüze çıkması gibi. İletişimin nasıl gerçekleşeceğiyse tamamen sizin ruhunuza, zihninize ve kalbinize bakıyor.

   Bu yazımızı okumanız önerilir.

   Artık soruları buradan almıyoruz. VPN veya daha gelişmiş güvenlik önlemleriyle birlikte forumlarımıza bekleriz.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir