Komünizm Yahudi İşidir

[https://www.deathofcommunism.com/communism-is-jewish/ Sayfasının çevirisidir.]

Komünizm Yahudi İşidir

Roadtorevolution tarafından yazıldı.

Kaynak: https://web.archive.org/web/20150306101637/http://josministries.prophpbb.com/topic7627.html

Şunu asla unutmayın, Komünizm Yahudi pisliğidir.

Komünizm sadece bir başka Yahudi kontrol sistemi, Yahudi hegemonyası için bir aldatmacadır.

Başlıca iki mimarı Haham kökenli Yahudiler – Moses Hess ve Karl Marx – iken bundan kim şüphe edebilir ki? Hess hem Marx’ı hem de Engels’i Komünizme döndürmüştür. Marx, Hess’ten “Kızıl Haham” olarak bahsetmiştir. 1935 yılında Haham Stephen Wise “Bazıları buna Marksizm diyor, ben ise Yahudilik diyorum” demiştir. [64]

American Hebrew Magazine’in 10 Eylül 1920 tarihli sayısında şöyle övünülüyordu: “Rusya’daki Bolşevist devrim, Yahudi beyinlerinin, Yahudi memnuniyetsizliğinin ve dünyada yeni bir düzen yaratmayı amaçlayan Yahudi planlamasının eseridir. Yahudi beyinleri sayesinde, Yahudi memnuniyetsizliği ve Yahudi planlamasıyla Rusya’da bu kadar mükemmel bir şekilde gerçekleştirilen şey, aynı Yahudi zihinsel ve fiziksel güçleri sayesinde tüm dünyada gerçeğe dönüşecektir.”


(Buna da bakın: https://web.archive.org/web/20110930115602/http://www.euro.ubbcluj.ro/studiaj/sj2007/4.MOSES_HESS_FROM_MARXISM_TO_ZIONISM-RAPHAEL_VAGO.PDF)

(Buna da bakın: [Erişim izni istiyor ne yazık ki]

http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.com/2010/11/winston-church-wrote-in-1920-there-is.html ?zx=36c42775e6790f52%20)

(Buna da bakın: [Yukarıdaki sözün kaynağı] http://tinyurl.com/3o8gmcx )

1920 yılında Winston Churchill (daha sonra İngiltere Başbakanı olarak Yahudilerin en sadık hizmetkârlarından biri olmuştur) Siyonizm Bolşevizme Karşı başlıklı açıklayıcı bir makale yazmıştır: “Yahudi Halkının Ruhu İçin Bir Mücadele” başlıklı makalesinde, Komünizmin “uygarlığın yıkılması için dünya çapında devrimci bir komplo” olduğu ve bu komplonun Churchill’in ifadesiyle “ateist, Enternasyonal Yahudiler” tarafından yönetildiği görüşünü keskin bir şekilde dile getirmiştir.

(Buna da bakın: http://web.archive.org/web/20050113144612/http://www.mosaisk.com/revolution/Winston-Churchill-Zionism-Versus-Bolshevism.php)

1905 Yahudi Ansiklopedisi’ne göre, “Almanya’da sosyalizm bireysel Yahudileri kendine çekerken, Rusya’da Yahudi kitlelerin hareketi haline gelmiştir.”

(Buna da bakın: http://www.jewishencyclopedia.com/articles/13822-socialism#ixzz1CTFjOee3)

London Times’ın uzun yıllar Rusya muhabirliğini yapan Robert Wilton, Romanovların Son Günleri adlı kitabında şunları söylemiştir: “Sovyet basını tarafından sağlanan verilere göre, 1918-1919 yılları arasında Bolşevik Devletinin 556 önemli görevlisinin milletleri: 17 Rus, 2 Ukraynalı, 11 Ermeni, 35 Lets(?), 15 Alman, 1 Macar, 10 Gürcü, 2 Polonyalı, 2 Finli, 1 Karaim, 457 Yahudi.”

(Buna da bakın: http://web.archive.org/web/20080827191505/http://iamthewitness.com/doc/Jews.and.Communism.htm)

Benzer bir iddia, Sibirya’daki Amerikan Seferi Kuvvetleri’nin 1 Mart 1919 tarihli bir raporunda da yer almaktadır. Yüzbaşı Montgomery Schyler, Birinci Geçici Hükümetin düşüşünü takip eden olaylardan bahsederken şöyle demektedir:

“Bu umutlar, Yahudiler ve diğer Rus karşıtı ırklar tarafından yönlendirilen, nüfusun daha sorumsuz ve sosyalist unsurlarının kademeli olarak güç kazanmasıyla boşa çıktı. London Times’ın Rusya’daki muhabiri Robert Wilton tarafından Nisan 1918’de hazırlanan bir tablo, o tarihte 2 Zenci, 13 Rus, 15 Çinli, 22 Ermeni ve 300’den fazla Yahudi dahil olmak üzere 384 “komiser” olduğunu göstermektedir. Bu son sayının 264’ü İmparatorluk hükümetinin çöküşünden bu yana Amerika Birleşik Devletleri’nden Rusya’ya gelmişti.”

(Buna da bakın: https://web.archive.org/web/20110930115612/http://oi51.tinypic.com/dqkoit.jpg)

Yahudi Ansiklopedisi’nin Komünizm hakkındaki maddesi, sözde anti-Semitlerin Komünist hareket üzerindeki Yahudi hakimiyeti hakkında söylediklerinin çoğunu doğrulamaktadır. Şöyle diyor:

“Komünist hareket ve ideoloji, özellikle 1920’lerde, 1930’larda ve İkinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Yahudi yaşamında önemli bir rol oynamıştır.”

Yahudi Ansiklopedisi’ne göre bireysel Yahudiler “Bolşevizmin ve Sovyet Rejiminin ilk aşamalarında önemli bir rol oynamıştır. “

Makale devam ediyor: “Bazı ülkelerde Yahudiler yasal ve yasadışı Komünist partilerin önde gelen unsurları haline gelmiş ve hatta bazı durumlarda Komünist Enternasyonal tarafından, Komünizmi yabancı, Yahudi komplosu olarak sunan sağ kanat propagandasını doğrulamamak için kulağa Yahudi gibi gelen isimlerini değiştirmeleri ve Centiller gibi davranmaları talimatı verilmiştir.”

Makale daha sonra birkaç üst düzey Yahudi Bolşevik görevlinin ismini vererek devam etmektedir:

“Bolşevik grup, esas olarak örgütlenme ve propaganda alanında bir dizi Yahudi içeriyordu…

Bu kişiler arasında şunlar bulunmakta: Maxim Litvinov (Wallach), M. Liadov (Mandelshtam), Grigory Shklovsky, A. Soltz, S. Guzev (Drabkin), Grigory Zinoviev (Radomyslsky), Lev Kamenev (Rosenfeld), Rozaliya Zemliachka (Zalkind), Helena Rosmirovich, Yemeli Yaroslavsky (Gubelman), Serafimer Gopner, G. Sokolnikov, I. Platnitsky, Jacob Sverdlov, M. Vladimirov, P. Zalutsky, A. Lozovsky, Y. Yaklovlev (Epstein), Lazar Kaganovich, D. Shvartzman, Simon Dimanstein … Troçki [Bronstein], M. Uritsky, M. Volodarsky, J. Sleklov, Adolf Joffee, David Riazanov (Goldenbach), Yuri Larin ve Karl Radek (Sobelsohn).”

(Ayrıca bakınız: https://web.archive.org/web/20110930115613/http://oi52.tinypic.com/b4t8k8.jpg)

Sovyet Rejimi ve Doğu Avrupa Komünist Rejimlerindeki Yahudilerin daha kapsamlı listelerini burada bulabilirsiniz:

https://web.archive.org/web/20041210145133/https://www.cephas-library.com/israel/israel_communism_was_jewish.html)

https://web.archive.org/web/20040206045552/http://www.revisionisthistory.org/communist.html)

Yahudiler, Anti-Komünizm = Anti-Semitizm ilan etti. (Yani yahudilere karşı olmak, komünizme karşı olmak demekti, tam tersi de geçerli.)

Lenin’in kendisi, Yahudileri eleştiren ya da Rus isimleri kullanan Yahudilerin Yahudi olduğunu ifşa eden her Rus için idam cezası ilan etti:

Anti-Semitizm doğası gereği karşı-devrimci olarak damgalandı ve pogromlara* katılan veya bunları kışkırtan kişiler suçlu bulundu. (Temmuz 1918’de Komiserler Konseyi tarafından yayınlanan ve Lenin tarafından imzalanan ve tonunu keskinleştirmek için bizzat değiştirilen özel bir kararname ile)

Mart 1918’de Lenin tarafından yapılan Anti-Semitizm’e karşı bir açıklama, Yahudilere karşı karşı devrimci kışkırtmalara karşı kitlesel bir kampanyada kullanılmak üzere bir fonograf plağına kaydedildi.

(*Pogrom; dinsel, etnik veya siyasi nedenlerle bir gruba karşı yapılan şiddet hareketleridir. )

(Ayrıca Bakınız:

https://web.archive.org/web/20070625205254/http://truthtellers.org/alerts/jewishactivistscommunism.html)

Şimdi kendiniz görün Yoldaşlar! Eğer anti-semitizm “karşı-devrimci” ise, bu tüm devrimcilerin Yahudi olduğu anlamına gelmelidir.

1931 yılında Sovyet Diktatörü Josef Stalin ABD’deki Yahudi Haber Ajansı’na şunları söylemiştir:

“SSCB yasalarına göre anti-semitistler ölüm cezasına çarptırılabilir!”

(Ayrıca bakınız: http://www.marxists.org/reference/archive/stalin/works/1931/01/12.htm)

1941 yılında New York’ta yayınlanan “Jewish Life” ve “Jewish Voice” dergileri, okuyucularına Anti-Komünizmin Anti-Semitizm olduğunu söylemiştir. New York’ta yayınlanan “Jewish Voice”, Temmuz ve Ağustos 1941, sayfa 23’te şu ifadeler yer almaktadır:

“Anti-Komünizm, anti-semitizmdir.”

Başka bir alıntı, bu da New York’taki Yahudi yayınından:

“Scratch a professional anti-Communist and you’ll find an anti-Semite. (Deyim)”

“Her Komünzim Karşıtının içinde bir Anti-Semitist saklıdır.”

(Ayrıca Bakınız: (izin istiyor) http://winstonsmithministryoftruth.blogspot.ru/2011/04/anti-communism-is-anti-semitism.html?zx=d53cd16994709377).

Şimdi tekrar bakın yoldaşlar, Komünizme karşı çıkmak anti-Semitikse, bu Komünizmin Yahudi olduğu ve Yahudi çıkarlarına hizmet ettiği anlamına gelmelidir.

Ve buna ek olarak, 1945 Yalta konferansında Stalin şöyle dedi: “Ben bir Siyonistim.”

(Ayrıca Bakınız: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9A00E6D7143FE03ABC4F52DFB566838E649EDE)

Yahudi Wall Street Bankerleri Kızılları Finanse Etti

Bu gerçek, Komünizmin bir “işçi sınıfı” hareketi olduğu efsanesini yerle bir etmektedir; öyle değildi.

Komünizm, tüm niyeti ve amaçlarıyla beraber elitist bir Yahudi hareketiydi.

Yahudiler sadece Rusya’daki kanlı Bolşevik Devrimi’nin ve diğer Komünist ele geçirme girişimlerinin sahadaki baş aktörleri olmakla kalmamış, aynı zamanda Wall Steet’teki Yahudi bankerler, özellikle de Kuhn, Loeb & Co. bankasını yöneten New York’taki Rothschild temsilcisi Jacob Schiff tarafından iktidara gelmeleri için finanse edilmişlerdir.

Schiff’in Rusya’da Bolşevizmin nihai zaferi için yaklaşık 20.000.000 dolar yatırdığı bildirilmektedir.

(Ayrıca Bakınız. (Görüntü gelmedi) http://news.google.com/newspapers?id=NoAhAAAAIBAJ&sjid=dYsFAAAAIBAJ&pg=968%2C4832498

Web Archive: https://web.archive.org/web/20151016194810/https://news.google.com/newspapers?id=NoAhAAAAIBAJ&sjid=dYsFAAAAIBAJ&pg=968,4832498&hl=en)

Yahudi bir Wall Street bankeri olan Jacob Schiff, Lenin ve Troçki’yi 20.000.000 $ tutarında finanse etmiştir. O zaman için çok büyük bir meblağ.

Schiff’in bu büyük miktardaki parayı, Bolşevik devrimi için şehrin Aşağı Doğu Yakası’ndan Rus Yahudi göçmenleri toplamak üzere New York’a getirdiği Yahudi Marksist ajitatör Leon Trotzky’ye (diğer adıyla Leiba Bronstein) verdiği bildirilmektedir.

(Ayrıca Bakınız: (Görüntü bulamadım) http://news.google.com/newspapers?id=524aAAAAIBAJ&sjid=7SkEAAAAIBAJ&pg=2801%2C3668931)

Yahudi Bankerler tarafından finanse edilen Yahudi Komünistler. Komünizm açıkça Yahudi hegemonyası için bir sahtekarlıktır.

Troçki Rusyalı Yahudi göçmenleri devrimci olarak eğitmiş ve Yahudilerin nefret ettiği Çar Nicholas II’yi devirmek, acımasız Komünizmi uygulamak, “Centillerin en iyilerini” yok etmek ve bir Yahudi imparatorluğu (küresel devrimi kışkırtmak ve nihai olarak Yahudilerin tüm gezegeni ele geçirmesi için merkezi bir örgüt) kurmak amacıyla onları Rusya’ya geri getirmiştir.

Juri Lina’nın Under the Sign of the Scorpion adlı kitabına göre, Rus Kraliyet ailesinin öldürülmesi emrini veren kişi Lenin değil Jacob Schiff’tir.

(Ayrıca Bakınız: http://www.henrymakow.com/jacob_schiff_ordered_murder_of.html)

Rus imparatorluk ailesinin ritüel cinayeti, Jacob Sverdlov ve Yankel Yurovsky adlı Yahudilerin başını çektiği bir Yahudi suikastçılar çetesi tarafından gerçekleştirilmiştir.

(Ayrıca Bakınız: http://www.realzionistnews.com/?p=109)

Romanov ailesinin Yahudi kasaplarından biri, Alman-Yahudi şair Heinrich Heine’nin bir şiirinden uyarlanan sözleri İbranice olarak Romanovların vurulduğu ve süngülendiği Ipatiev Evi’nin duvarına kazımıştır. Romanovların kanlar içindeki cesetlerinin yanındaki duvara yazılan şiirsel dizeler, eski Babil’de “İsrail’in Tanrısına haksızlık eden” Centil bir hükümdarın ölümüne atıfta bulunuyordu. Başka bir Centil kralın, Çar’ın, Yahudilerin bir intikam eylemi olarak öldürüldüğünün açık bir göstergesiydi.

(Ayrıca Bakınız: http://library.flawlesslogic.com/tsar_1.htm)

(Ayrıca Bakınız: https://web.archive.org/web/20080723095628/http://iamthewitness.com/books/Denis.Fahey/Waters.Flowing.Eastward/2.5.2.The.Writing.on.the.Wall.htm)

New York Times gazetesinde 17 Mayıs 1917 tarihinde yayınlanan bir makalede “Özgür Rusya’nın Amerikalı Yahudi Dostları” tarafından düzenlenen bir kutlama yemeğinden bahsediliyordu.

Makalede Jacob Schiff’in toplantıda bir “Rus Devrimcisi” olarak tanıtıldığı; Schiff’in Rus Yahudisinin özgürleştiğini söylediği; Schiff’in yeni hükümetin ilk icraatının tüm sürgün edilen Yahudileri (yani Pale of Settlement* Yahudilerini) evlerine davet etmek olduğunu söylediği belirtiliyordu, Daha sonrasında Rusya’yı tamamen ele geçirecek olan Yahudileri.

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87it_Yerle%C5%9Fimi

(Ayrıca Bakınız: (Tam yazı mı emin değilim, üstteki paralı sanırım.) http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9E0DE7DD123AE433A25752C1A9639C946696D6CF

https://web.archive.org/web/20200802134617/https://timesmachine.nytimes.com/timesmachine/1917/05/11/102342082.pdf)

Yahudi Bolşevikler beş ay sonra, Ekim ayında iktidarı ele geçirdi. Bir hafta önceki başka bir toplantıda Schiff, Rusya’daki devrimin başarıya ulaşmasını Yahudilere borçlu olduklarını açıkladı.

(Ayrıca Bakınız: http://query.nytimes.com/gst/abstract.html?res=9C0DE6DF123AE433A25757C0A9639C946696D6CF

https://web.archive.org/web/20190424135635/https://www.nytimes.com/1917/05/11/archives/warning-to-new-russia-taft-commends-jewish-efforts-for-liberated.html)

Ynetnews.com’un Yahudi yazarı Sever Plocker, “Stalin’in Yahudileri” başlıklı makalesinde anti-semitistlerin Komünizmin Yahudiliği hakkında söylediklerinin çoğunu doğruluyor. Plocker haklı olarak bize “modern zamanların en büyük kitle katliamcılarından bazılarının Yahudi olduğunu” hatırlatıyor. Daha fazla katılamazdım.

(Ayrıca Bakınız: http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3342999,00.html)

Önde gelen Bolşevik Devrimcilerin hiçbiri işçi sınıfından değildi. Hepsi nispeten iyi durumdaydı ve Komünist sistem altında servetlerini büyük ölçüde arttırdılar. Sadece bir aptal ve ahmak bu gerçekleşmesi mümkün olmayan “işçi cenneti,” “sosyalist ütopya” saçmalığına kanabilir. Bu sadece işçileri ayaklanmaya kışkırtmak ve hareketin Yahudi liderlerini hırsızlık, kitlesel yıkım ve soykırım gündemlerini yürütebilecekleri iktidara getirmek için bir Yahudi pazarlama taktiğidir.

Komünist vahşet ve kitlesel katliamlar Batı medyasında, filmlerinde, televizyonlarında ve akademilerinde önemsizleştirilmiş, küçümsenmiş ve düpedüz yumuşatılmıştır. Lise ya da üniversite tarih derslerinde bile neredeyse hiç bahsedilmemektedir. Batı’nın kanlı Komünizmi utanç verici bir şekilde yüceltmesini ve önemsizleştirmesini inceleyen bir BBC makalesi akıllıca bir tespitte bulunmuştur:

“Stalin’in ellerinde milyonların kanı var. Tarih bu katil lidere neden bu kadar nazik davrandı[?]”

(Ayrıca Bakınız: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7719633.stm)

Komünist rejimler altında dünya çapında 100.000.000’dan fazla insanın sistematik olarak öldürülmesine ya da doğal olmayan bir şekilde ölmesine rağmen, Komünizm ideolojisi, Faşizm ve Nazizm (Nasyonal Sosyalizm) ile aynı acıya ya da olumsuz çağrışıma sahip görünmüyor; Komünistlerden çok daha az insan öldürmüş ve ABD ve İngiltere gibi Batılı sözde demokrasilerden daha fazla (belki de daha az) insan öldürmemiş olmasına rağmen.

Komünistler, insanlık tarihindeki diğer tüm siyasi sistemlerden daha fazla insanı öldürmüş, işkence etmiş, vahşileştirmiş, köleleştirmiş, hapsetmiş, tecavüz etmiş ve baskı altında tutmuşken, Komünist totalitarizm Batı’da neden bu kadar yumuşak karşılanıyor?

Nedeni basittir: Yahudiler Batı basınına (kitle iletişim araçları, televizyon, yayınevleri ve Hollywood) hükmetmekte ve kontrol etmektedir ve Yahudiler Komünizmi desteklemiş ya da Frank L. Britton’ın varsayımına göre Komünizmin arkasında yer almıştır.

(Ayrıca Bakınız: https://web.archive.org/web/20100131182717/http://www.iamthewitness.com/books/Frank.L.Britton/Behind%20Communism%20(role%20of%20zionist%20jews%20behind%20%20bolshevik)%20-%20Frank%20Britton.pdf)

Elbette Yahudilerin bakış açısından, SSCB’de 40 milyon Centil’in kanlı Komünist Soykırımını hatırlatmak, Yahudilerin bu soykırımdaki belirleyici rolü üzerine istenmeyen bazı dikkatleri çekebilir.

Basitçe insanların böyle şeyleri araştırmasını istemiyorlar. Yahudiler kendi soykırım suçlarını halının altına süpürürken Centilleri kendilerine karşı suç işlemekle itham ederler.

Güç ve şeref ebediyen Şeytan’a atfolsun!

“Komünizm Yahudi İşidir” hakkında 6 yorum var

 1. bu güzel yazı için teşekkürler yakın zamanda rünlerle alaklı yazınızıda okudum ve bir sorum olcaktı
  FEHU’yu dövme olarak yaptıranlar var , yaptırmanın rünün iyi etkilerini üzerimizde görmek gibi bir etkisi olur mu veya nasıl bir etkisi olur?

  1. Esenlikler,

   Şekillerin/sembollerin güçleri, başka faktörler de işin içine girdiğinde ortaya çıkar. Örneğin Fehu rününü bir tahtaya kazıyıp ona odaklanarak rünü titretseniz daha çok etkisini görürsünüz. Mühürlere, rünlere bakmak, güçlerini anlamak için güzel bir yoldur. Ancak dövmenin kendi başına bir gücü yoktur.

   İyi günler.

 2. İnancımı belirtmek istemiyorum fakat sayfanızdaki tüm yazılan paylaşımları okumaya devam ediyorum gerçekten araştıran insanlarız ve yolunuzda emin adımlarla ilerliyorsunuz saygı duydum açıkçası youtube vb ortamlarda çıkan garip tiplere kıyasla gerçeği ve detaylı araştırmalarla önümüze yazılar hazırlamışsınız ellerinize sağlık

  1. Esenlikler,

   İhanet etmeden önce NSDAP içinde kabul gören bir isimdi. İhanetinden sonra ise düşündüğümüz, malumunuz, bir hain olduğu.

   İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir