Elementler İçin İnvokasyon Talimatları

Bu talimatların orijinal sayfaları Joy of Satan’da bulunmaktadır: AkaşaSu,  AteşHavaToprak

 

Ön Uyarı:

Akaşa hariç diğer elementleri fazla invoke etmek zararlıdır. Gelişiminizden emin değilseniz ve kendinizi tanımıyorsanız ELEMENTLERLE ÇALIŞMAYIN! Elementler iyi yönlendirilmezlerse ve/veya fazla invoke edilirlerse, etkilerini sonradan gösterdikleri için sonuçları ağır olabilir. Eğer elementlerinizde dengesizlik olduğunu düşünüyorsanız akaşa ile çalışmak çok daha yararlı ve güvenlidir, çünkü eksik elementi tespit edip kendini ona dönüştürebilir.

 

 • Fiziksel veya zihinsel bir sağlık sorununuz varsa
 • Psikiyatrik veya beyninizi/sinir sisteminizi etkileyen *herhangi bir* ilaç kullanıyorsanız
 • Tansiyonunuz yüksekse
 • Menopozdan kaynaklı ateşiniz çıkıyorsa
 • Depresyondan şikâyetçiyseniz
 • Kendinizi %100 bir kesinlikte tanımıyorsanız
 • Hamileyseniz
 • Nöbet geçirtecek bir hastalığınız ya da epilepsiniz varsa

 

Bu meditasyonları UYGULAMAYIN!

 

 

 

Eter/Özün Özü/Akaşa

 

“Özün özünün [Akaşa/Eterin] enerjileri ve ruhun güçlerini yükseltmede bir vasıta görevi gördüğünü keşfettim. Eterin aynı zamanda fark edilmeme anlamında “görünmezlik” sağladığı söylenir. Bunu denerseniz, bunu yaparken aynı zamanda düşüncelerinizi durdurmak için Boşluk Meditasyonu yapıyor olmanız çok önemlidir, zira düşünceler de enerji yayar. Tabii ki bu fiziksel görünmezlik anlamına gelmemektedir, sadece farkedilmeme anlamına gelmektedir. Tıpkı iyi eğitimli Ninjaların sürekli olarak yaptıklarının tasvir edildiği gibi.” – Yüksek Rahibe Maxine Dietrich

 

Eter İnvoke Etme:

1. Kendinizi sınırsız bir alanın merkezinde hayal edip hissedin. Bu süzülüyormuşsunuz gibi bir his verecektir. Yukarısı, aşağısı veya sağ ya da sol yok. Eterin ultraviyole “renginde”dir, siyah ışığa çok benzer. 1970’lerde kullanılan ve posterlerdeki floresan renkleri ışıklandıran siyah ışıklarla aşinalığı olanlar için imgelenmesi gereken renk budur, zira çok güçlüdür. Siyah ışıklar da ultraviyoledir. Hiç siyah ışık görmediyseniz de herhangi bir arama motoruna “siyah ışık” diye aramanız yeterlidir, resimlerine bakıp görebilirsiniz. Siyah ışık ampülleri bile var. Bu enerji ışık tayfının görünmez kısmına ilk adımdır. Ruh ışık tayfının hem görünür, hem de görünmez taraflarından ışıklardan meydana gelmektedir.

2. Akaşa/Eter’i soluyun, kendinizi ultraviyole enerji tarafından tamamen çevrelenmiş olarak imgeleyin ve Temel Meditasyonundaki enerji solumasında yaptığınız gibi bu enerjiyi soluyun ve tüm varlığınızı doldurun. Bunu 11 nefes boyunca yapın. Bu enerjiyi hissedin ve zihninizi ve astral hislerinzi buna odaklayın.

3. Bu enerjiyi invoke etmenin size verdiği his üzerine 10-15 dakika meditasyon yapın ve odaklanın. “Teorik kısımda elementlerin nasıl akaşa ilkesinden kaynaklandıkları, burada eksiksiz bir dengede muhafaza edildiklerini öğrenmiştik. Bir majisyen elementlerle ilgili uzun alıştırmaları başarıyla bitirdikten sonra en latif ilkeyi, yani astral eteri de kontrol edebilecektir.”

“Akaşanın ilksel kaynak, sebepler planı olduğunu öğrenmiştik. Kesin bir inanç beslenen ve iradi olarak bu planda yaratılan herhangi bir sebep, dilek düşünce veya imge, bu gerçekleşmenin hangi planda meydana gelmesi gerektiğinden bağımsız olarak elementlerin yardımıyla vuku bulmak zorundadır. Bu olay en büyük majikal sırlardan biridir ve majisyen için her kapıyı açan bir anahtardır. Bu olgunun kapsamını, majisyen ancak gelişiminin ileri aşamalarında anlayabilecektir.”

– Franz Bardon, Hermetik Bilimlere Giriş © 1956

 

Wikipedia’nın Eter üzerine İngilizce sayfasından (zira Türkçe sayfası bu metnin hazırlandığı tarih itibariyle yok) çeviridir:

“Eter Yunan felsefe ve biliminde 5. klasik elementtir. Bu Yunan olgusunun onun Hindu eşi olan Akaşadan direkt olarak türetildiği düşünülüyor. Yunan doktrinlerinde Eter göksel ateş ve Tanrıların yaşayıp soluduğu saf esanstı. Bu bağlantıyla Eter’in, Güneş’inki gibi boşlukta yayılabilen ışınımsal bir ısı olduğu görülüyor. Yunan kelimesi “aither” Hint-Avrupa kök “aith-” (“yanmak, parıldamak”) kökünden türetilmiştir. Bu kök kelime Etiyopya (Aithiopia)’nın isminde de görülebilir, ve “yanmış topraklar” gibi bir anlama sahiptir.

 

“Eter’in bir zamanlar tüm uzayı dolduran bir madde olduğuna inanılırdı. Aristo onu doğanın “vakumlardan nefret ettiği” ilkesi üzerine 5. element (Özün Özü) olarak görmüştür.”

 

Oliver Nicholson 19. yüzyılın daha popüler, ışık saçan eter fikrinin aksine daha eski, klasik eter olgusunun 3 özelliğe sahip olduğunu belirtmektedir. Bu özellikler arasında, klasik eterin maddesel olmayan bir yapısı vardı, “görünür ışığın vasıtasından daha az (görünmezliğine atıfta bulunuluyor)”dı ve “metaller yaratmak”tan sorumlu olması ve tüm bedenlerin gelişimini teşvik etmesi vardı.

 

[1] “Robert Fludd, Eterin “ışıktan daha tinsel/ince” bir yapıya sahip olduğunu söylemiştir. Fludd Plotinus’un Eterin delici (her şeyin içine işleyen) ve maddesel olmayan yapıda olduğuna dair 3. yüzyıl görüşünü alıntılamıştır.”

[2] “James Clerk Maxwell, Lord Kelvin ve Nikola Tesla gibi 1800-1900’lerin görüşleri de Eter’in daha ziyade elektromanyetik alan olduğuna yönündeydi.”

“Modern fizikte karanlık enerjiye bazen klasik eterle benzerliğinden ötürü özün özü/quintessence denir.”

 

Su

 

Suyun özellikleri:

Suyu baskın olan kişiler his ve duygularıyla fazla haşır neşirlerdir. Psişiklerdir, başkalarının görmediği şeyleri fark ederler. Fazla su mantıksız korkular, kompülsif arzular, aşırı hassaslık ve tehdit altında olma hissi gibi şeyler yaratabilir. Bu insanlar fazla kolay incinip alınır, kolay etkilenirler ve duyguları onlara hükmedebilir. Su sezgiseldir, aşırı tepkicidir, korkaktır, çekingendir, içsel boşluk hisleri verebilir ve davranışlarda aşırıya kaçırabilir.

Su şefkatlidir, sadıktır, adanmıştır ve cana yakındır. Su duygusal prensiptir.

NOT: Bir elementi eksik olanlar genellikle o elementin karakteristik özelliklerini bu elemente sahip kişilerden farklı bir şekilde ifade ederler. Örneğin Adolf Hitler’in suyu eksikti, ama kendisi çok duygusal biriydi, ve bu onun konuşmalarında da çok rahatlıkla görülebilir. Onunla astral planda görüşenler de onun aşırı derecede duyarlı ve sorumlu olduğunu bilir. Onun hakkında söylenen
sayısız yalanların aksine kendisi yaşamış en insancıl bireylerden biridir ve hayvanları da çok sevip Nazi Almanyası’nda hayvan hakları için yasalar ortaya koymuştur.

 

Su İnvoke Etme:

Su elementini invoke etmek için hafif-orta derece bir transa geçin ve büyük bir havuz veya gölün içinde tamamen su altında olduğunuzu hayal edin. Su durağan olmalıdır. Sadece rahatlayın. Şimdi Temel Meditasyonunda olduğu gibi enerji soluması yapın. Suyu vücudunuzun önünden, arkasından, başınızın tepesinden ve ayaklarınızın tabanından, kısacası her yerinizden soluyun. Buz gibi soğuk
olduğunuzu hayal edin ve hissedin.

Bunu yedi, SADECE yedi nefes yapın. Yedi nefesten fazlasını yapmayın. 2-3 nefes bile yapabilirsiniz, ama 7’den fazla nefesle başlamayın! Bu çok önemlidir. Hiçbir şey olmadığını veya bir anda fazlasını kaldırabileceğinizi düşünüp herhangi bir elementi fazlaca invoke ederseniz ruhunuzun elemental dengesini bozup çözülmesi zor, uzun vadeli hasar yaratabilir veya çok aşırı durumlarda hastanelik olabilir (ve materyalistik bilimleri izleyen hastanelerin semptomatik tedaviden fazlasını sunabileceğini düşünüyorsanız iyi şanslar!) veya ölebilirsiniz. Zamanla ruhunuzdaki element dengesini daha güçlü bir şekilde kavradıkça ve elementler üzerindeki
hakimiyetiniz arttıkça tekrar sayısını değiştirmek mümkün olabilir, ama bunu eğitimsiz yapmak felaket getirecektir!

Bu egzersiz için iki seçeneğiniz var:

1. Suyu her bir nefes almadan sonra etere geri soluyabilirsiniz ve isterseniz 7 nefes bittikten sonra elementi dışarı solumaya biraz daha devam edebilirsiniz. Bu en güveni yoldur.

veya

2. Suyu içinizde tutabilirsiniz. Elementleri içinizde tutarak daha hızlı ilerleyebilir, her elementin nasıl bir hisse sahip olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini anlayabilir ve her elementi kullanma yeteneğinizi arttırabilirsiniz, ama unutmayın: Bu herkes için uygun değildir. Pek çok insan işleri daha yavaştan alıp dikkatli olmayı tercih edecektir, ve bu gayet mantıklıdır. Size ne rahat geliyorsa onu yapın ve her zaman için akıllıca davranın.

12-24 saat geçtikten sonra sakince oturup suyu invoke ettikten sonra nasıl hissettiğiniz üzerine meditasyon yapıp odaklanabilirsiniz.

Geliştikçe su elementinin soğukluğunu da daha fazla ve iyi hissedebilmeye başlayacaksınız. En nihayetinde artık bir buz küpü gibi hissedeceksiniz. Ustalar en sıcak yaz gününde bile vücutlarını buz gibi soğuk tutabilirler. Su elementi depresyon yaratabilir, o yüzden yavaş gitmek önemlidir. Su genellikle çekim veya çekicilikle alakalı ritüellerde kullanılır.

 

Ateş

 

Ateşin özellikleri:

Benmerkezci, kendinden emin, heyecanlı, dışavurumcu, gözüpek, öznel, geniş kapsamlı, dışa dönük, girgin, başkalarına duyarsız, fevri, sabırsız, yaratıcı, kibirli, savurgan, pervasız, tutkulu, kendini beğenmiş, teşhirci, gözü pek, maceraperest.

Ateşi baskın olanlar genelde kendilerini yakıp tüketirler. Sık sık aşırı aktif ve huzursuzlardır, ve dünyada bir şeyler yapma dertleri vardır. Başka insanlarla baş etme konusunda sıklıkla sorunlar vardır; son derece duyarsız ve kaba bir yaklaşıma sahip olabilirler. Ateşli insanlar iltihaplara ve şişliklere ve yüksek tansiyona eğilimlidir ve genellikle hiddetli olabilirler, zira genelde çabuk sinirlenirler. Toprak elementi olmadan ateş elementi baskın olan kişilerin metaneti eksik olabilir.

Ateşi eksik olan insanlar genelde düşük enerjili olurlar ve özgüven eksiklikleri olur. Şevk ve heyecan eksikliği, meydan okumalardan çekinme ve hayata karşı tepkisizlik vardır. Büyük problemleri aşması geçmeyen psikolojik yaralar oluşacağından uzun sürer.

Ateş zihinsel bunalımı geçirir ve kişiye yaşam sevgisi getirir. Ateş yaratıcı prensiptir, hayat kıvılcımıdır. Ateş rekabeti, atletizmi, eylemi, özgüveni, karizmayı ve pirokineziyi yönetir. Ateş invoke etmek ve yönlendirmek pirokinezinin gelişmiş bir aşamasıdır.

 

Ateş İnvoke Etme:

Ateş invoke etmek için hafif-orta derece bir transa geçin ve kendinizi büyük bir ateş küresinin ortasında imgeleyin. Şimdi Temel Meditasyonunda olduğu gibi enerji soluması yapın. Ateşi vücudunuzun önünden, arkasından, başınızın tepesinden ve ayaklarınızın tabanından, kısacası her yerinizden soluyun. Yanarmışçasına ısındığınızı hayal edin ve hissedin.

Bunu yedi, SADECE yedi nefes yapın. Yedi nefesten fazlasını yapmayın. 2-3 nefes bile yapabilirsiniz, ama 7’den fazla nefesle başlamayın! Bu çok önemlidir. Hiçbir şey olmadığını veya bir anda fazlasını kaldırabileceğinizi düşünüp herhangi bir elementi fazlaca invoke ederseniz ruhunuzun elemental dengesini bozup çözülmesi zor, uzun vadeli hasar yaratabilir veya çok aşırı durumlarda hastanelik olabilir (ve materyalistik bilimleri izleyen hastanelerin semptomatik tedaviden fazlasını sunabileceğini düşünüyorsanız iyi şanslar!) veya ölebilirsiniz. Zamanla ruhunuzdaki element dengesini daha güçlü bir şekilde kavradıkça ve elementler üzerindeki
hakimiyetiniz arttıkça tekrar sayısını değiştirmek mümkün olabilir, ama bunu eğitimsiz yapmak felaket getirecektir!

Bu egzersiz için iki seçeneğiniz var:

1. Ateşi her bir nefes almadan sonra etere geri soluyabilirsiniz ve isterseniz 7 nefes bittikten sonra elementi dışarı solumaya biraz daha devam edebilirsiniz. Bu en güveni yoldur.

veya

2. Ateşi içinizde tutabilirsiniz. Elementleri içinizde tutarak daha hızlı ilerleyebilir, her elementin nasıl bir hisse sahip olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini anlayabilir ve her elementi kullanma yeteneğinizi arttırabilirsiniz, ama unutmayın: Bu herkes için uygun değildir. Pek çok insan işleri daha yavaştan alıp dikkatli olmayı tercih edecektir, ve bu gayet mantıklıdır. Size ne rahat geliyorsa onu yapın ve her zaman için akıllıca davranın.

Usta olmak için kişi elementi üflemekte (yani nefes vermeyi kontrol etme ve yönlendirmede) ustalaşmalıdır. Örneğin yeterince ateş invoke ettikten sonra ateşi dışarı üflemek, vücudunuzun bu elemente yüksek miktarda dayanıklılık sağlamasına yarayacaktır, veya sadece zihninizle nesnelerin ısısını arttırabilir ve hatta yakabilirsiniz de. Pirokineziye dayanan başka tekniklerin aksine bu yöntemle hedefinizden kilometrelerce uzakta olabilirsiniz bile.

Ateş invoke etmek sizi kaç nefes yaptığınıza (herhangi bir elementle tecrübesi olmayanların 7 veya daha az nefesle başlaması tavsiye edilir, 20 nefes ustalar için bile aşırıdır) göre sıcaklatacaktır. Bu meditasyonu ilk defa yapıyorken büyük ihtimalle hiçbir şey hissetmeyecek veya az bir şey hissedeceksiniz. Hiçbir şey hissetmediniz diye daha fazla nefes alma hatasına düşmeyin, bu durum son derece normaldir! Sıklıkla element invoke etmenin etkisi saatler sonra hissedilir. Ateş invoke etmenin etkileri ateşinizin çıkması, sıcak bir parıldama hissi/auranızda sıcaklık meydana geldikten sonra yanıyormuşçasına sıcaklamak, uykusuzluk ve de su ateşin zıttı olduğu için su geri tepmesi yaşayabilirsiniz ve bu da kendini depresyon olarak gösterebilir. Bu etkiler birkaç saat ila birkaç gün arası sürebilir. Dikkatli olun ve aşırı hızlı ilerlemeyin. Depresyona girecek olursanız veya başka tepkiler yaşayacak olursanız da bu durumun geçici olduğunu unutmayın, hatanızdan ders çıkarın ve bir dahaki sefere daha dikkatli olun.

 

Hava

 

Havanın özellikleri:

Hava elementi baskı olan insanlar objektif, mesafeli ve hissiz olma yeteneğine sahiptir. Entellektüellerdir, spontanelikten hoşlanırlar, kolay sıkılırlar, çok konuşkanlardır ve iletişimden hoşlanırlar. Hava en sosyal elementtir. Havadar insanlar genellikle hızlı hareket ederler. Çokça pratiklikten yoksun olabilirler. Hava his ve duygu sahibi değildir. Hava saf zekadır. Havadar insanlar durumlara kolaylıkla uyum sağlayıp alışabilirler. Aşırı aktif bir zihinleri olabilir, kendi zihinlerinde yaşarlar ve elinden her iş gelip genelde de hiç birinde uzman olamayan insanlardır. Hava derinlikten mahrumdur. “Kafası havayla dolu” ve “serin kafalı” gibi deyişler havaya uyar. Dengesiz miktarda fazla hava planlama eksikliği yaratabilir, kişiyi dağınık kafalı yapabilir, gerginlik ve sinirliliğe yol açabilir ve sinir yorgunluğuna yol açabilir.

Hava eksikliği ise kişinin mesafeli olma yeteneğini kısabilir, zira bu insanlarda genel eğilim olaylara/kişilere duygusal olarak fazla bağlanmaktır. Bu insanlar fazlasıyla duygusal olabilir, şiddetli ve ani tepkiler verebilir ve objektif olmakta çok zorluk çekebilirler. Yeni durumlara uyum sağlamakta zorluk yaşayabilirler. Hava elementi eksik olan kişilerde genellikle duygular hakimdir. Takıntılı olabilirler. Hava iletişimsel, entelektüel prensiptir.

[Yüksek Rahibe Maxine Dietrich’in ağzından] NOT: “Hava eksikliği olan durumlarda yukarıdaki özelliklerden bazılarını gözlemledim, ama bir elementin eksikliğini kişide elementi çok farklı bir şekilde ifade edebildiğini de gözlemledim. Örneğin Helen Keller [doğum çizelgesindeki hava eksikliği etkisini bu şekilde meydana getirdi, aynı zamanda da çizelgesine hükmeden burcun 15 derecede Aslan olması da burada önemli bir faktör, zira bu derece körlük ve/veya sağırlığa yol açabilir] erken çocukluğundan itibaren hem kör, hem sağır olmasına rağmen ömrünü iletişim kurarak geçirdi. Birçok kitap yazdı ve engellerine rağmen çok sayıda konuşma yaptı.”

 

Hava İnvoke Etme:

Sakince oturup hafif-orta derece bir transa geçin. Sonrasında kendinizi havada hayal edin. Hafifliği hissedin ve hava elementini içinize soluyun. Temel Meditasyonunda enerji soluduğunuz gibi burada da elementi içinize soluyorsunuz. Gittikçe hafiflediğinizi ve “havadar” olduğunuzu hissetmek önemlidir. Gittikçe hafifleyip sonunda hava kadar hafif olduğunuzu ve vücudunuzu bile hissedemeyecek kadar hafiflediğinizi hayal edip hissedin. Havada süzüldüğünüzü hissedin.

ÖNEMLİ: Bunu yedi, SADECE yedi nefes yapın. Yedi nefesten fazlasını yapmayın. 2-3 nefes bile yapabilirsiniz, ama 7’den fazla nefesle başlamayın! Bu çok önemlidir. Hiçbir şey olmadığını veya bir anda fazlasını kaldırabileceğinizi düşünüp herhangi bir elementi fazlaca invoke ederseniz ruhunuzun elemental dengesini bozup çözülmesi zor, uzun vadeli hasar yaratabilir veya çok aşırı durumlarda hastanelik olabilir (ve materyalistik bilimleri izleyen hastanelerin semptomatik tedaviden fazlasını sunabileceğini düşünüyorsanız iyi şanslar!) veya ölebilirsiniz. Zamanla ruhunuzdaki element dengesini daha güçlü bir şekilde kavradıkça ve elementler üzerindeki hakimiyetiniz arttıkça tekrar sayısını değiştirmek mümkün olabilir, ama bunu eğitimsiz yapmak felaket getirecektir!

Bu egzersiz için iki seçeneğiniz var:

1. Havayı her bir nefes almadan sonra etere geri soluyabilirsiniz ve isterseniz 7 nefes bittikten sonra elementi dışarı solumaya biraz daha devam edebilirsiniz. Bu en güveni yoldur.

veya

2. Havayı içinizde tutabilirsiniz. Elementleri içinizde tutarak daha hızlı ilerleyebilir, her elementin nasıl bir hisse sahip olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini anlayabilir ve her elementi kullanma yeteneğinizi arttırabilirsiniz, ama unutmayın: Bu herkes için uygun değildir. Pek çok insan işleri daha yavaştan alıp dikkatli olmayı tercih edecektir, ve bu gayet mantıklıdır. Size ne rahat geliyorsa onu yapın ve her zaman için akıllıca davranın.

12-24 saat geçtikten sonra sakince oturup havayı invoke ettikten sonra nasıl hissettiğiniz üzerine meditasyon yapıp odaklanabilirsiniz.

Ritüellerde hava elementi kaos yaratmak için kullanılır. Hava alışana kadar sinir sisteminizi aşırı uyarabilir, bu yüzden yavaş ilerlemek önemlidir. Hava invoke etmek levitasyon (“havada durma”) için de kullanılır.

 

Toprak

 

Toprağın özellikleri:

Toprağı baskın olan insanlar duyusal, maddesel ve pratik olurlar, ve plansız şeylerden hoşlanmazlar. Toprak sabır ve öz disiplin verir, kişiyi güvenilir, emniyetli ve geleneksel kılar. Toprağı güçlü insanlar gelenekleri sever ve güvenlik onlar için çok önemlidir. Dikkatlilerdir, ihtiyatlıdırlar, bir konu hakkında yavaş kanı edinirler ve yaptıkları her şeyde yavaş olabilirler. Vakurlardır, ama olağanüstü dayanıklılığa sahiplerdir. Pratiklerdir, gerçekçilerdir ve mantıklı insanlardır. Genelde çalışkan olurlar, değişimden hoşlanmazlar ve hiç sıkılmadan yıllar boyunca bir rutine bağlı kalabilirler. Yeni durumlara ve değişimlere uyum sağlamakta zorluk çekebilirler.

Toprak eksikliği olan insanlar maddesel/fiziksel dünyaya bağlı değillerdir, dalgınlardır, pratik değillerdir, bedenlerini ihmal edebilirler, uçarılardır, öz disipline sahip değillerdir, mantıksız olabilirler, sıklıkla yerlerini garipserler ve aşırı aktif bir hayal gücüne sahiplerdir. Bu insanlar yemek yemeyi, dinlenmeyi, egzersiz yapmayı ve benzeri şeyleri unutabilirler. Rutinler, dayanıklılık ve hayatlarını planlayıp organize etme konularında sorun yaşayabilirler. Toprak eksikliği denge eksikliği ve bir şeyleri bitirme konusunda yeteneksizlik sağlar. Bugün burada, yarın başka yerdedirler. Bu insanlar paralarını hadlerinden fazla ve gereksizce harcayabilir veya kumarda çarçur edebilirler. Genelde sorumsuzlardır ve sadece bugün için yaşarlar.

Toprak maddesel prensiptir.

NOT: Bir elementi eksik olanlar genellikle o elementin karakteristik özelliklerini bu elemente sahip kişilerden farklı bir şekilde ifade ederler. Örneğin Reichsführer Heinrich Himmler çok sıkı çalışan, güvenilir ve istikrarlı bir adamdı. Ondaki toprak eksikliği kendisini Himmler’in idealizminde gösterdi. Hayatının çoğunu çok sıkı çalışarak geçirdi. Son derece sabırlı ve disiplinli bir adamdı.

 

Toprak İnvoke Etme:

Toprak elementini invoke etmek için hafif-orta derece bir transa geçin ve kendinizi ağır, yoğun bir yerçekimine sahip bir kürenin ortasında hayal edin. Şimdi Temel Meditasyonunda olduğu gibi enerji soluması yapın. Toprağı ve yerçekimini vücudunuzun önünden, arkasından, başınızın tepesinden ve ayaklarınızın tabanından, kısacası her yerinizden soluyun. Kurşunmuşçasına ağırlaştığınızı ve hareket edemediğinizi hayal edip hissedin – sanki birkaç metre toprak altında gömülmüşsünüz gibi. Dünyanın yerçekiminin sizi çektiğini hissedin.

 

Bunu yedi, SADECE yedi nefes yapın. Yedi nefesten fazlasını yapmayın. 2-3 nefes bile yapabilirsiniz, ama 7’den fazla nefesle başlamayın! Bu çok önemlidir. Hiçbir şey olmadığını veya bir anda fazlasını kaldırabileceğinizi düşünüp herhangi bir elementi fazlaca invoke ederseniz ruhunuzun elemental dengesini bozup çözülmesi zor, uzun vadeli hasar yaratabilir veya çok aşırı durumlarda hastanelik olabilir (ve materyalistik bilimleri izleyen hastanelerin semptomatik tedaviden fazlasını sunabileceğini düşünüyorsanız iyi şanslar!) veya ölebilirsiniz. Zamanla ruhunuzdaki element dengesini daha güçlü bir şekilde kavradıkça ve elementler üzerindeki hakimiyetiniz arttıkça tekrar sayısını değiştirmek mümkün olabilir, ama bunu eğitimsiz yapmak felaket getirecektir!

Bu egzersiz için iki seçeneğiniz var:

1. Toprağı her bir nefes almadan sonra etere geri soluyabilirsiniz ve isterseniz 7 nefes bittikten sonra elementi dışarı solumaya biraz daha devam edebilirsiniz. Bu en güveni yoldur.

veya

2. Toprağı içinizde tutabilirsiniz. Elementleri içinizde tutarak daha hızlı ilerleyebilir, her elementin nasıl bir hisse sahip olduğunu ve sizi nasıl etkilediğini anlayabilir ve her elementi kullanma yeteneğinizi arttırabilirsiniz, ama unutmayın: Bu herkes için uygun değildir. Pek çok insan işleri daha yavaştan alıp dikkatli olmayı tercih edecektir, ve bu gayet mantıklıdır. Size ne rahat geliyorsa onu yapın ve her zaman için akıllıca davranın.

12-24 saat geçtikten sonra sakince oturup toprağı invoke ettikten sonra nasıl hissettiğiniz üzerine meditasyon yapıp odaklanabilirsiniz.

 

 

“Elementler İçin İnvokasyon Talimatları” hakkında 5 yorum var

 1. Esenlikler ben bu siteyi “Satans Peacock” adlı kişi yüzünden bırakmıştım kendisi hala bu siteyi yönetmeye çeviriler yapmaya devam ediyor mu diye soracaktım çünkü jos forumlarında bazıları kanıtlarla beraber kendisinin atıldığını söyledi rica etsem o kişinin ne durumda olduğunu söyler misiniz eğer sitede görev almıyorsa rahatça devam edebilirim

  1. Esenlikler,

   Evet, sizin de duyduğunuz gibi suçlu bulunup uzaklaştırıldı.

   Artık soruları Türk forumlarından cevaplıyoruz. Sitenin üst kısmından forumlara girip sorularınızı sorabilirsiniz.

   İyi akşamlar.

    1. Esenlikler,

     Evet, gerekli çaba ve vakitle mümkündür.

     Ayrıca artık soruları forumlardan cevaplıyoruz. Forumlara bu bağlantı üzerinden erişebilirsiniz.

     İyi günler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir