Bir Zamanlar İnsan Olan Tanrılar – İnsanlığın Kılavuzları & “Hel”

Bu yazı, Yüksek Rahip Hoodedcobra666’nın forumlardaki vaazından çevrilmiştir.

 

Şeytan Baba, basitçe “Zamandan Önce” diyebileceğimiz kadar uzun bir süredir insanlıkla beraber olmuştur. Bu ifade kafanızı karıştırabilir, çünkü zaman, günümüzde doğrusal şekilde tanımlıdır.

Şeytan Baba ve yüksek dereceli Tanrılar ise “Zaman” denilen yapının ötesine yükselmişlerdir, ancak yine de her ne olursa olsun bazı düşük düzeyli katmanlarda bulunabilir, enkarne olabilir ve faaliyet gösterebilirler. Bunlara “Zaman” dediğimiz olgu da dahildir.

Joy of Satan’daki Demonlar, bahsi sıkça geçen “Altın Çağ” döneminde, veya daha da öncesinde, çok uzun zaman önce Tanrılığa ulaşmışlardır. Hepsi bu kategoriye dahil değildir, ancak birçoğu böyledir. Düşman, kahpece bir şekilde hepsine küfürlerde bulundu. Bu kategoriye giren Demonlardan bazıları Asmodeus, Balaam ve Valefor’dur.

Hesiod, bir zamanlar “insan” olan Demonlar için Kronos döneminde yaşadıklarını söyler. Bunun açıklanış biçimi oldukça komplekstir ve altında birçok başka anlam barındırır, ilerleyen süreçte başka bir konu başlığı altında bunların da analizleri yapılacaktır.

Lord Kronos, Şeytan Baba’nın sıfatlarından biridir, içinde “Taç/Crown” için gizli bir anlam bulundurur. Modern İngilizcedeki “crown” [taç] sözcüğü, köken olarak kafanın üstündeki çakra olan “Kronos”tan gelir. Karışıklıktan ötürü, bu ilerleyen zamanlarda Satürn ile bağdaştırılmıştır, bu da durumu iyice karıştırmıştır.

Bu çakra çoğu zaman “Zamansız” gök, veya “Sonsuzluk” olarak tanımlanmıştır. Aynı şekilde, “Kronos” da “Zaman” idesini bünyesinde barındırır. Bunu da “krono” sözcüğünden görebiliriz, yine de aynı sözcük değildirler ve aynı anlamda değildirler.

Demonlar hakkındaki yanlış bilgiler ve onlara karşı işlenen daha çok haksızlıklar, düşman grimoire’lerine ve masallarına da yansıdı, çoğu zaman onlara karşı küfürler edilse de, yine de düşman tarafından büyük bir korkuyla anıldılar. Düşman, onları “Devler” veya “Yüce ve Haşmetli Olanlar” anlamındaki “Gibborim” sözcüğüyle kendi kaynaklarında geçirdi.

Onlar aşırı güçlüdürler, ve birçok açıdan Tanrılar gibi yüksek düzeydedirler, ancak yine de oldukça spesifik nedenlerden ötürü “yakın” bir boyuttadırlar. Bu nedenler, dünyadaki düzeni sağlayışlarıyla [ki bu oldukça zor bir görevdir] ve seçilmiş kişilere “düşüşü döndürmek” için yardımlarıyla ilgilidir. “Düşüşü döndürmek”, düşmüş ruhların yükselişi ve Tanrılığa ulaşması için bir şifrelemedir.

Onlarla yakın olduğumuz sürece, onlar da bize bu yolda büyük yardımlar sunabileceklerdir. En yüksek rütbedeki Tanrılar, en yüksek derecedeki görevleri belirleme yetkisindedirler, ve bu yüzden kendilerinden olan bazılarını bizi yakından gözetleyip yardım etmeleri yönünde görevlendirmişlerdir. Düşman, yine aynı şekilde ve içine yalan yanlış bilgiler de katarak “Gözcülerden” bahseder. Bu da yine aynı şekilde “Gibborim”e veya Eskinin Demonlarına verilmiş bir unvandır.

Birçok öğretide, bu Demonlar “Ktonik” diye isimlendirilmiştir, bu sözcük Antik Yunanca’da “Yeraltı” veya “Yerde duranlar/bulunanlar” anlamındadır. Bu sözcük ile kastedilen, bu Demonların burada, düşük boyutlarda insanlığa yardım etmek için bulundukları ve Şeytan’ın insanlık üstüne olan Büyük İşini tamamlamak için bize yardımcı olduklarıdır.

Bunun, sonralardan düşman tarafından yaratılan yanlış ve kafa karıştırıcı bilgilerle hiçbir alakası yoktur. Hristiyanlık ve İslâm’ın gerçek dışı iddialarındaki gibi, “ateşle dolu azap çukuru” gibi bir anlamı yoktur. Demonlar veya eskinin Tanrılarının bunun gibi şeylerle bir ilişiği yoktur, zira bu düşünceler, Pagan dünyasında yoktur.

Ebedi “azap” için tahsis edilmiş bir alan bulunmuyor. Bu Demonlardan bazıları ise, Antik Yunanların “Hades” diye adlandırdığı, ölünün transferi ve yaşam ile ölüm arasındaki orta boyutta uzmanlaşmışlardır.

Buna uygun olarak, “Hell” sözcüğünü bugün de İngilizce’de kullanıyoruz, ki bu da Nors sözcük olan Hel-heim ile ilişkilidir. Hel, düz bir şekilde Nors mitolojisindeki ölümden sonraki yaşamın adıdır, ve İngilizce’deki sözcüğün buradan geldiği açıktır.

“Hel’in/Cehennemin”, “azap” yeri olduğuna dair inanış, geç Hristiyanlık tarafından ortaya atılmış bir yalandan başka bir şey değildir [ilk zamanlarında böyle bir şey yoktu, çünkü öncesinde Paganizme sızmak istediler, yoksa herkes bu tanıma gülerdi.]

Başka bir düşman programı olan İslâm, bir aynısını kendisine de uyarladı, çünkü bu azap yeri yalanının, yeni sisteme “İtaat” etmeyi reddeden o dönemki nüfusun %99.99’unu tehdit etmek ve cahil kitleleri kandırmak için ne kadar elverişli olduğunu fark ettiler.

Hepimiz biliyoruz ki, “Demon” sözcüğü hiçbir şekilde negatif bir anlam barındıramaz. Antik Yunanca’da “Tanrı” anlamına gelen, lügat içindeki en onursal ve pozitif sözcüklerden biriydi. Bu Tanrılar, insanlığa yardım etmek ve desteklerini sunmak için buradalar. Onlar bizi eğitenler ve insanlığın öğretmenleri, isteklerimize kavuşmamızda yardımcı olanlar, ve öğrenmenin yolunu gösterenler. Son olarak, onlar, bilincin üst seviyelerine yükselebilmemiz için bunların hepsinde bize yardım sunmak adına buradalar.

Bütün bu plan, insanlığın tekrardan Tanrılar gibi olmasına yardım etmek üzerine kurulu, veya en azından bu yolu yürümek isteyen kesime bu konuda yardım etmek üzerine. Bu yüzden, bu görevi ifa eden Tanrılar hoş bir yaklaşımı hak ediyorlar; çünkü onlar, Şeytan Baba ve Antik Tanrılar ile birlikte olanların gönüllü koruyucuları.

Son olarak, Joy of Satan güncelleniyor ve artan bir oranda Tanrılar düşman bağlamlarından tümüyle uzaklaştırılıyor, ve böylece kendilerinin yüksek derecedeki önemleri gözler önüne seriliyor. Yaşamlar boyu sadece bir kez gelecek Tanrılara bu yolda yakınlaşma ve buna dahil olma fırsatı için herkes müteşekkir olmalı.

Spiritüel Satanizm’le birlikte Tanrılar bizi Zafere götürecek,

ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN’A ATFOLSUN!!!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir