14 Mart – 24 Mart SS Ritüelleri!

Kaynak: Joy of Satan forumları, aynı konulu vaaz. “Ben” dili kullanılan ifadeler Yüksek Rahip Hooded Cobra’ya aittir.

Tüm Satanik Savaşçılarımıza esenlikler.

Söylememize gerek bile yok ki savaşımız birçok cepheden ilerliyor ve şiddetleniyor; bu gelişmelerin bazıları negatif olarak algılanabilir, ve bazıları da bariz bir şekilde bizim için çok olumludur. Daha önceden de belirtildiği gibi burada her birimizin hazırlıklı, farkında ve bilgili olması gerekiyor. Bunu açıklamak için, geçtiğimiz ayda kaç kişinin karantinaya alınan şehirlerde ve kim bilir başka ne tür durumlarda olduğunu düşünün. Bu durumlara hazırlıksız yakalananlar ciddi sorunlar yaşıyor, ama bizden olanlar çok erkenden uyarı aldı.

Tanrılar bizi umursuyor. Aynı zamanda, Tanrılarımız farkındalık ve dikkatlilik ile davrananları ve kendilerine yardımcı olmaya çalışanları koruyacaktır.

Daha önceki bir mesajımda ruhani muharebenin hararetlenip yeni bir evreye girdiğinden, düşmanın korkudan tir tir titrediğinden ve dünyadaki işlerin gidişatını aksatmak, sorunlar çıkarmak için ellerinden geleni yaptıklarını açıklamıştım. Bunları özellikle de tamamıyla güzel şeyler meydana gelmeden hemen önce yapmaya çalışıyorlar; güzel derken herkes için güzel ve onlar için berbat şeyler demek istiyoruz elbette. Bunların hiçbiri sır değil.

Durumlar kesinlikle kızışacak, bu sadece başlangıç. Corona virüsten etkilenen bölgelerde yaşayanlar, “aksama” kelimesinin tam olarak ne anlama geldiğini şu an anlıyorlar ve haftalardır da farkındalar. Düşmanın insanları ne kadar kolayca korkunun pençelerine fırlatabileceğini ve insanlara ne kadar kolay yalan söyleyebildiğini de anlıyorlar. Düşman tüm bu durumlar yüzünden bariz şekilde panik halinde, ve böyle olmakta çok haklılar.

Aynı zamanda, gittikleri bu lanetli yol boyunca takılabilecekleri hemen her taşa ayakları takılıp yalanlarını, aldatmacalarını, beceriksizliklerini, insanları ne kadar umursamadıklarını ve başka birçok şeyi ifşa ettiler. İnsanlar bunu görüyor ve bu artık kafalarına dank ediyor, ve düşmana olan inançları kalıcı olarak paramparça oluyor.

Başka bir taraftan, bu düşmanın ekonomiyi nasıl kurdukları hakkında birçok zayıf noktanın altını çiziyor; ki görünüşe göre tüm bu ekonomi çok kırılgan ve hassas bir şekilde kurulup, hayatta kalma, sürdürülebilirlik, bütün finansal sınıflardan vatandaşlara değer vermek gibi değerler yerine hırsızlık ve yırtıcılığa öncelik veren, çok tuhaf ve akıl dışı fikirler üzerine inşa edilmiş. Kırılgan ekonomiler, insanların canına mâl olur. Düşman ezelden beridir ekonomiye başlıca kendi faydaları için bir oyun gözüyle bakmış, (kendileri için) hırsızlığı yasal ve kabul edilebilir kılmıştır. Bu, tarihte tekrar tekrar insanların mevcudiyetlerine mâl olan bozuk, kırılmış ekonomiler şeklinde kendini gösterdi.

SSCB’nin yönetici partisi tüm Rusya’yı yönetebilsin diye, Rusya Komünist Partisi ve birkaç bireysel Yahudinin her şeye sahip olduğu, hırsızlık tabanlı bir ekonomi tasarladılar. Bu onmilyonlarca kişiye yaşamlarına mâl oldu, onmilyonlarca kişi kalıcı sömürüde yaşadı ve diğer herkes de yoğun bir yokluk halindeydi. Bugün de buna benzer bir şekilde tüm dünya Çin’e bağımlı bir haldeydi ve Çin de başka her yerde köle çalıştırma sayılacak bir şekilde kendi halkını sattı. Şimdi bu geri tepti ve tüm dünya dev bir darbe yedi.

Yalanlarla, özellikle de düşmanın yalanlarıyla, sadece kilden yapılma ayaklarının dik durabildiği kadar ayakta kalabilirler. Ama tüm gereken şey, bu kil ayaklara bir darbedir, ondan sonra o devasa canavarın tümü kolaylıkla yıkılır. Şimdi onların kilden ayaklarına çok sayıda darbe indirdik, ve bu devam ederse düşmanın yalanlardan yapılma devasa zombisi tümüyle çöker.

“Göçmen” akını [ki doğruluk açısından buna Yahudiler Altlarına Yapacak Kadar Korkuyor Diye Avrupa’yı Hızlıca Karartmak İçin Kalergi Akınları da diyebiliriz] gibi başka kaotik olayların bıçağı artık o kadar kemiğe dayandı ki, artık insanlar, ve özellikle de Güney Avrupa’lılar, sonunda bunlara karşı isyan ediyor. Şimdi öyle bir noktaya geldik ki, halâ bu göçmen krizlerini destekleyen insanlar artık nüfusun %5’inden daha azını oluşturuyor. Yahudiler her zaman için yozlaşmış ve kötü azınlıklarla yönetimi ele geçirdi, kendileri %1 olup yardakçıları da geri kalan %4 oldu.

Hiçbir halka kendi topraklarında, kendi yerlerine yabancı bir halkın gelip kendi yerlerine konmalarını, isteyip istemedikleri sorulmadı. Tabii bu yapılırken bunun masraflarının da kendi ceplerinden, tomar tomar vergiyle çıktığını, hatta bazı “Sosyalist” ülkelerde halkın toplam gelirlerinin %70-%80’ine kadarını vergi olarak verdiğini de unutmamak gerek. Bu durum ve Yahudi devinin kilden ayaklarına vuran başka birçok durum, artık kritik bir noktaya ulaştı. Belli Yunan Adalarında nüfusların yerine istilacı mülteciler koyulmaya çalışılıyor, ve İtalya’da bazı yerlerde, tüm mahallede bir tane bile İtalyan bulamıyorsunuz.

Hükümetler tepki vermeye zorlandı, çünkü yığınlar her şeyden o kadar bıkmıştı ki, artık insanlar kendi yaşamları için endişe etmeye başladılar. Bu korku dehşete düşürücüdür, evet, ama aynı zamanda da işe yarar bir korkudur, çünkü bu insanların koma-uyku halini kırıyor. RTR, bu durumun insanların kendilerini uyandırmalarına yardım etmesine destek verir. Belki birçoğu için tam bir uyanış olmayabilir, ama düşmanın hakkından başarılı bir şekilde gelmemize ve insanlığın bir kez daha güvende olmasına yetecek kadar olacağı kesin. Tarihte ilk kez tüm bu akınlar durdu, ve ırkımızın ölümü olduğu, ardında hiçbir “insancıl” sebep ve açıklama olmadığı ve sadece yerimize yabancıların koyulması için uygulanan, topyekün bir istila planı olduğu gerçeği küresel ilgi kazanıyor.

Aynı zamanda şunu da düşünün, insanlar yığın yığın Hristiyanlığı ve İslam’ı terk ediyor. Avrupa’da artık çoğu insan Hristiyanlığa gerçekten inanmıyor. Birkaç yüzyıl öncenin hayalleri, bizim gibi insanların Hristiyanlığa açtığı savaşlar, şimdi meyve vermeye başlıyor. Yahudilerin buna tepkisiyse Avrupa’yı radikal, “ağır inanan” Müslümanlarla doldurmak.

Bu ne anlama mı geliyor? Her bir ilerleme için, düşmanın karşı darbe vurmak için elinden geleni yapacağı anlamına geliyor. Bu birinin bir köpeği kenelerden kurtarmasından farkısızdır. Keneler def edilmek üzere olduklarını anladıklarında köpeği en sert şekilde kemirirler, saklanmaya çalışırlar, köpeğin kendisini kaşımasını sağlarlar veya daha sert ısırmalarından gelen yoğun acıdan ötürü, köpeğin kaçmasını veya paniklemesini sağlamaya çalışırlar; ama aslında köpek uzun süredir başına bela ve hastalık olan bu problemden kurtulup iyileşiyor.

Kitleler artık çok şeyi biliyor, ama bunun da son noktasına daha varmadık. Bu sadece “globalist”lerin, küreselcilerin veya başarılı bir şekilde ortaya çıkardığımız şeylerin suçlanmasıyla bitmeyecek. Emeklerimiz, düşmanın yüzyıllardır işledikleri bütün suçlar için tam sorumluluk alması şeklinde meyve verecektir.

Bu bilgi, RTR’lar sayesinde artık gele gele yığınlara kadar aktı, ve yığınlar artık Yahudi ve “küreselci” emellerinden ve davranış biçimlerinden habersiz değiller. İnsanlar eskiden tamamıyla habersizdi, ama artık değiller. Düşmanın entelektüel rakiplerini sansürlemeye ve yok etmeye yönelik en içten tüm emeklerine karşın durumun bu yönde bu kadar değişmesi, düşmanın insanlara dünyayla ilgili planları konusunda yalan söyleme oyunlarını kaybettiği anlamına geliyor. Bu noktadan sonra, toplumda köklü değişikliklerin ortaya çıkması sadece bir an meselesidir.

Entelektüel ve spiritüel muharebemize devam ediyoruz, ve bizim tarafımız düşmanın şiddetli darbeler almasıyla sonuçlanan olağanüstü başarımlar göstermiştir. Ancak şimdi zaman, düşmana daha da sert vurmanın zamanıdır. Sadece düşmanın insanlığa ve ırktan, sosyal statüden ve arka plandan bağımsız olarak tüm halklara verdiği zararları düşünün.

Size bir tane örnek verecek olursak; işçi sınıfında olan ve hayattaki sorularını Google’layacak azıcık vakti bile olmayan birçok insan şu anda evinde. Birçok insan bazı cevaplar arayacak ve bizi bulacak. Dünyadaki durumlar şiddetlendikçe, çok daha fazla insan daha fazla cevap arayacak. Kademe kademe, yeni bilgiler yeni bir anlayış yaratacak, ve çoktan bu sürece derininden girmiş bulunmaktayız.

Bu noktadan sonra tam cehalete geri dönüş gibi bir şey söz konusu olamaz, sadece daha iyi bir anlayış yönünde gidilebilir. Ve yeni anlayışlar yeni dünyalar yaratır, ve insanlar arasında yeni, daha iyi ilişkiler.

Birçok insan şu an evine kapatıldı, o yüzden belki de uzun zamandır ilk kez insanların bir şeyler okuyacak vakti olacak. Bu fırsatın ne kadar altın bir fırsat olduğu hakkında kitap bile yazabilirdim. Şu an, yoğun bir şekilde SS Muharebe vaktidir.

Artık yeni bir çağa giriyoruz, Centillerin ebediyen kurban edilme ve sömürülme çağından uzaklaşıyoruz ve farkındalık, tepki ve halk seviyesinde daha iyi bir anlayış çağına giriyoruz. Düşmanın ne kadar ümitsiz önlemler almaya çalıştığını düşünürsek, bu sadece en belirleyici ve nihai çatışmalarımız için bir fırsattır.

Güçlü kalın SS Kardeşlerim, büyük zaferlerin vakti geliyor.

ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN’A ATFOLSUN!

—————————

RİTÜEL TAKVİMİ:

– Irksal Uyanış Ritüeli [14 Mart’tan 24 Mart’a kadar]

– Nihai RTR [Artık söylemeye bile gerek yok, bu her gün yapılmalıdır]

Aşağıda ritüellerimize bağlantıları görebilirsiniz:

Nihai RTR

Irksal Uyanış Ritüeli

“14 Mart – 24 Mart SS Ritüelleri!” hakkında 47 yorum var

 1. Nihai RTR ı yaptım (ilk seferim oldu düzenli olarak devam edeceğim RTRlar bizim ihtiyacımız insan ırkı için su ve yiyecek kadar önemli )
  1 saat 26 dakika civarı sürdü bunu yapmam fikir danışmak istiyorum size
  1)RTRları bölebilir miyiz (10 harfi sabah kalanı akşam gibi)sağlıklı olacağını düşünmüyorum ama bukadar uzun süre her zaman ayıramam

  2) Süreyi kısaltmak için ne yapabilirim Ters Tevrat Ayinleriyle ilgi bir yazınında bu çoğu 9 tekrarlı RTR ın 10 dakika civarı sürdüğünü okumuştum yardım eli uzatın lütfen bu konuda

  Şuan okullar tatil diye bu süreyle yapmaya devam edebilirim ama okullar açılınca günde 1.5 saat ayırmak benim için çok zor olucak elimden geldiğince ayıracağım bu vakti 60 dakika geç yatarım zaman ayırırım ama süre kısaltma konusundaki yardımlarınızla 60 dakika daha geç yatıp ekstra 1-2 RTR daha fazla yapabilmeyi istiyorum
  İyi günler Sevgili Peacock

  1. Esenlikler,

   RTR’ın bir buçuk saat sürmesi inanılmaz. Kesinlikle yanlış yapıyor olmalısınız. 20, en kötü 30 dakika sürmesi beklenebilir. Hatta alışınca 15 dakika civarına bile iniyor. 10 dakika biraz abartı ama, o işi baştan savarak yapmadan bayağı zor.
   Tahminimce bazı kişilerin düştüğü hataya siz de düşmüşsünüz. Her bir harfi bir nefes boyunca falan titretiyor olmalısınız. Yani atıyorum 9 kere VAĞT titretecekseniz bunu 9 nefese mi yayıyorsunuz? Öyle yapıyorsanız buna hiç gerek yok, bir nefeste hepsini tok bir şekilde titretebilirsiniz.

   Ve hayır, RTR’ları bölmeyin. Bölünemez.

   Tahmin ettiğimden başka bir şekilde yapıyorsanız nasıl yaptığınızı anlatın, ona göre çözüm bulalım. Merak etmeyin, RTR’lar bu kadar sürmez ve bu kadar süre boyunca yapmanızı kimse beklemiyor. Tabii yapanlar var ama o kadar sürede 4, 5, hatta 6 RTR yapılır. Ki bu da tamamen seçime bağlı. Günde 1 veya 2 tane de gayet yeterli ve iyi (tercihen 2, sizi de daha iyi korur).

   İyi akşamlar.

    1. Esenlikler,

     Tabii, her bir harfin her bir “versiyonu” 9’ar kere titretiliyor. Ama bu, bir veya bir buçuk saat sürmesini mümkün kılmaz tabii.

     İyi geceler.

     1. Korona virüsü Yahudiler mi yayıyor. Eğer yayıyorlarsa kendi ayaklarına sıkmıyorlar mı çünki Amerika ekonomisi Çin ekonomisi borsa dünya dolaylı olarak çöktü. Bazen çok suçsuz ırk gibi geliyor her sey komplo mu diye dusunmuyor degılım..

     2. Esenlikler,

      Öyle düşünüyorsanız, RTR’lardan önce zihninizi temizlemeniz lazım. Evet, her şey komplo zaten. Biz de onu diyoruz. İstisnasız her şey, Yahudilerin bize karşı bir komplosu. Kendi ayaklarına falan sıkmıyorlar, küresel bir ekonomik çöküş onların işine gelir. Çünkü onlar her zaman için önceden uyarılıyor ve hazırlanıyorlar, dolayısıyla onlara pek bir şey olmuyor. Üstüne üstlük, ekonomik açıdan çöküntüye uğramış bir ulusa zorla komünizmi getirmek çok daha kolaydır, bahaneleri de hazır. Ki bu virüsün biyolojik bir silah olduğu artık yadsınamaz bir gerçek, Çin Komünist hükümetini kimlerin yönettiği de biliniyor. Dolayısıyla ikiyle ikiyi toplamak zor değil.

      İyi günler.

   1. Dediğiniz hataya düşmüştüm cevabınızı okuyup düzelttim bunu sağolun herhangi bir WiFi ye bağlı olmadığım kısaca şehir dışında olduğumdan cevap yazamadım teşekkürler.
    Siteye kayıt olma imkanımız var mı yorumları ip yerine kayıt olduğum hesap üzerinden yapabilir miyim 10 gündür IP sayesinde hiç bir yorum yapamadım aklımda cevaplanmayı bekleyen sorular var 😃

    İyi günler Önder Peacock

    1. Esenlikler,

     Sitemizde en azından şu anlık bir kayıt sistemi yok, isteyen istediği gibi yorum yapabiliyor. Kayıt sistemini açıkçası düşünmediğimi belirtmeliyim, zaten düşünecek olursam onun yerine Joy of Satan forumlarında Türkçe forum açılır. Şu an buna da vakit yok ne yazık ki.

     IP sayesinde hiçbir yorum yapmaadım derken ne demek istediniz? Site mi yapmanıza izin vermedi, yoksa başka bir sorun mu var? Açıklarsanız yardımcı olabiliriz. Ve tabii sorularınızı da sıralayabilirsiniz.

     Sorunu bulup çözdüğümüze sevindim, iyi ritüeller.

     İyi günler.

     1. Hani IP adresine dayalı yorum sisteminiz varya şehir dışındaki zamanda hücresel verimi kullandım biliyorsunuzdur hücresel veriyi kapatıp açmak bile IP yi değiştiriyor kısacası sabit bir IP ye sahip olmadığım için yorum atarken spamları engellemek için oluşturulan sisteme yakalandım

      Bu arada nasılsınız keyfiniz yerinde mi?

      İyi akşamlar

     2. Esenlikler,

      Bu sorunu çözmek için çalışacağız, bir-iki önlem aldık. İşe yaramazsa söyleyin lütfen.

      Sağ olun, biz her zaman iyiyiz. Siz de iyisinizdir umarım.

      İyi geceler.

 2. Merhabalar. Efendi Şeytan’ın Sümer mitolojisindeki Enki olduğunu yazmışsınız. Sümer mitolojisinde Enki’nin babası Anu, annesi Nammu olarak geçiyor. Bu mitolojiye inanıyor musunuz? Efendi Şeytanın annesi ve babası var mı?

  Laveyan Satanizm’de geçen The Infernal Names arasında Şeytanın isimlerinden birinin Molek olduğu yazıyor. Bu doğru mu? Bana doğru olması çok mantıksız geldi. Molek gibi insan kurbanlarının yakılarak sunulduğu bir tanrının Şeytanla bir bağlantısı olamaz bence. Molek yoksa Yahweh mi? Ya da başka varlık mı?

  Eşcinsellikten kurtulmak için ne yapabilirim? Semavi dinlere inanmıyorum, Satanistim. Satanizm’de eşcinselliğin kısıtlanmadığını biliyorum. Efendi Şeytanın beni yargılamayacağını da biliyorum. Fakat gey olmanın bana psikolojik anlamda zarar verdiğini düşünüyorum. Hayatım boyunca etrafımdaki yakışıklı, heteroseksüel erkeklere aşık olmak istemiyorum. Sürekli aşık olmak ama aşık olduğun kişilere asla kavuşamamak ya da sevdiğin kişilerle asla beraber olamamak insanı çok yıpratıyor. Heteroseksüel olabilir miyim? Ya da aseksüel olabilir miyim? Şeytan ya da Tanrılarımız bunu gerçekleştirebilir mi? Bu cinsel yönelimden kurtulmak istiyorum. Eşcinsellere saygım sonsuz ama ben bunla yaşamaktan çok sıkıldım, çok yoruldum.

  1. Esenlikler,

   Öncelikle belirtmem lazım ki, Şeytan’a “Efendi Şeytan” demek hem çok şekilsiz, hem de yakışmıyor. “Efendi” zaten İbranice bir kelimedir, ve Şeytan’a “Efendi Şeytan” diyen güruhların kim olduğu bellidir.

   Onun dışında, bazen belirtttiğimiz gibi Tanrıların mitlerindeki Tanrı isimleri her zaman ayrı, başlı başına varlıklara işaret etmiyor, bazen sadece ruhani alegoriler için kullanılıyor. “Tanrı”, kişinin kendisi veya ruhani yapıları için gönderme olabiliyor. Şeytan’ın anne-babası hakkında fazla bilgiye sahip değilim açıkçası, ama dinimizde merkezi bir yer etmediğini biliyorum. Ama evet, elbette ki yaşayan bir canlı olarak durup dururken meydana gelmemiştir.

   Hayır, Şeytan İncilindeki belirli bilgiler yanlıştır. LaVey’ci olmamamızın sebeplerinden biri de bu zaten, tamamen doğru olsa kendimize LaVey’ci derdik. Molek Jehovah’nın isimlerinden biridir.

   Olduğunuz şeyden “kurtulmak” hem imkansız, hem de çok yanlış bir yaklaşımdır. Bu benimsemeniz gereken, gayet doğal ve normal bir eğilim. Değiştirmek tamamen imkansız olmasa da herhalde üst düzey bir ruhani simya bilgisi gerektirecektir, ki böyle bir ruhani seviyeye gelmiş birisi kati surette kendini bu şekilde reddetmez. Böyle bir şeye (bana sorarsanız) Tanrılar da yardım etmeyecektir, çünkü doğanızı hiçbir sebep olmadan değiştirmek çok sağlıksız. Heteroseksüel erkeklere de ilgi duyuyorsunuz diye hetero/aseksüel olmak istemek nedir? E bazı erkekler de bazen lezbiyen kadınlara ilgi duymuş bulunuyor, adamlar ne yapsın, kendilerini mi assın? Yapacak bir şey yok, önümüze bakıp devam etmemiz gerekiyor. Onun dışında, zaten aseksüelite sağlıklı veya doğal bir eğilim değildir; gözlemlerimden yola çıkarak neredeyse her zaman altında bir travma, tıkanıklık veya başka bir sorun yattığını söyleyebilirim.

   Cinselliğimizden suçluluk hissetmemizi isteyenler düşmandır, Kur’an ve İncil’de homoseksüellere karşı tonlarca lanet vardır. Olduğumuz şey için suçlu hissetmek, kendimizi bu tarz lanetlere açık hale getirir ve ben burada sadece cinsel eğilimden bahsetmiyorum. Her halükarda, Satanizm suçluluk yolu değildir. Başınızı dik tutun, gururlu olun ve unutmayın, siz antik toplumlarda el üstünde tutulan, onursal bir sınıftansınız. Kendinize uygun eşler çekmek için yapabileceğiniz hem fiziksel, hem majikal birçok şey mevcutken böyle kolaya kaçmaya çalışmak, ulu bir Satanist’e yakışmaz. Daha iyisini hak ediyorsunuz ve yapabilirsiniz.

   İyi geceler.

 3. Yukio Mişima hakkında ne düşünüyorsunuz, eşcinsel ve Japon milliyetçisi nasyonalist. Biz de eşcinsellik var Mı?

  1. Esenlikler,

   Açıkçası kendisi hakkında bilgim yok. Yüzeysel bir araştırmayla faşist olduğunu görüyorum. Faşizm kötü değil, ama Nasyonal Sosyalizm’e kıyasla yetersiz kalıyor. Yine de hayatına, mirasına, eserlerine ve savunduğu değerlere bakmak lazım.

   Eşcinselliğe gelince, yok. Çünkü biz aslında Müslüman domuzlarız ve eşcinselleri sadece var oldukları için öldürmeliyiz, değil mi? Öyle soru mu olur Şeytan aşkına? Ama siz de haklısınız; dünyada hakim olan görüşlerin çoğu az veya çok zehirli olunca böyle doğal şeyleri bile sormak zorunda kalıyor insan. Tabii ki farklı cinsel eğilimlerde herhangi bir sorun yoktur, buradan daha fazla bilgi alabilirsiniz.

   İyi günler.

 4. İyi akşamlar! Korona virüse karşı aşı geliyormuş ( tabiki Pisrael yaratmış). Hiç bir Satanist ve bilinçli insan o aşıyı kullanmaz tabiki ama bu aşıyı halka zorunlu yaptırmaya çalışırlar mı sizce? Kendimi ve çocugumu bu pislikle asla zehirlemem. Umarım öyle biirşry olmaz çünkü asıl o aşı ölüm getirir…. Ve evet – şiimdi RTR için tam zamanı! Kiliseler camiler kapalı dolasıyla yahudiler daha az enerji alabiliyorlar. Şuan zayıf anları ve biziim için iyi bir fırsat.

  1. Esenlikler,

   Zorunlu yaptırırlar mı bilmem ama çok özendirecekleri kesin. Ve evet, aşı karşıtı olduğum kesinlikle sanılmasın ama biyolojik silah niteliğindeki bu virüse, bir de İsrail’den çıkma aşı gelirse/gelince kesinlikle olmayacağımı ve hiçkimseye de kesinlikle önermeyeceğimi bilin.

   Ve evet, virüsten ötürü gözleri açılan insanlar da çok oldu. Bu ölümler hiç iyi değil ama bir yandan da bu salgın bizim işimize de yaradı, düşmanın eline yüzüne bulaştı.

   İyi geceler.

   1. Cevabınız için çok teşekkür ederim. Ne olursa olsun içimde iyi bir hiss var . Düşman tutuşmuş oyuzden daha agresif hareketlere geçiyor… Zamanı az kalmış sanki… ” Ne koparırsam kar…” gibi davranışı var gibime geliyor. Ritüellerimiz okadar önemliki – keşke herkes tüm ciddiyetini anlasa….İyi geceler. ))

    1. Esenlikler,

     Aynen öyle, turnayı gözünden vurdunuz. Hem öyle düşünüyorlar, hem de onlar için binlerce yılın kininden sonra geri dönüş olamaz. Ne yapacaklar, tüm yaptıklarını kabul mü edecekler? Millet onları lime lime eder – o yüzden “durmak yok, yola devam” yapıyorlar. Tabii yine sonuç değişmeyecek, sadece kaçınılmaz olanı geciktiriyorlar.

     İyi geceler.

 5. ejderha’ya benzeyen ejderha görünümlü bir demon var mıdır?
  Rüyalarımda sürekli ejderhalar görüyorum, özellikle kendi odamda

  1. Esenlikler,

   Tüm Demon’lar/Tanrılar -akıl almaz güzelliklerini saymazsak- insan görünümündedir, daha doğrusu biz Onların görünümündeyiz. Ama Şeytan’ın hayvanlarından biri ejderhadır.

   İyi günler.

 6. Kardeşim ben bunu geç gördüm 22 martdan 24 marta kadar bunları yapsam aynı etkimi eder?

 7. İyi günler, sizinle emailden kısa bir sohbetim olmuştu ancak 20 Mart 2020’de sorduğum önemli ve merak ettiğim bir soruyu cevaplandırmadınız. Sanırım gözünüzden kaçtı rica etsem bir bakabilir misiniz?
  Esenlikler.

  1. Esenlikler,

   Maillerde son birkaç gündür ufak bir tekleme yaşıyorduk, bir-iki gün içinde maillere tekrar yoğunlaşacağım. Üzgünüm, yakında geri dönüş alacaksınız.

   İyi sabahlar.

 8. Merhaba, birkaç gün önce mail yoluyla size bir soru sormuştum ama hala yanıtlamadınız. Acaba artık maillere bakmıyor musunuz yoksa benimkinde mi bir sorun çıktı?

  1. Esenlikler,

   Maillerde son birkaç gündür ufak bir tekleme yaşıyorduk, bir-iki gün içinde maillere tekrar yoğunlaşacağım. Üzgünüm, yakında geri dönüş alacaksınız.

   İyi sabahlar.

 9. Esenlikler yahudilerin reptilian ırkından geldiklerine inanıyorsunuz bunun kanıtı var mı ? Bizim gibi insan olarak gözüküyorlar çünkü :/ Ve Ayetler kitabı gerçekler kitabı isa kitabı gerçek mi ?

  1. Esenlikler,

   Açıkçası biz bir şeye inanmayız, biliriz. Yahudilerin insana benzediği konusunda kati suretle çizgiyi çekmem ve bunun kesinlikle yanlış olduğunu belirtmem gerekiyor. Sizi bilmem, ama bu bana insan gibi görünmüyor:

   Veya böyle şeyler yapan yaratıklara insan demek inanılmaz büyük bir hata olur. Dikkat: Olabildiğince pis bir görsel.

   Onun dışında, tarih boyunca gerek Nordik, gerekse de Reptilian uzaylıların varlığını tasvir eden, açıklayan, antik medeniyetlerden birçok kaynak var. Dolayısıyla uzaylıların varlığı tartışmaya açık bir konu değildir.

   Ve tabii ki hayır, bu saydığınız üç kitap sadece İbrahimi kitaplardır; tıpkı Kur’an, İncil ve Tevrat gibi. (Sadece Spiritüel değil, herhangi bir çeşit) Satanizm ile en ufak bir alakaları, ilgileri veya Gerçek ile bir bağdaşma noktaları yoktur. Külliyen yalandır kısaca.

   İyi günler.

   1. Merhaba fakat her yahudi bunun gibi gözükmüyor veya şöyle diyeyim neden insan gibi gözüküyorlar madem reptilianlar ? Ve bu kitaplara yalnış diyorsunuz fakat ben neden o kitaplardaki gibi şeytana dua ettiğimde kabul oldu ve huzurla doldum bir anda ? Anlayamıyorum artık gerçekleri öğrenmek istiyorum.

    1. Esenlikler,

     Yahudiler Reptilian değildir, Reptilian geni taşırlar. Ama insan geni de taşıyorlar. Aramıza kolay sızabilmek için, insan formuna sokuldular, hepsi bu. Ama özlerinde insan değiller. Gerek biyolojik, gerek ruhani, gerek sosyolojik, gerek etik açıdan. Kendileri de insan olmadıklarını, aramıza sızıp bizi ele geçirmek üzere gönderilmiş dünyadışı bir tür olduklarını kasıla kasıla kabul ediyorlar zaten. Tarihleri boyunca ve günümüzdeki yaşayışlarına, yaptıklarına, meyvelerine bakacak olan herkes, zaten onların insanlıktan olabildiğince uzak yaratıklar olduğuna katılacaktır. Bunun biyolojik olarak da geçerli bir gerçek olduğunun farkında olmasalar da, Yahudilerin pisliğini bilen çoğu insan bizimle aynı telden boşuna konuşmuyor.

     Ve açıkçası, içinizin “huzurla dolması” hiçbir şey ifade etmiyor. Bir tarafta binlerce, hatta onbinlerce yıllık bir Pagan mirası, öbür tarafta bir-iki düzine yıllık Satanik yaldızlı İbrahimi çöplüğü… Açıkçası tartışmaya bile gerek yok. Bu kitaplara inanan, inandırılan insanlar da tıpkı Kur’an veya İncil’e inananların Yahweh’i beslediği gibi beslerler. Aynı zamanda, sayısı ne kadar az olsa da bu kenar mahalle tarikatı kitaplarına inananların toplu inancından ötürü ortaya çıkan sahte, gerçeğinden tamamen alakasız bir “””Efendi Şeytan””” düşünce formunun meydana gelmiş olması işten bile değildir. İşte kan kurbanlarına tamam diyen, ensesti onaylayan, çok eşliliği zorlarcasına empoze eden, en az all*h kadar dogmatik ve keyfi bir varlık olan bir düşünce formu. Bunun gerçek Tanrılarımızla, gerçeklerle hiçbir alakası yoktur, sadece enerji aktarılan bir fikir olarak astral düzlemde sınırlı bir varlığa kavuşmuştur, hepsi bu.

     Zaten İsataparlığa düşen insanlar, tıpkı İbrahimi inançlara/İbrahimi okültizme düşen insanlar gibi, ilk önce bildiğiniz ayakları alışsın diye ilk başta alttan alttan “pozitif enerji”yi, “huzur”u, bir-iki ufak “dileğin” “kabul”ünü basarlar ki kişiler hokkaya düşsün. Ortada yeterince güç olduğu sürece, bir yeni enayi- ay pardon, takipçi edinmek için ufak bir miktar enerji kullanarak yatırım yapmak çok da zor değil. İnek çiftliğiniz var, sattığınız sütlerden kazandığınız paraların bir kısmıyla yeni inekler alıp uzun vadede daha fazla para kazanıyorsunuz gibi düşünün. Ve evet, bu örnekteki inekler İsataparlar oluyor. Meşru olan her haliyle Gerçeği, özgür düşünceyi, bilimselliği, aklı, mantığı temsil etmek zorunda olan Satanizm’den bahsediyorken bu kadar dogmatik, safsata dolu, ahlaksız, tiksinç ve zavallı bir kitaba, bir de açıklama yapılmasına rağmen inananlar, açıkçası saygıyı hak etmeyen kimseler.

     Eğer Gerçekleri merak ediyorsanız, o zaman onbinlerce yıllık insanlığa tarihine kıyasla bir-iki içsel esintiyi temel almak, entelektüel intihar niteliğinde olacaktır. Boş verin böyle oyunları, yeterince gücü olan herkes size biraz huzur hissettirebilir. Bunu yapacak kadar güce sahip olan (ki öyle çok güç istemez) herkesin ayağına mı kapanacaksınız? Hayatta daha önemli, anlamlı ve baki şeyler vardır. Bizim dinimiz, bu şeylerin en yücesidir.

     İyi geceler.

     1. Fakat ben size şeytan duamı kabul etti demiştim buna eminim şizofren değilim peki o zaman neden kitapdaki gibi dua ettiğimde satan kabul etti ? Bunu merak ediyorum

     2. Esenlikler,

      Anlatamadım galiba. Birinin size “yardım etmesi”, bir sorununuzu çözmesi için Şeytan olması gerekmez. Yeterince güçlü olan her varlık, niyeti her ne olursa olsun bunu yapabilir. İster cidden yardım etmek niyetiyle olsun, isterse de kanca takmak. Eh, bu kitaplarda anlatılan şeyin de bir İbrahimi inanç ve tarikat olduğu düşünülürse, elbette ki cevap varsayılan ve değişmez olarak ikincisi oluyor. Dolayısıyla o olay öyle değil. O kitaplarda kan kurbanı da tasdikleniyor, “Tavuk kestim, Şeytan’a dua ettim, istediğim oldu, ne iş?” diye de sorabilirdiniz. İstediğiniz (rastlantı eseri veya negatif, insan düşmanı varlıkların “””yardımıyla”””) gerçekleşti diye, bu bunun arkasında Şeytan olduğunu göstermez. Orijinal Pagan toplumlarında, bu lanetli foseptik çukuru kitaplarında anlatılan eğitimsiz ve alçak zırvaların hepsi lanetlendiği için, bu kitaplardaki herhangi bir şey kullanılarak Şeytan’la iletişime de geçilemez. Düz mantık. İstediğinizi alsanız da ayağınız alışsın diye, önemli olan da bu zaten. Gerçek Tanrılar da insanlara yardım eder, ama böyle ucuz numaralara ihtiyaçları yoktur.

      İyi geceler.

     3. İyi akşamlar

      İstediğiniz dua ettiğiniz vb şeylerin gerçek olmasında bir varlık aranmasını mantıklı bulmuyorum birşeyi çok istediğimizde de oluyor müslümanların bazı dularıda gerçekleşiyor hristiyanların da bunun büyüyle pararel bir durum olduğunu düşünüyorum enerjiyi istediğimiz şeye yollayarak onun oluşmasını sağlıyoruz (allah’ta buna en güzel örnek aslında olmayan birşey çoğu kişinin enerjisinin üstüne yoğunlaşması ve bunun üzerine oluşan bir form) bir durumun meydana gelmesi arkasında illa bir varlık olduğu anlamına gelmemeli dileğinizin(duanızın) gerçekleşmesi enerjinizi bu konuya fazlaca yönlendirmenizle de alakalı olabilir

      Fikrimi belirtmek istedim umarım bunu size doğru bir şekilde aktarabilmişimdir

     4. Peki son bir sorum olacak yahudiler reptilian geni taşıyorsa neden al jilwah da yazılı değil ? Ve hitlerin tanrı olması yahudileri öldürmesi yakması?

     5. Esenlikler,

      Kitab-el Celve’de her şey yazılı değil, Yezidi’ler tarih boyunca İbrahimilerin baskısına, soykırımına uğramış bir millettir. Kitaptan da elimizde bu çağda b u kadar kaldı. Satanizm’i başından sonuna kadar açıklayacak bir kitap olduğunu, hatta böyle bir kitaba ihtiyacımız olduğunu düşünmenize gerek yok.

      Ve Hitler elbette Tanrıdır. 2. Dünya Savaşı zamanlarında Nazi Almanyası’nın, Hitler’in ve yakın çevresinin direktifi altında ruhani ilimleri dibine kadar araştırdığını ve yüksek başarımlar elde ettiğini zaten biliyoruz, bunlar yadsınabilir gerçekler değil ve hakkında inanılmaz derecede bilgi ve belge olan bir konu. Hitler’in şahsının da aşmış bir ruhani usta olması öyle tuhaf bir şey değil, sonuçta Satanizm’in nihai amacı fiziksel ölümsüzlük, mükemmelik ve Tanrılıktır. Hitler, buna ulaşmış şahıslardan biridir sadece. Bizi aşağılamaya çalışan şuursuzların Hitler örneği üzerinden ısrarla yürümeye çalışması sadece Nazilerden ve Nazizm’den korktuklarından ötürüdür, başka bir sbebi yoktur. Ama bize düşman olmaya çalışanlar halâ farkına varmadılar ki Türkiye’de ve Türk’ler arasında ne Nasyonal Sosyalizm’e, ne de Hitler’e, aşırı feminenleştirilmiş Avrupa’da olduğunun aksine ağır bir antipati veya nefret programlaması yoktur; birçok Türk Hitler’i doğru (örneğin “Hitler olağanüstü bir liderdi, çünkü gerek çağdaşı, gerekse de öncesinde olan herhangi bir liderin ulusu için yapmaya yaklaşamayacağı şeyleri sadece 10 yıl gibi kısa bir sürede yapıp, Almanya’yı yıkımın ve yıkıklığın dibinden dünyadaki en güçlü ülke konumuna getirmiştir) veya yanlış (örneğin “Hitler harikaydı çünkü Yahudileri cayır cayır yaktı olooom!”) sebeplerden sever. Dolayısıyla yanlış ağaca havlıyorlar. Hitler bir Tanrıdır, Nazi Almanyası da dünyaya Antik Paganizm’in şanını tekrar getirmek üzere kurulmuş, neredeyse başarılı olmuş ve durdurmak için dünyadaki diğer tüm büyük kuvvetlerin gücü kullanılmak zorunda bırakılmış, ama etkisi halâ baki olan bir Pagan İmparatorluğudur.

      “Eski inançlar tekrar onore edilmek üzere geri getirilecek. Doğanın, kutsal olanın, Şeytani olanın (evet, burada tam olarak kullanılan kelime Demonik) tüm gizli bilgileri. Hristiyanlığın yaldızlı maskesini yıkayıp kurtulacağız ve ırkımıza özgün bir din çıkartacağız.” – Adolf Hitler

      Holocaust’a gelince, koyu zırva. Bu yılda buna inananlar olması gerçekten hazin.

      İyi geceler.

  1. Esenlikler,

   Yorumları genel olarak silmeyiz. Sadece tüm yorumlar önce onayımızdan geçmek zorundadır, geçene kadar sitede yayınlanmaz. Ve bu biraz vakit alabilir, dolayısıyla böyle durumlarda sabırlı olun. Spam veya gerçekten tamamen boş yorumlar hariç hiçbir şeyi silmiyoruz.

   İyi günler.

 10. Merhabalar. Kendimi ruhların var olduğuna inandırmaya çalışan arsız bir materyalist olarak sizlere bazı sorular sormak istiyorum. Cevaplarsanız çok sevinirim. Ateistim. Satanizm’i merak ediyorum. Pek çok Satanist ekolünü araştırıyorum. Bazı sorularım var. Sorularım eleştirel bir yaklaşımda olacak. Amacım kesinlikle sizi ya da inancınızı aşağılamak değil sadece anlamadığım konuları açıklığa kavuşturmak.

  1-) Ters Tevrat Ayinini bu kadar önemli kılan şey nedir? Tevratı tersten okuyarak jehovah’a zarar verdiğinizi söylüyorsunuz. Ancak bunun her gün tekrarlanması gereken, Nihai RTR olarak adlandıran sebep ne? Satanizmin antik medeniyetlere kadar uzanan, kadim bir inanç olduğu gerçeği var. Şeytanın Sümerlerdeki ENKİ olduğuna inanıyorsunuz. Satanizm ile Paganizm bağlantısı zaten belli. Peki neden hiç Sümerce, Babilce, Asurca ayinler yok? Şeytan ve demonlar için yazılmış Sümerce şiirlerin, metinlerin ana ayin olması daha güzel gibi. Satanistlerin her gün yapması gereken bir ayinin Sümerce olması çok daha mantıklı olmaz mı?

  Bir Satanistin her gün yapması gereken, en temel ayin Yahudilerin boktan kitabının tersten okunması mı? Tevratın düzü ne ki tersi ne olsun? Mantralar, meditasyonlar hepsi mantıklı geliyor. Sonuçta Paganizm, Hinduizm ile Satanizm çok yakın. Ama ters tevrat ayinin mantığını çözemiyorum. Ana ayinin, her gün tekrarlanan ayinin Tevrata ve İbraniceye bağlı olması garip değil mi?

  2-) Pizzagate iddiaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Amerika’nın milyonerleri gerçekten bir pizzacıdan kod adları kullanarak çocuk mu sipariş ediyor? Çok zengin bir pedofili örgütü mü var yoksa bunların hepsi demokratların itibarını yok edip Trump’ı iktidara getirmek için mi yapıldı? Pizzagate teorisinde Marina Abramovic’in adı geçiyor. Ve bu kadının kan, sperm, anne sütü ile yaptığı çalışmalar var, ters pentagramlar çiziyor. Marina Abramovic Satanist midir? Bunu hem düşüncelerinizi hem de Marina Abramovic’in Satanist olup olmadığını merak ettiğim için soruyorum.

  3-) Satanistler için öldükten sonra gömülmek ya da yakılmak önemli midir?

  4-) Başka yorumlarınızda Yahudilerin virüsü çıkardığı ve İngiliz Kraliyet ailesinin ise düşmanın tarafında olduğu yazıyor. Bugün Corona virüsün prens Charles’a bulaştığı açıklandı. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Virüsü Yahudiler çıkarsa çoktan önlemi almazlar mı? Ya da aşısını, bulaşmasını engelleyen bağışıklığı güçlendiren ilaçlar kullanmazlar mı? Bu düşman elinden çıkan virüs nasıl düşmanın tarafında olan İngiliz Kraliyet ailesi üyesine bulaşabiliyor?

  5-) Evlilikte ırkların önemli olduğunu söylüyorsunuz. Peki melez insanların evliliklerinde nelere dikkat etmesi gerekir? Örneğin annesi Çerkez, babası Türk olan birinin eşi hangi ırka mensup olmalı?

  6-) Dokuz Açılar Tarikatıyla ilgili negatif yorumlarınızı okudum. Bunun sebebi nedir? Dokuz Açılar Tarikatı Hitleri destekleyen Satanist bir tarikat. Gördüğüm kadarıyla Türkiye’deki Satanistleri 2 ekol domine ediyor. Kitapçı ekol (ayetler kitabı v.s.) ve Joy of Satan ekolü. Kitapçı ekolün Hitlere sempatisi ya da Yahudi karşıtlığı yok. Onlara olan negatif yaklaşımınızı anlayabiliyorum. Zaten kitapçı ekolde JOS’a negatif yaklaşım içinde. (bu fikri gothildawn isimli youtube kanalının vlog videosunda JOS için ”bunlar kafayı yemiş, Hitlere tapıyorlar” sözlerinden çıkardım) Aynı şekilde sizin bazı yorumlarda ”isatapar köpekler” demenizden aranızdaki negatif yaklaşımı anlayabiliyorum.

  Fakat Dokuz Açılar Tarikatına olan negatif tutumunuzun sebebi nedir? Mass of Heresy’de açık açık ”Hitler Tanrılarımız tarafından gönderilmiştir. Biz ırkların eşitsizliğine inanıyoruz” gibi sözler yazıyor. Nasyonal Sosyalizmi savunuyorlar. Ortak noktalarınız var. O yüzden soruyorum.

  7-) joyofsatan.org’da neden Donate butonu var? Joy of Satan’ın kurucuları bağışa ihtiyaç mı duyuyor? Yüksek Rahip ve Rahibelerin demonlarla görüştüğü yazıyor. Hatta demonlarla ilgili bilgi veren yazılarda yüksek rahibe Maxine direkt demon şu şekilde göründü diyor. Jos kurucuları direkt demonlarla görüşüyorsa insanlardan para toplamalarına gerek var mı? Demonlar direkt JOS kurucularına para verebilir veya gizli hazinelerin yerini söyleyebilir. Demonlarla ilgili bilgi veren sayfanızda bazı demonların gizli hazineleri gösterdiği yazıyor. Ve demonlarla konuşan Maxine bunu direkt öğrenip zengin olabilir. Haliyle Donate butonuna hiç gerek kalmaz.

  8) Yahudiliğe, Tevrata, Talmuda karşı olmanızı anlıyorum. Zaten Satanistlerin tüm Semavi dinlere karşı olması gerekir. Fakat Yahudi ırkına karşı olmak neden? Tevrata inanan yahudiye Musevi denir. Musevilere karşı olmanız çok normal. Ama her yazıda Yahudi sözcüğü geçiyor. Direkt Yahudi ırkına karşısınız. Ama bütün Yahudiler Musevi değil ki? Bütün Yahudiler Tevrata, Talmuda inanmıyor.

  Yahudiler kendi dinlerini ne kadar ciddiye alıyor sizce? Mesela Tevratta Levililer 20:13’te 2 erkek seks yaparsa kesinlikle öldürülmeleri gerektiği yazıyor. İsrail’de eşcinseller öldürülmüyor. Babil Talmudu 54a’da erkekle eşcinsel ilişkiye giren kişi taşlanarak öldürülür yazıyor. Ama hiç Yahudilerin eşcinsel birini taşlayarak öldürdüğünü görmedim. Bunu Yahudileri güzellemek için yazmıyorum. Sorun Yahudi ırkında mı yoksa hastalıklı inançlarında mı? Sorun milletler değil, dinleri ve dinlerine bağlı olmaları. Yahudiler dinlerine daha uzak. Araplar dinlerine daha yakın. Sorun Araplar değil Arapların İslamı ciddiye almaları, dinlerine yakın olmaları mesela. İslam ülkelerinde zina yapanlarda, eşcinsellerde taşlanıyor. Dinini ciddiye almayan, Jehovah’dan nefret eden Yahudi Satanist olabilir mi?

  Sorularım Ergenekon Destanı gibi oldu 🙂 Kusura bakmayın. Size soru sorarken bir gazeteci gibi profesyonel ve tarafsız yaklaştığımı düşünüyorum. Ve elbette saygımı korudum. Zaman ayırıp cevaplarsanız eğer şimdiden teşekkür ederim. İyi akşamlar.

  1. Esenlikler,

   Cidden sorularınız ve cevapları oldukça uzun, dolayısıyla cevapları da uzun olacak. Genellikle bu tarz yorumları ve mailleri en sona bırakıyorum, çünkü kısa kısa cevap verip göndermek bazen geçiştirmek gibi oluyor.

   Şimdilik bu kısa cevabı yazacağım ki, mesajınızı yuttuğumuzu düşünmeyin. Bir-iki gün içinde bu yoruma dönüp cevaplarınızı vermeyi düşünüyorum; elbette o süre zarfında başkaları da fikir belirtmek isterse yapabilir. Bu olursa size yeni bir yorumla cevap veririm; olmazsa direkt bu yorumumu edit’lerim. Birkaç gün içinde kontrol edebilirsiniz.

   İyi geceler.

  2. Öncellikle görüşlerimin kişisel fikirler içerdiğini belirtmek isterim,şahsı fikirler tüm satanistleri bağlamaz.

   1)Hergün çevrenizde taşa ibadet eden,kuran okuyan insanları görebilirsiniz peki amaçları nedir?Cehennemm’e gitmemek,cennete gitmek size şu örnekleri verebilirim: 4 hak mezheb’e göre namaz kılmanın cezası hapis yada ölüm cezası,yine bu mezheplere göre dinden çıkmanın cezası ölüm.Bunlardan hiç bahsedilmez,bak haber kanallarına şöyle yazabilirler “Geçmişte İslamın allahlarına verdiği pis kurban ritüelleri” .Neden yılda bir kere belli maskenin altında saklandığını ,bilmedikleri bir şeye kurban veriyorlar,bunun nedenini sorduğumuzda verdikleri cevaplar,bahaneler fakirlere et dağıtmak, allahın rızasını almak;ateistlerin düşüncesi ise bölgenin hayvancılığını canlandırmak için düşünülen ticari düşünce denilir fakat çok basit düşüncedir şöyle de olabilirdi belli aylara yayma gibi, bir ritüel neden özellikle 4 güne denk getirilir ? Miraç kandil berât kandilleri gibi toplu ritüeller,cemaatle namaz kılmanın 100 kat sevap oluyor gibi aptal soysuz inanışları için yhwh/allah enerji formuna toplu enerji gönderiyorlarki ibrahimi program takır takır işlesin.Ve cümlemi bağlıyorum; İslam ve Hristiyanlık gibi inançlar hikayeleri tamamen yahudiliğe bağlı olan,varlığını kanıtlanamamış sahte yahudi soylu peygamberlerinin aracı olduğu bir inançtır ve çıkış noktası olan tevratdır.Bu yüzdendirki bu negatif enerjileri dejenere etmek için ters tevrat ayinlerine ihtiyaç duyarız,neden sümer ayinlerini yapalım o zamanın şartı ile bu zaman bir mi ?En basit 10 yıl önceki ayinlerle şimdiki ayinlerimiz bir değildir onun haricinde zaten bayramlarımız farkındaysanız eski pagan inançların devamıdır,tabiri uygunsa alıp 0’dan inanç kurmadık.Ters tevrat ayinleri işe yaradılar ve şu anda da işe yaramaktadırlar,yahudilerin finans sektöründe hakimiyetleri bütün dünyaca biliniyor,ibrahimi dinlerin foyası ortaya çıkıyor ve komplo teorilerinden(!) daha çok bahsedilmekte,yahudileri sevmeyen insan sayısı artmakta.Tanrılar dünyayı zulümden kurtarmak gibi şerefli bir görev varken neden kendilerine şiirler,methiyeler dizilmesini istesinler zaten bunlar birer sevgi göstergesidir şu anda en iyi sevgi göstergesi tanrılara onların ruhani savaşçıları olduğumuzu liyakatıyla göstermektir.

   2)Teoriden ziyade gerçektir ,bu kadar fazla kanıtı olan şeyden teori diye bahsetmek aptallık olacaktır.Seçim döneminde aynı şekilde trumpa böyle bir suçlama yapılmıştır.Sapık yahudi destekli,hükümetlerden ne beklersin,hangisi yahudi çıkarlarına yada karakterine uyarsa onu başkan yapıyorlar.Öyle bahsettinki kadını ilk doktor zannetim,şovmen bir insanın,belli insanların böyle şeylere kalkışması bence gayet normal ama soyadından ve tipinden anlayacığın üzere bir yahudi,pagan işaretlerini kendilerini simüle edip şeytanı kötü gibi göstermeleri bir ilk değil,böyle şeyler şeytanın yoluna zarar verir ve insanların çeşitli şarlatanlara daha bağlanmasına yol açar,ayrıca bir satanistin durduk yere pentagram çizip foto atabileceğini düşünebiliyor musunuz ? Ki gerçek satanistlerin tamamına yakını kendilerini gizlemiştir,böyle aptalca birşey yapmazlar.Vakti geldiğinde kendimizi gizlemiyeceğiz fakat o zaman şimdi değil.

   3)Toprağı tercih ederim bu da tercih meselesi.

   4)Coronanın bağışıklık sistemi zayıf olanlara etki ettiğini söylememe gerek yok-%1.38 gibi bir ölüm oranı var-,bir de kardeşim kraliyet ailesininin özel bakımlarını,doktarlarını söylememe gerek yok sanırsam.

   5)Aryan(beyaz) ırkı,Siyah ırk,Sarı ırk olmak üzere 3 temel ırk vardır.Yani melez olmazlar ikiside beyaz ırk olduğundan ötürü.Peki çinli ile fransız evlenirse ne olur dersen sanırım hangisi daha baskınsa o olması gerek ki ırklar çok karışmıştır ona rağmen ırkları ayırabiliyoruz bunu ayırt etmesi pek sorun olmaz 🙂

   6)Hakkında pek bilgim yok,yazmam pek doğru olmaz ama onlarında bizi pek sevmediklerinden eminim.

   7)Kilisiler,camiler parayla dolu neden hala bağış istiyorlar,En büyük devletlerin bile neden resmî bağış kuruluşları vardır? Gibi gibi sorularına cevap bulmaya çalışırak başla.Tanrılar maddi ve manevi konularda yardım ederler fakat yüksek rahip ve rahibelerin elinde kazma kürekle hazine bulduğunu yada bu hazineleri tanrılar çıkardıklarını düşün,eski hazineleri kime pazarlıyacaklar devlete mi ?Devlet demiyecekmi kardeşim sen bu hazinelerin hepsinin yerini nereden buldun,ilk fırsatta hapse atarlar sonrada vaazları da mahpuslardan alırız artık.Yada tanrıların para verdiğini düşünürsek, para basım merkezlerinin belirlediği her paranın takip numarasi yada seri nosu vardır bu yüzden kara borsadan yine aynı şekilde hapse atarlar.Yoksa tanrıların elinde olsa,her jos üyesine bir para basma makinesi verirler 😅

   8)Tevratta mesela faiz bir haram der birde haram değil der(bilerek yapılmış bir çelişki) ama bugünkü siyonistler faiz ve tefecilik ile dünyayı yönetiyorlar.

   Faiz alan kişi günahından dolayı af dilerse ve faizciliği bırakırsa affedilecektir. Eğer bu şeytan işine devam ederse afaroz edilecektir (Madde 20)

   Eşcinsellik haram denilir fakat kendi cinsinden olan çocuğa tecavüz eden yine yahudi hahamlardır.Sadece bu kitapta yazanlar insanları lanetlemek için yazılmıştır,kontrollü karşılık.Ayrıca Israil’e gelen,vatandaşlık almak için gelen yahudilerin bile ırk geçmişine bakarlar ne kadar melez olduğunu öğrenmek için,araştırabilirsiniz.

   Mesela kuranda elif lam mimin yahudi kabalasında ben buna inanmıyorum demek olduğunu biliyor muydun? Kontrollü karşıtlık kardeşim işte ve arada küçük istisnalar kaideyi bozmaz bu tarihtede böyledir.Ve hayır, yahudiler satanist olamaz zaten olmaya kalksa bile 2.gün geri çıkar çünkü insan değiller.

   Umarım sorularına cevap verebilmişimdir .Esenlikler

  3. Esenlikler,

   Sonunda “arsız materyalist” ziyaretçimize cevap verecek vakti buldum. Emrehan beyin cevapları da çok güzel, bir de bazı yerlere birkaç ekleme yaparak iyice çeşnilendireyim dedim.

   1) Emrehan beyin bu konuda dedikleri çok mantıklı. Cidden olay şartlara dayanıyor. Sümerlerin zamanında Ters Tevrat Ayini yapmalık bir durum yoktu, o zamanlar zaten insanlık hala nispeten yüksekteydi ve Yahudileri dışlıyorlardı, gerekirse spesifik durumlarda majikal muharebe yaptıklarına da eminim.

   Ama artık durum böyle değil. Yahudiler dünyanın tümünde çok yoğun bir nüfuza sahip, ve artık bu etkiyi kırmak için küresel çapta ritüeller gerekiyor. Onun dışında; neden mi Ters İbranice? Neden Sümerce, neden Akad dili değil de pislik Yahudilerin dilinin tersine çevrilmişi, değil mi? Aslında cevap çok basit. Okültizmde genel olarak bilinen bir prensip, bir şeyi yok etmek için onu (hele de ismi varsa ismini) ters çevirmenin en etkili yöntem olduğudur. YHWH de, İbranice alfabesinin harfleriyle yaratılmış, bu harflerin bir “””tezahürü””” olan bir düşünce formu.

   Onun dışında, “Tevratın düzü ne” demişsiniz, düzünün ne olduğu çok basit. Centilleri köleleştirmek, katletmek, sömürmek (hem fiziksel, hem ruhani anlamda) için bir rehber, bizim ırklarımız ve uluslarımız üzerine sayısız ve envai çeşit lanet ve Yahudilerin gücünü tasdikleyen lanetli ayetler. Yahudilerin bize yaptığı her şey lanetli kitaplarına ve alfabelerine dayanır. İncil’in bile orijinali İbranice, ve Kur’an da Tevrat’ın ucuz bir çakması zaten. Dolayısıyla “ruhani” sistemlerinin tamamı İbranice diline dayanıyor. Bu dilin harflerini bir bir tersine çevirmek, düşmanın tüm sistemini ilelebet yok etmeye yarayacaktır. İş Tanrılara methiyeler dizmek kadar basit olsaydı ne alâ, ama balçık dolu bir kaba temiz suyu öylece mi koyarsınız, yoksa önce kabı boşaltıp sonra güzelce yıkar mısınız?

   2) Neden buna bu kadar şaşırdınız ki? Epstein’ın “Loli Express” diye uçağı vardı; zengin iş adamlarını, nüfuzlu politikacıları ve başka üst profil insanları uçağına doldurup kişisel adasında çocuk tecavüzü “partileri” düzenliyordu. Yani bu bilinen bir şeyken pizzagate olayları neden şaşırtıcı olsun ki? Onun dışında; Amerika’da sağ da çöp, sol da çöp. Ama sol (buna sözde “demokrat”lar da dahil) tamamen kafayı yemiş durumda; ellerinden gelse Komünizmi getirecekler. Tabii Trump harika, kahraman falan filan demiyorum da, kötünün iyisi işte.

   Marina Abramovic ise bir Yahudidir, bu onun Satanist olup olmadığına dair sorunuzu yeterince cevaplıyor olmalı. Zaten isminden belli. Ama üstüne üstlük, yaptığı ve “Satanik” denen, dedikleri, dedirttikleri “ayin”ler hep iğrenç, tiksinç ve dejenere şeyler. Sizce bir Satanist bunları yapar mı? İşte her zamanki gibi öcü Satanizmi, soytarı Satanizmi, Koşer Satanizm. Bizim düşmanlarımızın yaymaya çalıştığı Satanizm imajı. Tıpkı yukarıdaki okuyucumuzun da kolaylıkla anladığı gibi; gerçek Satanist’ler böyle zırva şeylere girmezler, kendilerini ifşa etmezler. Kamuya açılmak bugünün muhabbeti değildir.

   3) Tercih meselesi. Ama bir Satanist “öldükten sonra” değil, “lehimize tüm fırsatlara ve olasılıklara karşın ölüm halinde” diye düşünmelidir.

   4) İngiliz (ve Suudi) Kraliyet Ailesi Yahudidir, bu bilinen bir gerçek. Ve evet, elbette Yahudiler önlem alır da, yani bu Yahudilere asla virüs bulaşmaz demek değil. Ama zaten paralarını ve nüfuzlarını düşününce, bulaşsa bile kendilerine iyi bakılacağı kesin.

   5) Emrehan beyin dediğine biraz ekleme, ufak da bir düzeltme yapayım. İkisi de beyaz (veya siyah, veya asyalı) olan bireylerin birleşmesinde ciddi bir sorun yoktur; ama tabii ideal olan Ulus kolektifinin de bozulmaması. Ama tabii bir Fransız beyazdır, Çinli ise Asyalı. Bunların birleşmesi direkt ırk karıştırma olacaktır. Bu elbette çok yanlış, zararlı ve hatta suçlu bir davranış. Ama böyle beyaz-asyalı melezi birisinin suçu yok elbette, ebeveynlerine ırk karıştırın diyen o değil. Bu tarz melez bireyler (ve daha az da olsa karışmış olan nüfusun çoğunluğu) zaten ruhani pratiklerle genlerini saflaştırabilir, ruhlarının asıl ait oldukları ırka tamamen dönebilirler. Onun dışında, kendileri gibi karışmış bireylerle birleşmeleri öjenik açıdan en iyisi olacaktır. Yani beyaz-asyalı karması olan biri, kendi gibi birisini bulabilir demek istiyorum.

   6) Sanırım bunun üstüne pek fazla bir şey dememe gerek yok. O9A’nın üst düzey üyelerinden birisi, sonra radikal İslam’a falan geçti şuursuz it.

   Onun dışında, daha fazla şey söylememe gerek olabilir aslında. O9A ne gerçek Nazidir, ne de Satanist. Tersten Yahudi, bir avuç şaklabandan başka bir şey değiller. O9A tamamen kontrollü karşıtlıktır. “Rütbe atlamak” için, insan kurbanı vermek gerekiyor mesela. Evet, yanlış duymadınız. Bunun üstünü kapatmaya çalışabilirler ama durum bu. Daha sonra “Ama o sembolik yuaaa” diyebilirler, ama bundan bahseden metinlerde alenen “organizasyona düşman bir kişiden kurtulmak”tan bahsediliyor. Onun dışında, kendileri hariç herkesi değersiz ve ikinci sınıf “alt insanlar” olarak görürler… Kısaca yine söyleyeyim, tersten yahudilik. Bizimle ve Satanizm’le hiçbir alakaları yok, olmadı ve olamaz.

   7) Emrehan beyin dediklerine ek olarak, Yüksek Rahip/Rahibelerin yoksulluktan ölmekte olan kişiler olduğunu sanmayın. Durumları hakkında kişisel bilgim tamamen konjektürlere dayansa da şöyle ufak bir bilgi vereyim; sadece Yüksek Rahip Hooded Cobra’nın sunduğu astroloji hizmetlerine (ki uzmanlığını düşünürsek cidden fiyatları 1-2 sıfır düşük tutuyor) öyle hınca hınç talep oldu (ve oluyor) ki adam sipariş almaya başladığı gün hemen tüm kota doldu, yeni siparişlere kapanması gerekti. Şahsen ben araya zar zor girdim, girdiğimin ertesi günü de baktım ki sipariş almayı kesmiş. Sanırım bu yeterli.

   Yine de, para sınırı olan bir şey değil ki. Daha fazlası her zaman için daha iyidir, ve her zaman için Satanizm adına daha fazla para kazanılabilir, toplanılabilir ve doğru şekilde kullanılabilir. Bunun gerçekten bir sınırı yok. Bir milyonla da başka şeyler yapılır, on milyonla da, bir milyarla da, yüz milyarla da. Dolayısıyla neden bağış butonu olmasın? Ki dediğiniz şey, sitenin bir-iki yerinde var. Öyle göze sokulan yerlerde de değil. Ki Emrehan beyin dediği gibi, Hadi hazine buldunuz diyelim, paraya çevirmek o kadar kolay mı sanıyorsunuz? Hele de bu kadar üst profil, sürekli mercek ve hatta dürbün altında biriyseniz. Böyle bir durumda öyle bariz, alenen bir harekette bulunmak çok büyük ihtimalle intihara eşdeğer olacaktır.

   Son olarak eklemem lazım ki, gerçek ve tek “semavi din” biziz, hatta yeryüzündeki tek din de öyle. İbrahimi inançlar din değil, ölüm tarikatıdır. Bu inançlara din, hatta üstüne üstlük “göksel” din demek asla kabul etmeyeceğim bir şey. Bu tarikatların yeri gökler değil, yerin dibi.

   Dediğiniz şeylereyse gerek istisna deyin, gerekse de Türklerin “ılık su Müslümanlığı”nın benzeri deyin. Ama bu ılık su Müslümanları veya bu durumda Yahudileri bile, ne olursa olsun “gereği olduğunda” (ve onların ırkını düşünürsek hep gereği var) Eloshit’lerini savunur, ve her zaman için Centil ırkları kendilerinden düşük varlıklar, sığırlar olarak görürler. Bu düşünce tarzıyla yetiştirilirler ve zaten doğal içgüdüleri de bu. Araplar öyle değil. Arapların orijinal dini Pagan’lıktır, tıpkı bizim gibi. Arap’lar insandır, Yahudilerse başlı başına apayrı bir tür. Olay günün sonunda bundan ibaret ne yazık ki. Arap’ların üzerine giydirilen İslam pisliği, dediğim gibi giydirilmiş, sahte bir pelerin. Gözlerinin üzerine bağlanan bağ, sonradan gelmiş bir kumaş. Ama Yahudilerin mayası kötü, doğrudan özlerinde olan bir kötülükten bahsediyoruz. Lord of the Rings evreninde iyi Ork olmaması gibi düşünün.

   Üzgünüm ama durum asla ama asla “diller” veya “dinler” ile ilgili olmadı, sorun en başından beri ırkların, daha doğrusu türlerin mücadelesi. Dünyada binlerce yıldır süren savaş ezelden beridir Öz Tamga’ya karşı “Davut’un Yıldızı”nın (ha hoş, o bile Vişnu’nun Yıldızından direkt çalıntıdır, o ayrı) mücadelesidir. Bütün antik medeniyetler bunun farkındaydılar, ve modern dünyada da insanlar buna inanıyor. Cidden olay “inançlar” veya “fikirler”den ibaret bir sorun olsaydı, tarihte sayısız “iyi” Yahudi görürdük. Sonuçta %1, hatta %0,1, hatta ve hatta %0,01 kadar Yahudi bile “iyi” olacak olsaydı, tarihte yaşamış milyonlarca Yahudiden ötürü onbinlerce, hiç olmadı binlerce, hiç hiç olmadı yüzlerce, hadi o da olmadı onlarca cidden iyi, onurlu, şerefli, kendi ırkının pisliklerine karşı Centil medeniyetini savunan, kendi ırkının pisliklerine karşı savaşan “kahraman yürekli Yahudiler” çıkardı, olurdu, dökümante edilirdi, bilirdik. Ama çıkmadı, olmadı, bilinmiyor. Bana bir tane bile “iyi Yahudi” ismini veremeyeceğinize garanti veririm. En klasik örnek olan “Einstein” veya benzeri sığırlar hakkındaki gerçeği bilmiyorsanız saymaktan çekinmeyin, şu an konuyu dağıtmamak adına girmiyorum ama arzu ederseniz girerim.

   Sorularınız cidden uzun oldu, o yüzden cevap vermem bu kadar uzadı. Yine de umarım eksik bir nokta bırakmamam sizi tatmin etmiştir.

   İyi günler.

  4. Merhabalar. Cevaplarınız için teşekkür ederim. Cevaplarınız gayet açıklayıcı ve tatmin edici. ”arsız materyalist” ziyaretçiniz olarak birkaç soru daha sormak istiyorum. elbette bu sorularım önceki gibi çok uzun olmayacak. kısa ve net her şeyi anlamak istiyorum. açıkçası satanistlerle iletişim kurmak benim için büyük bir şey. ibrahimi dinlere inananlara iletişim bile kuramıyorsunuz. hemen ”cehennemde yanacaksın” triplerine giriyorlar. satanizmin en cezbedici tarafı cehennem kavramının olmaması. agresif olmayan, saygılı üslubunuz için ikinize de ayrıca teşekkür ederim.

   1-) eyes wide shut hakkında ne düşünüyorsunuz? kubrick yahudi biliyorum ama bu adam bu filmi çektikten sonra öldü. esrarengiz bir şekilde. ve filmde satanizme çok gönderme var. kubrick yahudi bir tarikatı mı ifşa etti yoksa daha farklı satanist bir ekolü mü? öldürülen şahıs yahudi olunca insan şaşırıyor. bu yönetmeni yahudiler mi öldürdü yoksa başka satanist gruplar mı?

   2-) kitabı celve de neden pek çok şey eksik? Şeytanın sözlerinin olduğu, şeytandan geldiğine inanılan bir kitapta yahudilere karşı hiçbir uyarıda bulunulmaması, demonlar hakkında bilgi olmaması, satanistlere ne yapmaları gerektiğinin söylenmemesi garip değil mi?

   3-) kitabı celvenin başka bir yorumda tahrif edildiğini ve günümüze bu kısa metnin kaldığını yazmışssınız. Şeytan nasıl kendi kitabının tahrif edilmesine izin verir?

   4-) tanrıları ya da şeytanı direkt görmemi, duymamı sağlayacak herhangi bir ayin var mı? böyle bir tecrübe yaşarsam zaten şeytanın varlığına inanırım. ve bu ona tapmam için yeterli bir sebep. çünkü Şeytan bende hayranlık uyandıran biri.

   5-) abd’deki rehber taşları hakkında ne düşünüyorsunuz? insan nüfusunu 500 milyonun altında tut yazıyor. bu yahudilerin bir planı mı? insan nüfusunu 500 milyonun altına mı indirmek istiyorlar?

   6-) demonlarla cinsel ilişkiye girilebileceğini yazmışssınız. peki demonların bir insanı hamile bırakması mümkün mü? ya da bir insandan hamile kalması? mitolojilerdeki yarı tanrılar demon ve insanların çiftleşmesi sonucu oluşan çocuklar mı?

   7-) Şeytanın ve tanrıların insanlardan herhangi bir çıkarı var mı? doğada koşulsuz sevgi yoktur yazmışsınız. ki bu yazdığınıza sonuna kadar katılıyorum. doğada gerçekten koşulsuz sevgi yoktur. peki Şeytanın bize yardım etmesindeki asıl amaç ne? insanı çok mu sevmesi? Kaldı ki Şeytanın bizden çıkarı olmasını asla yargılamam bu çok normal bir durum. sadece sebebi merak ediyorum. ibrahimi pisliklerdeki gibi (semavi din demiyorum bundan sonra onlara) ”tanrı sizi karşılıksız seviyor” masallarına inanmak istemiyorum.

   1. Esenlikler,

    1) İzlemedim desem inanır mısınız? “Öhö öhö Yahudi filmlerini izlememe prensibim var” demeyeceğim. Evet, tabii, elimden geldiğince izlemiyorum ve zaten filmler hayatımda çok da önemli bir yer tutmuyor, o yüzden izlemiyorum, ama filmin çıktığı 1999 yılında da Satanist değildim tabii. Sadece izlemedim.

    Yahudilerin “konuşan” veya “risk unsuru olan” Yahudileri öldürmesi ne çok eski bir şey, ne de çok yeni. Yakın zamanlarda da Epstein sübyancısı öldürüldü, bilirsiniz. Neyse. Belirteyim ki biz öyle o ya da bu şahsı hedeflemiyoruz. Belirli, “anahtar şahıs” gibi görünen kişiler, bundan daha uzak olamazdı. Bir Kubrick ölür, yerine on Spielberg gelir. Teker teker ağacın dallarının ucundaki yaprakları koparmak için harcadığımız (ve dolayısıyla ağacı tümden kesmek için harcamadığımız) enerji israftır, o arada Yahudiler on ayrı yerden bizi bıçaklarlar. Dolayısıyla böyle bir şahsı, eğer öldürüldüğünü varsayarsak, bir Satanist’in öldürmüş olması mümkün değildir. Tam da o zamanlar Yahudilerin kanlı ritüeller yaptığı gerçeği ifşa olmaya başlandı, hatta Michael Sikkofield sığırı bile bu konularda yazıyordu. Ha ama kontrollü ifşa mı? Sonuna kadar. “Yahudiler bu işleri yapıyor, çünkü Satanist’ler” gibi bir algı oluştu. Bu bize hizmet eden, işimize yarayan bir şey değil. Elbette çürütmesi çok zor olmayan bir yalan, ama yine de Yahudiler için az veya çok ifşa olmak çok da işe yaramaz, ifşa olacaklarsa da bunu tamamen kontrollü bir şekilde yapmayı tercih ederler. Dolayısıyla herif öldürüldüyse ondan öldürülmüştür. Ama kanlı ritüellerden bahseden ne tek, ne de ilk kişi o. Dolayısıyla bana sorarsanız bir filmde anlatılması öyle çok sıradışı olmayan temalar, anlatan kişiyi de “bizim tarafımızda” veya “bizim tarafımızdan öldürüldü” kılmayacak bir film.

    2) Yezidi halkı hakkında bilginiz ne kadar? Tarih boyunca İbrahimi köpekler tarafından baskıya ve katliama uğratıldıklarını, kendi inançlarının da dejenere edildiğini ve günümüzde gerçekten sıkıntı bir halde bulunduklarını biliyor muydunuz? Elbette bu insanların elindeki kutsal yazıtlar eskir, eksilir, üstü kapatılır ve daha çok şey olur. Bunlar beklenecek şeyler. Ama zaten Tanrılarla bizzat görüşülebilen bir dinde, “kutsal kitap” algısı çok da merkezi bir öneme sahip olmuyor. Ha ama kitabın elimizde kalan halinde bile “başka Tanrılardan” bahsediliyor, Şeytan’ın “üç şeyden nefret ettiği” söyleniyor, kendimizi saklamamız gerektiğinden bahsediliyor… Dolayısıyla yine elimizde kalan kısım da akılcı. Meditasyonlar ve yogaya gelince, zaten binlerce yıllık bir gelenek ve asla tamamen silinemez. Zaten silinemediği için düşman yozlaştırıp içini boşalttı ya.

    3) Yukarıya bakın. Öyle kafayı kitaplarla bozmuş bir oluşum değiliz ve asla olmadık. Ki ekleyeyim, Şeytan asla sonsuz güce sahip olduğunu iddia etmiyor, kitabının birçok sayfası keçi tarafından yenilen all*hın aksine. Ve Tanrıların dünya üzerindeki gücü ve nüfuzu, “Göklerdeki Savaş”tan sonra çok zayıfladı. Kitab-el Celve’ye gelene kadar tahrif edilen sayısız Hindu yazıtı, tahrip edilen tonlarca tarihi eser, erişemediğimiz, (((belli kişiler))) tarafından soyulan ve deyimi yerindeyse dımdızlak bırakılan tarihi kalıntılarımız, eski tapınaklar, piramitler, içinde bir milyondan fazla döküman olduğu tahmin edilen, yakılmış İskenderiye Kütüphanesi… Yani bir kitaba gelene kadar milyon tane başka kitap, megatonlarca tarihi eser var. Sizi bilmem ama ben daha çok ikincisine ağlarım. Ve bunların hepsinin sebebi, suçlusu aynı. Tanrıların kasıtlı olarak eserlerinin ve yapıtlarının yok olmasına izin vermeyeceklerine göre, bu konuda kimin sorumlu olduğu bariz.

    4) Şeytan tapınmanızı istemez, sizde kalsın. Ve hayır. Modern dünyada her şeye “hızlı”, “hemen” erişmeye programlandık, bunu anlıyorum, ama ruhaniyette ve Doğada işler böyle çalışmıyor. Kıymetli olan neredeyse her şey zamanla inşa edilir. Sağlıklı, güçlü bir vücut, kültürlü, tıkır tıkır çalışan delici bir zihin, açık, kuvvetli, yükselmiş bir ruh. Hepsi. Dolayısıyla tek bir şey yapıp tamamen açılmayı bekleyemezsiniz. Ruhunuzu, astral duyularınızı yavaş yavaş, zamanla ve kademeli olarak açıyorsunuz, bunu da zaten sitemizde ve belge olarak paylaşılan güç meditasyonlarıyla yapıyorsunuz. Her meditasyon buna dolaylı olarak etki eder, bir de doğrudan bu işe yarayan çeşitli meditasyonlar da var. Dolayısıyla yapabileceğiniz şey çok bol, ama bugün veya yarın hemen hedefinize ulaşırsınız dersem yalan söylemiş olurum. Yine de bu, istikrarla ve sebatla çalışan herkesin ulaşabileceği bir nokta.

    Ki, empirik kanıta önem veren biri olarak sizin için kişisel tecrübenin, küresel ve istikrarlı kanıtlara kıyasla ikinci planda kalacağını düşünüyorum. Tabii bazı insanlar için “görmek inanmaktır”, bunu anlıyorum ve elbette görmek için çalışın, ama görene ve dolayısıyla “inanana” kadar, kesin bir şekilde bilebileceğiniz çok şey var.

    5) Oldukça yeni bir şey gibi görünüyor. Ama evet, nüfusu Yahudilerin kontrol edebileceği bir miktarda tutmak zaten Yahudilerin isteğidir. Şu an güvenle kontrol edebileceklerinden çok daha fazla Centil var. Sayımız 16’da birine düşerse çok daha kolay yönetilebilir bir hale geliriz.

    6) Hayır, hayır ve evet. Nasıl derseniz, o zamanlar Tanrılar fiziksel olarak aramızdaydı, şimdi değiller. Elbette hamilelik için fiziksel birliktelik gerekiyor.

    7) Çocuk yapan birinin “çıkarı” ne? Işığı, medeniyeti, güzelliği evrene yaymak Tanrıların “çıkarı” denebilir. Geliştiğimizi, yükseldiğimizi, Onların seviyesine çıktığımızı görmekten tatmin oluyorlar, ve düşünürsek Gerçeğin ışığını daha fazla yere yayabilmek için fazladan elleri olacağı da doğru. Bana sorarsanız bu hem son derece makul (ben şu an ölümlü ve “mükemmel olmayan” bir insan olarak bile bunun mantığını, güzelliğini ve çekiciliğini görebiliyorum), hem de en sürdürülebilir “çıkar” olarak görüyorum. Zaten “koşulsuz” olarak sevilmediğimizden ötürü, Şeytan Satanizm’i sadece insanın kendisi için bir din olarak görüp Kendisini umursamayanlar için “Onlar benim için hiçbir değere sahip değil” demiştir. Değer görmek istiyorsak değer vermeliyiz. Kendimize, halkımıza, ırkımıza, ulusumuza, türümüze, Tanrılara.

    İyi günler.

   2. Verdiğiniz cevaplar için teşekkür ederim. Birinci, altıncı ve 7.soruya verdiğiniz cevaplar kafamı karıştırdı. İzninizle anlamadığım noktaları sormak istiyorum.

    1-) 1.soruya verdiğiniz yanıtta Yahudilerin konuşan ve risk unsuru Yahudileri öldürdüğünü ve bunun ne eski ne de yeni bir şey olmadığını yazmışsınız. O halde bir Yahudi diğer Yahudiler için tehdit oluşturabiliyor hatta zarar verebiliyor. Ve bunu algılayan Yahudiler kendilerine tehdit olarak gördükleri Yahudiyi yok ediyorlar. Bu çok mantıklı. Bana verdiğiniz ilk yanıtta ”bana iyi bir Yahudi ismi veremezsiniz” demiştiniz. Hatta ”Einstein gibi sığırların ismini saymaktan çekinmeyin” dediniz. Einstein iyi bir Yahudi değildir. Atom bombasını bulan birinin iyilik kavramıyla zaten yakından uzaktan alakası olamaz.

    Fakat size iyi Yahudi olarak Kubrick ismini verebilirim. Hatta diğer Yahudilerin onu öldürmesi bile onun iyi bir Yahudi olduğunun kanıttır. En azından Yahudilerin onu tehdit olarak gördüğünü biliyoruz. Aslında bu tüm Yahudilerin aynı olmadığına da kanıttır. O halde bütün Yahudiler aynı olmadığı halde, içlerinden iyi insanlar çıktığı halde bütün bir ırka karşı olmak mantıklı mıdır? Kubrick, Yahudiler arasında iyi bir isme örnek değil midir?

    2-) 7.soruda verdiğiniz yanıtta çocuk yapan birinin çıkarı ne? demişsiniz. Yani bu soruyu sorarak çocuk yapan birinin çıkarı olmadığını mı kabul ediyorsunuz? Çünkü başka yorumda ”doğada koşulsuz sevgi yoktur” derken bana verdiğiniz yanıtta ”çocuk yapan birinin çıkarı ne demek?” çelişkili değil mi? Yani doğada koşulsuz sevgi var mı yok mu size göre?

    Sorunuza cevap vereyim. Çocuk yapan biri ilerde yalnız kalmayayım, yaşlanınca bana bakan bir evlat olsun amacıyla çocuk yapar. Ya da soyum yürüsün, Dünya’da izim kalsın amacıyla. Her türlü insan kendi çıkarı için çoğalır. Tabi ırmak kendi için akmaz, güneş kendi için ısıtmaz masallarına zaten inanmam çünkü burada tamamen canlılar arasındaki çıkar ilişkisinden bahsediyorum.

    3-) Demonların fiziksel olarak insanların arasında olmasından kastınız ”insan bedeniyle” aramızda yaşaması mı? Hamilelik için fiziksel birliktelik gerekir demişsiniz. Ama bir insan nasıl bir demonu hamile bırakabilir ya da demondan hamile kalabilir? Bunun biyolojik olarak herhangi bir açıklaması var mı?

    İnsan ile hayvan birbirini hamile bırakamıyor, çoğalamıyor. Üstelik Dünya’da yaşayan canlı türleri oldukları halde. Demon gibi uzaydan gelen farklı türden bir varlık nasıl insanla cinsel ilişkiye girebilir? Hadi cinsel ilişkiyi geçtim nasıl insan ve demon arasında döllenme gerçekleşebilir? İnsan ve demon arasındaki kromozomlar nasıl uyuşur? Demonların yumurtaları ve spermleri mi var? Bu arada ısrarla şunu belirtmek istiyorum olayın biyolojik boyutunu merak ediyorum yoksa asla Tanrılarınıza saygısızlık yapmak için sormuyorum. Bilirsiniz tıpta ayıp yoktur. Söz konusu insan ve demon döllenmesi. Bunu anlamak için soruyorum. Ki bir ateist olarak inanmakta en çok zorlandığım konu da bu sanırım.

    3.soruya verdiğiniz cevap zaten direkt İslamı çürütüyor. Doğru Şeytanın mutlak güç iddiası yok. O zaman Müslümanların dediği İncil, Tevrat tahrif oldu Kuran geldi masalı çöpe gider. ”Sonsuz güçte olduğunu iddia ettikleri allahları kendi kitaplarını bile koruyamıyor mu?” derler adama. Ki bu soruyu Müslümanlara sorduğumda çok agresif tepkiler alırım. Objektif ve profesyonel cevaplarınız için teşekkürler.

    Son olarak Michael Sikkofield benim ciddiye alabileceğim türden biri değil. Ki ciddiye alsam onunla iletişim kurardım. Onun o dandik kitabını okuduysanız ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Kendisi benim için islamcı, ucuz, primci, yıkık bir çocuk. Ben daha bilgili, yetişkin insanlarla iletişim kurmayı tercih ederim. İyi geceler.

    1. Esenlikler,

     Tekrar geçen yaptığım gibi yapıp, sorularınıza yakında cevap vermek için rezerve ediyorum. O sürede başka yorum yapmak isteyen varsa buyursun.

     İyi günler.

     1. Peacock yanıt vermeyi unuttuğu için ben yanıt vermek durumunda bulunacağım:
      1)Çıkar çatışmaları olduğunda bir insanın birini öldürdüğünü görebilirsiniz,bir mafya bir mafyayı çıkar çatışması için öldürürse öldürülen taraf iyi mi oluyor?Biz istemezmiyiz barış içinde yaşayalım hiç savaş olmasın,onlar insan gibi yaşasınlar ama kardeşim öyle olmuyor,huzurun olduğu yerde rahat duramıyorlar ,tek işleri insanları sömürmek ,fakirleştirmek,köle yapmak neden bol bol kitaplarında insanlara hakaret ediyorlar,köle yapıyorlar?Senin atan kendinden olmayanları hayvan yerine koydu mu,yada diğer aryan ırkları?Nasıl bu kadar küçük toplumken insanlığı köle edinmek gibi amaç belirliyorlar,kendi tarihlerini öve öve anlatırlar bizim atalarımız tanrıya kafa tutmuş,en büyük yaratıcıyla pazarlık masasına oturmuşlar belli fiyat karşılığı insanlığı satın almış,onurun böyle bir saçmalığı kaldırabilir mi?Ya hadi istisna yapalım 100 kişi iyi olsun bunların çocukları rahat durabilecek mi?Bilimsel düşünelim onun çocuğuna geçecek hiç mi çekinik gen olmuyacak Evet,insanlar atalarından kalan genleri taşırlar bu bilim tarafından kabul edilen bir gerçek zaten yanlış anlamayın bizim yahudi öldürme gibi derdimiz yok bizim amacımız kalıcı zafer kazanmak zaten öldürerek bir amaca ulaşamazsınız.Şerefli Aryan ırkı eline asla bir yahudi kanı bulaştırmamalı,bulaştırsa bile halkının kurtuluşu buna bağlı olursa son çare olan bir eylemde bulunur zaten buda zarurî anlarsınız ya.

      “Askeri zaferler ne kadar büyük olursa olsun iktisadi zaferlerle taçlandırılmadıkça sonuçsuz kalır.”Mustafa Kemal Atatürk

      2_Doğa tabiki koşullara bağlı olarak sevgiden ibarettir.Bir tanrı kendisinden aciz insanı ne kadar sevebilir.Bir baba kendisine yaşlıyken bakmasını için çocuk yapar tabiki de bir takım nedenler atlamayın bir baba kendisini sürekli oğulunun yerine koyar,onun başarısı kendi başarısıdır,çocuğunun gelişimi bir insanı mutlu etmez mi yada en basit oğlunun kendisine baba dediğindeki duygu tarif edilemez,bir baba normal duygulara sahipse yetiştirse bile onu belli yaşa kadar krallar gibi yetiştirir,tek ricasını kıramaz yapamadığı zaman yüreğinde derin çukur oluşur.Birisi için ağlamanın,üzülmenin,gurur duymanın çıkarı olabilir mi? Zaten babalar ve anneleri ortak yapan çocuklardır,ev şen bulur bir can daha eklenir.Çocuk sahibi olamayan insanların tek derdi inanın çıkar değil yoksa her çocuk sahibi olamayan insan evlatlık alırdı haksız mıyım?Kendi canından can vermekte böyle birşey.Tanrılar zaten müthiş iradeye sahip oldukları için yaparlar böyle birşeyi kendilerini bilsinler diye değil,çıkarları varsa o da evreni daha iyi yaşanabilir yapmak, yeni şeyler keşfetmektir.Şöyle bir soruda sorulabilir neden direk tanrı olarak doğurmadılar?Peki sen oğlun olduğu için diğer çocukları sevmez misin,çiçeğe su vermez misiniz,sokakta aç kalan köpeğe yiyecek vermez misiniz?Dolayısıyla tanrılar biz doğanın hayvanıyken,evrimleştirmiş ama tapınma istekleri gibide olmamış biz bile doğaya karşı cömert olabiliyorken,cömertliğini aldığımız tanrıların bu kadar cömert olması mümkün olamaz mı?

      3.sorunuda yanıtlamak istiyorum eski çağlarda insanlar zaten ölümsüzdü,bir takım tanrısallar güçlere sahiptiler öyleki elementleri bile rahatça kontrol edebiliyordular(ateş,hava,su,toprak),yoksa bi anda gezegenimiz istilaya uğradı hop 46 kromozoma düşmedik,işin kromozomdan çok dna kısmı önemli 20 iq adamda 200 iq kızdada 46 kromozom var.Tanrılarında fizikleri olduğunu söylemiştik,bize benziyorlar elbette insanlarla tanrılar çiftleşebilirler,zamanımızda mümkün değil ancak ruhani bedenlerimiz çiftleşebilirler fiziksel bedenlerimizde ruhumuz hissettiği için tepki verirler size şöyle anlatabilirim öyle rüyalar vardırki insan kalktığı zaman yorgun hisseder değil mi sanki gerçekten yorulmuşuz gibidir,yada meditasyonlarda çok iyi hayal edenler bilir sanki gerçekten güneşin altındaymış gibi terleme olur,hatta sizi şöyle bir habere yönlendiriyim https://www.google.com/amp/s/kisiselbasari.com/beyin-gucu-yuzunden-donarak-oldu.html%3famp.
      Yani aslında biz beynimizi meditasyonlarla güçlendirir ve ruhumuzu açarız bunla beraber hissederiz.Çok da Fiziksele fazla takılmayın tanrılar milyar yıldır vardılar 200 sene mi bekleyemicekler bir çocuk için ?

      İyi günler dilerim.

     2. Esenlikler,

      Aslında sorularınıza dönecektim, birkaç kere aklıma geldi ama sonra yine çıktı. Üzgünüm. Ama yine kardeşimiz güzelce cevap vermiş. Sadece 3. sorunuza verdiği cevaba birkaç ekleme yapmak isterim.

      Tanrılarla aramızda verimli döl olabilmesinin sebebi, bana sorarsanız daha biz evrimimizde çok daha düşük seviyelerdeyken bize Kendi genlerinden aktarıp evrimde basamak atlatmış, gelişmimizi hızlandırmış olmalarından. Yani Onlarla uyumlu olma sebebimiz, yine Onlardan gen taşımamızla alakalı olmalı. Ki bu insanlık medeniyeti daha başlamadan önce olan bir şey, yani artık her insanın “içine işlemiş” bir değişim. Artık ayrılmaz bir şekilde Onların çocuklarıyız. İşin fiziksel boyutu bu, ruhani boyutu da zaten bariz.

      Bir de ufak bir düzeltme yapayım, Tanrılar milyarlarca yıldır yok. Joy of Satan’da açıklandığına göre, Şeytan’ın Kendisi bile yaklaşık (Dünya yılıyla) yarım milyon yaşındadır. Oğullarından Lord Azazel 60 bin civarı yaşındaymış. Kısaca henüz milyarlık bir durum yok, bu mantık birazcık çizgi roman mantığına kayabilir. Ha tabii ki Tanrıların medeniyetinin ve bizlerin ebediyen var olacağı düşünüldüğünde, eninde sonunda milyar yıla da gelinecek, o ayrı.

      Her halükarda bu kadar az ekleme yapıp bütün soruların cevaplanmasını sağladınız, teşekkürler Od Bey. Elinize sağlık.

      Son olarak materyalist bey, Sikkofield sığırının kitabına para verip de alma gibi bir şey yapmadım, o yüzden okumadım. İçeriğini isminden ve şu zamana kadar kustuğu ideolojik zırvalardan tahmin edebiliyorum ama. Tıpkı dediğiniz gibi biri.

      İyi akşamlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir