PERDEYİ YIRTIYORUZ – İlk Ritüel Takvimi – 11-22 Aralık 2020

Kaynak, Yüksek Rahip Hooded Cobra’nın yeni ritüelimiz hakkındaki forum duyurusudur. Ritüellere gelen güncelleme şu andan itibaren aktif olduğu için şimdilik post’un vaaz kısmı henüz çevrilmemiş, kritik kısımlara öncelik verilmiştir. En yakın zamanda kalan kısmı da bu yazıya eklenecektir.

Olağanüstü zamanlar olağanüstü çözümler gerektirir.

GÜNCELLEME: Soaring Eagle 666 kardeşimiz, tıpkı daha önce Nihai RTR için yaptığı gibi bu eklenti için de Boyanabilir Sürüm yapmıştır. Bu daha kullanışlı sürüme Türkçe olarak ulaşmak için buraya tıklayınız.

———————————————

Yeni RTR Eklentisi Açıklanıyor:

———————————————

Bu insanlığa düşman uzaylı kolektif zihninin fiziksel dünyadaki aracıları Yahudilerdir. Yahudilerin kendisi bile son zamanlarda bu gerçeği kabulleniyorlar, zira bu gerçekler genel olarak ifşa edilmeye başlandı ve kendileri de bu konulardaki bilgileri tamamen artık hasır altı etmeyi başaramıyorlar. Bu düşman kuvvetlerle iletişim kurma ve onları dünyaya açma yöntemleri [aynı zamanda da bu kuvvetlerin bizim “Boyutumuza” girip bizi etkileme biçimleri], belirli ruhani metodlara dayalıdır.

Genel olarak yahudilere ilahiler, dualar ve başka tarz sözlü ayinler söylemeleri talimatı verilmiştir. Ancak üst seviyelerdeki yahudiler, alakalı oldukları şeyin spesifik uzaylı kolektif zihinlerini bu dünyaya kanalize etmek olduğunu anlıyorlar [ve bu konuda tamamen mutabıklar]. Kısaca açıklanacak olursa uygulanan metot İbranice alfabesine dayanır, ve aynı zamanda “Tetragrammaton”ları aracılığıyla uygulanır.

“Tetgrammaton”un buradaki anlamı “Dört harfli isim”dir, ve geçmişte dünyaya faydalı kuvvetler kanalize eden Kadim Pagan dinlerinden çalıntıdır. Bunun orijinal anahtarı esasında bir büyücünün bireysel iradesini ve dünyaya etkilerini sembolize etmek için kullanılırdı. Ama düşman, diğer her şeyde yaptığı gibi bunu da çalıp saptırdı ve bu olguyu başka bir şey için kullanıyor.

Altın kural olarak, düşman aldatıcı bir şekilde “tanrılarının” “Şekilsiz” olduğunu, “Hiçbir imgenin tanrıyı sembolize edemeyeceğini”, “isminin ağza alınamaz” olduğunu ve başka yalanlar söyler. Bu konunun gerçeğiyse düşmanın çok sayıda uzaylı varlık “Birliğine” tapındığı, ve bunların hepsinin de onların sözde “Tetragrammaton”larına bağlı olduğudur. Sözde “tanrıları”nın yüzlerce ismi vardır, ve bu isimlerin her biri bu gerçeğe dayanır.

Düşman, “tanrılarının” “şekli” ve “yüzü” olmadığını iddia ederken, “tanrıları” bariz bir şekilde “Kutsal Tetragrammaton” dedikleri “şekilde” var oluyor. Sigil [Mühür] Majisiyle alakadar olanlar için, bu sözüm ona “Dört Harfli İsim” temelinde kendi başına bir mühürdür, ve başka herhangi bir mühürden farklı olmayan bir semboldür.

Yahudiler ve gelişmiş Hahamlar bu varlıklarla “İletişime” geçebilsin ve onların emirlerini uygulamaya çalışabilsin diye odak noktası olarak kullanılır. Bunun gerçekte nasıl kullanıldığı, “seçkin” Hahamlardan oluşan bir grupta saklı tutulurken, kamudaki herkeseyse bu sözde “İsim” ve onun özellikleri hakkında yalanlar söyleniyor.

Burada bunların nasıl yapıldığı hakkında gereksiz detaylaragirilebilir, ama bütün bunlar işe yaramaz bilgilerdir. Asıl önemi olan şey, bu sözde Yahudi “Tetragrammaton”unun yok edilmesidir. Düşmanın tüm bu kuvvetleri dünyaya kanalize ettiği basamak taşı ve geçit, budur. Kabaca, bu bütün majilerinin etkilerini dünyada meydana getirmek için kullandıkları “her kapıyı açan anahtar” niteliğinde bir araçtır.

Aynı zamanda bu “Anahtar”, “Demon’lara” karşı savaşmak için de kullanılmıştır, ancak bunun çoğu başka göksel konulara dayanmaktadır ve yahudilerin kendisinin yarattığı bir şeyden ziyade, onlardan öte kuvvetler tarafından yaratılmıştır. Yahudiler sadece, kendilerine verilen şeyleri kullanan bir halk olmuşlardır. Sözde “JHVH” aynı zamanda da “Varlık”tır [Orijinali “The Presence”, Türkçeye tam karşılığını çevirmek mümkün değil], bu da aynı zamanda hem düşmanın dünyamızdaki bilincini ve bu bilincin etkilerini meydana getirmek için anahtarı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

İbranice harflerden yapılmış olmasına karşın, bunun “kendi başına” olan hali aslında “İbranice” değildir, ancak “İbranice”yi bir sembol olarak kullanmaktadır. Yani bu aslında bir “Kelime” değildir, kişinin nasıl isimlendirildiğini öğrenmesi gereken bir şey de değildir; bunların yerine bu kullanılarak kişinin [bu durumda Yahudi Hahamların] zihnini [belli şeylere] açmak için aracı olarak kullandığı bir semboldür.

Doğuda, buna paralel bir olguya da Mandala deniyor. Mandala’ların kendileri örneğin üçgenler veya kareler kullanabilir, ama bunlar kişinin üçgeni veya kareyi kavramasını sağlama amacı taşımayıp aslında zihin için odak noktası görevi görmektedirler.

Bu çöplüğün farklı permütasyonları [dizilimleri] farklı amaçlar için kullanılır, ama önemli olan ve “hayatta kalan” şeyse Latin harflerinde “JHVH” olarak bildiğimiz dört ibranice harftir.

Kısaca, Nihai RTR’a olan bu eklenti anlaışmadan önce [bu “Tetragrammaton”un harflerini tersine çevireceğiz ve tamamen devre dışı bırakmak için olumlama da ekleyeceğiz], zihin için bir basamak taşı ve başka bir şeyin görselleştirilmiş hali olan bir sembolle uğraşıyoruz. Ritüelin kapatıp kalıcı olarak yok edeceği şey, bu kapıdır.

Basitçe, kişi sembolü devre dışı bırakarak ve/veya tersine çevirip karalayarak, düşmanın dünyayı manipüle etmek için kullandığı geçiti “devre dışı bıraktığını” veya “öldürdüğünü” anlamalıdır. Buradaki amaç iki katlıdır: İbranice harflerinin ölmesiyle güç kaynakları devre dışı kalır, ve ana sigil’leri etkisiz hâle getirilince de dünyamızı alçak, değersiz uzaylı kuvvetlerine açamazlar.

Bunu bir kapıyı açması gereken bir anahtarı paramparça edip lavlara atmak gibi düşünün. Kapı artık bir daha açılamaz.

Bunu yapma prosedürü oldukça basittir. Kişinin burada ve Nihai RTR’dan bildiğimiz telaffuzlardan görebildiği gibi, burada mevzubahis olan harfler Yud, Hei, Vav ve Hei’dir. Ancak bu harflerin ters çevrilmesi için, bu değersiz ve tiksinç “JHVH”i kullanmanın gizli yoluna dayalı, spesifik bir prosedürü takip edeceğiz.

Bu, sözde “JHVH”in tamamının, varlığın tüm seviyelerinde yok edilmesini sağlayacaktır.

———————————————

Tetragrammaton’u Öldürme Nihai RTR eklentisi:

———————————————

Bu, Nihai RTR’la birleştirilmelidir, Nihai RTR’ın sonunda yapılacaktır. O yüzden her zaman yaptığınız gibi Nihai RTR’ınızı yapıyorsunuz ve o biter bitmez aşağıdaki ritüeli uyguluyorsunuz. Bu ritüelin sayılarından hiçbirini arttırmaya gerek yoktur. En yüksek etki için, sayılar verilen şekilde tutulmalıdır.

Silme olayı şu şekilde olacaktır. Buradaki resme odaklanmalısınız veya zihninizde tutmalısınız. Yok etme işini buna dayanarak yapacaksınız. Bu iş, Nihai RTR’ı ve Nihai RTR’ın olumlamalarını bitirdikten hemen sonra yapılmalıdır.

İşin karmaşıklığını almak için daha az detaya girecek olursak, işin özünde düşmana napalm atıyoruz denebilir. Bütün her şeyin neden bu şekilde olduğunu detayıyla, uzun uzun açıklamak bir kitabın yarısını alabilir. Bu ritüel bilinçli bir şekilde yapılmalıdır ve unutmayın, niyet bu varlığın işini bitirmek ve onu ebediyen, herhangi bir şekilde varoluştan yoksun bırakmaktır.

Bu ritüel için bağlantı: https://spirituelsatanizm.org/tetragrammatonu-oldurme-nihai-rtr-eki

Teknik açısından bakacak olursak, Nihai RTR harflerini silip yok etmekle aynı metodoloji uygulanacaktır, sadece farklı bir şekilde. Örneğin ters çevirme işini şöyle yapıyoruz:


BİRİNCİ AŞAMA: JHVH – Her harf x3
İKİNCİ AŞAMA: JHV – Her harf x6
ÜÇÜNCÜ AŞAMA: JH – Her harf x9
DÖRDÜNCÜ AŞAMA: J – “Her” harf x12
BEŞİNCİ AŞAMA: SESSİZLİK [aşağıda açıklanıyor]
ALTINCI AŞAMA: 10 KEZ OLUMLAMA.

BİRİNCİ AŞAMA:

Bunların hepsini 3’er kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 3’er kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 3’er kez titretin: VAĞV • VAUV • VOV (O, aslında O ile A arası bir ses olacak) • VAOV (Amerikan İngilizcesiyle “WOW” demek gibi)
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 3’er kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

İKİNCİ AŞAMA:

Bunların hepsini 6’şar kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 6’şar kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 6’şar kez titretin: VAĞV • VAUV • VOV (O, aslında O ile A arası bir ses olacak) • VAOV (Amerikan İngilizcesiyle “WOW” demek gibi)
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

ÜÇÜNCÜ AŞAMA:

Bunların hepsini 9’ar kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 9’ar kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

DÖRDÜNCÜ AŞAMA:

Bunların hepsini 12’şer kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BU NOKTADA ÜÇGENİN TAMAMI KARALANMIŞ OLMALIDIR*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

BEŞİNCİ AŞAMA:

Bu aşamada yapacağınız tek şey, bu sözde “İsim” en sonunda ÖLDÜKTEN sonraki sessizliğe odaklanmaktır. Bu boş sessizliğe odaklanmalı ve bunun [bu “ismin”] tamamının kalıcı olarak yok olduğunu arzulamalısınız.

ALTINCI AŞAMA:

10 kez şunları tekrar edin:

“Her bir sembolü ve dizilimiyle İbranice Tetragrammatonu artık öldü, güçten tamamen mahrum kaldı ve varlığın tüm boyutlarında kalıcı olarak yok edildi.

Yahudilere ilişkin tüm ruhani kuvvetler kalıcı olarak öldü ve bu dünyadan ve tüm dünyalardan kovuldu.

Bu dünyayı kaplayan ibrani maji ve bilincine dayanan ruhani örtü tamamen ve kalıcı olarak kalktı, öldü ve herhangi ve her tür güç ve nüfuzdan mahrum edildi.”

Bundan sonra bir kez AUM titretin ve ritüeli kapatın.

NOT: Bu ritüelin tamamı imgelenebilir. Örneğin, harflerin öldüğünü ve sönüp yok olduğunu gördüğünüzü hayal edebilirsiniz. Sonunda tüm üçgenin karalanması gerektiğinde, üçgenin infilak edip geride hiçbir parçasının kalmadığını hayal edebilirsiniz.

Mahremiyeti olanlar için yapılabilecek başka kolay bir şey de, verilen görseli yazdırmak ve her bir harfi, sonra da tüm üçgeni karalamaktır. Olumlamalar da görselin alt kısmında yazıyor.

Bilgisayarda, tablette veya telefonda resim düzenleme programları kullanarak da aynı şeyi yapabilirsiniz. Kısaca karalama ve yok etme işini öyle ya da böyle yaptığınız sürece her şey geçerlidir.

ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN’A ATFOLSUN!

Tetragrammaton’u Öldürme RTR Eki – Boyanabilir Sürüm:

Bu sürüm için Soaring Eagle 666 kardeşimize teşekkürler.

Beyaz sürümler:

Tam Sürüm/Sadece Okunuşlar/Sadece Harfler

Siyah sürümler:

Tam Sürüm/Sadece Okunuşlar/Sadece Harfler

“PERDEYİ YIRTIYORUZ – İlk Ritüel Takvimi – 11-22 Aralık 2020” hakkında 38 yorum var

 1. Anladığım kadarıyla normal nihai rtr yaptıktan sonra Tetragrammaton titreticez ama bunu nasıl yapıcaz anladım hangi harfleri titreteceğiz?

  1. Esenlikler,

   Yazıda aşama aşama verilen sesleri titreticeksiniz(örnek:DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY) sonrasında ise verilen harfi karalıyacaksınız (örnek:J).

   Kafanızı karıştıran kısım tam olarak neresi belirtirseniz daha iyi açıklayabiliriz.

   İyi akşamlar.

 2. Bu ritüel gerçekten muhteşem . Acaba bittikten sonra onu RTR gibi yapmaya devam edecek miyiz yoksa bu zaman için sadece? Astronomik olarak çok ama çok önemli zaman . Keşke daha çok SS bu önemi algılasalardı.

  1. efenim merhaba,

   bir ekleme yapmak isterim.

   aralığın 22 ‘sinden sonra da “killing tetragrammaton” rituelini yapmaya devam edeceğiz.
   sadece 22 ‘sinden sonra ilgili ritueli daha komplex bir şekilde(ritueli hangi yöne doğru yapacağımız vs.) yapacağız.

 3. Şimdi biraz karışık olmuş, anlamadım tam ama emin olmadan atlamayım diyorum.
  İlk satır “BİRİNCİ AŞAMA” 3 er kez titretilip karalanacak.
  İkinci satırdı “İKİNCE AŞAMA” 6 kez titretilip karalanacak.
  Öyle öyle.

  2- Bunu Nihai RTR ile nasıl yapacağız?

  1. Esenlikler,

   Görselin altında bulunan [Birinci aşama] kısmında ayrıntılı bir şekilde adımlar verilmiştir.

   Önce altta verilen sesler 3/6/9/12 kere titretiliyor sonra ise ona karşılık gelen harf yok ediliyor.

   Nihai RTR yaptıktan sonra Tetragrammaton yapılacaktır.

   İyi akşamlar.

  2. Merhabalar, değerli vaktinizi böyle konular için harcamak istemezdik ancak sizin de fikrinizi merak ediyorum. – (reklam amaçli yazmadım, yanlış anlaşılmasın) bu sayfa hakkında ve inandıkları şeyler hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Iyi günler dilerim.

   1. Paylaştığınız linki başkalarının kafasını karıştırmaması için sildim.

    Disney World’de yaşadığına inanan bazı fantezi düşkünlerinin oluşturduğu uydurmaca bir “””öğreti”””. İçerisinde mantığa dair hiçbir şey ve kanıt yok, dolayısıyla anında çuvallıyorlar. Zaten söylediklerinin de yanlış olduğunu sitemizi azıcık okuduysanız fark edersiniz, hani “cehennemde acı çekmek” falan.

  1. Bir şeyi yakmak onu astral boyutta kalıcı hale getirecektir, dolayısıyla Ters Tevrat Ayinlerini yaptığınız kağıtla işiniz bittiğinde kurtulmak için gömebilirsiniz, çöpe atabilirsiniz veya tuvalete atıp sifonu çekebilirsiniz. Ancak yakmanızı tavsiye etmiyoruz.

 4. Yönetici bey Tengricilik, Şamanizm ve eski Türk mitolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

  1. Eski Türk dinleri genelinde Satanizm’den esinlenmiştir. Birçok kez belirtiyoruz ve yine tekrar edelim, Tengri Şeytan’dır. Satanizm’den esinlenen tek din Tengrizm değil sonuçta, biliyorsunuz.

   Başka bir deyişle Türkler her zaman atalarına, kökenlerine ve Şeytan’a bağlı/saygılı yaşadılar, ta ki Yahudi etkisindeki Araplar tarafından bozulana kadar.

 5. İlginç bir şey yaşadım. Bugün Ritüeli iki kez yaptım . Bir sabah bir de akşam ( güneş tutulma saatinde özellikle yapmak istedim ). Akşam ritüeli yaparken tam meditasyon aşamasına gelince ( saat 19:13 te güneş tutulması ) tam o anda 19:13 te ezan okumaya başladı. İlginç bir tesadüf mü ? His sanmıyorum… Acaba bunu fark eden başka biri var mı?

  1. Muhtemelen sadece tesadüftür, altında bir neden olduğunu hiç sanmıyorum. Ki genellikle bu tür tesadüflerin altında herhangi bir neden olmaz.

 6. Önemli bir şey daha eklemek istiyorum . Düşman bu ritüel den fena korkuyor. Bu sabah ritüel yaparken ( saat 10:00 da başladım) tam 5ci aşamaya , meditasyona , gelince camiden bir şeyler okumaya başladılar . Bu ritüeli bitirdim ama konsantre olmak için çok zorlandım bu sefer. Bundan tatmin olmayınca yarım saat sonra yene bir ritüel yapmaya karar verdim ve aynı ( !!! ) aşamaya gelince kapımın zili çaldı çok ısrarla. Uzun uzun. Gelen hiç gitmek istemedi …Neyse mediitasyonu sonuçta bırakmadım ama yene de İnanılmaz zorlandım. Bitirdim sonuçta ama bu kadar tesadüfler hem de ritüelin aynı aşamasında…. Belli ki düşman o aşamadan çok korkuyor. asıl o an onlar için resmen yıkıcı .
  Bu tek şey kanıtlıyor – Ritüele sımsıkı sarılmalıyız çünkü bu düşman için resmen inanılmaz yıkıcı bir ritüel . ave Satanas.

 7. Bence evrenin bir tanrısı var..Bu dediğiniz varlıklar gerçektende var olabilirler.Ama bunlarında ötesinde bu varlıklarıda yaratan bir tanrı olmalı diye düşünüyorum.Ve o herşeyin rabi ve tanrısıdır…

  1. Esenlikler,

   Bu olaylar “Bence” veya “Sence” ile olmuyor anlayacağınız gibi.

   Gerçekler bir canlı grubunun kişisel düşüncelerine göre şekillenmez. O yüzden kimsenin sadece ‘kişisel’ düşüncesinden yola çıkarak gerçeğe ulaşamayız. Bu yüzden test edilebilir kanıtlar her zaman gereklidir.

   Eğer ilginizi çekerse siteyi biraz daha okuyarak “test edilebilir kanıtlarımızı” kendiniz test etmenizi öneririm.

   İyi akşamlar.

 8. Merhabalar,
  Nihai RTR çalışmasına başlamadan önce Satanas meditasyonu yerine Raum meditasyonunu uygulamamın bir sakıncası var mı?

  1. Esenlikler,

   Enerji yükseltmek için en klasik yöntemler MerKaBa ve SaTaNas dır.

   Kişisel deneyimlerime dayanarak ben MerKaBa’yı tercih ediyorum. Raum meditasyonunun enerji yükseltmede daha etkili olduğunu düşünüyorsanız deneyebilirsiniz ama önerilerimiz bellidir.

   İyi akşamlar.

 9. Galiba önceki yazdığım gelmedi,”İsrail bakanı açıkladı: Uzaylılar gerçek,trump açıklayacaktı fakat uzaylılar *İSTEMEDİ” haberi hakkında ne düşünüyorsunuz?

  1. O habere hiç denk gelmedim, ancak kendilerini ulu orta ifşa ettilerse bu ancak ve ancak bizim faydamıza olur.

 10. Merhabalar, sanırım bir yazınızda 23 Aralık gününün Satanik enerjilerin en yüksek olan gün olduğunu, 23 Aralık gecesinin ruhani faaliyetlerle geçirilmesi gerektiğini yazmıştınız. Acaba 23 Aralık gecesinden kastınız 22 Aralık 00.00’dan itibaren(teknik olarak 23 Aralık) mıdır yoksa 23 Aralık 00.00’dan itibaren(teknik olarak 24 Aralık) mıdır?

  1. Gezegensel günler gece saat 00.00’da başlamaz veya bitmez. Bu herkesin bulunduğu ülke ve şehire göre değişir, örneğin İstanbul’da 23 Aralık gezegensel olarak saat sabah 08:26’da başlıyor ve yine diğer günün sabahı (yani 24 Aralık tarihinde) 08:26’da bitiyor. Bu saatler her gün ve her şehirde değişir. Bu linkten kendi şehrinizin gezegensel saatlerini kontrol edebilirsiniz.

  1. Videoları tümüyle izlemedim, ancak yapılan kısa açıklamalardan az buçuk bir şey bildiklerini tahmin edebiliyorum. Popüler medyanın üstünü örtmeye çalıştığı konular, tabii videonun tümünü izlemediğim için de direkt olarak bocalama “Bu adamların dediği her şey doğru!” da diyemiyorum, sonuçta yorumlarda bazı varlıklar (insan demeye dilim varmıyor) konuyu İslam’a bağlamış. Yine de bir-iki şey biliyorlar deyip geçiyorum, ancak Jewtube’da bu konuyu baştan sona doğru şekilde anlatan bir kanal olsa zaten tepesine çökerler. O yüzden bu tür konuların araştırmalarını direkt olarak Jewtube’dan yapmayın.

   Bizim Youtube kanalı açmamamızın ve açmamamız gerekmesinin en önemli nedeni az önce belirttiğim sebepten. Böyle ökült konuları baştan sona ele alan bir kanalın tepesine çökerler ve en iyi ihtimalle kanalı kapatılır, en kötü ihtimalle de IP’si (ve dolayısıyla da lokasyonu) yayılır. Bu da facia olur ve ilerisinin ne olacağını kestiremezsiniz.

 11. Esenlikler, başka bir program mı yayınlanacak yoksa devam mı edeceğiz yarın bu programa?

  1. Herhangi bir Satanik mesaj yok. Bazı dizi/filmler daha genç kesime hitap ettiği için pentagram sembolünü kullanarak tabiri doğruysa “havalı olmaya” çalışıyor. Tabii bunda hiçbir problem yok, zaten insanlar da yavaş yavaş Satanik sembollere sempati kazandığı için diziler de bundan paylarını koparıyorlar. Fakat dediğim gibi, bu onların Spiritüel Satanist olduğu anlamına gelmiyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir