PERDEYİ YIRTIYORUZ – İlk Ritüel Takvimi – 11-22 Aralık 2020

Kaynak, Yüksek Rahip Hooded Cobra’nın yeni ritüelimiz hakkındaki forum duyurusudur. Ritüellere gelen güncelleme şu andan itibaren aktif olduğu için şimdilik post’un vaaz kısmı henüz çevrilmemiş, kritik kısımlara öncelik verilmiştir. En yakın zamanda kalan kısmı da bu yazıya eklenecektir.

Olağanüstü zamanlar olağanüstü çözümler gerektirir.

GÜNCELLEME: Soaring Eagle 666 kardeşimiz, tıpkı daha önce Nihai RTR için yaptığı gibi bu eklenti için de Boyanabilir Sürüm yapmıştır. Bu daha kullanışlı sürüme Türkçe olarak ulaşmak için buraya tıklayınız.

———————————————

Yeni RTR Eklentisi Açıklanıyor:

———————————————

Bu insanlığa düşman uzaylı kolektif zihninin fiziksel dünyadaki aracıları Yahudilerdir. Yahudilerin kendisi bile son zamanlarda bu gerçeği kabulleniyorlar, zira bu gerçekler genel olarak ifşa edilmeye başlandı ve kendileri de bu konulardaki bilgileri tamamen artık hasır altı etmeyi başaramıyorlar. Bu düşman kuvvetlerle iletişim kurma ve onları dünyaya açma yöntemleri [aynı zamanda da bu kuvvetlerin bizim “Boyutumuza” girip bizi etkileme biçimleri], belirli ruhani metodlara dayalıdır.

Genel olarak yahudilere ilahiler, dualar ve başka tarz sözlü ayinler söylemeleri talimatı verilmiştir. Ancak üst seviyelerdeki yahudiler, alakalı oldukları şeyin spesifik uzaylı kolektif zihinlerini bu dünyaya kanalize etmek olduğunu anlıyorlar [ve bu konuda tamamen mutabıklar]. Kısaca açıklanacak olursa uygulanan metot İbranice alfabesine dayanır, ve aynı zamanda “Tetragrammaton”ları aracılığıyla uygulanır.

“Tetgrammaton”un buradaki anlamı “Dört harfli isim”dir, ve geçmişte dünyaya faydalı kuvvetler kanalize eden Kadim Pagan dinlerinden çalıntıdır. Bunun orijinal anahtarı esasında bir büyücünün bireysel iradesini ve dünyaya etkilerini sembolize etmek için kullanılırdı. Ama düşman, diğer her şeyde yaptığı gibi bunu da çalıp saptırdı ve bu olguyu başka bir şey için kullanıyor.

Altın kural olarak, düşman aldatıcı bir şekilde “tanrılarının” “Şekilsiz” olduğunu, “Hiçbir imgenin tanrıyı sembolize edemeyeceğini”, “isminin ağza alınamaz” olduğunu ve başka yalanlar söyler. Bu konunun gerçeğiyse düşmanın çok sayıda uzaylı varlık “Birliğine” tapındığı, ve bunların hepsinin de onların sözde “Tetragrammaton”larına bağlı olduğudur. Sözde “tanrıları”nın yüzlerce ismi vardır, ve bu isimlerin her biri bu gerçeğe dayanır.

Düşman, “tanrılarının” “şekli” ve “yüzü” olmadığını iddia ederken, “tanrıları” bariz bir şekilde “Kutsal Tetragrammaton” dedikleri “şekilde” var oluyor. Sigil [Mühür] Majisiyle alakadar olanlar için, bu sözüm ona “Dört Harfli İsim” temelinde kendi başına bir mühürdür, ve başka herhangi bir mühürden farklı olmayan bir semboldür.

Yahudiler ve gelişmiş Hahamlar bu varlıklarla “İletişime” geçebilsin ve onların emirlerini uygulamaya çalışabilsin diye odak noktası olarak kullanılır. Bunun gerçekte nasıl kullanıldığı, “seçkin” Hahamlardan oluşan bir grupta saklı tutulurken, kamudaki herkeseyse bu sözde “İsim” ve onun özellikleri hakkında yalanlar söyleniyor.

Burada bunların nasıl yapıldığı hakkında gereksiz detaylaragirilebilir, ama bütün bunlar işe yaramaz bilgilerdir. Asıl önemi olan şey, bu sözde Yahudi “Tetragrammaton”unun yok edilmesidir. Düşmanın tüm bu kuvvetleri dünyaya kanalize ettiği basamak taşı ve geçit, budur. Kabaca, bu bütün majilerinin etkilerini dünyada meydana getirmek için kullandıkları “her kapıyı açan anahtar” niteliğinde bir araçtır.

Aynı zamanda bu “Anahtar”, “Demon’lara” karşı savaşmak için de kullanılmıştır, ancak bunun çoğu başka göksel konulara dayanmaktadır ve yahudilerin kendisinin yarattığı bir şeyden ziyade, onlardan öte kuvvetler tarafından yaratılmıştır. Yahudiler sadece, kendilerine verilen şeyleri kullanan bir halk olmuşlardır. Sözde “JHVH” aynı zamanda da “Varlık”tır [Orijinali “The Presence”, Türkçeye tam karşılığını çevirmek mümkün değil], bu da aynı zamanda hem düşmanın dünyamızdaki bilincini ve bu bilincin etkilerini meydana getirmek için anahtarı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir.

İbranice harflerden yapılmış olmasına karşın, bunun “kendi başına” olan hali aslında “İbranice” değildir, ancak “İbranice”yi bir sembol olarak kullanmaktadır. Yani bu aslında bir “Kelime” değildir, kişinin nasıl isimlendirildiğini öğrenmesi gereken bir şey de değildir; bunların yerine bu kullanılarak kişinin [bu durumda Yahudi Hahamların] zihnini [belli şeylere] açmak için aracı olarak kullandığı bir semboldür.

Doğuda, buna paralel bir olguya da Mandala deniyor. Mandala’ların kendileri örneğin üçgenler veya kareler kullanabilir, ama bunlar kişinin üçgeni veya kareyi kavramasını sağlama amacı taşımayıp aslında zihin için odak noktası görevi görmektedirler.

Bu çöplüğün farklı permütasyonları [dizilimleri] farklı amaçlar için kullanılır, ama önemli olan ve “hayatta kalan” şeyse Latin harflerinde “JHVH” olarak bildiğimiz dört ibranice harftir.

Kısaca, Nihai RTR’a olan bu eklenti anlaışmadan önce [bu “Tetragrammaton”un harflerini tersine çevireceğiz ve tamamen devre dışı bırakmak için olumlama da ekleyeceğiz], zihin için bir basamak taşı ve başka bir şeyin görselleştirilmiş hali olan bir sembolle uğraşıyoruz. Ritüelin kapatıp kalıcı olarak yok edeceği şey, bu kapıdır.

Basitçe, kişi sembolü devre dışı bırakarak ve/veya tersine çevirip karalayarak, düşmanın dünyayı manipüle etmek için kullandığı geçiti “devre dışı bıraktığını” veya “öldürdüğünü” anlamalıdır. Buradaki amaç iki katlıdır: İbranice harflerinin ölmesiyle güç kaynakları devre dışı kalır, ve ana sigil’leri etkisiz hâle getirilince de dünyamızı alçak, değersiz uzaylı kuvvetlerine açamazlar.

Bunu bir kapıyı açması gereken bir anahtarı paramparça edip lavlara atmak gibi düşünün. Kapı artık bir daha açılamaz.

Bunu yapma prosedürü oldukça basittir. Kişinin burada ve Nihai RTR’dan bildiğimiz telaffuzlardan görebildiği gibi, burada mevzubahis olan harfler Yud, Hei, Vav ve Hei’dir. Ancak bu harflerin ters çevrilmesi için, bu değersiz ve tiksinç “JHVH”i kullanmanın gizli yoluna dayalı, spesifik bir prosedürü takip edeceğiz.

Bu, sözde “JHVH”in tamamının, varlığın tüm seviyelerinde yok edilmesini sağlayacaktır.

———————————————

Tetragrammaton’u Öldürme Nihai RTR eklentisi:

———————————————

Bu, Nihai RTR’la birleştirilmelidir, Nihai RTR’ın sonunda yapılacaktır. O yüzden her zaman yaptığınız gibi Nihai RTR’ınızı yapıyorsunuz ve o biter bitmez aşağıdaki ritüeli uyguluyorsunuz. Bu ritüelin sayılarından hiçbirini arttırmaya gerek yoktur. En yüksek etki için, sayılar verilen şekilde tutulmalıdır.

Silme olayı şu şekilde olacaktır. Buradaki resme odaklanmalısınız veya zihninizde tutmalısınız. Yok etme işini buna dayanarak yapacaksınız. Bu iş, Nihai RTR’ı ve Nihai RTR’ın olumlamalarını bitirdikten hemen sonra yapılmalıdır.

İşin karmaşıklığını almak için daha az detaya girecek olursak, işin özünde düşmana napalm atıyoruz denebilir. Bütün her şeyin neden bu şekilde olduğunu detayıyla, uzun uzun açıklamak bir kitabın yarısını alabilir. Bu ritüel bilinçli bir şekilde yapılmalıdır ve unutmayın, niyet bu varlığın işini bitirmek ve onu ebediyen, herhangi bir şekilde varoluştan yoksun bırakmaktır.

Bu ritüel için bağlantı: https://spirituelsatanizm.org/tetragrammatonu-oldurme-nihai-rtr-eki

Teknik açısından bakacak olursak, Nihai RTR harflerini silip yok etmekle aynı metodoloji uygulanacaktır, sadece farklı bir şekilde. Örneğin ters çevirme işini şöyle yapıyoruz:


BİRİNCİ AŞAMA: JHVH – Her harf x3
İKİNCİ AŞAMA: JHV – Her harf x6
ÜÇÜNCÜ AŞAMA: JH – Her harf x9
DÖRDÜNCÜ AŞAMA: J – “Her” harf x12
BEŞİNCİ AŞAMA: SESSİZLİK [aşağıda açıklanıyor]
ALTINCI AŞAMA: 10 KEZ OLUMLAMA.

BİRİNCİ AŞAMA:

Bunların hepsini 3’er kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 3’er kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 3’er kez titretin: VAĞV • VAUV • VOV (O, aslında O ile A arası bir ses olacak) • VAOV (Amerikan İngilizcesiyle “WOW” demek gibi)
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 3’er kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

İKİNCİ AŞAMA:

Bunların hepsini 6’şar kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 6’şar kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 6’şar kez titretin: VAĞV • VAUV • VOV (O, aslında O ile A arası bir ses olacak) • VAOV (Amerikan İngilizcesiyle “WOW” demek gibi)
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

ÜÇÜNCÜ AŞAMA:

Bunların hepsini 9’ar kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*
Bunların hepsini 9’ar kez titretin: HEYH • HEH
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

DÖRDÜNCÜ AŞAMA:

Bunların hepsini 12’şer kez titretin: DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY
*ÜÇGENİN İÇİNDEKİ HARFİ KARALAYIN*

*BU NOKTADA ÜÇGENİN TAMAMI KARALANMIŞ OLMALIDIR*

*BÜTÜN BUNLARIN HEPSİNİN ÖLDÜĞÜNÜ HİSSEDİN VE BİLİN*

BEŞİNCİ AŞAMA:

Bu aşamada yapacağınız tek şey, bu sözde “İsim” en sonunda ÖLDÜKTEN sonraki sessizliğe odaklanmaktır. Bu boş sessizliğe odaklanmalı ve bunun [bu “ismin”] tamamının kalıcı olarak yok olduğunu arzulamalısınız.

ALTINCI AŞAMA:

10 kez şunları tekrar edin:

“Her bir sembolü ve dizilimiyle İbranice Tetragrammatonu artık öldü, güçten tamamen mahrum kaldı ve varlığın tüm boyutlarında kalıcı olarak yok edildi.

Yahudilere ilişkin tüm ruhani kuvvetler kalıcı olarak öldü ve bu dünyadan ve tüm dünyalardan kovuldu.

Bu dünyayı kaplayan ibrani maji ve bilincine dayanan ruhani örtü tamamen ve kalıcı olarak kalktı, öldü ve herhangi ve her tür güç ve nüfuzdan mahrum edildi.”

Bundan sonra bir kez AUM titretin ve ritüeli kapatın.

NOT: Bu ritüelin tamamı imgelenebilir. Örneğin, harflerin öldüğünü ve sönüp yok olduğunu gördüğünüzü hayal edebilirsiniz. Sonunda tüm üçgenin karalanması gerektiğinde, üçgenin infilak edip geride hiçbir parçasının kalmadığını hayal edebilirsiniz.

Mahremiyeti olanlar için yapılabilecek başka kolay bir şey de, verilen görseli yazdırmak ve her bir harfi, sonra da tüm üçgeni karalamaktır. Olumlamalar da görselin alt kısmında yazıyor.

Bilgisayarda, tablette veya telefonda resim düzenleme programları kullanarak da aynı şeyi yapabilirsiniz. Kısaca karalama ve yok etme işini öyle ya da böyle yaptığınız sürece her şey geçerlidir.

ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN’A ATFOLSUN!

Tetragrammaton’u Öldürme RTR Eki – Boyanabilir Sürüm:

Bu sürüm için Soaring Eagle 666 kardeşimize teşekkürler.

Beyaz sürümler:

Tam Sürüm/Sadece Okunuşlar/Sadece Harfler

Siyah sürümler:

Tam Sürüm/Sadece Okunuşlar/Sadece Harfler

“PERDEYİ YIRTIYORUZ – İlk Ritüel Takvimi – 11-22 Aralık 2020” hakkında 58 yorum var

 1. Anladığım kadarıyla normal nihai rtr yaptıktan sonra Tetragrammaton titreticez ama bunu nasıl yapıcaz anladım hangi harfleri titreteceğiz?

  1. Esenlikler,

   Yazıda aşama aşama verilen sesleri titreticeksiniz(örnek:DUUY • DUY • DOY • THOY • TUY) sonrasında ise verilen harfi karalıyacaksınız (örnek:J).

   Kafanızı karıştıran kısım tam olarak neresi belirtirseniz daha iyi açıklayabiliriz.

   İyi akşamlar.

 2. Bu ritüel gerçekten muhteşem . Acaba bittikten sonra onu RTR gibi yapmaya devam edecek miyiz yoksa bu zaman için sadece? Astronomik olarak çok ama çok önemli zaman . Keşke daha çok SS bu önemi algılasalardı.

  1. efenim merhaba,

   bir ekleme yapmak isterim.

   aralığın 22 ‘sinden sonra da “killing tetragrammaton” rituelini yapmaya devam edeceğiz.
   sadece 22 ‘sinden sonra ilgili ritueli daha komplex bir şekilde(ritueli hangi yöne doğru yapacağımız vs.) yapacağız.

 3. Şimdi biraz karışık olmuş, anlamadım tam ama emin olmadan atlamayım diyorum.
  İlk satır “BİRİNCİ AŞAMA” 3 er kez titretilip karalanacak.
  İkinci satırdı “İKİNCE AŞAMA” 6 kez titretilip karalanacak.
  Öyle öyle.

  2- Bunu Nihai RTR ile nasıl yapacağız?

  1. Esenlikler,

   Görselin altında bulunan [Birinci aşama] kısmında ayrıntılı bir şekilde adımlar verilmiştir.

   Önce altta verilen sesler 3/6/9/12 kere titretiliyor sonra ise ona karşılık gelen harf yok ediliyor.

   Nihai RTR yaptıktan sonra Tetragrammaton yapılacaktır.

   İyi akşamlar.

  2. Merhabalar, değerli vaktinizi böyle konular için harcamak istemezdik ancak sizin de fikrinizi merak ediyorum. – (reklam amaçli yazmadım, yanlış anlaşılmasın) bu sayfa hakkında ve inandıkları şeyler hakkındaki düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlarsanız sevinirim. Iyi günler dilerim.

   1. Paylaştığınız linki başkalarının kafasını karıştırmaması için sildim.

    Disney World’de yaşadığına inanan bazı fantezi düşkünlerinin oluşturduğu uydurmaca bir “””öğreti”””. İçerisinde mantığa dair hiçbir şey ve kanıt yok, dolayısıyla anında çuvallıyorlar. Zaten söylediklerinin de yanlış olduğunu sitemizi azıcık okuduysanız fark edersiniz, hani “cehennemde acı çekmek” falan.

  1. Bir şeyi yakmak onu astral boyutta kalıcı hale getirecektir, dolayısıyla Ters Tevrat Ayinlerini yaptığınız kağıtla işiniz bittiğinde kurtulmak için gömebilirsiniz, çöpe atabilirsiniz veya tuvalete atıp sifonu çekebilirsiniz. Ancak yakmanızı tavsiye etmiyoruz.

 4. Yönetici bey Tengricilik, Şamanizm ve eski Türk mitolojisi hakkında ne düşünüyorsunuz?

  1. Eski Türk dinleri genelinde Satanizm’den esinlenmiştir. Birçok kez belirtiyoruz ve yine tekrar edelim, Tengri Şeytan’dır. Satanizm’den esinlenen tek din Tengrizm değil sonuçta, biliyorsunuz.

   Başka bir deyişle Türkler her zaman atalarına, kökenlerine ve Şeytan’a bağlı/saygılı yaşadılar, ta ki Yahudi etkisindeki Araplar tarafından bozulana kadar.

 5. İlginç bir şey yaşadım. Bugün Ritüeli iki kez yaptım . Bir sabah bir de akşam ( güneş tutulma saatinde özellikle yapmak istedim ). Akşam ritüeli yaparken tam meditasyon aşamasına gelince ( saat 19:13 te güneş tutulması ) tam o anda 19:13 te ezan okumaya başladı. İlginç bir tesadüf mü ? His sanmıyorum… Acaba bunu fark eden başka biri var mı?

  1. Muhtemelen sadece tesadüftür, altında bir neden olduğunu hiç sanmıyorum. Ki genellikle bu tür tesadüflerin altında herhangi bir neden olmaz.

 6. Önemli bir şey daha eklemek istiyorum . Düşman bu ritüel den fena korkuyor. Bu sabah ritüel yaparken ( saat 10:00 da başladım) tam 5ci aşamaya , meditasyona , gelince camiden bir şeyler okumaya başladılar . Bu ritüeli bitirdim ama konsantre olmak için çok zorlandım bu sefer. Bundan tatmin olmayınca yarım saat sonra yene bir ritüel yapmaya karar verdim ve aynı ( !!! ) aşamaya gelince kapımın zili çaldı çok ısrarla. Uzun uzun. Gelen hiç gitmek istemedi …Neyse mediitasyonu sonuçta bırakmadım ama yene de İnanılmaz zorlandım. Bitirdim sonuçta ama bu kadar tesadüfler hem de ritüelin aynı aşamasında…. Belli ki düşman o aşamadan çok korkuyor. asıl o an onlar için resmen yıkıcı .
  Bu tek şey kanıtlıyor – Ritüele sımsıkı sarılmalıyız çünkü bu düşman için resmen inanılmaz yıkıcı bir ritüel . ave Satanas.

  1. Yahudilerin ortaya attığı bir probleme Yahudilerin çözüm buluyormuş gibi ortaya zehirli iğneler fırlatmasından başka bir şey değil. Medyada da görüyorsunuz, insanlar aşı olduktan sonra belli hastalıklara ve bu yapılan aşının kan gruplarına ne kadar ters etki ettiğine oranla ölümcül olabilecek kardiyovasküler hastalıkların semptomlarını göstermeye başlıyor. Zaten böyle bir şeyin olmaması mümkün değil, sonuçta bahsettiğimiz “aşı”nın üreticisi (((Stanley Plotkin))) adında bir Yahudi ve bu aşının belli insanlara ölümcül derecede zararlı olduğu gayet bariz. ve kendisi linkini verdiğim videoda aşı içerisinde fetal doku kullanıldığını da açıkça itiraf ediyor.

 7. Bence evrenin bir tanrısı var..Bu dediğiniz varlıklar gerçektende var olabilirler.Ama bunlarında ötesinde bu varlıklarıda yaratan bir tanrı olmalı diye düşünüyorum.Ve o herşeyin rabi ve tanrısıdır…

  1. Esenlikler,

   Bu olaylar “Bence” veya “Sence” ile olmuyor anlayacağınız gibi.

   Gerçekler bir canlı grubunun kişisel düşüncelerine göre şekillenmez. O yüzden kimsenin sadece ‘kişisel’ düşüncesinden yola çıkarak gerçeğe ulaşamayız. Bu yüzden test edilebilir kanıtlar her zaman gereklidir.

   Eğer ilginizi çekerse siteyi biraz daha okuyarak “test edilebilir kanıtlarımızı” kendiniz test etmenizi öneririm.

   İyi akşamlar.

 8. Merhaba,
  “Örneğin ters çevirme işini şöyle yapıyoruz:” kısmından hemen sonra fotoğraf geliyor. Fotoğraftaki harfleri resim editörü programında mı yoksa zihnimizde mi ters çeviriyoruz? Ben şimdiye kadar o kısımda ters çevirmeden karalıyordum. Oraya bir açıklık getirebilirseniz sevinirim.
  Sevgiler.

  1. Ters çevirme dediğimiz olguyu zaten ritüel sırasında yapıyoruz, merak etmeyin. Kullandığımız titretmeler ters İbranice, dolayısıyla yalnızca yazılanı titrettiğinizde İbraniceyi ters çevirmiş oluyorsunuz. Yani evet, şimdiye kadar doğru yapıyordunuz.

 9. Büyücü falanmısınız hergün ateşler içindeyim öksürmekten ciğerlerim söküldü ilk kez tanrınızı kabul ettiğimde grip gibi bisey olmustu inisinye olduktan sonra daha kötü oldu rtr yaparken başım ağrıyor midem bulanıyor bir keresinde kusmuştum yarıda bıraktım bütün gün yataktan çıkamadım siteye girince gözlerim yerinden çıkacakmış gibi ağrıyor tanrınızın adını aldığımda başım dönmeye başlıyor tanrınızın adını düşünmemek için bin takla atıyorum resmen son günlerde yapmamaya düşünmemeye çalışıyorum durumum birazdaha iyi burayı yazarken bile gözlerim çok kötü ağrıdı halada ağrıyor

 10. Merhabalar,
  Nihai RTR çalışmasına başlamadan önce Satanas meditasyonu yerine Raum meditasyonunu uygulamamın bir sakıncası var mı?

  1. Esenlikler,

   Enerji yükseltmek için en klasik yöntemler MerKaBa ve SaTaNas dır.

   Kişisel deneyimlerime dayanarak ben MerKaBa’yı tercih ediyorum. Raum meditasyonunun enerji yükseltmede daha etkili olduğunu düşünüyorsanız deneyebilirsiniz ama önerilerimiz bellidir.

   İyi akşamlar.

   1. son da bitirdikten sonra 5-15 dk meditasyon yapılması gerektiği yazıyor. Translate iyi çevirmemiş. nasıl meditasyon yapacaz bitirince? Bir de 6. aşamaya kadar 6 saniye nefes alırken 6 saniye tutmadan 6 saniye verip zikrediyoruz. 7. aşamadan itibaren mi 6 saniye nefes almadan sonra 6 saniye nefesimizi tutuyoruz ve ardından zikrediyoruz? yoksa bütün bir ritüel boyunca mı bu 6.6.6 tekniğini uygulucaz?

    1. 6 Saniye nefes alıp, 6 saniye tutup, 6 saniye verme tekniğini 7. aşamadan itibaren yapmıyorsunuz, önceden önceki aşamalarda da kullanıyorsunuz sitede yazdığı gibi. Yani evet, neredeyse ritüel boyunca bunu kullanıyorsunuz. Ayrıca 5-15 dakika meditasyon yapmak demek yükselttiğiniz enerjilere odaklanmanız anlamına geliyor, sonuçta bu oldukça güçlü bir meditasyon.

 11. Galiba önceki yazdığım gelmedi,”İsrail bakanı açıkladı: Uzaylılar gerçek,trump açıklayacaktı fakat uzaylılar *İSTEMEDİ” haberi hakkında ne düşünüyorsunuz?

  1. O habere hiç denk gelmedim, ancak kendilerini ulu orta ifşa ettilerse bu ancak ve ancak bizim faydamıza olur.

 12. Merhabalar,esenlikler dilerim.
  Size öncesinde de sormuştum fakat iletilemedi,kişi Tanrılığa ulaşınca Dünya’yı nasıl terk eder?

  1. Çabucak.

   Şaka bir yana, dünyada yaşayıp Tanrılığa ulaşan kişilerin Tanrıların yardımıyla Şambala’ya geçiş için kullandıkları birçok teknik var ancak bunlarla alakalı detaylı bilgi henüz yayımlanmadı tabii. Teleportasyon olabilir de olmayabilir de, çünkü bunun mümkünatını henüz bilmiyoruz ve bir yandan bakarsanız bu olmak zorunda da değil. Ancak dünyamız Şambala gibi özel yer altı üsleri dışında bir Tanrı için kesinlikle uygun değil (tabii şu anki haliyle, dolayısıyla henüz) ve tahminimce kendileri yeryüzünde görünmeden Şambala’ya geçişin üstün ruhani simyayla tekniklerini icat etmişlerdir, ancak bu konuda kesin bilgi henüz yayımlanmadığı için spesifik olarak bir yol söyleyemem size. Belli ihtimaller var, ancak tümüyle kişisel fikirlerim olduğu için ve ne yazık ki henüz bir Tanrı olmadığım için burada belirtmem bazı kişilerin zihnini çelebilir.

 13. Ben allaha çok dua ederim.duama bir kere karşılık verildi.benim merak ettiğim müslüman olan biri tekrar reenkarne olabilirmi.Mesela ben zaman zaman farklı düşünüyorum allaha yöneliyorum zaman zamanda satanizme.satanizme yönlendiğimde rahatlama oluyor ama bir yandan içimi dehşet bir korku kaplıyor.Birde merak ettiğim Tanrılar benim varlığımdan haberdarmıdırlar?

  1. Tüm gün merhamet dilendiğiniz ve ırkınızın binlerce yıldır çöküşüne sebebiyet veren bir enerji bataryasına yalvar yakar tapınmak sizce de biraz abzürt değil mi? Ayrıca duanıza “karşılık” verildiğini sandığınız durumlar ve sözüm ona “olaylar” genellikle psikolojiktir ve algıda seçiciliktir, eğer Allah dediğiniz düşünce bataryası sonsuz güçlü, sonsuz kudretli, sonsuz bilen olsaydı sizin daha başka herhangi bir dine yönelmeden ona bağlanmanız gerekirdi, eğer yarattığı canlılar bu “””yaratıcı”””yı sorgulamadığı müddetçe ona bağlanabiliyorlarsa ve sorguladıklarında İslam’ın içinden çıkamayacakları bunca saçmalığı görüp yaratıcının cani olduğu gerçeği karşısında şaşkına dönerek gerçekliğini sorguluyorsa, yaratıcı sandığınız varlık ahlak eksikliği açısından, kudretlilik açısından, ilgi açlığı açısından insandan bile daha sınırlıdır çünkü Allah’ı kabul etmek için ya hiç sorgulamamış olmak, ya da eksik zorgulamak gerekli. Ancak üzgünüm, Allah zaten bir yaratıcı değil ve bir enerji bataryası.

   “benim merak ettiğim müslüman olan biri tekrar reenkarne olabilirmi.Mesela ben zaman zaman farklı düşünüyorum allaha yöneliyorum zaman zamanda satanizme.satanizme yönlendiğimde rahatlama oluyor ama bir yandan içimi dehşet bir korku kaplıyor.”

   Eğer kişi Yahudi ellerinden çıkmış “İslam” pratiklerine düşmemişse, yani enerjisini Yahudi ilahının sömürmesine izin vermiyorsa ve tek suçu İslam’ı kabul eden bir ülkede doğmuş olduğu için Müslüman olmaksa reenkarne olma ihtimali yüksektir, ki bireyin reenkarne olabilmesi için asıl önemli olan kişinin öldükten sonra ruhunun bir sonraki yaşama aktarabileceği ruhani güce sahip olması. Ayrıca bu “git gel”lerinizin sorumlusu parazitler ve içinizdeki “dehşet korku” da İslam’ın bir kurmacası. Centiller Şeytan’ın yanında güvende ve Centil ırklara babalık yapan hep Şeytan olmuştur, onun evlatlarını elinden alarak sorgulayanları katleden ve katlettiren Yahudi inançları değil. İçinizi kaplayan dehşet korku siz ancak İslam’a inandığınızda var olmalı ve yaşam enerjinizi bir Yahudi bataryasına yönlendirerek onun tüm Centilleri katledecek gücü toplamasına yardımcı olduğunuzdan korkmalısınız, insanlığı yücelten ve sizden bunun karşılığında hiçbir şey talep etmeyen Şeytan’dan değil.

   Ayrıca Tanrılar spesifik olarak dünya üzerinde gelmiş geçmiş istisnasız her bir insanı ve canlıyı biliyorlar ve tanıyorlar gibi bir şey yok, ancak eğer kendinizi gösterirseniz elbette haberdar olurlar. Kimlerin bu Satanik yolda ilerlediğini ve bulunduğunu biliyorlar en azından.

 14. Merhabalar, sanırım bir yazınızda 23 Aralık gününün Satanik enerjilerin en yüksek olan gün olduğunu, 23 Aralık gecesinin ruhani faaliyetlerle geçirilmesi gerektiğini yazmıştınız. Acaba 23 Aralık gecesinden kastınız 22 Aralık 00.00’dan itibaren(teknik olarak 23 Aralık) mıdır yoksa 23 Aralık 00.00’dan itibaren(teknik olarak 24 Aralık) mıdır?

  1. Gezegensel günler gece saat 00.00’da başlamaz veya bitmez. Bu herkesin bulunduğu ülke ve şehire göre değişir, örneğin İstanbul’da 23 Aralık gezegensel olarak saat sabah 08:26’da başlıyor ve yine diğer günün sabahı (yani 24 Aralık tarihinde) 08:26’da bitiyor. Bu saatler her gün ve her şehirde değişir. Bu linkten kendi şehrinizin gezegensel saatlerini kontrol edebilirsiniz.

  1. Videoları tümüyle izlemedim, ancak yapılan kısa açıklamalardan az buçuk bir şey bildiklerini tahmin edebiliyorum. Popüler medyanın üstünü örtmeye çalıştığı konular, tabii videonun tümünü izlemediğim için de direkt olarak bocalama “Bu adamların dediği her şey doğru!” da diyemiyorum, sonuçta yorumlarda bazı varlıklar (insan demeye dilim varmıyor) konuyu İslam’a bağlamış. Yine de bir-iki şey biliyorlar deyip geçiyorum, ancak Jewtube’da bu konuyu baştan sona doğru şekilde anlatan bir kanal olsa zaten tepesine çökerler. O yüzden bu tür konuların araştırmalarını direkt olarak Jewtube’dan yapmayın.

   Bizim Youtube kanalı açmamamızın ve açmamamız gerekmesinin en önemli nedeni az önce belirttiğim sebepten. Böyle ökült konuları baştan sona ele alan bir kanalın tepesine çökerler ve en iyi ihtimalle kanalı kapatılır, en kötü ihtimalle de IP’si (ve dolayısıyla da lokasyonu) yayılır. Bu da facia olur ve ilerisinin ne olacağını kestiremezsiniz.

 15. Esenlikler, başka bir program mı yayınlanacak yoksa devam mı edeceğiz yarın bu programa?

 16. satanist olan birisi übermensch kavramını destekleyebilir mi yada satanizm bu kavrama karşı mı? ibrahimi pisliklere inanmamamın baş sebebi hepsinin bu kavramlara inanmayı yasak etmesi ve “eşitlik” rüyasına inanmaları (her ne kadar kadınları hor görseler de genel olarak insanların eşit olduğuna inanıyorlar) meditasyonları yapıyorum ve gerçekten faydasını görebiliyorum özellikle boşluk meditasyonu ve Şeytan ve Tanrı/çalar gerçekten tam inandığım tanrı/çalar ama Şeytanın yoluna tamamen girmeden önce bunun hakkında nasıl düşünüldüğünü merak ettim.

  1. “satanist olan birisi übermensch kavramını destekleyebilir mi yada satanizm bu kavrama karşı mı?”

   Übermensch Nietzsche’nin “üst-insan” olarak kullandığı, yani Tanrı kavramına verdiği isimdir. Tabii bunu figüratif bir anlamda insanları sınıflandırma anlamında kullanıyorsanız zaten hiçbir insan birbiriyle benzer, yani Hristiyanlıkta söylenildiği gibi “eşit” değildir. Ne bir beyaz bir Asyalıyla, ne de bir Asyalı bir siyahiyle eşit, çünkü her bir ırk apayrı farklı özelliklere ve yetilere sahip. Hristiyanlıktaki Komünizm’in temellerini atan “eşitlik” mantığının tamamen işlevsiz olmasının nedeni de bu zaten. Tabii sizin dediğiniz üstünlük ve alçaklık, fakat bu bir Yahudiyle Centil dışında mantığa biraz aykırı bir konu. Hiçbir ırk birbirisinden üstün değil, yalnızca farklılar ve her ırk kendisindeki bu farklılığı yüceltmek için çabalıyor. İlla bunu üstün veya düşük olarak sınıflandıracaksak siyahiler beyazlardan atletizm konusunda daha becerili ve beyazlar siyahilerden mantık ve kognitif beceriler konusunda daha becerili şeklinde bir ayrım yapabiliriz.

   ““eşitlik” rüyasına inanmaları (her ne kadar kadınları hor görseler de genel olarak insanların eşit olduğuna inanıyorlar)”

   Ne kadar komik değil mi? Her bir İbrahimi inanç aynı şekilde ya zaten. “Bakın, herkes eşit! O kadar eşitiz ki yalnızca Yahudi amaçlarına hizmet ediyoruz ve kendi Centil özümüzün her zaman ölmesi gerektiğini, sadece Yahudilerin yaşaması gerektiğini zevkle bilinçaltımıza Yahudi kaynaklı kutsal olduğu sanılan kitaplarla zevkle kabul ediyoruz. Ayrıyeten kadınlar tarlamız, Yahudiler efendimiz, özümüz düşmanımız.”

  1. Herhangi bir Satanik mesaj yok. Bazı dizi/filmler daha genç kesime hitap ettiği için pentagram sembolünü kullanarak tabiri doğruysa “havalı olmaya” çalışıyor. Tabii bunda hiçbir problem yok, zaten insanlar da yavaş yavaş Satanik sembollere sempati kazandığı için diziler de bundan paylarını koparıyorlar. Fakat dediğim gibi, bu onların Spiritüel Satanist olduğu anlamına gelmiyor.

 17. Telefon üzerinde yapacağım ama ters çevirme işlemini anlayamadım tekrar izah eder misiniz?

  1. Tam olarak neresini anlamadınız? Söyleyin, o kısmı detaylıca anlatayım sizin için. Ayrıca prosedürde bir fark yok, telefonda yapıyorsanız da yine ritüelin Tam Sürüm (veya hangisini kullanıyorsanız) linkine tıklayarak İbranice harflerin üstünü karalayacaksınız.

 18. varsa eger ikisinin birlikte oldugu rituele offline ulasabilecegim bir link atabilir misiniz? dropbox linki olursa daha iyi olur, ama tabii cok da onemli degil.

  tesekkurler.

  1. Linke tıklayarak eğer bilgisayardaysanız “CTRL + S” komutuyla HTML belgesini (yani link sayfasını) bilgisayarınıza indirebilir ve ritüeli yapacağınız zamanlarda indirdiğiniz belgeyi tarayıcınıza sürükleyebilirsiniz. Dropbox’a yüklediğimizde boyama özelliği kalkıyor ne yazık ki, telefondaysanız da ritüelin ekran görüntüsünü alarak telefonunuza kaydedip ritüeli yapacağınız zaman ekran görüntüsünün kopyasını oluşturursunuz ve üzerinde boyayarak bitirdiğinizde kopyayı silersiniz en basitinden. Bir daha ritüeli yapacağınız zaman ilk kaydettiğiniz ekran görüntüsünün bir başka kopyasını daha oluşturup yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir