Dresden: Kabalistik İnsan Kurbanı

{https://ancient-forums.com/viewtopic.php?f=24&t=22696&p=96555#p96555 yazısının çevirisidir.}

Dresden: Kabalistik İnsan Kurbanı

İkinci dünya savaşı sırasında, Yahudi-Mason dünyasının ve Yahudi-Teosofi topluluk üyelerinin Nasyonal Sosyalistlere karşı yürüttüğü gizli savaşı, “Britanya’nın Büyülü Savaşı*” adı verilen bir şey vardı. Bu, ünlü Teosofi lideri ve psişik usta Dion Fortune’un savaş yöntemlerini de içeriyordu, ayrıca Mesih Bilincinin inşa ettiği düşünce formlarını kullanmayı, Nasyonal Sosyalistlere saldırmak ve psişik enerji çekmek amacıyla Mesih’in egregorunu kullanmak için Kabala sihirli sistemini kullanmayı da içeriyordu.

(*The Magical Battle Of Britain)

Dion Fortune ayrıca Churchill’e okült içgörü ve bilgiyle tavsiyelerde bulunuyordu, Churchill’in kendisi de anne tarafından 33. dereceden Yahudi-Özgür Mason ve Yahudiydi ve savaşa itmek için, Britanya’yı kontrol eden ve kendilerine Mesih’in Kralları adını veren Yahudi Rothschild’ler tarafından iktidara getirilmişti. Gerçek şu ki, Britanya Savaşı’nda olanlar bu okült savaşın sadece başlangıcıydı ve İngilizler tüm savaş boyunca okültistleri kullanıyorlardı.

Dresden’e yapılan saldırının aynı zamanda okült savaş etkileri de vardı. Dresden, Pagan okültizminin ve büyücülüğünün önemli bir merkeziydi ve doğrudan Churchill’in emirleri üzerine, muhtemelen kendisine tavsiyelerde bulunan kendi Kabalistik üstadlarının önerileriyle hedef alındı. Kanıt, Dresden’e yapılan saldırının tarihi, Başlıca düşman ritüel tarihi, Saldırıyı Yahudi kıyafetli Katolik Kilisesi tarafından yapılan ve tamamı Yahudi Kabalasına dayanan ritüellere bağlamak için Kül Çarşambası günü adlı Kabalistik bir tarihte planlanmıştır.

Dresden bir hastane şehriydi ve askeri bir amacı yoktu, şehirde Kızıl Haç gözlemcileri vardı ve Almanya ile savaş halindeki ülkeler arasında Dresden’in düşman saldırılarına kapalı olacağı ve bir hastane şehri olarak kullanılacağına dair anlaşmanın sağlandığından emin olmak için duruyorlardı. Almanya anlaşmanın sonunu korudu, şehir savunmasız kaldı. Dresden, RAF (Royal Air Force) tarafından ateş bombardımanına tutularak harap oldu ve saldırı sonrasındaki şehrin fotoğrafları, Hiroşima’nın Atom bombası ile yok edilmesinden sonraki görüntüsüne benziyor. Saldırı belgelenebilir bir savaş suçuydu.

Dresden, Almanya’da Pagan Büyücülüğünün önemli ve eski bir merkeziydi, bu yüzyıllar öncesine dayanıyor ve bu gerçek Avrupa’daki okült çevrelerde iyi biliniyordu. Dresden, şehirdeki Pagan Cadıları ve büyülü savaşta Almanya’yı ruhsal olarak koruyor olabilecek diğer olası okültistleri yok etmek için bombalandı. Ve Britanya’dan sorumlu Yahudi seçkinler için, çok sayıda Paganı ve ruhsal olarak gelişmiş Centilleri yok etme şansı, Talmud’un emrettiği şeylerin bir parçasıdır. Kabalistik bir tarihte Dresden’i ateşle yok etme eylemi bile, Shin [ateş] harfinin Yehova’nın İsrail’in düşmanlarını yok etme gücünü temsil ettiği Talmud ve Yahudi Kabalası ile bağlantılıdır ve bu ateştir. Yahudilere Talmud’larında Almanları, Amalek’i, şehirlerini, kadınlarını, çocuklarını, her şeyini tamamen yok etmeleri emredilmiştir ve Yahudi Tevrat’ında ve Talmud’da Yahudilerin savaş yapma şekli budur.

Yahudi tanrısı Torah’ta İsrallilere, kabilelerinin düşmanı olan ve Yahveh’in emriyle öldürdükleri tüm kadınları, erkekleri, çocukları ve hayvanları altar’a yığmalarını ve Yahveh’e kurban olarak YAKMALARINI emretmiştir.

Dresden, Paganların [Centillerin] Yahudi tanrısına kurban verildiği yerdi.

Kaynak:

Walpurgis Night: Volume One 1919 – 1933, Thomas Sheridan

“Dresden: Kabalistik İnsan Kurbanı” hakkında 2 yorum var

  1. Düşmanın maddesel dünyada ki hareketlerinin bir çoğu ruhani temellere dayanıyor aslında. Buna doğa ve hayvan katliamlarıda dahil. Belirli zamanlarda enerji amaçlı toplu katliamlar yapıyorlar. Gerçi kendileri ne ki yaptıkları ne olsun… Tarihe baktığımızda yahudi ürünü olan islam ve hristiyanlıkta aynıydı. Sürekli savaş ve kurban ayinleri. (((bunlar))) kendi tanrı dedikleri enerji deposunu beslemek için ne tarz pislik varsa yaparlar. Filistin’de bulunan Centil çocuklara yaptıklarının, toplu doğa hayvan ve insan katliamlarının, bin katının başlarına geleceklerinden habersizler. Bu kertenkele bozmalarının “Adalet” ile karşılaşacakları zamanı büyük bir heyecan ve merak ile bekliyorum.

    Çeviri için teşekkürler, iyi iş.

    Hail SATAN!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir