5 Ağustos – 9 Ağustos Arası RTR Takvimi – Düşman Sorununu Çözme

Bu duyuru, Yüksek Rahip Hoodedcobra666’nın forumlardaki vaazından çevrilmiştir.

 

Son Ritüellerimizde büyük başarılar elde ettiğimize göre, şimdi kısa bir ruhani savaş takvimiyle düşmanı geri püskürtmek önemli. Hepimizin görebileceği gibi, her zamanki gibi oldukça aktifler.

Git gide daha da az bir şekilde bu takvimler gereklilik olarak kalacaklar ancak eş zamanlı güçlü saldırıları sürdüreceğiz. Tanrıların bize olan yardımları gerçeğiyle de birlikte, ve düşmanın artık uçuruma sürüklendiği gerçeğini de hesaba katarsak, tabiri caizse artık bunun yaşanması için yolu sadece açık tutmamız gerekiyor.

Yahudi vakası, maalesef ki bir hastalık gibi dünyayı kapladı. Yahudiler sadece ipe sapa gelmez olmalarıyla değil, aynı zamanda batıl inançlarda oluşlarıyla, delilikleriyle ve kibirleriyle de herkes tarafından biliniyor. Doğaları gereği, dünya üzerindeki diğer halklara nazaran apaçık tinsellikten yoksun ve kötücül eğilimleri bünyelerinde barındırıyorlar.

Kendilerince olan küfürlerinin bir sonu yok. Buna diğer etkileşime girdikleri Milletlerin kültürlerini çalmak, sonrasında “kendilerininmiş” gibi göstermek, çeşitli medeniyetlere durmaksızın iç çöküşler yaşatmak da dahil. Övüne övüne, sadece doğrulanmamış iddiaları dayanak sunarak, kutsallığa saygısızlığı sevdiklerini ve diğer herkesi öldürmek istediklerini haykırıyorlar.

Bunların da üstüne, bunun “Tanrı”nın işi olduğunu söylüyorlar. Ve bilmiyor muydun? “Tanrı” yalnızca onlara ait, ve kişisel tercihi olarak sadece Yahudilerle konuşuyor. Buradan kişinin anlayabileceği gibi, bu insanların “Tanrı” ile hiçbir ilişiklikleri yok, veya daha doğrusu, “Tanrı”nın onlarla hiçbir ilişiği yok. Bunların hepsi, kendilerinin zorla başkalarını ele geçirmek için gerçekleştirdikleri haddinden fazla ruhani çabalarının hayal ürünü konuşmaları.

Hristiyanlık ve İslâm, insanları kültürlerinden, Tanrılara ilişkin bilgilerinden ve Tanrısal olandan kopardığı için insanlar bunlara inanacak kadar aptallaştı; Yahudiler, bir yalanlar seferine çıkma ve bunu yayma şansına sahip olabildi ve bununla beraber insanlığı çok uzun bir süre boyunca ışığa kapadılar.

Birkaç asır sonra, insan cehaleti ve Yahudilerin kendi çıkarları doğrultusunda bunu sistematik yayışıyla birlikte, ve birkaç yozlaşmış kişiyi de katarsak, bu faktörler bugün bizi olduğumuz yere getirdi. Çok da bir şey istemedi aslında.

Herkes Tayvan’da olanları takip ediyor mu bilmiyorum. Açıkçası, düşman aynı bir keş gibi 3. Dünya Savaşı çıkarmak için krizlere giriyor. Düşmanın saltanatı hâlâ sürüyor ve dayatılıyor.

İnsanlar da daha hâlâ 2 günlüğüne “hasta” edip bırakan grip hakkında konuşuyorlar, eğer bu da yoksa sürekli önümüze konulan hava durumu kaynaklı sokağa çıkma yasakları, böcek yeme, distopyacılık, 3. Dünya Savaşı gibi şeyler var – genel olarak, Yahudilerin aptallaştırma seanslarının mahsulü olan şeyler.

Eğer oturup gerçekten tüm bunların neden olduğunu bir düşünürseniz, hiçbir gerekçelendirmeye ulaşamayacaksınız. Dünya, 2019’un sonlarına kadar iyi gidiyordu ve sonrasındaysa “bir şey” artık kaos modunu başlatması gerektiğine karar verdi. O “bir şey” ise düşman; ifşalanma korkusuyla en iyi yaptıkları şeyi uygulamaya karar verdiler: İnsanların dikkatini dağıtmak ve sefalete götürmek için Savaşlar ve Krizler yaratmak.

TV programlarındaki sıcak konular ise şöyle: “Tahmin et bakalım şimdi ne var goy, tamamen ‘tesadüfî’ bir şekilde iki Yahudi’nin bitmeyen bir savaşı olduğu için tüm fiyatlar artışta ve bil bakalım daha ne var goy, başka bir tesadüf, elektriğini ve ulusal gaz ikmalini kesebiliriz, oy vey. İşte bu da küresel ısınmaya veya enerji kesintilerine veya artık her neyse ona sebebiyet verebilir goy, evde kal. Savaştan kork ve kendini ebediyen eve tıka goy. Daha 8. dozunu olmadın mı? Oy vey, daha 2022’deyiz. Bu Co-Vid ne kadar da şahane bir ‘tesadüf’ oldu goy. Oy gevalt, oy vey bu Tevrat değil goy, sadece bir tesadüf.”

Tabii, bunun olması oldukça iyi, çünkü bununla birlikte Yahudilerin topluca alacakları cezaları garantileniyor. Biz burada sadece üstlerine çökecek, çoktan dövülmüş adaletin tokmağını hızlandırmak için varız. Ektiklerinin biçicisi tekrar gelene kadar her hâlükârda kendi büyük küfürlerini iyice azıtmalılar.

Tabii ki, bunlar bizi endişelendirmemeli, çünkü Yahudiler insanlığa uygun gördükleri holokostun altında mahvoluşa gidecekler. Her ne olursa olsun, bunların hepsinin nasıl bir bir yaşandığını görmek ilginç. Satanistler kurtulacaklar ve bu vakitlerde kutsanacaklar, Yahudiler ise toplu lanetlenişlerine doğru ilerlerken tüm evrenin negatif enerjilerini üstlerine boşaltacaklar.

Yahudiler adına konuşsun diye öne sürülmüş, “Büyük Sıfırlama”nın [Great Reset] infazcısı günümüzün iki Yahudisi de ayrıca büyük lanetlerin ve sıkıntıların Yahudi halkının tepesine çökmesine davetiye çıkarıyor.

Oldukça iyi bilinen ve kelimenin tam anlamıyla bir Yahudi olan gözü kararmış Zelensky’nin, başka bir kripto Yahudi olan Putin ile sürdürdüğü başka bir savaşından daha geçmek zorundayız. Ukrayna ve Rusya arasında kan gölleri oluşurken, açık bir şekilde bu iki Yahudi tabii ki bir uzlaşmaya varamayacaklar. Kandan ırmaklar akıp giderken, onlar da bunu devam ettirmek istiyor.

Her şeyin üstünde bu, ekonomik çöküşler ve medeni dünyayı dolaylı ve doğrudan bir şekilde megatonlarca hasara uğratan olaylar zincirinin yanı sıra, Yahudi halkına yazacak. Şunu diyebiliriz ki, Yahudilerin bu zorlayarak dayattığı her şeyin kendileri için yavaş yavaş durumu kötüleştirmesi iyi bir şey, ve kendi suçlarının ağırlığı, bozgunlarının en büyük tezahürü.

Düşmanın varlığı büyük oranda bir gribi andırıyor. Biz insanlar kısa hayatlara sahip olduğumuz için, bunu ciddiye alıyoruz, ancak bu mevzunun kendisi Tanrılar için sadece kısmî miktarda ciddi bir olay, ve düşmanı çoktan bitmiş görüyorlar.

Şimdi, aklı RTR’larda kalanlar için, yeni Ritüellerin oldukça önemli olduğundan bahsetmemiz gerek, çünkü çabalarımıza bağlı olarak Tanrıların doğrudan müdahalelerine olanak sağlıyor ve bizimle birlikte hareket etmeleri ve hepimize yardım etmeleri için onları davet ediyor. Kim bilir kaç asırdır bunların hiçbiri Centiller için mümkün olmamıştı.

Tanrıların Ritüelleri, sadece kendimize değil, aynı zamanda evrene ve biz Centillerin kolektif varoluşuna da doğrudan bağlı. Ayrıca diğer Centilleri de büyük oranda etkiliyor ve Tanrılara, kolektif olarak ele alırsak bir tür olarak düzeltilemez olmadığımızı gösteriyor. Ki yüzyıllardır insanlığın büyük bölümü kendi Tanrılarını lanetlerken, biz zaten onların güzelliğini, iyiliğini “bilen” kesimdeydik ve Yahudilerin şizofren akıllarından çıkmış peri masallarını benimsemiş dirgenli aptal kitlelerin zulmü altındaydık.

Tanrılarımızın küfürlere ve iftiralara maruz kalma nedeni, evrende temsil ve kontrol ettikleri daha derin kavramlardan kaynaklanıyor. Yakında bu, geçmişin bir hatası olarak hatırlanacak.

Yahudilerden daha da önemlisi buradaki insanlar, ve yüzyıllar boyu kutsamalardan ve Tanrılarından uzak kalmış Centillerin alacağı kutsamalar. Tüm zamanımızı virüse harcamak, bizi gelişimimizden alıkoyacaktır.

Onlarla “savaşmaya” kıyasla gelişim, Yahudileri ortadan kaldırmak için gerekli. “Savaşmak”; düşmüş, ruhaniyetten uzak ve hiçbir zaman işe yaramamış, geri kalmış bir düzeyin ürünü. Bunun yerine, eğer Centiller, Tanrılara yaklaşarak gelişirlerse, ruhani olurlarsa, ve kendilerini yükseltirlerse, işte o zaman Yahudilerin ana kök sorundan istifade ederek çıkardığı sorunlarla savaşma gayretleri önem arz eder.

İnsan aptallığından, cehaletinden ve bilgi eksikliğinden nemalanıyorlar – ve bunlar üzerinden meşhur “Goyim”i veya köleyi oluşturuyorlar. Eğer bunlar çözülürse, onlar da daha fazla bir şey oluşturamayacaklar. Yahudiler bugün bulundukları konumdalar çünkü Centiller; tanrısız, dikkatsiz, tembel, başarısız bir hâle geldi ve kendilerinin ve Uluslarının kaderini tamamen şansa bıraktı.

Bunların bir bölümü düşman tarafından kaynaklandı, ve bir bölümü de insanların yanlış yolu seçip, kendilerine büyük zararlar getirecek koşullar yaratmasından. Şimdi ise bunu tersine çevirme fırsatı hemen önümüzde.

İnsanlıktaki ışığı söndüren büyük sorunları kaldırmak, aynı zamanda kesinlikle düşmanın hasarını en hızlı şekilde telafi etmenin de yoludur.

Eski Satanik Hürmasonlar ve bunu gören diğer öngörülü kişiler, kendi zamanlarında bunun uzun bir zaman alacağını biliyorlardı. “Yahudi” olarak adlandırdığımız şeyin, be kadar büyük bir cehaletten, bilgisizlikten, umutsuzluktan, hijyen eksikliğinden ve gelişimsizlikten beslendiğini biliyorlardı.

Eğer Eski Ahit’i okursanız, sadece sahte, düşük düzey bir tezeğin varlığıyla karşılaşacaksınız. Tecavüz, fetih, cinayet, ölüm, ahmaklık ve Yahudilerin aptalca iddialarıyla dolu. İşte bu, insanlığın yaşamasını istedikleri aptallık seviyesi, ve onların “Tanrı”sı da bu aptallık düzeyini yüceltiyor. Ölüm metninin ilk sayfalarında bu durum, insanlığın yüksek bilinç düzeyinden “Düşüşü”nun sonucu olarak tanımlanmaktadır.

Ve tabii ki, düşman da bu bilinç düzeyinden beslenerek, “Goyim” dedikleri şeyi altüst etmeye çalışıyor.

Öncelikli hedefimiz, kendimize yardım etmek ve bu dünyayı daha iyi bir yer hâline getirmek, ve böylece haşere, artık daha fazla “insanlığın düşüşü” ve insan sefaletine dayalı gıdasını temin edemeyecek. Bu açıdan ne kadar iyileşir ve yükseklere tırmanırsak, düşman o kadar kolay yıkılacaktır.

Eğer bir virüs veya enfeksiyon, belirli değişkenler ve koşullar altında kendiliğinden ortaya çıkarsa, sadece virüse müdahale etmek nafile olacaktır. Bu durumda, yukarıda belirtilen koşulları değiştirmeliyiz, ve virüs kendiliğinden ortadan kaybolacaktır.

Ruhani Savaşın ve Yeni Ritüellerimizin kombinasyonu, bundan daha fazlasına da çözüm sunacak. Şimdiden sahip olduklarımız bile onları durdurmaya yetiyor, DONATILMIŞ kimseler, gerektirdiği şekilde kendi yükümlülüklerini yerine getiriyor.

Önümüzdeki günler için uygulayacağımız ritüel aşağıda yer almaktadır. Bunun sonrasında, herkes için bir rahatlama dönemine gireceğiz.

RTR Takvimi kısa olabilir, ancak bunun karşılığında pürdikkat bir odakla RTR’ları yapmalıyız.

 

RİTÜEL TAKVİMİ

5. Nihai RTR, İsrail’i Lanetleme RTR’ı, 72 İsmi Lanetleme RTR’ı
6. Nihai RTR, İsrail’i Lanetleme RTR’ı, 72 İsmi Lanetleme RTR’ı
7. Nihai RTR, İsrail’i Lanetleme RTR’ı, 72 İsmi Lanetleme RTR’ı
8. Nihai RTR, İsrail’i Lanetleme RTR’ı, 72 İsmi Lanetleme RTR’ı
9. Nihai RTR, İsrail’i Lanetleme RTR’ı, 72 İsmi Lanetleme RTR’ı

 

Ritüellere bağlantılar:

Nihai RTR + Tetragrammaton’u Öldürme

Yahudi Savunmasını Paramparça Etme

İsrail’i Lanetleme RTR’ı

YHWH’nin 72 İsmini Lanetleme RTR’ı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir