Düşman Savunmasını Paramparça Etme RitüeliBoyanabilir Versiyonu

Bu ritüel Nihai RTR ve Tetragrammaton'u Öldürme ritüeline bir ektir. Özellikle bu ritüel düşmanın tüm savunmasını paramparça ederek diğer ritüellerimizin daha da güçlü etki göstermesini sağlayacak.
Bu ritüel düşmanın yalnızca iç çemberine paylaştığı gizli metinlerinden oluşturuldu ve olması gerektiği gibi oldukça yıkıcı ve güçlü. Ritüeli nasıl yapacağınızı açıklayan talimatlar aşağıda:

1. Belirtilen görselde belirli ok işaretleri var. Bu işaretler çalışmanın yönünü gösteriyor.

2. İlk kelimeden başlayarak [IAN-ODA], tersine çevirilmiş bu kelimeyi nefret ve yok etme arzusuyla BİR KERE titretin ve kelimenin içerisinde bulunduğu ilk kareyi karalayın. Karaladıktan sonra bu kelimenin kalıcı olarak ortadan kalktığına odaklanmalısınız.

3.Ondan sonra içerisindeki her bir isim 6 kez titredilecek olan [Örneğin LA(Ğ)-EH • YO(Ğ)-HAH, LA(Ğ)-EH • YO(Ğ)-HAH ve devamı, sonra LE(Ğ)-AH • FA(Ğ)-RR, LE(Ğ)-AH • FA(Ğ)-RR, vesaire] ilk üçlü dizisine geçin. Onlar da tamamlandıktan sonra titretilen harfleri karalayın ve sıradaki üçlü dizisinde de aynı tekniği uygulayın.

4. Bu üçlü dizilerinin hepsi bittikten sonra görselin ortasına gidin ve belirtilen kelimeleri 6 kez titretip aynı şekilde karalayarak bu kareleri de bitirin.

5. Yahudi bozması Davud’un Yıldızı’nı karalayın ve tersine çevirilmiş kelimeyi titretin.

6. Bir kez IANODA’yı titretin ve tüm bunları bitirmek için çalışmanın afirmasyonuna ilerleyin.

Mouse'unuz veya dokunmatik ekranınız ile her bir harfi tamamen karalayıp yok edin. Dokunmatik ekran kullanıyorsanız bir parmak kullanarak çizebilir, iki parmaklaysa sayfada yukarı aşağı gidebilirsiniz.Şimdi kararttığınız kelimeleri ve sembolleri tamamen yok etmek için bu siteyi kapatın.

Telaffuzları:

[Buradaki Ğ harfi sesli şekilde söylenmez, neredeyse duyulmayacak seviyededir]

IANODA: İİ-AA(Ğ)N-O(Ğ)-DA
LAE/YOHA: LA(Ğ)-EH • YO(Ğ)-HAH
LEA/FAR: LE(Ğ)-AH • FA(Ğ)-RR
LEIR/VAG: LE(Ğ)-İİR • VA(Ğ)-GG
LEIR/ZA: LE(Ğ)-İİR • ZAA(Ğ)
LEIR/AB: LE(Ğ)-İİR • AA(Ğ)B
LEIMH/SH: LE(Ğ)-İİM-HH • ŞŞ
LEI/RU: LE(Ğ)-İİ • RUU
LE/MAR: LE(Ğ) • MA(Ğ)-RR
LE/AI/GAR: LE(Ğ) • AA(Ğ)-İİ • GA(Ğ)-RR
LIVA/KOK: Lİİ-VA(Ğ) • KO(Ğ)K
LEI/DAP: LE(Ğ)-İİ • DA(Ğ)-PP
LEA/KH/EEM: LE(Ğ)-A(Ğ) • KKHH • İİMM
HAIKAT/ZUH/Y[EE]: HA(Ğ)-İİ-KA(Ğ)T • ZU(Ğ) • İİ
AHAY/IKAZ/UH/T: AA(Ğ)-HA(Ğ)-İİ • İİ-KA(Ğ)Z • U(ĞĞ) • TT
MEE-DU-EHY: MEE-DU-E(Ğ)-EEYY
IANODA: İİ-AA(Ğ)N-O(Ğ)-DA

• AA(Ğ), Amerikan İngilizcesiyle Saw, Awe veya Paw demek gibi,
• AA(Ğ)-İİ, Amerikan İngilizcesiyle Bay, Say veya Aim demek gibi,
• DH, sert bir TH sesi,
• DU, Amerikan İngilizcesiyle Doom demek gibi,
• İİ, Amerikan İngilizcesiyle Meet, Seed, veya Seem demek gibi,
• EEYY, Amerikan İngilizcesiyle Pee demek gibi, ancak Day kelimesinde Y’nin uzatılmış haline benzer
• E(Ğ), Amerikan İngilizcesiyle Let, Set veya Met demek gibi,
• GG, Amerikan İngilizcesiyle Gate’in hafif titretilmiş hali, ancak GG harfini belli bir süre tutarak,
• FA(Ğ), Amerikan ingilizcesiyle Fad, Family demek gibi,
• HH, Amerikan İngilizcesiyle Hot demek gibi, ancak HH harfi boğazın arkasından titretiliyor,
• İ ya da İ(Ğ), Amerikan İngilizcesiyle Sit, Miss veya Hit demek gibi,
• KO(Ğ)K, Amerikan İngilizcesiyle Coke, Coal veya Course demek gibi,
• KH hafifçe boğazından arkasından titrettiğimiz bir ses,
• RR sesi titretilir ve yuvarlanır,
• O(Ğ), Amerikan İngilizcesiyle Open, Cold veya Bold demek gibi,
• OO, Amerikan İngilizcesiyle Zoom veya Bloom demek gibi,
• TT sesi dilin ön iki diş ile ve üst damak arasındaki noktaya değdirilmesiyle hafifçe titretilir,
• TS, Amerikan İngilizcesiyle Pizza, Bats veya Mats demek gibi,
• U, Amerikan İngilizcesiyle Put, Hoof veya Hook demek gibi,
• U(Ğ), Amerikan İngilizcesiyle Hut, Hum veya Mud demek gibi,
• YO(Ğ), Yoga demek gibi,
• ZAH, Amerikan İngilizcesiyle Zap demek gibi.

Orijinal ritüel ve detaylı talimatlar için buraya tıklayın.