Ters Şema Duası RTR’ı

Şema (“Shema”) duası düşmanın en önemli dualarından biridir. Bu duanın bulunduğu parşömen, düşmanın alınlarına ve kollarına taktığı ve onların kapı girişlerinde olan “mazzuza”ların içinde de bulunan [dış etkenlerden koruma amacıyla, tefilin denen] küçük siyah küpler içine konur.

Bu dua çok uzun ve her gün tekrarlanır. Bu RTR sadece ilk iki satırı içerir, zira en önemlileri onlardır. Duanın geri kalanı önemsizdir. Lord Azazel, Yüksek Rahibe Maxine’e bu konuda talimat vermiştir.

Öncelikle 1. ve 2. paragrafı SIRASIYLA 9’ar kez titretin. Yani ilkini 9 kez titrettikten sonra ikinciye geçip onu da 9 kez titretin:

(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz.)

1.

DAKH-EH • HAĞV-H’YAH • UU-NEY-OĞ-LEY •

HAĞV-H’YAH • LEY-AĞRA-TSİİ • AĞM-ŞŞ

___________________________________

2.

DEY-AĞV • MAĞL-OĞ-İĞL • OĞSS-AKH-LAĞM •

DOĞV-AKH • MEYŞ • KHUĞR-AB

SATANAS’ı titretin

SATANAS’ı titrettikten sonra bunları 9 kere kararlılık ve inançla söyleyin:

  • Yahudi halkı tüm korunmasını kaybetti.
  • Yahudi halkı tüm özel imtiyazlarını kaybediyor.
  • Tüm dünyadaki Centil halkları artık Yahudi sorununun ve onların uzaylı ruhlar olduğunun tamamen farkında.

Yukarıdakileri 9 kez söyledikten sonra,

SATANAS’ı titretin

AUM’u titretin.

Sonra büyük bir

“ŞEREF VE GÜÇ EBEDİYEN ŞEYTAN’A ATFOLSUN!”

çekin. Ayinin sonu.

[SATANAS’ın sesinin tam olarak nasıl çıktığını merak ediyorsanız onun da mp3 dosyası var.]

SATANİK RİTÜELLER ANA SAYFASINA GERİ DÖN