Tanrıların Otoritesini Restore Etme RTR’ı

“Yahudilerin bize yaptığı şey çok sinsiceydi. Burada Tanrılardan veya Reptilian uzaylılardan ziyade bizim “küçük evrenimiz”de, “zihinsel dünyamız”da onları nasıl tanıdığımızdan bahsediyorum. Tanrılar sahip olduğumuz kitlesel, kollektif bilinçaltımızdan (yani başka bir kelimeyle insanlığın kitlesel zihni) uzaklaştırıldılar. Bunun Tanrıların kendisiyle alakası yoktur, burada olay bizim algılarımız ve ruhlarımızı ve zihinlerimzi onlara açmamız. Bunu yapmayı bırak(tırıl)mamız ve bununla birlikte gelen cehalet, (İslam, Hristiyanlık gibi düşman programlarıyla) kendi Tanrılarımıza saldırıp onları lanetleme ve olağanüstü miktarlardaki fiziksel şiddet ve savaşlar da yüzyıllar boyunca durumu çok daha kötüleştirmeye yaradı.

Yığınlar olarak inancımızdan ötürü, bir tür olarak “gerçekliğimizde”, Tanrıların “sonunda defedildiğine” inandı(rıldı)k. Yahudiler en ufak bir zorluğu yokmuşçasına nekromansi yaparken, yani ölüleriyle iletişim kurarken, tepedekiler Reptilian efendilerini çağırıp onlardan rehberlik alırken ve daha nice ruhani güç ve yeteneği bize karşı kullanırken Centiller zar zor iletişim kurabilmekte. Yahudileri kurtaran şey de bu. Dünyadaki düzenin altüst edilmesinin basit ama çok etkili sebebi şu an Yahudi pisliklerine dayanan, farklı bir “mini-evren”de yaşatılmamız ve gerçek, doğal anlayıştan kop(artıl)mamız.

Bu Yahudilerin başarısı da değildir. Bu düşman yalanlarına kanıp Tanrılarımıza ve atalarımızın dinine karşı zihinsel ve ruhani olarak kapanan Centillerin başarısıdır. Yahudiler yaptıkları hiçbir şeyde kendi güç kaynakları değillerdir, ama insanlığa karşı suç işlemekten başka hiçbir şeyde kullanmadıkları büyüsel bilgileri olan, manipülasyonda yetenekli parazitlerdir sadece. Eğer büyünün kötüye kullanımı veya ruhani istismar için verilen evrensel bir ceza olsaydı Yahudilerin hepsi sonsuza dek idam edilirdi.

Yahudiler Demon’ların, yani Tanrıların gazabını ve negatif kuvvetlerini (kendi) üzerlerine çekmemek için ellerinden geleni yapmakla birlikte tabii ki enayi ve ahmak Centilleri kendi Tanrılarına karşı suç işlemeleri, “küfr”etmeleri ve hatta ellerinden gelirse saldırmaları için ön saflara almış ve bu şekilde de kendilerini korumaya almışlardır. Bir örnek Mısır’daki mezarların soyulması; yüzyıllarca içeri girmeye çalışan soyguncular öldü ve sonunda ancak içeri zorla girebildiler.

Tanrılar tabii ki kimin sorumlu olduğunu biliyor ama haddini aşıp girmemeleri gereken yerlere giren kişilere karşı kurulan lanetler ve diğer belalar (Mısır’daki antik mezarlar örneğindeki gibi) bu aşağılık davranışları sergileyenlerin üzerine çöktü, yani Yahudiler’in bu işlere koştuğu Goyim’ler. Yahudiler de sırtlan gibi onların cesetlerinden ganimeti alıp, hasarınsa alsalar alsalar ufak bir kısmını alıp işlerine devam ettiler.

Bu yüzden Goyim’lere kendi Tanrılarına karşı lanetlerde bulunmaları, kendi özlerine saldırmaları, ruhsuz ve ruhaniyetten, spiritüaliteden uzak durmaları, genel olarak kendi ruhunu ebediyen yok etme doktrini olan İslam’a veya Hristiyanlığa dahil olmaları söylenir. En iyi ihtimalle onların gözünde harcanabilir birer piyon olabilirler. Tepedeki Yahudiler Tanrılara karşı direkt küfürde bulunacak kadar aptal değiller.

Hahamlara göre Pagan Tanrıları kendi düşünce formlarından çok daha güçlüdür, hatta bazılarının sözlerine göre milyonlarca kat daha güçlüdür. Ama kitlesel bilinçaltını sımsıkı kontrolleri altında tutmaları, muazzam miktarlarda cehalet, ruhaniyetin reddedilmesi ve milyonlarca, hatta milyarlarca insanı kendilerine kalkan olarak kullanmaları onlara iyi yardımcı oldu. Tanrılar ve doğal fenomenlerin dışarıda kaldığı kendi küçük gerçekliğimizde yaşamak zorunda bırakıldık (burada SS olan bizler değil, ama genel olarak insanlık, ki bu bir noktada bizi etkiliyor). Sadece Yahudi etkileri bu ufak gerçeklikte başıboş gezip istediği etkiye sahip olabilir.

Ama bu gibi aptallıkların bedeli vardır. Yahudiler Centil kölelerini Tanrılara karşı toplayıp yönlendirerek Tanrıların Centil halklarla olan ilişkilerini ve onlara karşı duydukları sevgiyi istismar ettiler ve kendi tiksinç suçlarını işlerken onları en öne koydular. Bu resmen rehine almaktan ve bu şekilde eğer Yahudi, Bolşevik bir ruhani teröristsen kendi göreceğin hasarı sınırlamaya çalışmaktan başka bir şey değildir.

Son olarak bu ritüel her birimize yardım edecek – Tanrıların gücünü deyimi yerindeyse “kendi dünyamıza” açmaya yarayacak. Bundan hepimiz çok faydalanacağız.

Gerekli olan önbilgi açıklandığına göre devam edebiliriz. Bu ayin diğer pek çoğunun aksine Ters İbranice değil, Ters Antik Grekçe’dir (zira Yeni Ahit bu dildedir ve çok önemli lanetler içerir). O yüzden alışmış olduğunuz dil yapısından farklı titreşimlere rastlayabilirsiniz. Ama yine de ses dosyasını dinlemek size çok yardımcı olacaktır. Aynı zamanda okunuşları da olabildiğince anlaşılır yapmaya çalıştık.” – Yüksek Rahip HoodedCobra666.

(Bu ayindeki ayetleri tersten okuma kısmını daha kolay söylemek için dinleyip öğrenebileceğiniz MP3 ses dosyasına buradan ulaşabilirsiniz. Buradaki sesini kaydeden kişi her zamanki Yüksek Rahibe Maxine değil, Yüksek Rahip HoodedCobra666. Sesi biraz boğuk geliyor olabilir ama bunun mikrofon sorunu olduğunu ve telaffuzun %100 sorunsuz olduğunu kendisi teyit ediyor. Elinizden geldiği kadar doğru yapın, bu daha önce uygulamamış olduğumuz Antik Grekçe dilini tersine çevirmedir ve pek çok kişiden elbette hatalar çıkacaktır. Elinizden geldiği sürece ayine odaklanıp yaptığınız sürece kesinlikle yardımcı olacaksınız.)

(Önemli not: Bu ayinde (ve çok sayıda SATANAS titretilen diğer tüm ayinlerde) SATANAS sayısı fazla olduğundan özellikle de yeniyseniz kaldıramayacağınız miktarda enerji yükseltmeniz mümkündür. İsteyenler bu ayinlere mahsus tıpkı Satanama mantrasında olduğu gibi SATANAS’ı da tek nefeste titretebilirler.)

Öncelikle bunları baştan sonra 3, 9 veya 10 kez titretin [10 AÇIK ARA FARKLA en iyisidir]:

1. UĞŞ • İİ-DAM-ONO • OĞT • EN • Nİ-Mİİ • E-Tİİ-İİS-HAĞT-OPİ •

DE-MO-NİYA • AT • İĞK • E-İİ-RİĞK • SET-NO-YEL • SAĞRAK •

ATEM • O-İİ-DZ • ATNOK-İİM-OĞT-Vİİ • İİ-İİDZ • NAĞSP-ERTS-E-Pİİ •

2. AĞTN-OĞŞ-EP • OO-AN-AR-UU • İİ-YOT • Kİİ-Nİİ-PART-ŞA •

SS-OH • SATANAN • NOT • NU-ROĞ-EDZ-E • Sİİ-O-Tİİ-VA •

EDZ-NE-Pİ-İİ

3. İİ-Sİİ-Kİİ-DZA • İİ-M • İİ-OO • SAĞ-MİİH • NEDZ-OĞ • İYAK •

UĞOR-DZKH-Yİİ • YOT • NİİM-AN-İĞD • NİİT • NAĞ-ŞAP •

İPE • İYAK • SIKORPİYON • İYAK • OPFEON • ON-APİ •

Nİİ-TAP • YOT • NAYİ-Şİİ-OKH-Şİİ • NİİT • NİM-İİ •

AK-O-D(z)İİ-DZZ • İİ-ODZİİ

4. Sİİ-UN- AR-UO • Sİİ-OĞT • Nİİ-İİTP • AR-Yİİ-Yİ-Nİİ •

NOM-İİ • ATAM-ON-OO • TA • İİ-TOĞ • İİ-DZZ

ETER-EKH —– İ-Tİİ-ŞŞ-AT-OPİĞ • Nİİ-Mİİ • ATAM-VE-NB •

İİ-TO • TA • ETER-EKH • İİM • OT-YOT • Nİİ • Nİİ-P(ü)L

Titretilecek kısmı titrettikten sonra aşağıdakileri 10 kez afirme edin. Köşeli parantezlerle kapatılmış kısmın tamamı 10 kez olacak. Yani Satanas-Afirmasyonlar-Satanas 1 tekrar ediyor. Baştaki ve sondaki AUM’lar sadece bir kez yapılıyor.

1 kez AUM’u titretin.

10 kez: [SATANAS’ı titretin.

  • Yahudilerin Şeytan ve Demon’lar üzerindeki nüfuz, kontrol ve bağlamaları tamamen çözüldü ve bunların hepsi artık geçersiz ve hükümsüz.

  • Yahudiler, onların “tanrısı” ve melekleri, Şeytan’ın Tanrıları ve Demonları üzerindeki herhangi ve her tür ruhsal otoriteyi kaybettiler.

  • Şeytan ve Demonları şimdi ve sonsuza dek tam güç ve otoriteyle semavatta eski hallerine geri döndüler.

  • YAHUDİ TANRISI ALAŞAĞI EDİLDİ, TÜM RUHSAL OTORİTEDEN MAHRUM VE YOKSUN EDİLDİ VE TAMAMEN YOK EDİLDİ!

SATANAS’ı titretin.]

Sonra 1 kez AUM’u titretin.

Sonra ayini büyük bir “Şeref ve Güç Ebediyen Şeytan’a Atfolsun!” ile kapatın.

SATANİK RİTÜELLER ANA SAYFASINA GERİ DÖN