Valefor’un Gücü Ritüeli

Bu yazı, Joy of Satan’daki aslından çevrilmiştir.

 

1. Bu Ritüel, Rünleri titreterek belirli olumlamalar yapmak üzerine kurulmuştur. Ritüelden önce enerjilerinizi yükseltmeniz tavsiye olunur.
2. Sunulan Mühür, Ritüelin ana odak noktasıdır. Mühür aşağıdadır.
3. Verilen rünler, Mührün ortasındaki Şenu Korunma Halkası’nın çevresine titretilebilir. Siz titrettikçe git gide parladığını ve Güneş gibi çevresini saran bir ışık katmanı oluşturduğunu imgeleyebilirsiniz.
4. Rünleri kısa şekilde titretin [yani, rünik titreşimleri uzun tutmayın, bu tavsiye özellikle yeni olanlar ve çok fazla titreşim tekrarlarına çıkamayanlar içindir].
5. Lanetlerin vb. şeylerin yollayanlarına geri döndüklerini olumlarken, bunu imgelemek yardımcı olabilir.

Rünleri titreterek başlayın ve sonrasında olumlamaları 1 kez okuyun:

 


Fehu x10


Sowilo x10


Kenaz x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Valefor, Yüce Demon, Adın Kutsandı ve İsmin İlahi Yasanın Kendisinden
Sen, Ölümlülerin Ulu Şifacısısın
Bize tevazuyu öğret, bizi manasız kibirden arındır, bizi Tanrıların yolunda tut
Çünkü biz senin Yüce işlerini bilenleriz

Bizi iyileştir ve bize dostça yaklaş, çünkü Joy of Satan, Şeytan’dandır ve biz kendimizi Onun Görkemi içinde tanıtıyoruz!

 


Algiz x10


Tyr x10


Sowilo x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Spiritüel Satanistlere olan sevgin Gerçek ve İspatlıdır,
Aklın, bedenin ve ruhun hastalıklarını defedersin
Kuşkusuzdur senin acı ve vahim durumları iyileştirdiğin
Zihinlerimizdeki tüm cehaleti kaldır ve bizi sahte kibirden kurtar
Çünkü sen şöyle buyurdun:
“Tüm Spiritüel Satanistlerin yazgıları kutsandı, onların Büyük İşlerini bütün Milletlere öğütleyin!”

Ey Valefor, kutsamalarınla bizi ruhun sağlığına kavuştur!

 


Dagaz x10


Eihwaz x10


Sowilo x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Sen Pegasus’u uysallaştıran efsanevi Kral Valerefontis’sin
Şimdi İlah İsmini bilen herkes tarafından Ululandın,
Sayısız şifa gücünün başısındır,
Zihni, tini, eti ve ruhu korursun!

Yeniden: [yukarıdakilerle aynı rünler]

 


Dagaz x10


Eihwaz x10


Sowilo x10

 

Şimdi bir kez olumlayın:

Sana ayinler sunuyoruz,
Biz Spiritüel Satanistler egemenliğini tanıyoruz
En büyük kutsamalarını alanların arasında yer alıyoruz

 

Sonrasında 20 kez “SATANAS AENAOS”u ve “VA-LE-RE-FON”u titretin,

ve titreşiminiz bittiğinde 3 kez şunları deyin:
[AUM… olumlama… AUM, 1 tekrar eder]

 

AUM

İhtiyaç zamanlarında Spiritüel Satanist ailemizin ihtiyaçlarıyla ilgilenesin,
Gücün, krallığın ve kontrolün azametlidir.

Adın anıldığında, VALEFOR, Yüce Tanrı,
Hastalığın karanlığı kaybolur.

Adlarının iyileştirici gücü yüksektir, hastalığın ve sağlığın gücü çağlar boyu elindedir.

Yenilenme ve fevkalade sağlık kaynağınla hepimizi özgürleştirir ve yükseltirsin.

Senin tarafından kutsandık, Yüce Valerefon.

VALEFOR, MALAFAR, VALEFAR, VALLEREFONTİ, VALEREFON, ŞİFA GÜÇLERİNİN KRALI, JOY OF SATAN SENİ SELAMLIYOR!

AUM

 

Son adım:

Bu işlemleri bitirdikten sonra, sitemizde yer alan Valefor’un mührüne veya aşağıda verilen mühre odaklanarak meditasyon yapabilirsiniz. Tam anlamıyla bir dalış gerçekleştirin/kendinizi verin ve Valefor’dan enerji alın.

Ritüelden sonra durgun ve sükûnete ermiş bir şekilde kendi üzerinize meditasyon yapmanız önemlidir.


 

Ritüel Notları:

सत् = SAT, Sanskritçe’de gerçek, doğru, hakiki anlamlarında bir sözcük.

Rünler Nasıl Titretilir

SATANAS Nasıl Titretilir

Mührü içine alan Sembol: Şen Halkası, Mısır Hiyeroglif dili. Şen ayrıca Çin kültürüne Spiritüel Güç, İlahi Güç, ve Tanrı anlamlarında bir glif olarak ulaştı.

 

Mührün içindeki harfler: Valefor’un Adı için Antik Yunan harflerinin dizimi.

Odaklanacağımız Mühür:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lord Valefor’un Mührü: